החיפוש הניב 2306 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 25, 2017 2:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירה לנכרי ביום טוב הפסד במזגן
תגובות: 5
צפיות: 40

Re: אמירה לנכרי ביום טוב

אם יעשה זאת באופן שהכיבוי לא יהיה מיידי - יש מקום להתיר אפילו ע"י יהודי, וצ"ע.
ועכ"פ אינני רואה כאן שום איסור דאורייתא (אא"כ לשיטת החזו"א), ושבות דשבות הותרה לצורך הפסד מרובה.

ועכ"פ ראוי לשפר את כותרת האשכול.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 24, 2017 3:40 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם מישהו דן על תוספת שבת כשחל במוצאי יום טוב?
תגובות: 7
צפיות: 42

Re: האם מישהו דן על תוספת שבת כשחל במוצאי יום טוב?

ראיתי בשו"ע אדה"ז שנהגו לקבל שבת מוקדם כשחל יו"ט בע"ש, כדי שלא יעשו מלאכות סמוך לשקיעה - שזה אסור, כידוע.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 24, 2017 9:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן פגום
תגובות: 4
צפיות: 78

Re: כהן פגום

מעשים שבכל יום שאין חוששים לזה.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 24, 2017 1:45 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הטעם שאין אומרים והנחילנו ... בר"ה ויוה"כ?
תגובות: 3
צפיות: 33

Re: הטעם שאין אומרים והנחילנו ... בר"ה ויוה"כ?

ח"א רצה לומר שזה מפני שאלו הם ימי דין, ולעת"ל אנו מתפללים שתכלה הרעה מהארץ, ולכן אין אנו מתפללים ע"ז, האם ניתן לומר כך?. ואני לתומי רק דנתי מה הדין אם התחיל לומר והנחילנו, וכמו שאירע לי במנחה של יום ב' דר"ה, ופסקתי לעצמי לסיים מועדי קדשיך (בלי בשמחה ובששון דאימא אין שמחה יתירה) ...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 24, 2017 12:17 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הטעם שאין אומרים והנחילנו ... בר"ה ויוה"כ?
תגובות: 3
צפיות: 33

Re: הטעם שאין אומרים והנחילנו ... בר"ה ויוה"כ?

ח"א רצה לומר שזה מפני שאלו הם ימי דין, ולעת"ל אנו מתפללים שתכלה הרעה מהארץ, ולכן אין אנו מתפללים ע"ז, האם ניתן לומר כך?. ואני לתומי רק דנתי מה הדין אם התחיל לומר והנחילנו, וכמו שאירע לי במנחה של יום ב' דר"ה, ופסקתי לעצמי לסיים מועדי קדשיך (בלי בשמחה ובששון דאימא אין שמחה יתירה) ...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 24, 2017 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי שנמצא רובו זכויות
תגובות: 1
צפיות: 51

Re: מי שנמצא רובו זכויות

אוהב אוצר כתב:השאלה על יום הדין של האדם במיתתו.

נמצא רובו זכויות, האם צריך להיות 'קצת' בגיהנום לכבר על המיעוט או יש מצב שלא?
אני מחפש מקורות לתשובה לשאלה זו עבור ת"ח שצריך לדרוש בנושא בשבת תשובה.

אשמח לעזרה.

היה בדף היומי לאחרונה בההוא מעשה דבעיא מיכסא...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 24, 2017 12:08 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 35
צפיות: 1886

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

שמעתי הערה מעניינת מח"א, במשנה סוף ר"ה כתוב: שיעור תרועה כשלוש יבבות. ואם תרועה היא כתרועה דידן למה אין עושים רק שלוש או לפחות ג' קבוצות בנות שלוש שלוש. והיא הערה נאה. ואני השבתי (לפי תשובת רב האי), אימא דכן נהגו במקום מתני' כשברים ולא כתרועה ואין מזה הוכחה, כי הכל אמת. דעתכם?. כמדומני שה...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 23, 2017 11:47 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 35
צפיות: 1886

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

עושה חדשות כתב:ולצרף לזה גם את דבריו, התמוהים-לכאו', של האבודרהם:
וכמו שעושין בסימן קשר"ק שברים קודם תרועה שמסתמא כל אדם בתחלה מתאנח ואחר כך מיליל ג"כ צריך לעשות סימן קש"ק שהוא על שם אנחה קודם לסימן קר"ק שהוא על שם יללה.
ודו"ק.

מאי דוחקיה דמר?
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 23, 2017 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעריב אחרי סליחות
תגובות: 5
צפיות: 94

Re: מעריב אחרי סליחות

דרומי כתב:בכל מקרה פשוט שבדיעבד - מי שכבר אמר סליחות חייב להתפלל מעריב אח"כ!

השאלה יכולה להישאל, האם ראוי לכתחילה לומר סליחות לפני מעריב. ועל זה התשובה וודאי שלא, ולו מהטעם הפשוט שתדיר קודם

ואם עכשיו מזומן לפניך מנין לסליחות, ואתה יודע שיהיה מנין לערבית בעוד שעה?
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 23, 2017 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעריב אחרי סליחות
תגובות: 5
צפיות: 94

Re: מעריב אחרי סליחות

אש משמים כתב:הסליחות שייכות ליום הבא ומעריב שייך ליום הקודם, לא?

חשבתי שבמעריב של ליל ר"ח אומרים יעלה ויבוא ולא במוצאיו....
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 23, 2017 10:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשיית מלאכות ביו"ט שני לפני מעריב
תגובות: 3
צפיות: 26

Re: עשיית מלאכות ביו"ט שני לפני מעריב

הרי קיי"ל שאין מבדילין מיו"ט לחבירו, אז מה אמורה לעשות אשה שרוצה לבשל ולאפות אוכל לסעודת הלילה השני?!
על ידי עזריאל ברגר
ד' ספטמבר 20, 2017 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעריב אחרי סליחות
תגובות: 5
צפיות: 94

Re: מעריב אחרי סליחות

מה סותר ביניהם?
יותר התלבטתי על סליחות אחרי שחרית, ובפרט בער"ה.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 19, 2017 10:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 24
צפיות: 307

Re: השבת אבידת גוי

ומדוע רש"י לא כתב שעובר בלאו דלא תחנם?
שהרי נותן לגוי מתנת חינם!
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 18, 2017 11:14 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 120
צפיות: 2592

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

שמחו כתב:ולאחר מכן סדר לימוד [עם מילגה]....

שכר שבת ויו"ט?
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 18, 2017 11:13 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאה קולות ביחיד
תגובות: 9
צפיות: 241

Re: מאה קולות ביחיד

העירוני מהמטה אפרים תקצב,יב: הנוהגים לתקוע בתקיעת סדרים רק תשר׳׳ת לכל סדר ואין בידם רק מ"ב קולות הם נוהגים לתקוע אחר התפלה עד תשלום מאה קולות ומכאן משמע שאין קשר בין מאה קולות לבין פיזור התקיעות על סדר תפילת הציבור. ולכן אין שום מקור לענין מאה קולות דווקא לציבור, ולכן נלפענ"ד שאפילו אשה שר...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 18, 2017 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קידושין וארוסין ונישואין לשון רבים?
תגובות: 8
צפיות: 125

Re: מדוע קידושין וארוסין ונישואין לשון רבים?

מנחם כתב:ולמה רחמים לשון רבים? ובעלים?

בעלים - רש"י כותב על זה באעזשהו מקום בפירושו לתורה, שכל בעלות ואדנות - בלשון רבים.
ואינו מבאר מדוע.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 18, 2017 10:58 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הוראה תמוהה: הכנה מיום ראשון של ר"ה לשבת
תגובות: 6
צפיות: 197

Re: הוראה תמוהה: הכנה מיום ראשון של ר"ה לשבת

חשבונות רבים כתב:
עזריאל ברגר כתב:מיו"ט ראשון לשני אסור.
לשבת מיבעיא?!
ז"א ק"ו דמראשון לשני הוא מיו"ט דאורייתא לחול דאורייתא.

אכן כך.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 18, 2017 10:56 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "מחי ומסי" בציבור וביחיד
תגובות: 8
צפיות: 165

Re: "מחי ומסי" בציבור וביחיד

הגמרא אומרת (פ"ק דשבת) שבכל מקום שיש (גילוי) השראת השכינה, כגון למראשותיו של חולה, אפשר להתפלל בארמית.
והנה ארז"ל אכל בי עשרה שכינתא שריא.
ולכן נלפענ"ד שבכל מקום שיש עשרה יהודים, אף שאינם עוסקים בתפילה, אפשר לומר בו את התפילות שבארמית.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 18, 2017 7:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה קלה וסוכה שמה -
תגובות: 1
צפיות: 84

Re: מצוה קלה וסוכה שמה -

בעטו - אלו שבנו סוכה וישבו בה.
הנביא מדבר על אלו שלא ירצו כלל לחוג את החג.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 18, 2017 7:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים
תגובות: 19
צפיות: 320

Re: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים

דרומי כתב:ואם יורשה לי להביע את דעתי העניה מתוך המציאות, הסרת הפתילה שנדבקת לזכוכית היא פעולה שדורשת איזה מאמץ מסויים ושונה קצת מנקיון רגיל

אא"כ אתה עושה זאת עם מים חמים, שזה מצד עצמו לא אמור להיאסר ביו"ט, שהרי מותר לחמם מים לשטיפת כלי אוכל, ולכאורה ה"ה לכאן.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת הדרך על חפצים
תגובות: 2
צפיות: 70

Re: תפילת הדרך על חפצים

באותה גמרא:
אם הפועל לא התפלל שום תפילה במשך התקופה - האם בעה"ב יכול לומר לו "חובתך גרמה שלא התפללת"?!
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קטורת בסמיכות למנחה
תגובות: 1
צפיות: 46

Re: קטורת בסמיכות למנחה

אני נוהג כך לכתחילה פעמים רבות, ולא חשבתי שיש צורך לומר שוב.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 10:22 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: משל לראש השנה
תגובות: 1
צפיות: 65

Re: משל לראש השנה

יפה. מעניין מהו המקור הראשון למשל זה.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 10:20 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הוראה תמוהה: הכנה מיום ראשון של ר"ה לשבת
תגובות: 6
צפיות: 197

Re: הוראה תמוהה: הכנה מיום ראשון של ר"ה לשבת

מיו"ט ראשון לשני אסור.
לשבת מיבעיא?!
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים
תגובות: 19
צפיות: 320

Re: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים

דרומי כתב:פעם זכור לי שהיו מוכרים טבעות מיוחדות לשים כדי שיהיה אפשר לשים נר חדש.

אתה יכול ללכת לחנות של חומרי בנין ולקנות כמה "שייבות" בגודל המתאים...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואי מיקלעי אורחים
תגובות: 7
צפיות: 260

Re: הואיל ואי מיקלעי אורחים

נפק"מ למעשה במכין תבשיל של אגוזים בר"ה עבור שבת, ואין בנמצא מי שיאכל אגוז בר"ה... וכן דנו בקטניות בשש"פ בארה"ק. ויש שהביאו ראיה מהמג"א שכותב (בסי' תנט ס"ק יג) שדבר שאינו אסור עליך באכילה ביו"ט אלא משום "חומרא בעלמא" מותר לאפותו ביום טוב, למרות שאף א...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רש"י בפרשת נצבים: המתעסק דינו כשוגג?
תגובות: 2
צפיות: 70

Re: רש"י בפרשת נצבים: המתעסק דינו כשוגג?

קראקובער כתב:ראיה יפה, אם כי קצת יש לדחות שרש"י לישנא דעלמא נקט כי בפשטות הפסוק מדבר בעבודה זרה שלא שייך מתעסק בכלל.

כמבואר בדף היומי אתמול...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 6:02 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בענין מקוה בע"ש שובה השנה ע"פ האריז"ל
תגובות: 9
צפיות: 167

Re: בענין מקוה בע"ש שובה השנה ע"פ האריז"ל

שבטיישראל כתב:
אליעזר בלוי כתב:הארי כותב שמעביר הפרשה תיכף אחרי שחרית דיום ו
ואחכ הולך למקוה לכבוד שק
מה ידוע על דעתו על יוט עשק

זה רק ביום חול.
ע"פ קבלה אין מעבירים הפרשה ביו"ט

ביו"ט שחל בשבת או ביו"ט שחל בע"ש?
אינני בקי בספרי הקבלה...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 3:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדולי תורה שחברו עשרות ומאות ספרים
תגובות: 37
צפיות: 1015

Re: גדולי תורה שחברו עשרות ומאות ספרים

הרב יצחק גינזבורג - כמדומני גם הוציא כבר כמה עשרות ספרים.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 3:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדולי תורה שחברו עשרות ומאות ספרים
תגובות: 37
צפיות: 1015

Re: גדולי תורה שחברו עשרות ומאות ספרים

הרבי מליובאוויטש (למעלה ממאה כרכים בסדרת "תורת מנחם התוועדויות", ולמעלה מ30 כרכים בסדרת "אגרות קודש", ועוד ועוד).
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 2:29 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשליך: היכן כתוב שצריך לנער הכיסים?????
תגובות: 7
צפיות: 189

Re: תשליך: היכן כתוב שצריך לנער הכיסים?????

עקביה כתב:ראה שו"ת תורה לשמה סי' ל"א!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

מה ראית שם שלא הובא בהנ"ל?
הוא מבאר את ענין "ניעור שולי הגלימה", שהוזכר בכתבי האר"י, אבל לא מדבר על ניעור הכיסים!!!
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 1:45 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בענין מקוה בע"ש שובה השנה ע"פ האריז"ל
תגובות: 9
צפיות: 167

Re: בענין מקוה בע"ש שובה השנה ע"פ האריז"ל

יש מאמר של אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש (כמדומני בספר "יום טוב של ראש השנה תרס"ו") שכותב שם על ענין הטהרה בעליה מדרגה לדרגה, ומעיר כבדרך אגב "ולכן מקדושת יו"ט לקדושת שבת צריך טבילה במקווה". בפועל כמדומני שכמעט כל חסידי חב"ד נוהגים שלא לטבול טבילה מיוחדת לכבוד...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 17, 2017 1:40 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הלכה למעשה - ליל טבילה בליל ב' דר"ה ובליל שבת
תגובות: 19
צפיות: 444

Re: הלכה למעשה - ליל טבילה בליל ב' דר"ה ובליל שבת

אשה לחוצה מטבעה, שבכל טבילה יש לה "נערווין" וכו' והיא תמיד מרגישה שלא ניקתה מספיק וכו'. כשמזדמן לה טבילה בכזה מצב, היא טוענת שזה ממש בלתי אפשרי, וזה גורם לה ללחץ איום ולפחד גדול שמא לא ניקתה מספיק טוב (דוגמא בולטת היא נקיון השיניים שקשה בכזה מצב). האם יתירו מורי ההוראה לדחות טבילתה? אני מ...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 16, 2017 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבד עברי קונה את עצמו בגרעון כסף, האם זהו קנין כסף רגיל ?
תגובות: 5
צפיות: 122

Re: עבד עברי קונה את עצמו בגרעון כסף, האם זהו קנין כסף רגיל ?

איש טלז כתב:נסתפקתי בקנה עבד עברי שש שנים לפני היובל והגרעון של כל שנה מנה ובטלו היום היובלות [לדעת הראשונים שנשאר עבד לעולם] מהו שומת גרעונו [וכן אם גירע אם יתבטל גרעונו לפי החשבון דהשתא שאין יובל]

בפשטות אינו מגרע כלום, כפודה בית בערי חומה.
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 16, 2017 11:47 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הלכה למעשה - ליל טבילה בליל ב' דר"ה ובליל שבת
תגובות: 19
צפיות: 444

Re: הלכה למעשה - ליל טבילה בליל ב' דר"ה ובליל שבת

הגר"ע ברגר, מה שכתבת על חפיפה ביו"ט לא יועיל למי שצריך לטבול בליל שבת, כי לכאורה עירוב תבשילין לא יועיל לזה. ובעיקר הבעיה כמו שכתבתי היא בנקיון השיניים באופן שלא יוציא דם וכו', שזה גם ביו"ט. א. צודק. ב. לא ברור לי כדבריך, שהרי חובל נאסר משום שוחט, ושחיטה הותרה ביו"ט לאוכל נפש, ו...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 16, 2017 9:11 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הלכה למעשה - ליל טבילה בליל ב' דר"ה ובליל שבת
תגובות: 19
צפיות: 444

Re: הלכה למעשה - ליל טבילה בליל ב' דר"ה ובליל שבת

מה הכוונה שהאשה משועבדת לבעלה? הרי כאן הבעל בעצמו מעדיף לדחות, רק שהמו"צ אומר לו לא לדחות. ואם האשה יש לה חום או בכלל לא מרגישה טוב? הרי בשאילה דובר שזה גורם לה סבל רב. לא הבנתי מה שכתבת על הבעיות ההלכתיות - חשבתי שמדובר שרוצים לדחות עד לאחר שבת ויו"ט, ואם יש בעיה הלכתית לטבול במו"ש ...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 16, 2017 9:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "השבת אבידה" על עבדים
תגובות: 8
צפיות: 176

Re: "השבת אבידה" על עבדים

עושה חדשות כתב:האם מצינו?

"לכל אבדת אחיך" לרבות אבידת קרקע, ועבדים הוקשו לקרקעות.
ואת"ל שעבדו כשורו וחמורו - הוזכרו במפורש "חמור אחיך ... וכן תעשה לשורו".
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 16, 2017 8:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הלכה למעשה - ליל טבילה בליל ב' דר"ה ובליל שבת
תגובות: 19
צפיות: 444

Re: הלכה למעשה - ליל טבילה בליל ב' דר"ה ובליל שבת

ועוד בענין זה:
הרי כבר נכב"ב ענין הרחיצה ביום טוב, שיש אומרים שיש מקום גדול להקל בזה באופנים מסוימים, ולכן ממליץ מאוד למי שהענין נוגע לו למעשה - שיברר את הענין, שמא יש מקום להתיר לחפוף ביו"ט עצמו (בפרט שחומרא ביו"ט היא קולא ביו"ד...).
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 16, 2017 8:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הלכה למעשה - ליל טבילה בליל ב' דר"ה ובליל שבת
תגובות: 19
צפיות: 444

Re: הלכה למעשה - ליל טבילה בליל ב' דר"ה ובליל שבת

האם הוא התכוין בתור עצה טובה או בתור פסק? כי אם זה בתור פסק, האם באמת אשה חייבת לדאוג לזה? זוהי אחריות שלו, ובכלל שמי אומר שתמיד החשש קיים. ובודאי כשהדבר גורם לה צער וכובד, מהכ"ת לחייב אותה להצטער משום חשש זה? הוא ממש נזף בי על ההצעה הזאת. א. לפענ"ד אין כאן מקום ל"עצה טובה". אם ...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 16, 2017 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דין קטלנית
תגובות: 5
צפיות: 327

Re: דין קטלנית

כמדומני שראיתי באגרות משה לפחות שתי תשובות בעניני "קטלנית".

עבור לחיפוש מתקדם