החיפוש הניב 4037 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 23, 2019 10:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2318
צפיות: 232257

Re: חידות

משה דוויק כתב:נשאלתי מבני שיחיה. א.במה חמורה ערבית של ר"ח יותר משחרית של ר"ח?
ב.איך יתכן שיש כהנים כשרים לעלות לדוכן וסיימו תפילת י"ח, ואפ"ה יאמר הש"צ אלוקינו?
זה קצת דחוף .יש"כ למשתדלים.

האם נפתרו חידותיו?
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 23, 2019 10:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2318
צפיות: 232257

Re: אשכול אביעה חידות

חידה מאוד מעניינת: כיצד יתכן שמותר ליהודי לעשות בעצמו דבר בשבת, ומאידך יהא אסור לו לבקש לגוי לעשות זאת מדין 'אמירה לעכו"ם שבות'? [ספק של רעק"א, מאידך האמרי בינה פשיטא ליה שאין איסור אמירה לעכו"ם בכה"ג]. מותר ליהודי (ואפילו מצוה עליו), למול בשבת תינוק יהודי בן שמונה ימים. אבל גוי...
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 23, 2019 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכרעה במחלוקת לפי הסידורים (לא בהלכות תפילה)
תגובות: 11
צפיות: 122

Re: הכרעה במחלוקת לפי הסידורים (לא בהלכות תפילה)

כמדומני שבענין זה עצמו, אנו אומרים בסדר העבודה דיוה"כ כרבנן ודלא כאבא שאול, ומכאן ראיה ברורה שלא הקפידו לנסח את התפילות לפי ההכרעה ההלכתית.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 23, 2019 4:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה זמן צריך לעמוד כשהולכים פחות פחות מארבע אמות?
תגובות: 3
צפיות: 63

Re: כמה זמן צריך לעמוד כשהולכים פחות פחות מארבע אמות?

זכור לי משו"ע הרב שנהגו להתיישב. יעוי' בסי' רסו סי"א. וזו לשונו שם: ואם אין עמו שום אחד מכל אלו התירו לו לטלטל בשבת כיסו או מציאה שבאה לידו מבעוד יום פחות פחות מד' אמות דהיינו שלא יוליכם ד' אמות רצופים משקדש היום אלא ילך עמהם פחות מד' אמות ויעמוד מעט לנוח ויחזור וילך פחות מד' אמות ויעמוד ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 23, 2019 3:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה זמן צריך לעמוד כשהולכים פחות פחות מארבע אמות?
תגובות: 3
צפיות: 63

Re: כמה זמן צריך לעמוד כשהולכים פחות פחות מארבע אמות?

זכור לי משו"ע הרב שנהגו להתיישב.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 23, 2019 2:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין שינוי במלאכה של חול המועד האם מיקרי שינוי לעניין מלאכת שבת
תגובות: 2
צפיות: 73

Re: בעניין שינוי במלאכה של חול המועד האם מיקרי שינוי לעניין מלאכת שבת

לא זכור לי מקורות, אבל פשיטא לי שהתופר בשבת "כשיני הכלב" (ועד"ז בשאר הדוגמאות שהוזכרו בחז"ל שם) חייב חטאת.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 22, 2019 10:15 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: המילה 'שיעור', במגיד 'שיעור', מאיזה שורש היא? ומאין מקורה?
תגובות: 18
צפיות: 265

Re: המילה 'שיעור', במגיד 'שיעור', מאיזה שורש היא? ומאין מקורה?

היה לנו מג"ש שהיה מתחיל ענין בשיעור אחד ומסיים בשיעור הבא, אז קיטרגו עליו "חצי שיעור - אסור מן התורה"...

נ.ב. אפשר להעביר לפורום פורים - 30 יום לפני פורים קטן?
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 22, 2019 6:45 pm
פורום: חנוכה
נושא: המדליק נר חנוכה פניו לפנים או לחוץ
תגובות: 6
צפיות: 48

Re: המדליק נר חנוכה פניו לפנים או לחוץ

השאלה נשאלה כמובן לפי אלו שנוהגים לסדר את הנרות בחלל הפתח, ולארכו (שהחנוכיה חוסמת חלק ניכר מהפתח).
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 22, 2019 5:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 98
צפיות: 1497

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

מה הבעיה? מעבירים מוצר פעמיים. כבר הצעתי זאת לעיל בדרך אפשר, ומה אם הרשת תיכשל בגללך בבדיקת רשויות המס? אינני בקי בהתנהלותן של רשויות המס, אבל למה שיפריע להם אם יש יותר הכנסות? אם בספירת מלאי למשל הצהירו על 11 יחידות, וימצאו 18 [מסתבר שפיצול קניה לא נעשה פעם אחת...] הם ייחשבו מעלימי מס אני מבין שאת...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 22, 2019 5:20 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: בחמשים הנפוצים מנוקד חֻמָּש או חוּמש ולדעתי חוֺמש וחָמָשים. עם מי הצודק?
תגובות: 2
צפיות: 45

Re: בחמשים הנפוצים מנוקד חֻמָּש או חוּמש ולדעתי חוֺמש וחָמָשים. עם מי הצודק?

מחלוקת עתיקה, כמדומני.
אפשר לראות גם במחזורים ובמשניות בסדר העבודה "ובעשור שבחומש הפקודים".
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 22, 2019 5:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידותיהם הנאצלות של גדולי אומתנו
תגובות: 28
צפיות: 610

Re: מידותיהם הנאצלות של גדולי אומתנו

כדכד כתב:דומני שאלו שתי גירסאות בגמרא שבה מקור הדברים לית דין בר אינש)

אכן.
שבת דף קיב ב (ועד"ז בעירובין כד,א):
קרי עליה לית דין בר אינש איכא דאמרי כגון דין בר אינש אמר ר זירא אמר רבא בר זימונא אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים וכו'
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 20, 2019 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לידות מכשירניות - יוצא דופן??
תגובות: 5
צפיות: 130

Re: לידות מכשירניות - יוצא דופן??

מיעוט יוצא דופן לענין טומאת לידה (ולענין ברית בשבת) הוא מ"כי תזריע וילדה - עד שתלד ממקום שמזרעת", וזו - ילדה ממקום שמזרעת. הבעיה היא שגם לגבי קדשים, הלימוד הוא מבכור כמבואר בנדה מ. ששם נאמר 'פטר רחם' , וע"כ צ"ל [לפי בי' החזו"א הנ"ל] שחז"ל הרחיבו ענין זה, וצ"ע...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 20, 2019 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לידות מכשירניות - יוצא דופן??
תגובות: 5
צפיות: 130

Re: לידות מכשירניות - יוצא דופן??

מיעוט יוצא דופן לענין טומאת לידה (ולענין ברית בשבת) הוא מ"כי תזריע וילדה - עד שתלד ממקום שמזרעת", וזו - ילדה ממקום שמזרעת. אבל לענין פדיון הבן יש מקום לדון, וראה באריכות https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=פדיון_הבן#cite_ref-18 וכמדומני שלמעשה מורים לפדות בברכה. אגב, זוהי שאלה ...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 20, 2019 12:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רמב"ם הל' שבת פ"א ה"ו-ז - מה ההבדל בין ה"ו לה"ז?
תגובות: 5
צפיות: 113

Re: רמב"ם הל' שבת פ"א ה"ו-ז - מה ההבדל בין ה"ו לה"ז?

א. זו לא קושיא על הרמב"ם. זאת השאלה הידועה שנידונה בריבוי ספרים מהו ההבדל בין דבר שאינו מתכוון לבין מלאכה שאינה צריכה לגופה.
ב. אכן י"א שפס"ר דלא ניחא ליה הוא מלאכה שא"צ לגופה, שלדעת הרמב"ם חייב.
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 20, 2019 12:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 27
צפיות: 1310

Re: העתקים ברחבי התלמוד

ויש לפלפל ולחלק, ואולי גם למצוא נפק"מ למעשה.
על ידי עזריאל ברגר
ש' ינואר 19, 2019 10:25 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "ממילא" ו"מילא" - אטימולוגיה
תגובות: 8
צפיות: 1087

Re: "ממילא" ו"מילא" - אטימולוגיה

ר_חיים_הקטן כתב:שמתי לב לאחרונה שיש אנשים (ביניהם הבן השני שלי) שאומרים "במילא" במקום לומר "ממילא". אולי זה מבטא ירושלמי? האם ידוע לכם על התופעה הזאת?

כמדומני ששמעתי ביטוי זה יותר באריכות "בדרך ממילא".
על ידי עזריאל ברגר
ש' ינואר 19, 2019 10:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 27
צפיות: 1310

Re: העתקים ברחבי התלמוד

ובשבת - כל הענין של "דאי בעי מפקר נכסיה" אגב גררא נסבה, דהא כל מה שמותר לאחרים לאכול - מותר לטלטל, ולכן גם אם לא היה יכול להפקיר נכסיו היה מותר לו לטלטל את הדמאי מיגו דחזי לעניים (אם כי אכתי קמ"ל שמותר לטלטל גם אם אין עניים בתוך התחום).
על ידי עזריאל ברגר
ש' ינואר 19, 2019 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 30
צפיות: 703

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

הואיל ואתינא להכי. בחב"ד אוכלים סעודה שלישית? הזדמנתי השבת לבית אחד מרבני חב"ד, בשעת צאת השבת, וראיתי חלה בצועה בקבוק יין ושיירי סעודה. האם כך המנהג? אוכלים סעודה שלישית, כנאמר בגמרא ובכל הפוסקים. אלא שרוב חסידי חב"ד סומכים על הדעות המקילות שאפשר לקיים סעודה זו אפילו בפירות. ומיעוט א...
על ידי עזריאל ברגר
ו' ינואר 18, 2019 11:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2318
צפיות: 232257

Re: אשכול אביעה חידות

לחידה עצמה באופן מילולי, יש פתרון נוסף:
למנהגנו, שתמיד הש"ץ אומר או"א, גם כשיש כהנים (אלא שבתיבת "כהנים" מגביה קולו קצת יותר).
על ידי עזריאל ברגר
ו' ינואר 18, 2019 10:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: מלאכתם מלאכת שמים
תגובות: 4
צפיות: 177

Re: מלאכתם מלאכת שמים

עשיתי חיפוש בש"ס על "מלאכת שמים", וזה מה שעלה בידי: שבת דף כח א-ב ...דתני רב יוסף לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד למאי הלכתא לתפילין תפילין בהדיא כתיב בהו .... עירובין דף יג א, סוטה דף כ א ... וכשבאתי אצל ר ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אני אמר לי בני הוי זהי...
על ידי עזריאל ברגר
ו' ינואר 18, 2019 10:13 am
פורום: עזר אחים
נושא: מסיע ברכבו אברכים נחשב כהסעה?
תגובות: 7
צפיות: 167

Re: מסיע ברכבו אברכים נחשב כהסעה?

אינו שייך לבית המדרש אלא ל"עזר אחים". מדוע? זו איננה שאלה טכנית! שאלה ממונית נטו! נ.ב. ייש"כ על השאר. שאלת לגבי ביטוח. פרשנות תנאי הביטוח אינה הלכה אלא כאותם תנאים שהיו "דורשים לשון הדיוט", ולכן זה שייך ל"עזר אחים" ששם מבררים בירורי מציאות. כנלפענ"ד, ואני רוא...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 17, 2019 9:26 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מסיע ברכבו אברכים נחשב כהסעה?
תגובות: 7
צפיות: 167

Re: מסיע ברכבו אברכים נחשב כהסעה?

א. אינו שייך לבית המדרש אלא ל"עזר אחים".
ב. כמדומני שאכן זה תלוי בגובה התשלום.
ג. יש בזה נפק"מ לכו"כ ענינים חוקיים, כגון לצורך רישום הכנסות לגבי מיסים.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 17, 2019 10:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשעים מלאים חרטות - מהו המקור הקדום למשפט זה?
תגובות: 7
צפיות: 945

Re: רשעים מלאים חרטות - מהו המקור הקדום למשפט זה?

ראיתי שמציינים בזה לנדרים ט,ב, ואין שם לשון זו, אבל יש את התוכן.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 17, 2019 10:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?
תגובות: 40
צפיות: 3145

Re: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?

חרסון כתב:אך מענין שרבך - אדמו"ר מליובאוויטש - לא הקפיד על כך, וכפי הנשמע הפסוקים שאמר היו 'מאוא עיניים ישמח לב' וגו', מה טובו' וגו', למרות שיש כו"כ פסוקי בקשה ותפילה באותיות אלו.

אותו פלפלן ניסה להסביר בזה גם את הנהגת הרבי, ולצערי אין פלפולו תח"י, אבל זכור לי שהוא לא שכנע אותי כלל וכלל.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 16, 2019 7:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?
תגובות: 40
צפיות: 3145

Re: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?

ראיתי מי שכתב (כמדומני שזה היה אברך צעיר), שעדיף לומר פסוק שיש בו בקשה וכדומה, כדי שהוא ישתלב בתוך "אלוקי נצור".
ויש בזה תשובות לשני הנושאים האחרונים.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 16, 2019 9:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1460
צפיות: 95220

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:תפלה לשון חיבור, מה המקור?

כמדומני שהמקור הקדום ביותר הוא החיבור בין שני הפירושים ברש"י על "נפתולי אלוקים נפתלתי".
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 15, 2019 7:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 199

Re: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

התכוונתי לרמבם שכנים יג,ו, שאם יש תנאי במכירה ולא התקיים התנאי - לא יכול בעל המצר לתבוע.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 15, 2019 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 30
צפיות: 703

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

הואיל ואתינא להכי. בחב"ד אוכלים סעודה שלישית? הזדמנתי השבת לבית אחד מרבני חב"ד, בשעת צאת השבת, וראיתי חלה בצועה בקבוק יין ושיירי סעודה. האם כך המנהג? אוכלים סעודה שלישית, כנאמר בגמרא ובכל הפוסקים. אלא שרוב חסידי חב"ד סומכים על הדעות המקילות שאפשר לקיים סעודה זו אפילו בפירות. ומיעוט א...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 15, 2019 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 30
צפיות: 703

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

ואגב, כאן המקום להעיר על טעות נפוצה. אנשים יודעים שבסעודה שלישית מי ששכח רצה מברך 'מקדש השבת' בלי חתימה, וכך עושים. וצריך לדעת, שאצלנו שזה כבר בד"כ אחרי השקיעה (לפחות, אם לא אחרי הצאת), שאז ההזכרה אינה מחוייבת מן הדין, הרי זו ברכה לבטלה ממש!! אינני בקי בכל השיטות, אך דעת בעל התניא בסידורו היא ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 15, 2019 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 199

Re: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

אריה מרדכי כתב:כל שאלתי עסקה בבלעדיות.

וכל תשובתי עסקה בבלעדיות.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 11:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הצידוק המוסרי למכת בכורות אחרי שבנ"י קיבלו את הצעת פרעה?
תגובות: 7
צפיות: 285

Re: מה הצידוק המוסרי למכת בכורות אחרי שבנ"י קיבלו את הצעת פרעה?

קיבלתי את המצו"ב, מאחד העלונים, וטרם נחה דעתי לגמרי.
Screenshot_20190114-213357.png
Screenshot_20190114-213357.png (159.68 KiB) נצפה 214 פעמים
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 199

Re: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

יש להקדים, שהמצרן לא קונה לפני שיקנה הלוקח.
ועוד יש לזכור, שהלוקח נחשב כשלוחו של המצרן.
ולכן לכאורה המתווך זכאי למלוא דמי התיווך, כי בלעדיו (שהביא לוקח) לא היתה הקרקע נמכרת.
והמצרן חייב לשלם ללוקח גם את דמי התיווך, שהם חלק מדמי העיסקה, כפי שהביאו מהר"מ שפרן.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 8:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הצידוק המוסרי למכת בכורות אחרי שבנ"י קיבלו את הצעת פרעה?
תגובות: 7
צפיות: 285

מה הצידוק המוסרי למכת בכורות אחרי שבנ"י קיבלו את הצעת פרעה?

פרעה מציע למשה (במכת ערוב) "לכו זבחו לאלוקיכם בארץ". משה אומר שזה בלתי אפשרי, מפני החשש "הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו". והנה, פתאום עם ישראל זובח את תועבת מצרים לעיניהם (בקרבן פסח), ורואה שלא סוקלים אותו. ברגע זה - לכאורה נשמט הצידוק המוסרי למכת בכורות, שהרי כל בקשת...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 7:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושה שבת חמור יותר מכל מצווה אחרת?
תגובות: 7
צפיות: 136

Re: האם יש בשבת דבר שעושה אותו חמור יותר מכל מצווה אחרת?

האם יש בשבת דבר שעושה אותו חמור יותר מכל מצווה אחרת? אם כרת וסקילה שנאמרו על שבת עושים אותה חמורה, הרי מצאנו אותם גם במצוות אחרות. רמב"ם הלכות שבת פרק ל, טו: "השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצוות התורה, והשבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם, לפיכך כל העובר על שאר ה...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 7:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 30
צפיות: 703

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

באג2000 כתב:בניגוד לכל השבוע שבו צריך לקרוא שמע ברגע שהדבר מתאפשר

הא מנין לך?
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איפה המקור לפסק הרמב"ם "עשיה הוא דאסור גרמא שרי" בהלכות שבת?
תגובות: 6
צפיות: 144

Re: איפה המקור לפסק הרמב"ם "עשיה הוא דאסור גרמא שרי" בהלכות שבת?

מקדש מלך כתב:אני חשבתי שכוונת הרב סליחות לשאול מנין שהרמב"ם חולק על המרדכי שסובר שגרמא הותרה רק במקום פסידא. ולכן אין מקור ממחיצת כלים. (ולגופו של עניין לא סיפק בידי לבדוק את הנושא כעת).

מי אמר באמת שהוא חולק?

אינני מונח כלל בסוגיא זו.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 11:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: לשמוע בקול הרב הזקן או החדש
תגובות: 4
צפיות: 249

Re: לשמוע בקול הרב הזקן או החדש

אין לך אלא שופט שבימיך.
והוא - השופט שבימיך - צריך לשקול האם לשמר את פסקי הרבנים שלפנין או לא, אבל אחרי שהוא הכריע - אין לקהל מקום להתחמק מפסקיו.

עבור לחיפוש מתקדם