פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 3632 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 17, 2018 10:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: יחוד עם בתו
תגובות: 17
צפיות: 1049

Re: יחוד עם בתו

החושב כתב:דרך אגב, מה הדין במקרה שאדם נכשל כבר בנושא הזה. האם עם כל זה הדין לא משתנה ומותר לו (ולה) להתייחד?
ואם אסור, האם המטפל (פסיכולוג\מטפל רגשי) בקרבן צריך להזהיר אותו שאסור להם על פי הלכה להתייחד?

א. לכאורה יש לברר באופן אישי.
ב. מדוע לא?
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 17, 2018 10:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: יחוד עם בתו
תגובות: 17
צפיות: 1049

Re: יחוד עם בתו

ביקורת תהיה כתב:אם נכדה איננה בכלל הנשים המותרות להתייחד עמהן, אין להתייחד עמה בשעות הלילה אף על פי שאביה עמה, אלא צריך שלשה.

האם ברור לך שכך הוא הדין?!
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 17, 2018 10:17 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 528
צפיות: 30400

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אברך כתב:
עזריאל ברגר כתב:
אברך כתב:עשה נוסח חדש לברכת על המחיה בשבת אף שלא נזכרה בשום מקום.

ומהו?


מצורף צילום של הנוסח מתוך סידור הגר"א שהדפיס לפני שנים רבות [בהקדמה כתובת תשל"ח].

יישר כח.
מאוד מפתיע.
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 17, 2018 10:11 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ
תגובות: 19
צפיות: 1558

Re: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ

לדעתי גם לדעת הרמב"ם אין דקדוק בנוסח הקדושה. ז"ל בית יוסף בסימן רצד: כתוב בארחות חיים, אין מתחילין ב'אתה חוננתנו', לפי שהמשנה מטבע שטבעו חכמים בברכה אינו אלא טועה, אלא מתחיל 'אתה חונן' עד 'וחננו מאתך', ומתחיל 'אתה הבדלת בין קודש לחול', וכ"כ הרמב"ם וכ"כ בסדר רב עמרם, עכ"...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אוגוסט 17, 2018 9:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 201
צפיות: 9371

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

מההיתר להשיב שלום בפרקים ובין הפרקים, לומדים שכשאני מדבר עם אדם חשוב, ובא אלי הדיוט ואומר לי שלום, אסור לי להתעלם ממנו אלא צריך להשיב לו יפה (והמתעלם עובר בגזל) ולהמשיך את השיחה עם האדם החשוב. ומאותה סיבה אם מגיע לי טלפון חשוב באמצע אני מבקש את רשות בן שיחי לשניה אחת, ועונה לטלפון "אני כעת באמ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך אתה ה' א' דיבר אלינו בחורב
תגובות: 7
צפיות: 192

Re: ברוך אתה ה' א' דיבר אלינו בחורב

בחלק מהפוסקים כתבו שיסיים למדני חוקיך כדי שיהיה נראה כקורא פסוק.
ובעצה זו ודומותיה איננו נראה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 8:40 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ
תגובות: 19
צפיות: 1558

Re: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ

לפי דברי הרמב"ם, שסדר הקדושה הוא תוספת לַברכה וחלק ממנה (ולענין זה אין משנה אם הנוסח הוא כך או כך), קשה להבין את השמטת חלקים מנוסח הקדושה, שלדעת הרמב"ם הם עצם מעצמה של הברכה, בגלל אמירת פיוטים. אלא שמעינן מהכא, שדעת הרמב"ם איננה דעה המוסכמת על הכל, ודעת המשמיטים היא שסדר הקדושה הוא ח...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 8:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 528
צפיות: 30400

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אברך כתב:עשה נוסח חדש לברכת על המחיה בשבת אף שלא נזכרה בשום מקום.

ומהו?
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 251

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

כדכד כתב:שומר שכר הגדרתו שמקבל שכר בעד השמירה ולא שמותר לו להשתמש. שומר שמותר לו להשתמש בחפץ נקרא שוכר כאשר יש לו מחויבות כלפי הבעלים עם כי לדינא לכאורה אין נפק"מ

נפק"מ למתה מחמת מלאכה, שש"ש חייב משום שליחות-יד...
גם יש מחלוקת תנאים, דאיכא למ"ד שוכר כש"ח.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 8:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 201
צפיות: 9371

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

זכורני שפעם היה איזה אשכול שבו הציעו לכנס את כל חברי הפורום לכינוס גדול. כדאי לראות שם את כל הסברות בעד ונגד, זה קצת מקביל לדיון כאן. אם אני לא טועה גם האשכול ההוא התעורר בתקופה כזאת של ערב 'בין הזמנים' / 'בין המצרים'... תקופה שבה חם בחוץ ואנשים מותשים... ראו איך האשכול קיבל חיים משלו וכעת דנים בנו...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 12:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שילוט עיר מקלט - שלא יתקררו בשפיכות דמים - דרוש מקור.
תגובות: 8
צפיות: 190

Re: שילוט עיר מקלט - שלא יתקררו בשפיכות דמים - דרוש מקור.

נזכרתי בווארט ששמעתי פעם (בשיעורי האנגלית שלמדתי מר' שרגא פרייס באלול לפני 9 שנים, ואינני זוכר בשם מי הוא אמר זאת), שכאשר הרוצח רואה כמה אנו חסים על חייו - מזה הוא לומד להכיר בחשיבות החיים, ולהיזהר יותר בשמירה על חיי זולתו.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 11:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שילוט עיר מקלט - שלא יתקררו בשפיכות דמים - דרוש מקור.
תגובות: 8
צפיות: 190

Re: שילוט עיר מקלט - שלא יתקררו בשפיכות דמים - דרוש מקור.

אוצר החכמה כתב:יש שאלה בפסוק עצמו בפרק יט פסוק י ולא ישפך דם נקי. לאיזה דם הכוונה של מי?

לכאורה הרוצח, שהוא נקי מדין מיתה, בפרט "עד עמדו לפני העדה למשפט".
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 11:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 201
צפיות: 9371

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

אוצר החכמה כתב:בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב לר"מ ולר"י באמצע משיב מפני הכבוד וכולי . למה? עוסק במצווה פטור מן המצווה?

מכיר את השאלה.
לא זוכר את התשובה.
שמא נכב"ב?
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 11:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 251

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

כמובן שברוב המקומות יש התייחסות בחוזה לגבי דברים כאלו, או עכ"פ מנהג המדינה, וכל תנאי שבממון קיים.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 11:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 251

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

כדכד כתב:אולי יש לדון מצד שמירה בבעלים? הוא שאול לחברה שהשאילה לו את המחשב (לא התכוונתי דווקא השאלה)

הוא שאול לבעלים ולא הבעלים שאולים לו.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 11:45 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 39
צפיות: 4676

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

אין לי כעת עוד דוגמאות אבל ידוע לי שיש. הנה דוגמא נוספת: 'וַיֶּחֱמוּ הַצֹּאן אֶל הַמַּקְלוֹת'. ויש גם לשון אנדרוגינוס, כמו שאומר רש"י על 'וַיִּשַּׁרְנָה הַפָּרוֹת' – הרי תיבה זו אנדרוגינוס. כיוצא בה מביא במנחת שי פרשת ויצא: צורה א: וַיֵּחַמְנָה בְּבֹאָן לִשְׁתּוֹת', 'אַרְבַּע מַלְכֻיוֹת מִגּוֹ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 11:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שילוט עיר מקלט - שלא יתקררו בשפיכות דמים - דרוש מקור.
תגובות: 8
צפיות: 190

Re: שילוט עיר מקלט - שלא יתקררו בשפיכות דמים - דרוש מקור.

קושיא מעיקרה תמיהה:
הרי הרוצח נס על נפשו, וגואל הדם בעקבותיו, ובוודאי שלא צריכים לגרום לו להתעכב שישאל אנשים וכו'!
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 11:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 201
צפיות: 9371

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

טוב, שאלה לפלפולא בעלמא: אני מדבר עם הגר"ח קנייבסקי, ופתאום אני מזהה על צג הטלפון את המספר של הגרי"ג אדלשטיין. מה עלי לעשות? ברצינות: זהו ביאור ענין "העוסק במצווה פטור מן המצווה": אדם שמניח תפילין (מתקשר עם הקב"ה) ובאמצע כריכת הרצועות מגיע עני ומבקש צדקה ("טלפון" ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 11:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 50
צפיות: 889

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

נראה לי שבאשכול זה יש בעיה גדולה: אנו שומעים צד אחד ודנים בדבריו בלי לשמוע את הצד השני! אדרבא אני מעוניין לשמוע צד זכות,אני גם לאחר התאמצות לא הצלחתי לצערי. לא צריך לשמוע "צד זכות". צריך לפנות ל"נאשם" ולשאול אותו בלשון הגמרא "אימא לי איזי (= חביבי (רש"י), דהיינו באהבה ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 11:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 251

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

הוה אמינא כתב:א. לימדתנו רבינו היום לא לפסוק בלי לשמוע את הצד השני...

1. קשה לומר שיש כאן 2 צדדים.
ב. כתבתי הלכות, בלי להתייחס לגופא דעובדא.
(גם לי יש מחשב מהעבודה, ולעוד רבים כמוני)
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 11:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 251

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

לענין כתב:כבר הבאנו מהפוסקים כדברי עזריאל שדינו של פועל כשומר שכר [וזה מבלי שהורשה להשתמש בו לצרכיו, דאז לכאו' שואל הוא].

מדוע שואל ולא שוכר?!
הרי אין כל הנאה שלו!!!
על ידי עזריאל ברגר
ה' אוגוסט 16, 2018 11:17 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ
תגובות: 19
צפיות: 1558

Re: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ

אילו היינו מברכים תמיד בנוסח זה - היה מקום לשאלתך... ילמדנו רבנו: כלום אין אנו מברכים תמיד בחזרת התפלה בנוסח זה?! וכלשון הרמב"ם: שליח צבור מברך לעולם ברכה שלישית בנוסח זה. א. הרמב"ם כותב לומר תמיד "נקדישך", ורובנו אומרים לפעמים "כתר", ומיעוטנו אף פעם לא אומרים נקדישך א...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 15, 2018 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יחוד עם בתו
תגובות: 17
צפיות: 1049

Re: יחוד עם בתו

שמואל דוד כתב:
עזריאל ברגר כתב:היזהרו בי מפני בתי.

?

רמבם איסורי ביאה כב,כ - כחומרא בעלמא ופרישות יתרה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 15, 2018 9:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 528
צפיות: 30400

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

איש וילנא כתב:אין צד שלא יוצאים יד"ח בבלפונים. הנידון הוא מנהג בעלמא עיין שו"ע.

מקבל את התשובה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 15, 2018 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 50
צפיות: 889

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

נראה לי שבאשכול זה יש בעיה גדולה:
אנו שומעים צד אחד ודנים בדבריו בלי לשמוע את הצד השני!
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 15, 2018 9:43 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ
תגובות: 19
צפיות: 1558

Re: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ

ביקורת תהיה כתב:
שבטיישראל כתב:לא הבנתי השתייכותו של ענין שאלתך לענייננו

השאלה היא: מה הפשט שפתיחת הקדושה איננה חלק מהקדושה, הלוא הרמב"ם כותב שנוסח הפתיחה הוא מגוף הברכה?

אילו היינו מברכים תמיד בנוסח זה - היה מקום לשאלתך ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 15, 2018 9:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 528
צפיות: 30400

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פרי יהושע כתב:
אוצר החכמה כתב:מה שאיני מבין אם כך זה אם לא חשש לעוד שיטות כדי לצאת את המצווה דאורייתא של תפילין שאינו יוצא כל ימיו למה נמנע לברך על התפילין כמו שכתבו כאן וחשש לברכה לבטלה שבפשטות אינה אלא דרבנן ומבטל בזה תקנת חכמים לברך על המצוות.

הלא כלל ידוע הוא שסב"ל

עפ"ז לא היה לו לברך לישב בסוכה על סוכת הפלפונים!
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 15, 2018 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה
תגובות: 16
צפיות: 251

Re: קיבל מחשב מהעבודה, וניזוק שלא בפשיעה

כבר כתבתי במקום אחר, ואולי מצאנו לזה ראיה מהפוסקים: אינו שומר חינם, שהרי מקבל משכורת מהעבודה, וחלק מתפקידו זה שמירת המחשב, ועוד - שמותר לו להשתמש. ואינו שואל - שהרי אין כל הנאה שלו. אלא דינו כשומר שכר וכשוכר לכל דבר. ולכן אם שמר "שמירה מעולה" - פטור כדין אונס. אבל אם שמר רק "שמירה פחו...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 15, 2018 9:34 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תקיעת שופר באלול על ידי קטן
תגובות: 4
צפיות: 123

Re: תקיעת שופר באלול על ידי קטן

האם תקיעות דאלול הן יותר חמורות מהפטרה וכיו"ב?!
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 15, 2018 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 288

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

ואוי"ל שאין דין לאכול מלווה מלכה דווקא אחרי יציאת השבת לגמרי, אלא אפשר גם בזמן כזה שהוא "סמוך ונראה" ליציאתה?
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 15, 2018 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 288

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

יישר כח. לא מופרך שבאותו זמן אפשר לקיים שני דברים שונים. מצאנו כך בשני ענינים אחרים: א. ק"ש בין עלות השחר לנץ החמה - יכולה להיות בשביל ק"ש של ערבית במקום אונס, ובד"כ היא ק"ש של שחרית, והביאו בפוסקים שא"א לעשות שניהם ביום אחד. ב. מנחה וערבית בין פלג לשקיעה, ובזה בשעת הדחק יש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 15, 2018 8:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: יחוד עם בתו
תגובות: 17
צפיות: 1049

Re: יחוד עם בתו

היזהרו בי מפני בתי.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 15, 2018 8:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 288

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

יישר כח. לא מופרך שבאותו זמן אפשר לקיים שני דברים שונים. מצאנו כך בשני ענינים אחרים: א. ק"ש בין עלות השחר לנץ החמה - יכולה להיות בשביל ק"ש של ערבית במקום אונס, ובד"כ היא ק"ש של שחרית, והביאו בפוסקים שא"א לעשות שניהם ביום אחד. ב. מנחה וערבית בין פלג לשקיעה, ובזה בשעת הדחק יש ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אוגוסט 15, 2018 8:34 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסיפור באב שהיה בלב ים עם בנו ובתו, ונאלץ לעזוב אחד מהם...
תגובות: 25
צפיות: 693

Re: הסיפור באב שהיה בלב ים עם בנו ובתו, ונאלץ לעזוב אחד מהם...

תולדות כתב:
זאב ערבות כתב:חבל שרב יהושע מונדשיין זצ"ל לא הספיק לכתוב על סיפור זה בסיפורים וגלגוליהם. כבר ידוע שהרבה מסיפורים אלו הופרכו כלא נכונים וכמו הסיפור על 93 הבחורות שהמיתו את עצמן על קידוש השם. הנה כבר כאן יש כמה גרסאות.

רבי יחיאל גולדהבר כתב על סיפור זה.

ומה תורף דבריו?
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 14, 2018 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת
תגובות: 16
צפיות: 288

Re: סעודה שלישית בזמן תוספת שבת

מלבב כתב:
כדכד כתב:איפה זה כתוב?

במשנה ברורה

נשמח אם תסייע לנו למצוא את דבריו, כי חיפשתי בסימן רצט ובסימן ש ולא מצאתי.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 14, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 10
צפיות: 208

Re: חוטי ציצית שנקרעו

עזריאל ברגר כתב:למיטב זכרוני ראיתי זאת מפורש להיתר בספר "ציצית - הלכה למעשה" להרא"י גורארי' - רב העיר חולון.

מחלוקת הפוסקים - הובאו במשנ"ב ובכה"ח.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 14, 2018 7:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוטי ציצית שנקרעו
תגובות: 10
צפיות: 208

Re: חוטי ציצית שנקרעו

למיטב זכרוני ראיתי זאת מפורש להיתר בספר "ציצית - הלכה למעשה" להרא"י גורארי' - רב העיר חולון.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 14, 2018 7:26 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: ביטול פתיחת אוצר החכמה - על ריק
תגובות: 2
צפיות: 1199

Re: ביטול פתיחת אוצר החכמה - על ריק

אוצר החכמה כתב:כמדומני אע"פ שאיני בטוח שזו שארית מהתקופה שהיה אפשר לעשות מאגר זמני.

ועדיין אפשר לתקן...
עכ"פ אפשר לתת אפשרות למשתמש לבטל את הפתיחה.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 14, 2018 7:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא ברך על לחם משנה - יש תקנה?
תגובות: 17
צפיות: 413

Re: לא ברך על לחם משנה - יש תקנה?

קראקובער כתב:
ויש שנוהגים לסמוך על ההתוועדות כסעודה שלישית.

אכן לזה התכוונתי כשעושים התוועדות בבוקר.

ועל זה הוא הספק כאן באשכול, האם נכון לעשות זאת גם אם ההתוועדות היא לפני זמן מנחה-גדולה (כנפוץ בשעון קיץ).
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 14, 2018 11:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש
תגובות: 16
צפיות: 323

Re: לא אמר פסוקי דזמרה והתחיל ברכות ק"ש

ב. בעל התניא בסידורו כותב שאפילו אם רק אמר "ברוך" - יחזור לתחילת ברכת המזון (אבל אולי נימוקו משום שכבר אין זה המשך לברכה שלישית), ואינני זוכר מי חולק עליו.

עבור לחיפוש מתקדם