החיפוש הניב 3272 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 10:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 34
צפיות: 472

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

בושה תכסה פני, שרק אחרי כמה ימים נזכרתי שזה רמב"ם מפורש, בהלכות מקוואות פ"י ה"ז (ומקורו בתוספתא מקוואות ב,ה), שפוסק במפורש שטהרותיו תלויות.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 10:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 34
צפיות: 472

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

אינני מבין מאי איכפת לן באותו (ספק) טבילה שאחרי הנגיעה. יש כאן אדם טמא שספק טבל ספק לא טבל, ותו לא. למה ספק טבל? ידוע לנו שטבל, וידוע לנו שאחרי הטבילה היה טהור. ממילא כל מה שהיה קודם לכן אינו נוגע לנו. הספק היחיד העומד בפנינו הוא אם אחר הטבילה חזר ונטמא שוב. למה ספק נגע? ידוע לנו שנגע, וידוע לנו שא...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 10:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: במעלת הטיפשות
תגובות: 17
צפיות: 356

Re: במעלת הטיפשות

ולהעיר מ"מעשה מחכם ותם" שבסיפורי-מעשיות למוהר"ן מברסלב.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 10:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2155
צפיות: 182756

Re: אשכול אביעה חידות

בנביא יש ששה ברצף (ירמיהו לה,טו).
על ידי עזריאל ברגר
ג' מאי 22, 2018 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל
תגובות: 37
צפיות: 3148

Re: יום טוב שני של גלויות בארץ ישראל

רשום אצלי: ...וידוע שהחזו"א נהג לעצמו כך לחומרא, אבל פ"א נסע ברכב למצוות סנדקאות מחוץ לתחום ביוט"ש של סוכות תש"י לקיבוץ חפץ חיים, לברית המילה של הרב אריה ב"ר סנדר ז'ק בן קרובתו... ושמעתי מן היודעים שהיתה שם הטעייה, ולא ידע מעיקרא דאיירי בריחוק י"ב מיל. האם היו שם יב מי...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בלעך או פלטה.
תגובות: 16
צפיות: 167

Re: בלעך או פלטה.

על הפלטה (כשמחוברת לגנרטור - וזו גם סיבה..) צריך להניח עוד כלי לכיסוי כי זה לא נקרא גרוף וקטום (הרב עובדיה יוסף אמר שזה גרף וקטום). פלטה "עם מצבים" - דמתקרייא "כירה חשמלית" - כמדומני שלכו"ע דינה כמו אש רגילה, ולא עליה דנים כאן. פלטה רגילה - לכאורה יש מקום לומר שהיא יותר מוע...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 34
צפיות: 472

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

מכבר אני מתחבט בשאלה זו, אשמח לעזרתכם. אדם טמא הלך לטבול במקווה, וידוע לו כי אכן טבל כדין, אלא שהוא יודע ג"כ שבאותו יום הוא נגע שוב בטומאה, אבל אינו זוכר האם קדמה טומאה לטבילה ואז הוא טהור, או להיפך ואז הוא טמא. אותה שאלה באדם טהור, שביום אחד הוא גם טבל במקוה וגם נגע בשרץ, בהפרש של זמן כל שהו,...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 5:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדוש גר הצדק מוילנא המכונה הגרף פוטוצקי - מקורות ומסורות
תגובות: 25
צפיות: 2612

Re: הקדוש גר הצדק מוילנא המכונה הגרף פוטוצקי - מקורות ומסור

אגב הניגון 'אנחנו עמך בני בריתך', הניגון הוא בן תנועה אחת, נדפס (נקלט) בתקליט של הר"ר ל"י שושן אישיבישער ניגון (ואמרתי פעם שאף אם את"ל שתורה לוקחים מליטאים מ"מ מנגינות ודאי לוקחים רק מחסידים. והאזן גם ללחנו של החזו"א על כד יתבין) הבאתי כאן את הניגון: http://forum.otzar.org/...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 4:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2155
צפיות: 182756

Re: אשכול אביעה חידות

האם בפרשת השבוע האחרון (במדבר ג,ד) זהו הרצף היחיד של ארבעה מונחים רצופים בתורה?
או שיש מקום נוסף? ושמא יש יותר מזה (כמו שיש בהפטרת תרומה - חמשה)?

והאם יש מנוע חיפוש לחפש לפי טעמי המקרא?
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 10:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 155
צפיות: 17127

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

בדף של שבת ערב-שבועות (לו):
מונים שם את כל "הנאכלין ליום אחד", חוץ מכבשי עצרת ולחמיהם, וצ"ע הטעם.
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 10:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 174
צפיות: 3492

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

בדף של שבת ערב-שבועות (לו):
מונים שם את כל "הנאכלין ליום אחד", חוץ מכבשי עצרת ולחמיהם, וצ"ע הטעם.
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 10:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מביאים ביכורים מחיטים?
תגובות: 43
צפיות: 2179

Re: כיצד מביאים ביכורים מחיטים?

שברי לוחות כתב:האם הכהן היה צריך לאכול את הביכורים כשהן מצה, או שדינו כתרומה לגמרי?

ביכורים לא נקראו "מנחה" אלא "תרומה", ובפשטות מותר לאכלם חמץ.
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 10:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 581
צפיות: 43517

Re: מסורת הגננות

מעשר בהמה נותנים לכהן. בהשגחה פרטית - היום שמעתי בשיעור (מוקלט) של הרב חיים סבתו שיש דעה (כמדומני רס"ג) שמעשר בהמה נאכל לכהנים (אולי חלק ממנו?). אגב, הרמב"ם כותב שהפסוק "את דמם תזרוק" כולל בכור ומעשר. אם כך - לכאורה צ"ל שגם המשך הפסוק מדבר גם על מעשר, ושם נאמר "ובשרם י...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 10:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת המועדים בזמן הזה
תגובות: 3
צפיות: 150

Re: קביעת המועדים בזמן הזה

מלבב כתב:
עזריאל ברגר כתב:עיין ברמב"ם סופ"ז מהל' קדה"ח, ובהשגת הראב"ד שם, ובמפרשי הרמב"ם (כולל אותי...) שם.

היכן ניתן לראות הפירוש שלך?
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 34
צפיות: 472

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

א. מכיוון שזה ספק שבידי אדם, ובד"כ זהו ספק שגם יכול להתברר, לכן לא נראה לי כלל ללכת שם לקולא בשום צד שיהיה, מכיוון שזהו ספק שעלול להתברר. ב. כל ההתפלפלות שכתבתי לעיל מול הרב בן ראובן - היתה רק במטרה להראות שבסברות אפשר להפך בה ולהפך בה ללא סוף. ג. מצאנו ספקות בסגנון זה לגבי זב (כשראה בין השמשות...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מאי 21, 2018 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על אכילת מעשר ראשון
תגובות: 1
צפיות: 40

Re: ברכה על אכילת מעשר ראשון

הרמב"ם כותב שמברכים על "מתנה שיש בה קדושה" (קרבנות ותרומות וכו').
אבל מעשר ראשון - קיי"ל שחולין הוא.
(וה"ה לבכור בעל מום)
על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 18, 2018 8:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 34
צפיות: 472

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

אינני מבין מאי איכפת לן באותו (ספק) מגע שקודם הטבילה. יש כאן אדם טהור שספק נגע בשרץ ספק לא נגע, ותו לא. אינני מבין מאי איכפת לן באותו (ספק) טבילה שאחרי הנגיעה. יש כאן אדם טמא שספק טבל ספק לא טבל, ותו לא. למה ספק טבל? ידוע לנו שטבל, וידוע לנו שאחרי הטבילה היה טהור. ממילא כל מה שהיה קודם לכן אינו נוג...
על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 18, 2018 7:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ודבר דבר' - ולעשות עצמו כאלם בביהכ"נ
תגובות: 2
צפיות: 102

Re: 'ודבר דבר' - ולעשות עצמו כאלם בביהכ"נ

מדברי בעל התניא באגרת הקודש סימן כד: שליחותייהו דרז"ל קא עבידנא לגזור גזירה שוה לכל נפש שלא לשוח שיחה בטלה משיתחיל הש"ץ להתפלל התפלה עד גמר קדיש בתרא שחרית ערבית ומנחה וכו'. והעובר ע"ז בזדון ישב על הארץ ויבקש מג' אנשים שיתירו לו נידוי שלמעלה ושב ורפא לו ולא חל עליו שום נידוי למפרע כל ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 18, 2018 7:07 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: דאדוני
תגובות: 14
צפיות: 271

Re: דאדוני

כמדומה שעל הפסוק ה' אין בציון (מהפטרה דת''ב שחרית) מציינים שע''פ הכללים היה צריך לבטא א דאדנות רק כאן זה חריג כן הוא במנחת שי בשם הרד"ק במכלול: הה' האל"ף נחה וכן במסורת כל לשון אדנות עם מש"ה מפיק בר מן חד הה' אין בציון, מכלול דף נ' ומדוע הוא חריג? האם לא משום שאינו ה"א הידיעה אל...
על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 18, 2018 7:06 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: דאדוני
תגובות: 14
צפיות: 271

Re: דאדוני

חיימקה כתב:מתוך "אם למקרא" - סיכום נפלא.

שני הקבצים פגומים.
על ידי עזריאל ברגר
ו' מאי 18, 2018 7:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 34
צפיות: 472

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

בן ראובן כתב:אינני מבין מאי איכפת לן באותו (ספק) מגע שקודם הטבילה.

יש כאן אדם טהור שספק נגע בשרץ ספק לא נגע, ותו לא.

אינני מבין מאי איכפת לן באותו (ספק) טבילה שאחרי הנגיעה.

יש כאן אדם טמא שספק טבל ספק לא טבל, ותו לא.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 34
צפיות: 472

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

כדכד כתב:המשנה אליבא דסומכוס והלכה כרבנן ששם יש חזקת מרא קמא אבל יתכן שלעצם השאלה כאן צודק כת"ר

גם לרבנן הולכים לפי חזקת מרא קמא, ולא מנסים להכריע מה היה קודם לפי כללי "חזקת חיים" וכיו"ב, שהרי "שור שחוט לפניך".
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 6:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יוחנן בן קרח ביקש רשות להרוג את ישמעאל בן נתניה?
תגובות: 10
צפיות: 266

Re: למה יוחנן בן קרח ביקש רשות להרוג את ישמעאל בן נתניה?

יוחנן לא ידע . הוא חשד . וכידוע ומפורסם כמה אנשים מואשמים בימינו בערכאות של הציונים על זה שהם הרגו את מי שנחשד בעיניהם שעלול להרוג אותם או את אחרים. בנביא מוצג כאילו הוא ידע. הוא אומר את הדברים בנחרצות. מה שכתבת "וכידוע וכמפורסם" אינו מובן לי גם יואב אמר על אבנר דברים כאלו בלשון וודאית, ו...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 6:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: דאדוני
תגובות: 14
צפיות: 271

Re: דאדוני

אשר177 כתב:מי אומר שהכלל של של מש"ה מוציא וכל"ב מכניס זה גם בארמית?

ברור שלא. שהרי בארמית אין את שין השימוש.
אלא באתי לדמות ד בארמית - שמנוקדת בד"כ בשווא, לאותיות וכל"ב שג"כ מנוקדות בשווא, ודלא כאותיות מש"ה שאינן מקבלות שווא (מלבד ה"א התמיהה שדינה כאותיות וכל"ב!).
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 12:11 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: דאדוני
תגובות: 14
צפיות: 271

Re: דאדוני

אשר177 כתב:
נהר שלום כתב:כידוע, כאשר כתוב לאדוני קוראים לדוני, וכן בעוד אותיות. מה הדין בארמית כשכתוב "דאדוני"?


אתה יכול להביא דוגמא? אני פשוט לא מצליח לחשוב על צירוף כזה...

ב"כגוונא": והא אוקימנא דה' אחד ושמו אחד.

לפענ"ד בפשטות ד דינה כאותיות וכל"ב ולא כאותיות מש"ה, וכפי שהביאו לעיל.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 11:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת המועדים בזמן הזה
תגובות: 3
צפיות: 150

Re: קביעת המועדים בזמן הזה

עיין ברמב"ם סופ"ז מהל' קדה"ח, ובהשגת הראב"ד שם, ובמפרשי הרמב"ם (כולל אותי...) שם.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 11:50 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.
תגובות: 7
צפיות: 1004

Re: שני חזלים שקבלת התורה בכל שנה מחדש.

שבת קכט ב: דמפיק ביה זיקא ושמיה טבוח דאי לא קבלו ישראל את התורה הוה טבח להו לדמייהו ולבשרייהו. לש' הגמ' ( קבלו , לא - יקבלו), משמע דבזמן מ"ת נפק זיקא, ולכן גם עתה הוי זמן מסוכן, אבל לא נראה שבכל שנה יוצא האי זיקא ושמיה טבוח לסיבוב... מה גם שלא נזכר בשום מקום חובת קבלת התורה בערב שבועות, מלבד ה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 11:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבאת ביכורי ענבים מכפר סיגנה בבקעה
תגובות: 3
צפיות: 145

Re: הבאת ביכורי ענבים מכפר סיגנה בבקעה

האם יש מקום לחלק בין ענבים למאכל לבין ענבים ליין?
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 10:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: זכייה בהגרלה על ס"ת
תגובות: 11
צפיות: 208

Re: זכייה בהגרלה על ס"ת

ארזי ביתר כתב:לא ביררתי זאת. אך מסתבר שהיות וכחלק מהזכיה יש גם טקס של הכנסת ס"ת וכו', סביר להניח שיש גם 'כתיבת אותיות'. ולכאו' זה פותר את הבעיה, לא כן?

לא.
מילוי דיו של אותיות כתובות-חלולות - לאו דווקא שמוסיף בכשרותו של הספר, שהרי אין שיעור לעובי האותיות.
צריך להשאיר אות אחת שתהיה פסולה לכו"ע.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 34
צפיות: 472

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

לא משנתנו היא?
שור שנגח את הפרה וכו'
המחליף פרה בחמור וכו'

בפשטות זה ספק שקול, ואין צד ללכת אחרי החזקה, ולא שייך לגדרי "ספק טומאה ברה"י" וכיו"ב, אלא ספק דאורייתא לחומרא, ואולי אף בדרבנן יש מקום להחמיר, שכן אין זה ספק אלא שכחה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 10:02 am
פורום: עזר אחים
נושא: חלב תנובה ללא חותם כשרות
תגובות: 12
צפיות: 364

Re: חלב תנובה ללא חותם כשרות

חלב שלא כתוב עליו "כשר למהדרין" - מסתמא הוא חלב שנחלב בשבת, או עם פיקוח מפוקפק (מצלמות וכו'), או שיש בו חשש חלב טריפה. הרב וייטמן מבדיל בצורה ברורה בין חלב מהדרין לחלב שאיננו מהדרין, ולא לחינם. ברור לכל בר-דעת שאם לא היה הבדל מהותי בין סוגי החלב - כבר היו כותבים על הכל "כשר למהדרין&qu...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 9:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ כא: - ברש"י ד"ה בזוטו של ים - היתכן גאות ושפל כאלה?
תגובות: 5
צפיות: 224

Re: ב"מ כא: - ברש"י ד"ה בזוטו של ים - היתכן גאות ושפל כאלה?

התירוץ היחיד שראיתי שם, הוא שה10-15 פרסאות נמדדות לאורך החוף ולא לרוחבו.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: זכייה בהגרלה על ס"ת
תגובות: 11
צפיות: 208

Re: זכייה בהגרלה על ס"ת

ראיתי כמה פעמים כבר פרסומות של ארגוני צדקה על הגרלה על ספר תורה ולאחרונה גם שכתבו במפורש שהזוכה מקיים מצוות כתיבת ס"ת. מה הבסיס ההלכתי לזה ואיך מתיישב עם דברי הרמ"א : שָׂכַר סוֹפֵר לִכְתֹּב לוֹ סֵפֶר תּוֹרָה, אוֹ שֶׁקְּנָאוֹ וְהוּא הָיָה מֻטְעֶה וְהִגִּיהוֹ, הֲרֵי זֶה כְּאִלּוּ כְּתָבוֹ (...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 9:45 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד שמות האמוראים
תגובות: 26
צפיות: 788

Re: ניקוד שמות האמוראים

אבל מה יעשה סתם מג"ש פשוט שלא הספיק להתכונן יותר מידי והוא צריך עכשיו למסור שיעור בדף היומי או בכל דף אחר?... במשנה אליעזר ובגמ' אלעזר בדרך כלל, ולכל כלל יש יוצא מן הכלל. וכפי שדיברו באשכול אחר על כך שסתם רבי שמעון הוא רשב"י, אבל לא בפ"ב דאבות ( וכיוצא בו ) שהוא ר"ש בן נתנאל. וע...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מאי 17, 2018 8:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יוחנן בן קרח ביקש רשות להרוג את ישמעאל בן נתניה?
תגובות: 10
צפיות: 266

Re: למה יוחנן בן קרח ביקש רשות להרוג את ישמעאל בן נתניה?

יוחנן לא ידע. הוא חשד.
וכידוע ומפורסם כמה אנשים מואשמים בימינו בערכאות של הציונים על זה שהם הרגו את מי שנחשד בעיניהם שעלול להרוג אותם או את אחרים.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 16, 2018 2:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "צירוף מקרים" או שיש דברים בגו? (תהילים קיז, קיט)
תגובות: 16
צפיות: 433

Re: "צירוף מקרים" או שיש דברים בגו? (תהילים קיז, קיט)

יאיר כתב:העירו לי במק"א הערה נכונה (וידועה):

אין פרקים בתנ"ך רק בתהילים בלבד.
חלוקת התנ"ך נעשתה ע"י כומר.

גם באיכה זו חלוקה יהודית.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מאי 16, 2018 2:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי ישעיהו הדרי זצ"ל
תגובות: 26
צפיות: 1474

Re: הגאון רבי ישעיהו הדרי זצ"ל

בברכה המשולשת כתב:
עזריאל ברגר כתב:משום מה נשמט מהביוגרפיה שהוא לימד ב"מכללה ירושלים" (מכללת בית וגן) בשנותיה הראשונות - טרום מלחמת ששת הימים.


המכללה פרסמה מודעת אבל גדולה, בה פורט חלקו בהקמת המכללה

דיברתי על הביוגרפיה שבוויקיפדיה, שהובאה לעיל.

עבור לחיפוש מתקדם