החיפוש הניב 2988 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 18, 2018 4:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות במסכת מגילה
תגובות: 29
צפיות: 266

Re: מגילה יד ב' - בענין גירות רחב

מעניין לעניין,, מפליא הדבר, שבעוד כהן אסור בגיורת וזה נחשב לדבר של בדיעבד, הרי שמשה, כלב ויהושע נישאו לגיורת,! ומה הפליאך, אינם כהנים! לגבי משה, האיכא למ"ד "משה כהן היה ואוכל בקדשי שמים", אלא שמאחר שנשאה לפני כן - הותרה לו, ככהן הדיוט שאירס (וכ"ש נשא) אלמנה ומינוהו לכהן גדול. וז...
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 18, 2018 3:16 pm
פורום: פסח
נושא: בעניין ברכת מעין שבע השנה
תגובות: 34
צפיות: 1775

Re: בעניין ברכת מעין שבע השנה

בני ברקי כתב:בנטעי גבריאל מביא שמנהג חסידים(ויזניץ,סקוורא ו,ספינקא ועוד)כן לומר מעין שבע בליל פסח שחל בשבת.
יש חסידיות שלא נהגו לומר?

חב"ד לא אומרים.
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 18, 2018 2:47 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מעולם ועד עולם - או מעולם עד עולם?
תגובות: 4
צפיות: 142

Re: מעולם ועד עולם - או מעולם עד עולם?

זאת מצאתי:

תהילים מא,יד: מהעולם ועד העולם.
צ,ב: ומעולם עד עולם
קג,יז: מעולם ועד עולם
קו,מח: מן העולם ועד העולם
נחמיה ט,ה: מן העולם עד העולם
דברי הימים א, טז,לו: מן העולם ועד העולם.
כט,י: מעולם ועד עולם
על ידי עזריאל ברגר
ו' מרץ 16, 2018 4:42 pm
פורום: פסח
נושא: משמרת תרומתי - בער"פ
תגובות: 3
צפיות: 64

Re: משמרת תרומתי - בער"פ

אסור לתת תרומה לגוי!
על ידי עזריאל ברגר
ו' מרץ 16, 2018 4:37 pm
פורום: פסח
נושא: ריבוי מצות בקערה
תגובות: 4
צפיות: 84

Re: ריבוי מצות בקערה

מקור - לא ידענא.
סברא - כדי שכל המסובים יאכלו מהמצות שבקערה.
על ידי עזריאל ברגר
ו' מרץ 16, 2018 10:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: דירוג בין ג' עבירות חמורות
תגובות: 26
צפיות: 840

Re: דירוג בין ג' עבירות חמורות

זקני דרום כתב:מצאתי דבר נפלא מהגר"א באמרי נעם ברכות סא. שהוא מדרג רציחה קלה מג"ע וג"ע קל מע"ז

מסתמא למד זאת מהגמרא "אחורי ארי ולא אחורי אשה, אחורי אשה ולא אחורי ע"ז", ודלמא עלה קאי.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מרץ 15, 2018 10:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב
תגובות: 14
צפיות: 190

Re: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב

בספר "שבת כהלכה" להר'י פרקש מדבר על זה לגבי הוספת מים חמים לצ'ולנט העומד לישרף.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 14, 2018 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט
תגובות: 7
צפיות: 86

Re: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט

קביעות מזוזה אינו עניין לכאן, כי מיירי במלאכה שהותרה לצורך או"נ ומתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה שלא לצורך ועדיין צריך צורך יו"ט קצת. אבל מלאכת בונה לא הותרה לצורך אוכל נפש (תוספות בשבת גבי מגבן שאלו מדוע לא אבל לא כתבו שאכן הותרה) וממילא לא מועיל בה צורך יו"ט קצת. נכון. ואחרי כל החשבו...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 14, 2018 1:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט
תגובות: 7
צפיות: 86

Re: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט

קיצרתי, וארחיב מעט: ברית מילה - מצוותה בו ביום, משא"כ בדיקת חמץ - מצוותה אתמול. ומלאכה שיכולה ליעשות מבערב - אינה נעשית ביו"ט. אלא שבד"כ לא מדקדקים בהדלקת הנר אם יכלה להיעשות מבערב, ולכן עצ"ע. הבנתי, אך גם אילולא מש"כ שצ"ע בענין הדלקת הנר... אכן יכול/חייב היה לעשות מעי...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 14, 2018 12:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט
תגובות: 7
צפיות: 86

Re: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט

אולי מצד "מלאכה שאפשר לה ליעשות מעיו"ט"? אבל בד"כ לא אומרים זאת בהדלקת הנר... והלא הוא גם שכח לבדוק לפני.... קיצרתי, וארחיב מעט: ברית מילה - מצוותה בו ביום, משא"כ בדיקת חמץ - מצוותה אתמול. ומלאכה שיכולה ליעשות מבערב - אינה נעשית ביו"ט. אלא שבד"כ לא מדקדקים בהדלקת ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 14, 2018 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט
תגובות: 7
צפיות: 86

Re: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט

אולי מצד "מלאכה שאפשר לה ליעשות מעיו"ט"?
אבל בד"כ לא אומרים זאת בהדלקת הנר...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מרץ 12, 2018 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה
תגובות: 18
צפיות: 344

Re: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה

החושב כתב:באופן שהוא אומר בפירוש שאת התפילה הראשונה התפלל לשם מעריב, ואת השנייה - לשם תשלומין, בזה הדין יהיה שונה - הוא יוצא ידי חובת שתי התפילות (וזה לא כמו הט"ז, שאומרת שלא מאמינים לו, ודבריו צריכים עיון).

מה כותב הט"ז?
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 11, 2018 2:50 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם היו למרדכי היהודי בנים?
תגובות: 13
צפיות: 742

Re: האם היו למרדכי היהודי בנים?

דמשק כתב:תמיהני שלא העירו בזה, דלפי המבואר בחז"ל שמרדכי מסנהדרין היה, ברור שהיה לו בנים דאין מושיבין בסנהדרין מי שאין לו בנים (סנהדרין לו:).

ואולי מספיק ילדים מאומצים בשביל צער גידול בנים?
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 11, 2018 2:38 pm
פורום: פסח
נושא: שימור המצות לאחר האפיה - לאור עובדות מהגר"ח והגרי"ז הלוי
תגובות: 11
צפיות: 347

Re: שימור המצות לאחר האפיה - לאור עובדות מהגר"ח והגרי"ז הלוי

דרומי כתב:[מסופר על אחד הצדיקים שביקש שיקנו איזה דבר מאכל לפסח, ואמר שיקנוהו דוקא בחנות שלא מוכרים בה חמץ כלל]

זה היה שקדים מתוקים, שמסתמא נמכרו בתפזורת, ולכן היה חשש מתערובת חמץ.
על ידי עזריאל ברגר
ש' מרץ 10, 2018 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה
תגובות: 18
צפיות: 344

Re: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה

או דלמא לאידך גיסא:
אותו אחד ששכח להבדיל בראשונה והבדיל בשניה, אם עתה ישכח ויאכל לפני הבדלה - הוא יבוא בטענה שכבר הבדיל בתפילתו השניה ואינו נחשב "טעה בזו ובזו", ולמפרע ירצה להחיל עליה שם "תפילת ערבית".
ואולי לכן תמיד נחשיב את התפילה הראשונה שבה הבדיל כתפילת ערבית.

ועצ"ע.
על ידי עזריאל ברגר
ש' מרץ 10, 2018 7:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה
תגובות: 18
צפיות: 344

Re: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה

אוי"ל, ובהקדים: יש מחלוקת הפוסקים לגבי הטועה והזכיר דבר שאינו מחויב בו שלא בעיתו אם יחזור ויתפלל (והכרעה המקובלת שיחזור ויתפלל נדבה אם אפשר). והנה, למ"ד שאינו חוזר - אין ראיה לעניננו. אבל למ"ד שחוזר, יש לדון: אם הבדיל בשתיהן יצא. מכאן נמצינו למדים שגם תפילת תשלומי מנחה יש לה שייכות לה...
על ידי עזריאל ברגר
ו' מרץ 09, 2018 8:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 360
צפיות: 6200

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

נ, ב איך אמר רב ששת על אביו שאינו חכם ולית נגר ולא בר נגר דיפרקינה ופירש רש"י, "נגר בן נגר. חכם בן חכם" ממשיכה הגמ', "אמר רב ששת אנא לא נגר אנא ולא בר נגר אנא". ומקשים, הלא אם בר נגר פירושו בנו של אדם חכם, היאך אמר רב ששת על אביו שאינו נגר - חכם, והלא בזה ממעיט הוא לכאורה מ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' מרץ 09, 2018 8:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 360
צפיות: 6200

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

נ, א בנן של קדושים "א"ר יוחנן בנן של קדושים מהלך עליהן ואנן נפרוש מהן, מאן ניהו בנן של קדושים רבי מנחם ברבי סימאי ,ואמאי קרו ליה בנן של קדושים דאפי' בצורתא דזוזא לא מיסתכל" א. מדוע אם כן נקרא בנן של קדושים, והלא הקדושה היא משום שהוא לא מסתכל בצורתא דזוזא. ב. האם המושג 'קדוש', זהו רק ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מרץ 08, 2018 10:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכחת התפילה בדורות הקדמונים
תגובות: 15
צפיות: 396

Re: שכחת התפילה בדורות הקדמונים

כמדומני שיש מבארים, שאחרי החורבן היו צריכים לתקן נוסח חדש (כמו "ולירושלים עירך ברחמים תשוב", שבזמן הבית מסתמא אמרו אותה בנוסח אחר), וזה מה שתיקן ר"ג ובית דינו.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מרץ 08, 2018 10:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)
תגובות: 13
צפיות: 346

Re: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)

האם אינך יכול לפנות למשטרה ולבקש פרטים של בעל הרכב?
או עכ"פ לבקש מהם שיפנו לבעל הרכב וימסרו לו שאתה מחפש אותו לצורך תשלום?
על ידי עזריאל ברגר
ה' מרץ 08, 2018 9:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות יג: - מסית ומדיח - אין בהם כרת?!
תגובות: 2
צפיות: 94

Re: מכות יג: - מסית ומדיח - אין בהם כרת?!

הטעות היא שלא בכל חייבי מיתות ב"ד יש כרת. וכפי שכתב הרמב"ם בספר המצוות מצות לא-תעשה שנ"ב: וכן יתבאר לך שכל מי שנתחייב מיתת בית דין איזו מיתה שתהיה הנה האיש ההוא גם כן בכרת כשלא המיתוהו בית דין או לא נודע בו מלבד עשרה אנשים שהם מחוייבי מיתת בית דין ואין כרת עליהן והם מסית ומדיח ונביא ש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 07, 2018 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושה בשומע תפילה
תגובות: 11
צפיות: 214

Re: קדושה בשומע תפילה

נשאל בזה בשולחן מנחם ח"א ע' רלח, והשיב: "לא אישתמיט שום פוסק להביא דבר זה, חידוש גדול כזה. ולכן לא נראה לי הוראה הנ"ל [=שרצה לחדש להתיר לומר קדושה אז], ואפשר לומר הטעם לשלילתה - כי אין להערים בדבר שאינו הכרח". ויש לעיין מדוע לא ציין למחלוקת בדינו של השוכח "אתה חוננתנו"...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 07, 2018 9:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 360
צפיות: 6200

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

אוי"ל באו"א: מכיוון שכל האבנים אסורות בהנאה מדאורייתא - לא רצו חכמים להקל בטומאתם, ולומר שחלק מהאבנים אסורות בהנאה ומטמאות, וחלק אסורות בהנאה ואינן מטמאות. ועוד חשבתי לומר, שמכיוון שאסורות בהנאה - שוב אין מה לחלק את האבנים, אלא שזה לא פשוט, דהנה אם יבואו הכמרים ויתבעו לתת להם חצי מהאבנים -...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 07, 2018 8:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור לקשר בין מציאת פרה אדומה לביאת המשיח?
תגובות: 3
צפיות: 117

Re: האם יש מקור לקשר בין מציאת פרה אדומה לביאת המשיח?

שמעתי מספרים שאמרו לא' מגדולי ישראל (אולי הגרמ"פ) שנולדה פרה אדומה, והנה סימן לביאת משיח וכו'. אמר להם: הלא "פרה בת ג' שנים", ומה תועיל עגלה בת יומה אם משיח יבוא עתה?! אלא צ"ל שיש כבר פרה אחרת "בת ג' שנים" שאיננו יודעים איפה היא, והיא עומדת מוכנה שכאשר "פתאום יבוא ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 06, 2018 9:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?
תגובות: 8
צפיות: 489

Re: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?

השייכות (ע"ד אפשר) כי באביי מבואר באיסורא את"ל מחודש, כי הרי באבידה שאין בה סימן אינו חייב בהשבה וגם לא נעשה שומר, ואעפ"כ אינו זוכה אח"כ ביאוש, וא"כ ה"ה בשינוי רשות ואח"כ יאוש. גם באבידה שאין בה סימן חייב בהשבת אבידה, וממילא נעשה שומר, כמבואר בסוגיא דנפל מטבע שאם ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 06, 2018 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע האריז"ל לא אמר 'ויתן לך' בביכנ"ס
תגובות: 7
צפיות: 236

Re: מדוע האריז"ל לא אמר 'ויתן לך' בביכנ"ס

טעמו אינני יודע.
אבל יש להעיר ממנהג חב"ד שאומרים זאת [בבית] אחרי הבדלה, אך מדייקים לומר שנים ביחד, בד"כ מתוך סידור אחד.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 06, 2018 6:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)
תגובות: 13
צפיות: 346

Re: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)

ברור שהדין הוא לעשות צרכי רבים. מה זה שייך לאבידה?! יש כאן חוב ממון שחייב המזיק מדין "ישיב", ולא ממון בעין כבאבידה. בדיוק כמו שבגזל יש חוב ממון, בגוונא שהגזילה כבר לא בעין, מדין "והשיב". ולכן בשניהם הדין הוא שאם לא יכול לאתר את בעל החוב יעשה בכסף צרכי רבים וכי אבידה איננה חוב ממ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 06, 2018 10:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבוצות וואטצפ תורניות
תגובות: 17
צפיות: 709

Re: קבוצות וואטצפ תורניות

ויש כמה הבדלים בין קבוצות למיניהם (גם כשהן מוקדשות רק לעניני תורה) לבין הפורום דידן, ואכמ"ל אכן יש כמה הבדלים, מהם לטוב ומהם וכו'. לדוגמא שאלות של הלכה למעשה (כשאינני יכול לתפוס את המו"צ עמו אני מתייעץ בד"כ, וצריך הכרעה דחופה) אני שואל בוואטסאפ ולא כאן, כי שם אני מכיר שפלוני הוא רב ש...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 06, 2018 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)
תגובות: 13
צפיות: 346

Re: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)

א. לכתחילה היה מן הראוי לשמור את מספרו של הרכב הנפגע, ואז אפשר לברר את פרטיו דרך המשטרה וכיו"ב.
ב. בדיעבד אם לא עשה כן - לפענ"ד אין כאן "גזל" ולכן לא הייתי אומר שיעשה בזה צרכי רבים, אלא יותר דומה לאבידה שיהא מונח עד שיבוא אליהו.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 06, 2018 9:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לנשק הציצית אחרי ברוך שאמר
תגובות: 6
צפיות: 248

Re: האם מותר לנשק הציצית אחרי ברוך שאמר

תוכן כתב:מכיון שלנשק את הציצית אחרי ברוך שאמר, זה לא עקרוני בשום צורה, על כן נראה שעדיף לחשוש לדעות אלו שהם מעיקר הדין.

מעיקר הדין חובה להקפיד על מנהגי ישראל.
ומעיקר הדין לא צריך לחפש חומרות מתחת האדמה.
וד"ל ואכמ"ל.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 06, 2018 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנהגת שינויי השם
תגובות: 5
צפיות: 524

Re: הנהגת שינויי השם

מעניין שהאדמור מחבד לא המליץ על שינוי שמות בדרך כלל, וגם לבעלי תשובה, ואפילו השם 'נמרוד' אמר להשאיר ולהתכוון למרידה כנגד היצר הרע . זאת תוספת לא נכונה. ר' נמרוד חפץ שאל את הרבי אם לשנות את שמו, והרבי רק ענה לו "אין צורך". נ.ב. הרבי תמך לפעמים בשמות פרטיים "מודרניים", כגון אדם שש...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מרץ 05, 2018 8:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לנשק הציצית אחרי ברוך שאמר
תגובות: 6
צפיות: 248

Re: האם מותר לנשק הציצית אחרי ברוך שאמר

ויש גם חולקים על הבית אפרים.
ויש גם שאמרו במפורש שצריך לנשק את הציצית בסיום ברוך שאמר.

בקיצור: אי אפשר לצאת ידי כולם. ובבואנו מימי הפורים: אי אפשר "לעשות כרצון איש ואיש" וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 04, 2018 4:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מצה זו על שום מה
תגובות: 3
צפיות: 164

Re: מצה זו על שום מה

וכן האריכו בזה בכו"כ מאמרי חסידות-חב"ד, וחילקו בין "מצה שלפני חצות" לבין "מצה שאחרי חצות" ואינני זוכר את הביאור ולא מ"מ מדויקים, אבל כמדומני שיש כמה מאמרים שמתחילים "מצה זו" ומבארים ענין זה.
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 04, 2018 4:28 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 588

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

ראשית, ברור שהשאלה היא לא רק על פורים, ומדוע נזכרו רק בהקשר לחג? לדעתי, זאת שאלת תם במונח הכי עדין שאני יכול לומר... למה צריך לחפש 'חיוב' להודיע? פשוט שזה מכשול אם המקבל לא יודע שזה חלבי ויוכל לאכול זאת אחרי בשר, 'לחפש' חיוב להודיע.... אני לא יודע אם לצחוק או לבכות לא צריך לבכות ולא לצחוק פשוט לקרא...
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 04, 2018 11:41 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים
תגובות: 17
צפיות: 371

Re: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים

דרומי כתב:הטרגדיה של אסתר כבר חלפה עברה.

חלפה עברה, אבל לא היתה תשועה ממנה. כך שאיננה מגדילה את השמחה.
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 04, 2018 11:27 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 588

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

אוהב אוצר כתב:ראשית, ברור שהשאלה היא לא רק על פורים, ומדוע נזכרו רק בהקשר לחג?

אה"נ, ולכן השאלה בפורום בית המדרש ולא בפורום פורים, אלא שמעשה שהיה כך היה.
אוהב אוצר כתב:למה צריך לחפש 'חיוב' להודיע?

הוא אשר דיברתי: ואהבת לרעך כמוך.
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 04, 2018 11:19 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים
תגובות: 17
צפיות: 371

Re: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים

רעיון יפה. ויש להעיר מענין המרור והחרוסת ואכמ"ל. אבל יש להעיר שיש את הניגון בפסוק "אשר הגלה מירושלים עם הגולה גו'", ולענין זה עדיין לא זכינו להצלה וישועה, כי אכתי עבדי אחשורוש אנן, ואין לנו לא ארון ולא כרובים כו', וממילא לענין זה הרי לכאורה לא היה צריך לנגן באופן זה. אמת, וגם ב"...
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 04, 2018 9:54 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים
תגובות: 17
צפיות: 371

Re: מקור למנגינת איכה בפסוקים מסוימים

לא מובן לכאורה מה הקשר לשבת חזון. שם זה כדי שלא להראות אבלות בשבת, אולם כאן (א) זה לא שבת (ב) אין מלכתחילה חשש לאבילות. א. בפורים אסור לנהוג אבלות בפרהסיא כמו בשבת. ולגופם של דברים: לפענ"ד נראה שהקריאה הזאת רק מגבירה את השמחה של ההצלה, כיתרון האור מן החושך. וסברת המחמירים בזה - קרובה בעיני לסב...
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 04, 2018 9:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2127
צפיות: 174513

Re: אשכול אביעה חידות

פסוק במגילה שיש בו ג מילים זהות באותיותיהן ושונות מהותית בניקודן ובמשמעותן.
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 04, 2018 9:44 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר
תגובות: 23
צפיות: 588

Re: שלח מנות חלביים אם מחוייב להודיע שלא יכשלו לאוכלם אחרי בשר

א. בדף היומי בתקופה האחרונה הוזכר מעשה דרבה שרץ למרחק גדול כדי להחזיר דבר שהיה חשש לפני עוור במכירתו. ב. למעשה לפענ"ד נראה כך: אם מדובר במאכל שנראה פרווה, וכ"ש אם בטעות מסומן עליו "פרווה" וכיו"ב - מחויב ללכת ולהזהיר את המקבל, לפחות מדין "ואהבת לרעך כמוך - מאן דעלך סני ל...

עבור לחיפוש מתקדם