מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 4841 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 26, 2019 11:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כלה שנחטפה ע"י הרשויות באמצע מעמד החופה
תגובות: 28
צפיות: 1182

Re: כלה שנחטפה ע"י הרשויות באמצע מעמד החופה

יש מקום לומר שאסורה לעלמא ולכתחילה אף לא יכתבו לה גט עד שיתברר מה היה. והרי אפילו בחליצה גזרו חז"ל שבמקום שעתיד להתברר ע"י עדים - לא תנשא ולא תחלוץ עד שיבואו העדים, שמא תחלוץ ויבואו העדים ויאמרו כדבריה ותותר לכהן ויאמרו חלוצה נישאת לכהן. ולכאורה כ"ש לנדו"ד שלא פשוט לתת לה גט, שמא...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 26, 2019 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בחתונת איסור
תגובות: 51
צפיות: 2885

Re: השתתפות בחתונת איסור

הבעיה בק"ו שלך, שאפשר להגיד עליו "דיו".
וכפי שסיימת שזה אם אין הכרח גמור.
ומה הגדר של "הכרח גמור"? נתת תורת כל אחד בידו?
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 26, 2019 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בחתונת איסור
תגובות: 51
צפיות: 2885

Re: השתתפות בחתונת איסור

שבוע שעבר פנה אליי חילוני ברחוב ואמר שהוא סקרן לדעת, נניח שהוא חבר טוב שלי והוא מתחתן בחתונה שאסורה על פי ההלכה, האם אבוא לחתונה? השבתי שלא. הוא התעצבן: אתה מבין מה מרגיז אותי אצלכם הדתיים? אתם לא מסוגלים להכיל שום דבר! אמרתי לו שזה לא מדוייק, אבל לגופו של עניין, מה הוא מצפה, הרי זה אירוע שמוקדש לד...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 26, 2019 9:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש לשון הרע על תנאים?
תגובות: 17
צפיות: 163

Re: יש לשון הרע על תנאים?

נהר שלום כתב:לשה"ר על המתים הוא חרם קדמונים

מה מקור דבריך?
אני מכיר רק לגבי הוצאת שם רע (שו"ע הרב תרו,ט, ומסתמא כך מובא גם בשאר פוסקים שם).
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 25, 2019 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יונתן בן עוזיאל נשא אשה?
תגובות: 9
צפיות: 553

Re: כ"ו סיון - ההילולא בעמוקה

לענין כתב:
נטיעות כתב:1 - מהו הרש"י דסוף יבמות?
2 - מה באמת המקור שיום הפטירה בכ"ו סיון?


יבמות - גי 'חתן.
דף י"ז - ראשי תבות 'ימצא זיווגו'.
ע"ש ברש"י.

ד"ה "והיא עמוקה"?
ה' ירחם...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 25, 2019 9:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמידה בקבלת שבת
תגובות: 13
צפיות: 173

Re: עמידה בקבלת שבת

זכור לי שמובא בספרים שיש ג מקומות בסדר ליל שבת שבכל א' מהם נכנס א' מהנר"נ היתרים דשבת, ובשלשתם צריכים לעמוד:
א. בואי כלה.
ב. ברכו.
ג. ופרוש עלינו סוכת וכו'.
ובספר המנהגים של חב"ד נתפרש רק הג', כנראה לרוב פשיטותם של ב' הראשונים.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 25, 2019 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 9
צפיות: 404

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

ביקורת תהיה כתב:
עזריאל ברגר כתב:אינני רואה במשנה זו אמירה מה חמור יותר אלא ציון ההבדלים.
מדקתני סיפא 'זה חומר החמיר בשפחה', מכלל דרישא קולי קולי קתני.

צודק. או שעכ"פ שניהן שווים. וע"כ אכן יש כאן קושיא על הרמב"ן.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 25, 2019 8:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמר פלוני, מדוע הוא בעל המימרא?
תגובות: 9
צפיות: 181

Re: אמר פלוני, מדוע הוא בעל המימרא?

מתוך לקו"ש חלק ל"ו פרשת תשא שיחה ב הערה 47: וראה ירושלמי שבת פ"א ה"ב (ועד"ז בקידושין פ"א ה"ז) "ר' חזקי' ר' ירמי' ר' חייא בשם רבי יוחנן אם יכול את לשלשל את השמועה עד משה שלשלה ואם לאו תפוס או ראשון ראשון או אחרון אחרון, מאי טעמא והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 24, 2019 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין
תגובות: 5
צפיות: 94

Re: מקור בש"ס - פסול קרובים לעדות קידושין

יש מקור לפסול לקידוש החודש.
ולפום ריהטא - ק"ו הדברים.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 24, 2019 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עמידה בקבלת שבת
תגובות: 13
צפיות: 173

Re: עמידה בקבלת שבת

כמו"כ יש שנהגו לפנות למערב (או לצד המנוגד לארון הקודש) רק ב"בואי בשלום" (כמדומני רוב-ככל האשכנזים) ויש שנהגו לפנות למערב מ"מזמור לדוד" עד סיום "לכה דודי" או עד סיום המזמורים של "מזמור שיר ליום השבת" (כך ראיתי בכמה בתי כנסת ספרדיים).
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 24, 2019 3:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה בהלכות ירושה
תגובות: 4
צפיות: 100

Re: שאלה בהלכות ירושה

לפענ"ד יש מקום לומר שהדברים תלויים בסדרי הגביה של הבנק (שבדרך כלל נקבעים ע"פ חוקי/מנהגי/תקנות המדינה): אם הסדר בבנק הוא שדבר ראשון פונים לביטוח - אז הביטוח ישלם לבנק, והדירה היא נכס קיים, שיחולק ע"פ הצוואה. אבל אם הסדר הוא שהדירה נחלטת לבנק - אז כספי הביטוח הולכים למוטבים הרשומים בפו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 24, 2019 8:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה בהלכות ירושה
תגובות: 4
צפיות: 100

Re: שאלה בהלכות ירושה

לפענ"ד יש מקום לומר שהדברים תלויים בסדרי הגביה של הבנק (שבדרך כלל נקבעים ע"פ חוקי/מנהגי/תקנות המדינה): אם הסדר בבנק הוא שדבר ראשון פונים לביטוח - אז הביטוח ישלם לבנק, והדירה היא נכס קיים, שיחולק ע"פ הצוואה. אבל אם הסדר הוא שהדירה נחלטת לבנק - אז כספי הביטוח הולכים למוטבים הרשומים בפול...
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 23, 2019 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקרוא על שם נפטר בתוך השנה הראשונה
תגובות: 12
צפיות: 243

Re: לקרוא על שם נפטר בתוך השנה הראשונה

אמן.
בסוף התברר שעוד לפני שנפטר הסבא, ההורים החליטו לקרוא על שם א' הצדיקים זי"ע, ועשו כך.

ומי ששאלני - לא שאל בשם ההורים בכלל, אלא בעיקר כשאלת "יגדיל תורה ויאדיר".
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 23, 2019 10:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח - ושמעו מצרים
תגובות: 7
צפיות: 114

Re: פרשת שלח - ושמעו מצרים

הא לחמא עניא כתב:בפרשת שלח מובא טענת משה שאמר לרבש"ע 'ושמעו מצרים....'
לכאו' יש להק' איזה מצרים ישמעו זאת?? הרי כולם טבעו בים סוף ולא נשאר בהם אף אחד, וא"כ על מי הכוונה של מרע"ה??
אשמח לדעת פירוש הדברים, ואם אחד מהמפרשים מדבר ע"ז.

קרא צווח ואמר "לא תתעב מצרי" ואתה אומר שכולם מתו?!
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 23, 2019 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקרוא על שם נפטר בתוך השנה הראשונה
תגובות: 12
צפיות: 243

Re: לקרוא על שם נפטר בתוך השנה הראשונה

לבי במערב כתב:
עזריאל ברגר כתב:השאלה כבר לא מעשית (הברית היתה אתמול...), אז אני מקווה למצוא את ההזדמנות לעיין בזה.

מה שם הרך הנימול לאויושט"א?
יזכו הוריו לגדלו בחו"ש בשוב"ש לתורה, לחופה ולמעש"ט.

למאי נפק"מ?
אינו בני.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 23, 2019 10:18 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ברכה על הבשמים ביום הכפורים - מתי צריך לברך שוב?!
תגובות: 1
צפיות: 46

Re: ברכה על הבשמים ביום הכפורים - מתי צריך לברך שוב?!

ראיתי מציינים שיש בזה מחלוקת מג"א וט"ז.
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 21, 2019 11:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2501
צפיות: 265209

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תמצי: שני אנשים (שנוהגים באותם המנהגים, ושניהם בריאים גדולים יהודים וכו') אכלו יחד בשר, והמשיכו לשהות ביחד ועשו כל הזמן את אותם הדברים, ואחרי משך-זמן אנו אומרים להם שלאחד מותר לאכול חלב ולשני אסור. הם נוהגים כדעת הרמ"א (וכמנהג כמה קהילות אשכנזיות) להמתין רק שעה אחת בין בשר לחלב, אלא שצריכ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 21, 2019 8:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2334
צפיות: 175815

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אוהב עמו כתב:האם יש מקור בחז"ל להכניס לבית האסורים נידון מחשש שמא יזיק עוד עד שייגמר דינו?
[ידועים לי דברי הרמ"א בסי' של"ט, על נידון שיש חשש שיברח]

מקור מפורש - איני יודע.
אבל זה שייך לדין "כופין על המצוות" ורשות יש לב"ד לענוש ולאסור כפי ראות עיניהם "למיגדר מילתא".
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 21, 2019 8:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחשבות על רוממות ה' בבית הכסא
תגובות: 19
צפיות: 1263

Re: מחשבות על רוממות ה' בבית הכסא

אכן מותר לאשה לדבר דברי תורה נגד גופה המגולה של עצמה.
אבל נגד גופה המגולה של חברתה - זו מחלוקת הפוסקים.
ואולי נחלקו באמת בגדר האיסור, כדברי הרב יואל שילה.
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 21, 2019 8:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 167
צפיות: 17265

Re: בחורי ישיבות בהדלקת נרות

ואם אינם "סמוכים על שולחן ראש הישיבה" - אז הם סתם חבורת שותפים שגרים בבית אחד.
ואחד מדליק בשליחות חבריו!
וכך נוהגים גם בצה"ל, שאחד מדליק בשליחות כל חבריו (זכיתי לעשות זאת בכמה שבתות...).
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 20, 2019 9:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שינוי שם כנרת --> ים של טבריה
תגובות: 5
צפיות: 137

Re: שינוי שם כנרת --> ים של טבריה

איך כותבים למעשה בגיטין בטברי' עיה"ק? מצאתי ב"בית שמואל" (בקישור https://he.m.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%A2%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%96%D7%A8/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%9...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 20, 2019 9:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שינוי שם כנרת --> ים של טבריה
תגובות: 5
צפיות: 137

Re: שינוי שם כנרת --> ים של טבריה

איך כותבים למעשה בגיטין בטברי' עיה"ק?
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 20, 2019 6:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?
תגובות: 7
צפיות: 171

Re: סופר ירא שמים או כתב יפה - מה עדיף?

ה'יראת שמים' הנדרשת מסופרי סת"ם היא כדי שנהיה בטוחים שלא עשה פסול נסתר ולא דיווח עליו, ואין זה כי יש תנאי מסתורי של 'ירא שמים', אלא מסיבה פרקטית שהתפילין לא יהיו פסולים. 'כתב יפה' הוא מדין זה א-לי ואנוהו, ואיננו דין בדיני כשרות הכתב אלא בגדרי נוי מצוה. איני בקיא בדינים, אך אשאל יותר מזה - לפי ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 20, 2019 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: זכר ונקיבה בקרבנות
תגובות: 9
צפיות: 404

Re: זכר ונקיבה בקרבנות

אינני רואה במשנה זו אמירה מה חמור יותר אלא ציון ההבדלים.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 20, 2019 8:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2334
צפיות: 175815

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן מופיע בירושלמי אודות מי שנשק סלע שיש עליו רבו ולימד תורה? לא מצאתי ירושלמי אלא מדרש רבה (שיר השירים א,ג), ולא רבו אלא בר-פלוגתיה: ובית מדרשו של רבי אליעזר היה עשוי כמין ריס ואבן אחת הייתה שם והיתה מיוחדת לו לישיבה. פעם אחת נכנס רבי יהושע התחיל ונושק אותה האבן ואמר האבן הזאת דומה להר סיני וזה ש...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 20, 2019 8:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 556

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

2. כדי לפשט את השאלה השניה נדבר על מחלוקת פשוטה. למשל ר"מ ור"י. האם לדעתך הסבר מסוג כזה מקובל עליך. ר"מ גדל בבית עשיר ולכן היו לו השקפות מסויימות בגלל מציאות החיים שהכיר וממילא הגיע לפסיקה א. לעומת זאת ר' יהודה גדל בבית עני ומתוך כך התעצבו השקפותיו באופן שונה וזה מה שגרם לו להגיע לפס...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 20, 2019 8:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום
תגובות: 10
צפיות: 218

Re: מי שלא ישן בט"ק בלילה - הלא מפסיד מהמצווה כשמתעורר ביום

המ"ב בסי' כא ס"ק טו הביא דברי האר"י ז"ל לשכב בט"ק בלילה ע"פ הסוד, ובא"ר הסביר טעמו כדי שלא יהיה בלא מצוות ציצית אפילו רגע אחד. והיינו לפי הרא"ש שכסות יום בלילה חייב בציצית וכפי שכתב הגרעק"א בהגהותיו לשו"ע שם. ולכאורה מי שלא ישן בט"ק בלילה א&quo...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 20, 2019 8:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?
תגובות: 25
צפיות: 3435

Re: איך הניף אהרן את כל הלויים ביום אחד?

מצליח כתב:ראו כאן

יישר כח.
אכן מביא שם כמה פירושים נאים.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 20, 2019 8:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביצה פרק ב משנה ו - מימיהם של בית אבא
תגובות: 2
צפיות: 86

Re: ביצה פרק ב משנה ו - מימיהם של בית אבא

א. "בית הלל" זה לא הלל עצמו אלא תלמידיו.
ב. זה בדיוק מה שר"ג טען: שבבית אביו - שלכאורה זו מסורת מהלל עצמו - החמירו בענינים אלו!
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 19, 2019 8:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 556

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

ובזאת התבטל הדיון בהלכות פו"ר, ועבר להלכות ליצנות מסנהדרין, ואפשר להעביר את האשכול לאספקלריא.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 19, 2019 6:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 556

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

מורד במלכות כתב:ביד סנהדרין לדרוש איזו דרשה שירצו כפי סברתם, וזה פשוט וברור.

לא שירצו, אלא שיראו!
וזהו בדיוק ההבדל בין שניכם!
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 19, 2019 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין צער בעלי חיים
תגובות: 7
צפיות: 127

Re: בענין צער בעלי חיים

מזה שהתירו איסורים דרבנן (עכ"פ ע"י הערמה) בשביל בהמה שנפלה לבור וכדומה - נראה שצעב"ח הוא הסבל של הבהמה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 19, 2019 2:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 556

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

בדרך כלל אני נוטה לשיטתך לומר "זאת התורה לא תהא מוחלפת" וחלילה לחשוב שיהיה שינוי בתורה. אמנם בנושא זה, מכיוון שיש מחלוקת תנאים בחיוב המצווה, וממילא אלו ואלו דא"ח, לכן קיימת אפשרות הגיונית שכאשר יקומו סנהדרין הם יפסקו הלכה כריב"ב. וכפי שמצינו (כמדומני בכתבי האריז"ל) שלעתיד לב...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 19, 2019 1:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 556

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

לתומי סברתי שפטורה מחמת שהיא קרקע עולם ולא בידה. כמו שברור שפטורה מברית מילה אף אם לא היה זמן גרמה (ובכ"ז צריך ז"ג לפוטרה מלמול בנה, שבאמת גם לאיש זה עיקר מצוות ב"מ כלפי הבן הנולד). א. קשה לומר שזה כלל לא בידה. ב. יש מחלוקת תנאים אם אשה מחויבת. ג. יש כמה נפק"מ למעשה מזה שהיא פטו...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 19, 2019 12:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2501
צפיות: 265209

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תמצי:
שני אנשים (שנוהגים באותם המנהגים, ושניהם בריאים גדולים יהודים וכו') אכלו יחד בשר, והמשיכו לשהות ביחד ועשו כל הזמן את אותם הדברים, ואחרי משך-זמן אנו אומרים להם שלאחד מותר לאכול חלב ולשני אסור.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 19, 2019 12:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בהבנת דין מחודש בגירושין על תנאי
תגובות: 3
צפיות: 103

Re: עזרה בהבנת דין מחודש בגירושין על תנאי

ועוד יש להבין, הרי לכשתנשא לפלוני - נמצא גט בטל למפרע.
ומדוע צריך קידושין חדשים?!
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 19, 2019 12:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2501
צפיות: 265209

Re: אשכול אביעה חידות

לבנון כתב:
עזריאל ברגר כתב:
לבנון כתב:ואת האבטיחים, מתרגמים בוצינייא.

לא בתרגום שלפנינו.

מחילה, החלפתי עם הקישואים. אבל החידה בעינה עומדת.

אבל במפרשי הש"ס בנדרים שם כתבו שבוציני הם אבטיחים.
ומסתמא כבר עמדו על זה פרשני ובלשני התרגום.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 19, 2019 12:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'עין בעין' - הרי מאזנים מעוין
תגובות: 2
צפיות: 131

Re: 'עין בעין' - הרי מאזנים מעוין

ווארט יפה!
ואכן זו היתה תגובת הקב"ה: סלחתי כדברך, ואולם חי אני וגו'...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 18, 2019 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בולע דבר אכילה לשם ניקיון
תגובות: 2
צפיות: 62

Re: בולע דבר אכילה לשם ניקיון

מסברא - לא גרע מהאוכל לרפואה וכיו"ב, שמברך מכיוון שסוף סוף יש לו הנאה.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 18, 2019 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבעל קורא קרא: בַמַרְאֶה אליו אתוודע, במקום בַמַרְאָה, האם יצאו ידי חובה?
תגובות: 9
צפיות: 193

Re: הבעל קורא קרא: בַמַרְאֶה אליו אתוודע, במקום בַמַרְאָה, האם יצאו ידי חובה?

מפרשתנו מוכח שיש הבדל:
שאר הנביאים רואים במראָה
ומשה רבם של כל הנביאים רואה במראֶה!

עבור לחיפוש מתקדם