החיפוש הניב 2457 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 17, 2017 10:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2357

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

שמואל דוד כתב:סנהדרין פט.
הכובש את נבואתו וכו' פירש"י הכובש נבואתו שלא אמרה כגון יונה בן אמיתי עכ"ל
ויש להעיר מה כוונתו בזה, ומדוע כתב כן כאן ולא אצל שאר נביאים דמתניתין. וצ"ע

כגון יונה - שניסה לכבוש נבואתו, והיה ראוי למות בידי שמים אם לא שריחם עליו ה' וימן דג לבלוע את יונה וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 17, 2017 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סוף למגבות ביום כיפור?
תגובות: 8
צפיות: 188

Re: סוף למגבות ביום כיפור?

מענה איש כתב:מטה אפרים סי' תרכא סע' יד כתב, שיש המחמירים גם בשאר רצפות, כגון קרשים, משום רצפת אבנים

ויש מקילים בקרשים, וכן מנהגנו (חב"ד), אך רגילים להחמיר במרצפות ובשיש וכיו"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 17, 2017 4:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש
תגובות: 10
צפיות: 222

Re: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש

בערל כתב:איך אפשר לראות באמצע פסוק ראשון בכניסת זקן וחכם?

אפשר לשמוע, כרב יוסף שהיה קם כשהיה שומע את קול אמו.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 17, 2017 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת עליות
תגובות: 5
צפיות: 127

Re: מכירת עליות

ראיתי תשובה בספר "משפטי התורה" לגבי מי שקנה עליה וקפץ אחר וחטף לו אותה, ושם נתבארו חלק מהשאלות הנידונות כאן.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 17, 2017 10:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול בירור מקור לשם או מהות השם
תגובות: 100
צפיות: 3869

Re: אשכול בירור מקור לשם או מהות השם

אגב, עדיין איני בטוח שזה שהשם 'שירה' הוא מילה נרדפת ל'זמירה' המקובל, זה הופך אותו לשם 'טוב'. למשל 'נתניה' זה מילה נרדפת ל'יונתן'. בהיפוך הסדר. כמו יוחנן וחנניה... ולא שמענו /ומ"מ אינו ראיה, ואפשר טעיתי/ שקריאת השם 'נתניה' נפוצה. בתנ"ך מצאנו רק "נתניה" אחד (אביו של ישמעאל שרצח את...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 17, 2017 9:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: צרופי שמות
תגובות: 128
צפיות: 8679

Re: צרופי שמות

אבן זועקת כתב:השם הגויי איזידור עם איזה שם יהודי הוא מגיע?

הדוד שעל שמו אני קרוי - שמו הקדוש היה עזריאל, ושם החול שלו היה איזידור.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 17, 2017 9:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: צרופי שמות
תגובות: 128
צפיות: 8679

Re: צרופי שמות

השם לוי יצחק, כמדומני שהרה"ק בעל קדושת לוי היה הראשון שנקרא בצירוף זה. התעוררתי לחשוב עפ"י דברי דרשן אחד, כי צירוף השמות הזה נובע מסדר הקערה והמצות שמניחים בליל הסדר. וכבר נתבאר בספרי רבותינו כי שלושת המצות שמניחים על שולחן הסדר מכוונים נגד כהן לוי וישראל, וג"כ נגד אברהם יצחק ויעקב. ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 17, 2017 9:03 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: צרופי שמות
תגובות: 128
צפיות: 8679

Re: צרופי שמות

הכהן כתב:"משה מרדכי" הוא צירוף של מי שנולד בשבעה באדר ונימול בארבעה עשר בו (שמעתי)

סברתי כך, והעירוני מא' הצדיקים (כמדומני הרמ"מ מלעלוב) שנקרא בשם זה על שם שני זקניו זצ"ל.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוקטובר 17, 2017 7:26 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: משמעות השם 'עטיל' (ועוד שמות)
תגובות: 81
צפיות: 4034

Re: משמעות השם 'עטיל' (ועוד שמות)

העניא? (או: הניה, הענא, וכו')
טילא?
(מכיר אשה אחת שזהו שמה: טילא העניא...)
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוקטובר 16, 2017 9:48 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: כל - בחולם או בקמץ
תגובות: 9
צפיות: 114

Re: כל - בחולם או בקמץ

כפי שכבר כתבו קודמי, כל בחולם פירושו "הכל", ואילו כל בקמץ הרי הוא נסמך למילה שאחריו ובא לומר שכל אלו היו במקום מסוים או יש להם מכנה משותף אחר, ודוג' לזה מה שהביא מכל חוכה וכל סוכה, שכל החוכים יקבלו תשלומי כפל מהאת "הכל רואה", א"כ יש הבדל במשמעות. ולכאורה זוהי הסיבה לומר וכל...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוקטובר 16, 2017 3:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פלפול קצר בעניין אמירת צ"פ משיב הרוח וכו' ומעשה שראיתי ואיזה נפק"מ להלכה.
תגובות: 15
צפיות: 166

Re: פלפול קצר בעניין אמירת צ"פ משיב הרוח וכו' ומעשה שראיתי ואיזה נפק"מ להלכה.

לכאו' מי שטעה ואמר מוריד הטל יצא יד"ח ולא צריך לחזור ואמאי הוצרכו לומר צ' פעמים ואולי רק רצו להרוויח לא לטעות בתפילה שמעולם לא שמענו שעושים כן (ולפי"ז יעשו ג"כ צ"פ בברך עלינו וכדו')וקצ"ע מהר"ם מרוטנבורג היה אשכנזי, ומסתמא לא אמר "מוריד הטל" בקיץ, ואילו היה שו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוקטובר 16, 2017 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדם שנתן מתנה מעכשיו על מנת שיתקיים תנאי בעתיד, והתקיים התנאי אחרי מות האדם.
תגובות: 4
צפיות: 31

Re: אדם שנתן מתנה מעכשיו על מנת שיתקיים תנאי בעתיד, והתקיים התנאי אחרי מות האדם.

מפורש שכן (הרי זה גיטך על מנת שתזרח החמה, ומת בלילה - ה"ז גט, וכשתזרח החמה יתקיים התנאי)
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוקטובר 16, 2017 12:08 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עליות בש"ת בפרשת בראשית
תגובות: 15
צפיות: 217

Re: עליות בש"ת בפרשת בראשית

נהגו באיזה קהילות שבחודש שבט קוראים את הפרשה שוב ושוב כדי שכולם יקבלו עליות לא מכיר קהילות כאלו. אצלנו לא חוזרים על קריאה בלי ששה אנשים שלא יצאו י"ח קרה"ת. ובמכתב של הרבי לגבי שבת ההכנה ליו"ד שבט הוא כותב במפורש שלא להוסיף על מספר העליות!!! אז לא כולם ממש מקבלים עליה וכמו בשמחת תורה?...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוקטובר 16, 2017 10:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 43
צפיות: 1994

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

עובדיה חן כתב:ד"א פורסם שהוא נפטר לפני החג,ולא הודיע לבנו כי לא רצו להרוס את שמחת החג האם זה הנהגה ראויה? מהיכן למדו לנהוג כך?

ממעשה דרבי מאיר שמתו בניו, ולא הודיעה לו ברוריה עד אחרי הבדלה במוצ"ש.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוקטובר 16, 2017 9:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: כל - בחולם או בקמץ
תגובות: 9
צפיות: 114

Re: כל - בחולם או בקמץ

כאשר תיבת "כל" מוקפת לתיבה שאחריה - תמיד היא בקמץ קטן (כמו "כל כנף"). כאשר תיבת "כל" אינה מוקפת לתיבה שאחריה - כמעט תמיד היא בחולם (כמו " כל , ציפור כל-כנף", חוץ משנים או שלשה מקומות שהיא בקמץ: "וכל בשליש עפר הארץ" - שם זה לא במשמעות הרגילה של "...
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוקטובר 16, 2017 7:28 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עליות בש"ת בפרשת בראשית
תגובות: 15
צפיות: 217

Re: עליות בש"ת בפרשת בראשית

לענין כתב:נהגו באיזה קהילות שבחודש שבט קוראים את הפרשה שוב ושוב כדי שכולם יקבלו עליות

לא מכיר קהילות כאלו.

אצלנו לא חוזרים על קריאה בלי ששה אנשים שלא יצאו י"ח קרה"ת.
ובמכתב של הרבי לגבי שבת ההכנה ליו"ד שבט הוא כותב במפורש שלא להוסיף על מספר העליות!!!
על ידי עזריאל ברגר
א' אוקטובר 15, 2017 5:23 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עליות בש"ת בפרשת בראשית
תגובות: 15
צפיות: 217

Re: עליות בש"ת בפרשת בראשית

מי התיר להוציא ס"ת אחרי התפילה "כדי לתת עליות למי שירצה"? בכלל, שמח"ת הוא א' הזמנים שאנו האשכנזים מקפידים מאוד לשמור על מנהגיו, ומקיימים "מנהג מבטל הלכה" וכו', וע"כ רע בעיני המעשה שמהפכים את סדריו של שמח"ת לנוחותם ולהנאתם של אנשים. ומי אסר להוציא ס"ת כדי...
על ידי עזריאל ברגר
א' אוקטובר 15, 2017 11:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן ש"ץ בשחרית עם הלל
תגובות: 4
צפיות: 98

Re: כהן ש"ץ בשחרית עם הלל

ראיתי כהן אחד שחולץ נעליו תוך כדי הסיבוב לברך, וכשמסתובב להתחיל "שים שלום" - נמצאו רגליו בנעליו.
על ידי עזריאל ברגר
א' אוקטובר 15, 2017 11:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: קטנות במ"ע שהז"ג
תגובות: 14
צפיות: 136

Re: קטנות במ"ע שהז"ג

צורב מתחיל כתב:לאמא שלה הקניתי את הד"מ והיא עושה מעשה מצוה, הקטנה הזאת שלא קנתה (כי הקניתי קודם לאחיה או לאחותה הגדולים ממנה במעט) אינה עושה שום מעשה מצוה.

האם קנין דרבנן לא מספיק כדי שקטנה תוכל לברך?
על ידי עזריאל ברגר
א' אוקטובר 15, 2017 9:53 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גזרות טובות
תגובות: 3
צפיות: 65

Re: גזרות טובות

אלי בנאי כתב:והרי ידענו שגזרה עניינה שלילי

כנראה שמה ש"ידענו" - טעות היה...
על ידי עזריאל ברגר
א' אוקטובר 15, 2017 9:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: מתקשה להבין מה הפירצה חמורה בדיוק בערבי שירה לגברים
תגובות: 162
צפיות: 2936

Re: מתקשה להבין מה הפירצה חמורה בדיוק בערבי שירה לגברים

ועוד ענין חשוב, שזמר פלוני הורגל לעשות ערבי שירה בהפרדה בין גברים לנשים, עד שבאו עסקנים ואסרו זאת עליו, ומאז הוא עושה רק ערבי שירה מעורבים(!), וכבר באה לפני השאלה האם יש מקום להקל להשתתף בהם, ושאלתי מו"צ אחד (החפץ בעילום שמו) והתיר במקרה מסוים. ואילו לא היו אוסרים זאת - היה אפשר ללכת להופעות נפ...
על ידי עזריאל ברגר
א' אוקטובר 15, 2017 8:47 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עליות בש"ת בפרשת בראשית
תגובות: 15
צפיות: 217

Re: עליות בש"ת בפרשת בראשית

מי התיר להוציא ס"ת אחרי התפילה "כדי לתת עליות למי שירצה"?
בכלל, שמח"ת הוא א' הזמנים שאנו האשכנזים מקפידים מאוד לשמור על מנהגיו, ומקיימים "מנהג מבטל הלכה" וכו', וע"כ רע בעיני המעשה שמהפכים את סדריו של שמח"ת לנוחותם ולהנאתם של אנשים.
על ידי עזריאל ברגר
א' אוקטובר 15, 2017 8:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: קטנות במ"ע שהז"ג
תגובות: 14
צפיות: 136

Re: קטנות במ"ע שהז"ג

צורב מתחיל כתב:
עזריאל ברגר כתב:ותיבעי לך הלל דר"ח לקטנים...

לכאו' כוונתך לשאלה אם יש חינוך לקטנים על מנהג, או אם מברכים על מנהג?

האם יש חילוק בין הלל בר"ח לקטנים לבין לולב לקטנות?
על ידי עזריאל ברגר
א' אוקטובר 15, 2017 1:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: קטנות במ"ע שהז"ג
תגובות: 14
צפיות: 136

Re: קטנות במ"ע שהז"ג

ותיבעי לך הלל דר"ח לקטנים...
על ידי עזריאל ברגר
ש' אוקטובר 14, 2017 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קטנות במ"ע שהז"ג
תגובות: 14
צפיות: 136

Re: קטנות במ"ע שהז"ג

ראיתי בפועל שנוהגים להחשיב אותן כקטנים לכל מצווה שנהגו נשים לקיימה.
על ידי עזריאל ברגר
ש' אוקטובר 14, 2017 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2014
צפיות: 145166

Re: אשכול אביעה חידות

סוקולקה כתב:
ציפורן כתב:אולי כבר נשאל כאן בעבר:
פסוק הנאמר כל יום פעם אחת.
מלבד,יום אחד שנאמר פעמיים
ויום אחד שלא נאמר בכלל.

שאלתי את החידה הזאת במשפחה וקיבלתי תשובה נוספת, לילדים:
"המלאך הגואל..." : שמחת תורה / ליל שימורים

ומה עם פרשת ויחי?
ויש אומרים אותו בכל שבוע ב"ויתן לך".
על ידי עזריאל ברגר
ש' אוקטובר 14, 2017 11:44 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?
תגובות: 44
צפיות: 466

Re: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?

דרומי כתב:מספרים על אב שהעיר את בנו לקריאת שמע, ובנו סירב לקום בטענה שהוא פטור מצד עוסק במצוה.

סטר לו האב על לחיו שתי סטירות, ואמר לו: נו, עכשיו אתה מצטער וכבר פטור ממצות סוכה...

איכשהו יש לי הרגשה שזאת התשובה הכי אמיתית, כלומר:
תפסיק להמציא סברות עקומות כדי להצדיק את העצלות שלך...
על ידי עזריאל ברגר
ש' אוקטובר 14, 2017 11:41 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אמירת י"ג מידות בהוצאת ס"ת בשמחת תורה
תגובות: 15
צפיות: 221

Re: אמירת י"ג מידות בהוצאת ס"ת בשמחת תורה

החילוק ידוע, מאחר והרגלים הם ימי דין, בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן ובחג על המים, לכן אומרים בהם י"ג מידות, שונה מהם שמע"צ שאינו יום דין אלא יום שמחה לישראל ואין בו דינים כלל, כמבואר באריכות בזוה"ק פרשת צו, ולכן אין אומרים בו י"ג מידות ולא קדוש ונורא שמו. אלא שבחו"ל ה...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוקטובר 13, 2017 12:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניחום אבלים ביוט שני באי כשהמנחם בן חול
תגובות: 3
צפיות: 73

Re: ניחום אבלים ביוט שני באי כשהמנחם בן חול

אליעזר בלוי כתב:האם מותר?

לכאורה אסור למנחם, אא"כ במקום שיש לחוש ל"לא תתגודדו" וכדומה.
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוקטובר 13, 2017 9:51 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?
תגובות: 44
צפיות: 466

Re: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?

כבר כתבתי בקצרה: תשבו כעין תדורו, וכפי שבדירתו - דרכו של אדם לצאת למכולת לקנות ממתקים, או ללכת לטיולים, או להבדיל לצאת לבית הכנסת לתפילה, או לצאת להכנסת ספר תורה וכל כיו"ב - כך הוא קיומה של מצוות סוכה. זהו לא דין של "פטור", אלא כך מקיימים את המצווה. האם מר מתכוון לחדש שגם מחוץ לסוכה ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוקטובר 13, 2017 9:42 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הושע נא שואגים הושע נא (הושע נא)
תגובות: 14
צפיות: 366

Re: הושע נא שואגים הושע נא (הושע נא)

מנהג חבד, כפי שמופיע בליקוטי המנהגים ובסידורים וכו': חו"ק: הושענא למענך אלוקינו/בוראנו/גואלנו/דורשנו הושענא (כמנהג כולם). קהל (כלומר: כאו"א אומר לעצמו, ולא בקול רם, וכאו"א במקומו ללא הקפת הבימה): הושענא למען אמיתך, הושענא למען בריתך .... הושענא למען נצחך. חו"ק (החזן אומר והקהל אח...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוקטובר 13, 2017 7:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סידור ווילנא – איך פוסקים שם הלכות וקובעים מנהגים?
תגובות: 53
צפיות: 1061

Re: סידור ווילנא – איך פוסקים שם הלכות וקובעים מנהגים?

משולש כתב:בלי להשוות,
אבל מסתמא גם הבריונים טענו שר' יוחנן בן זכאי הוא "מוסר", שהלך להתנשק עם אספסינוס רוצח ההמונים באותה שעה שהרעיב רבבות יהודים למוות.

אילו היו מגדולי ישראל שתמכו בהם - ייתכן שהיו דנים בו דין מוסר!
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוקטובר 13, 2017 7:53 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?
תגובות: 44
צפיות: 466

Re: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?

כבר כתבתי בקצרה: תשבו כעין תדורו, וכפי שבדירתו - דרכו של אדם לצאת למכולת לקנות ממתקים, או ללכת לטיולים, או להבדיל לצאת לבית הכנסת לתפילה, או לצאת להכנסת ספר תורה וכל כיו"ב - כך הוא קיומה של מצוות סוכה.
זהו לא דין של "פטור", אלא כך מקיימים את המצווה.
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוקטובר 13, 2017 7:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין שאלת גשמים
תגובות: 10
צפיות: 142

Re: שאלה בדין שאלת גשמים

מענין לענין באותו ענין הוקשה לי. דטעם שאין שואלים עד ז' חשוון כדי שיגיע אחרון שבישראל וכו'. הלא כעת אין ביהמ"ק ולמה לא נבקש מיד בשמח"ת. ואם שייך לומר גם בזה זכר למקדש. אשמח אם משהו יפנה למ"מ בענין לשון אדמו"ר הזקן בשולחנו (קיז,א - מסתמא מבוסס על דברי הפוסקים שקדמוהו): ומתחילין ל...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוקטובר 12, 2017 10:54 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?
תגובות: 44
צפיות: 466

Re: הישן בסוכה, לא צריך לקום לקריאת שמע ותפילה?

כמדומני שנכב"ב, אבל אענה בקצרה הנלפענ"ד:
א. תשבו כעין תדורו.
ב. אין מצווה לישון בסוכה. המצווה היא לישון בסוכה.
ואולי שני התירוצים אחד הם.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוקטובר 12, 2017 9:45 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אמירת י"ג מידות בהוצאת ס"ת בשמחת תורה
תגובות: 15
צפיות: 221

Re: אמירת י"ג מידות בהוצאת ס"ת בשמחת תורה

ארזי הלבנון כתב:תקנת האר"י לפסח, שבועות וסוכות בלבד, ולא לשמ"ע.

מנלך?
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוקטובר 12, 2017 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גוי בברכת שלא עשני אשה
תגובות: 3
צפיות: 63

Re: גוי בברכת שלא עשני אשה

שייף נפיק כתב:כמדומה שאין שום ענין לגוי למול אף כאינו מצווה ועושה, וזה הרייד הידוע בענין אברהם שלא מל עד שלא נצטווה, שכל עוד שלא נצטווה, אין שום ענין של 'ברית', שהוא דבר שבא מצד שני צדדים, וכשאין צד שני אין לברית שום מהות של ברית.

למיטב זכרוני הרמב"ם מתיר ליהודי למול גוי כשמתכוון למצווה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוקטובר 12, 2017 9:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גוי בברכת שלא עשני אשה
תגובות: 3
צפיות: 63

Re: גוי בברכת שלא עשני אשה

כמדומני שבפוסקים דיברו רק על מעלת המצוות ולא על הקללות. ועכ"פ "שלא עשני עבד" יכול לברך, שהרי עבד מותר באמו ובן-נוח אסור באמו. שוב נמלכתי שמא יכול לברך "שלא עשני אשה" על זה שיש לו את האפשרות להתגייר ולהתחייב במצוות נוספות, או על זה שיש לו את האפשרות למול ולקיים מצווה זו כ&quo...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוקטובר 12, 2017 9:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סידור ווילנא – איך פוסקים שם הלכות וקובעים מנהגים?
תגובות: 53
צפיות: 1061

Re: סידור ווילנא – איך פוסקים שם הלכות וקובעים מנהגים?

לפענ"ד, תינוק שנשבה לבין המוסרים - ה"ה מוסר לכל דבר, ומורידין ולא מעלין וכו'.
מוסר זה בין אדם לחבירו, כך שלא כ"כ משנים התירוצים שלו, וההורג כ"אומר מותר" ה"ה כ"שוגג קרוב למזיד" שאם הרגו גואל הדם - אינו נהרג.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוקטובר 12, 2017 9:00 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אמירת י"ג מידות בהוצאת ס"ת בשמחת תורה
תגובות: 15
צפיות: 221

Re: אמירת י"ג מידות בהוצאת ס"ת בשמחת תורה

כמדומני שנכב"ב, ועכ"פ בסידורים כתוב לומר בכל ג הרגלים, "ובפוסקים למדין מן הכללות" (לשון אדה"ז בשו"ע, כמדומני ביו"ד).

עבור לחיפוש מתקדם