החיפוש הניב 3452 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 10:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 141
צפיות: 5624

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אכן נידון כבר בארוכה באשכול דלעיל וש"נ, ואין שום טעם להאריך כאן בקימחא טחינא.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 8:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 141
צפיות: 5624

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

לא יודע איך יצא להם מהגמרא להתיר, כשבפשטות משמע שאסור, שהרי הגמרא שאלה מה החידוש באיסור קריאת שמע אפרקדן וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מ"ד שנשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא??
תגובות: 6
צפיות: 59

Re: האם יש מ"ד שנשים חייבות במ"ע שהזמן גרמא??

לא מדויק בלשונו, אבל אולי כוונתו לרבי יהודה שאומר ש"וראיתם אותו" לא ממעט לילה אלא כסות סומא, ועפ"ז נשים חייבות בציצית (אבל לא בכל מעשהז"ג).
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 7:40 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אכילת בשר בברית מילה
תגובות: 4
צפיות: 61

Re: אכילת בשר בברית מילה

עד"ז כתבו לגבי רחיצה/טבילה בע"ש חזון, שמי שמבטל אותה לפעמים - לא "יחמיר" דווקא בתשעת הימים. ואני שמעתי שאומרים להיפך: שאם חשיבות הבשר במילה היא כ"כ גדולה (ודרשו על זה "כורתי בריתי עלי זבח") עד שמתירים בשר אפילו בשבוע שחל בו - אז חייבים תמיד להקפיד על סעודת מילה בשר...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 7:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל
תגובות: 8
צפיות: 63

Re: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל

כתוב בנביא שיהיה קיר בעובי כך וכך אמות. לא כתוב שהוא לא יכיל בתוכו צנרת לחשמל ומים וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 7:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל
תגובות: 8
צפיות: 63

Re: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל

לא ראיתי בשום מקום תיאור כמה מנורות היו לדוגמא בלשכת פלהדרין, שהכה"ג היה ניעור בה (כנראה) בליל יוה"כ. ומכאן שהיו דברים בביהמ"ק ש"אינם עקרוניים" ומותר להוסיף ולגרוע בהם כפי הצורך. לסיכום, הנלפענ"ד: לגרוע מהכתוב - לכאורה אסור. להוסיף על המידות - לכאורה אסור. להוסיף קישוטי...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 7:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'
תגובות: 24
צפיות: 769

Re: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'

ארך אפים אינו סותר שנאה.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 7:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל
תגובות: 8
צפיות: 63

Re: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל

לפענ"ד כל התוספות שכתבת - אין בהן גירעון ממה שכתוב ביחזקאל אלא תוספת, וכמו שלא מתואר ביחזקאל כמה מנורות יהיו בלשכות העזרה להאיר - כך גם לא מתואר אם הן יהיו מנורות שמן, נפט, או חשמל.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 7:11 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בגדי שבת בליל ת"ב במוצ"ש.
תגובות: 20
צפיות: 1304

Re: בגדי שבת בליל ת"ב במוצ"ש.

אצלנו בחב"ד נוהגים להישאר בבגדי שבת לתפילת ערבית וקינות וכו', גם אם מחליפים נעליים בבית. והנה נסתפקתי כיצד לנהוג באמירת ק"ש שעל המיטה, שמנהגנו לאומרה בכובע ומעיל עליון וכו', וחוששני שמא לאחר ש"פשטתי את כותנתי" והסרתי את מעיל השבת (הנקרא סירטוק/פראק) - איככה אלבשנה שוב לקשעהמ"...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 7:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 21
צפיות: 481

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

משוש דורים כתב:ויש בזה הרבה תוכחה לשיטת הפסק הרווחת בדורינו, ואין כאן המקום להאריך בנושא כאוב זה.

כמה עצוב, וכמה נכון.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 6:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 51
צפיות: 931

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

א. לגבי בת אחותו היה צריך להדגיש שהיא מותרת, כי "נישואים עם דודה" אסורים לעומת "נישואים עם דוד" - מותרים. אבל לגבי שאר קרובותיה של אחותו - כנראה שמעולם לא עלה על לב איש לאוסרן מיום שניתנה תורה ועד שנפתח האשכול הזה. ב. אחות אחותו - מותרת בדיוק כמו בת אחותו. אם יש עליה איסור אחר - ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 6:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 51
צפיות: 931

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

א. לגבי בת אחותו היה צריך להדגיש שהיא מותרת, כי "נישואים עם דודה" אסורים לעומת "נישואים עם דוד" - מותרים. אבל לגבי שאר קרובותיה של אחותו - כנראה שמעולם לא עלה על לב איש לאוסרן מיום שניתנה תורה ועד שנפתח האשכול הזה. ב. אחות אחותו - מותרת בדיוק כמו בת אחותו. אם יש עליה איסור אחר - ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 51
צפיות: 931

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

אחותו לא נאסרה משום שהיא אחות אחותו. ואחות אחותו דעריות ("בת אביו או בת אמו") - יכולה להיות מותרת לכתחילה, והיינו כשאחת היא מאביו ואחת היא מאמו. ומכיוונים אחרים - למיטב זכרוני: א. אין אף אשה בעולם שנאסרת מפני שהיא "קרובת אחותו". ב. אין אף אשה בעולם שנאסרת מפני שנולדה מישהי, ולפני...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 16, 2018 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מפטיר בשבת - קרבנות היום
תגובות: 9
צפיות: 112

Re: מפטיר בשבת - קרבנות היום

משום דגבי מועדות כתיב 'אֵלֶּה מוֹעֲדֵי יְיָ אֲשֶׁר תִּקְרְאוּ אֹתָם', ואין מקרא יוצא מידי פשוטו, דמשמע קריאה בתורה ממש; אבל בשבת לא כתיב כן, וגם לא איקרי מועד. וצ"ע מקרא (ויקרא כג) דכתיב: {ב} דַּבֵּ֞ר אֶל־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם מוֹעֲדֵ֣י ה' אֲשֶׁר־תִּקְרְא֥וּ אֹתָ֖ם מִקְרָאֵ...
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 15, 2018 1:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 21
צפיות: 481

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

שאלה מוזרה: אולי המזמין עשה כדין? אולי בר קמצא היה ידוע כאיש חוטא ופושע בין אדם למקום ובין אדם לחברו (כפי שרואים מהמשך הסיפור) ולכן לא רצו אותו בסעודתם?! מכל הסיפור, וגם משני הסיפורים הסמוכים (על ביתר והר המלך), ומהפתיחה "אשרי אדם מפחד תמיד" - נלפענ"ד שכולם נהגו כדין, ולא חרבה ירושלים...
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 15, 2018 12:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 51
צפיות: 931

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

אמנם זו קצת בעיה לעסוק באשכול של ליצנות בתשעת הימים, אבל לא אמנע מלהעיר על טעות:
אחות-אחותו מותרת לכתחילה.
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 15, 2018 11:33 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 370
צפיות: 19621

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צ, א האם יש דין להקדים סל ביכורים של ענבים על פני ביכורי רימונים? ת"ש זו קודמת לזו שזו באה מן החיטין וזו באה מן השעורין. יש לדון, בכהן שיש לפניו ב' סלי ביכורין, האחד ממין הגפן, ומשנהו פירות ראשית הרימונים, האם יש לו דין להקדים את הגשת סל הגפן הקודם בפסוק של ארץ, על פני הרימונים המאוחרים בפסוק,...
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 15, 2018 11:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 370
צפיות: 19621

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:פה:

עיין רש״י דאין עוף רובע אשה. וצע״ק מסנהדרין קח.

רש״י חוץ מתושלמי - עוף הוא שאוחז עדיין תרבות רעה שמזדווג עם הכל. תושלמי עוף אחד ובמסכת חולין (דף סב:) גבי שמונה ספיקות איתא והרנוגא תושלמי ומרדא ודרכו של אותו עוף להרביע כל הבריות

הוא לא תור ולא בן יונה, וקושיא מעיקרא ליתא.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 12, 2018 7:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 430

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

כל דיני תנאי כפול נאמר רק אם אנו רוצים שהדבר יחול מעכשיו, דבכה"ג בעינן משפטי התנאים. אבל אם אני אומר לך, אם אתה ידידי ר' רון תתן לי חמשים שקל אני אמכור לך ספר זה, ואתה מרים את הספר ולא מביא לי את הכסף, אין כאן בעיה של משפטי התנאים, כי המכירה לעולם לא חלה. ועיין ים של שלמה גיטין פ"ז סימן י...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 12, 2018 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 430

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

יש להשוות עם שיטת הרמב"ם שכל המגרש מעכשיו אינו צריך לכפול תנאו וכו', ודילמא הן הן הדברים.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 12, 2018 2:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 116
צפיות: 3281

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

בנוסף מה פירוש יודעים מי האומר. כל הכרותינו איתך כאן היא שאתה אומר ששמך עזריאל ברגר. ואולי אעפ"כ אינך אלא מישהו אחר לגמרי. נכון שיכול לבא לשכונה גם אדם ולהציג את עצמו בשם בדוי אבל זה אינו מצוי. בנדון דידי מדובר בשם נדיר ביותר (יש אולי עוד ב אנשים בשם זה בעולם), ויודעי ומכירי - יודעים שאני הוא ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 12, 2018 2:33 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה
תגובות: 35
צפיות: 2750

Re: תמיהה על מקור קולת ת"ב נדחה

כדכד כתב:צודק
לכאורה מקור הדין בירושלמי נשי דנהיגי דלא למשתי עמרא מדעייל אב מנהגא

כל תפירה היא "למשתי"?!
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 12, 2018 11:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 116
צפיות: 3281

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

א. כל הנכתב בפורום בכל מקום שהוא ובכל נושא שיהיה, אינו ניתן כקביעת הלכה או כדבר מוסמך ואין לסמוך ע"ז בשפו"א!!!! (כבר התריעו ע"כ כמה פעמים וכך פשוט) לכן אין ערך לידיעת השמות כלל. כל הנכתב בפורום זה הוא כשיח הלומדים הנותן מראה מקום או כיוון חשיבה לקורא בלבד. .... ד. אין כאן שום דבר הנכ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 12, 2018 11:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר
תגובות: 21
צפיות: 645

Re: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר

יאיר1 כתב:בדורות הראשונים טוען שרבי עקיבא חזר לאחר כ"ד שנות לימוד לפני החורבן, דאם לא כן, כיצד חמיו כלבא שבוע היה עשיר.

וכי איתא שירד מנכסיו?!
כתוב שנשרפו אוצרות המזון בלבד.
ייתכן שהיו לו נכסים רבים מחוץ לירושלים וכיו"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 12, 2018 10:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק
תגובות: 19
צפיות: 768

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

כרמי שלי כתב:עתה ראיתי בשם הגר"י זילברשטיין שליט"א שאין להזמין בשבת לוכד-נחשים המוכר את הנחש לצרכי רפואה, דהוי מלאכה הצריכה לגופה. ודון מן הא.

כלומר, שאם לא מצד השינוי מדרבנן לדאורייתא - לית לן בה במה שיש לו הנאה!
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 11, 2018 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק
תגובות: 19
צפיות: 768

Re: קבלת שבת בקריית ספר - שלום זכר בבני ברק

עושה חדשות כתב:עלולה להיות גם שאלה של איסור תחומין.

תחומין הוא האיסור הקל. הבערת המנוע וכו' הוא האיסור הגדול והמרובה...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 11, 2018 9:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שימוע בהלכה
תגובות: 6
צפיות: 215

Re: שימוע בהלכה

מדוע שלא יהיה לזה תוקף מצד מנהג המדינה, וכל תנאי שבממון קיים?
על ידי עזריאל ברגר
ג' יולי 10, 2018 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר
תגובות: 21
צפיות: 645

Re: נירון קיסר התגייר ויצא ממנו רבי מאיר

שמעתי פירוש (אולי מהר"מ אליהו זצ"ל?): "נפק מיניה" ממנו בעצמו (כמו שאומרים לבחור "מה ייצא ממך?"), והיינו שהוא עצמו הוא רבי מאיר.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יולי 10, 2018 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קורנפלקס שיוצר בשביעי של פסח
תגובות: 22
צפיות: 500

Re: קורנפלקס שיוצר בשביעי של פסח

בוא נגיד שאפשר לתת את כל ההיתרים שבעולם, אני שואל שאלה אחרת: הרי זה עם 'הכשר' [לא משנה עכשיו רמתו] ביום כזה, המשגיח נמצא? אם זה בעצם החג, אין מה לדבר, ואם זה במוצאי החג, אפשר להיות שקטים שהכל 'דופק' שם כמו הבדצ"ים אצלנו בארץ? נראה לי שבכמה הכשרים בחו"ל סומכים על תכולת הייצור וכו', ואינם ד...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 09, 2018 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קורנפלקס שיוצר בשביעי של פסח
תגובות: 22
צפיות: 500

Re: קורנפלקס שיוצר בשביעי של פסח

דרומי כתב:לא הבנתי מה קורה פה. אולי זה יוצר בכלל במוצאי שביעי של פסח, שעד חצות הלילה זה עדיין נחשב אותו תאריך.

מוצאי שש"פ בחו"ל הוא אחש"פ, כך שאינו מועיל כלום.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 09, 2018 4:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 370
צפיות: 19621

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ווארט יפה שקיבלתי לפני זמן רב, ושייך לדף היומי של תקופה זו, ולפרשת השבוע (מטות): "העולה היא העולה (על מוקדה)", דרשו חז''ל שאם עלתה למזבח לא תרד, ולר"ע היינו אפילו נמצא בה מום. בד''א, במום שאינו ניכר ("בדוקין שבעין"), אבל בניכר למתבונן מרחוק, מורידין. בפר' וישלח, פירוט בעלי ה...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 09, 2018 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: קורנפלקס שיוצר בשביעי של פסח
תגובות: 22
צפיות: 500

Re: קורנפלקס שיוצר בשביעי של פסח

שבענו מטובך כתב:
עזריאל ברגר כתב:אולי רק האריזה נעשתה ביו"ט?

אולי. אבל רשום על האריזה produced on שפירושו: מיוצר ביום וכו', לא נארז ביום וכו'.

בד"כ ההדפסה נעשית בשעת האריזה, והתאריך הוא תאריך האריזה, ונפק"מ לכו"כ דינים, כידוע.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 09, 2018 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: קורנפלקס שיוצר בשביעי של פסח
תגובות: 22
צפיות: 500

Re: קורנפלקס שיוצר בשביעי של פסח

אולי רק האריזה נעשתה ביו"ט?
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 08, 2018 2:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קירור במקפיא בשבת
תגובות: 16
צפיות: 412

Re: קירור במקפיא בשבת

מענה איש כתב:אולי בהקפאה ל''ש לגזור שמא ישכח כיון שאין רצונו שיקפא דהלא הוא רוצה לשתות המים

כהאי גוונא בבישול (שאינו רוצה שיתחמם יותר מדי, כי רצונו לתת לתינוק) - אסור.
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 08, 2018 11:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם בעל הקורא צריך לעמוד על הבימה לפני הגעת הס"ת?
תגובות: 3
צפיות: 181

Re: האם בעל הקורא צריך לעמוד על הבימה לפני הגעת הס"ת?

בעל קורא מתכבד ע"י הציבור לקרא (תחת העולה האמור לקרא בעצמו). האם הוא צריך להיות קופץ בראש? ולמה לא יבא מאוחר יותר כמוזמן לקרא. פעמים רבות זה לא כיבוד ולא שררה אלא תפקיד ו"עבדות". ובוודאי מבעל-קריאה קבוע אפשר לצפות שיבוא לפני הס"ת, וייזהר בכבוד התורה ובטירחא דציבורא. כנלפענ"...
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 08, 2018 11:13 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מעבר דירה בתשעת הימים
תגובות: 3
צפיות: 170

Re: מעבר דירה בתשעת הימים

יאיר כתב:השאלה אם כדאי בשביל זה להילחץ מאוד מאוד ולעבור לפני תשעת הימים כשאין אפשרות לחכות עד לאחר ט' באב...מה עדיף?

יש שהציעו להכניס מעט חפצים לפני כן (רצוי ביום ג, ובוודאי שלא ביום ב או ד, כנפסק בשו"ע שאין מתחילים בב"ד), כדי שלא תהיה התחלת המגורים בזמן כזה.
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 08, 2018 11:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים
תגובות: 12
צפיות: 385

Re: זיווג שני אצל תנאים ואמוראים

רבי טרפון קידש נשים רבות בשני רעבון להאכילן תרומה.
(וכתבו המפרשים - כמדומני תוס' - שמכיוון שארוסה לא אוכלת בתרומה, צ"ל שגם נשא אותן)
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 08, 2018 11:06 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם בשנה זו יהיה מותר ללמוד ביום צום תשעה באב את הדף היומי?
תגובות: 1
צפיות: 194

Re: האם בשנה זו יהיה מותר ללמוד ביום צום תשעה באב את הדף היומי?

שברי לוחות כתב:זבחים דף ק'

בפשטות כן. כולו עוסק בדיני אונן ואבל.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 04, 2018 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב
תגובות: 13
צפיות: 529

Re: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב

בס"ד דין שלם מצאנו בגמ' ובראשונים רק בפת. ובפשוטו דוקא בפת שהיא חשובה, מתחדדת חשיבותה ע"י היותה שלימה (וכמו שבשבת בעי' ככרות שלמים), אך בשאר מילי, אין משמעות לשלם (כמו שאין הבדל בין היושב בקבינה למי שנתלה על הרכב מאחורה, וכולהו בני חדא ביקתא נינהו), וכיסוד סברת הרב מחולת. אעפ"כ חידש ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 04, 2018 10:28 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: הלל ושמחה בראש חודש אב
תגובות: 13
צפיות: 274

Re: הלל ושמחה בראש חודש אב

שמואל דוד כתב:מה המקור למנהג חצי הלל ומה המקור למנהג אבילות ?

חצי הלל - הוזכר בגמרא, כמדומני בב' מקומות - בברכות בענין שאילת שלום, והשני (אולי במגילה) לגבי מעמד בר"ח טבת לעומת ר"ח ניסן.
אבלות בתשעת הימים לא הוזכרה בחז"ל כלל, אלא רק ש"ממעטין בשמחה".

עבור לחיפוש מתקדם