החיפוש הניב 3362 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה
תגובות: 4
צפיות: 92

Re: החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה

כדכד כתב:הוא קבל את הספר ולא קנה אותו כך שאין בזה דרך הלוואה בכל ענין

ליתר דיוק: אין כאן ריבית מהלווה למלווה, כי אמנם מישהו שילם על הספרים, אך זה לא היה אני ולא מכספי.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 7:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקבוע מזוזה גם כשאין חובה בדבר
תגובות: 2
צפיות: 33

Re: לקבוע מזוזה גם כשאין חובה בדבר

מצאת מקור למנהגו של אדמו"ר הרש"ב לקבוע מזוזה אפילו במלון.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 7:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 12250

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צ"ע בעיני כל סוגיית הגמרא שמונח לה בפשטות שאם עשה מעשה עולה בחטאת זה פוסל, אפילו שלא עשה שום דבר שלילי שאמור לפסול בחטאת! ועוד, לא מצינו ששנה הכתוב לעכב במעשי העופות! תוס' לקמן דף סה ריש ע"ב: הִבְדִּיל בְּחַטָּאת וְלֹא הִבְדִּיל בְּעוֹלָה פָּסוּל. בְּחַטָּאת נִיחָא, כִּדְדָרְשִׁינַן בְּת&...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 7:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלוקת העליות בשני ובחמישי פרשת חוקת
תגובות: 4
צפיות: 55

Re: חלוקת העליות בשני ובחמישי פרשת חוקת

השאלה שלך מתבססת על ההנחה שצריך לקרוא מינימום פסוקים ולפי זה קשה למה עכשיו קוראים הרבה. אבל ההנחה כנראה לא נכונה (וראיתי באיזור אליהו שעשה כן לפי הגר"א למעט בקריאה). אבל המנהג הקבוע בישראל הוא לקרוא עד שני, ולכן מחלקים את עליית שני לשלושה חלקים לפי אורך ממוצע פחות או יותר. ק"ק לומר כדבריך...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה
תגובות: 4
צפיות: 92

החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה

לפני הרבה שנים קיבלתי סט גדול של ספרים.
אחרי זמן רב שמתי לב שכרך אחד פגום (כריכה הפוכה).
באתי עכשיו להחליף בחנות של המו"ל, וקיבלתי כרך מהדפוס החדש יותר, שאולי יש בו הוספות על מה שהיה בכרך שהחזרתי.

האם יש כאן צד של פגם?
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 7:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 12250

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ס״ד ע״ב רד״ה פסול - דכל שינוי שהוא לפני עבודות הדם פסולות ״ובגמרא מפרש טעמא״ לא מצאתי בגמרא לפנינו. אשמח בביאור כוונתו. בכלל, צ"ע בעיני כל סוגיית הגמרא שמונח לה בפשטות שאם עשה מעשה עולה בחטאת זה פוסל, אפילו שלא עשה שום דבר שלילי שאמור לפסול בחטאת! ועוד, לא מצינו ששנה הכתוב לעכב במעשי העופות!
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?
תגובות: 7
צפיות: 87

Re: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?

לענין כתב:והלא מותר להקטיר גם על קרקע ההיכל!

במקומו של המזבח. לא לידו.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 7:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 29
צפיות: 1141

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

איש_ספר כתב:היעלה על הדעת שהמקדש אשה ע"מ שהיה המולד ולא היה האמיתי אלא הממוצע שתהיה מקודשת?

מקודשת, כדמפורש ברמב"ם פ"ו מהלכות קידוש החודש:
ושעת קבוצם בלא דקדוק, אלא במהלכם האמצעי - הוא הנקרא מולד

הוי אומר: אין כזה דבר "מולד האמיתי"!
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש
תגובות: 5
צפיות: 121

Re: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש

לי נראה, שמכיוון שחלק גדול מהנוסח הוא משותף, לכן ראוי לומר כך (האדום - אתה חוננתנו, הכחול - ותודיענו, השחור - משותף, הנוסח - כנוסח חבד, ומסתמא אין הבדלים גדולים): אתה חונן ... לאנוש בינה. אתה חוננתנו למדע תורתך ותודיענו ה' אלוקינו את משפטי צדקך ותלמדנו לעשות חוקי רצונך ותתן לנו ... וחגיגת הרגל ותבדל...
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?
תגובות: 7
צפיות: 156

Re: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?

דרומי כתב:שאלה טכנית: האם לא קראו היום פרק ד?

פרי יהושע כתב:אצלי בלוח כתוב פ"ה, אולי מסורת חב"ד שונה?

בחו"ל אמרו פ"ד.
בארה"ק יש נוהגים פ"ה (וכן כתוב בהרבה לוחות), ויש נוהגים פ"ד, וכן הוא מנהג חב"ד.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש
תגובות: 5
צפיות: 121

Re: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש

ועוי"ל, שבמרגלית זו יש ז הבדלות ויש הבדלה בין קודש לקודש, משא"כ באתה חוננתנו יש רק ג-ד הבדלות בין קודש לחול.
ואולי ראוי לשלב בין שניהם באתה חונן?
על ידי עזריאל ברגר
ש' יוני 16, 2018 10:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 12250

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

אי נמי - כל דיוקם של המזבח ומקומו הוא רק מצד "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל", דהיינו נבואה, ואולי על זה ראוי שיעידו בנבואה.
על ידי עזריאל ברגר
ש' יוני 16, 2018 10:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 267
צפיות: 12250

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

סב, א והלא קיי"ל דלא בשמים היא? שלשה נביאים עלו עמהן מן הגולה אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית. יש לעיין, מהא דקיי"ל דלא בשמים היא [ב"מ נט, א]. ועל מקום המזבח ניתן אולי ליישב, שזהו בירור המציאות, לסוברים דבירור המציאות מהני ע"פ נביא...
על ידי עזריאל ברגר
ש' יוני 16, 2018 10:35 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: איך נדע מה תוכן האשכול - דיון שלא במקומו
תגובות: 2
צפיות: 339

Re: איך נדע מה תוכן האשכול - דיון שלא במקומו

מסכים עמך מאוד, ואינני יודע מדוע המנהלים לא מסייעים בזה.
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 15, 2018 10:40 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 55
צפיות: 1975

Re: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח

לשמשון בפתח לא מצאתי הסבר.
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 15, 2018 9:33 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 55
צפיות: 1975

Re: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח

לגבי שמי - עזריאל: בתנ"ך יש ג' אנשים בשם זה, שאינם חשובים, וכולם שמם מנוקד בפתח. אמנם יש שהצטלצל להם שם זה עם "עזרי משם ה'" או עם "אליעזר" ולכן הורגלו לקרוא בסגול. אכן אני נקרא בפתח, אך דודי (ר' עזריאל יעקב שליט"א ליכט) נקרא בסגול (אני קרוי (בעיקר) על שם דוד מצד אבי, וה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 8:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בנוסח ברכת קידוש לבנה
תגובות: 16
צפיות: 1271

Re: בנוסח ברכת קידוש לבנה

בערל כתב:עוד בנוסח קידוש לבנה
יש נוהגים לאמר לחבר שלום עליכם ועונים ג"כ בעצמם עליכם שלום, ואחרים לא נוהגים כן, כיצד יש לנהוג?

ראיתי מי שכתב ע"ד הצחות:
ידוע שלשני יהודים יש ג' דעות. וא"כ גם השואל אומר להיפך ממה שאמר לפני רק רגע. ולכן כשאמר שלום עליכם, מיד אומר גם עליכם שלום.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 7:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוי סעודה בראש חודש - למעשה?
תגובות: 1
צפיות: 63

Re: ריבוי סעודה בראש חודש - למעשה?

כמדומני שכל הנ"ל הוזכרו בהלכות שבת, ואכן הם מתאימים גם לר"ח.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 7:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?
תגובות: 4
צפיות: 141

Re: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

קאצ'קלה כתב:מן הענין להוסיף מה שכתב הרמ"ע בגלגולי נשמות:
גלגולי נשמות.JPG

לפי זה אבירם היה לכאורה (גם) חתנו של דתן.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 4:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?
תגובות: 20
צפיות: 341

Re: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?

בפשטות 'אלעזר הכהן' להורות שאלעזר הוא שנהיה כה"ג אחרי אהרן ולא איתמר אחיו. ואמנם היו דורות שהכהונה גדולה היתה בידי בני איתמר (עלי הכהן), עד שחזרה לבני אלעזר (החל מימי צדוק הכהן). זה לא מצדיק את מה שהתורה כותבת פעמים רבות "אלעזר בן אהרן" וכיו"ב. וגם איתמר היה כהן, כדכתיב "אל...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 4:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?
תגובות: 4
צפיות: 141

דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

בתורה מפורש שהם היו אחים (ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם), אז על זה אין חולקים. אבל אם נשלב את כל גירסאות המדרשים יחד, נקבל שהם היו גם גיסים: בילקוט ראובני נאמר שאבירם הוא אחיה של האשה שהמצרי בא עליה (מי שאנחנו רגילים לזכור אותה כ"שלומית בת דברי" אשת דתן). בדקתי את הענין כפי יכולתי, ואלו הן ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: זה קלי ואנוהו במצוות שבין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 134

Re: זה קלי ואנוהו במצוות שבין אדם לחבירו

אש משמים כתב:וכי אתרוג אינו היכ"ת לקיום מצוות נטילת לולב? אלא היא גופא הידור מצווה לקיים מצוות בכלים נאים ומה גם שעצם יופי הכתב והמכתב מכבד ומרצה את חבירו והוי שפיר הידור מצוות 'ואהבת לרעך' דע"י היופי חבירו שמח יותר.

אתרוג הוא חפץ של מצווה, ואסור מדינא לאוכלו וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 14, 2018 9:52 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 29
צפיות: 1141

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

איש_ספר כתב:מש"כ ראשונים שיש להמתין ג' ימים מהמולד הוא לא הלכתא בלא טעמא, אלא טעמם שאז הלבנה מאירה כהוגן, ולפי"ז מסתבר שצריך להמתין ג' ימים מהמולד האמיתי דייקא.

כאשר כתבו הפוסקים להמתין ג ימים - הם לא דיברו על המולד האמיתי, שאינו ידוע אלא ליחידי סגולה!
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 13, 2018 7:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?
תגובות: 20
צפיות: 341

Re: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?

מציע לדנים באשכול לחפש את "אלעזר" בתנ"ך ולראות שבכל פעם כתוב בצורה ברורה באיזה אלעזר מדובר, למרות שלפעמים זה ממש נראה מיותר. לא מצאנו כאלו אצל יהושע בן נון (שנקרא הרבה פעמים יהושע) או אהרן הכהן וכיו"ב. והביאור הכי פשוט ומובן הוא כדברי הרב משוש-דורים. אדגיש: לא תמיד כתוב אלעזר הכ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 13, 2018 6:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?
תגובות: 20
צפיות: 341

Re: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?

מציע לדנים באשכול לחפש את "אלעזר" בתנ"ך ולראות שבכל פעם כתוב בצורה ברורה באיזה אלעזר מדובר, למרות שלפעמים זה ממש נראה מיותר.
לא מצאנו כאלו אצל יהושע בן נון (שנקרא הרבה פעמים יהושע) או אהרן הכהן וכיו"ב.
והביאור הכי פשוט ומובן הוא כדברי הרב משוש-דורים.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 13, 2018 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצעת נישואין – חשש קידושין?
תגובות: 16
צפיות: 543

Re: הצעת נישואין – חשש קידושין?

הרב עזריאל! ראה איך נפתח האשכול! בקשני חכ"א שליט"א לברר: יש נוהג [כמובן, לא אצל בני תורה ויראים ] שעושים "הצעת נישואין", והיינו שאומר לבחורה "התינשאי לי?", ושם לה טבעת באצבעה. האם צריך לחשוש בזה לקידושין? יל"ע לגבי לשון שאלה "התינשאי?" וכן לגבי זה שכולם ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 13, 2018 5:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הצעת נישואין – חשש קידושין?
תגובות: 16
צפיות: 543

Re: הצעת נישואין – חשש קידושין?

אצלנו בחב"ד מקפידים בכמה ענינים שיכולים לסייע שלא יהיה שום חשש קידושין: א. לא מזכירים לשון "אירוסין" לפני הקידושין (כלומר: לא אומרים "פלוני ופלונית התארסו" וכל כיו"ב). ב. החתן לא נותן לכלה שום מתנה, אלא רק משפחת החתן נותנים לה מתנות (ויש שנזהרו אפילו אם הולכים למסעדה - ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 13, 2018 5:17 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כשרות משקה אנרגיה (XL)
תגובות: 8
צפיות: 304

Re: כשרות משקה אנרגיה (XL)

באופן כללי, הרבה מוצרים שבכל השנה כשרים למהדרין, אין עליהם הכשר לפסח למהדרין. והנה כבר לפני שנים רבות התחיל הרב רובין (כראש מחלקת הכשרות ברבנות רחובות באותה תקופה) לעשות סימון כשרות מיוחד של "כשר לפסח רבנות, כל השנה מהדרין", ומאז למדו ממנו גם הרבה הכשרים אחרים. וכיום, מסתמא אם אין הכשר במפ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 13, 2018 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יהודי מדאו' גוי מדרבנן
תגובות: 38
צפיות: 1882

Re: יהודי מדאו' גוי מדרבנן

אליהו בן עמרם כתב:
עזריאל ברגר כתב:ומה יהיה הדין כאשר בין הדין "קידשו" את הגר הזה בטעות, ואח"כ התברר שהיתה עליו חציצה דרבנן?
ולהעיר שאח"כ יכול להיות אפילו אחרי שנים, ואחרי מותה של הגיורת שהשאירה כמה צאצאים...

ולא נאמר כבר 'ואפילו מוטעין'....?

זה נאמר לגבי קידוש החודש. לא לגבי קידוש הגר.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 13, 2018 5:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?
תגובות: 20
צפיות: 341

Re: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?

איני רואה הסיבה לחשוב שהכינוי "הכהן" בא לאפוקי אלעזר אחר. יותר מסתבר לי שזה בא להסביר את מעמדו/ תפקידו וכד'. גם אליהו הנביא נקרא לפעמים אליהו הנביא ולפעמים אליהו התשבי כדי להראות את מעמדו ולא לאפוקי מאליהו אחר. הרבה פעמים וגם באלעזר עצמו התורה כן משתמשת בשם אביו של המדובר, אם כדי להסביר מ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 13, 2018 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יהודי מדאו' גוי מדרבנן
תגובות: 38
צפיות: 1882

Re: יהודי מדאו' גוי מדרבנן

הואיל והגרות תחול רק מכח הכרעת הבי"ד, ומבחינתם כל עוד שלא טבל כדין גם מדרבנן אינם פוסקים שהוא גר כדין, על כן אינו גר גם מדאורייתא. הגע בעצמך: אם אני שואל את ביה"ד האם אני חייב בברכת המזון אחרי שאכלתי כזית לחם מבלי ששבעתי, וביה"ד עונה לי שאני חייב בברכת המזון, האם זה אומר שאני חייב בב...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 13, 2018 3:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?
תגובות: 20
צפיות: 341

Re: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?

עשיתי חיפוש בתנ"ך על "אלעזר", ואכן לא מצאתי אפילו מקום אחד שיש אפשרות להתלבט לאיזה "אלעזר" הכוונה. ולהעיר שדווקא בש"ס יש כמה "רבי אלעזר", ושיש מקומות שאפשר להתלבט באמת למי הכוונה, כמדובר באשכולות אחרים: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=457420#p457420 ht...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 13, 2018 3:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2165
צפיות: 186641

Re: אשכול אביעה חידות

סוג של חידה:
מדוע התורה מכנה דווקא את אלעזר בן אהרן הכהן בתואר "אלעזר הכהן", ואינה כותבת בכל פעם "אהרן הכהן" וכיו"ב, וכי היה עוד אלעזר שאיננו כהן בדורם?!
(נ.ב. היה אליעזר - בן דודו)
תשובה:
viewtopic.php?p=463625#p463625
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 13, 2018 10:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?
תגובות: 20
צפיות: 341

Re: היו שני 'אלעזר' בזמן התורה?

יש עוד אלעזר, בדברי הימים (א פרק כג פסוק כא) בְּנֵי מְרָרִי מַחְלִי וּמוּשִׁי בְּנֵי מַחְלִי אֶלְעָזָר וְקִישׁ: מחלי ומושי כבר מופיעים בתורה (שמות ו' יט) לפני היציאה ממצרים, הם היו בני דודים ראשונים של עמרם אבי משה ואהרן, (עמרם בן קהת, ומחלי ומושי בני מררי), ז"א שאלעזר בן מחלי הוא מקביל מבחינת...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 12, 2018 10:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: יונתן בן עוזיאל נשא אשה?
תגובות: 2
צפיות: 139

Re: יונתן בן עוזיאל נשא אשה?

ואם מדברים כבר מהיכן המקור שהיאצ"ט של ריב"ע הוא בכ"ו בניסן? כמדומני שהמקור לזה ולזה הוא מאותו מקור של הסגולת-שידוכין עצמה [כידוע שאין לה מקור ונובע מבאבסקע ועם הארצות ברש"י סוף פ"ק דיבמות......] כבר כתבתי שהאומר "רבי יונתן בן עוזיאל" - פוגע בכבודו! שהרי: גדול מרב ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 12, 2018 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות
תגובות: 4
צפיות: 175

Re: מעשה שהיה, בהלכות פסולי עדות

מונח אצלי שהוא כשר לעדות, ואינני מוצא זאת במפורש.
אבל:
א. הוא כשר לעדות מדאורייתא לכו"ע, והאשה הזאת היא אשת איש דאורייתא לכאורה.
ב. מפורש בשו"ע שלכתחילה לא ישימוהו עד (מפורש שבעלים של בנות-דוד לא יעידו יחד לכתחילה, וכ"ש זה).

ולכן לכאורה ראוי לקדש שנית בלי ברכה ולעשות ייחוד שני.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 12, 2018 9:52 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 29
צפיות: 1141

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

ואפילו את"ל שמונים מולדות מצאת הכוכבים (למרות שאינני יודע אם איכא למ"ד הכי) - הרי המולד הוא 6 דקות אחרי תחילת היממה, אז מיד כשמתפללים ערבית אפשר לקדש את הלבנה.
וטעות - לעולם חוזר.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 12, 2018 9:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכח תתקבל
תגובות: 7
צפיות: 171

Re: שכח תתקבל

ומה תאמרו על עובדא שבאה לפנינו באדם מבוגר שניגש כש"ץ, סיים 'שומר עמו ישראל עד', וכששמע את הציבור עונה עליו אמן, היה בטוח במאה אחוז שהוא כבר אמר את הקדיש, ואמן זו - של דאמירן בעלמא היא. רמזו לו, דפקו לו, גערו בו, אך הוא בשלו, מסמן לציבור בסידורו שכבר אמר קדיש, והם אלו שטועים... מה היה עליהם לעש...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 11, 2018 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות שמות נשים
תגובות: 91
צפיות: 6113

Re: משמעות שמות נשים

ולהעיר, שאני מכיר משפחת דרנדל, מעולי רוסיה.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 11, 2018 11:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?
תגובות: 11
צפיות: 385

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

יקים כתב:ודרך אגב, בפולין היו כותבים את השם יהושע - יושע, והשם יהודה - יודא. כמובן שזה אותו השם כמו עם ה''א

וכ"ה בתלמוד ירושלמי לפעמים, ודנו בזה בספרי השמות לגבי שטרות.

עבור לחיפוש מתקדם