החיפוש הניב 3379 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 43
צפיות: 286

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

דרומי כתב:למה זה אגר נטר? אם אכן הם משתמשים בכסף מיידית לצורך הקייטנה, זאת אומרת שהם מתחילים לעבוד בשבילי עכשיו, ואז בוודאי מותר.

סברא טובה, לכאורה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חוקת - יום פטירת אהרן הכהן
תגובות: 6
צפיות: 44

Re: פרשת חוקת - יום פטירת אהרן הכהן

אם מישהו יכול להביא את דברי הרלב"ג במקורם (ציינו שם גם לבמדבר ב, וגם לריש דברים) - תע"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חוקת - יום פטירת אהרן הכהן
תגובות: 6
צפיות: 44

Re: פרשת חוקת - יום פטירת אהרן הכהן

בגמרא ר"ה ב,ב מפורש שלא כדבריו, ומהפסוקים המובאים שם מוכח שלא כדבריו!
וצע"ג.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 43
צפיות: 286

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

הבעיה היא שלפעמים כן מעורב כאן "אגר נטר ליה".
כי מארגני הקייטנה צריכים הרבה כסף להשקיע לפני התחלת הקייטנה בפועל, והכסף של הנרשמים הראשונים - מסייע מאוד בהתארגנות הזאת.
ולכן הצעתי לעשות היתר עיסקא, כי יש כאן באמת השקעה עיסקית.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערמה לכפיית גט
תגובות: 0
צפיות: 25

הערמה לכפיית גט

חשבתי על ערמה מסוימת שאפשר לנקוט בה כדי לכפות גט: היא אומרת "מאיס עלי" וכיו"ב. נכפה אותו (אפילו בשוטים) לתת גט. הגט כשר לדעת הרמב"ם, ופסול לדעות אחרות, ואולי יש מי שאומר שהוא בטל. עכשיו (לכתחילה אחרי ג חודשי הבחנה) האשה תפשוט ידה ותקבל קידושין מאחר. ברגע זה היא נאסרה על בעלה הראש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעל התניא הקפיד כשהכניסו בסידורו הפסוקים לפני מים אחרונים?
תגובות: 2
צפיות: 57

Re: בעל התניא הקפיד כשהכניסו בסידורו הפסוקים לפני מים אחרונים?

לא זוכר בבירור.
ממליץ לעיין ב"שער הכולל", כי נראה לי שכתב שם כדבריך.
ועכ"פ מנהגנו לומר כל הפסוקים הנדפסים בסידור, כולל "זה חלק".
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 43
צפיות: 286

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

גם זו לטובה כתב:
עושה חדשות כתב:מחיר הרישום לקייטנות בגנים בירושלים הוא 280 שח, ולנרשמים ומשלמים מוקדם עד תאריך פלוני - 260 שח.
האם יש בזה חשש ריבית?

אפשר לשלם באשראי, אף שהם יקבלו את הכסף בזמן שכבר יעלה 280, וא"כ ההוזלה אינה עבור האגר נטר.

כבר הוזכר לעיל, שאם המציאות היא כך - אכן לכאורה זה גלאט כשר.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 48
צפיות: 931

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

הזכרתם לי ויכוח ששמעתי בין שני בחורי ישיבה (נקרא להם ראובן ושמעון) בקשר למחלוקת מסוימת, ובמהלך הויכוח ראובן אמר לשמעון "האם תעלה בדעתך להתחתן עם 'המפלגה' השניה?!". ואחרי כמה דקות ראובן ניסה להשוות את המחלוקת לב"ה וב"ש. אז שמעון ענה לו "אבל ב"ה וב"ש לא נמנעו לשאת נש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה או עבירה
תגובות: 13
צפיות: 401

Re: עזרה או עבירה

ניים ושכיב כתב:תוצאת ההמתנה כעת היא קיצור ההמתנה ברמזורים והפקקים בהמשך.

טעות גדולה:
א. לפעמים בגלל עיכוב של רגע מפסידים רמזור או נכנסים לפקק שרק עתה התחיל.
ב. לפי סברתך - אף פעם לא כדאי לנסוע...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 59
צפיות: 1266

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

ראיה טובה לפענ"ד.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשת כהן ללדת בבית חולים
תגובות: 19
צפיות: 186

Re: אשת כהן ללדת בבית חולים

באותה מדה אפשר לשאול על כל אשה בשבת.
ונוהגים להקל ולהתיר אפילו לנסוע לבית רפואה מרוחק באם זה יוסיף ב"יתובי דעתה".
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 7:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש
תגובות: 7
צפיות: 158

Re: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש

בשו"ת 'דברי חיים' - מליניק (סימן יא) דן בשאלה זו, ומעלה להלכה למעשה שיסיים ברכת 'אתה חונן' בלא 'אתה חוננתנו', ויבדיל בברכת היום. ונימוקו עמו: כיון דתקינו 'ותודיענו', היינו דביו"ט שחל אחר השבת אומרים הבדלה בנוסח 'ותודיענו' בברכת 'אתה בחרתנו', וכו"ע מתפללין הכי, הוי 'ותודיענו' בברכת 'א...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 4:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 277
צפיות: 12842

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

אולי מצד "לצרכה ולצרכו".
תדע, שמברכים על זה ברכת הנהנין תחילה וסוף!
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 43
צפיות: 286

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

ראיתי דיונים ארוכים בזה, ויש צדדים להקל,
ולפענ"ד ראוי לעשות היתר עיסקא לרווחא דמילתא.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 3:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 1321

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

מה שנכון נכון כתב:יעו"ע באנצ"ת כרך מ' עמ' תרל-תרלב.

אם מישהו יכול להעלות לכאן את הדברים - תע"ב
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 10:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 277
צפיות: 12842

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

סג, א האם באכילת מנחות אמרינן - כהנים אוכלין ובעלים מתכפרין "מיתיבי רבי יוחנן בן בתירה אומר מנין שאם הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה שהכהנים נכנסין לשם ואוכלין שם קדשי קדשים ת"ל {במדבר יח-י} בקדש הקדשים תאכלנו ואמאי נימא בחצר אהל מועד יאכלוה ולא יהא טפל חמור מן העיקר הכי השתא התם עבודה דאד...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 10:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיתת מרים בנשיקה
תגובות: 8
צפיות: 135

Re: מיתת מרים בנשיקה

כלשון בני אדם ולשבר את האוזן ושלא יבוא מ"ד לידי הרהור/ערעור וכדומה לשון בני אדם היא נקדישך ונעריצך ועוד אינו ראיה כלל, כי פעמים רבות מסיימים בלה"ק בלשון כזו אף לזכרים, ושפיל לסיפיה "המשלשים לך קדושה". רק הגבורה/השכינה/מלכות מכונות בלשון נקבה, אבל כמעט תמיד הקב"ה מוזכר בלשון...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה
תגובות: 5
צפיות: 140

Re: החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה

כדכד כתב:הוא קבל את הספר ולא קנה אותו כך שאין בזה דרך הלוואה בכל ענין

ליתר דיוק: אין כאן ריבית מהלווה למלווה, כי אמנם מישהו שילם על הספרים, אך זה לא היה אני ולא מכספי.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 7:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקבוע מזוזה גם כשאין חובה בדבר
תגובות: 2
צפיות: 68

Re: לקבוע מזוזה גם כשאין חובה בדבר

מצאת מקור למנהגו של אדמו"ר הרש"ב לקבוע מזוזה אפילו במלון.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 7:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 277
צפיות: 12842

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צ"ע בעיני כל סוגיית הגמרא שמונח לה בפשטות שאם עשה מעשה עולה בחטאת זה פוסל, אפילו שלא עשה שום דבר שלילי שאמור לפסול בחטאת! ועוד, לא מצינו ששנה הכתוב לעכב במעשי העופות! תוס' לקמן דף סה ריש ע"ב: הִבְדִּיל בְּחַטָּאת וְלֹא הִבְדִּיל בְּעוֹלָה פָּסוּל. בְּחַטָּאת נִיחָא, כִּדְדָרְשִׁינַן בְּת&...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 7:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלוקת העליות בשני ובחמישי פרשת חוקת
תגובות: 4
צפיות: 94

Re: חלוקת העליות בשני ובחמישי פרשת חוקת

השאלה שלך מתבססת על ההנחה שצריך לקרוא מינימום פסוקים ולפי זה קשה למה עכשיו קוראים הרבה. אבל ההנחה כנראה לא נכונה (וראיתי באיזור אליהו שעשה כן לפי הגר"א למעט בקריאה). אבל המנהג הקבוע בישראל הוא לקרוא עד שני, ולכן מחלקים את עליית שני לשלושה חלקים לפי אורך ממוצע פחות או יותר. ק"ק לומר כדבריך...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה
תגובות: 5
צפיות: 140

החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה

לפני הרבה שנים קיבלתי סט גדול של ספרים.
אחרי זמן רב שמתי לב שכרך אחד פגום (כריכה הפוכה).
באתי עכשיו להחליף בחנות של המו"ל, וקיבלתי כרך מהדפוס החדש יותר, שאולי יש בו הוספות על מה שהיה בכרך שהחזרתי.

האם יש כאן צד של פגם?
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 7:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 277
צפיות: 12842

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ס״ד ע״ב רד״ה פסול - דכל שינוי שהוא לפני עבודות הדם פסולות ״ובגמרא מפרש טעמא״ לא מצאתי בגמרא לפנינו. אשמח בביאור כוונתו. בכלל, צ"ע בעיני כל סוגיית הגמרא שמונח לה בפשטות שאם עשה מעשה עולה בחטאת זה פוסל, אפילו שלא עשה שום דבר שלילי שאמור לפסול בחטאת! ועוד, לא מצינו ששנה הכתוב לעכב במעשי העופות!
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?
תגובות: 7
צפיות: 117

Re: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?

לענין כתב:והלא מותר להקטיר גם על קרקע ההיכל!

במקומו של המזבח. לא לידו.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 7:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 1321

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

איש_ספר כתב:היעלה על הדעת שהמקדש אשה ע"מ שהיה המולד ולא היה האמיתי אלא הממוצע שתהיה מקודשת?

מקודשת, כדמפורש ברמב"ם פ"ו מהלכות קידוש החודש:
ושעת קבוצם בלא דקדוק, אלא במהלכם האמצעי - הוא הנקרא מולד

הוי אומר: אין כזה דבר "מולד האמיתי"!
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש
תגובות: 7
צפיות: 158

Re: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש

לי נראה, שמכיוון שחלק גדול מהנוסח הוא משותף, לכן ראוי לומר כך (האדום - אתה חוננתנו, הכחול - ותודיענו, השחור - משותף, הנוסח - כנוסח חבד, ומסתמא אין הבדלים גדולים): אתה חונן ... לאנוש בינה. אתה חוננתנו למדע תורתך ותודיענו ה' אלוקינו את משפטי צדקך ותלמדנו לעשות חוקי רצונך ותתן לנו ... וחגיגת הרגל ותבדל...
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?
תגובות: 8
צפיות: 215

Re: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?

דרומי כתב:שאלה טכנית: האם לא קראו היום פרק ד?

פרי יהושע כתב:אצלי בלוח כתוב פ"ה, אולי מסורת חב"ד שונה?

בחו"ל אמרו פ"ד.
בארה"ק יש נוהגים פ"ה (וכן כתוב בהרבה לוחות), ויש נוהגים פ"ד, וכן הוא מנהג חב"ד.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש
תגובות: 7
צפיות: 158

Re: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש

ועוי"ל, שבמרגלית זו יש ז הבדלות ויש הבדלה בין קודש לקודש, משא"כ באתה חוננתנו יש רק ג-ד הבדלות בין קודש לחול.
ואולי ראוי לשלב בין שניהם באתה חונן?
על ידי עזריאל ברגר
ש' יוני 16, 2018 10:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 277
צפיות: 12842

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

אי נמי - כל דיוקם של המזבח ומקומו הוא רק מצד "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל", דהיינו נבואה, ואולי על זה ראוי שיעידו בנבואה.
על ידי עזריאל ברגר
ש' יוני 16, 2018 10:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 277
צפיות: 12842

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

סב, א והלא קיי"ל דלא בשמים היא? שלשה נביאים עלו עמהן מן הגולה אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית. יש לעיין, מהא דקיי"ל דלא בשמים היא [ב"מ נט, א]. ועל מקום המזבח ניתן אולי ליישב, שזהו בירור המציאות, לסוברים דבירור המציאות מהני ע"פ נביא...
על ידי עזריאל ברגר
ש' יוני 16, 2018 10:35 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: איך נדע מה תוכן האשכול - דיון שלא במקומו
תגובות: 2
צפיות: 375

Re: איך נדע מה תוכן האשכול - דיון שלא במקומו

מסכים עמך מאוד, ואינני יודע מדוע המנהלים לא מסייעים בזה.
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 15, 2018 10:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 55
צפיות: 2085

Re: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח

לשמשון בפתח לא מצאתי הסבר.
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 15, 2018 9:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 55
צפיות: 2085

Re: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח

לגבי שמי - עזריאל: בתנ"ך יש ג' אנשים בשם זה, שאינם חשובים, וכולם שמם מנוקד בפתח. אמנם יש שהצטלצל להם שם זה עם "עזרי משם ה'" או עם "אליעזר" ולכן הורגלו לקרוא בסגול. אכן אני נקרא בפתח, אך דודי (ר' עזריאל יעקב שליט"א ליכט) נקרא בסגול (אני קרוי (בעיקר) על שם דוד מצד אבי, וה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 8:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בנוסח ברכת קידוש לבנה
תגובות: 16
צפיות: 1283

Re: בנוסח ברכת קידוש לבנה

בערל כתב:עוד בנוסח קידוש לבנה
יש נוהגים לאמר לחבר שלום עליכם ועונים ג"כ בעצמם עליכם שלום, ואחרים לא נוהגים כן, כיצד יש לנהוג?

ראיתי מי שכתב ע"ד הצחות:
ידוע שלשני יהודים יש ג' דעות. וא"כ גם השואל אומר להיפך ממה שאמר לפני רק רגע. ולכן כשאמר שלום עליכם, מיד אומר גם עליכם שלום.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 7:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוי סעודה בראש חודש - למעשה?
תגובות: 1
צפיות: 75

Re: ריבוי סעודה בראש חודש - למעשה?

כמדומני שכל הנ"ל הוזכרו בהלכות שבת, ואכן הם מתאימים גם לר"ח.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 7:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?
תגובות: 4
צפיות: 161

Re: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

קאצ'קלה כתב:מן הענין להוסיף מה שכתב הרמ"ע בגלגולי נשמות:
גלגולי נשמות.JPG

לפי זה אבירם היה לכאורה (גם) חתנו של דתן.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 4:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?
תגובות: 20
צפיות: 412

Re: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?

בפשטות 'אלעזר הכהן' להורות שאלעזר הוא שנהיה כה"ג אחרי אהרן ולא איתמר אחיו. ואמנם היו דורות שהכהונה גדולה היתה בידי בני איתמר (עלי הכהן), עד שחזרה לבני אלעזר (החל מימי צדוק הכהן). זה לא מצדיק את מה שהתורה כותבת פעמים רבות "אלעזר בן אהרן" וכיו"ב. וגם איתמר היה כהן, כדכתיב "אל...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 4:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?
תגובות: 4
צפיות: 161

דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

בתורה מפורש שהם היו אחים (ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם), אז על זה אין חולקים. אבל אם נשלב את כל גירסאות המדרשים יחד, נקבל שהם היו גם גיסים: בילקוט ראובני נאמר שאבירם הוא אחיה של האשה שהמצרי בא עליה (מי שאנחנו רגילים לזכור אותה כ"שלומית בת דברי" אשת דתן). בדקתי את הענין כפי יכולתי, ואלו הן ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: זה קלי ואנוהו במצוות שבין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 157

Re: זה קלי ואנוהו במצוות שבין אדם לחבירו

אש משמים כתב:וכי אתרוג אינו היכ"ת לקיום מצוות נטילת לולב? אלא היא גופא הידור מצווה לקיים מצוות בכלים נאים ומה גם שעצם יופי הכתב והמכתב מכבד ומרצה את חבירו והוי שפיר הידור מצוות 'ואהבת לרעך' דע"י היופי חבירו שמח יותר.

אתרוג הוא חפץ של מצווה, ואסור מדינא לאוכלו וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 9:52 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 1321

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

איש_ספר כתב:מש"כ ראשונים שיש להמתין ג' ימים מהמולד הוא לא הלכתא בלא טעמא, אלא טעמם שאז הלבנה מאירה כהוגן, ולפי"ז מסתבר שצריך להמתין ג' ימים מהמולד האמיתי דייקא.

כאשר כתבו הפוסקים להמתין ג ימים - הם לא דיברו על המולד האמיתי, שאינו ידוע אלא ליחידי סגולה!

עבור לחיפוש מתקדם