החיפוש הניב 4026 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 20, 2019 7:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לידות מכשירניות - יוצא דופן??
תגובות: 5
צפיות: 102

Re: לידות מכשירניות - יוצא דופן??

מיעוט יוצא דופן לענין טומאת לידה (ולענין ברית בשבת) הוא מ"כי תזריע וילדה - עד שתלד ממקום שמזרעת", וזו - ילדה ממקום שמזרעת. הבעיה היא שגם לגבי קדשים, הלימוד הוא מבכור כמבואר בנדה מ. ששם נאמר 'פטר רחם' , וע"כ צ"ל [לפי בי' החזו"א הנ"ל] שחז"ל הרחיבו ענין זה, וצ"ע...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 20, 2019 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לידות מכשירניות - יוצא דופן??
תגובות: 5
צפיות: 102

Re: לידות מכשירניות - יוצא דופן??

מיעוט יוצא דופן לענין טומאת לידה (ולענין ברית בשבת) הוא מ"כי תזריע וילדה - עד שתלד ממקום שמזרעת", וזו - ילדה ממקום שמזרעת. אבל לענין פדיון הבן יש מקום לדון, וראה באריכות https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=פדיון_הבן#cite_ref-18 וכמדומני שלמעשה מורים לפדות בברכה. אגב, זוהי שאלה ...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 20, 2019 12:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רמב"ם הל' שבת פ"א ה"ו-ז - מה ההבדל בין ה"ו לה"ז?
תגובות: 5
צפיות: 78

Re: רמב"ם הל' שבת פ"א ה"ו-ז - מה ההבדל בין ה"ו לה"ז?

א. זו לא קושיא על הרמב"ם. זאת השאלה הידועה שנידונה בריבוי ספרים מהו ההבדל בין דבר שאינו מתכוון לבין מלאכה שאינה צריכה לגופה.
ב. אכן י"א שפס"ר דלא ניחא ליה הוא מלאכה שא"צ לגופה, שלדעת הרמב"ם חייב.
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 20, 2019 12:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 27
צפיות: 1248

Re: העתקים ברחבי התלמוד

ויש לפלפל ולחלק, ואולי גם למצוא נפק"מ למעשה.
על ידי עזריאל ברגר
ש' ינואר 19, 2019 10:25 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "ממילא" ו"מילא" - אטימולוגיה
תגובות: 8
צפיות: 1045

Re: "ממילא" ו"מילא" - אטימולוגיה

ר_חיים_הקטן כתב:שמתי לב לאחרונה שיש אנשים (ביניהם הבן השני שלי) שאומרים "במילא" במקום לומר "ממילא". אולי זה מבטא ירושלמי? האם ידוע לכם על התופעה הזאת?

כמדומני ששמעתי ביטוי זה יותר באריכות "בדרך ממילא".
על ידי עזריאל ברגר
ש' ינואר 19, 2019 10:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 27
צפיות: 1248

Re: העתקים ברחבי התלמוד

ובשבת - כל הענין של "דאי בעי מפקר נכסיה" אגב גררא נסבה, דהא כל מה שמותר לאחרים לאכול - מותר לטלטל, ולכן גם אם לא היה יכול להפקיר נכסיו היה מותר לו לטלטל את הדמאי מיגו דחזי לעניים (אם כי אכתי קמ"ל שמותר לטלטל גם אם אין עניים בתוך התחום).
על ידי עזריאל ברגר
ש' ינואר 19, 2019 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 26
צפיות: 551

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

הואיל ואתינא להכי. בחב"ד אוכלים סעודה שלישית? הזדמנתי השבת לבית אחד מרבני חב"ד, בשעת צאת השבת, וראיתי חלה בצועה בקבוק יין ושיירי סעודה. האם כך המנהג? אוכלים סעודה שלישית, כנאמר בגמרא ובכל הפוסקים. אלא שרוב חסידי חב"ד סומכים על הדעות המקילות שאפשר לקיים סעודה זו אפילו בפירות. ומיעוט א...
על ידי עזריאל ברגר
ו' ינואר 18, 2019 11:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2309
צפיות: 230330

Re: אשכול אביעה חידות

לחידה עצמה באופן מילולי, יש פתרון נוסף:
למנהגנו, שתמיד הש"ץ אומר או"א, גם כשיש כהנים (אלא שבתיבת "כהנים" מגביה קולו קצת יותר).
על ידי עזריאל ברגר
ו' ינואר 18, 2019 10:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: מלאכתם מלאכת שמים
תגובות: 4
צפיות: 123

Re: מלאכתם מלאכת שמים

עשיתי חיפוש בש"ס על "מלאכת שמים", וזה מה שעלה בידי: שבת דף כח א-ב ...דתני רב יוסף לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד למאי הלכתא לתפילין תפילין בהדיא כתיב בהו .... עירובין דף יג א, סוטה דף כ א ... וכשבאתי אצל ר ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך אמרתי לו לבלר אני אמר לי בני הוי זהי...
על ידי עזריאל ברגר
ו' ינואר 18, 2019 10:13 am
פורום: עזר אחים
נושא: מסיע ברכבו אברכים נחשב כהסעה?
תגובות: 7
צפיות: 121

Re: מסיע ברכבו אברכים נחשב כהסעה?

אינו שייך לבית המדרש אלא ל"עזר אחים". מדוע? זו איננה שאלה טכנית! שאלה ממונית נטו! נ.ב. ייש"כ על השאר. שאלת לגבי ביטוח. פרשנות תנאי הביטוח אינה הלכה אלא כאותם תנאים שהיו "דורשים לשון הדיוט", ולכן זה שייך ל"עזר אחים" ששם מבררים בירורי מציאות. כנלפענ"ד, ואני רוא...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 17, 2019 9:26 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מסיע ברכבו אברכים נחשב כהסעה?
תגובות: 7
צפיות: 121

Re: מסיע ברכבו אברכים נחשב כהסעה?

א. אינו שייך לבית המדרש אלא ל"עזר אחים".
ב. כמדומני שאכן זה תלוי בגובה התשלום.
ג. יש בזה נפק"מ לכו"כ ענינים חוקיים, כגון לצורך רישום הכנסות לגבי מיסים.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 17, 2019 10:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשעים מלאים חרטות - מהו המקור הקדום למשפט זה?
תגובות: 6
צפיות: 878

Re: רשעים מלאים חרטות - מהו המקור הקדום למשפט זה?

ראיתי שמציינים בזה לנדרים ט,ב, ואין שם לשון זו, אבל יש את התוכן.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 17, 2019 10:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?
תגובות: 40
צפיות: 3094

Re: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?

חרסון כתב:אך מענין שרבך - אדמו"ר מליובאוויטש - לא הקפיד על כך, וכפי הנשמע הפסוקים שאמר היו 'מאוא עיניים ישמח לב' וגו', מה טובו' וגו', למרות שיש כו"כ פסוקי בקשה ותפילה באותיות אלו.

אותו פלפלן ניסה להסביר בזה גם את הנהגת הרבי, ולצערי אין פלפולו תח"י, אבל זכור לי שהוא לא שכנע אותי כלל וכלל.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 16, 2019 7:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?
תגובות: 40
צפיות: 3094

Re: פסוקי שמות. מה הטעם? מה ההלכות? ואיזה פסוקים יש?

ראיתי מי שכתב (כמדומני שזה היה אברך צעיר), שעדיף לומר פסוק שיש בו בקשה וכדומה, כדי שהוא ישתלב בתוך "אלוקי נצור".
ויש בזה תשובות לשני הנושאים האחרונים.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 16, 2019 9:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1418
צפיות: 93770

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דרופתקי דאורייתא כתב:תפלה לשון חיבור, מה המקור?

כמדומני שהמקור הקדום ביותר הוא החיבור בין שני הפירושים ברש"י על "נפתולי אלוקים נפתלתי".
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 15, 2019 7:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 182

Re: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

התכוונתי לרמבם שכנים יג,ו, שאם יש תנאי במכירה ולא התקיים התנאי - לא יכול בעל המצר לתבוע.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 15, 2019 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 26
צפיות: 551

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

הואיל ואתינא להכי. בחב"ד אוכלים סעודה שלישית? הזדמנתי השבת לבית אחד מרבני חב"ד, בשעת צאת השבת, וראיתי חלה בצועה בקבוק יין ושיירי סעודה. האם כך המנהג? אוכלים סעודה שלישית, כנאמר בגמרא ובכל הפוסקים. אלא שרוב חסידי חב"ד סומכים על הדעות המקילות שאפשר לקיים סעודה זו אפילו בפירות. ומיעוט א...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 15, 2019 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 26
צפיות: 551

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

ואגב, כאן המקום להעיר על טעות נפוצה. אנשים יודעים שבסעודה שלישית מי ששכח רצה מברך 'מקדש השבת' בלי חתימה, וכך עושים. וצריך לדעת, שאצלנו שזה כבר בד"כ אחרי השקיעה (לפחות, אם לא אחרי הצאת), שאז ההזכרה אינה מחוייבת מן הדין, הרי זו ברכה לבטלה ממש!! אינני בקי בכל השיטות, אך דעת בעל התניא בסידורו היא ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 15, 2019 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 182

Re: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

אריה מרדכי כתב:כל שאלתי עסקה בבלעדיות.

וכל תשובתי עסקה בבלעדיות.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 11:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הצידוק המוסרי למכת בכורות אחרי שבנ"י קיבלו את הצעת פרעה?
תגובות: 7
צפיות: 258

Re: מה הצידוק המוסרי למכת בכורות אחרי שבנ"י קיבלו את הצעת פרעה?

קיבלתי את המצו"ב, מאחד העלונים, וטרם נחה דעתי לגמרי.
Screenshot_20190114-213357.png
Screenshot_20190114-213357.png (159.68 KiB) נצפה 187 פעמים
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 182

Re: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

יש להקדים, שהמצרן לא קונה לפני שיקנה הלוקח.
ועוד יש לזכור, שהלוקח נחשב כשלוחו של המצרן.
ולכן לכאורה המתווך זכאי למלוא דמי התיווך, כי בלעדיו (שהביא לוקח) לא היתה הקרקע נמכרת.
והמצרן חייב לשלם ללוקח גם את דמי התיווך, שהם חלק מדמי העיסקה, כפי שהביאו מהר"מ שפרן.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 8:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה הצידוק המוסרי למכת בכורות אחרי שבנ"י קיבלו את הצעת פרעה?
תגובות: 7
צפיות: 258

מה הצידוק המוסרי למכת בכורות אחרי שבנ"י קיבלו את הצעת פרעה?

פרעה מציע למשה (במכת ערוב) "לכו זבחו לאלוקיכם בארץ". משה אומר שזה בלתי אפשרי, מפני החשש "הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו". והנה, פתאום עם ישראל זובח את תועבת מצרים לעיניהם (בקרבן פסח), ורואה שלא סוקלים אותו. ברגע זה - לכאורה נשמט הצידוק המוסרי למכת בכורות, שהרי כל בקשת...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 7:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה עושה שבת חמור יותר מכל מצווה אחרת?
תגובות: 7
צפיות: 123

Re: האם יש בשבת דבר שעושה אותו חמור יותר מכל מצווה אחרת?

האם יש בשבת דבר שעושה אותו חמור יותר מכל מצווה אחרת? אם כרת וסקילה שנאמרו על שבת עושים אותה חמורה, הרי מצאנו אותם גם במצוות אחרות. רמב"ם הלכות שבת פרק ל, טו: "השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצוות התורה, והשבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם, לפיכך כל העובר על שאר ה...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 7:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה
תגובות: 26
צפיות: 551

Re: סעודה שלישית 13.5 דקות אחרי השקיעה

באג2000 כתב:בניגוד לכל השבוע שבו צריך לקרוא שמע ברגע שהדבר מתאפשר

הא מנין לך?
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איפה המקור לפסק הרמב"ם "עשיה הוא דאסור גרמא שרי" בהלכות שבת?
תגובות: 6
צפיות: 138

Re: איפה המקור לפסק הרמב"ם "עשיה הוא דאסור גרמא שרי" בהלכות שבת?

מקדש מלך כתב:אני חשבתי שכוונת הרב סליחות לשאול מנין שהרמב"ם חולק על המרדכי שסובר שגרמא הותרה רק במקום פסידא. ולכן אין מקור ממחיצת כלים. (ולגופו של עניין לא סיפק בידי לבדוק את הנושא כעת).

מי אמר באמת שהוא חולק?

אינני מונח כלל בסוגיא זו.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 14, 2019 11:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: לשמוע בקול הרב הזקן או החדש
תגובות: 4
צפיות: 227

Re: לשמוע בקול הרב הזקן או החדש

אין לך אלא שופט שבימיך.
והוא - השופט שבימיך - צריך לשקול האם לשמר את פסקי הרבנים שלפנין או לא, אבל אחרי שהוא הכריע - אין לקהל מקום להתחמק מפסקיו.
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 13, 2019 10:55 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ; או :
תגובות: 19
צפיות: 437

Re: ; או :

שמעת מישהו אומר: חֲלָבַיִים? כן, הייתי בחנות מכולת והגאון המדקדק רמ"ג שליט"א נתן כסף למוכר על חלביים! אז זה היה בדרך צחות, כי אין צורת רבים לחלב. חֲלָבַיִים זו צורת זוג ולא צורת רבים אבל גם זה אין ולא יכול להיות כי גאון מדקדק אינו קונה שני חלב אלא שתי שקיות חלב או שני/ שתי בקבוקי / קרטוני...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 13, 2019 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות
תגובות: 12
צפיות: 182

Re: מצרן בתשלום דמי תיווך בהסכם בלעדיות

לכא6רה אין לבעה"ב יכולת להשליט את המתווך על קרקע שיש לה מצרן.
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 13, 2019 10:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2309
צפיות: 230330

Re: אשכול אביעה חידות

אדם עבד בבית המקדש באיסור, וסברו שעבודתו פסולה, וחייב מיתה בידי שמים. התברר שהוא פסול לעבודה מסיבה נוספת, ואז הוחלט שעבודתו כשרה, ולא ברור אם חייב אפילו מלקות על שעבד (כשתיפתר החידה נדון בשאלה זו, שטרם מצאתי לה תשובה). שתוי יין, שהתברר שהוא חלל. מאי שנא הכשר עבודתו דפשיטא לך וחיוב מלקות דמספקא לך? ...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ינואר 12, 2019 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה יקרה לעבדיו העבריים של מי שימכר לעבד עברי? ישארו עבדיו?
תגובות: 7
צפיות: 124

Re: מה יקרה לעבדיו העבריים של מי שימכר לעבד עברי? ישארו עבדיו?

בקיצור: מי שקנה עבד עברי, וירד מנכסיו, וגנב ואין לו לשלם, או שמכר עצמו מפני דחקו - עבדו עדיין בבעלותו, ואין יכול רבו להעביד את עבד-עבדו!
וכפי שהזכירו לעיל - אינו יכול למכור את עבדו העברי (ואם אין העבד עושה כדי מלאכתו - ישחררנו בשטר, אם אינו נרצע).
על ידי עזריאל ברגר
ש' ינואר 12, 2019 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2309
צפיות: 230330

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:אדם עבד בבית המקדש באיסור, וסברו שעבודתו פסולה, וחייב מיתה בידי שמים.
התברר שהוא פסול לעבודה מסיבה נוספת, ואז הוחלט שעבודתו כשרה, ולא ברור אם חייב אפילו מלקות על שעבד (כשתיפתר החידה נדון בשאלה זו, שטרם מצאתי לה תשובה).

שתוי יין, שהתברר שהוא חלל.
על ידי עזריאל ברגר
ש' ינואר 12, 2019 8:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2309
צפיות: 230330

Re: אשכול אביעה חידות

אלו דברים, לא יוכלו לטמא במגעם איזה דבר, מה שאין כן אם יגעו בדבר שני - טהור - ואז כבר כן יוכלו לטמא במגעם את הדבר הראשון! כמדומני שיש כמה דוגמאות לזה: א. מי חטאת, שמטמאים את הנוגע בהם שלא לצורך הזיה, ועכשיו שנגע בהם - נעשה הוא ראשון לטומאה וטמאם ועכשיו הם מטמאים גם את הנוגע בהם לצורך הזיה, או אוכלי...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ינואר 12, 2019 8:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש
תגובות: 12
צפיות: 367

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

וכ"כ בעל התניא בסידורו (בסדר ברכות הנהנין) הלכה למעשה, שכל מי שאכל פהב"כ ושבע - לא ייפטר ממנה בלא ברכת המזון (ואם לא ברור שיש בזה קביעות סעודה - יאכל כזית פת כדי לברך ברהמ"ז).

ראוי להדגיש שהוא לא כתב כן כחומרא אלא הלכה למעשה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 10, 2019 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשאי אפשר להגעיל כלי, מותר להשתמש כשאינו בן יומו? תוס' ע"ז סו:
תגובות: 17
צפיות: 300

Re: כשאי אפשר להגעיל כלי, מותר להשתמש כשאינו בן יומו? תוס' ע"ז סו:

הוא לא כתב "במתכות של ימינו" אלא "במתכת". ועל כגון דא אמרו "חכמים הזהרו בדבריכם". זאת מלבד שאינני יודע האם נערך מחקר שמשווה באמת בין בליעה בכלי מתכת "ישנים" לבין בליעה בכלים מדרניים. כלומר: לא מספיק לבדוק האם הכלים המודרניים בולעים, כי ייתכן שאתה עושה את הניסו...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 10, 2019 6:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ; או :
תגובות: 19
צפיות: 437

Re: ; או :

יתן חן כתב:
כדכד כתב:שמעת מישהו אומר: חֲלָבַיִים?

כן, הייתי בחנות מכולת והגאון המדקדק רמ"ג שליט"א נתן כסף למוכר על חלביים!

אז זה היה בדרך צחות, כי אין צורת רבים לחלב.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 10, 2019 6:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשאי אפשר להגעיל כלי, מותר להשתמש כשאינו בן יומו? תוס' ע"ז סו:
תגובות: 17
צפיות: 300

Re: כשאי אפשר להגעיל כלי, מותר להשתמש כשאינו בן יומו? תוס' ע"ז סו:

יואל שילה כתב:כולנו יודעים שאין שום בליעה אמיתית ... במתכת

דברי כפירה!

עבור לחיפוש מתקדם