החיפוש הניב 2034 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 2:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חופשה
תגובות: 3
צפיות: 176

חופשה

מנהג המקום כאן שכאשר מגיעים למספרים עגולים יוצאים לחופשה או שהולכים לעשות שינוי השם. פספסתי את המספר העגול של 2000 הודעות, אבל הצלחתי להגיע למספר כמעט-עגול של 900 אשכולות... והנה אין דרכי לכתוב באנונימיות משום חשש להיות "... ... רעהו בסתר", ועל כן אל תנסו לחפש שמא התחלתי לכתוב תחת ניק אחר....
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 2:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא עא: - כהן גדול או שמעיה ואבטליון
תגובות: 9
צפיות: 109

Re: יומא עא: - כהן גדול או שמעיה ואבטליון

יומא עא: תנו רבנן מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש והוו אזלי כולי עלמא בתריה כיון דחזיונהו לשמעיה ואבטליון שבקוהו לדידיה ואזלי בתר שמעיה ואבטליון לסוף אתו שמעיה ואבטליון לאיפטורי מיניה דכהן גדול אמר להן ייתון בני עממין לשלם אמרו ליה ייתון בני עממין לשלם דעבדין עובדא דאהרן ולא ייתי בר אהרן לשלם דל...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 1:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1836
צפיות: 117324

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תמצי איש יהודי שנולדו לו כמה בנים זכרים מאשה אחת שנתעברה וילדה כ"א בפ"ע (ולא תאומים וכיו"ב), וכולם האריכו ימים (ולא נפלים), ובכל זאת - דווקא בנם השני הוא הבכור שיירש פי-שניים? נתגיירה מעוברת - ובעלה עמה וילדה. הרי אותו ולד בכור לכהן, דפטר רחם הוא בישראל. ולא לנחלה, דכיון דהורתו ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 1:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1836
צפיות: 117324

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תמצי איש יהודי שנולדו לו כמה בנים זכרים מאשה אחת שנתעברה וילדה כ"א בפ"ע (ולא תאומים וכיו"ב), וכולם האריכו ימים (ולא נפלים), ובכל זאת - דווקא בנם השני הוא הבכור שיירש פי-שניים? נתגיירה מעוברת - ובעלה עמה וילדה. הרי אותו ולד בכור לכהן, דפטר רחם הוא בישראל. ולא לנחלה, דכיון דהורתו ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 11:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצא כרטיסים שתיירים קנו לרכבת והשאירו אותם במכונה
תגובות: 7
צפיות: 107

Re: מצא כרטיסים שתיירים קנו לרכבת והשאירו אותם במכונה

מצד הדין אכן לא חייב לקנות כרטיס חדש אם אבד לו. אלא שהוא יישא בתוצאות אם יתפסו אותו. לא עובר על שום איסור אם ייסע ברכבת בגוונא שאבד הכרטיס הכרטיס הוא רק לראייה. ובזה הזהות לחוב רגיל היא מלאה. הכרטיס רק לראייה עם כל הנפקא מינות הקשורות לכך. אני אחדד: קיי"ל שהאומר לחבירו אל תפרעני אלא בעדים חייב...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 10:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1836
צפיות: 117324

Re: אשכול אביעה חידות

שאלה לפי דעות של תנאים שנדחו מההלכה: מתי מתפללים תפילת עמידה ("שמונה עשרה") שיש בה: א. שמונה ברכות? ב. עשר ברכות (וכמדומני שאיכא למ"ד שאומרים בה 11 ברכות)? ג. עשרים ברכות - לא בחזרת הש"ץ? א-ב - למ"ד שכאשר יש שני מוספים ביום אחד לא כוללים את שניהם בברכה אחת אלא לכ"א בפ&...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 10:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1836
צפיות: 117324

Re: אשכול אביעה חידות

ידוע ששונאי ישראל על כל צרה שהיתה באה היו מאשימים את היהודים.
איפה בשו"ע כתוב שזה נכון שבאמת תמיד היהודים אשמים?
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 10:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1836
צפיות: 117324

Re: אשכול אביעה חידות

עושה חדשות כתב:באיזו שנה בהיסטוריה חל יו"ט ראשון של פסח בערב שבת?
בשנה שנפטר דוד המלך, ודו"ק.

גם ביציאת מצרים, לדעה אחת בתנאים.
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 9:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: מומר להכעיס - מלאכה שאינה צריכה לגופה
תגובות: 10
צפיות: 166

Re: מומר להכעיס - מלאכה שאינה צריכה לגופה

נהר שלום כתב:
אש משמים כתב:מסתמא חייב על הכפירה שבזה ולא על המלאכה.

א"כ לא היה חייב סקילה.

ואימא הכי נמי?
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 15, 2017 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1836
צפיות: 117324

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:היכי תמצי איש יהודי שנולדו לו כמה בנים זכרים מאשה אחת שנתעברה וילדה כ"א בפ"ע (ולא תאומים וכיו"ב), וכולם האריכו ימים (ולא נפלים), ובכל זאת - דווקא בנם השני הוא הבכור שיירש פי-שניים?

אחדד את השאלה: הראשון בכור לפדיון-הבן והשני בכור לנחלה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 15, 2017 10:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1836
צפיות: 117324

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תמצי איש יהודי שנולדו לו כמה בנים זכרים מאשה אחת שנתעברה וילדה כ"א בפ"ע (ולא תאומים וכיו"ב), וכולם האריכו ימים (ולא נפלים), ובכל זאת - דווקא בנם השני הוא הבכור שיירש פי-שניים?
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 15, 2017 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצא כרטיסים שתיירים קנו לרכבת והשאירו אותם במכונה
תגובות: 7
צפיות: 107

Re: מצא כרטיסים שתיירים קנו לרכבת והשאירו אותם במכונה

אפילו כרטיס שהנוסע שלו נסע בוודאי ברכבת ושכח לתקף - לפענ"ד מותר למוצאו להשתמש בו, והנוסע חייב לרכבת דמי נסיעה (כדין הדר בחצר חבירו דעבידא לאגרא).
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 15, 2017 7:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוק השקיות
תגובות: 54
צפיות: 398

Re: חוק השקיות

התייחסתי רק לעיקרון, לא לענין השקיות. במקרה של השקיות הכסף לא הולך לבעה"ב והוא לא דורש כל תשלום לעצמו, כמשנ"ת לעיל כמה וכמה פעמים, ואין בזה משום מדת חסידות. וכבר הסבירו לך כמה פעמים: א. השקיות שייכות לבעל החנות (אלא למי? אל תשכח שהוא שילם על הייצור שלהן מכספו, והדפיס עליהן את הלוגו שלו וכ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 15, 2017 3:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ביאור מעשה רב ששת ששפך ציר של דגים על ראש אמתו (שבת קה, ב)
תגובות: 9
צפיות: 220

Re: ביאור מעשה רב ששת ששפך ציר של דגים על ראש אמתו (שבת קה, ב)

יבנה כתב:ואיך תסביר את זה
נחמיה פרק יג פסוק כה
וָאָרִ֤יב עִמָּם֙ וָאֲקַֽלְלֵ֔ם וָאַכֶּ֥ה מֵהֶ֛ם אֲנָשִׁ֖ים וָֽאֶמְרְטֵ֑ם

הרמב"ם מביא את הפסוק הזה בהלכות סנהדרין להוכיח שיש לדיין כוח להעניש גם בעונשים שאינם כתובים בתורה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 15, 2017 7:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרומת כליה למחלל שבת
תגובות: 36
צפיות: 543

Re: תרומת כליה למחלל שבת

האם לפי דבריכם יכולים לתבוע כל רופא שעושה ניתוח ?!?! לכאורה בגוונא שעושים צלקת בדרך של ניתוח ואח''כ שמים תחבושת וכדו' אי''ז בכלל חבלה ! רופא שעושה לאדם ניתוח "קטן" - ה"ז כמו רופא הקוטע ידו של אדם. ובשניהם: בהסכמתו/לרפואתו של המטופל - מצווה עשה ויטול שכרו, אבל נגד רצונו של המטופל ושלא...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 15, 2017 4:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: פירוק שותפות בהלכה.
תגובות: 3
צפיות: 54

Re: פירוק שותפות בהלכה.

זו ההלכה. אלא שגאא"ג אומרים רק בדבר שאין בו שיעור חלוקה, אם זכרוני אינו מטעני. וכל שיש בזה שיעור חלוקה, חולקים בגורל ובשומא. עכ"פ אם יש שכן שמתנגד שהרוצה לבנות יקבל חלק מסויים, יכול לדרוש גורל. האם חלק של השכן שרוצה לבנות הוא פחות משיעור 2 על 2 מטר? לא מסתבר. א"כ יש בו כד"ח ואין...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 15, 2017 3:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: תרומת כליה למחלל שבת
תגובות: 36
צפיות: 543

Re: תרומת כליה למחלל שבת

רופא שעושה לאדם ניתוח "קטן" - ה"ז כמו רופא הקוטע ידו של אדם.
ובשניהם: בהסכמתו/לרפואתו של המטופל - מצווה עשה ויטול שכרו, אבל נגד רצונו של המטופל ושלא לרפואתו - ה"ז חובל לכל דבר, וחייב לשלם ה' דברים.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 15, 2017 3:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוק השקיות
תגובות: 54
צפיות: 398

Re: חוק השקיות

אצלנו בעבודה נתנו לנו "כלל אצבע" לדעת האם דבר הוא הוגן: האם הגיוני בעיניך שכולם יעשו כמוך? אינני מתערב בכללי העבודה שלכם, אבל בתורתינו הקדושה מבואר ענין זה בשו"ע הלכות גזילה (חו"מ סי' שנט ס"א) וז"ל: אסור לגזול או לעשוק אפילו כל שהוא בין מישראל בין מעובד כוכבים, ואם הוא...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 14, 2017 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוק השקיות
תגובות: 54
צפיות: 398

Re: חוק השקיות

אצלנו בעבודה נתנו לנו "כלל אצבע" לדעת האם דבר הוא הוגן:
האם הגיוני בעיניך שכולם יעשו כמוך?

ובנידו"ד, אם כולם ייקחו שקיות בלי לשלם - בעל החנות יקפיד, ולכן דין פרוטה כדין מאה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 14, 2017 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוק השקיות
תגובות: 54
צפיות: 398

Re: חוק השקיות

אש משמים כתב:אין זה משנה מדוע החליטו החנויות לגבות תשלום על השקיות!!
אין זה משנה מי החליט ומה החליט, מה שמשנה זה מי הבעלים של השקיות והאם הבעלים דורש תשלום עליהם ותו לא מידי!!

אכן, דברים כדרבנות!
וכידוע הפירוש שלימדו לילדים "לא תגנוב - אסור למצוא" וד"ל.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 14, 2017 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרומת כליה למחלל שבת
תגובות: 36
צפיות: 543

Re: תרומת כליה למחלל שבת

שמעתי אתמול מרב ומו"צ חשוב שליט"א מארצה"ק שכהיום יל"ע אי זה מקרי חבלה בעצמו וכדו', כי הרי הרופאים אומרים שאחוזי הסכנה הם ממש אפסית, כי האחשוזי ההצלחה הם בערך 99.9 ולכן אולי גם אם אין מצוה וכדומה מכל מקום שרי ליתן גם אם אין מצוה ויש לעיין בכל זה !! מצד איסור "חבלה בעצמו"...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 14, 2017 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1836
צפיות: 117324

Re: אשכול אביעה חידות

שאלה לפי דעות של תנאים שנדחו מההלכה:
מתי מתפללים תפילת עמידה ("שמונה עשרה") שיש בה:
א. שמונה ברכות?
ב. עשר ברכות (וכמדומני שאיכא למ"ד שאומרים בה 11 ברכות)?
ג. עשרים ברכות - לא בחזרת הש"ץ?
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 14, 2017 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פשרן של מליצות על דעת אומרן
תגובות: 39
צפיות: 1872

Re: פשרן של מליצות על דעת אומרן

עוד דוגמא לפיענוח אשכנזי שגוי לר"ת הרגיל בכתבי הספרדים, מקו' נחל דמעה מאת ר"ב הלוי עפשטיין (מח"ס תורה תמימה ומקור ברוך) הפותר "יצ"ו" כ'יחיה צדיק וזרעו': יצו.jpg הפתרון הנכון הוא "ישמרהו צורו וגואלו' (ע"ש הכתוב ה' צורי וגואלי, ויתכן שנשתרבב ע"י שאנשים הור...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 14, 2017 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוק השקיות
תגובות: 54
צפיות: 398

Re: חוק השקיות

אברמוב כתב:בשקיות אם לא דווח בקופה ששולם עבור שקית לא יגבו ממנו כלום.

מי אמר לך שאין מעקב על זה?
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 14, 2017 8:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בחדש השלישי הוא חדש סיון בשלשה ועשרים בו
תגובות: 24
צפיות: 673

Re: בחדש השלישי הוא חדש סיון בשלשה ועשרים בו

האם ראוי ומותר לומר באותו היום "ועל הניסים" בתפילה או בברכהמ"ז ??? כך הקשה חכם אחד. לא יותר ממה שאומרים בי"ג אדר, או ביו"ד ניסן, או בכל יום אחר שנעשו בו ניסים לאבותינו ולא קבעוהו לדורות. הרב נבנצל כותב בהערותיו למשנ"ב שמי שאמר ביג באדר על הנסים א"צ לחזור גם אם אמר...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 13, 2017 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נכרי שהרג ישראל
תגובות: 5
צפיות: 110

Re: נכרי שהרג ישראל

אבאר צדדי הספק: נכרי שהרג בלא התראה חייב מיתה. נכרי שהרג את חברו ונתגייר פטור, ואם הרג את ישראל ונתגייר - נהרג. לכאורה 1+1=2 אלא שנכרי הבא על בת ישראל אשת איש ונתגייר - מיתתו בחנק ולא בסיף, משום שנשתנה דינו. והספק הוא האם גם כאן נאמר שלא יומת בסיף אלא יכנסוהו לכיפה כישראל שהרג בלי התראה. ואם הרג בשו...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 13, 2017 6:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בחדש השלישי הוא חדש סיון בשלשה ועשרים בו
תגובות: 24
צפיות: 673

Re: בחדש השלישי הוא חדש סיון בשלשה ועשרים בו

הא לחמא עניא כתב:האם ראוי ומותר לומר באותו היום "ועל הניסים" בתפילה או בברכהמ"ז ??? כך הקשה חכם אחד.

לא יותר ממה שאומרים בי"ג אדר, או ביו"ד ניסן, או בכל יום אחר שנעשו בו ניסים לאבותינו ולא קבעוהו לדורות.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 13, 2017 5:42 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חינוך בנשיאת כפים
תגובות: 18
צפיות: 263

Re: חינוך בנשיאת כפים - כבוד הציבור

3. שמעתי מהרב ישראל גליס שמנהג הספרדים בירושלים וכן מנהג האשכנזים בחורבת רבי יהודה החסיד היה שלא להניח לקטנים לעלות לדוכן אלא עם אביהם בטלית אחת, ואכן ראיתי כאלה שנוהגים כך. לדעתי זה לא מנהג מחייב, והראיה שלא התקבל - שאינו מוכר לציבור (זה גם מסרבל ולא מוצלח). כמדומני שבכל מקום שראיתי - כהנים קטנים ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 13, 2017 5:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוא צבוע אבל אני אוהב את הצבע הזה
תגובות: 3
צפיות: 183

Re: הוא צבוע אבל אני אוהב את הצבע הזה

יש גם ווארט דומה מיוחס לבעל התניא, שאמרו לו שהחסידים שלו צבועים, והשיב ג' תשובות (אינני זוכר הסדר, ואינני מדייק בלשון): א. זה שאוהבים את הצבע - זה גם טוב. ב. כששרויים זמן רב בצבע - משהו ייספג גם פנימה. ג. שתקויים בהם המשנה סוף פאה, שכל מי שאינו סומא ועושה עצמו סומא (שאינו מביט במקום שלא טוב להביט) ו...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 13, 2017 8:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ב.
תגובות: 13
צפיות: 171

Re: ברכות ב.

אבןטובה כתב:מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן.
מתי יקראו הכהנים ק"ש אם אוכלים אז תרומה?

יאכלו את פירות תרומתם בצאה"כ (שאין איסור לאכול פירות לפני מצווה) ואח"כ יקראו את שמע...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 13, 2017 8:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: משורר ששיער ומשוער ששורר וכו'
תגובות: 10
צפיות: 167

Re: משורר ששיער ומשוער ששורר וכו'

דעת_האברך כתב:
עזריאל ברגר כתב:
דעת_האברך כתב:מעניין לעניין באותו עניין, אני הסתפקתי בלוי מבני גרשון שנשא את המשא של בני מררי או להיפך, האם חייב מיתה או לאו.

לפי הגדרת הרמב"ם ללאו זה - חייב.

אנא הבהר.

"שלא יעשה אחד במלאכת חברו במקדש"
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 12, 2017 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה
תגובות: 16
צפיות: 649

Re: כל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה

סעדיה כתב:
אבן זועקת כתב:בפיוט כתוב מאשת איש יפת תואר ובויק"ר שבויה. מה הפשט?

וראית בשביה אשת יפת תואר

וקיי"ל "אשת - ואפילו אשת איש".
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 12, 2017 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש 'בן פקועה' בעוף?
תגובות: 7
צפיות: 143

Re: האם יש 'בן פקועה' בעוף?

נהר שלום כתב:
היא שיחתי כתב:אם נשחט העוף וביצים מעורות בגידין
ונולד אפרוח מהביצה

נ"ל שאין אפשרות שהביצה תגמר ו יוולד ממנה אפרוח.

למיטב זכרוני - מפורש בגמרא ריש ביצה כדבריך.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 12, 2017 4:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לשאול רב בעצה גשמית -שיטת הגר"ז
תגובות: 38
צפיות: 1450

Re: לשאול רב בעצה גשמית -שיטת הגר"ז

משוש דורים כתב:וכל המעשיות שמספרים מפני שנתקבצו יחד דרך ספור

זה בכלל דבר חשוב, לשים לב שהצדיקים לא עשו ניסים כל רגע, אלא שסיפורי המופתים הם אלו שממלאים את הספרים, ואילו רוב הזמן של הצדיקים היה מלא מסיפורים "פשוטים" שאדם נכנס לצדיק וקיבל ברכה/עצה/הדרכה והכל הסתדר בדרך הטבע בלי משהו מיוחד.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 12, 2017 4:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה נסיבתית
תגובות: 7
צפיות: 138

Re: ראיה נסיבתית

אש משמים כתב:כמדומה שהנכנס עם סכין למערה ויצא עימה נוטפת דם ומצאו שם אדם שחוט זו ראיה נסיבתית גדולה ואין פוסקים על פיה.

בוודאי שפוסקים על פיה! אבל רק בדיני ממונות, כי בדיני נפשות יש אזהרה מיוחדת "ונקי וצדיק לא תהרוג".
זהו בדיוק הדין של "הנחבל" שאמרתי שנשבע ונוטל, ולפעמים אפילו לא צריך להישבע!
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 12, 2017 2:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן מבררים מנהגים?
תגובות: 45
צפיות: 851

Re: היכן מבררים מנהגים?

כדכד כתב:אם איני טועה גם הפוסקים האשכנזים כגון הרמ"א ביססו את פסקיהם על המנהג הרבה יותר מהפוסקים הספרדים כגון מרן שביסס את רוב פסקיו על דברי התלמוד והפוסקים בספריהם

באופן כללי, האשכנזים אוחזים מהכלל "מנהג מבטל הלכה", והספרדים מתנגדים לכלל הזה ע"פ רוב.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 12, 2017 11:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא אוכל/ לא אכל שאלה להלכה
תגובות: 29
צפיות: 308

Re: לא אוכל/ לא אכל שאלה להלכה

בספר השיחות תש"ה - של האדמור מחבד הריי"צ - בעמוד 8 מסופר שאצל הבעש"ט היה מנהג שבראש השנה ובמוצאי יוהכ"פ אומרים " גוט יום טוב", ואילו בשאר ימים טובים היו אומרים " גיט יום טוב". הוא מסביר את הטעם בזה, ואכמ"ל, ומספר גם שכאשר בעל התניא - שהיה ליטאי במקור - ה...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 12, 2017 11:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: לשאול רב בעצה גשמית -שיטת הגר"ז
תגובות: 38
צפיות: 1450

Re: לשאול רב בעצה גשמית -שיטת הגר"ז

יין המשמח כתב:אני מקווה שאתה מבין יידיש

א. הספר הזה הוא מתוך שיעורי תניא שהוגהו ע"י הרבי מליובאוויטש (האחרון).
ב. יש אותו בתרגום לעברית באותו שם - שיעורים בספר התניא.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 12, 2017 11:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: משורר ששיער ומשוער ששורר וכו'
תגובות: 10
צפיות: 167

Re: משורר ששיער ומשוער ששורר וכו'

דעת_האברך כתב:מעניין לעניין באותו עניין, אני הסתפקתי בלוי מבני גרשון שנשא את המשא של בני מררי או להיפך, האם חייב מיתה או לאו.

לפי הגדרת הרמב"ם ללאו זה - חייב.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 12, 2017 11:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה נסיבתית
תגובות: 7
צפיות: 138

Re: ראיה נסיבתית

הנחבל נשבע ונוטל ע"פ ראיה נסיבתית.
ועד"ז בכ"מ.

עבור לחיפוש מתקדם