מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 7201 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 05, 2020 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנה מצוה להביא שורו לבית דין
תגובות: 2
צפיות: 37

Re: האם ישנה מצוה להביא שורו לבית דין

אתפסתיה לתוראי ביד מאן דלא מצינא לאשתעויי דינא בהדיה. יש על זה תוספות על המקום. שם מדובר בדיני ממונות, וכפי שאכן ביארו התוספות, שברצונו להתפשר עם הניזק. אבל בדיני נפשות - לכאורה חל עליו הציווי "סקול יסקל השור", וכן "שופטים ושוטרים תתן לך", וקצת קרוב למ"ש "ולא ימות הרוצ...
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 05, 2020 9:07 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 260
צפיות: 21418

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

מעשה באדם אחד שאירס את בנו, וכיומים אחר כך נפל למשכב, ועדיין מתייסר הוא ביסורי הקאראנא, ושוכב בלי הכרה זה חדשים רבים. יתן ה' וירפא את שבר בת עמו בינתיים טיפלו בו, חיפשו בית חולים ועוד ועוד. וגם התכוננו להחתונה של הבן. והאם הלכה וקנתה טבעת עבור הבן, עם הכרטיס בנק של בעלה השוכב אי שם ללא הכרה. וכיומי...
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 05, 2020 9:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 38
צפיות: 5123

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

קראקובער כתב:ימנו שליח ב"ד עכו"ם.

קרא קאמר "והפילו השופט", ואין גוי נעשה שליח.
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 05, 2020 8:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 68
צפיות: 6480

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

עברתי עכשיו בין בתרי האשכול, וראיתי סברות שחוזרות על עצמן שוב ושוב.
מציע שכל מי שיש לו שיטה ברורה - יציג את דבריו.

לשאלת פותח האשכול - מצאנו רדב"ז על הרמב"ם שכותב מפורש שפטור.
האם מצאנו מי שחולק על הרדב"ז?!

אם לא מצאנו - מה הקושיא עכשיו?
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 12:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 68
צפיות: 6480

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

עושה חדשות כתב:לגבי הלכות 'התראת ספק' הנידונים שווים ואין ביניהם סברות שונות,
ואילו לגבי השאלה הפותחת את האשכול, אין קשר בין המקרים.

חז"ל השוו את "התראת ספק" של מוציא שם רע, עם "התראת ספק" של הנשבע, ומהיכי תיתי לחלק?!
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 68
צפיות: 6480

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

עושה חדשות כתב:ואינני מבין דקארי לה מאי קארי לה.

מי שערבבו את הסוגיות - הם חכמי הגמרא, והם לימדו אותנו שלמרות הסברות השונות - עדיין המחלוקת בתוקפה, "ואין הכרעה שלישית מכרעת".
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 9:12 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?
תגובות: 22
צפיות: 1732

Re: עשרת השבטים אינם קוראים את מגילת אסתר - האמנם?

כנראה נתעלם מכת"ר דבר הלכה (רמב"ם הל' סנהדרין פ"ד ה"ו. והוא מסנהדרין יד, א) ד"אין סומכין זקנים בחוצה לארץ"... זה ודאי לא דאורייתא כי יהושע בן נון נסמך בחו"ל. וגם אטו בשעת גלות בבל לא סמכו? והאם הא שאין סומכים בחו"ל שייך גם באופן שיבטל הסמיכה מכל וכל? בכל אופן...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 9:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביטול יצרא דעבודה זרה [וענין תאוות ממון]
תגובות: 16
צפיות: 441

Re: ביטול יצרא דעבודה זרה [וענין תאוות ממון]

לאחרונה שמעתי, שבגלל שביטלו את יצרא דע"ז - פסקה מהם הנבואה.
האם יש לזה מקור בספרים?!
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 9:04 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: לבישת מסיכה בתפלה
תגובות: 16
צפיות: 433

Re: לבישת מסיכה בתפלה

אמנם אסור להסתכל בפני אדם רשע, אבל "אתה למד להבין ולהורות".
צירפתי תמונה של שני ראשי הממשלה מדברים ביניהם, ושניהם עם מסכות.
img957362.jpg
img957362.jpg (14.71 KiB) נצפה 248 פעמים
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 8:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 68
צפיות: 6480

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

להלכה כתב הרמב"ם שאפילו באונס גמור חשיב מזיד, כגון מוציא שם רע שגירש את אשתו, והתרו בו בשעת מסירת הגט "שאם לא תחזירנה תלקה" ואמר "על מנת כן אני עושה", ואח"כ מתה האשה - דהיינו אונס גמור - לוקה. וכל הפלפול על כך ש"היתה דעתו כך וכך" - הוא בדיוק הטעם לדברי האומרים...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 8:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוי חשמל בשבת
תגובות: 3
צפיות: 150

Re: כיבוי חשמל בשבת

סברות יפות. מעניין אם עמדו עליהן הפוסקים.
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 8:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 63
צפיות: 2557

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

אגב, מה דין המסיר את הקדירה במוצש"ק קודם שהגיעה לכדי מב"ד והחזירה תכף? ורק מלאכת זורע שאני קצת, שההשרשה תתחיל אחרי שבת ומ"מ יתחייב, כי המלאכה זה עצם נתינת הזרע בקרקע (ע"מ שייקלט שם ולא בהטמנה בעלמא ע"ד להוציא). לפי דבריך היה צריך להתחייב אם הניחו על דעת שיקלט ושוב שינה את ד...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 8:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו
תגובות: 34
צפיות: 1967

Re: יין שנגע בו מחלל שבת, ותינוקות שנשבו בזמנינו

יוסף חיים אוהב ציון כתב:אמר לי הגאון ר' יעקב יוסף זצ"ל שבשיחתו עם אביו בימי חוליו אמר לו אביו תינוק שנשבה זה רק אחד שגדל בג'ונגל.

וחלק על הרמב"ם?!
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 8:08 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: לפני/אחרי הספירה
תגובות: 12
צפיות: 225

Re: לפני/אחרי הספירה

חששתי שמא יש מקום לפגיעה, ולכן כתבתי "במחילה". עכ"פ אכן זהו ענין התלוי בהבדלי תרבויות, והתרבות הנורמלית של יהודי - היא שימוש בתאריך עברי בלבד, עכ"פ היכא דאפשר, ודלא כאותו אחד ששואל לחבירו "באיזה תאריך יהיה פסח", אלא כמי ששואל לחבירו "באיזה תאריך יהיה ניטל" וכי...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 7:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 192

Re: נשים בתפילת ערבית

שמואל דוד כתב:פרי מגדים:
6663A112-79A9-4F68-B574-A4CBA112E4B4.jpeg

ולעיל הביאו בשמו להיפך.
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 7:34 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: טעמים אישיים
תגובות: 12
צפיות: 1662

Re: טעמים אישיים

לבי במערב כתב:נכב"ב מקדם.

זהו נושא קרוב - מדוע אין "סימן שאלה" בטעמי המקרא.
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 192

Re: נשים בתפילת ערבית

ואולי בדוחק יש להעמיד כוונתם ב"ג' תפילות" לשחרית מוסף ןמנחה?
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 192

Re: נשים בתפילת ערבית

שמואל דוד כתב:ראית דבריו בפנים?

כן.
ועכשיו עיינתי בהם שנית.
ואילו חבר שלי היה כותב כך - הייתי אומר לו: "טעית במה שכתבת שנשים חייבות בג' תפילות, כי אפילו הגברים אינם מחויבים בג' תפילות אלא רק ב'".
אבל כד גברא רבה אמר מילתא - לא תחייכו עליה ולא תחייכו עלה...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 03, 2020 12:00 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: לפני/אחרי הספירה
תגובות: 12
צפיות: 225

Re: לפני/אחרי הספירה

ולי מציק שכותבים תאריך עברי שאין לי מושג מה הוא ולהיכן היתה שייכת שנת ג'תתקל"ד, בלי לחשב זאת כפי שמי שגדל בארה"ב לא יצליח להרגיש מה הוא 126 ס"מ, ואנחנו לא נדע האם חום גוף של 130 פרהנייט ומשקל של 28 פאונד הוא הרבה או מעט. כלומר: מי שגדל בסביבה יהודית נורמלית, בה חיים לפי התאריך העברי,...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנאה צדדית מהמאכל והמשקה <השותה סודה שלא לצמאו>
תגובות: 34
צפיות: 1681

Re: השותה סודה שלא לצמאו

לא הבנתי אם אינו צמא ואין לו הנאה מעצם הסודה - למהב הוא שותה סודה ולא מים? נניח שחנקתיה אומצא ושותה סודה לשם כך. במקרה זה אם שותה מים - לא מברך שותה מיץ וכדו' - מברך. הספק הוא בסודה האם נחשב כדבר שיש בו הנאה אף ללא הצמא או לא. חנקתיה אומצא - למה לא ישתה מים? במציאות דידן מים בד"כ זמינים. אלא מ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 5:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 192

Re: נשים בתפילת ערבית

משנה ברורה סי' קו, ס"ק ד נשים פטורות. ערוה״ש סי׳ קו, ס״ק ז נשים חייבות. מקור הדברים שב'משנה ברורה' הוא, כמצויין ב'שער הציון': מגן אברהם, פרי מגדים והגר"ז; וממילא דעתו של בעל 'ערוך השולחן' אינה מובנת. מאוד מפליא שהוא התעלם מדברי המג"א וכו'. ושמא אישתמיטתיה לפי שעה החילוק שבין שחרית ומ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנין הזכרות שמו של משה רבינו בתנ"ך
תגובות: 32
צפיות: 3292

Re: מנין הזכרות שמו של משה רבינו בתנ"ך

מתוך הקונקורדנציה המקוונת: http://www.hatanakh.com/content/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%94 משה - שם אדם: כל הצורות (767) בְמֹשֶׁה (1) בְּמֹשֶׁה (3) וּבְמֹשֶׁה (2) וּמֹשֶׁה (16) כְּמֹשֶׁה (1) לְמֹשֶׁה (17) מֹשֶׁה (727) ומלבדם יש 2 פסוקים בהם נכתב "משה" במש...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 2:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 1255
צפיות: 69115

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

כמובן שכתוב שם ההיפך מהסיפור במקור, כי שהגרח"ק אמר 114 והמחשב 112, זה איפכא מהמציאות. מבחינה לוגית צ"ל שבתורה כתוב 612 פעמים משה ופעמיים האותיות מ-ש-ה אך במשמעות אחרת והמחשב לא מבין והפליט 614! אך כעת בדקתי בקונקורדנציה ומובא שמשה מופיע במקרא 770 פעמים וצ"ע אם השואל התכוון למשה בחומש...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 2:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'סיני עדיף' בעידן המאגרים התורניים
תגובות: 42
צפיות: 5170

Re: 'סיני עדיף' בעידן המאגרים התורניים

שחר כתב:ויש גם המעשה המפורסם עם הגרח"ק (שהוזכר כבר בפורום באיזה מקום), שנשאל כמה פעמים כתוב משה בתורה, והמחשב מצא יותר... והתברר שהמחשב הוסיף ואם ימעט הבית מהיות משה... ועוד כהנה.

אשכול המוקדש כולו לנושא זה - viewtopic.php?f=17&t=25637
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 2:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3125
צפיות: 463814

Re: אשכול אביעה חידות

שמעתי סיפור שמסתמא לא היה, ואולי כן: יהודי שאל את מרן הגרח"ק כמה פעמים נכתב 'משה' בתורה. השיב לו: 615 פעמים הלך היהודי לביתו, פתח את מחשבו, פתח את די. בי. עס. חיפש ומצא 616 פעמים. שב היהודי 'להתלונן' אצל הגרח"ק ולהעמידו על 'טעותו'. אמר לו הגרח"ק: אני צדקתי. כתוב רק 615. מה שמצאת 616 ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 2:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי יעשה קידוש בשבת קודש?
תגובות: 56
צפיות: 1116

Re: מי יעשה קידוש בשבת קודש?

הערה שנכונה בכל אשכול שמסתבך, ובפרט כאן:

מכיוון שיש כאן גם יהודים (כמוני לדוגמא) שלפי ארצות מוצאם הם ראויים לתואר "יהודי קשה הבנה" (שימו לב לראשי התיבות), לכן
יועיל אם מישהו רואה שלא הובנו דבריו - שיכתוב סיכום קצר, וכפי שעשה לעיל הרב "לבי במערב".
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים בתפילת ערבית
תגובות: 16
צפיות: 192

Re: נשים בתפילת ערבית

ראוי לציין גם את דברי בעל התניא שכותב שפטורות.
ובמשפחתי (הן בבית הורי והן במשפחת אשתי) לא נהגו הנשים להתפלל ערבית (חלק מהן מתפללות בליל שויו"ט, שכך עדיף גם ע"פ נגלה לסברות מסוימות וגם ע"פ פנימיות התורה יש ענין להקדים תפילה לקידוש).
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנאה צדדית מהמאכל והמשקה <השותה סודה שלא לצמאו>
תגובות: 34
צפיות: 1681

Re: הנאה צדדית מהמאכל והמשקה <השותה סודה שלא לצמאו>

הערה חשובה מאוד:
המילה "סודה" בעברית-מדוברת משמעותה מים מוגזים, המכונים באמריקה סעלצער, ואילו באמריקה משמעות המילה סודה היא מה שמכונה בארה"ק "גזוז" (כגון "קוקה קולה"). ולכן צריך להיזהר ולקרוא נכון את דברי הפוסקים וכו׳.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 11:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף לברכת מעין שלש
תגובות: 31
צפיות: 1915

Re: צירוף לברכת מעין שלש

לפענ"ד צריך לאכול כזית משבעת המינים בכדי אכילת פרס.

אבל מסתבר שהדברים תלויים בחילוקי פרטי הדינים וחילוקי הדעות שבסוגיית "תערובת שיש בה כזית בכדי אכילת פרס"
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 154

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

צריך להבין מהו פשט הסוגיא לפי התוס', כלומר: מהו החילוק בין ההוו"א של הגמ' (שהרמב"ם פסק אותה להלכה, מאחר שהוא הכריע בכל מקום שקנין פירות אינו כקנין הגוף) לבין האוקימתא.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 1:53 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 260
צפיות: 21418

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

טרם ראיתי שמישהו התייחס לטענתי שזוהי עדות ששאפשר להזימה, אם יבואו שני עדים ויעידו שראינו את האנשים האלו בלי מסכה בעיר אחרת באותה שעה. ועפ"ז קושיא מעיקרה ליתה. למה אתה אומר שאף אחד לא התייחס? טענה ישרה ונכונה. כך כתוב בקובץ שצורף שורה מעליך. כלומר: אף אחד ממצדיקי ההוראה לגלות את פני העדים - לא ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 02, 2020 1:49 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה
תגובות: 91
צפיות: 3058

Re: דא גזירת אורייתא - נזקי הקורונה הרוחניים לעולם התורה

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:בעת הסגר, הצלחתי ללמוד להתפלל ולעבוד הרבה יותר מאחרי הסגר. אחרי שנפתח כמעט הכל, קשה לי מאד להתרכז, ובפרט בעבודתי. אין לי מושג מאין זה מגיע

ושמא זה מגיע מהמסיכה וכנ"ל?
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 5:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה בלעם לא קילל אתונו?
תגובות: 18
צפיות: 1498

Re: למה בלעם לא קילל אתונו?

צביב כתב:( אומנם על האתון יש חיוב מיתה, ( ויקרא כ טז)
אבל אין שני עדים, וצ''ע בבן נח, שהוא עצמו נהרג בעד אחד.)

הרמב"ם פוסק שגוי שרבע בהמה - איננה נענשת.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 4:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).
תגובות: 355
צפיות: 24382

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).

יעקב בורלשטיין כתב:טז ד. ויזבח ויקטר בבמות. לכאורה הדבר מתמיה, אחר שאמר הכתוב שהעביר את בנו באש מה יש להוסיף על כך שעבד לשמים בבמות.

אולי יש לומר, שעבודה זרה היא חטא של אמונה, שהוא מאמין גם באליל, ולעומתה עבודת הבמות היא חטא של חוצפה, שהוא מאמין בה', ועובד אותו, אך שלא כפי הוראותיו.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 4:54 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 260
צפיות: 21418

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

טרם ראיתי שמישהו התייחס לטענתי שזוהי עדות ששאפשר להזימה, אם יבואו שני עדים ויעידו שראינו את האנשים האלו בלי מסכה בעיר אחרת באותה שעה.
ועפ"ז קושיא מעיקרה ליתה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 4:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 154

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

אחר העיון ברש"י שם, ובכ"מ ובשו"ת הרמב"ם דלעיל, אני מסכים לחלוטין עם הרב "ביקורת תהיה", שכך נראה גם הפשט ברמב"ם, שהקונה עוברה של שפחה מישראל חברו - נימול ביום שנולד!

יישר כח גדול שהארת את עינינו.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף לברכת מעין שלש
תגובות: 31
צפיות: 1915

Re: צירוף לברכת מעין שלש

שם מצאנו שצריך לאכול כזית של הדבר עצמו בתוך זמן של כדי אכילת פרס, ואי אפשר לצרף את מה שאכת בהתחלה עם מה שאכל בסוף, למרות שבוודאי כל זה נחשב "אכילה".
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 11:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת דברי חולין בטעמי המקרא
תגובות: 16
צפיות: 225

Re: קריאת דברי חולין בטעמי המקרא

כמדומני שכתבו גדול"י שלא לקרוא את התרגום בטעמי המקרא.

אם כי יש לעיין אם טעמם מפני הקדושה, או מפני שמבחינה דקדוקית אין טעמי הפסוק מתאימים לטעמי תרגומו (עכ"פ ברוב המקרים).
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 01, 2020 10:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 633
צפיות: 95996

Re: היתר למחיקת השם, ע"י הוספת ד לפני ה בתרא, טרם מחיקת "יהודה"

בקצרה: לא מועיל. עיין שו"ע יו"ד רעו,יב, ועיין קסת הסופר בהלכות מחיקת השם, ובספרים רבים שדנו בכעין זה. ואפילו לשנות את המילים שלפניו ושלאחריו באופן שתשתנה משמעות השם - אסור, למיטב זכרוני. כגון מי שכתב את הפסוק "ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אלי" וגו' וטעה ודילג תיבות "אל יוס...

עבור לחיפוש מתקדם