החיפוש הניב 2070 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 24, 2017 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשם מה הוצרכו להוציא את נדב ואביהו
תגובות: 17
צפיות: 477

Re: לשם מה הוצרכו להוציא את נדב ואביהו

ולגופו של אשכול - וכי גרע מת משרץ שמוציאים אותו ממחנה שכינה אפילו בשבת?! (כפי שנאמר במשנה האחרונה במסכת עירובין) לפי מש"כ לעיל אזי שרץ גרע שהוא עצמו טמא משא"כ מת אינו טמא רק מטמא. עכ"פ את שניהם מוכרחים להוציא כדי שלא ייטמאו אחרים בנגיעתם (וכ"ש מת - שמטמא גם במשא ובאוהל, אם כי יי...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 24, 2017 12:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשם מה הוצרכו להוציא את נדב ואביהו
תגובות: 17
צפיות: 477

Re: לשם מה הוצרכו להוציא את נדב ואביהו

אם רצונך לומר משום בל תלין עד כמה שידוע לי איסור בל תליו קיים רק בירושלים ולא במדבר . - לדעתי היה עדיף להגיד שם כמה פרקי תהלים ולא למהר לקבור אותם. לא כך?! המודגש - כנראה נכתב כבדיחה, כי איסור "בל תלין" ומצוות "כי קבור תקברנו ביום ההוא " (והיינו לפני השקיעה, כפי שכתב אדה"ז ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 24, 2017 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בצל בטל בששים?
תגובות: 5
צפיות: 49

Re: האם בצל בטל בששים?

אמיר כרמי כתב:בצל של איסור(מצד עצמו לא שבלוע בו איסור) בטל בס'?
יש לי ראיה מגמרא ורמ"א, אני מחפש האם מאן דהו נצרך לעניין זה(פוסקים ושו"ת) תודה רבה

בשישים בצלים - בטל.
אבל האם הוא בטל בשישים חלקים כנגדו של מים?
מסתמא לא, שהרי טעמו ניכר, ובפשטות דינו ככל תבלין, דמאי שנא?
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 24, 2017 12:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם העולה לתורה ג"כ עונה חזק? מכתב הגרד"צ הילמן
תגובות: 15
צפיות: 669

Re: האם העולה לתורה ג"כ עונה חזק? מכתב הגרד"צ הילמן

מענייני דיומא, לכאורה זה סותר למה שהוציאו את האקדמות מקריאת התורה מחשש הפסק, ולהפסק הרבה יותר חמור (שמפסיק בין הברכה לקריאה) לא חששו? אולי להפסק גדול חששו ולהפסק מועט של ג' מילים לא חששו? או שה"חזק" יותר שייך לקריאה עצמה מאשר אקדמות שהוא שבח לקב"ה ואינו קשור ישירות לקריאה? ויש להשוות...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יולי 24, 2017 12:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חומרא עצומה בהל' צניעות בשם ר"ח קנייבסקי שליט"א
תגובות: 16
צפיות: 475

Re: חומרא עצומה בהל' צניעות בשם ר"ח קנייבסקי שליט"א

כנראה שאין לך אחיות. שאל את קרובות משפחתך. כולם יודעים שבגדים ארוכים בפני עצמם אינם בעיה. יש שתי בעיות נלוות: א. בדרך כלל הם צמודים יותר מבגדים קצרים. (מפני שלא מייצרים אותם במיוחד בשביל צדקניות אלא בשביל המודה). ב. מקובל בסמינרים שאסור להתלבש לפי המודה. וכבר היתה תקופה שהיה צריך דווקא גרבים בצבע ג...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 21, 2017 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: גופת מת שאינה שלימה
תגובות: 1
צפיות: 52

Re: גופת מת שאינה שלימה

יש לדון כל אחד לגופו.
הבא על מתה - כל מעשה שיעשה כעין זה יש בו כיעור ואסור.
תשלומי ד וה נוהגים רק בבהמה שלימה.
ולא נתתי ממנו למת - כמדומני שיש שפירשוהו על פחות מכזית מן המת (דאל"ה - היינו לא ביערתי ממנו בטמא).
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 20, 2017 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 24
צפיות: 990

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

וכעי"ז יש להקשות באם עדים קיבלו עליהם נזירות הרי אסור להם להטמא ואין יכולים להרגו, והוי כמו נקטעה יד העדים שפטור וא"כ יש עצה פשוטה לפטור הנידון ממלקות וע"כ כנ"ל א. נזיר מותר להיטמא למת-מצווה, וצ"ע אם זה נחשב מת מצווה. ב. העדים יכולים להמיתו ולפרוש כשהוא גוסס. ג. בפשטות אסור...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 20, 2017 3:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 16
צפיות: 462

Re: התעללות בתרנגולות

ולצדיקים שהתחילו לאכול ביצי חופש הגיע הזמן שתפסיקו לאכול ביצים בכלל, וכן בשר..... מחר גם יגלו כיצד כואב לעגבניה להיות בחממה.... אם אכן לא עסקו בזה גדולי הפוסקים ומי שנמצא עוסק בזה זה רק הרבנות הצבאית, כבר אפשר להבין מה הדין בזה. א. ע"פ תורה מותר לאכול בשר, אבל אסור לצער בעלי חיים. ואתה מעלה טע...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 20, 2017 8:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1903
צפיות: 123535

Re: אשכול אביעה חידות

עובדיה חן כתב:
עובדיה חן כתב:איזה מצוה אם יושב לא יצא ידי חובה ואיזה מצוה אם עומד לא קיים מצוותה.

רמז:קשור לאבלות.

ילמדנו רבינו?
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 20, 2017 8:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1903
צפיות: 123535

Re: אשכול אביעה חידות

לייטנר כתב:מי המלך שתלה נביא באופן מהופך?

ילמדנו רבינו?
על ידי עזריאל ברגר
ג' יולי 18, 2017 10:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 16
צפיות: 462

Re: התעללות בתרנגולות

עד שאתם שואלים את השאלות האלה ראוי לשאול האם באמת יש איסור הלכתי של צעב"ח בדברים שאתם מדברים עליהם. כי אם לא וזה רק מידה טובה חשובה ככל שתהיה נשאלת השאלה האם מותר לאדם אחד או לגוף כשרות לכוף את השני למידה טובה. לא רוצים להכריח את אף אחד. אבל לא רוצה לאכול עוף שגדל באופן מפוקפק-תורנית, ובהיתרים...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יולי 18, 2017 9:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוא והיא בהגיה חסידית, ראוי לומר כן?
תגובות: 38
צפיות: 1386

Re: הוא והיא בהגיה חסידית, ראוי לומר כן?

שיבר כתב:האם קיימת לפי הגייה שהיא הבדל בהגייה בין "ולא" אנחנו ל"ולו" אנחנו?

מדברי הגמ' סוטה (כמדומני בעמוד הראשון של פרק "כשם שהמים") בענין "לא/לו" נלפענ"ד להוכיח שאכן אין הבדל.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יולי 18, 2017 9:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 16
צפיות: 462

Re: התעללות בתרנגולות

אני משתדל להעדיף ביצי חופש, אינני מבין מדוע ההכשרים המהודרים לא מקפידים גם על צעב"ח. וא"ת שהיוקר יאמיר, לכה"פ שיעשו מסלול 'מהדרין' בתחום הזה. וכי למה מחכים? האם ליום שאגודות הצעב"ח הצבועות (בחלקן) יגררו את ההכשרים לעשות כך? ולא תהיה כהנת כפונדקית?! גא"מ. וחבל שקשה מאוד (אם ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יולי 18, 2017 9:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"
תגובות: 37
צפיות: 746

Re: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"

יושב סתר כתב: כשתראה אדם יוצא מהמערה וסכין נוטף דם בידו ובפנים אדם הרוג - אין לך עדות בידים, ככה זה. נאמנות זה "ברזל", כל עוד לא הוכח אחרת [לא אומדנא] האדם נאמן, כמה שזה יהיה אכזרי.

לא נכון!!!
בדיני ממונות - עדות כזאת מספיקה, ואפילו שבועה אינו צריך (עכ"פ לדעת הרמב"ם)!
על ידי עזריאל ברגר
ג' יולי 18, 2017 8:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1903
צפיות: 123535

Re: אשכול אביעה חידות

האם החידה כבר נדפסה: זה שמ'עתי: היאך תמצא שהקדיר'ה מתחת מות'רת והתבשי'ל אסור? ובלשון זמננו: היכי תימצי שאיסור נפל לתוך קדירת היתר, התבשיל אסור באכילה והקדירה לא נאסרה? חמאת עכום לנוהגים איסור שנפלה לתבשיל והיא רובו...אם כי קשה להאמין שאיירי בציור רחוק כל כך אמנם אשאל היכי תימצי הפוך המאכל מותר והקד...
על ידי עזריאל ברגר
א' יולי 16, 2017 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות
תגובות: 26
צפיות: 541

Re: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות

מעט דבש כתב:עיין אג"מ יור"ד ח"ד סימן יז.

אינו תח"י.
אם מישהו יכול לפרסמו כאן - תע"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ש' יולי 15, 2017 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות
תגובות: 26
צפיות: 541

Re: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות

ייש"כ להרב מעט-דבש. אבל לא הקשיתי מדוע לא מתירים את האיסור. הקשיתי מדוע לא דנים בו ספק דרבנן לקולא. ומדוע לדוגמא ממתינים ה' ימים כאשר הסיכוי שתהיה תקלה אם לא ימתינו - קטן עד למאוד (ובפרט לפי חכמים שאומרים שהתורה ניתנה בו' סיון (וכן פסק אדה"ז בהלכות חג השבועות) - לא ייתכן כלל מצב שאשה שימשה...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 14, 2017 2:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוקים מיוחדים לשמות אנשים
תגובות: 33
צפיות: 1542

Re: פסוקים מיוחדים לשמות אנשים

בספר קסת יהונתן (נדפס בשנת תנ"ז) מביא את זה וכותב שהוא "ידוע". אגב, הוא מביא שם רשימה של פסוקים המתאימים לשמות שונים. אך רשימה זו שונה מרשימות אחרות שנדפסו במקומות אחרים. האם יש מקור לרשימות אלו? על פי מה נקבע מנהג בדבר? או שאין מנהג וכל אחד בוחר בפסוק שרוצה? למיטב ידיעתי אין בזה מנה...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יולי 14, 2017 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 16
צפיות: 462

Re: התעללות בתרנגולות

כתבו על זה באחד הגליונות של "מחניך" (בטאון שיו"ל בהוצאת הרבנות הצבאית), כמדומני גליון ג. ובהשפעתם התחלתי להעדיף ביצים "אורגניות" או "ביצי חופש". http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahaneha/mahaneha3.pdf בעמוד 133 ואילך יש מאמר על צעב"ח. מעלה לכאן את העמוד הר...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 13, 2017 8:54 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 119
צפיות: 6500

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

מה ידידות כתב:מה זה ארגון 'שמור עיניך'? ואיפה הופץ?

האתר שלהם: https://gye.org.il
הופץ לרשימת-תפוצה רשמית שלהם.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 13, 2017 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1903
צפיות: 123535

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:היכן מצינו שהתורה דורשת (לכתחילה) הכרעה פה-אחד בבית-דין?

תשובה: עיין היטב ברמב"ם סנהדרין פי"א.

ברוך שכיוונתי לדברי המנ"ח, אך נראה שהוא עצמו מתלבט בזה:
download/file.php?id=47757
download/file.php?id=47758
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 13, 2017 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"
תגובות: 37
צפיות: 746

Re: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"

לגבי טענת אאמע"ר: לא מובן כלל, הרי מותר לו לקדשה, וכל האיסור הוא במה שאינו מגלה לנו כעת למי קידשה, ולמה לא נאמין לו שקידשה? א. אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר לפלוני אני רוצה. ב. יש תקנה מלפני שנים רבות שלא לקדש אשה אלא בשעת החופה. א. אתה חושב שבזמן הגמ' אם אמר קדשתי את בתי ק...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 13, 2017 7:25 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: להסתפר סמוך ליז' בתמוז
תגובות: 7
צפיות: 216

Re: להסתפר סמוך ליז' בתמוז

א. מה רע בזה שמראה שהאבלות היא טורח עליו? האם לא זה ענינם של מנהגי האבלות להיות טורח וקושי? ב. עפ"ז יהיה אסור גם לכבס לפני תשעת הימים... ג. וכי מי שיודע שעומד למות לו קרוב - לא ירוץ להסתפר אם שער ראשו גדול? ד. יהודי מאמין - מחכה שי"ז תמוז ייהפך לששון ולשמחה, ולכן לפני שמגיע י"ז תמוז ה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 13, 2017 7:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"
תגובות: 37
צפיות: 746

Re: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"

שמש כתב:
איש יהודי1 כתב:[
חוץ מזה, אם הוא חוזר בו הוא נאמן?יש לו נאמנות שלא קידש? ואם עברה את הגיל שיכול לקדשה, יש לו נאמנות למי קידשה?

לכאורה אם הוא חוזר בו לגמרי שלא קדש צריך אמתלא (וכאן יש - המריבה עם אשתו...). בפרטי הדינים עי' אבה"ע סי' לז.

ממליץ לעיין בתשובה שפורסמה לעיל.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 13, 2017 7:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות
תגובות: 26
צפיות: 541

Re: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות

בכלל יש כו"כ הלכות בהלכות טהרת המשפחה שמחמירים בהן חומרות על חומרות וספיקות על ספיקות, ולא נקטו בהן ספקא דרבנן לקולא ואפילו לא בס"ס וחששא דחששא. ותמיהני איך החמירו כ"כ ולא חששו לביטול פו"ר ושאר קולות שעלולות לצאת מחומרות אלו וכו'. אבל כנראה שרבותינו הראשונים והאחרונים הגדולים מאי...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 13, 2017 7:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות
תגובות: 26
צפיות: 541

Re: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות

שערי חכמה כתב:....ואתה קורא להם מנאצים.
אתה לא חושב שעברת את הגבול?

האומר הלל בכל יום - הרי זה מחרף ומגדף.

והאומר ביום כזה - לפענ"ד גרע טפי.

אבל אכן לא היה ראוי לכתוב כך, וראיתי שחזר בו הרא"י ותיקן.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 13, 2017 7:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירך בבית כנסת על בשמים האם בביתו יחזור שוב לברך?
תגובות: 6
צפיות: 144

Re: בירך בבית כנסת על בשמים האם בביתו יחזור שוב לברך?

עובדיה חן כתב:כמה זה היסח דעת,יש שדיברו על זה?

דברים שאין טעונים ברכה לאחריהם במקומם - אם שינה מקומו מבית לבית חוזר ומברך.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 13, 2017 6:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"
תגובות: 37
צפיות: 746

Re: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"

לגבי טענת אאמע"ר: לא מובן כלל, הרי מותר לו לקדשה, וכל האיסור הוא במה שאינו מגלה לנו כעת למי קידשה, ולמה לא נאמין לו שקידשה? א. אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר לפלוני אני רוצה. ב. יש תקנה מלפני שנים רבות שלא לקדש אשה אלא בשעת החופה. ככולם שמעתי את הסיפור לפני זמן רב. ואינני מב...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 13, 2017 6:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התעללות בתרנגולות
תגובות: 16
צפיות: 462

Re: התעללות בתרנגולות

כתבו על זה באחד הגליונות של "מחניך" (בטאון שיו"ל בהוצאת הרבנות הצבאית), כמדומני גליון ג.
ובהשפעתם התחלתי להעדיף ביצים "אורגניות" או "ביצי חופש".
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 13, 2017 6:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסוקים מיוחדים לשמות אנשים
תגובות: 33
צפיות: 1542

Re: פסוקים מיוחדים לשמות אנשים

ראיתי לפני כמה ימים בליקוט לשמות אנשים את הפסוקים הבאים: ברוך - ברוך אתה ה' למדני חוקיך. דניאל - דן י דין עמו כאחד שבטי ישר אל . זכריה - זכור רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה. עובדיה - עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה. רפאל - ראו עתה כי אני אני הוא ואין אל וקים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יולי 13, 2017 6:07 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 119
צפיות: 6500

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

מה ידידות כתב:דרך אגב, מאיפה צוטט הסיפור?

הופץ בימים האחרונים בדוא"ל ע"י ארגון "שמור עיניך" תע"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 12, 2017 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מושכר שאבד האם חייב לשלם דמי שכירות
תגובות: 3
צפיות: 84

Re: מושכר שאבד האם חייב לשלם דמי שכירות

מסברא: דין דמי השכירות כדין שוכר שאבד ממנו החפץ באונס. שאם שכר "ספינה זו ליין סתם" דינו כך, ואם שכר "ספינה סתם ליין זה" דינו כך וכו'. ואם לדוגמא שכר ממנו חמור ללכת עד מקום פלוני ואבד בפשיעה - יקנה חמור חדש מכספו של השוכר (שהרי חייב לשלם) וימשיך ללכת עמו עד אותו המקום, וישלם את כל...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 12, 2017 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר
תגובות: 64
צפיות: 1793

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

לא זוכר איפה ראיתי שעירבו בין "רבי עמרם חסידא" שבגמרא, לבין צדיק בדורותינו האחרונים שנתכנה בכינוי זה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 12, 2017 1:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?
תגובות: 52
צפיות: 558

Re: העושה מעשה שעלול להגיע לחטא, אך מתכנן שלא יגיע לזה האיך קרינן ליה זדון?

מוציא שם רע שגירש את אשתו, והתרו בו, והיה בדעתו להחזירה, ונפל עליה הבית ומתה - לוקה. וממנו נלמד שהנשבע שלא יאכל כיכר זו אם לא יאכל כיכר זו ואכל את הראשונה, והתרו בו, והיה בדעתו לאכול את השניה, וירדה אש מן השמים ושרפה את השניה - לוקה. ומכל הנ"ל רואים שאינו לוקה על התנאי אלא על החטא עצמו, שהתורה ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 12, 2017 10:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא אוכל/ לא אכל שאלה להלכה
תגובות: 32
צפיות: 419

Re: לא אוכל/ לא אכל שאלה להלכה

כדכד כתב:יש כל מיני סוגים של הגייה שנוצרו כנראה בהשפעת הגלות

מעניין איזו גלות היתה לפני ימי גדעון בן יואש שגרמה לבני אפרים לומר "סיבולת"...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יולי 12, 2017 9:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1903
צפיות: 123535

Re: אשכול אביעה חידות

היכן מצינו שהתורה דורשת (לכתחילה) הכרעה פה-אחד בבית-דין?

תשובה: עיין היטב ברמב"ם סנהדרין פי"א.
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 2:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חופשה
תגובות: 3
צפיות: 203

חופשה

מנהג המקום כאן שכאשר מגיעים למספרים עגולים יוצאים לחופשה או שהולכים לעשות שינוי השם. פספסתי את המספר העגול של 2000 הודעות, אבל הצלחתי להגיע למספר כמעט-עגול של 900 אשכולות... והנה אין דרכי לכתוב באנונימיות משום חשש להיות "... ... רעהו בסתר", ועל כן אל תנסו לחפש שמא התחלתי לכתוב תחת ניק אחר....
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 2:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא עא: - כהן גדול או שמעיה ואבטליון
תגובות: 9
צפיות: 199

Re: יומא עא: - כהן גדול או שמעיה ואבטליון

יומא עא: תנו רבנן מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש והוו אזלי כולי עלמא בתריה כיון דחזיונהו לשמעיה ואבטליון שבקוהו לדידיה ואזלי בתר שמעיה ואבטליון לסוף אתו שמעיה ואבטליון לאיפטורי מיניה דכהן גדול אמר להן ייתון בני עממין לשלם אמרו ליה ייתון בני עממין לשלם דעבדין עובדא דאהרן ולא ייתי בר אהרן לשלם דל...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 1:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1903
צפיות: 123535

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תמצי איש יהודי שנולדו לו כמה בנים זכרים מאשה אחת שנתעברה וילדה כ"א בפ"ע (ולא תאומים וכיו"ב), וכולם האריכו ימים (ולא נפלים), ובכל זאת - דווקא בנם השני הוא הבכור שיירש פי-שניים? נתגיירה מעוברת - ובעלה עמה וילדה. הרי אותו ולד בכור לכהן, דפטר רחם הוא בישראל. ולא לנחלה, דכיון דהורתו ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 16, 2017 1:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 1903
צפיות: 123535

Re: אשכול אביעה חידות

היכי תמצי איש יהודי שנולדו לו כמה בנים זכרים מאשה אחת שנתעברה וילדה כ"א בפ"ע (ולא תאומים וכיו"ב), וכולם האריכו ימים (ולא נפלים), ובכל זאת - דווקא בנם השני הוא הבכור שיירש פי-שניים? נתגיירה מעוברת - ובעלה עמה וילדה. הרי אותו ולד בכור לכהן, דפטר רחם הוא בישראל. ולא לנחלה, דכיון דהורתו ...

עבור לחיפוש מתקדם