החיפוש הניב 2158 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 17, 2017 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה
תגובות: 6
צפיות: 84

Re: אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה

איש נשוא פנים ונכבד, לבוש באיצטלא דרבנן אצילית, ו...שכינו הלבוש בבגדי עבודה פשוטים אכן צ"ע מי מהם יותר חשוב, ע"פ מארז"ל גדול הנהנה מיגיעו יותר מיר"ש... א. האם לדעתך כוונת חז"ל היא שהאינסטלטור והחשמלאי בשכונה שלך יותר 'גדולים' מהרב/אדמו"ר/מג"ש וכו' שלך, מכל הבחינות...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 17, 2017 1:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צניעות בתפילה
תגובות: 14
צפיות: 234

Re: צניעות בתפילה

שמואל דוד כתב:רוב? מי גילה רז זה?

לא עשיתי סטטיסטיקות, אבל כך הבנתי. וראה באשכול שלונקק לעיל.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 17, 2017 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה
תגובות: 6
צפיות: 84

Re: אחד לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה

עושה חדשות כתב: איש נשוא פנים ונכבד, לבוש באיצטלא דרבנן אצילית, ו...שכינו הלבוש בבגדי עבודה פשוטים

אכן צ"ע מי מהם יותר חשוב, ע"פ מארז"ל גדול הנהנה מיגיעו יותר מיר"ש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 16, 2017 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צניעות בתפילה
תגובות: 14
צפיות: 234

Re: צניעות בתפילה

קו ירוק כתב:גברים המכסים את ראשם, א"ז כדין נשים המכסות ראשן.

אכן איננו אותו דין בדיוק. אבל כתבתי מה שנוהגות רוב נשי אשכנז, ואכן יש שאינן מקפידות על כיסוי ראשן לברכה, כמו שלא הקפידו לפני נישואיהן.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 16, 2017 8:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צניעות בתפילה
תגובות: 14
צפיות: 234

Re: צניעות בתפילה

וכן נהיגי נשי דידן (האשכנזים) לברך ברכת הטבילה בתוך המקווה (אלא שנהגו לכסות את ראשן, כמו שגברים חייבים לכסות את ראשם להזכרת שם שמים).
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 16, 2017 7:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 50
צפיות: 1312

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

האם האוצר עצמו לא יכול לספור תדירות ואורך זמן השימוש? וכך אוטומטית יעלה ה"שמיש" ביותר כראשון. גם אם יכול לספור, זה רק במקוון ולא בדיסק. אכן. אבל לאחר תקופה יתקבל איזשהו מודד שברובו סביר, ויעבור לדיסק. כמו"כ אפשר לשמור סטטיסטיקות-שימוש בדיסק, ולהעלות אותם למקוון כשהדיסק מגיע אליכם לשד...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 15, 2017 10:26 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסחאות האר"י הקד' בתפילה
תגובות: 19
צפיות: 368

Re: נוסחאות ההאר"י הקד' בתפילה

שמועלקע כתב: וכך נתקבל אצל רוב העדות לשמחתי (אשכנז ספר תימן, מלבד ספרדים). שאומרים עד עלמיא, ולא עד יתברך.

דווקא כאן זו מחלוקת בפשט של מדרש....
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 15, 2017 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע ר' טרפון לא חשש לקלל את בניו
תגובות: 6
צפיות: 150

Re: מדוע ר' טרפון לא חשש לקלל את בניו

ואה"נ שלא התקיימו לו בנים זכרים - כדאיתא בפרק הפועלים.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 15, 2017 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא למסור ליד אשה
תגובות: 31
צפיות: 797

Re: לא למסור ליד אשה

כדכד כתב:כתבת יש שהקילו ולא יש מי שסבר להקל

כדכד כתב:לא התוכחתי עם מה שכתבת שהראשונים הקלו בכך אלא שבהודעתך הקודמת להודעתי הקודמת כתבת שלא כתבת שהקלו למעשה אלא שיש מי שסבר להקל ועל כך הגבתי שזה לא השתמע מההודעה שכתבת לפני זה

תיקנתי.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 15, 2017 9:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בין משכיר לשוכר
תגובות: 13
צפיות: 240

Re: שאלה בין משכיר לשוכר

שאל אותי חבר ואני הקטן אינני בקי בהלכות אלו, אשמח לשמוע מה חושבים חכמי הפורום. ראובן שכר דירה משמעון, הדירה נמסרה במצב טוב מאד, כעת החלה רטיבות ונזילה מהשכן עד כדי טיפטוף. בחוזה סוכם ששמעון (בעל הדירה) חייב לתקן נזקים שיהיו בדירה בפרק זמן סביר, ואם לא יוכל ראובן (השוכר) לתקן לבדו את הבעיה ולקזז את ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 15, 2017 9:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן מוצאי שבת בנורבגיה
תגובות: 15
צפיות: 371

Re: זמן מוצאי שבת בנורבגיה

ת"ח א' כתב לי אחר שהמצאתי לו את האשכול: שלום וברכה אני לא מונח בסוגיא כעת, ומ"מ נעלם מהם שלדעת הגר"א במקרים אלו - לאחר חצות הלילה נחשב כבר כעלות השחר, וממילא לאחר חצות הוא כבר יום א' ומותר במלאכות, אף שלא נראים כוכבים במשך כמה שבועות. אצרף את מאמרי בעניין. תבורך תמיד ושבת שלום - השבת...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 15, 2017 8:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתם רבי אליעזר במשנה - מיהו?
תגובות: 14
צפיות: 496

Re: סתם רבי אליעזר במשנה - מיהו?

לחביבותא דמילתא ראוי להזכיר שסתם ר"א שבאמוראים הוא רבי אלעזר בן פדת (כ"כ רש"י, מסתמא באחד המקורות הנ"ל...).
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 15, 2017 8:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תורת ה'לשיטתו'/האם תורת אמת יש בזה?
תגובות: 22
צפיות: 594

Re: תורת ה'לשיטתו'/האם תורת אמת יש בזה?

ראה לדוגמא ביצה כט,א:
אלמא גבי שמחת יום טוב ר' יהודה לחומרא ורבנן לקולא והא אפכא שמעינן להו

זכור לי שיש משהו דומה על רבי יהודה ורבי שמעון במסכת שבת, שפשוט לגמרא שר"י לחומרא ור"ש לקולא.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 15, 2017 7:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים בזר
תגובות: 13
צפיות: 155

Re: ברכת כהנים בזר

בפשטות אם לא קוראים כהנים - לא עובר בביטול עשה. אבל אם כן מברך זה לא אומר שלא קיים עשה. שני הצדדים לא הא בהא תליא. וממילא זר שבירך עבר על אותו עשה שכהן מקיים כשמברך, בלי שקראוהו. זה מה שהתכוונתי לרמז במה שהבאתי שכהן יחיד מברך "אשר קדשנו וכו' וציוונו לברך" למרות שלא קראו לו "כהנים&quo...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 15, 2017 7:09 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך אני הופך קובץ פי די אף לקובץ תמונה?
תגובות: 4
צפיות: 123

Re: איך אני הופך קובץ פי די אף לקובץ תמונה?

אפשר להדפיס לOneNote ומשם לשמור כתמונה באיכות מצוינת.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 15, 2017 7:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא למסור ליד אשה
תגובות: 31
צפיות: 797

Re: לא למסור ליד אשה

כדכד כתב:כתבת יש שהקילו ולא יש מי שסבר להקל

נכון. מלשון התוספות שם משמע שלפני רש"י - לא שמעו על החומרא הזאת.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא טוב ובבוקר זרע – למעשה
תגובות: 9
צפיות: 341

Re: לא טוב ובבוקר זרע – למעשה

ישראל אליהו כתב:
עזריאל ברגר כתב:
אלדר בריל כתב:על מה סומכים העולם להקל בדינים גמורים אלו? "לא טוב"- חיוב לישא אשה גם אחרי שהתאלמן או התגרש, ו"בבוקר זרע" וכו'- לישא אשה בת בנים!

על מה שסומכים שלא לגרש אחרי עשר שנים.

יש חשש סביר שהאשה תצא מדעתה [שמעתי מת"ח גדול]

נכב"ב
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא למסור ליד אשה
תגובות: 31
צפיות: 797

Re: לא למסור ליד אשה

מצינו בהרחקות של סי' קצ"ה שאין להעביר חפץ מידו לידה והטעם הוא מחשש שמא יגע בה. אמנם מחמירים שם יותר מבאשה דעלמא כיוון שמסתמא נגיעה יכולה להיות של חיבה אבל בהחלט יש לומר שלמדו מזה גם לאשה דעלמא לחות כהנהגה לכתחילה ואף שם הרי יש שהקילו, כידוע ליודעים. אולי תתחסד אם שאינם יודעים ותגלה מי המקילים ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא טוב ובבוקר זרע – למעשה
תגובות: 9
צפיות: 341

Re: לא טוב ובבוקר זרע – למעשה

אלדר בריל כתב:על מה סומכים העולם להקל בדינים גמורים אלו? "לא טוב"- חיוב לישא אשה גם אחרי שהתאלמן או התגרש, ו"בבוקר זרע" וכו'- לישא אשה בת בנים!

על מה שסומכים שלא לגרש אחרי עשר שנים.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשר כספים
תגובות: 18
צפיות: 350

Re: מעשר כספים

אבןטובה כתב:נכנס דוא"ל דחוף לבית הוראה: א' תרם מעשר כספים שלו לקרן אחת, ובסופו של דבר גם הוא קיבל מאותו קרן אם חייב לתרום שוב מכסף זה שקיבל או לא????

תלוי בחקירה האם יוצאים י"ח מעשר בנתינת הכסף לקופה, או שצריך שיגיע ליד העני.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה במחשבה
תגובות: 4
צפיות: 147

Re: הפרשת חלה במחשבה

בערל כתב:מענין לענין
מי ששכח להפריש חלה בחו"ל יכול לאכול ולשייר ולהפריש במוצ"ש, האם במוצ"ש צריך לברך על ההפרשה?

למה לא?
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 8:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא למסור ליד אשה
תגובות: 31
צפיות: 797

Re: לא למסור ליד אשה

כדכד כתב:מצינו בהרחקות של סי' קצ"ה שאין להעביר חפץ מידו לידה והטעם הוא מחשש שמא יגע בה. אמנם מחמירים שם יותר מבאשה דעלמא כיוון שמסתמא נגיעה יכולה להיות של חיבה אבל בהחלט יש לומר שלמדו מזה גם לאשה דעלמא לחות כהנהגה לכתחילה

ואף שם הרי יש שהקילו, כידוע ליודעים.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בעדים זוממין במלקות
תגובות: 21
צפיות: 281

Re: חקירה בעדים זוממין במלקות

מסברת הכרס: מלקות במקום מיתה עומדת, וכמו שאין ממיתין ב' מיתות וכל כיו"ב, כך אין מלקים אותם ב' מלקיות אא"כ זממו לחייב אדם אחד ב' מלקיות (כגון שהעידוהו שזמר וצריך לעצים ביוה"כ). וכמו שמצינו לאידך גיסא שאין משלשין המלקות ביניהם אלא מלקין כאו"א 40 מלקות, ודלא כממונות שמשלשין. ועצ&quo...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 3:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יריעה הפוכה
תגובות: 11
צפיות: 211

Re: יריעה הפוכה

מנין אתה יודע איפה בעולם זה היה? שימד"נ. הראיה שהביא אינה לכך שהספר פסול אלא שיש להוציא ספר אחר ולמה אתה אומר שזה הבל? מכיוון שהספר פסול צריך להוציא ספר אחר. ואם ס"ל כאותם ת"ח המקילים אשר אין לסברתם שחר אין מוציאים ספר אחר משום טורח הציבור והוא דין פשוט ומעשים שבכל יום שגוללים הס&quo...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 3:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים בזר
תגובות: 13
צפיות: 155

Re: ברכת כהנים בזר

זר המברך ברכת כהנים עובר בעשה כמבואר שו"ע קכח, ידועה הנהגת הגר"א שהיה מברך ב"ב להניח בשעת הברכה רק יד אחת ובזה יצא מכלל ברכת כהנים שהיא בב' ידים (עי' בתו"ת פ' נשא), והנה בביאור הלכה שם דן בזה. ולא הבנתי מה החשש, דהלא מבואר שם שכל זמן שלא קרו "כהנים" אין להם חיוב ברכה ו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 3:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת כהנים בזר
תגובות: 13
צפיות: 155

Re: ברכת כהנים בזר

זר המברך ברכת כהנים עובר בעשה כמבואר שו"ע קכח, ידועה הנהגת הגר"א שהיה מברך ב"ב להניח בשעת הברכה רק יד אחת ובזה יצא מכלל ברכת כהנים שהיא בב' ידים (עי' בתו"ת פ' נשא), והנה בביאור הלכה שם דן בזה. ולא הבנתי מה החשש, דהלא מבואר שם שכל זמן שלא קרו "כהנים" אין להם חיוב ברכה ו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 3:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יריעה הפוכה
תגובות: 11
צפיות: 211

Re: יריעה הפוכה

ירח בן יומו כתב:והא לכם דברי הרה"ג דכל רז לא אניס ליה תכנת אוצר החכמה מתוך ספר שלחן השלם להגר"ש ברגמן

צ"ל הרה"ח.
הרה"ג פירושו הרב הגוגל...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 3:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין טו: יש להן תרבות אין להן תרבות
תגובות: 3
צפיות: 96

Re: סנהדרין טו: יש להן תרבות אין להן תרבות

החתן סופר כתב:http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=3850&p=29021#p29021 אם לא ראית עד עכשיו את האשכול הזה, אולי יועיל לך

ראיתיו מקופיא, ולא ראיתי תירוץ לשאלת פותח האשכול.
אבל לי היה פשוט שהמחלוקת אינה במציאות אלא בדין, כלומר:
ברור שאפשר לאלף אותם. המחלוקת היא האם האילוף משנה את דינם.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 12:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הל' גירות באיסורי ביאה
תגובות: 8
צפיות: 162

Re: הל' גירות באיסורי ביאה

אבןטובה כתב:שילוח הקן בה' שחיטה

וכהנה רבות, שחלקן נתבארו ע"י הרמב"ם במפורש, וחלקן מובנות מתוך ההקשר, כגון ספה"ע בתוך הלכות תמידין ומוספין, הלכות מעשר בהמה בתוך הלכות בכורות, הקהל בתוך הלכות חגיגה, הלכות אבל בתוך ספר שופטים.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 14, 2017 12:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הל' גירות באיסורי ביאה
תגובות: 8
צפיות: 162

Re: הל' גירות באיסורי ביאה

היש מי שעמד למה בחר הרמב"ם להעמיד את הל' גירות בתוך הל' איסורי ביאה? יש כמה ענינים שהרמב"ם בחר לשים אותם במקום הראשון שבהם יש להם משמעות הלכתית גדולה, מתוך הסתמכות על הלומד שילמד את הספר לפי הסדר (שזהו כמדומני כלל מפורסם בכללי הרמב"ם שצריכים ללמוד את ספרו לפי הסדר). כגון (נכתב מהזיכר...
על ידי עזריאל ברגר
א' אוגוסט 13, 2017 6:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נופך ונופח.
תגובות: 29
צפיות: 962

Re: נופך ונופח.

זקן ששכח כתב:
יאיר כתב:
מור כתב:גם מבחינה דקדוקית - תחום שאין לי יד ורגל בו - כמדומני ש'נופך' לא יכול להתקשר ל'ניפוח', ויבואו המדקדקים ויחכימונו.


מצינו ש-כ' ו-ח' מתחלפות?

האותיות גיחך יש ביניהן חלופות, כיון שכולן באות מאותו מוצא (שיש ה' מוצאות פה, שפתים, חיך וכו').

גיכק הן מהחיך, ואילו אהחע (ואמרי לה אהחער) מהגרון.
על ידי עזריאל ברגר
א' אוגוסט 13, 2017 4:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1947
צפיות: 128042

Re: אשכול אביעה חידות

החידה השניה: מי שעבדו היה ערל בער"פ היה מילת עבדו מעכבתו מלאכול את הפסח, וכשסימאו יצא לחירות ונפטר מחיוב מילתו (כמובן, למ"ד שאינו זקוק לגט שחרור). יפה. ועדיין צריך לפתור את הראשונה... שאלתי את מי שממנו קיבלתי את החידה, ותשובתו: אם תוציא את האות עין מהמילה עבדו ישאר בדו, וקיי"ל לא בד&...
על ידי עזריאל ברגר
א' אוגוסט 13, 2017 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1947
צפיות: 128042

Re: אשכול אביעה חידות

דרומי כתב:חידה נוספת ששמעתי:

איזה קטע בתפילה אומרים 5 פעמים ביום - בדיוק 7 ימים בשנה?

[לא בדקתי אם מסתדר לפי כל הנוסחאות ממש]

קשור לזה מסתמא, או למה שדובר אחריו:
viewtopic.php?p=281157#p281157
על ידי עזריאל ברגר
א' אוגוסט 13, 2017 2:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בחו"מ
תגובות: 17
צפיות: 295

Re: שאלה בחו"מ

ב. דבר שלא בא לעולם. הדבר בא לעולם - הדירה. הערך שעומד להשתנות הוא כמו דבשלבל"ע, אך לא במשמעותו ההלכתית, וע"ד מ"ש הרמב"ם (ומקורו בגמ' באחת הבבות כמדומני) שאם באו עוררין על השדה לפני שהספיק להשתמש בה - ה"ז מקח טעות. ולכן כתבתי לעיל שצריך לשקלל את הסיכוי הזה לתוך מחיר הקרקע, ...
על ידי עזריאל ברגר
א' אוגוסט 13, 2017 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבנת פשט במשנה בשבת ששואלים על עירוב תחומין.
תגובות: 2
צפיות: 96

Re: הבנת פשט במשנה בשבת ששואלים על עירוב תחומין.

א. מי אמר שזה עירוב תחומין?
ב. בזמן הדלקת נרות - יש זמן לחכת להניח עירוב לפני השקיעה.
על ידי עזריאל ברגר
א' אוגוסט 13, 2017 11:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1947
צפיות: 128042

Re: אשכול אביעה חידות

דרומי כתב:נכון.

ועכשיו לשאלה קשה הרבה יותר:

בספרי קבלה מבואר ששם מ"ב שייך לגבורות, ולכן המלה "גט" - שענינו גבורות כמובן - עולה במספרה מ"ב.

היתכן?!

ג היא ואו עם יוד, ט היא כף עם ואו
על ידי עזריאל ברגר
א' אוגוסט 13, 2017 7:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1947
צפיות: 128042

Re: אשכול אביעה חידות

דרומי כתב:חידה למתעניינים בתורת הרמז והסוד:

איזה אות מאותיות הא"ב 'שווה' 18?

ש?
על ידי עזריאל ברגר
א' אוגוסט 13, 2017 7:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1947
צפיות: 128042

Re: אשכול אביעה חידות

עתניאל בן קנז כתב:איך יתכן בדבר אסור, ואם ירבו עוד ועוד מן האיסור יהפך להיתר?

שתיית יין בע"פ.
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 11, 2017 8:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בחו"מ
תגובות: 17
צפיות: 295

Re: שאלה בחו"מ

בלי קשר לדיון מקודם שאלה בח"מ. אדם שהציע דירה למכירה והלך הקונה ובירר ונמצא שרוב השכנים מעונינים בתמ"א 38 שזה מעלה את הדירה בעשרות אחוזים . או קרקע שעומדת לפי הידיעות של הקונה לעבור הליך הפשרה שזה מעלה את הערך עשרת מונים. האם חובה של הקונה או המתווך ליידע את המוכר ואולי לשכנע אותו שלא ימכ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 10, 2017 8:42 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מנהג העולם שהציבור שר "מכלכל חיים..." זה ראוי???
תגובות: 28
צפיות: 1054

Re: מנהג העולם שהציבור שר "מכלכל חיים..." זה ראוי???

משולש כתב:
חיימשה כתב:בעיני הקטנות, ריבי רבבות אלפי ישראל שנוהגין כן דור אחר דור בסילודין, המה מקור מקדש יותר מכל קדש.

ואעפ"כ שולחן ערוך מפורש קדוש יותר מכל זה.

אם אתה לא עושה כפרות - אולי יש מקום לדבריך...

עבור לחיפוש מתקדם