החיפוש הניב 3299 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 25, 2018 4:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שלוח הקן עם ביצים מעורב בגידין
תגובות: 6
צפיות: 77

Re: שלוח הקן עם ביצים שהתחילו הגידין

קושטא כתב:
קראקובער כתב:גם אם היה רק ביצה אחד יש בנותן טעם בגידין שיצא יד"ח אם יכול להשים הביצים תחת עוף אחר. (לפי הברכ"י ויש חולקים)

ואכן צריך לשומו?

אם אפשר - כן. משום בל תשחית.
על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 25, 2018 4:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוסח הקדשה
תגובות: 1
צפיות: 20

Re: נוסח הקדשה

ראיתי לפעמים 'לז"נ' ואינני יודע אם זה לזכר או לזכות.
על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 25, 2018 8:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר ביום טוב שחל להיות במוצ"ש
תגובות: 20
צפיות: 135

Re: הדלקת נר ביום טוב שחל להיות במוצ"ש

לנו האשכנזים זה יותר פשוט, שהרי אנחנו פוסקים שיש מצוות הדלקת הנרות גם ב"תוספת אורה", ותל"מ.
על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 25, 2018 8:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מנין שנדה אינה צריכה הערב שמש לבעלה?
תגובות: 8
צפיות: 126

Re: מנין שנדה אינה צריכה הערב שמש לבעלה?

צורב מתחיל כתב:נדה צריכה הערב שמש? הרי נדה טובלת בלילה?

ומי אמר שאינה צריכה להמתין עד ליל מחר?
הרי לתרומה וקדשים היא אכן צריכה להמתין!
על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 25, 2018 8:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 191
צפיות: 3717

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

מא, ב האם ישנה השראת השכינה גם כשישראל חוטאים? ותנא דבי רבי ישמעאל מפני מה נאמרה {ויקרא ד-ו} פרוכת הקדש בפר כהן משיח ולא נאמר בפר העלם דבר של צבור משל למלך בשר ודם שסרחה עליו מדינה אם מיעוטה סרחה פמליא שלו מתקיימת אם רובה סרחה אין פמליא שלו מתקיימת. מבואר, דכאשר חטאו רוב ישראל אין השראת השכינה, וכל...
על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 25, 2018 8:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות
תגובות: 5
צפיות: 79

Re: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות

האיך אפשר לקיים הלכם בעצרת ע"י דבר אחר הלא נחלקו שם בפסחים ר' אליעזר ור' יהושע, ר' אליעזר אומר אין לו לאדם בי"ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה ר' יהושע אומר חלקהו חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש, וא"ר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו כתוב אחד אומר עצרת לה' אלהיך וכתוב אחד אומר עצרת תהי...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 24, 2018 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנין שנדה אינה צריכה הערב שמש לבעלה?
תגובות: 8
צפיות: 126

Re: מנין שנדה אינה צריכה הערב שמש לבעלה?

לענין כתב:אשמח למקור מדויק
בברכת התורה ובתודה מראש

בנדתה תהא עד שתבוא במים ולא יותר.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 24, 2018 6:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: יען וביען מלעיל או מלרע
תגובות: 2
צפיות: 42

Re: יען ובעין מלעיל או מלרע

אצלי פשוט שקוראים מלעיל.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 24, 2018 6:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?
תגובות: 29
צפיות: 208

Re: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?

אולי אולי יש קשר בין אבינו מלכנו לבין תפילת שמונה עשרה, או עכ"פ תפילה שהיתה ראויה להתפלל בה שמו"ע.
משא"כ מוסף שמתחילתה אינה ראויה אלא לשבע.
מה דעתכם?
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 24, 2018 6:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית !?
תגובות: 1
צפיות: 69

Re: ריבית !?

הצעיר באלפי כתב:ריבית קצוצה מדאורייתא עם היתר עיסקא !
האם יש מניעה הלכתית או לא ?
(חוץ מנכדי השל"ה שמונעים עצמם מהית"ע)

כל הריביות של הבנקים הם ריבית קצוצה עם הית"ע, ונהגו בזה היתר.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 24, 2018 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי מברכים 'אשר קדשנו במצוותיו וצונו על הטבילות'?
תגובות: 1
צפיות: 47

Re: מתי מברכים 'אשר קדשנו במצוותיו וצונו על הטבילות'?

א. לפענ"ד לא כדאי לערב את הטבילות כאחד, גם מצד היסח הדעת וחשש חציצה וכיו"ב. ב. טבילתה היא בד"כ דאורייתא וטבילת הכלי מחלוקת, ומקודש קודם, ולכן תטבול בעצמה לפני הכלי (משא"כ טבילת גברים שבזמננו שטובלים לקדושה יתרה - טבילת הכלי קודמת). ג. מ"ע דטבילה היא מצווה אחת במנין המצוות לה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 24, 2018 6:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2164
צפיות: 183601

Re: אשכול אביעה חידות

קראקובער כתב:נכון, אבל בשבת מותר לעלות אחרת זה אבילות בפרהסיה, כהן עולה לדוכן באמצע קרי"ש רק באין עוד כהנים לפי רוב הפוסקים, לסגי נהור לפי הרמ"א מותר לעלות לתורה.

אז למי מהם התכוונת?
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 24, 2018 9:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2164
צפיות: 183601

Re: אשכול אביעה חידות

איך יתכן כהן כשר מקפיד על קלה כבחמורה, עולה לדוכן אבל לא מקבל עליית כהן? (הלכה מפורשת בשו"ע) אבל, לנוהגים נ"כ באבלות. טעיתי. בשו"ע כתוב שאבל אינו נושא כפיו תוך שבעה (ואחרי השבעה - עולה לתורה). פתרון אחר (שרק חציו מצאתי מפורש בשו"ע): הוא באמצע קריאת שמע. או אולי: סגי נהור (שראוי ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 24, 2018 7:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2164
צפיות: 183601

Re: אשכול אביעה חידות

קראקובער כתב:טוב, אבל לא לזה התכוונתי, תביא היכ"ת גם בשבת. (אבל בשבת עולה לתורה)

קטן.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 23, 2018 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2164
צפיות: 183601

Re: אשכול אביעה חידות

קראקובער כתב:איך יתכן כהן כשר מקפיד על קלה כבחמורה, עולה לדוכן אבל לא מקבל עליית כהן? (הלכה מפורשת בשו"ע)

אבל, לנוהגים נ"כ באבלות.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 23, 2018 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וַוי מַאן דְּאוֹשִׁיט יְדוֹי בְּדִיקְנָא יַקִּירָא עִלָּאָה
תגובות: 22
צפיות: 1006

Re: וַוי מַאן דְּאוֹשִׁיט יְדוֹי בְּדִיקְנָא יַקִּירָא עִלָּ

מה עושים עם זה? וְהָיָה בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלַּח אֶת כָּל שְׂעָרוֹ אֶת רֹאשׁוֹ וְאֶת זְקָנוֹ וְאֵת גַּבֹּת עֵינָיו וְאֶת כָּל שְׂעָרוֹ יְגַלֵּחַ וְכִבֶּס אֶת בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת בְּשָׂרוֹ בַּמַּיִם וְטָהֵר: אתה לא מודע לזה שמדובר בהיתר מיוחד מדאורייתא?! מצורע מגלח בתער את כל ראשו, כולל זקן ו...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 23, 2018 12:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 770

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

במחשבה נוספת: בשעה 8 הוא טבל בודאי, הספק הוא האם נגע בשרץ בשבע או בתשע. פסה"ד: טהור. לכאורה היינו "שני שבילין", שברה"י טמא וברה"ר טהור. בשעה 8 נגע בשרץ ודאי, הספק הוא האם טבל במקווה בשבע או בתשע. פסה"ד: טמא. לכאורה היינו "שני מקוואות", שטהרותיו תלויות. השאלה ש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 23, 2018 11:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 770

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

פלתי כתב:
עזריאל ברגר כתב:מהיכא פשיטא לך שהולכים בטומאות אחרי חזקה?!

כל עיקר הלימוד שהולכים אחר חזקה באיסורין נלמד מדיני טומאה וטהרה. חולין י' ע"ב.

אמת.
אבל בספק נגיעת שרץ - לא תמיד הולכים אחרי החזקה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 23, 2018 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 770

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

שוב תודה והתפעלות לטובה מהחכמים דפה. בשני מקרים דומים ברור לי מה תהיה ההכרעה, אמנם אשמח לשמוע חו"דכם. א] בשעה 8 הוא טבל בודאי, הספק הוא האם נגע בשרץ בשבע או בתשע. פסה"ד: טהור. ב] בשעה 8 נגע בשרץ ודאי, הספק הוא האם טבל במקווה בשבע או בתשע. פסה"ד: טמא. וזה נכון בין אם היה טהור מעיקרא א...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 23, 2018 9:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 39
צפיות: 3236

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

האם היו שם יב מיל של רה"ר גמורה ?! מהיכ"ת להקל בזה כהרמב"ם? [ראה ביאוה"ל סי' תד]. המקור שלי הוא משו"ע אדמו"ר הזקן [שם], טרם ראותי את הביה"ל שנחלק עליו ועל רעק"א וכו'. וצ"ע האם החזו"א סבר כהמקילים האלו או כסברת הביה"ל, או שעכ"פ בצירוף דעה ז...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 23, 2018 9:31 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: קיצור דרך למאפייני קובץ
תגובות: 2
צפיות: 76

Re: קיצור דרך למאפייני קובץ

Alt+Enter?
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 770

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

עכ"פ בכל הסוגיא שם לא הולכים כלל לפי כללי חזקות, אלא בדאורייתא לחומרא ובדרבנן לקולא.
וכן ראוי לנהוג לכאורה גם בנידון דידן.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 770

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

פלתי כתב:
עזריאל ברגר כתב:השניות הן בדיוק נדו"ד.

לא זכיתי להבין למה השניות הם נידון דידן הרי יש כאן ספק אם המקוה כשר. דהיינו לאחר שנטמא בודאי הוא טבל במקוה שהוא ספק כשר. ולכן הטהרות תלויות.

ברור שהוא טבל במקווה כשר. השאלה היא אם זה היה לפני הנגיעה בשרץ (המקווה הראשון) או אחריו (המקווה השני).
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 770

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

המשנה אליבא דסומכוס והלכה כרבנן ששם יש חזקת מרא קמא אבל יתכן שלעצם השאלה כאן צודק כת"ר גם לרבנן הולכים לפי חזקת מרא קמא, ולא מנסים להכריע מה היה קודם לפי כללי "חזקת חיים" וכיו"ב, שהרי "שור שחוט לפניך". מה הקשר חזקת חיים? השאלה מתי העגל נולד לא מתי הוא מת חזקת חיים קשור...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 6:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 770

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הרמב"ם שם מדבר על שני מקוואות, שאחד כשר ואחד פסול, ומתאר מצב שאדם טבל בשניהם בזה אחר זה, ובין שתי הטבילות נטמא בוודאי, שזה בדיוק נדו"ד - ספק אם הטבילה במקווה הכשר קדמה לנגיעה בשרץ או להיפך. ובכל האפשרויות שמדובר שם - לא מעמידים על חזקת טומאה ולא על חזקת טהרה, ולא מחלקים בין ספק ברה"י...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 3:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 770

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הרמב"ם שם מדבר על שני מקוואות, שאחד כשר ואחד פסול, ומתאר מצב שאדם טבל בשניהם בזה אחר זה, ובין שתי הטבילות נטמא בוודאי, שזה בדיוק נדו"ד - ספק אם הטבילה במקווה הכשר קדמה לנגיעה בשרץ או להיפך. ובכל האפשרויות שמדובר שם - לא מעמידים על חזקת טומאה ולא על חזקת טהרה, ולא מחלקים בין ספק ברה"י ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם היה ממה להביא ביכורים בחג השבועות?
תגובות: 13
צפיות: 214

Re: האם היה ממה להביא ביכורים בחג השבועות?

כבר ראינו בחנויות השתא, ענבים יפים בערב חג השבועות ב-25 ש"ח לק"ג. אז למה הינך אומר שאין ענבים? מקליפורניה - ידידי... (קום והתהלך בארץ [ומבין בתרי כתבי כ"ת ניכר שעשה זאת הרבה] ומצא לי גפן אחד הנושא פירות בעונה זאת...). או מהעמקים שאין מביאים מהם ביכורים. אצלנו בהר - אכן הגפן כפורחת על...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 10:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 770

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

בושה תכסה פני, שרק אחרי כמה ימים נזכרתי שזה רמב"ם מפורש, בהלכות מקוואות פ"י ה"ז (ומקורו בתוספתא מקוואות ב,ה), שפוסק במפורש שטהרותיו תלויות.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 10:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 770

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

אינני מבין מאי איכפת לן באותו (ספק) טבילה שאחרי הנגיעה. יש כאן אדם טמא שספק טבל ספק לא טבל, ותו לא. למה ספק טבל? ידוע לנו שטבל, וידוע לנו שאחרי הטבילה היה טהור. ממילא כל מה שהיה קודם לכן אינו נוגע לנו. הספק היחיד העומד בפנינו הוא אם אחר הטבילה חזר ונטמא שוב. למה ספק נגע? ידוע לנו שנגע, וידוע לנו שא...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 10:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: במעלת הטיפשות
תגובות: 18
צפיות: 569

Re: במעלת הטיפשות

ולהעיר מ"מעשה מחכם ותם" שבסיפורי-מעשיות למוהר"ן מברסלב.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 10:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2164
צפיות: 183601

Re: אשכול אביעה חידות

בנביא יש ששה ברצף (ירמיהו לה,טו).
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 39
צפיות: 3236

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

רשום אצלי: ...וידוע שהחזו"א נהג לעצמו כך לחומרא, אבל פ"א נסע ברכב למצוות סנדקאות מחוץ לתחום ביוט"ש של סוכות תש"י לקיבוץ חפץ חיים, לברית המילה של הרב אריה ב"ר סנדר ז'ק בן קרובתו... ושמעתי מן היודעים שהיתה שם הטעייה, ולא ידע מעיקרא דאיירי בריחוק י"ב מיל. האם היו שם יב מי...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 23
צפיות: 393

Re: בלעך או פלטה.

על הפלטה (כשמחוברת לגנרטור - וזו גם סיבה..) צריך להניח עוד כלי לכיסוי כי זה לא נקרא גרוף וקטום (הרב עובדיה יוסף אמר שזה גרף וקטום). פלטה "עם מצבים" - דמתקרייא "כירה חשמלית" - כמדומני שלכו"ע דינה כמו אש רגילה, ולא עליה דנים כאן. פלטה רגילה - לכאורה יש מקום לומר שהיא יותר מוע...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 770

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

מכבר אני מתחבט בשאלה זו, אשמח לעזרתכם. אדם טמא הלך לטבול במקווה, וידוע לו כי אכן טבל כדין, אלא שהוא יודע ג"כ שבאותו יום הוא נגע שוב בטומאה, אבל אינו זוכר האם קדמה טומאה לטבילה ואז הוא טהור, או להיפך ואז הוא טמא. אותה שאלה באדם טהור, שביום אחד הוא גם טבל במקוה וגם נגע בשרץ, בהפרש של זמן כל שהו,...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 5:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדוש גר הצדק מוילנא המכונה הגרף פוטוצקי - מקורות ומסורות
תגובות: 25
צפיות: 2657

Re: הקדוש גר הצדק מוילנא המכונה הגרף פוטוצקי - מקורות ומסור

אגב הניגון 'אנחנו עמך בני בריתך', הניגון הוא בן תנועה אחת, נדפס (נקלט) בתקליט של הר"ר ל"י שושן אישיבישער ניגון (ואמרתי פעם שאף אם את"ל שתורה לוקחים מליטאים מ"מ מנגינות ודאי לוקחים רק מחסידים. והאזן גם ללחנו של החזו"א על כד יתבין) הבאתי כאן את הניגון: http://forum.otzar.org/...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 4:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2164
צפיות: 183601

Re: אשכול אביעה חידות

האם בפרשת השבוע האחרון (במדבר ג,ד) זהו הרצף היחיד של ארבעה מונחים רצופים בתורה?
או שיש מקום נוסף? ושמא יש יותר מזה (כמו שיש בהפטרת תרומה - חמשה)?

והאם יש מנוע חיפוש לחפש לפי טעמי המקרא?
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 10:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 155
צפיות: 17207

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

בדף של שבת ערב-שבועות (לו):
מונים שם את כל "הנאכלין ליום אחד", חוץ מכבשי עצרת ולחמיהם, וצ"ע הטעם.
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 10:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 191
צפיות: 3717

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

בדף של שבת ערב-שבועות (לו):
מונים שם את כל "הנאכלין ליום אחד", חוץ מכבשי עצרת ולחמיהם, וצ"ע הטעם.
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 10:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מביאים ביכורים מחיטים?
תגובות: 43
צפיות: 2218

Re: כיצד מביאים ביכורים מחיטים?

שברי לוחות כתב:האם הכהן היה צריך לאכול את הביכורים כשהן מצה, או שדינו כתרומה לגמרי?

ביכורים לא נקראו "מנחה" אלא "תרומה", ובפשטות מותר לאכלם חמץ.

עבור לחיפוש מתקדם