מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 8653 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 22, 2021 4:27 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קרבנות נדבה מותר להקריב ללא הגבלה
תגובות: 3
צפיות: 28

Re: קרבנות נדבה מותר להקריב ללא הגבלה

yankev כתב:זה לא כך פשוט בהכרח כי זה עלול להפריע לאחרים שצריכים להקריב.
ומסתמא יש דברים שהם לא כתובים ואעפ"כ אף דעתך שהם אסורים.

אם זה מפריע לאחרים - אז יש כאן דיני ממונות, וההלכה צריכה להיות כמו בכל דיני ממונות.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 22, 2021 3:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברים מענינים ויוצאי דופן בספרים
תגובות: 22
צפיות: 1246

Re: דברים מענינים ויוצאי דופן בספרים

זאב ערבות כתב:מהו הנכון או שזה לא משנה אלא רק לענין גיטין, ועוד שאלה הקשורה בעקיפין, האם יש איזה כלל מתי כותבים מלים לועזיות בכ' או בק', או ט' ות', כגון תוניסיה - טוניסיה?
אכן המקום לדון בזה הוא בהלכות גיטין, וכבר נשתברו קולמוסים רבים בשאלות כאלו.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 22, 2021 3:56 pm
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה שנאפו שלא לשמה בערב פסח
תגובות: 11
צפיות: 329

Re: אכילת מצה שנאפו שלא לשמה בערב פסח

לכאו' עוד ישוב היה אפ"ל, דמה שאסור לאכול מדין לתיאבון או כאילו בא על כלתו בבית חמיו זה דין על הגברא. ולא על המצה. לכן גם אם היא שלא לשמה אסור לאוכלה בער"פ אבל לא נחשב שמיעט זמן אכילת הלחמי תודה. ומה שנחשב מיעוט זמן זה כאשר הלחמי תודה עצמם נאסרים קודם סוף זמנם. דהרי אם יארע עוד סיבה שלא יכ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 22, 2021 3:43 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: קרבנות נדבה מותר להקריב ללא הגבלה
תגובות: 3
צפיות: 28

Re: קרבנות נדבה מותר להקריב ללא הגבלה

yankev כתב:מחפש, אם ישנו, מקור ברמב"ם שמותר להקריב קרבנות נדבה ביום אחד בלי הגבלה. (נ.ב. ידוע המעשה עם אגריפס)

מחפש, אם ישנו מקור, שמותר לנשום ביום אחד ללא הגבלה...

אם לא כתוב שאסור - אז מותר!
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 21, 2021 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "נראה כאוכל לבטלה" - בירור שיטת הריטב"א
תגובות: 12
צפיות: 765

Re: דברי הריטב"א על ברכת הקידוש בסעודה שלישית

סעדיה כתב:https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=52641

יישר כח. אכן נראה שלריטב"א יש "שיטה" בזה, שהוא שולל את האכילה או השתיה כדי לברך.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 21, 2021 9:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יומא דהילולא של רבי מאיר בעל הנס
תגובות: 25
צפיות: 4636

Re: יומא דהילולא של רבי מאיר בעל הנס

אם נירון עצמו הוא רבי מאיר, מהו שכתב הרמב"ם רבי מאיר בן גר הצדק? ואיך ע"פ הרמב"ם מוכרח שהוא יצא מנירון? יתכן שהיה נכדו וכדומה? א. הבאתי את הרמב"ם כחולק על האפשרות הזאת שר"מ עצמו היה נירון. ב. הרמב"ם כותב שאביו של ר"מ היה גר צדק. הגמרא אומרת שנירון התגייר. קשה לצרף...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 21, 2021 4:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה - גם כשטעה בהוראתו?
תגובות: 3
צפיות: 71

Re: המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה - גם כשטעה בהוראתו?

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד ב אל הנער הזה התפללתי אמר רבי אלעזר שמואל מורה הלכה לפני רבו היה שנאמר וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי משום דוישחטו את הפר הביאו הנער אל עלי אלא אמר להן עלי קראו כהן ליתי ולשחוט חזנהו שמואל דהוו מהדרי בתר כהן למישחט אמר להו למה לכו לאהדורי בתר כהן למישחט שחיטה ב...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 21, 2021 3:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שטינף בגד בחנות
תגובות: 9
צפיות: 238

Re: ילד שטינף בגד בחנות

תניתוה: חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה!

לפעמים אולי יש מקום להאשים את ההורים שהם היו צריכים להיזהר ולא להעמיד את הילד שלהם ליד כלים שבירים וכדו', וגם אז צע"ג מהיכי תיתי לחייב אותם.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 21, 2021 3:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הניגון הידוע <מאדם הראשון בצאתו מגן עדן>
תגובות: 85
צפיות: 14795

Re: הניגון הידוע <מאדם הראשון בצאתו מגן עדן>

רעיון שקיבלתי היום:
היו קוראים לזה אדם הראשון׳ס ניגון, בגלל שכל הזקנים שהיו ניגשים ליאהרצייטים היו שרים את זה על לכה דודי, לא תבושי, קל אדון, ממקומך, קדיש, ועל זמירות שבת.
כי הכירו רק את הניגון הזה.

ודפח"ח.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 21, 2021 2:27 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חוץ מ'צג אגוז' אילו ברכות אחרות דחה הרמב"ם?
תגובות: 2
צפיות: 69

Re: חוץ מ'צג אגוז' אילו ברכות אחרות דחה הרמב"ם?

למיטב זכרוני הוא גם לא הביא את "הנותן ליעף כח", ולא מנה במאה-ברכות את "יראו עינינו".
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 20, 2021 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1236
צפיות: 192501

הזאה על טמא מת בערב פסח שחל בשבת

(מבוסס על דברים שהדפסתי בעבר בא' מהקבצים של "הערות התמימים ואנ"ש", ואינני מוצא אותם לעת עתה) כתב הרמב"ם בהלכות קרבן פסח (פ"ו ה"ב): טמא מת שחל שביעי שלו להיות בארבעה עשר אע"פ שטבל והוזה עליו והרי הוא ראוי לאכול קדשים לערב אין שוחטין עליו אלא נדחה לפסח שני שנאמר ויהי...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 20, 2021 9:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3664
צפיות: 626065

Re: אשכול אביעה חידות

"במועדו - אפילו בשבת"- מיד ולדורות! מהו ביאור הדברים? כידוע הלל הזקן דרש מהפסוק "במועדו" הנאמר על קרבן פסח, שמשם לומדים שקרבן פסח דוחה שבת. והנה, כפי שהזכרתי בהודעה הקודמת, באותה שנה חל ערב פסח בשבת, והאמירה "במועדו - אפילו בשבת" היתה גם "מיד" באותה שנה וגם ל...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 20, 2021 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3664
צפיות: 626065

Re: אשכול אביעה חידות

איזו מ"ע דאורייתא קיימו הכהנים לראשונה בערב פסח, למרות שאין לה קשר לפסח? אכילת לחם הפנים. מותם של נדב ואביהוא ביום ראשון א' ניסן (כדברי רז"ל שאותו יום נטל עשר עטרות, שאחת מהן היא שהיה "ראשון למעשה בראשית" דהיינו יום ראשון בשבוע) - טימא את לחם הפנים הראשון שערך משה רבינו, ונפסל ה...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 20, 2021 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול בירור מקור לשם או מהות השם
תגובות: 359
צפיות: 33406

Re: אשכול בירור מקור לשם או מהות השם

ליקוט מדברי הרבי מליובאוויטש על שינויי שמות:
viewtopic.php?p=704038#p704038
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 20, 2021 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף עשירי שכבר התפלל - נוכחותו בשעת תפילת הלחש
תגובות: 10
צפיות: 154

Re: צירוף עשירי שכבר התפלל - נוכחותו בשעת תפילת הלחש

עניתי (הוא בכ"ש מדערבית). לגבי תפילת ערבית אכן אדה"ז כותב שם שאם היו עשרה בתחילת תפילת הלחש - זה מספיק כדי להגיד קדיש תתקבל אחריה. אמנם ה"כל-שכן" איננו ברור, כי מכיוון שלחזרת הש"ץ צריכים תשעה עונים בתחילתה - הרי שהיא "דבר שבקדושה" בפ"ע ואיננה נגררת לגמרי אחרי...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 20, 2021 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף עשירי שכבר התפלל - נוכחותו בשעת תפילת הלחש
תגובות: 10
צפיות: 154

Re: צירוף עשירי שכבר התפלל - נוכחותו בשעת תפילת הלחש

לבי במערב כתב:עניתי (הוא בכ"ש מדערבית).

כדכד כתב:עניתי שלכתחילה אסור לו לצאת ולהשאירם בלי מנין
לא הבנתי למה נכתב שלא עניתי

כתבתם על דיני מנין מצומצם שאסור לצאת באמצע הדבר שבקדושה, אבל אם יצאו - ממשיכים הציבור.
לא ראיתי כלל בדבריכם שדיברתם על השאלה האם תפילת הלחש של הציבור היא "דבר שבקדושה".
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 20, 2021 3:20 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מדרש?
תגובות: 5
צפיות: 150

Re: מדרש?

במהדורה החדשה של שו"ע הרב, שהם רגילים בכל דבר להביא את מקורותיו הקדומים ביותר וכו', ציינו על זה "מדרש הובא בתוס' ברכות מ, א ד"ה הבא. ב"י שם. מ"א סקי"ד. וראה רמ"א שם."
וכנראה שלע"ע לא נמצא מקור נוסף מלבד מה שתוס' הזכירוהו שם.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 20, 2021 3:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ילד שטינף בגד בחנות
תגובות: 9
צפיות: 238

Re: ילד שטינף בגד בחנות

לכאורה חייבת האשה לשלם מדין שואל/לוקח שנאנס בידו (אלא שעבד ואשה פגיעתן רעה וכו', ואינני יודע האם נשתנה הדין בימינו).
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 20, 2021 3:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף עשירי שכבר התפלל - נוכחותו בשעת תפילת הלחש
תגובות: 10
צפיות: 154

Re: צירוף עשירי שכבר התפלל - נוכחותו בשעת תפילת הלחש

כדכד כתב:אם אין עשרה אז אין מנין
אמנם הם יכולים להמשיך התפלה כי התחילוה במנין אבל לכתחילה אסור לצאת ולהשירם בלי מנין. בזכרוני מבואר כן בשו"ע

לבי במערב כתב:ראה שו"ע אדה"ז סי' נה ס"(ג־)ד.
לא עניתם על מה שהוא שאל: האם צריכים מנין בשעת תפילת הלחש?
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 20, 2021 3:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סליחות בה"ב
תגובות: 14
צפיות: 1833

Re: סליחות בה"ב

לבי במערב כתב:וראה נטע"ג הל' פסח ח"ג ע' רנד ובהע' ח.

מה שהוא מביא שם לגבי שני תניינא שחל בט"ו אייר (כשחל פסח בשבת, כמו בשנת תשע"ט) - לכאורה כ"ש וק"ו לקביעות שנה זו שחל בי"ד אייר.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 20, 2021 2:58 pm
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה שנאפו שלא לשמה בערב פסח
תגובות: 11
צפיות: 329

Re: אכילת מצה שנאפו שלא לשמה בערב פסח

שש ושמח כתב:הצל"ח בפסחים גם קשור [במהדורה שבפרוייקט השו"ת זה בד"ה אלא דקשיא]

הבאתי עכשיו את דבריו בשלמותם, וברוך שכיוונתי לסברתו (שלא גזרו חכמים במקום מצווה דאכילת קדשים).
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 11:22 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חלוקת ירושה בין בנים ובנות
תגובות: 15
צפיות: 393

Re: חלוקת ירושה בין בנים ובנות

שמעתי שבקהילות חסידיות מסוימות (תולדות אהרן?) מקפידים מאוד שהבנות לא יירשו כלום. אינני יודע אם הם גם מקפידים על ירושת הבכור פי שניים (באותו מקרה שעליו שמעתי - לא היה בכור).
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 11:17 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: רב ביהכנ"ס ששכח לספור
תגובות: 16
צפיות: 424

Re: רב ביהכנ"ס ששכח לספור

באחת הישיבות הנודעות לתהילה בה מכהן אחד מגדולי המשגיחים שליט"א שמחמת כבוד תורתו אעלים שמו, אירע שלא יכול היה לברך על ספירת העומר [אינני יודע אם מחמת שכחה או מחמת טעות ביום וכדו'], ובכל יום היה קורא לבחור שיוציא אותו בברכה, והיה זה מחזה מבהיל לראות הנהגה שכזו לעיני מאות בחורים. ולאו מילתא זוטרת...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 11:15 pm
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה שנאפו שלא לשמה בערב פסח
תגובות: 11
צפיות: 329

Re: אכילת מצה שנאפו שלא לשמה בערב פסח

שש ושמח כתב:לגבי הגמ' בביצה - יעויין בצל"ח שם

יישר כח גדול. אלו הם דבריו:
צלח_ביצה_יט_ב.png
צלח_ביצה_יט_ב.png (50.21 KiB) נצפה 147 פעמים

(ובפסחים - הוא מדבר על ענין אחר שקשור לסוגיית תודה בע"פ ואינו שייך לנדו"ד)
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 6:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציטוט פסוקים בשינוי לשון
תגובות: 14
צפיות: 182

Re: ציטוט פסוקים בשינוי לשון

זאב ערבות כתב:האם כאשר העבירו את הדברים לכתב בליקוטי שיחות הביאו את הפסוקים כלשונם?

לא בדקתי. אבל מסתבר שכן.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 6:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי ששכח הבדלה בתפילה - ישלים בהודאה?
תגובות: 11
צפיות: 263

Re: מי ששכח הבדלה בתפילה - ישלים בהודאה?

מצו"ב דברי הרלוי"צ רסקין בנדו"ד.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 6:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציטוט פסוקים בשינוי לשון
תגובות: 14
צפיות: 182

Re: ציטוט פסוקים בשינוי לשון

אומרים על הרבי מליובאוויטש, שכאשר דיבר בעל פה - כמעט תמיד שינה מלשונות הפסוקים, ואולי התכוון להינצל בזה מאיסור "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן בעל פה"?
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 6:13 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: רב ביהכנ"ס ששכח לספור
תגובות: 16
צפיות: 424

Re: רב ביהכנ"ס ששכח לספור

כדכד כתב:גם האדמו"ר מקאמארנא כותב כך שיש להמשיך לספור בברכה אף אם שכח יום אחד

ראה באשכול שהובא לעיל
יוצא פוניבז' כתב:viewtopic.php?f=28&t=33463#p169354
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 5:54 pm
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה שנאפו שלא לשמה בערב פסח
תגובות: 11
צפיות: 329

Re: אכילת מצה שנאפו שלא לשמה בערב פסח

תניא (ביצה יט,ב) אין מביאין תודה בחג המצות מפני חמץ שבה. ופירשו בגמרא (שם) אמר רב אדא בריה דרב יצחק ואמרי לה רב שמואל בר אבא הכא בארבעה עשר עסקינן וקסבר אין מביאין קדשים לבית הפסול. ופירש"י: לבית הפסול - שממעט זמן אכילתן שאינו יכול לאכול חמץ אלא עד ארבע שעות ומתוך כך חמץ שבה בא לידי נותר: ואי ת...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 5:19 pm
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה שאינה כשירה לפסח במשך חודש ניסן עד הפסח
תגובות: 46
צפיות: 7113

Re: אכילת מצה שאינה כשירה לפסח במשך חודש ניסן עד הפסח

הדין שהזכיר פותח האשכול (שמצה שאין יוצאים בה יד"ח מותרת באכילת ער"פ, גם כשיש לה טעם של מצת מצוה) אינו מוסכם כלל. כידוע, במקומות ציבוריים דוגמת בתי חולים, בסיסי צבא, מלונות וכדומה מוכרחים לנקות המטבחים מחמץ כמה ימים לפני הפסח. בשנים בהן פסח חל בתחילת השבוע, ובפרט כאשר ע״פ חל בשבת, מתעורר ה...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 4:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 114
צפיות: 18513

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"

אכן. שמע"צ הוא יום "רציני" - תפילת גשם, יזכור וכו', לעומת שמח"ת שהוא יום שמח - הקפות, סיום התורה, עליית כל האנשים לתורה וכו'...
ובארה"ק זה מאוד מבלבל שאחרי כל החגיגה הגדולה של ההקפות וכו' - פתאום יוצאים ליזכור, ונעמדים לתפילת גשם...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 4:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3664
צפיות: 626065

Re: אשכול אביעה חידות

"במועדו - אפילו בשבת"- מיד ולדורות!
מהו ביאור הדברים?
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 4:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3664
צפיות: 626065

Re: אשכול אביעה חידות

איזו מ"ע דאורייתא קיימו הכהנים לראשונה בערב פסח, למרות שאין לה קשר לפסח?
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 4:16 pm
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה שאינה כשירה לפסח במשך חודש ניסן עד הפסח
תגובות: 46
צפיות: 7113

Re: אכילת מצה שאינה כשירה לפסח במשך חודש ניסן עד הפסח

כתוב במ"ב וכתבו האחרונים דמצה נפוחה או כפולה אף שמחמירים בה להחשיבה כחמץ מכל מקום אסור לאכלה בע"פ שמצה היא מעיקר הדין. והיינו הך לנידון דידן. ומה שכתבתי על מצה מבושלת הוא דברי הגר"א בסימן תמד. המצות חמץ הן חמץ לחומרא? קמח ומים שנאפים ללא השגחה מחימוץ חזקתם חמץ. מסוגיית הגמרא לגבי &qu...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מותר לאכול מצה "חמץ" בפסח?
תגובות: 30
צפיות: 1268

Re: מצות חמץ?

שמעתי מאשה אחת ששמעה מחברתה שעבדה לפני שנים רבות במפעל למצות מכונה, שאחרי פסח העובדים היו לוקחים את המצות שנותרו מפסח ואורזים אותן באריזות של "מצות חמץ" ומוכרים אותן בחזקת חמץ (משיקולים מסחריים שונים).
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"
תגובות: 114
צפיות: 18513

Re: "תנו לי יום חול אחד באר"י ואתם יכולים להחזיק ביו"ט שני שלכם"

דרומי כתב:ובנו אדמו"ר האמצעי התבטא בחריפות מסויימת על מנהג ארץ ישראל ש'מערבבים' (כלשונו) את 'שמיני עצרת' עם 'שמחת תורה' (היינו, שע"פ סוד אלו שני ענינים שונים ולכל אחד יש היום המיוחד לו).

לא בחריפות, אלא "רחמנות על בני ארץ ישראל" וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 3:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הייחודיות של עוון לשון הרע
תגובות: 4
צפיות: 111

Re: הייחודיות של עוון לשון הרע

האם אחד מחברי הפורום עסק או ראה ספר שעוסק בענין מה המיוחד בעוון לשון הרע שיש עונש שמפורש בתורה, ואמנם בתורה לא כתוב שזה בא על עוון לשון הרע, אבל אחרי שחז"ל גילו לנו שזה בא על עוון לשון הרע, יוצא שיש שתי פרשיות שעוסקות בענין העונש של בעל הלשון הרע, מה שלא מצאנו בשום עבירה. צר לי לקרר את ההתלהבו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 19, 2021 2:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 270
צפיות: 107972

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

בתחילת מסכת יומא - קוראים בתורה את פרשת אחרי מות, העוסקת ביום הכיפורים.
סיום מסכת יומא - עתיד להיות בסמיכות לקריאת "ובעשור שבחומש הפקודים" (פרשת פינחס).
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 16, 2021 2:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבת כלין של מכון צומת
תגובות: 18
צפיות: 815

Re: שבת כלין של מכון צומת

אכתוב בצורה ברורה:
חז"ל אמרו שחזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן.
אם רב פלוני הוא בעיניך "חבר" - אז אפשר לסמוך עליו. ואם לא - אז צריך לדרוש ולחקור.
ואינני נכנס לשאלה מי הוא חבר ומי לא.
(כמובן שבעיני - הרב לנדא הוא "חבר", אבל אינני אומר לכם על מי לסמוך).
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 16, 2021 2:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12248
צפיות: 2165166

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
רנג.PDF
48.PDF

יישר כח.

עבור לחיפוש מתקדם