החיפוש הניב 3175 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 27, 2018 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם המוציא יין בזמננו גם שיעורו ברובע הרביעית?
תגובות: 7
צפיות: 148

Re: האם המוציא יין בזמננו גם שיעורו ברובע הרביעית?

האם לא מפורש שיין מזוג שיעורו ברביעית?!
ואולי התחלפו לי הלכות עירוב בהלכות הוצאה.
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 27, 2018 10:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב פ"א: - איסור חולין בעזרה - היכן מצינו איסור הקרבה?
תגובות: 11
צפיות: 579

Re: ב"ב פ"א: - איסור חולין בעזרה - היכן מצינו איסור הקרבה?

הרמב"ם כותב לגבי קרבן עולה ויורד דטומאת מקדש וקדשיו, שאינו בא על הספק, כדי שלא להכניס חולין בעזרה. ואע"פ שחטאת העוף באה על הספק - זהו רק במחוסרי כפרה להכשירם בקדשים, אבל לא כאן (וכדין מי שהתחייבה בכמה חטאות העוף על הספק - שיכולה להיפטר באחד בלבד). עד כאן מדברי הרמב"ם. וע"פ זה אפש...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 27, 2018 9:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 92
צפיות: 1284

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

זבחים דף י רש״י י: ד״ה שכן נכנס דמה לפני ולפנים - ״כגון״ ביום הכפורים לכאורה מבואר מזה דכגון לאו דוקא ודו״ק http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=23887#p239149 דנו בזה גם בעוד 2 אשכולות: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=19128 ובפרט בדברי רש"י: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=34...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 27, 2018 9:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: אכל פת כסנין לפני סעודת שחרית ושכח רצה בסעודה אם חוזר
תגובות: 9
צפיות: 98

Re: אכל פת כסנין לפני סעודת שחרית ושכח רצה בסעודה אם חוזר

מלבב כתב:
כדכד כתב:לכאורה. למה לא?

ואם שכח גם בסעודה שלישית, ונזכר אחר שיעור עיכול, האם חייב לאכול עוד סעודה כדי שיוכל לברך?

יפה!!
אין חיוב "להזכיר שבת בברכת המזון פעמיים בסעודות שבת", אלא יש חיוב לאכול, וכאשר אוכל סעודה של חובה - אם שכח להזכיר את השבת חייב לחזור.
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 27, 2018 9:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?
תגובות: 21
צפיות: 869

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

מזוזה חובת הדר היא. והגע בעצמך: השוכר בית מגוי גמור וקבע בו מזוזות ודר שם כמה שנים ואז חזר וקנהו מבעליו - האם מצאנו למי מהפוסקים שכתב להסיר את המזוזות ולקבוע אותן מחדש?! מה עניין חובת הדר לכאן? עיקר ההלכה שהשוכר מנכרי אכן פטור מהתורה. השוכר הוא הדר, ולכאורה הולכים לפי השוכר. מה המקור שהשוכר (מנכרי)...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 25, 2018 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר שכהן יהיה עני?
תגובות: 17
צפיות: 191

Re: אי אפשר שכהן יהיה עני?

תרומות פ"ט משניות ב-ג "עניי כהנים".
ובבבלי חגיגה כה,א (והוא ממשנה טהרות ט,ד): יתננה לעני כהן.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 25, 2018 5:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בה' לשון הרע
תגובות: 2
צפיות: 42

Re: שאלה בה' לשון הרע

לדבריך, ראובן מספר לשמעון שלוי הוא טיפש, והוי לה"ר או רכילות...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 25, 2018 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל פת כסנין לפני סעודת שחרית ושכח רצה בסעודה אם חוזר
תגובות: 9
צפיות: 98

Re: אכל פת כסנין לפני סעודת שחרית ושכח רצה בסעודה אם חוזר

כדכד כתב:ודאי שיחזור שהרי לא בירך ברהמ"ז אחרי הפת כסנין וא"כ לא יצא ידי חובת הזכרת השבת בברכת המזון ביום

וכי לא אמר שם "ורצה והחליצנו ביום השבת"?!
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 25, 2018 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל פת כסנין לפני סעודת שחרית ושכח רצה בסעודה אם חוזר
תגובות: 9
צפיות: 98

Re: אכל פת כסנין לפני סעודת שחרית ושכח רצה בסעודה אם חוזר

לפענ"ד לא יחזור, דלכל היותר הוי ספק, וסב"ל.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 25, 2018 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העברת קולמוס
תגובות: 13
צפיות: 222

Re: העברת קולמוס

שמעתי שכך ראו במכתבי הרבי מליובאוויטש.
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 25, 2018 10:09 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: האם מותר לברך שהחיינו בימי ספירת העומר
תגובות: 22
צפיות: 1505

Re: האם מותר לברך שהחיינו בימי ספירת העומר

דהיינו האם מותר לכתחילה לקנות פירות חדשים בימים אלו או בגדים חדשים? בקניית משקפיים חדשים יש בעיה לקנות בימי הספירה??????? אם קונה בשביל לראות טוב יותר - לכאורה מותר אפילו בתשעת הימים. ואם קונה רק בשביל היופי שבהם וכיו"ב - אז אולי יש מקום להחמיר, ומכיוון שלא (שמעתי ש)מברכים שהחינו על משקפיים (ו...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 25, 2018 9:52 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת בליל ל''ג בעומר לצורך שמחת נישואין של קרובים
תגובות: 1
צפיות: 54

Re: תספורת בליל ל''ג בעומר לצורך שמחת נישואין של קרובים

ע"פ מה שנתבאר בשו"ע אדמו"ר הזקן - דין תספורת (ונישואין) בליל לג בעומר תלוי באמירת תחנון במנחה שלפניו. ובסידורו כתב שא"א תחנון במנחה שלפניו. ועפ"ז לכאורה מותר לכתחילה. אך יש שפלפלו בזה להחמיר, והרבי מליובאוויטש כתב בכ"מ שעדיף להסתפר ולהינשא ביום לג ולא בליל לג. אבל בשעת ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 25, 2018 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?
תגובות: 21
צפיות: 869

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

מזוזה חובת הדר היא.
והגע בעצמך: השוכר בית מגוי גמור וקבע בו מזוזות ודר שם כמה שנים ואז חזר וקנהו מבעליו - האם מצאנו למי מהפוסקים שכתב להסיר את המזוזות ולקבוע אותן מחדש?!
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 24, 2018 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה על הצד
תגובות: 10
צפיות: 203

Re: חזקה על הצד

מהגמ' ריש פסחים גבי בדיקץ חמץ משמע שספק אם נכנס חמץ וספק אם יצא - אינו מצריך אפילו בדיקה.
ולכאורה היינו בעיין.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 24, 2018 7:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ומזרעך לא תתן להעביר למולך
תגובות: 7
צפיות: 133

Re: ומזרעך לא תתן להעביר למולך

אולי "על עסקי משפחות"?
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 23, 2018 9:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 147
צפיות: 16353

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

בדפים של הימים האחרונים היה שפע של פסוקים מפרשיות השבוע בתקופה זו...
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 22, 2018 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלוחי קידוש החודש משום שטרות
תגובות: 5
צפיות: 99

Re: שלוחי קידוש החודש משום שטרות

א. בשטרי מקח וממכר - גם שטר מאוחר פסול.
ב. אפשר לזהות את התאריך הנכון לפי היום בשבוע.
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 22, 2018 5:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.
תגובות: 9
צפיות: 168

Re: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.

אמרו בגמרא ריש המפקיד "לכשתגנב ותרצה ותשלמני - הרי פרתי קנויה לך". אם מכרתי לך את הפרה - האם אוכל לתבוע ממך שתחזיר לי אותה ואחזיר לך את הכסף ששילמת?! ומעשה דכיפי היה כששילם שלא מרצונו! כל זה בשומר, אך בגנב עצמו מנלן? מסתבר שכיון שעיקר חיובו הוא בהחזרת החפץ שגזל, וכל מה שנותן דמים הוא רק כ...
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 22, 2018 9:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.
תגובות: 9
צפיות: 168

Re: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.

אמרו בגמרא ריש המפקיד "לכשתגנב ותרצה ותשלמני - הרי פרתי קנויה לך".
אם מכרתי לך את הפרה - האם אוכל לתבוע ממך שתחזיר לי אותה ואחזיר לך את הכסף ששילמת?!

ומעשה דכיפי היה כששילם שלא מרצונו!
על ידי עזריאל ברגר
ש' אפריל 21, 2018 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?
תגובות: 14
צפיות: 223

Re: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?

בביאורו של הרב יקותיאל גרין לסדר ברכות הנהנין מאדמו"ר הזקן כותב שזה ספק, ואל יעשה כך לכתחילה. לא ראיתי דבריו, אבל הרי אדה"ז חושש לדעת הראב"ד שכשבע חייב בברכת המזון אף אם אכל פחות משיעור קביעות סעודה, ולכן פוסק שאם שבע אפילו מאכילה מועטת יטול ידיו ויאכל לחם תחילה. ולפי זה אין שאלה כלל...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 308

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

כל עוד אינה חשודה עובר על לא תונו בחקירות אלו , כל מקום שהאמינה התורה עד אחד הרי כאן שנים , א. אה"נ, שכך דעתי נוטה למעשה, שאם היתה לאשה חזקת-כשרות, וזו הפעם הראשונה שהיא משקרת בענינים כאלו - הבעל פטור מכלום, אבל אם היא חשודה - היה לו לחקור, וחייב ככל שוגג. ב. מצאנו בעדות אשה הנ"ל שיש חילו...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 11:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 308

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

איבעיא לי: נדה שכיחשה בבעלה ואמרה לה טבלתי, שוגג הוא וחייב חטאת או דלמא אנוס הוא ופטור מן הקרבן? ברמ"א סימן קפ"ה ד כתב דשלא בשעת וסתה וראתה אונס הוא ואין צריכים כפרה , ולכאורה מאי שנא ?הרי נאמנת לומר טהורה אני כמו עדים ממש[עד אחד נאמן ובידה לטבול] ואנוס הוא, בנידון דהרמ"א לא היתה להם...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 11:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?
תגובות: 14
צפיות: 223

Re: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?

בביאורו של הרב יקותיאל גרין לסדר ברכות הנהנין מאדמו"ר הזקן כותב שזה ספק, ואל יעשה כך לכתחילה. לא ראיתי דבריו, אבל הרי אדה"ז חושש לדעת הראב"ד שכשבע חייב בברכת המזון אף אם אכל פחות משיעור קביעות סעודה, ולכן פוסק שאם שבע אפילו מאכילה מועטת יטול ידיו ויאכל לחם תחילה. ולפי זה אין שאלה כלל...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?
תגובות: 14
צפיות: 223

Re: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?

אפרש שיחתי הקצרה: הנה יש שאמרו שקביעות סעודה הוא כפשוטו שמתיישב ליד שולחן ועורך סעודתו וכו', ובשיטתם לא עסקינן. אבל בעל התניא בסידורו קבע באופן ברור כיצד לנהוג באכילת "לחם שאינו גמור" (כלשונו), ואביא את מסקנות דבריו, ע"פ ביאורו של הרב יקותיאל שליט"א גרין הנ"ל: אם אוכל ושבע מ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 10:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 308

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

ואת הנוב"י לא ראיתי.
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 10:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 308

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

לא הזכירו את המשנה בריש האשה רבה. עי"ש וברש"י בסוף המשנה. ואת נידונו של הנוב"י [יו"ד תניינא צו] מאי שנא מרוב נשים עוברן ניכר. ועיין רמב"ם פט"ו מהל' פרה ה"ח. ובמשנה תרומות ריש פרק ח' לגבי הסומכת על חזקה. ובמשנה בפסחים עב: לגבי הסומך על רוב בהמות אינן טריפה. שני האח...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?
תגובות: 14
צפיות: 223

Re: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?

בביאורו של הרב יקותיאל גרין לסדר ברכות הנהנין מאדמו"ר הזקן כותב שזה ספק, ואל יעשה כך לכתחילה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 19, 2018 10:38 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 35
צפיות: 3179

Re: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!

לענ"ד יש להוסיף על כל הנ"ל עניין מוסרי. לתורה אין זמן שבו אתה קונה אותה ממילא, ענייני שאר ימים ט' כגון הדין בר"ה השימורים בפסח וכו' אינם תלויים כלל במעשיך, התורה ניתנת כשגומרים לתקן מה שנדרש (וכידוע מטרת הספירה וימי הספירה). אתה מוכן בה', קיבלת, בו', קיבלת וכו'. גוט יו"ט ברוך שכ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 19, 2018 6:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 92
צפיות: 1284

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

יש עוד פסוקים כאלו, כגון "והכהן יכפר עליו באיל האשם ונסלח לו", ומעניין שהגמרא לא הביאה אותו להוכיח שאשם צ"ל לשם בעליו.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 19, 2018 4:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 308

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

מעתיק את הרמב"ם הל' מעילה ריש פ"ז: א מִי שֶׁשָּׁגַג וְלָקַח הֶקְדֵּשׁ אוֹ מְעוֹת הֶקְדֵּשׁ וּנְתָנוֹ לְשָׁלִיחַ לְהוֹצִיאוֹ בְּתוֹרַת חֻלִּין. אִם עָשָׂה הַשָּׁלִיחַ שְׁלִיחוּתוֹ הַמְשַׁלֵּחַ הוּא שֶׁמָּעַל. וְאִם לֹא עָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ אֶלָּא עָשָׂה הַשָּׁלִיחַ מִדַּעַת עַצְמוֹ הַשָּׁלִי...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 11:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 92
צפיות: 1284

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

א. זה לא צד חמור. זו פירכא רגילה. ב. זה לא היקש. בכור ומעשר ופסח לא הוזכרו בפסוק שבו מקישים. א. לא יודע מה זאת אומרת פירכא רגילה, אבל גם פירכא רגילה אין משיבין על ההיקש. ב. זה כן היקש, כי בכור ומעשר הוזכרו בפסוק ממנו מקישים, כדאיתא לקמן ז' ע"ב ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם זה בכור ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 11:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 92
צפיות: 1284

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

א. למה זה לא צד חמור? הרי ניתן ללמוד את פסח למשל מכל הקרבנות המנויים בפסוק במה הצד. מה תאמר? שחטאת אינה באה בנדבה? הרי שלמים כן באים בנדבה. חטאת ושלמים טעונים סמיכה? אשם יוכיח. וכך הלאה. רק אם תפרוך שלכל קרבן יש צד חמור אחר, שאינו בבכור מעשר ופסח, אזי תוכל לפרוך. זה בדיוק צד חמור. ב. אכן לא הוזכרו,...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בחתונת איסור
תגובות: 36
צפיות: 678

Re: השתתפות בחתונת איסור

ואם הוא היה הולך להתאבד/להתנצר, והיה עושה חגיגה לכבוד זה - האם היתה לך הוו"א להשתתף בזה "שלא יפגע"?! אדרבה, שיפגע!!! אז לדעתך לא צריך להתחשב עם דרכי שלום ומניעת איבה, ולא על כך שינותק לגמרי ממשפחתו, ולא על הצד שבזה אולי יוכל לקרב אותם או שאר המשפחה בעתיד. גם אינך מחלק בין תינוקות שנש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בחתונת איסור
תגובות: 36
צפיות: 678

Re: השתתפות בחתונת איסור

ואם הוא היה הולך להתאבד/להתנצר, והיה עושה חגיגה לכבוד זה - האם היתה לך הוו"א להשתתף בזה "שלא יפגע"?!
אדרבה, שיפגע!!!
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 9:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 92
צפיות: 1284

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

בסוף הדף של אתמול, הגמרא לומדת מההיקש ד"זאת התורה" וכו' שצריך לשחוט לשם בעליו בכל הקרבנות. ונשאלת השאלה: הרי בכל מיני הקרבנות מצאנו סמיכה, ונסכים, ובאין בנדר ונדבה, חוץ מהבכור והמעשר והפסח, וכיצד אפשר ללמוד ג אלו משאר הקרבנות?! סוג הפירכא שאתה עושה נקרא צד חמור. הוא שייך רק בבמה מצינו ורק...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 8:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?
תגובות: 9
צפיות: 171

Re: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?

וחשבתי בדרך אפשר, שהמיותר בפסוק הוא המלה 'לי'. כלומר: היה יכול לומר 'כנגע נראה בבית' - ולשם מה מדגיש 'לי '? [ולכל היותר היה צריך לומר 'נגע נראה לי', ולמה גם ' כ נגע' וגם ' לי '?] אלא שמכאן למדנו שבא הכתוב להדגיש שהמשפט צריך להיאמר באופן סובייקטיבי, אפילו מי שבאמת יודע. ולפי זה מדוייק שהעתיק רש"...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 8:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 48
צפיות: 1072

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

מתחילת בואנו תלמידי רבנו הגר"א לאר"י בשנת תקס"ט "אפרים בכורי" לפ"ק, התחילה האתחלתא המעשית הראשונה של "אילת השחר" שבחז"ל, והאתחלתא של עת לחננה בתפקידו של משיח הראשון, משיחא דאתחלתא, משיח בן יוסף בטוריא דעזרא ונחמיה כמו בימי כרש בימי בית שני שע"ז התכו...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 8:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 92
צפיות: 1284

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ובדף של היום:
רמי ריש לקיש על מעוהי - וכי לית ליה דאסור לשכב אפרקדן?!
ואולי חולה היה?

עבור לחיפוש מתקדם