החיפוש הניב 3775 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 12, 2018 9:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שחיטת מנשה בהיותו קטן - וטבוח טבח והכן בת"י
תגובות: 3
צפיות: 39

Re: שחיטת מנשה בהיותו קטן - וטבוח טבח והכן בת"י

אוהב עמו כתב:וטבוח טבח והכן
בתרגום יונתן ביאר שציווה יוסף למנשה לשחוט ולפרוע בית השחיטה ולנקר את גיד הנשה, ולכאורה מנשה היה ככל היותר בן 9 בזמן הפגישה עם השבטים, וא"כ שחיטתו פסולה. האם נצטרך לומר שיוסף היה גדול עומד על גביו?

או שלפני מתן תורה גם ילד בן 9 היתה שחיטתו "כשרה".
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 12, 2018 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכין מאדם-במתנה על מנת להחזיר
תגובות: 2
צפיות: 19

Re: זכין מאדם-במתנה על מנת להחזיר

ואם הזוכה רוצה להשתמש בזה עוד שעתיים ואח"כ להחזיר?
אא"כ מדובר על הרגע האחרון ממש של אפשרות ההחזרה, וגם אז צריך עיון.
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 12, 2018 10:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת
תגובות: 13
צפיות: 381

Re: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת

קו ירוק כתב:אז יתכן שאין תנאים שהיו להם שתי נשים כי היו עסוקים בתורה, אבל זה היה רווח.

רווח לאו דווקא.
ובפרט דאיכא למ"ד "הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה".
ומסתמא אם היה הדבר רווח - לא היה אומר כך.
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 12, 2018 10:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 13
צפיות: 197

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

יואל שילה כתב:וכי אין בתי מדרש אחרים שישמחו בתרומת הספרים הישנים חינם אין כסף?
ומה שאולי יש שם פחות לומדים - עכ"פ הוא הרע במיעוטו כלפיו.

לפעמים אין. והרבה ספרים במצב תקין נגנזים!
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 12, 2018 10:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת
תגובות: 13
צפיות: 381

Re: האם מצינו תנאים ואמוראים שהיו להם שתי נשים כאחת

אוצרניק כתב:שאל אפוטרופוס של אגריפס המלך את רבי אליעזר וכו' כגון אני שיש לי שתי נשים אחת בטבריא ואחת בציפורי ויש לי שתי סוכות אחת בטבריא ואחת בציפורי מהו שאצא מסוכה לסוכה ואפטר (סוכה כז א)

האם הוא היה תנא?!
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 12, 2018 4:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה
תגובות: 22
צפיות: 253

Re: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה

בקרו טלה כתב:
חיימשה כתב:זכור לי דיש גמרא מפורשת, אולי במגילה, עם ביטוי חמור על הנוהג כן.

אכן כה ע"א

והיא היא הסוגיא בברכות שם.
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 12, 2018 4:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 44
צפיות: 651

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

חשבתי שאין צורך לענות על טענה דמגוגית-זולה, שגם אתה יודע שהיא לא רצינית, אבל למען הסדר הטוב באשכול - אכתוב: למכור חצי שדה או למכור חצי מהבעלות על השדה - לכו"ע זה עכ"פ כמעט אותו דבר. סיגר וקטנוע (לא יודע מדוע אלו דוגמאותיך) הם שני חפצים שונים. ואם תחזור שוב על טענות שכבר טענת - מסתמא כבר לא...
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 11, 2018 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש קשר בין שמה של תמר בתו של דוד למה שאירע עמה?
תגובות: 62
צפיות: 1005

Re: האם יש קשר בין שמה של תמר בתו של דוד למה שאירע עמה?

זה נגד ההלכה, שהבא על כלתו בסקילה ולא בשריפה!
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 11, 2018 1:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה
תגובות: 22
צפיות: 253

Re: לחזור על תיבות בתפלה לצורך כוונה

מתוך אתר "דין":
על כך שאין לחזור על מילה פעמיים וקשת הדעות בענין [אם הוא איסור גמור או רק מגונה] ראה שו”ת יביע אומר ח”ז סי’ יד בסופו.
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 11, 2018 12:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 285

Re: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה

זה מה שקורה כאשר פוסקים הלכה ממלקטים...
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 11, 2018 11:35 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חידושו של הגר"א בחתימת ברכת הטוב והמטיב
תגובות: 5
צפיות: 122

Re: חידושו של הגר"א בחתימת ברכת הטוב והמטיב

יש מחלוקת אם סיום הברכה הוא "אל יחסרנו" או "ונאמר אמן", ומנהגנו שאין עונים אמן אחר אל יחסרנו.
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 11, 2018 10:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: "משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?
תגובות: 6
צפיות: 93

Re: "משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?

ראב"ע לא היה המנהיג של עם ישראל. הוא אמנם היה נשיא, אך לא לבדו.
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 11, 2018 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי
תגובות: 18
צפיות: 144

Re: חזקה שליח עושה שליחותו בנכרי

ועוי"ל בדרך אפשר, שעצם זה ששלח שליח (נאמן!) לתת מאכל לבהמתו - בזה עצמו הוא כבר קיים את חלקו בנתינת המאכל, ומותר לו להתחיל לאכול מיד.
וצריך חיפוש אם מישהו מהפוסקים כתב כך.
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 11, 2018 10:26 am
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 741

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

נעתיק מש"כ הגאון רבי אשר ווייס שליט"א על קו' זו בספרו מנחת אשר (חנוכה פורים וד' צומות, סי' א' אות ב'): וז"ל אך באמת תמה אני על קו' מעין אלה, והלא הנס נעשה בשמן שבמנורת המאור, הרי שמן השמים נקבע ומפי הגבורה שידליקו בשמן זה ומה יש לדון אחר מדותיו של הקב"ה, אלא פשוט שאין כ"ז א...
על ידי עזריאל ברגר
ג' דצמבר 11, 2018 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת טבעת נישואין
תגובות: 5
צפיות: 125

Re: מכירת טבעת נישואין

א. לכן כתבתי "רמז".
ב. הגרח"ק דייק ולא אמר "לא ילבש" (כדרכו לגבי שעון-יד), שכן בהלכות שבת משמע בבירור שמותר לגבר לשים באצבעו את הטבעת של אשתו.
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 10, 2018 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש
תגובות: 13
צפיות: 197

Re: שאלה מעניינת בספרים וכו' שנתנדבו לבית מדרש

בהנחה שהתורם הראשון הוא יהודי - קיי"ל שמותר למכור את נדבתו, ולהשתמש בכסף לקדושה דומה.
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 10, 2018 11:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא
תגובות: 11
צפיות: 153

Re: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא

הוא אשר דיברתי, שבמשנה ההיא אין היתר, אבל דברי תורה עשירים במקום אחר, ושם מוצאים את ההיתר.
ואף כאן - מצאנו את ההיתר בסוגיות אחרות.
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 10, 2018 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 44
צפיות: 651

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

לך תמוה. לי לא.
מילתא דתליא בסברא היא, ואם נמצא לזה ראיה - נכריע את ספקותינו.
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 10, 2018 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת טבעת נישואין
תגובות: 5
צפיות: 125

Re: מכירת טבעת נישואין

חפציאלי כתב:אולי יש לדמות זאת להא דאמרו במציעא שלא ימכור את ארנקו

וכן יש למצוא רמז לזה מדברי רש"י (קידושין נט,א) "אינה סימן טוב שימכור אדם מקחו הראשון".
על ידי עזריאל ברגר
ב' דצמבר 10, 2018 10:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא
תגובות: 11
צפיות: 153

Re: ברכות דף כ'. - מאתן מאתן ארבע מאה זוזי שוויא

זה שבמשנה ההיא "אין היתר" - לא מלמדנו כלום.
במשנה ההיא גם "אין היתר" להכות חוטאים ע"פ ב"ד ועוד כיו"ב...
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 09, 2018 7:55 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 741

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

א. חז"ל הם הסמכות היחידה לדרוש פסוקים להלכות, והם דרשו שפסוק זה אומר שהשמן יהיה קיים לדורות. ב. אם ה' הבטיח ששמן זה יהיה קיים לדורות, וה' ציווה למשוח בשמן זה - במילים אחרות זה אומר שהוא ציווה לדורות למשוח כהנים ומלכים בשמן של נס, וזה מה שאמרתי "מצוותו בכך". ובפרט לפי מ"ד שעשיית ה...
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 09, 2018 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעמדם ההלכתי של צדוקים
תגובות: 8
צפיות: 183

Re: מעמדם ההלכתי של צדוקים

לגבי טומאה - כבר הבאת שיש משנה וגמרא ערוכה שהם ככותים וכעמי הארץ. יינם אינו יין נסך - כפי שנאמר בעירובין שהם מבטלים רשות כיהודי ולא כגוי (הערה: כמדומני שיין מחללי-שבת לא הוזכר בחז"ל). לגבי הצלה בשבת - משמע ברמב"ם שדינם במיתה בסיף בפרהסיא בלא "עדה ועדים והתראה" (ראה הלכות רוצח ד,י...
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 09, 2018 1:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב
תגובות: 6
צפיות: 74

Re: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב

ושים לב, שכל תנאי שבממון קיים, והכל כמנהג המדינה.
וכמדומני שהמנהג פשוט כפי שכתבתי.
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 09, 2018 1:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 285

Re: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה

וכמובן אותה השאלה קיימת גם בשבת ר"ח אדר בשנה פשוטה.
(במעוברת, ובשר"ח ניסן - פרשת השבוע עומדת בין קריאת ר"ח לקריאת המפטיר)
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 09, 2018 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב
תגובות: 6
צפיות: 74

Re: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב

עובדיה חן כתב:אין כאן עניין של מקח טעות או חוסר התאמה?

אם לא הטעה המלמד/המטפל - אינני רואה מקח טעות, ויש לשלם על השיעור הראשון כמו שמשלמים על "ביקור טכנאי" כשלא הצליח לתקן.
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 09, 2018 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 285

Re: מי שיש לו ס"ת א' בשבת הבעל"ט

בקרו טלה כתב:
עזריאל ברגר כתב:אם מישהו יכול לצלם/לסרוק ולפרסם כאן - תע"ב.

סי' תרפ"ד

יישר כח.
אז יש לנו את האדר"ת מול המשנ"ב ומקורותיו.
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 09, 2018 1:35 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 741

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

אוצר החכמה כתב:מה הכוונה מצוותו בכך מצוותו שיהיה קיים כולו לעתיד לבא?

אכן, שנאמר "ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם". זהו פסוק בציווי, וממנו דרז"ל שיהיה קיים כולו.
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 09, 2018 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב
תגובות: 6
צפיות: 74

Re: בדיני ממנות: שיעור נסיון האם מחייב

אם לא אמרו במפורש שזה שיעור ניסיון בחינם - ודאי חייבים לשלם עליו.
ואדרבה, יש שגובים מחיר גבוה יותר על שיעור ניסיון!
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 09, 2018 1:15 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ולא תתורו - גריש או אזלא גריש
תגובות: 13
צפיות: 289

Re: ולא תתורו - גריש או אזלא גריש

קו ירוק כתב:עכ"פ תיקון סימנים אינו נחשב כספר דווקני, וכי מניין?

תמהני עליך. בעיני הוא ממדייקי דורנו.
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 09, 2018 1:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הריגת יתושים ביום טוב
תגובות: 33
צפיות: 2184

Re: הריגת יתושים ביום טוב

נהר שלום כתב:
עובר ושב כתב:זכורני בישיבה שאחד העיף מגבת על יתוש (או זבוב), וטען שהוא רק "מעלף" אותו ואינו הורג אותו לגמרי...

נסתפקתי האם יש בזה טלטול מוקצה

גרף של רעי.
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 09, 2018 1:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 285

Re: מי שיש לו ס"ת א' בשבת הבעל"ט

הצעיר באלפי כתב:
עזריאל ברגר כתב:סוף סימן תרפד.

ראיתי
אבל בהערה שם מביאים במשנ''ב מהדורת דרשו מביאים בשם האדר''ת בעובר אורח שדן בשאלה ספציפי זה ודעתו דיקאו של חנוכה תחלה

אם מישהו יכול לצלם/לסרוק ולפרסם כאן - תע"ב.
על ידי עזריאל ברגר
א' דצמבר 09, 2018 1:00 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 741

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

נודע בשערים תמיהתו של הגר"ח מבריסק, איך יכלו להדליק בשמן שהתרבה בנס פך השמן, והלא שמן שנוצר ע"י נס - איננו שמן זית. [וכבר יצאו עוררים על שאלה זו בשם הגר"ח, וראה כמוצש"ר [חנוכה] שהביא דהגר"ח הכחיש ששאל שאלה זו, ועיי"ש הרחבה בענין, וראה עוד בדף על הדף מנחות סט, ב כמדו', ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' דצמבר 06, 2018 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 285

Re: מי שיש לו ס"ת א' בשבת הבעל"ט

סוף סימן תרפד.
על ידי עזריאל ברגר
ה' דצמבר 06, 2018 5:03 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 741

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

המנורה הטהורה - רש"י מפרש שאינו שייך לטומאה וטהרה.
דיברתי על להדליק בשמן-נס שהתבטל.
על ידי עזריאל ברגר
ה' דצמבר 06, 2018 12:22 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 741

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

יש מהלך דומה, שלכך לא הדליקו בשמן טמא, הגם שטומאה הותרה בציבור [עי' פנ"י שבת כא, ב]. דמכל מקום חינוך המנורה צריך להיות בשלימות ובכשרות המירבית. לא "דומה", אלא לכך התכוונתי, שהרי ידוע שטומאה הותרה/דחויה בציבור, ומדוע לא הדליקו בשמן טמא? ונאמרו כו"כ תירוצים על כך שהקב"ה עשה נ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' דצמבר 06, 2018 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 44
צפיות: 651

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

השאלה היא האם לדעה זו יש מושג של בעלות על "חצי שדה בלתי מבורר" וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ה' דצמבר 06, 2018 12:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 285

Re: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה

לא משנים מתקנת חז"ל לקרוא ר"ח ואח"כ חנוכה.
עיין משנ"ב לגבי ר"ח טבת שחל בחול אם טעו והתחילו לקרוא בשל חנוכה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 05, 2018 6:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?
תגובות: 44
צפיות: 651

Re: כתב בשטר "אדמתי מוקנית לאחים שלי" האם נעשים שותפים באדמה?

תשובתי היא כן (למ"ד זה), ואינני רואה מקום לפליאתך.

במילים אחרות: אתה סבור שהשיטה הזאת נותנת 2 אפשרויות לבעלות משותפת על קרקע, ועליך להביא ראיה (לא רק סברא) להוכיח זאת.
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 05, 2018 4:03 pm
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 741

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

ההוא דאמר כתב:
עזריאל ברגר כתב:ב. אין מבטלין לכתחילה, והרי כל הנס היה כדי לקיים את המצווה לכתחילה ולא בטומאה.


לא מדובר על ביטול בשמן טמא, אלא ביטול שמן 'נס' - בשמן זית.

ולכן לא כתבתי אין מבטלין "איסור".
אבל פשוט לי שאף אם בדיעבד שמן-נס כשר להדלקה - אין זה לכתחילה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' דצמבר 05, 2018 4:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין פירצה לפתח - או"ח סי' נה סי"ג
תגובות: 1
צפיות: 79

Re: בין פירצה לפתח - או"ח סי' נה סי"ג

מסוגיית הגמרא במקור הדברים (כמדומני עירובין) משמע שזה כמו דיני פתח ופרצה לגבי עירובין.

עבור לחיפוש מתקדם