החיפוש הניב 2910 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 20, 2018 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת גואל הדם לעיר מקלט
תגובות: 3
צפיות: 37

Re: כניסת גואל הדם לעיר מקלט

תודה רבה האם אין שום מקור מפורש על כך בחז"ל או בפוסקים? גואה"ד שמגיע לשער העיר מקלט ומבקש להיכנס. שואל אותו השומר: מי כבודו? - גואה"ד של פלוני אלמוני. - בבקשה, הדלת פתוחה. ברור שאם רואים שהוא עלול לרצוח את הרוצח שלא כדין - מחויבים למונעו מדין "לא תעמוד על דם רעך" וכו', אבל ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 10:44 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 23
צפיות: 1064

Re: רצפת בהט

1. השפה העברית עתיקה מאוד (עיין: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA). 2. אליעזר בן יהודה לא המציא את השפה העברית (עיין: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94). 3. במילון בן יהודה מנוקדת המילה רצפה (בר...
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 6:39 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: תמיהה עצומה על אופן כתיבת המגילות של י"א שיטין
תגובות: 12
צפיות: 109

Re: תמיהה עצומה על אופן כתיבת המגילות של י"א שיטין

בכתיבה באופן כזה בעצם יוצא שאין קשר בין טור אחד לחבירו, וממילא ההמשך של "איש" אינו "ואת" שכתוב מולו במרחק ניכר, אלא השורה שתחתיו, והיינו שנראה כאילו ישנם שני עמודים צרים, שבאחד מהם כתוב "איש פרשנדתא דלפון אספתא פורתא אדליא ארידתא פרמשתא אריסי ארדי ויזתא" ובעמוד הבא כתו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 6:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת גואל הדם לעיר מקלט
תגובות: 3
צפיות: 37

Re: כניסת גואל הדם לעיר מקלט

בפשטות אין איסור.
אבל משתדלים "שלא להרגיל רגל גואל הדם לשם".
ובפרט, מה יעשה גואל הדם אם הוא עצמו רצח מישהו אחר בשגגה? וכי לא ינוס אל עיר המקלט הקרובה ביותר?!
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 2:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'
תגובות: 13
צפיות: 150

Re: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'

אכן בעל התניא בסידורו קיצר תפילה זו והשמיט ממנה את כל הענינים האלו.
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 2:05 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: איך היה ניתן לשנות בספרים האחרונים
תגובות: 1
צפיות: 51

Re: איך היה ניתן לשנות בספרים האחרונים

ממ"ש בתורה אור (לבעל התניא) שהיהודים עמדו בניסיון במשך כל השנה - משמע שנקט כפירוש הרלב"ג.
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 10:58 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הורדת ספרי היברו בוקס
תגובות: 4
צפיות: 97

Re: הורדת ספרי היברו בוקס

בן ציון46 כתב:
רגיל כתב:האם ישנה אפשרות להורדת כל ספרי היברובוקס למחשב.

בגדול לא.
יש אפשרויות טכניות. אבל זה כנראה לא על דעת ורשות בעל האתר.

מדוע לא על דעתו?
האם הוא מרוויח מהגלישה?!
לא ראיתי שם פרסומות.
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 10:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 136
צפיות: 14594

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

אתמול דנו בשאלה במה שימש משה בשבעת ימי המילואים.
השבוע קוראים בתורה על שבעת ימי המילואים ועל בגדי הכהונה.
על ידי עזריאל ברגר
א' פברואר 18, 2018 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 43
צפיות: 645

Re: מיר וועלן בענטשן

סגי נהור כתב:האם יש מקור לחידושך שפירוש "הב לן" הוא להביא הכוס? כי בפשטות פירושו לשון הכנה והזמנה, עיין רש"י אצל הבה נתחכמה לו. וכן הוא עד היום הזה גם בשאר לשונות.

ראה לדוגמא משנ"ב קצב,ב, ובפרט בהשוואה לבה"ט ומג"א בריש הסימן.
על ידי עזריאל ברגר
א' פברואר 18, 2018 7:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תעלומת יום כ"ג בשבט
תגובות: 9
צפיות: 92

Re: תעלומת יום כ"ג בשבט

נוטר הכרמים כתב:ברם, כל אלו אינם אלא דברי דרוש.

לאיזה דברים ציפית?
לרמז וסוד?!
על ידי עזריאל ברגר
א' פברואר 18, 2018 7:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 23
צפיות: 147

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

בסידורים מסוימים מצאתי בפסוק זה סתירות מיניה וביה, בין המקומות השונים שהוא נדפס:
הלל, הלל שבהגדה, תקיעות, תהילים.
על ידי עזריאל ברגר
א' פברואר 18, 2018 4:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1113

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

בלי קשר לשאלת השיעור במעלות- אם היד כבר סולדת בו אז איך אפשר לטבול הגוף כולו? השאלה היא מה הפירוש "סולדת", האם הכוונה שהיא נכווית או שזו תחושה לא נעימה, ובפשטות נקוט לישנא בתרא, שהרי נאמר (לא זוכר איפה) שיס"ב הוא כשיעור "שתהא כרסו של תינוק נכווית בהם". מניסיון, אפשר לטבול ג...
על ידי עזריאל ברגר
א' פברואר 18, 2018 1:07 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: '''חלאק'ה בפורים''
תגובות: 6
צפיות: 96

Re: '''חלאק'ה בפורים''

בני שיחי' יגיע לגיל 3 יומים אחר פורים , ומכיון שבימי הפורים מתקיים בנו הכתוב ''משפחה ומשפחה''( שמתאספים ואוכלים יחד כל' רש"י) סברתי לקיים בו מקצת תגלחת בפורים, האם שרי או לא. להמדקדקים שלא לספר עד גיל 3, אילו היה מגיע לגיל 3 בפורים - היה מקום להקל (דהא יש מקילים אפילו בחוהמ"ס, ואולי יש מק...
על ידי עזריאל ברגר
א' פברואר 18, 2018 1:04 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?
תגובות: 20
צפיות: 1990

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

כדכד כתב:דומני שעוד ממפרשי המגילה מסבירים שלא הרגוה אלא שהמלך גזר אשר לא תבוא והרי אסור לשנות את חוקי פרסס ומדי.
לפי זה רואים כאן את גודל הנס שחוק מטופש שנגזר בשעת שכרות א"א לבטל ואילו את גזירות המן כן אפשר לבטל

גזירת המן לא בוטלה, כדמפורש במגילה.
אלא שהמלך נתן רשות ליהודים להתגונן.
על ידי עזריאל ברגר
ש' פברואר 17, 2018 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 43
צפיות: 645

Re: מיר וועלן בענטשן

דמשק כתב:כן מובא בספר אהל יצחק בשם הרה"ק ר"י מווארקא

עכ"פ כאן באמת לא כתב אם ברכת הזימון דאורייתא או דרבנן, ואת"מ.

נ.ב. מעניין שאף אדה"ז בשולחנו (סי' קצב) התחמק מלדון בשאלה זו.
על ידי עזריאל ברגר
ש' פברואר 17, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1113

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

חיימשה כתב:אם יס'' ב הוא 42 מעלות, ודאי אפשר לטבול בו

וי"ל שאכן דין טבילה בחמין תלוי קצת במחלוקת זו דשיעור יס"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ש' פברואר 17, 2018 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?
תגובות: 11
צפיות: 173

Re: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?

חז"ל אמרו בזה את אותה הלשון שנאמרה על סעודת ליל שבת.
ודון מינה...
על ידי עזריאל ברגר
ש' פברואר 17, 2018 7:29 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?
תגובות: 9
צפיות: 179

Re: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?

ב. עשה דמחיית עמלק דוחה את הל"ת דטומאת נזיר (דורש לציון שם) - על תירוצו של הנו"ב דהותר משום עדל"ת, הנה הרמב"ם פוסק דנזיר שטימא עצמו מלבד הלאו של לא יטמא עובר גם בלאוין דבל יחל ובל תאחר. אם עובר על בל יחל דברו, לכאורה עובר גם על העשה דככל היוצא מפיו יעשה כמו"ש הרמב"ם בר...
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשחכם מביא דבר בשם אומרו האם משמע שס"ל כוותיה?
תגובות: 1
צפיות: 156

Re: כשחכם מביא דבר בשם אומרו האם משמע שס"ל כוותיה?

לי זכור שאם כתוב "אמר פלוני אמר אלמוני" - אז: א. פלוני היה תלמידו של אלמוני. ב. פלוני סובר כאלמוני.
אבל אם כתוב "אמר פלוני משום אלמוני" - אז או שלא היה תלמידו (כגון אמר רבי יוחנן משום רשב"י), או שאינו סובר כמותו (והרבה פעמים תאמר על זה הגמרא "הא דידיה הא דרביה".
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 8:44 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?
תגובות: 9
צפיות: 179

Re: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?

אבן זועקת כתב:אף אחד לא תירץ שעשה ע"פ הוראת שעה?

זה תירוץ דחוק, שמעדיפים להסתדר בלעדיו בד"כ.
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 8:17 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?
תגובות: 9
צפיות: 179

Re: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?

התירוץ הראשון והאחרון לא מתאימים לשיטת הרמב"ם שפוסק ששמואל היה נזיר עולם, וגם שמתי גויים מטמאים במגע ומשא.
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 8:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 98

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

פרי יהושע כתב:ואם החוב יותר מה יעשו, נמצא הדין בטל.

אפשר גם למכור את השדה "לשישים שנה" ואז היא לא תחזור ביובל אלא לאחר 60 שנה.
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 8:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוי בשיעורים במוקצה גדול לעומת קטן
תגובות: 3
צפיות: 60

Re: ריבוי בשיעורים במוקצה גדול לעומת קטן

האם יש להעדיף כלי שמלאכתו לאיסור על פני מוקצה מחמת חסרון כיס? לפי מה שנתבאר בכ"מ (כולל באשכול "מהו מוקצה" ובאחד הגליונות האחרונים של ירחון האוצר) - גזירת מוקצה גמור היא קדמונית, אבל כלי שמלאכתו לאיסור הוא מגזירת אנכה"ג "בימי נחמיה בן חכליה". וכאן יש לשאול האם יש "...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 98

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

כל קרקע חוזרת ביובל, מלבד שדה חרמים וכיו"ב, ובעל שיורש את אשתו וכיו"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה חמור יותר נכרית או נדה?
תגובות: 31
צפיות: 1629

Re: מה חמור יותר נכרית או נדה?

דמשק כתב:לא הבנתי. הרמב"ם אומר אם בעלה בפרהסיא והוא שיבעול לעיני עשרה מישראל
ואתה אומר 'מכאן' ראיה שאין הכוונה לבפועל?

האם לרמב"ם יש פירוש שונה ב"אל הקובה"?
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה חמור יותר נכרית או נדה?
תגובות: 31
צפיות: 1629

Re: מה חמור יותר נכרית או נדה?

מעשה הביאה דזמרי לא היה בפרהסיא אלא בתוך הקובה - האוהל. רמב"ם פי"ב מאיסו"ב ה"ד כל הבועל כותית בין דרך חתנות בין דרך זנות אם בעלה בפרהסיא והוא שיבעול לעיני עשרה מישראל או יתר אם פגעו בו קנאין והרגוהו הרי אלו משובחין וזריזין . ודבר זה הל"מ הוא ראיה לדבר זה מעשה פנחס בזמרי כנר...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 7:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה חמור יותר נכרית או נדה?
תגובות: 31
צפיות: 1629

Re: מה חמור יותר נכרית או נדה?

מעשה הביאה דזמרי לא היה בפרהסיא אלא בתוך הקובה - האוהל.
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 7:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה לתושב חו"ל באיתור ספר
תגובות: 4
צפיות: 225

Re: בקשה לתושב חו"ל

דרוש לי בדחיפות הספר Codices hebraici Bybliothecae ambrosianae, שיצא לאור בשנת 1933 הספר מצוי בגוגל בוקס, במצב של "תצוגת קטעים", שלנסיוני, פעמים במצב כזה, אז בחו"ל (במיוחד בארה"ב) הספר פתוח לחלוטין וניתן להורדה. אודה לבן חו"ל (או למי שיש לו כתובת IP חו"לית) לבדוק עבורי...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 6:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דירה מעל בי"כ לרב השכונה
תגובות: 8
צפיות: 176

Re: דירה מעל בי"כ לרב השכונה

עובדיה חן כתב:אין קשר,הוצאות בי"כ הועד הגבאים מחליטים,לגבי רכוש הקדש לכאורה הגבאי לא יוכל להחליט בנידון דרך משל לו הגבאים מחליטים למכור ביכ"נ האם יכולים?

יש הלכות מתי מותר למכור בית כנסת.
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 6:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם
תגובות: 19
צפיות: 358

Re: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם

מקח טעות הוא כשהמוכר הטעה את הלוקח ולא כשהלוקח הטעה את עצמו, כדאמרינן בקידושין גבי "סבורה הייתי שהוא כהן". זה לא לגמרי נכון. ראה בש"ך סי' ס"ו ס"ק קי"ג שאם קנה שטר חוב ולא ידע שהלוה הוא עני הוי מקח טעות (באופן שלא היה יכול לברר), וכן מוכח בקצוה"ח (סי' קכ"ו סק&...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: דירה מעל בי"כ לרב השכונה
תגובות: 8
צפיות: 176

Re: דירה מעל בי"כ לרב השכונה

זאת שאלה גדולה אם מותר לגור מעל בית כנסת...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם
תגובות: 19
צפיות: 358

Re: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם

מקח טעות הוא כשהמוכר הטעה את הלוקח ולא כשהלוקח הטעה את עצמו, כדאמרינן בקידושין גבי "סבורה הייתי שהוא כהן".
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 15, 2018 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 249

Re: למה שומר משלם על אבידה

הראשונים דנו לגבי עדים זוממים, ושאלו למה עדים זוממים שהפסידו ממון לזמן (העידו שזמן הפירעון מוקדם יותר) חייבים לשלם, והרי הפסד של זמן זה ביטול כיס וביטול כיס פטור. כלומר שאלו שכיוון שמזיק פטור ממילא גם בעדים זוממים פטור. השומר דידן לא מבקשים ממנו שישלם ריבית, אלא שישלם עכשיו את שווי הפיקדון ואח"...
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 14, 2018 9:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 277
צפיות: 3556

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

כח, א מדוע אין שבועתו של רבי יוחנן בכלל נשבע לבטל את המצוה? ת"ש רבי יוחנן חש בצפדינא אזל לגבה דההיא מטרוניתא עבדה חמשא ומעלי שבתא א"ל למחר מאי אמרה ליה לא צריכת אי צריכנא מאי אמרה אשתבע לי דלא מגלית אישתבע לה לאלהא ישראל לא מגלינא גלייה ליה למחר נפק דרשה בפירקא והא אישתבע לה לאלהא דישראל ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 14, 2018 9:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה
תגובות: 277
צפיות: 3556

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

כח, א אמאי רבי יוחנן לא יכל לעבור על שבועתו משום פיקוח נפש? ת"ש רבי יוחנן חש בצפדינא אזל לגבה דההיא מטרוניתא עבדה חמשא ומעלי שבתא א"ל למחר מאי אמרה ליה לא צריכת אי צריכנא מאי אמרה אשתבע לי דלא מגלית אישתבע לה לאלהא ישראל לא מגלינא גלייה ליה למחר נפק דרשה בפירקא והא אישתבע לה לאלהא דישראל ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 14, 2018 7:13 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: המפטיר וההפטרה
תגובות: 12
צפיות: 200

Re: המפטיר וההפטרה

ארזי ביתר כתב:וספירת העומר?

אחרי תיקונו של הרב דרומי - אכן קוראים עליה ביום הראשון לקיומה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 14, 2018 4:27 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים
תגובות: 33
צפיות: 408

Re: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים

פלגינן כתב:אמירתה עם הגוסס קודם מותו.

שמעתי רק על מקדשי השם שנהגו לומר זאת טרם מותם, שאז זה מאוד "אקטואלי" לומר "שלא עשנו כגויי הארצות ... להעביר גילולים מן הארץ" ומתאים גם הסיום כנוסח הספרדים וכו' שמסיימים בפסוק שמע ישראל.
אבל לא שמעתי על מנהג לאמרו עם כל גוסס.
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 14, 2018 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה שומר משלם על אבידה
תגובות: 19
צפיות: 249

Re: למה שומר משלם על אבידה

ישנו כתב:
יהושעבנמי כתב:מה הדין בהכי תמצי שיודעים בוודאי שימצא רק אחר כמה שנים, האם צריך בנתיים לשלם?

עי' ראשונים מכות ג. שאי"ז אלא ביטול כיס.

האם הראשונים דנו לגבי מזיק, או לגבי שומר?
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 13, 2018 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 16
צפיות: 197

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

יהושעבנמי כתב:אני חושב שחמה בראש האילנות הוא לכל היותר חצי שעה לפני השקיעה ולא ארבעים דקות.

הלשון של "כדשימשא בריש דיקלי" מובאת גם לגבי תפילת נעילה, וגם בזה יש שפירשו דהיינו כחצי שעה, אבל יש שכתבו שאפשר להתפלל עבר מפלג המנחה.
אבל בהדלקת נרות זה לא נאמר כזמן של התחלת המצווה, אלא כהמלצה למי שאינו בקי!
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 13, 2018 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה
תגובות: 16
צפיות: 197

Re: זמן הדלקת נרות שבת לכתחילה

אני הבנתי שתוס' מדברים שם על שני ענינים נפרדים:
א. איך הדליקו נרות מוקדם? והתשובה: כי קיבלו שבת.
ולגבי מה ששאלתם על דביתהו דר"י וכו' - יש לזכור שאין דין של קבלת שבת בהדלקת נרות, אלא זהו מנהג בלבד, ולגן גברים לא מחויבים בו.
ב. איך התפלל לפני השקיעה - על זה אמרו התוס' שזה כר"י.

עבור לחיפוש מתקדם