החיפוש הניב 1881 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 25, 2017 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכניס עצמו למתעסק
תגובות: 8
צפיות: 75

Re: מכניס עצמו למתעסק

אש משמים כתב:
עזריאל ברגר כתב:מה ההבדל במציאות השאלה בין המצב הזה לבין "דבר שאינו מתכוון"?

בדבר שאינו מתכוין יש שם פעולה על מה שעושה משא"כ במתעסק.

לא שאלתי הגדרות הלכתיות. שאלתי מה הפעולה שאתה הולך לעשות שאתה אומר עליה שהיא "מתעסק בוודאי".
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 25, 2017 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המטמא כהן ישלם את ההפרש בין חולין לתרומה
תגובות: 4
צפיות: 147

Re: המטמא כהן ישלם את ההפרש בין חולין לתרומה

אבןטובה כתב:צ"ע בירו' הנ"ל הלא מי שמטמא כהן לוקה
וקיי"ל דאין לוקה ומשלם

רק בטומאת מת לוקה, ורק אם התרו בו.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 24, 2017 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השותה כמה וכמה כוסות מתי יברך ברכה אחרונה
תגובות: 5
צפיות: 21

Re: השותה כמה וכמה כוסות מתי יברך ברכה אחרונה

עובדיה חן כתב:למה הוא מכוון לא להציא רק כוס שלפניו ולא שלאחר זמן.

והכוונה הזאת יוצרת ברכה שלא היה בה צורך בלעדיה, או בקיצור "ברכה שאינה צריכה".
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 24, 2017 8:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פסק חדש מאמריקה: אליהו הנביא יכול לבוא בשבת ויו"ט
תגובות: 24
צפיות: 558

Re: פסק חדש מאמריקה: אליהו הנביא יכול לבוא בשבת ויו"ט

הראיה שהבאתי מגרינבלט היא רק שלא היה בזה פיקוח נפש.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 24, 2017 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכניס עצמו למתעסק
תגובות: 8
צפיות: 75

Re: מכניס עצמו למתעסק

מה ההבדל במציאות השאלה בין המצב הזה לבין "דבר שאינו מתכוון"?
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 24, 2017 11:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: לזיכוי הרבים [המועטים]; לקרוא ולא להאמין
תגובות: 70
צפיות: 966

Re: לזיכוי הרבים [המועטים]; לקרוא ולא להאמין

"אין להם ולא היו להם מעולם דיני תורה". למה? ואם מישהו גנב אותו והזמין אותו לדין תורה? ואם קנה משהו יקר והיה לו דין תורה עם המוכר לגבי מקח טעות? זו מעלה גדולה לוותר לאחרים בכל מחיר ולא לפנות אפילו לדין תורה? יש איזה פסול כלשהוא לברר את דין התורה כשיש שאלה ממונית? מה דעת החברים? (לתשומת לב....
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 24, 2017 11:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: לזיכוי הרבים [המועטים]; לקרוא ולא להאמין
תגובות: 70
צפיות: 966

Re: לזיכוי הרבים [המועטים]; לקרוא ולא להאמין

צופר הנעמתי כתב:אותי משהו אחר תפס בכתובת מייל - זה הרגל נפוץ לתעתק כ' ל-c ו-ק' ל-k, או שזה משהו פרטי של כותב המודעה?

אכן כך מקובל בד"כ.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 24, 2017 8:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: פסק חדש מאמריקה: אליהו הנביא יכול לבוא בשבת ויו"ט
תגובות: 24
צפיות: 558

Re: פסק חדש מאמריקה: אליהו הנביא יכול לבוא בשבת ויו"ט

במקרה דנן זה פיקוח נפש ברור שהנשאל הרי זה מגונה, הנסיעה קשורה ליחסי ישראל עם העולם הערבי, ועצם ההצטרפות שלהם היא עניין שמשפיע על יחס העולם הערבי לישראל, (מלבד זה שלגבי דאורייתא זה רק ספק ספיקא, ספק י"ב מיל הוא מדאורייתא וספק אם יש תחומין למעלה מי') קשקוש. והא ראיה - שהיועץ היהודי לא נסע בשבת, ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 23, 2017 8:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פסק חדש מאמריקה: אליהו הנביא יכול לבוא בשבת ויו"ט
תגובות: 24
צפיות: 558

Re: פסק חדש מאמריקה: אליהו הנביא יכול לבוא בשבת ויו"ט

לא לשכוח שגר שנתגייר כקטן שנולד וממילא אין קשר הלכתי בין בתו וחתנו של טראמפ אליו. למאי נפק"מ? אין נפק"מ. פשוט צורם שכל הזמן מזכירים גם אצלינו בתו וחתנו בתו וחתנו כאילו שזה גם על פי התורה. ע"פ תורה היא חייבת בכבודו, והיא יורשת אותו (מדרבנן, אבל לא לשכוח ש"דרבנן" זה גם חלק מה...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 23, 2017 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה הלכות מקילים לנשים
תגובות: 31
צפיות: 296

Re: באיזה הלכות מקילים לנשים

הסיבה.
הגומל (ראה מג"א).
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 22, 2017 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה שתשיב - השפן הארנבת
תגובות: 12
צפיות: 254

Re: מה שתשיב - השפן הארנבת

ולהעיר מהרמב"ם הל' מאכלות אסורות, שכתב שרק גמל הוא מעלה גרה ואינו מפריס פרסה, והשיג עליו הראב"ד "זה שקר מפורסם בתורה".
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 22, 2017 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המטמא כהן ישלם את ההפרש בין חולין לתרומה
תגובות: 4
צפיות: 147

Re: המטמא כהן ישלם את ההפרש בין חולין לתרומה

יש גם ברמב"ם הלכות פרה אדומה פ"ז ה"ב, ויש לחלק.
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 22, 2017 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נפגעי חרדה בהלכה
תגובות: 10
צפיות: 171

Re: נפגעי חרדה בהלכה

בדיני ממונות - המבעית את חברו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, משום שאומרים "איהו דאבעית נפשיה"
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 22, 2017 3:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא בתרא דף קיג: רשב"ם ד"ה רצו עושין דין
תגובות: 8
צפיות: 69

Re: בבא בתרא דף קיג: רשב"ם ד"ה רצו עושין דין

אם הם העידו שחלק צפון לראובן וחלק דרום לשמעון צריך ב"ד לקיים הצוואה ע"פ העדות, ואין העדים עושים כלום אסביר זאת קצת שונה: הוקשה לרשב"ם מה המשמעות של "עושין דין"? הרי אם יש צוואה ברורה וחד משמעית - יכולים מיד אחרי מותו לבוא כל אחד מהמוטבים בה ולקחת את חלקו לעצמו בלי צורך להיז...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 22, 2017 3:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשבון וסת בפנויה
תגובות: 5
צפיות: 164

Re: חשבון וסת בפנויה

שמואל דוד כתב:לא שמעתי שנוהגים לחשב בזמן האירוסין?

ובפרט להנוהגים לחשב מסוף ראיה לתחילת ראיה: אם לא תעקוב ותפסיק בטהרה - איך תזכור מתי פסקה לראות?
זאת קושיא שתמהני עליה מאוד!
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 17, 2017 11:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא בתרא דף קיג: רשב"ם ד"ה רצו עושין דין
תגובות: 8
צפיות: 69

Re: בבא בתרא דף קיג: רשב"ם ד"ה רצו עושין דין

שמואל דוד כתב:לא הבנתי כוונתך. צריך דיינים לפסוק ע"פ העדות

למה צריך דיינים?
עושה אדם דין לעצמו!
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 17, 2017 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם חובה להניח מפה על שולחן שאכלו בשר בזמן שרוצה לאכול מאכלי חלב.אח"ב
תגובות: 5
צפיות: 80

Re: האם חובה להניח מפה על שולחן שאכלו בשר בזמן שרוצה לאכול מאכלי חלב.אח"ב

מפורש בפוסקים שמותר לשני אכסנאים לאכול באותו זמן על שולחן אחד זה בשר וזה חלב.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 17, 2017 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדינים לבנים בשבעה נקיים
תגובות: 35
צפיות: 602

Re: סדינים לבנים בשבעה נקיים

האם ידוע לרבנן האם בזה"ז יש להקפיד על סדינים לבנים בשבעה נקיים או שכיון שישנים עם בגדים אז אין צורך? למה אין צורך? ואם ימצא כתם פחות מכגריס על כל בגד, וכתם כגריס על הסדין - האם לא יטמאו את האשה?! כבר כתבו הפוסקים שהיום שישנים עם בגדים אין חיוב, אולם יש להחמיר. ועיין אגרות משה מיהם הפוסקים שכתב...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 17, 2017 9:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא בתרא דף קיג: רשב"ם ד"ה רצו עושין דין
תגובות: 8
צפיות: 69

Re: בבא בתרא דף קיג: רשב"ם ד"ה רצו עושין דין

שמואל דוד כתב:מדוע לא יכול להיות שהשכיב מרע אומר חלק גדול לפלוני וחלק קטן לפלוני, ומדוע כתב הרשב"ם שדמיהן מכוונין בשוה?

אם הוא ציווה במפורש מה יילך למי - לא צריך דין, אלא מספיק עדות!
והרשב"ם נקט דוגמא פשוטה, כנראה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 17, 2017 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבאת קרבן או זהירות מ'נותר'
תגובות: 11
צפיות: 138

Re: הבאת קרבן או זהירות מ'נותר'

לכאורה י"ל עשה דוחה לא תעשה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 17, 2017 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין מזוזה
תגובות: 7
צפיות: 103

Re: בענין מזוזה

יזל מדליו כתב:אם אין משהו שדר בו, לשם מה צריך שיהיה בו שמירה. וכמו שהוא קיבל את הבית מהמשכיר בלי מזוזה כך הבא אחריו יקבל את הבית.
וכי זה כעין חובת מעקה שעל כל מי שבונה בית אפילו לא ישב בו חייב לשים מזוזה. והלא גמרא מפורשת "חובת הדר".

סתם בית עומד לדירה, ומסתמא ייכנס דייר אחר במקומו, והבית נשאר בחיובו.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 17, 2017 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדינים לבנים בשבעה נקיים
תגובות: 35
צפיות: 602

Re: סדינים לבנים בשבעה נקיים

כדכד כתב:האם ידוע לרבנן האם בזה"ז יש להקפיד על סדינים לבנים בשבעה נקיים או שכיון שישנים עם בגדים אז אין צורך?

למה אין צורך?
ואם ימצא כתם פחות מכגריס על כל בגד, וכתם כגריס על הסדין - האם לא יטמאו את האשה?!
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 17, 2017 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שבת בכבישים ורכבות
תגובות: 13
צפיות: 415

Re: מעשה שבת בכבישים ורכבות

בגוי יש דין שאם מיחה בו ועשה הגוי נגד רצונו - מעשיו מותרים אפילו בשבת (ובלבד שלא יערים).
ואולי יש ללמוד מזה גם לנידו"ד?
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 17, 2017 8:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בבא בתרא דף קיג: רשב"ם ד"ה רצו עושין דין
תגובות: 8
צפיות: 69

Re: בבא בתרא דף קיג: רשב"ם ד"ה רצו עושין דין

רצו עושין דין - דהא שלשה נינהו ודנין ואומרים כך הדין שפלוני יטול חלק זה ופלוני חלק זה שדמיהן מכוונין בשוה וכותבין להם פסק דין שלא יוכלו עוד לערער זה על זה כלום ואע"ג דאין כאן אדם שמעיד בפניהם כלום הא פרכינן בר"ה לא תהא שמיעה גדולה מראיה יש לעיין מדוע כתב כן, ומה כוונתו בזה? נלפענ"ד ש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 17, 2017 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על שמועות טובות הוא אומר...
תגובות: 3
צפיות: 113

Re: על שמועות טובות הוא אומר...

מנחם כתב:יש מקור לכך?

כן, בהלכות ברכת הגשמים, עיי"ש.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 17, 2017 4:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בענין מזוזה
תגובות: 7
צפיות: 103

Re: בענין מזוזה

ב"מ דף קב. ת"ר המשכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה וכו' ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ושני בניו. מדוע עונש כ"כ חמור ? ועוד הרי מזוזה חובת הדר, ועכשיו שלא דר למה שלא יוכל לקחת את המזוזה ? ואולי אפשר לחדש שאחר שהמזוזה התחברה לבית, המזוזה והבית חפץ אחד והבית גם נהיה חפצא דמ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 15, 2017 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה של קטן
תגובות: 3
צפיות: 78

Re: תורה של קטן

אולי הקטן הוא כעין "חפצא של מצווה" שהגדולים מקיימים מצוות "ושננתם לבניך" וכיו"ב?
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 15, 2017 11:40 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: האם אתם מרגישים באיטיות יוצאת דופן בפורום היום
תגובות: 39
צפיות: 736

Re: האם אתם מרגישים באיטיות יוצאת דופן בפורום היום

עושה חדשות כתב:http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=17&t=22699

צ"ל:
viewtopic.php?f=17&t=22699
ועכשיו נשאלת השאלה מה עושים עם כל הקישורים הישנים והשבורים.
על ידי עזריאל ברגר
א' מאי 14, 2017 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משחק הקפלה בשבת, ועוד
תגובות: 41
צפיות: 786

Re: משחק הקפלה בשבת, ועוד

השאלה היא על החיבור עצמו שאינו רפוי כ"כ. כל אוהל שאין בגגו טפח על טפח - אינו כלום. וגם בקפלה לא אסרתי אלא כשמצמידים אותם זה לזה עד שאין נראה לעיניים שום רווח. הדיון הוא לגבי משחק ה"קשים" האם יש בעיה של בונה בחיבורם. אמת. כנראה טעיתי ושלחתי באמצע כתיבת ההודעה. ולגופו של ענין: החיבור א...
על ידי עזריאל ברגר
ש' מאי 13, 2017 9:51 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: טרמפים שלילי או חיובי
תגובות: 42
צפיות: 1595

Re: טרמפים שלילי או חיובי

הרואה כתב:צא ולמד מהטרמפיאדות ביו"ש, שם המצב הפוך בדיוק.

אכן אצלנו ביו"ש יש "תרבות טרמפים" הרבה יותר סבירה המתקבלת על הדעת, וכשיוצא לי לקחת טרמפיסטים בתוך ירושלים עיה"ק - ההבדל ניכר ביותר ואכמ"ל.
על ידי עזריאל ברגר
ש' מאי 13, 2017 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגדרת "מושב לצים"
תגובות: 15
צפיות: 262

Re: הגדרת "מושב לצים"

צ"ע אם "לצים" שאינם מקבלים פני שכינה הם מבטלי הזמם כבמשנתנו, או המתלוצצים שעליהם אומרים גדולה ליצנות שדוחה וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ש' מאי 13, 2017 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משחק הקפלה בשבת, ועוד
תגובות: 41
צפיות: 786

Re: משחק הקפלה בשבת, ועוד

אש משמים כתב:השאלה היא על החיבור עצמו שאינו רפוי כ"כ.

כל אוהל שאין בגגו טפח על טפח - אינו כלום.
וגם בקפלה לא אסרתי אלא כשמצמידים אותם זה לזה עד שאין נראה לעיניים שום רווח.
על ידי עזריאל ברגר
ש' מאי 13, 2017 8:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההיתר לזרוק בחור מישיבה.
תגובות: 43
צפיות: 994

Re: מה ההיתר לזרוק בחור מישיבה.

אש משמים כתב:התכוונתי שראש הישיבה לא יודע מה הולך ומה מצב הבחורים בדיוק (וכשלא יודעים הדמיון גם פעיל יותר).

אז שיקיים "תלמיד שגלה מגלין רבו עמו" כנ"ל, ויתפטר כדי לטפל בתלמיד הזה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 11, 2017 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירך על מאכל הכשר בכשרות שאינו סומך עליו, מה יעשה?
תגובות: 7
צפיות: 147

Re: בירך על מאכל הכשר בכשרות שאינו סומך עליו, מה יעשה?

דן בכעין זה הרב ברוין בשיעורו המוקלט לפני כמה ימים: http://www.halacha2go.com/php/h2go/home2.php?number=841#menu_hebrew הוא מדבר על מי שאחרי שבירך התברר לו שיש ספק בכשרותו של המאכל, ומסקנתו שלא יאכל, אלא יאמר בשכמל"ו, בצירוף דעת הרמב"ם שאין ברכות הנהנין על מאכל לא-כשר (אם לא שאכל בהיתר), ו...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 11, 2017 8:13 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: המתפלל סמוך לשקיעה ונזכר שלא ספר ספירת העומר
תגובות: 10
צפיות: 177

Re: המתפלל סמוך לשקיעה ונזכר שלא ספר ספירת העומר

ביקורת תהיה כתב:אולי יש עצה שיספור דרך תפילה, שיאמר שמע תפילתי ביום העשרים לעומר הזה...
מה דעתכם

הרבי מליובאוויטש התייחס לשאלת אמירת קדושה בשומע-תפילה, ושלל אותה מצד שלא אישתמיט שום פוסק קדמון להביא חידוש זה.

ולא ידעתי למה לא הביא ראיה נגדית ממה שנחלקו הפוסקים אם אפשר להשלים הבדלה בשומע תפילה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 11, 2017 6:37 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: המתפלל סמוך לשקיעה ונזכר שלא ספר ספירת העומר
תגובות: 10
צפיות: 177

Re: המתפלל סמוך לשקיעה ונזכר שלא ספר ספירת העומר

צודק.
כשכתבתי היה נראה לי לחלק ביניהם ושכחתי לכתוב, ועכשיו אינני מוצא חילוק ממשי ביניהם, מלבד זאת שקדיש וקדושה הם מעין תפילה משא"כ ספה"ע הוא ענין זר לחלוטין, ועדיין נראה לי שאתה צודק.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 11, 2017 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על סמבוסק
תגובות: 7
צפיות: 113

Re: ברכה על סמבוסק

נהר שלום כתב:לכאורה פשוט שנחשב פת הבאה בכיסנין, מי חולק?

מובא בכמה פוסקים ש"פת הבאה בכיסנין" זה דווקא כשהמילוי הוא מיני פירות וכדו', ולא בשר ושאר דברים שבאים למזון ולא להתענג, ויש בזה דעות שונות לגבי קביעת ההגדרה המדויקת (אדמו"ר הזקן כתב דעה אחת בשו"ע שלו, ובסידורו כתב דעה אחרת).
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 11, 2017 6:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: י"ג עיקרים בשפה הרוסית
תגובות: 2
צפיות: 76

Re: י"ג עיקרים בשפה הרוסית

מרחביה כתב:מויקיפדיה

השוויתי לאתר http://chassidus.ru/library/traditio/8.htm (שהוא אתר של חב"ד) ולא מצאתי הבדל משמעותי, למיטב ידיעותי ברוסית...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 11, 2017 6:06 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: המתפלל סמוך לשקיעה ונזכר שלא ספר ספירת העומר
תגובות: 10
צפיות: 177

Re: המתפלל סמוך לשקיעה ונזכר שלא ספר ספירת העומר

איסור הפסק בשמו"ע הוא ודאי, וספירה ביום היא ספק, ואין ספק מוציא מידי ודאי.
ספירה במחשבה - א. לא מכיר מ"ד שמכשיר. ב. לא מכיר מי שמתיר לכתחילה להכניס מחשבה זרה בשמו"ע.

שיספור בין השמשות, וייכנס לדיון אם לספור בימים הבאים בברכה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 11, 2017 6:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שוגג קרוב לאונס - מי מחליט?
תגובות: 4
צפיות: 77

Re: שוגג קרוב לאונס - מי מחליט?

כוונתי היא: הרי האדם קרוב אצל עצמו. הוא עלול להכתיר את מעשיו "אונס", כאשר על פי האמת זה היה קרוב למזיד וכד'. ואז כל חייו הוא עולה לדוכן ומברך את העם. האם התורה סמכה עליו להחליט החלטה כזו, כמו שהתורה סמכה על האישה בספירת ז"נ? מן הדין מותר לאדם לפסוק לעצמו כמעט בכל דבר. אבל ברור שראוי ...

עבור לחיפוש מתקדם