החיפוש הניב 2896 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ש' פברואר 17, 2018 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 30
צפיות: 507

Re: מיר וועלן בענטשן

דמשק כתב:כן מובא בספר אהל יצחק בשם הרה"ק ר"י מווארקא

עכ"פ כאן באמת לא כתב אם ברכת הזימון דאורייתא או דרבנן, ואת"מ.

נ.ב. מעניין שאף אדה"ז בשולחנו (סי' קצב) התחמק מלדון בשאלה זו.
על ידי עזריאל ברגר
ש' פברואר 17, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 69
צפיות: 1036

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

חיימשה כתב:אם יס'' ב הוא 42 מעלות, ודאי אפשר לטבול בו

וי"ל שאכן דין טבילה בחמין תלוי קצת במחלוקת זו דשיעור יס"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ש' פברואר 17, 2018 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?
תגובות: 2
צפיות: 44

Re: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?

חז"ל אמרו בזה את אותה הלשון שנאמרה על סעודת ליל שבת.
ודון מינה...
על ידי עזריאל ברגר
ש' פברואר 17, 2018 7:29 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?
תגובות: 9
צפיות: 129

Re: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?

ב. עשה דמחיית עמלק דוחה את הל"ת דטומאת נזיר (דורש לציון שם) - על תירוצו של הנו"ב דהותר משום עדל"ת, הנה הרמב"ם פוסק דנזיר שטימא עצמו מלבד הלאו של לא יטמא עובר גם בלאוין דבל יחל ובל תאחר. אם עובר על בל יחל דברו, לכאורה עובר גם על העשה דככל היוצא מפיו יעשה כמו"ש הרמב"ם בר...
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשחכם מביא דבר בשם אומרו האם משמע שס"ל כוותיה?
תגובות: 1
צפיות: 145

Re: כשחכם מביא דבר בשם אומרו האם משמע שס"ל כוותיה?

לי זכור שאם כתוב "אמר פלוני אמר אלמוני" - אז: א. פלוני היה תלמידו של אלמוני. ב. פלוני סובר כאלמוני.
אבל אם כתוב "אמר פלוני משום אלמוני" - אז או שלא היה תלמידו (כגון אמר רבי יוחנן משום רשב"י), או שאינו סובר כמותו (והרבה פעמים תאמר על זה הגמרא "הא דידיה הא דרביה".
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 8:44 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?
תגובות: 9
צפיות: 129

Re: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?

אבן זועקת כתב:אף אחד לא תירץ שעשה ע"פ הוראת שעה?

זה תירוץ דחוק, שמעדיפים להסתדר בלעדיו בד"כ.
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 8:17 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?
תגובות: 9
צפיות: 129

Re: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?

התירוץ הראשון והאחרון לא מתאימים לשיטת הרמב"ם שפוסק ששמואל היה נזיר עולם, וגם שמתי גויים מטמאים במגע ומשא.
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 8:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 85

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

פרי יהושע כתב:ואם החוב יותר מה יעשו, נמצא הדין בטל.

אפשר גם למכור את השדה "לשישים שנה" ואז היא לא תחזור ביובל אלא לאחר 60 שנה.
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 8:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוי בשיעורים במוקצה גדול לעומת קטן
תגובות: 3
צפיות: 41

Re: ריבוי בשיעורים במוקצה גדול לעומת קטן

האם יש להעדיף כלי שמלאכתו לאיסור על פני מוקצה מחמת חסרון כיס? לפי מה שנתבאר בכ"מ (כולל באשכול "מהו מוקצה" ובאחד הגליונות האחרונים של ירחון האוצר) - גזירת מוקצה גמור היא קדמונית, אבל כלי שמלאכתו לאיסור הוא מגזירת אנכה"ג "בימי נחמיה בן חכליה". וכאן יש לשאול האם יש "...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 85

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

כל קרקע חוזרת ביובל, מלבד שדה חרמים וכיו"ב, ובעל שיורש את אשתו וכיו"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה חמור יותר נכרית או נדה?
תגובות: 31
צפיות: 1610

Re: מה חמור יותר נכרית או נדה?

דמשק כתב:לא הבנתי. הרמב"ם אומר אם בעלה בפרהסיא והוא שיבעול לעיני עשרה מישראל
ואתה אומר 'מכאן' ראיה שאין הכוונה לבפועל?

האם לרמב"ם יש פירוש שונה ב"אל הקובה"?
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה חמור יותר נכרית או נדה?
תגובות: 31
צפיות: 1610

Re: מה חמור יותר נכרית או נדה?

מעשה הביאה דזמרי לא היה בפרהסיא אלא בתוך הקובה - האוהל. רמב"ם פי"ב מאיסו"ב ה"ד כל הבועל כותית בין דרך חתנות בין דרך זנות אם בעלה בפרהסיא והוא שיבעול לעיני עשרה מישראל או יתר אם פגעו בו קנאין והרגוהו הרי אלו משובחין וזריזין . ודבר זה הל"מ הוא ראיה לדבר זה מעשה פנחס בזמרי כנר...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 7:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה חמור יותר נכרית או נדה?
תגובות: 31
צפיות: 1610

Re: מה חמור יותר נכרית או נדה?

מעשה הביאה דזמרי לא היה בפרהסיא אלא בתוך הקובה - האוהל.
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 7:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה לתושב חו"ל
תגובות: 4
צפיות: 203

Re: בקשה לתושב חו"ל

דרוש לי בדחיפות הספר Codices hebraici Bybliothecae ambrosianae, שיצא לאור בשנת 1933 הספר מצוי בגוגל בוקס, במצב של "תצוגת קטעים", שלנסיוני, פעמים במצב כזה, אז בחו"ל (במיוחד בארה"ב) הספר פתוח לחלוטין וניתן להורדה. אודה לבן חו"ל (או למי שיש לו כתובת IP חו"לית) לבדוק עבורי...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 6:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דירה מעל בי"כ לרב השכונה
תגובות: 8
צפיות: 165

Re: דירה מעל בי"כ לרב השכונה

עובדיה חן כתב:אין קשר,הוצאות בי"כ הועד הגבאים מחליטים,לגבי רכוש הקדש לכאורה הגבאי לא יוכל להחליט בנידון דרך משל לו הגבאים מחליטים למכור ביכ"נ האם יכולים?

יש הלכות מתי מותר למכור בית כנסת.
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 6:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם
תגובות: 19
צפיות: 298

Re: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם

מקח טעות הוא כשהמוכר הטעה את הלוקח ולא כשהלוקח הטעה את עצמו, כדאמרינן בקידושין גבי "סבורה הייתי שהוא כהן". זה לא לגמרי נכון. ראה בש"ך סי' ס"ו ס"ק קי"ג שאם קנה שטר חוב ולא ידע שהלוה הוא עני הוי מקח טעות (באופן שלא היה יכול לברר), וכן מוכח בקצוה"ח (סי' קכ"ו סק&...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: דירה מעל בי"כ לרב השכונה
תגובות: 8
צפיות: 165

Re: דירה מעל בי"כ לרב השכונה

זאת שאלה גדולה אם מותר לגור מעל בית כנסת...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם
תגובות: 19
צפיות: 298

Re: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם

מקח טעות הוא כשהמוכר הטעה את הלוקח ולא כשהלוקח הטעה את עצמו, כדאמרינן בקידושין גבי "סבורה הייתי שהוא כהן".
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 221

Re: למה שומר משלם על אבידה

הראשונים דנו לגבי עדים זוממים, ושאלו למה עדים זוממים שהפסידו ממון לזמן (העידו שזמן הפירעון מוקדם יותר) חייבים לשלם, והרי הפסד של זמן זה ביטול כיס וביטול כיס פטור. כלומר שאלו שכיוון שמזיק פטור ממילא גם בעדים זוממים פטור. השומר דידן לא מבקשים ממנו שישלם ריבית, אלא שישלם עכשיו את שווי הפיקדון ואח"...
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 14, 2018 9:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 261
צפיות: 3262

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

כח, א מדוע אין שבועתו של רבי יוחנן בכלל נשבע לבטל את המצוה? ת"ש רבי יוחנן חש בצפדינא אזל לגבה דההיא מטרוניתא עבדה חמשא ומעלי שבתא א"ל למחר מאי אמרה ליה לא צריכת אי צריכנא מאי אמרה אשתבע לי דלא מגלית אישתבע לה לאלהא ישראל לא מגלינא גלייה ליה למחר נפק דרשה בפירקא והא אישתבע לה לאלהא דישראל ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 14, 2018 9:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 261
צפיות: 3262

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

כח, א אמאי רבי יוחנן לא יכל לעבור על שבועתו משום פיקוח נפש? ת"ש רבי יוחנן חש בצפדינא אזל לגבה דההיא מטרוניתא עבדה חמשא ומעלי שבתא א"ל למחר מאי אמרה ליה לא צריכת אי צריכנא מאי אמרה אשתבע לי דלא מגלית אישתבע לה לאלהא ישראל לא מגלינא גלייה ליה למחר נפק דרשה בפירקא והא אישתבע לה לאלהא דישראל ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 14, 2018 7:13 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המפטיר וההפטרה
תגובות: 12
צפיות: 162

Re: המפטיר וההפטרה

ארזי ביתר כתב:וספירת העומר?

אחרי תיקונו של הרב דרומי - אכן קוראים עליה ביום הראשון לקיומה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 14, 2018 4:27 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים
תגובות: 33
צפיות: 319

Re: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים

פלגינן כתב:אמירתה עם הגוסס קודם מותו.

שמעתי רק על מקדשי השם שנהגו לומר זאת טרם מותם, שאז זה מאוד "אקטואלי" לומר "שלא עשנו כגויי הארצות ... להעביר גילולים מן הארץ" ומתאים גם הסיום כנוסח הספרדים וכו' שמסיימים בפסוק שמע ישראל.
אבל לא שמעתי על מנהג לאמרו עם כל גוסס.
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 14, 2018 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 221

Re: למה שומר משלם על אבידה

ישנו כתב:
יהושעבנמי כתב:מה הדין בהכי תמצי שיודעים בוודאי שימצא רק אחר כמה שנים, האם צריך בנתיים לשלם?

עי' ראשונים מכות ג. שאי"ז אלא ביטול כיס.

האם הראשונים דנו לגבי מזיק, או לגבי שומר?
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 13, 2018 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 16
צפיות: 181

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

יהושעבנמי כתב:אני חושב שחמה בראש האילנות הוא לכל היותר חצי שעה לפני השקיעה ולא ארבעים דקות.

הלשון של "כדשימשא בריש דיקלי" מובאת גם לגבי תפילת נעילה, וגם בזה יש שפירשו דהיינו כחצי שעה, אבל יש שכתבו שאפשר להתפלל עבר מפלג המנחה.
אבל בהדלקת נרות זה לא נאמר כזמן של התחלת המצווה, אלא כהמלצה למי שאינו בקי!
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 13, 2018 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 16
צפיות: 181

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

אני הבנתי שתוס' מדברים שם על שני ענינים נפרדים:
א. איך הדליקו נרות מוקדם? והתשובה: כי קיבלו שבת.
ולגבי מה ששאלתם על דביתהו דר"י וכו' - יש לזכור שאין דין של קבלת שבת בהדלקת נרות, אלא זהו מנהג בלבד, ולגן גברים לא מחויבים בו.
ב. איך התפלל לפני השקיעה - על זה אמרו התוס' שזה כר"י.
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 13, 2018 10:02 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?
תגובות: 6
צפיות: 118

Re: בלבנון לא נהגו יו"ט שני ש"ג?

האם אין התייחסות בספרים הדנים בזה, כגון יוט"ש כהלכתו?!
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 13, 2018 9:59 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המפטיר וההפטרה
תגובות: 12
צפיות: 162

Re: המפטיר וההפטרה

ארזי ביתר כתב:וספירת העומר?

אתה שואל טוב.
אולי המיוחד במחה"ש וכיו"ב, שזו מצווה על כל אחד, אבל יש לה השפעה על הציבור?
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 13, 2018 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "מילגת" דתות - למי שייכת?
תגובות: 17
צפיות: 1650

Re: "מילגת" דתות - למי שייכת?

דרומי כתב:כהערת אגב, המלה 'דתות' אינה מתאימה כלל לשימושו של יהודי ירא שמים, וד"ל, ויש למצוא תחליף כמו 'המשרד לעניני דת'.

באווירת חודש אדר הבעל"ט: עיין פירש"י על "נלכה דותינה" (פרשת וישב)...
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 13, 2018 7:49 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המפטיר וההפטרה
תגובות: 12
צפיות: 162

Re: המפטיר וההפטרה

ארזי ביתר כתב:אני רואה שלא הובנתי. שאלתי לא היתה מדוע שקלים כן ומעשר בהמה לא. שאלתי היא מדוע דווקא ארבע פרשיות אלו נקראות, ופרשת העומר - כפי שהובא כאן - וכן פרשות נוספות אינן נקראות בעיתן.

פרשת העומר וכל כיו"ב - אינה חובה על כל אחד מהציבור!
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 13, 2018 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם
תגובות: 19
צפיות: 298

Re: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם

מצד הדין - חייב לשלם.
בפועל - תלוי במנהג המדינה וכיו"ב, ולכאורה הנהג הוא בר סמכא בזה.
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 13, 2018 4:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם
תגובות: 19
צפיות: 298

Re: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם

הוא נכנס לחצר חבירו או לכלי של חבירו, והכניסה הזאת עולה כסף, ומאי איכפת לן אם הועיל לעצמו או הזיק לעצמו?!
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 13, 2018 4:42 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המפטיר וההפטרה
תגובות: 12
צפיות: 162

Re: המפטיר וההפטרה

כמדומני שהגמרא במגילה מדברת על זה, שזה הקדמה לקראת ההכרזה שכל אחד חייב ליתן מחצית השקל.
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 12, 2018 11:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2121
צפיות: 169324

Re: אשכול אביעה חידות

קראקובער כתב:גם המגן אברהם כותב ככה מפורש.

אז צריך להבין את דברי הפמ"ג.
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 12, 2018 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה בשבת לתינוק שנולד ע"י זירוז או תיכנון הלידה בשבת
תגובות: 14
צפיות: 261

Re: מילה בשבת לתינוק שנולד ע"י זירוז או תיכנון הלידה בשבת

בזכרוני מונח, שיש שפירשו 'טעמא דקרא' להא דיוצא דופן אינו נימול בשבת, כי זמן הלידה לא בא בטבע אלא בבחירה, ורק לידה טבעית זמנה מוחלט לדחות שבת. וזה כעין ההמצאה הנ"ל. אולי תדעו פרטים ע"ז. אם הותר לנתח בשבת - הרי שזהו הזמן הנכון ללידה!!! ואם לא הותר ?!? רק שעשתה כן לנוחיות בעלמא ? אז היה צריך...
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 12, 2018 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע מברכים על מים כשאוכלים פת הב"ב
תגובות: 3
צפיות: 58

Re: מדוע מברכים על מים כשאוכלים פת הב"ב

א. איכא למ"ד שמברכים על מים גם בתוך הסעודה.
ב. זה שתי קולות/חומרות שסותרות זו את זו.
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 12, 2018 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה בשבת לתינוק שנולד ע"י זירוז או תיכנון הלידה בשבת
תגובות: 14
צפיות: 261

Re: מילה בשבת לתינוק שנולד ע"י זירוז או תיכנון הלידה בשבת

עושה חדשות כתב:בזכרוני מונח, שיש שפירשו 'טעמא דקרא' להא דיוצא דופן אינו נימול בשבת, כי זמן הלידה לא בא בטבע אלא בבחירה, ורק לידה טבעית זמנה מוחלט לדחות שבת. וזה כעין ההמצאה הנ"ל. אולי תדעו פרטים ע"ז.

אם הותר לנתח בשבת - הרי שזהו הזמן הנכון ללידה!!!
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 12, 2018 6:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 238
צפיות: 10732

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

ביליצר כתב:יופי התקדמנו ,
עכשיו מה עדיף לא לאכול כלל או לאכול ללא עריכה?

לכאורה ע"פ הנ"ל נראה שעדיף לא לאכול, אבל קשה לי "לצדק את הדין" הזה בלבי.
עכ"פ כשהאפשרות היא לקיים עכשיו בלא סידור שולחן או לאחר זמן עם סידור שולחן - לכאורה עדיף לאחר זמן.
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 12, 2018 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 221

Re: למה שומר משלם על אבידה

אז השאלה תהיה במזיק. מי ש"איבד" חפץ לחבירו הוי מזיק, (והליסטים שפרצו את הדלת פטורים, כי הוי רק גרמא), האם התשלום יחוייב רק כאשר תעלם כל תקוה? זהו הדיון בכ"מ על "קביעת זמן", שיש כאלו שקובעים להם זמן שמא יצליחו להיפטר מהתשלום (וגם זה בד"כ לזמן קצוב - 30 יום בד"כ) וי...
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 12, 2018 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 221

Re: למה שומר משלם על אבידה

עושה חדשות כתב:וכך אני שואל מתחילה: איך אפשר לחייב תשלום כאשר הוא עלול להתברר כטעות.

לפענ"ד זאת בדיוק ההתחייבות של שומר: להחזיר את הכסף ואח"כ לחפש את האבדה.
כמו ערב-קבלן שהוא משלם ואח"כ תובע את הלווה.

עבור לחיפוש מתקדם