החיפוש הניב 2582 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ד' נובמבר 22, 2017 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיצד זה רחב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?
תגובות: 13
צפיות: 162

Re: כיצד זה רחב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?

אביגדור כתב:גם אם הרמב"ם פסק לא כמו אחד התנאים א"א לכתוב שהוא "לא החשיב את דעתו"

מלשון הרמב"ם (כמדומני בהלכות תענית) "ודימה הוא וכל חכמי דורו" משמע שבעיניו ריב"ת לא היה מחכמי הדור.
על ידי עזריאל ברגר
ד' נובמבר 22, 2017 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גישת היהדות לגרפולוגיה
תגובות: 114
צפיות: 6493

Re: גישת היהדות לגרפולוגיה

אוצר החכמה כתב:אתה רוצה להגיד שבכתב היד של האדם משתקפות בעיות חברתיות של בן שלו?

אלו שנוצרות מהתנהגותו של האבא - הגיוני.
על ידי עזריאל ברגר
ד' נובמבר 22, 2017 5:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיצד זה רחב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?
תגובות: 13
צפיות: 162

Re: כיצד זה ריב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?

לא הבנתי, הרי הלכה בזה לדורות היא כרבי עקיבא ולכן כך כתב הרמב"ם, ואילו הצד ההיסטורי מאי דהוה הוה במילים אחרות: לא מכריעים הלכה לפי היסטוריה! רבי עקיבא צדק שבר כוכבא היה "בחזקת משיח", ואילו ריב"ת (ולא רחב"ת - רבי חנינא בן תרדיון) לא צדק במחלוקת "ההלכתית". זה שאח&qu...
על ידי עזריאל ברגר
ג' נובמבר 21, 2017 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבן של הרב עובדיה הזיק לת"ת, והרב שלח איתו פתק שהוא פטור?
תגובות: 4
צפיות: 345

Re: הבן של הרב עובדיה הזיק לת"ת, והרב שלח איתו פתק שהוא פטור???

עובדיה חן כתב:קטן שהגדיל חייב מדין לצאת ידי שמים.

מזיק הקדש - פטור, כידוע...
על ידי עזריאל ברגר
ג' נובמבר 21, 2017 12:50 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אחריות ילד על שמירת נזיקין
תגובות: 10
צפיות: 2185

Re: אחריות ילד על שמירת נזיקין

הפטור או חוסר האחריות של קטן איונובע מתקנת חכמים לפטור אותו אלא מהמציאות או מהדין שהוא איו נחשב בר אחריות ולכן "לא פלוג רבנן" אינו שייך כאן. מה ששייך זה לדון אם זה דין ולכן הוא בכל קטן או שהוא מעצם המציאות ולכן אם המציאות משתנה זה ישתנה אבהיר: לא כתבתי שלא חילקו חכמים בתקנתם , אלא שלא חיל...
על ידי עזריאל ברגר
ג' נובמבר 21, 2017 11:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גישת היהדות לגרפולוגיה
תגובות: 114
צפיות: 6493

Re: גישת היהדות לגרפולוגיה

א. הרב מאיר להמן החזיק מגרפולוגיה, כמשתקף מספרו על רבי שמואל הנגיד. ב. (בין יהודים לא אומרים להבדיל, אבל יבחל"ח) מתוך ההיכרות שלי עם ד"ר גדי אלכסנדרוביץ' (http://www.gadial.net וגם בהתכתבויות פרטיות) - ברור שהגרפולוגים נכשלו בגדול בהערכתם אותו. לדוגמא: לומר עליו שאיננו יודע לנתח דברים בצור...
על ידי עזריאל ברגר
ב' נובמבר 20, 2017 5:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות טו,ב ביטלו במגרש אנוסתו
תגובות: 0
צפיות: 663

מכות טו,ב ביטלו במגרש אנוסתו

הגמרא מחפשת אוקימתא לומר שהאונס יתחייב מלקות על לאו ד"לא יוכל לשלחה", למ"ד דבעינן "ביטלו". ולמסקנא אומרים שלא שייך "ביטלו" בלאו זה (אא"כ למ"ד נדר שהודר ברבים אין לו הפרה אם נאמר שאין להפירו אפילו לדבר מצווה). והנה, לכאורה אפשר למצוא שתי אוקימתות: א. אם הר...
על ידי עזריאל ברגר
ב' נובמבר 20, 2017 5:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קברו של נון
תגובות: 16
צפיות: 2124

Re: קברו של נון

כבר נכב''ב זה פס' בירמיהו, ויש ע''ז חזו''א. סגולה מפורסמת אגב, לבנים זכרים, להתפלל במשכן שילה את תפילת חנה. סגולה מפורסמת? מה מקורה? אם כי אפשר לצרף אותי ל"בדוק ומנוסה", כי התפללתי שם (וגם ב"נבי סמואל", שגם עליו יש מפקפקים) והתחייבתי לקרוא לבן שלי שמואל, וזכיתי לבן זכר לאחר 5 בנ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' נובמבר 20, 2017 5:01 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אחריות ילד על שמירת נזיקין
תגובות: 10
צפיות: 2185

Re: אחריות ילד על שמירת נזיקין

כדכד כתב:בעניני ממונות מצינו גדרים שונים לקטנים שיש בהם קצת דעת כגון "הפעוטות מקחן מקח". המושג "לא פלוג רבנן" לכאורה שייך בתקנות ולא בדיני ממונות

במקח וממכר - חילקו. בנזיקין - לא אמרו יז"ל שיש חילוק, וממילא נשארים בהגדרה הרגילה של "לא פלוג".
על ידי עזריאל ברגר
ב' נובמבר 20, 2017 5:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גזירה שרק הציבור יכולים לעמוד בו...
תגובות: 3
צפיות: 715

Re: גזירה שרק הציבור יכולים לעמוד בו...

אשר177 כתב:כל הגזירות והתקנות הם ביטוי לקטנות המוחין של הציבור שצריך שיכריחו אותם לא לבזבז את מה שאין להם....

והעסקנים ידועים בקטנות מוחם, אשר הוא כ"כ קטן - עד שאין הם יכולים לעמוד בגזירות שהם עצמם גוזרים...
על ידי עזריאל ברגר
ב' נובמבר 20, 2017 4:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין מסירת הסימנים ע"י רחל
תגובות: 13
צפיות: 635

בענין מסירת הסימנים ע"י רחל

וודאי שבמשל המוכר הוא גזלן, אבל לא הסברת מה הקשר לרחל אימנו? - הסיכום היה שרחל תינשא ליעקב ואף קבעו ביניהם סימנים, ברגע האחרון לבן ברמאותו מסר את לאה, ורחל בצניעותה וצידקותה מסרה את הסימנים הנסתרים ללאה. האם זה לא חסד שאין כדוגמתו? חסד כלפי לאה. בעייתי כלפי יעקב! אא"כ כתירוצו של הרב סגי נהור ו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' נובמבר 20, 2017 4:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרה"ק ר' אליהו משדה לבן
תגובות: 6
צפיות: 485

Re: הרה"ק ר' אליהו משדה לבן

ראה כאן למשל https://he.wikipedia.org/wiki/בילה_צרקווה דומני שהיה שם דפוס, ויש ספרים שעל שעריהם נכתב 'פה שדה לבן'. מעתיק משם: משמעות שמהּ בשפות הסלאביות היא "כנסייה לבנה", ועל כן בפי היהודים כונתה "שׂדה לבן", או בלשון סגי נהור: "שווארצע טומאה" (יידיש: "טומאה שחורה...
על ידי עזריאל ברגר
א' נובמבר 19, 2017 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 959

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

יש מקרה דומה לזה באגרות משה לגבי הפטרות בהר ובחוקותי.
על ידי עזריאל ברגר
א' נובמבר 19, 2017 5:53 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אחריות ילד על שמירת נזיקין
תגובות: 10
צפיות: 2185

Re: אחריות ילד על שמירת נזיקין

שאלני בני שליט"א כשלמדתי אתו משניות ב"ק "המוסר שורו לחש"ו" "השולח את הבערה לחש"ו" - האם מדובר על ילד קטן שאין לו כלל אחריות למעשיו או שכל ילד לפני היותו בר מצוה נחשב קטן לענין זה שכן הוא עצמו חושב שהוא מספיק אחראי כדי לשמור ?(ואינו בר מצוה עדיין) בפשטות לא פל...
על ידי עזריאל ברגר
א' נובמבר 19, 2017 2:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה
תגובות: 6
צפיות: 284

Re: מזוזה

שייף נפיק כתב:מה פירוש המילה מזוזה והשורש שלה.

לפי ויקימילון:
אחת משתי דופנות הכניסה לבית או לחדר, שעליהן מונח המשקוף.

ומקור המילה, לדבריהם (עפ"ל?): "מאכדית".
על ידי עזריאל ברגר
א' נובמבר 19, 2017 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסמך לחובבי חכמת התכונה מהאדמו"ר מחב"ד
תגובות: 1
צפיות: 145

Re: מסמך לחובבי חכמת התכונה מהאדמו"ר מחב"ד

יישר כח גדול.
(וכידוע ליודעים, שהנני כן "מאנשיה" של חכמה זו...)
על ידי עזריאל ברגר
א' נובמבר 19, 2017 7:45 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 1149

Re: עשיו האכיל כלב

והבת שלי חזרה מהגן וסיפרה שהוא צד נחש(!) להביא לאביו.
ושייך גם לאשכול זה:
viewtopic.php?f=7&t=20568
על ידי עזריאל ברגר
ש' נובמבר 18, 2017 5:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקיחת אוכל משמחות
תגובות: 3
צפיות: 136

Re: לקיחת אוכל משמחות

אלדר בריל כתב:האם המוזמן לשמחות מותר לקחת מעט אוכל לבית, כגון בשביל אשתו וכדומה, בלי בקשת רשות מפורשת מבעלי הסעודה? באיזה ספר כדאי לראות?

כמדומני שיש בחז"ל ובראשונים לאיסור. הוזכר גם בהלכות קידושין.
ושמא השתנו העיתים וצ"ע.
על ידי עזריאל ברגר
ו' נובמבר 17, 2017 12:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חבר מושבעים על פי התורה
תגובות: 9
צפיות: 605

Re: חבר מושבעים על פי התורה

מה שנכון נכון כתב:תשובת המשנה הלכות ח"ד סימן ריג [על ענין זה ממש].

לאיסור מוחלט, כמעט בכל גווני, אא"כ כשיש היתר של "להציל מידם".
על ידי עזריאל ברגר
ו' נובמבר 17, 2017 12:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 249

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

הרב אבן זועקת, אל דאגה. דבר ראשון, אני לא נסמך רק על מה שכותבים בפורום אלא רק מבקש עזרה ללבן הענין. כמובן שאני גם בודק בדרכים אחרות, אך מחשבות חברי הפורום עוזרות לכוון למקום הנכון. דבר שני, בנידון דידן יש כאן את הרב ברגר שכותב בשמו המלא ואין צורך לחשוש לניק אלמוני. רק להבהיר, שאינני רב, ולא זכיתי ל...
על ידי עזריאל ברגר
ו' נובמבר 17, 2017 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 249

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

חשבונות רבים כתב:
עזריאל ברגר כתב:לכאורה 1 או 3,

נכון. 2 כלל לא מועיל ורק מוסיף איסור שמתייחד גם עם האחיינית.
עזריאל ברגר כתב:ועדיף שניהם, בפרט שמדובר ללינת לילה, ובקרובי משפחה.

למה רק עדיף? צריך שני שומרים בלילה.

צודק בשתי הערותיך.
על ידי עזריאל ברגר
ו' נובמבר 17, 2017 10:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: "על הגפן" על יין המילה
תגובות: 0
צפיות: 178

"על הגפן" על יין המילה

המברך בברית מילה, ומתיישב אח"כ לסעודה - האם צריך לכתחילה לברך "על הגפן" על היין ששתה, כבהבדלה, או שאינו צריך, כבקידוש?

ואם נידון כבר - נא לא להגיב כאן, אלא לשלוח לי בפרטי, ואמחק מיד את הודעתי.
על ידי עזריאל ברגר
ו' נובמבר 17, 2017 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה
תגובות: 14
צפיות: 249

Re: שומר לענין יחוד - שאלה למעשה

לכאורה 1 או 3, ועדיף שניהם, בפרט שמדובר ללינת לילה, ובקרובי משפחה.
על ידי עזריאל ברגר
ו' נובמבר 17, 2017 9:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמחת חתן וכלה. למה צריך לשמחם.
תגובות: 22
צפיות: 611

Re: שמחת חתן וכלה. למה צריך לשמחם.

טברייני כתב:אינו מדין שמחת חתן וכלה, אלא אך ורק מדין 'ואהבת לרעך כמוך'??

הרמב"ם מבאר באריכות (בהקדמתו לספר המצוות, כמדומני שורש ראשון, וכן בהלכות אבל - כמדומני בפרק האחרון) שמצוות הכנסת כלה (וכן ביקור חולים, והלווית המת וכל כיו"ב) היא מדרבנן, אבל היא גם פרט במצוות אהבת ישראל.
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 16, 2017 4:36 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: חומש פרשת ויצא
תגובות: 7
צפיות: 286

Re: חומש פרשת ויצא

הא לחמא עניא כתב:מה הענין לאחר כל סיום פסוק כתוב: רש"י ????

זה כתוב רק בפסוקים שיש עליהם רש"י.
במהדורות החדשות-יותר הם שיפרו זאת.
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 16, 2017 2:10 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: חומש פרשת ויצא
תגובות: 7
צפיות: 286

Re: חומש פרשת ויצא

עזריאל ברגר כתב:
מצפה כתב:איפה אני יכול להשיג קובץ PDF של פרשת ויצא?
דחוף!!

"דבר מלכות"

בקובץ המצורף, עמוד קיג ואילך.
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 16, 2017 2:07 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: בירור בעניין זכויות יוצרים - בעידן המקוון.
תגובות: 15
צפיות: 1065

Re: בירור בעניין זכויות יוצרים - בעידן המקוון.

פי האתון כתב:מישהו כתב לי שעל טקסט בלבד אין תבעיה על זכויות יוצרים, רק על פרסום תצלומי הכת"י.
האם זה נכון?
(אם אכן זה נכון, אפשר להדפיס המון ספרים על סמך הכתבי יד, ללא להסתבך עם תביעות).

זכויות הטקסט - שייכות למחבר וליורשיו!!!
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 16, 2017 2:06 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: חומש פרשת ויצא
תגובות: 7
צפיות: 286

Re: חומש פרשת ויצא

מצפה כתב:איפה אני יכול להשיג קובץ PDF של פרשת ויצא?
דחוף!!

"דבר מלכות"
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 16, 2017 8:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקדמת שמאל לימין בסגירת סקוצ' בנעל
תגובות: 3
צפיות: 113

Re: הקדמת שמאל לימין בסגירת סקוצ' בנעל

כך נהיגנא למעשה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' נובמבר 16, 2017 8:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: "עוף או שניצל''? - " מצוה בשונא''!
תגובות: 32
צפיות: 902

Re: "עוף או שניצל''? - " מצוה בשונא''!

שמעתי מהגאון הגדול רבי אברהם ארלנגר, דיש ללמוד ממצוות פריקה וטעינה דמצוה בשונא דלכוף יצרו עדיף, שכשיש לפניו בחירה בין ב' דברים כה"ג צריך לבחור מה שפחות ערב כדי לכוף יצרו! ( הוא הביא הדוגמא מעוף אלא שלא זכר איך קוראים לדבר השני!.. אשרי עין ראתה..) שמעתי פעם על הגה"צ ר' יעקב קמינצקי זצ"...
על ידי עזריאל ברגר
ד' נובמבר 15, 2017 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כרוב עדיף דזיין - האם כל דבר שמזין יותר קודם בברכתו?
תגובות: 4
צפיות: 223

כרוב עדיף דזיין - האם כל דבר שמזין יותר קודם בברכתו?

בסיפור הגמרא על המברך והמלגלג, משמע שאם יש שני מאכלים שווים בברכתם, ואחד הוא מזין יותר, כגון כרוב שלוק (שברכתו שהכל) לעומת בשר - יש להקדים את המזין יותר (עכ"פ כשהמאכל השני אינו חביב יותר).
לא ראיתי שהביאו זה למעשה בספרי ההלכה.
מדוע?

האם הנושא כבר נידון? היכן?
על ידי עזריאל ברגר
ד' נובמבר 15, 2017 4:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 542
צפיות: 33570

Re: מסורת הגננות

האם יש מסורת לגננות לא ללמד על עקידת יצחק בגילאי הגן 3-6 : עברתי על התיקיות של הילדים וסיפור העקידה נשמט, למעט גננת אחת שסיפרה להם על העקידה באופן הזה: הקב''ה מבקש מאברהם לתת לו את יצחק במתנה במקום שאני אראה לך אברהם אבינו קם בבוקר וכו' ואז שם את יצחק על המזבח לתת אותו מתנה לה' ואז ה' אומר לו אל תש...
על ידי עזריאל ברגר
ב' נובמבר 13, 2017 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: תשובה בימים שאין אומרים וידוי כיצד?
תגובות: 1
צפיות: 81

Re: תשובה בימים שאין אומרים וידוי כיצד?

בשו"ע אדה"ז, בהלכות תענית חלום בשבת, כותב שמותר להתוודות בשבת.
על ידי עזריאל ברגר
ב' נובמבר 13, 2017 10:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: צדקה לכל מבקש
תגובות: 13
צפיות: 315

Re: צדקה לכל מבקש

ארז"ל: מי שאין בו דעה - אסור לרחם עליו.
ועוד, שנתינת כסף שבו הוא יזיק לעצמו - אינה אהבה אלא שנאה, ומאן דעלך סני - לחברך לא תעביד!

הגע בנפשך: אם היה זה אחיך - האם היית נותן לו כסף שיהיה לו לקניית סמים?!
על ידי עזריאל ברגר
ב' נובמבר 13, 2017 9:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: ציצית כשרה בשבת ברה''ר - כשדעתו להחליפה
תגובות: 1
צפיות: 76

Re: ציצית כשרה בשבת ברה''ר - כשדעתו להחליפה

ומה הדין במי שיש לו כפתור יפה בבגד ודעתו להחליפו?
עכשיו הציצית משמשת את הבגד, ומקיים בה מ"ע (ואפילו בלילה - מקיים בה ספק דאורייתא לחומרא), ומה לי שדעתו להחליפה?
על ידי עזריאל ברגר
ב' נובמבר 13, 2017 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: כאשר הנגזל מכר לאחר, למי משלמים?
תגובות: 9
צפיות: 256

Re: כאשר הנגזל מכר לאחר, למי משלמים?

הריני לבקש מחילת הרב "עושה חדשות" על שטעיתי בקריאת דבריו, וזלזלתי בשאלתו וכו'. משום-מה קראתי את השאלה כאילו הגזלן מכר ולא הנגזל , ולכן לא הבנתי מדוע הדיון מסתבך. ומעתה נחזור לבירור השאלה האמיתית: הקרן שייכת ללוקח, לפחות מדין שעבודא דר"נ. אבל כפל לכאורה א"א למכור, דאל"ה הגמ' ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' נובמבר 10, 2017 11:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: כאשר הנגזל מכר לאחר, למי משלמים?
תגובות: 9
צפיות: 256

Re: כאשר הנגזל מכר לאחר, למי משלמים?

עושה חדשות כתב:אני מדבר (כמובן) באופן -
שהקנין חל כראוי,
הקונה שילם,
הבעלים לא התייאש,
ואם החפץ היה בעין, היה צריך לחזור אל הקונה.
שאלתי היא מה קורה כאשר החפץ נשרף, למי הגזלן משלם את הדמים.

לבעלים ודאי משלם.
ללוקח - דינו ככל מוכר שנשרף החפץ שברשותו ("נשרפו חיטיך בעליה") שתלוי ברמת הפשיעה וכו'.

עבור לחיפוש מתקדם