מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8377 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 9:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תכשיטים לגברים
תגובות: 35
צפיות: 4222

Re: תכשיטים לגברים

המקור בתורה במעשה העגל וד"ל דומה ששם נזכרו רק הנזמים דהיינו העגילים ותו לא. בפשט הכתוב הכוונה לנשים וילדים ולא לגברים. תרגום יונתן שמות לב ג: וסריבו נשיא למיתן תכשיטיהון לגבריהון, ומן יד פריקו כל עמא ית קדשי דדהבא די באודניהון ואייתיו לאהרן!!! אז מה אמרת בזה? שהתרגום המיוחס ליונתן (שהרי יונתן ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 33
צפיות: 451

Re: שכחה להפריש חלה

יוסף חיים אוהב ציון כתב:יש אפשרות תיקון אז למה לבייש?

התגובות הזועמות שלי היו על המחשבה שלא לספר לאורחים ולהכשילם בטבל.
להזכירך:
פולסברג כתב:ולהעיר שאם יתנהג בשב וא''ת, יתעוררו שאלות גדולות על ברכה ראשונה ואחרונה וברכת הזימון.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 33
צפיות: 451

Re: שכחה להפריש חלה

מדברי הגמרא בב"ב קנד,ב "זוזי שקל לינוול ולינוול" נלפענ"ד להוכיח שמי שיש לו אחריות על הדבר - אינו יכול להתחמק מאחריותו בטענות שזה פוגע בכבודו.
ושם מדובר על דבר שיש בו הרבה יותר בזיון, ומהצד השני עומד כסף ולא ענין הלכתי.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 33
צפיות: 451

Re: אשה אחת מנשי אברכי הכולל...

יוסף חיים אוהב ציון כתב:לא מתאים, על מי מוטל לומר עשרתן וכו'?

אתה צודק שהאחריות הינה משותפת.
אבל לתת ליהודים לאכול אוכל לא כשר כשהם סמכו עליך - זה נקרא "עוברת על דת יהודית" ובמצבים מסוימים הדין הוא שתצא שלא בכתובה.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקרבת פסח שני אחרי קרבן תמיד
תגובות: 4
צפיות: 87

Re: הקרבת פסח שני אחרי קרבן תמיד

א. אחרי שהתורה לימדה אותנו שיש עשה דהשלמה - לכאורה היא עקרה את הדין של "תדיר קודם" מהענין הזה.
ב. אפשר לומר שפסח מקודש מתמיד, שיש בו כרת. ותדיר ומקודש - איזה שירצה יקדים.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 8:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 33
צפיות: 451

Re: שכחה להפריש חלה

כדכד כתב:לא מדובר שהאשה מתביישת בכך שלא הפרישה כי היא אינה זוכרת שלא הפרישה.
הבעל הוא זה שחושש לבייש את אשתו ברבים ולהזכיר לה את זה שלא הפרישה

אז שיקרא לה לחדר צדדי ויזכיר לה.
ואם לא - אולי יש מקום שהיא תתבע ממנו גט וכתובה על זה שהוא מכשיל אותה במאכלות אסורים.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 8:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תשלומין בשוה כסף בזמן הזה
תגובות: 18
צפיות: 948

Re: תשלומין בשוה כסף בזמן הזה

היום ראיתי בפסק של ביה"ד ארץ חמדה-גזית על בית כנסת שמכר ס"ת שהופקד אצלו ללא ידיעת התורם, ולאחר מכן נמצא הספר כאשר הוחלפו בו יריעות וכו', שכתבו: "על פי ההלכה, זכותו של חייב לשלם את חובו גם ב"שווה כסף", דהיינו במטלטלין שערכם שווה לסכום החיוב (שו"ע חו"מ סימן תיט סעיף...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עומד מרובה על הפרוץ - בירורים
תגובות: 7
צפיות: 151

Re: עומד מרובה על הפרוץ - בירורים

בפשטות הולכים לפי המדידה החיצונית.
כי בהלכות שבת זה ייחשב רה"י אם במדידה החיצונית יהיה עומד מרובה.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 7:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 224
צפיות: 24352

Re: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆

בפרשת וארא מבואר שהקב"ה ציווה למשה, ומשה מדבר ואהרן מדבר לפני פרעה. ובג' מכות ראשונות אהרן מבצע את המכה, כי משה רבנו לא היה רוצה להכות מחמת הכרת הטוב כמבואר במדרש. וצ"ב מה עניין של ציווי ודיבור של משה אם לא היה לזה משמעות בפועל. בחסידות מבואר על זה שמשה בא בכח התורה לשבור את קליפת פרעה, כ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי בעלים - בבכור, מי נחשב בעלים?
תגובות: 4
צפיות: 90

Re: שינוי בעלים - בבכור, מי נחשב בעלים?

הערה:
אין משמעות למעשה ל"שינוי בעלים", כי הקרבן כשר.
והשאלה היא רק לכתחילה.

אבל דרך חז"ל לדבר כן, כמו "הא בעינן שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה" (גיטין כ, א).
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 7:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוטו - השקפת גדולי ישראל
תגובות: 46
צפיות: 4567

Re: לוטו - השקפת גדולי ישראל

כמדומני שלא ידוע אפילו על סיפור אחד שהרבי מליובאוויטש (האחרון) הורה לאנשים לקנות כרטיס לוטו ועי"ז יתעשרו עושר גדול. (שמעתי רק שמועה לא בדוקה על מקרה אחד ולא הצלחתי לאמת אותו, ואפילו אם הוא אמיתי - לפענ"ד לא ללמד על הכלל יצא) אבל היו הרבה מקרים שהרבי בירך אנשים בעשירות, ובדרך כלל זה היה ע&q...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוטו - השקפת גדולי ישראל
תגובות: 46
צפיות: 4567

Re: לוטו - השקפת גדולי ישראל

אומרים שהרבה מאוד (אולי אפילו "רובא דרובא") מזוכי הלוטו - הזכיה גרמה להם ליותר נזק (לטווח הארוך) מאשר תועלת...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 7:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים בשבת עם מד סיטורציה
תגובות: 7
צפיות: 178

Re: נטילת ידים בשבת עם מד סיטורציה

אם אפשר שלמשך השבת יחברו את המד לרגל במקום ליד (כך ראיתי שעושים לתינוקות) - זה אולי יכול להיות פתרון.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 7:12 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אדם ער המביט באדם ישן - הלה יתעורר. בקשת מקור
תגובות: 12
צפיות: 206

Re: אדם ער המביט באדם ישן - הלה יתעורר. בקשת מקור

כעין זה מצאתי:
כפי שרואים במוחש שכאשר מביטים בחזקה על אדם, נאלץ הוא להחזיר מבט, כי הבטה פנימית מעוררת עצם הנפש

(לוח היום יום – יד שבט - מתורגם מיידיש)
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 6:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'ויאמר' לשון בקשה
תגובות: 1
צפיות: 53

Re: 'ויאמר' לשון בקשה

מצאתי רק ש"ויאמר" זה לשון רכה - ראה יתרו יט, ג ובפרש"י (וכן משמע קצת בחז"ל בכ"מ), אבל ראה ברא"מ שם.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 33
צפיות: 451

Re: אשה אחת מנשי אברכי הכולל...

לפוסקים שנוקטים שבשעת הדחק מפרישים שלא מן המוקף (יש על זה תוס' בסוף בב"ק וביבמות להפריש שלא מן המוקף בשבת) לכאורה זה שעת הדחק, וילך למטבח ויפריש שם בלי בעיה בכלל. אינני יודע אם יש פוסקים שבדיעבד לא מועיל לא מן המוקף. אולם גם אם כן, נחלקו מה ההגדרה של מן המוקף, אז אולי יש כאן עוד מסלול לפתרון ה...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 19, 2021 5:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 33
צפיות: 451

Re: אשה אחת מנשי אברכי הכולל...

לכאורה אין לך כבוד הבריות גדול מזו, והלואי שיהא רק הלבנת פנים ולא תשתנה לכרום; כל הישיבה והשכונה ידעו שעקרת הבית שכחה דבר כה חמור והקולר תלוי בצוארה, ואתה משיאה שם רע בשכינותיה, ובודאי יחשבו הבחורים פעמים קודם שיאכלו אצלה עוד. אני חושב שאם הייתי נתקל בכזה מקרה הייתי סומך יותר בכשרות על משפחה זו. כל...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 17, 2021 12:09 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 769
צפיות: 145267

Re: עזרה - וורד

ישעיהו כתב:האם אפשר לעשות בוורד הערת שוליים אחת, שמפנים אליה בשני מקומות ?
דהיינו שההערה כתובה רק פעם אחת, ויש שני מקומות שיש בהם את אותו מספר הערה

אתה יכול במקום אחד לעשות את ההערה, ובמקום אחר ליצור "הפניה מקושרת".
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 17, 2021 11:36 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 1016
צפיות: 242830

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

כאחד שקיבל הרבה מהגר"ש זצ"ל, רציתי לשמוע דעת חו"ר הפורום כאן, האם לקרוא לתינוק על שם הגר"ש זה יכול לגרום אי נעימות לילד בעתיד? האם במשפחת הגר"ש נוהגים לקרוא על שמו ללא תוספת שם? השאלה כעת היא תיאורטית, אבל יכול לבא לידי מעשה בע"ה בעתיד. אשמח לשמוע דעת הרבנים כאן. הבנתי...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 17, 2021 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר שמסר לשומר
תגובות: 11
צפיות: 834

Re: שומר שמסר לשומר

מה"ת באמת שהוא פטור בכה"ג? (מצינו הגבלות כל שהם מתחת גיל 18/20). ואם מסר לגנב של העיירה? הרי סו"ס הוא בן דעת? לא ברור על איזה מקרה אתה מדבר. אם מסר לגנב של העיירה על מנת לשמור , והגנב הביא עדים ששמר כדרך השומרים ונאנס ממנו וכו' - לכאורה אה"נ שיהיה פטור להלכה. ואילו לא היה זה גנב...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 17, 2021 11:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר שמסר לשומר
תגובות: 11
צפיות: 834

Re: שומר שמסר לשומר

מבואר (תוס' ב"מ ל"ו א' ועוד ראשונים שם, שו"ע רצ"א כ"א) שלכו"ע לכתחילה אסור לשומר למסור לשומר אחר. למעשה היום כמדומני שכל מי שמסכים לקבל חפץ לשמירה מחבירו, דעתו שאם יוצרך לפתע לצאת מביתו וכדו' יוכל לתת לשומר אחר לשמור. האם השתנה הדין? [בשו"ע שם סכ"ב "מי ש...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 17, 2021 11:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: הוספת סעיף בוררות לחוזה - לעיונכם
תגובות: 4
צפיות: 234

Re: הוספת סעיף בוררות לחוזה - לעיונכם

מתוך http://www.eretzhemdah.org/content.asp?lang=he&pageid=166 : סעיף בוררות בחוזה בעת עריכת חוזה, ניתן לקבוע מראש, שבמידה ויתגלע סכסוך בין הצדדים, הוא יתברר בפני בית הדין של רשת בתי הדין "ארץ חמדה - גזית". באופן זה, מונעים סחבת סביב בחירת הערכאה שתדון בסכסוך. להלן נוסח סעיף בוררות אות...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 14, 2021 7:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרחיב דירה ומכרה והשכן למעלה רוצה לבנות, למי משלם?
תגובות: 5
צפיות: 155

Re: הרחיב דירה ומכרה והשכן למעלה רוצה לבנות, למי משלם?

לפי הכלל "מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו" - ברור לי שמרגע חתימת החוזה כל רווח שמגיע על הקרן של הדירה שייך ללוקח, אא"כ יש בחוזה איזושהי משמעות שמחריגה את הרווח הזה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 14, 2021 7:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "באל שדי" בגימטריא י"ב צירופי הוי"ה וי"ב צירופי אהי'?
תגובות: 5
צפיות: 95

Re: "באל שדי" בגימטריא י"ב צירופי הוי"ה וי"ב צירופי אהי'?

אתה בטוח מה הערך הגימטרי המדויק של י"ב צירופי הויה וי"ב צרופי אהיה? שם הוי' הוא בגימטריא 26. שם אהי' הוא בגימטריא 21. שניהם יחד 47. י"ב פעמים 47 (כי הגימטריא לא משתנה בשינוי סדר הצירוף) זה 564. "אל שדי" באתב"ש "תך בקם" שהוא בגימטריא 562, וצריכים למצוא תוספת ש...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 14, 2021 4:20 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 315
צפיות: 78872

Re: כמה שירים, בבקשה.

לענין כתב:האם יש למישהו מנגינה של הפרשיות של התורה (בראשית נח וכו') כדי ללמד לצאן קדשים?

יש למלכהלי (שירת נשים, כמובן...). ואולי לעוד כמה כמותה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 14, 2021 9:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצוה וסגולתה
תגובות: 1
צפיות: 78

Re: מצוה וסגולתה

לגבי הסגולות הנוספות שבמצוות ציצית - כגון ההגנה על הלב (גימטריה 32 כנגד 32 חוטי הציצית) ו32 השיניים - ראיתי כתוב שצריך דווקא 32 חוטים שלמים.
יעויין במלקטים על ציצית.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 14, 2021 9:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 422

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

יישר כח, ואוי"ל דהיינו דווקא כשהפרשיות מחוברות בוא"ו החיבור, כדלעיל לגבי שומרים.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 14, 2021 9:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3555
צפיות: 579887

Re: אשכול אביעה חידות

לבי במערב כתב:ראה בארוכה 'תולדות תנו"א' בערכו.

בקיצור: יש מקורות שונים לשאלה אם הוא היה מחותנו או אח-כלתו.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 13, 2021 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 422

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

בבא מציעא צה א
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 13, 2021 2:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3555
צפיות: 579887

Re: אשכול אביעה חידות

כדכד כתב:לא הבנתי

עיין סנהדרין כח ב
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 13, 2021 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביומו תתן שכרו בשינוי הזמן
תגובות: 14
צפיות: 1175

Re: ביומו תתן שכרו בשינוי הזמן

בשכיר שזמן גבוי שכרו בלילה נאמר "לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר", ופירש"י שפעולת השכיר, דהיינו משכורתו, לא תישאר לישון בביתך עד הבוקר, ועפ"ז מסתבר שהולכים לפי מקומו של השכר.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 13, 2021 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 422

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

לאו דווקא, גם מסמיכות פרשיות השומרים בוא"ו החיבור לומדים ששמירה בבעלים זה בכל השומרים ולא רק בשואל.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 12, 2021 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביומו תתן שכרו בשינוי הזמן
תגובות: 14
צפיות: 1175

Re: ביומו תתן שכרו בשינוי הזמן

לשון הכתוב הוא: דברים פרק כד, טו בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ וְלֹא תָבוֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ כלומר לפי שקיעת השמש על הפועל. אבל איני יודע אם אפשר להוכיח מכך, שכן ודאי דיבר הכתוב בהווה. ובזמן התורה לא הייתה מציאות כזו, של פועל ומעביד בשני אזורי זמן שונים. מסברא נ"ל שמה שקובע הוא שקיעת השמש אצל המע...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 12, 2021 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן טבלו בנ"י במדבר?
תגובות: 5
צפיות: 163

Re: היכן טבלו בנ"י במדבר?

א. בבארה של מרים.
ב. ב"נחל היורד מן ההר" (דברים ט כא).
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 12, 2021 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 17
צפיות: 194

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

אז השאלה היא האם ההמתנה של כמה שעות נחשבת "אגר נטר ליה", או שזוהי (בלשון בני אדם) "עמלת משיכת מזומן". ומכיוון שמקובל במקומות מסוימים (במכשירי משיכת מזומן, ובחנויות המאפשרות זאת) לקחת עמלה של 6-7 ש"ח על משיכת מזומן, וזאת בנוסף ל"עמלת שורה" שהאדם משלם בבנק - אז לכאו...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 12, 2021 10:15 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לא ראוי לחלק נכסיו לאחרים במקום לבניו
תגובות: 1
צפיות: 77

Re: לא ראוי לחלק נכסיו לאחרים במקום לבניו

תנן לקמן קלג,ב:
הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אלא אין רוח חכמים נוחה הימנו.

נ.ב. שים לב שיש פורום לחיפושי מקורות, ויש לפתוח אשכול חדש לכל נושא שעליו מחפשים מקור.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 12, 2021 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אמירת תחנון ביום פטירת צדיק
תגובות: 36
צפיות: 2357

Re: אי אמירת תחנון ביום פטירת צדיק

הארה ששמתי לב אליה לפני זמן מה:
הפיסקה הזאת - "לעולם יהא אדם" וכו' - אם אומרים אותה בתשומת לב למילים שמוציאים מהפה - מקיימים בה את ההלכה הפסוקה (בהגהת הרמ"א לשו"ע סי' צ"ח סעיף א'):
וְיַחֲשֹׁב קֹדֶם הַתְּפִלָּה בְּרוֹמְמוּת הָאֵ-ל יִתְעַלֶּה וּבְשִׁפְלוּת הָאָדָם
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 12, 2021 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 17
צפיות: 194

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

אבל יש כאן המתנת מעות - הוא נותן מזומן עכשיו, ומקבל כסף לחשבון הבנק שלו בעוד כמה ימים. מנסיוני, למעשה הכסף המועבר מופיע בחשבון בתוך כמה שעות עד יום אחד (כמו בכל העברה בנקאית). אז השאלה היא האם ההמתנה של כמה שעות נחשבת "אגר נטר ליה", או שזוהי (בלשון בני אדם) "עמלת משיכת מזומן". ו...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 12, 2021 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 17
צפיות: 194

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

פשוט כביעא בכותחא דאין הלואה בלי המתנת מעות ולית דין צריך בושש א"כ על מה דיבר השו"ע כשכתב: " אסור להקדים הרבית או לאחר אותו. וכו'? הלוא כעת נותן לו 110 ש"ח בכדי שאח"כ ישלם עבורו את ה 100 ש"ח. והוי מקדים הריבית. הקדמת ריבית, היינו שנותן עכשיו 10, ואח"כ לווה מאה ומח...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 12, 2021 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 17
צפיות: 194

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

גל של אגוזים כתב:פשוט כביעא בכותחא דאין הלואה בלי המתנת מעות ולית דין צריך בושש

אבל יש כאן המתנת מעות - הוא נותן מזומן עכשיו, ומקבל כסף לחשבון הבנק שלו בעוד כמה ימים.

עבור לחיפוש מתקדם