החיפוש הניב 2928 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 22, 2018 9:55 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם 'דורו' של מרדכי מסרו נפשם?
תגובות: 13
צפיות: 1191

Re: האם 'דורו' של מרדכי מסרו נפשם?

באיזה אופן "בוטלה הגזירה" ע"י הספרים שכתב מרדכי - viewtopic.php?f=26&t=38925
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 22, 2018 6:18 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: איך היה ניתן לשנות בספרים האחרונים
תגובות: 7
צפיות: 135

Re: איך היה ניתן לשנות בספרים האחרונים

ע' קדושת לוי דרוש לפורים שמדבר מזה הוא ב"דרוש לפורים" בחומש שמות (ולא ב"קדושות" לפורים שחיפשתי בהן בתחילה): ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בשם המלך כו' וחתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך אין להשיב (אסתר ח, ח). והדבר תמוה כי אם כתב המלך אין להשיב מה יועיל מכתב השני נגד ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 22, 2018 6:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יאמרו מצרים
תגובות: 4
צפיות: 52

Re: למה יאמרו מצרים

לבנון כתב:במחילה, לא השבת לי מאומה. אינני מחפש דחיות או תירוצים לשאלה זו, אלא אם יש מישהו ששואל אותה.

לפי רש"י שם - משה רבינו כבר התמודד מול השאלה הזאת.
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 22, 2018 4:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות
תגובות: 5
צפיות: 49

Re: הברכה שברכו הלויים והנשיאים על עבודתם ומצוותם המיוחדות

היכן מצינו בלויים ובנשיאים קדושה יתירה?
בכהנים נאמר "להקדישו", "וקדשתו" וכיו"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 22, 2018 3:04 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: איך היה ניתן לשנות בספרים האחרונים
תגובות: 7
צפיות: 135

Re: איך היה ניתן לשנות בספרים האחרונים

לא הבנתי באיזה נסיון הם עמדו וכיצד זה מוכיח שפירש כרלב"ג (עם כי פירוש הרלב"ג הוא פירוש די מקובל בפשט המגילה) הוא מתאר שם שעם ישראל עמדו בניסיון שנה שלמה שלא להמיר את דתם, שהרי הגזירה היתה רק על היהודים (וכדאמרינן במגילה ש"יהודי" הוא כינוי לכופר בע"ז, ואילו היו עובדים ע"...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 22, 2018 1:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 138
צפיות: 14657

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

ברש"י היום מבאר על בגתן ותרש "שומרי הסף" - viewtopic.php?f=26&t=38951
ובאותו ענין - נקוד הסמ"ך של "ספות" הוא כנראה בחיריק, כבהפטרת שקלים "ספות כסף".
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 22, 2018 11:26 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יאמרו מצרים
תגובות: 4
צפיות: 52

Re: למה יאמרו מצרים

עיין רש"י בפרשת המרגלים
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 22, 2018 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 60
צפיות: 442

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

איפה כתוב שם בפירוש שבייחדוהו לעבור עבירה אסור למסרו מן הדין ולא ממידת חסידות (אני איני זוכר האם תוכל להביא? אבל אם כן הוא לענ"ד אתה צודק שיש ראיה משם). אבל אולי יטען הרב פרי יהושע שכל היכא שהם מוסרים להציל את עצמם זה כמו שאדם עובר להציל את עצמו וכל סברתו היא באופן שהמוצל אינו משתתף בשום צד בג...
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 22, 2018 7:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 60
צפיות: 442

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

כבר הבאתי ראיה מ"סיעה של בני אדם" שלא מתירים למסור אחד מהם אפילו שבזה מצילים את כל האחרים, ואפילו בייחדוהו.
האם אין משם ראיה פשוטה לאיסור?!
על ידי עזריאל ברגר
ה' פברואר 22, 2018 6:55 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: זמן מצות מתנות לאביונים
תגובות: 4
צפיות: 60

Re: זמן מצות מתנות לאביונים

שמעתי יש אומרים שהטעם שאין מברכים שהחינו על מצוות ביעור חמץ, היא משום שנפטר בשהחינו של הקידוש.
ומדבריהם למדנו שהשהחינו יכול להיאמר גם אחרי קיום המצווה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 21, 2018 10:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ
תגובות: 9
צפיות: 69

Re: המחליף נכס עם חברו - כיצד יעריך את הנכס? שאלה בחו"מ

שיכתבו חוזה אחד, ויכתבו בו את כל האמת.
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 21, 2018 7:11 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים תורה
תגובות: 46
צפיות: 4385

Re: פורים תורה

כדכד כתב:אמרתי לבתי הקטנה שהיא מש בוגרת ונסתפקתי אם נחשב שויא אנפשיה לאסרה לכהן גדול

אם היא בוגרת - אינה ברשותך ואינך יכול לאוסרה, ואינך נאמן, אז חזרה לקטנותה והיא ברשותך ואתה נאמן והיא בוגרת, וחזר הדין...
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 21, 2018 7:08 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שומרי הסף
תגובות: 5
צפיות: 104

Re: שומרי הסף

שומרי הסף לא היו המאבטחים של אחשורוש שומרי הסף היו האחראים על כלי השתיה שלך אחשורוש. "הסף" של המגלה אינו "סף הבית" כמו מפתן אלא כלי שתיה כמו "מן הדם אשר בסף" וכמו "ספות כסף מזמרות מזרקות". "שומרי" של המגלה אינו במובן שומרים מאבטחים אלא במובן אחראים ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' פברואר 21, 2018 9:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ידים פ"ב משנה ג'
תגובות: 7
צפיות: 68

Re: בקשת עזרה בהבנת - משנה ידים פ"ב משנה ג'

ראה בפוסקים סימן קסב (בשו"ע אדמו"ר הזקן האריך בזה בסעיף ו).
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 20, 2018 11:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 19
צפיות: 187

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

ויותר פליאה בעיני, שאין מבקשים כלל בשמו"ע שיהיו ילדים.
שמעתי קושיא זו עם תשובה מסוימת בשם יהודי שאינו מהיראים וחרדים לדבר ה', ואינני רוצה להביא את תשובתו, גם בגלל שהיא ע"ד הצחות.
וכמדומני שנכב"ב, ואינני בטוח.
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 20, 2018 8:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 60
צפיות: 442

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

ומה עם "סיעה של בני אדם"?
האם אין משם ראיה פשוטה לאיסור?!
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 20, 2018 8:03 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: תמיהה עצומה על אופן כתיבת המגילות של י"א שיטין
תגובות: 18
צפיות: 237

Re: תמיהה עצומה על אופן כתיבת המגילות של י"א שיטין

אני רק מזכיר שגם מרן הגריש"א זצ"ל למרות שמתחילה היה אומר שאין צריך להשוות התבות (בשמות בני המן) מ"מ אח"ז חזר להורות שיש להשוות האותיות שיהיו כולם באורך של פרשנדתא (ולכן מה שנמצא אצל גדולי תלמידיו דלא כן הוא מההוראה שבהתחלה). אפשר מקור לדברי הגריש"א? קבלתי מרבותי-תלמידיו (אם...
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 20, 2018 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשו"ע הרב - האם מותר לטלטל בעירובים המצויים?
תגובות: 5
צפיות: 90

Re: לשו"ע הרב - האם מותר לטלטל בעירובים המצויים?

בפשטות כל מקום שבפועל גרים בו - נחשב היקף לדירה, ושרי.
על ידי עזריאל ברגר
ג' פברואר 20, 2018 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת גואל הדם לעיר מקלט
תגובות: 5
צפיות: 68

Re: כניסת גואל הדם לעיר מקלט

תודה רבה האם אין שום מקור מפורש על כך בחז"ל או בפוסקים? גואה"ד שמגיע לשער העיר מקלט ומבקש להיכנס. שואל אותו השומר: מי כבודו? - גואה"ד של פלוני אלמוני. - בבקשה, הדלת פתוחה. ברור שאם רואים שהוא עלול לרצוח את הרוצח שלא כדין - מחויבים למונעו מדין "לא תעמוד על דם רעך" וכו', אבל ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 10:44 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 39
צפיות: 1240

Re: רצפת בהט

1. השפה העברית עתיקה מאוד (עיין: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA). 2. אליעזר בן יהודה לא המציא את השפה העברית (עיין: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94). 3. במילון בן יהודה מנוקדת המילה רצפה (בר...
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 6:39 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: תמיהה עצומה על אופן כתיבת המגילות של י"א שיטין
תגובות: 18
צפיות: 237

Re: תמיהה עצומה על אופן כתיבת המגילות של י"א שיטין

בכתיבה באופן כזה בעצם יוצא שאין קשר בין טור אחד לחבירו, וממילא ההמשך של "איש" אינו "ואת" שכתוב מולו במרחק ניכר, אלא השורה שתחתיו, והיינו שנראה כאילו ישנם שני עמודים צרים, שבאחד מהם כתוב "איש פרשנדתא דלפון אספתא פורתא אדליא ארידתא פרמשתא אריסי ארדי ויזתא" ובעמוד הבא כתו...
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 6:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת גואל הדם לעיר מקלט
תגובות: 5
צפיות: 68

Re: כניסת גואל הדם לעיר מקלט

בפשטות אין איסור.
אבל משתדלים "שלא להרגיל רגל גואל הדם לשם".
ובפרט, מה יעשה גואל הדם אם הוא עצמו רצח מישהו אחר בשגגה? וכי לא ינוס אל עיר המקלט הקרובה ביותר?!
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 2:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'
תגובות: 13
צפיות: 198

Re: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'

אכן בעל התניא בסידורו קיצר תפילה זו והשמיט ממנה את כל הענינים האלו.
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 2:05 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: איך היה ניתן לשנות בספרים האחרונים
תגובות: 7
צפיות: 135

Re: איך היה ניתן לשנות בספרים האחרונים

ממ"ש בתורה אור (לבעל התניא) שהיהודים עמדו בניסיון במשך כל השנה - משמע שנקט כפירוש הרלב"ג.
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 10:58 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הורדת ספרי היברו בוקס
תגובות: 10
צפיות: 232

Re: הורדת ספרי היברו בוקס

בן ציון46 כתב:
רגיל כתב:האם ישנה אפשרות להורדת כל ספרי היברובוקס למחשב.

בגדול לא.
יש אפשרויות טכניות. אבל זה כנראה לא על דעת ורשות בעל האתר.

מדוע לא על דעתו?
האם הוא מרוויח מהגלישה?!
לא ראיתי שם פרסומות.
על ידי עזריאל ברגר
ב' פברואר 19, 2018 10:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 138
צפיות: 14657

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

אתמול דנו בשאלה במה שימש משה בשבעת ימי המילואים.
השבוע קוראים בתורה על שבעת ימי המילואים ועל בגדי הכהונה.
על ידי עזריאל ברגר
א' פברואר 18, 2018 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 43
צפיות: 699

Re: מיר וועלן בענטשן

סגי נהור כתב:האם יש מקור לחידושך שפירוש "הב לן" הוא להביא הכוס? כי בפשטות פירושו לשון הכנה והזמנה, עיין רש"י אצל הבה נתחכמה לו. וכן הוא עד היום הזה גם בשאר לשונות.

ראה לדוגמא משנ"ב קצב,ב, ובפרט בהשוואה לבה"ט ומג"א בריש הסימן.
על ידי עזריאל ברגר
א' פברואר 18, 2018 7:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תעלומת יום כ"ג בשבט
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: תעלומת יום כ"ג בשבט

נוטר הכרמים כתב:ברם, כל אלו אינם אלא דברי דרוש.

לאיזה דברים ציפית?
לרמז וסוד?!
על ידי עזריאל ברגר
א' פברואר 18, 2018 7:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 35
צפיות: 282

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

בסידורים מסוימים מצאתי בפסוק זה סתירות מיניה וביה, בין המקומות השונים שהוא נדפס:
הלל, הלל שבהגדה, תקיעות, תהילים.
על ידי עזריאל ברגר
א' פברואר 18, 2018 4:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1192

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

בלי קשר לשאלת השיעור במעלות- אם היד כבר סולדת בו אז איך אפשר לטבול הגוף כולו? השאלה היא מה הפירוש "סולדת", האם הכוונה שהיא נכווית או שזו תחושה לא נעימה, ובפשטות נקוט לישנא בתרא, שהרי נאמר (לא זוכר איפה) שיס"ב הוא כשיעור "שתהא כרסו של תינוק נכווית בהם". מניסיון, אפשר לטבול ג...
על ידי עזריאל ברגר
א' פברואר 18, 2018 1:07 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: '''חלאק'ה בפורים''
תגובות: 6
צפיות: 121

Re: '''חלאק'ה בפורים''

בני שיחי' יגיע לגיל 3 יומים אחר פורים , ומכיון שבימי הפורים מתקיים בנו הכתוב ''משפחה ומשפחה''( שמתאספים ואוכלים יחד כל' רש"י) סברתי לקיים בו מקצת תגלחת בפורים, האם שרי או לא. להמדקדקים שלא לספר עד גיל 3, אילו היה מגיע לגיל 3 בפורים - היה מקום להקל (דהא יש מקילים אפילו בחוהמ"ס, ואולי יש מק...
על ידי עזריאל ברגר
א' פברואר 18, 2018 1:04 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?
תגובות: 20
צפיות: 2018

Re: למה לא נכתב במגילה שהרגו את ושתי ?

כדכד כתב:דומני שעוד ממפרשי המגילה מסבירים שלא הרגוה אלא שהמלך גזר אשר לא תבוא והרי אסור לשנות את חוקי פרסס ומדי.
לפי זה רואים כאן את גודל הנס שחוק מטופש שנגזר בשעת שכרות א"א לבטל ואילו את גזירות המן כן אפשר לבטל

גזירת המן לא בוטלה, כדמפורש במגילה.
אלא שהמלך נתן רשות ליהודים להתגונן.
על ידי עזריאל ברגר
ש' פברואר 17, 2018 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיר וועלן בענטשן
תגובות: 43
צפיות: 699

Re: מיר וועלן בענטשן

דמשק כתב:כן מובא בספר אהל יצחק בשם הרה"ק ר"י מווארקא

עכ"פ כאן באמת לא כתב אם ברכת הזימון דאורייתא או דרבנן, ואת"מ.

נ.ב. מעניין שאף אדה"ז בשולחנו (סי' קצב) התחמק מלדון בשאלה זו.
על ידי עזריאל ברגר
ש' פברואר 17, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?
תגובות: 72
צפיות: 1192

Re: מקוה שרוצים לכסותו כדי לשמור על חומו בשבת - מה הדרך הנכונה?

חיימשה כתב:אם יס'' ב הוא 42 מעלות, ודאי אפשר לטבול בו

וי"ל שאכן דין טבילה בחמין תלוי קצת במחלוקת זו דשיעור יס"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ש' פברואר 17, 2018 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?
תגובות: 15
צפיות: 241

Re: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?

חז"ל אמרו בזה את אותה הלשון שנאמרה על סעודת ליל שבת.
ודון מינה...
על ידי עזריאל ברגר
ש' פברואר 17, 2018 7:29 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?

ב. עשה דמחיית עמלק דוחה את הל"ת דטומאת נזיר (דורש לציון שם) - על תירוצו של הנו"ב דהותר משום עדל"ת, הנה הרמב"ם פוסק דנזיר שטימא עצמו מלבד הלאו של לא יטמא עובר גם בלאוין דבל יחל ובל תאחר. אם עובר על בל יחל דברו, לכאורה עובר גם על העשה דככל היוצא מפיו יעשה כמו"ש הרמב"ם בר...
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשחכם מביא דבר בשם אומרו האם משמע שס"ל כוותיה?
תגובות: 1
צפיות: 161

Re: כשחכם מביא דבר בשם אומרו האם משמע שס"ל כוותיה?

לי זכור שאם כתוב "אמר פלוני אמר אלמוני" - אז: א. פלוני היה תלמידו של אלמוני. ב. פלוני סובר כאלמוני.
אבל אם כתוב "אמר פלוני משום אלמוני" - אז או שלא היה תלמידו (כגון אמר רבי יוחנן משום רשב"י), או שאינו סובר כמותו (והרבה פעמים תאמר על זה הגמרא "הא דידיה הא דרביה".
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 8:44 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?

אבן זועקת כתב:אף אחד לא תירץ שעשה ע"פ הוראת שעה?

זה תירוץ דחוק, שמעדיפים להסתדר בלעדיו בד"כ.
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 8:17 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?
תגובות: 9
צפיות: 209

Re: נזיר היה שמואל - איך טימא עצמו לאגג?

התירוץ הראשון והאחרון לא מתאימים לשיטת הרמב"ם שפוסק ששמואל היה נזיר עולם, וגם שמתי גויים מטמאים במגע ומשא.
על ידי עזריאל ברגר
ו' פברואר 16, 2018 8:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרעון חוב חוזר ביובל
תגובות: 8
צפיות: 124

Re: פרעון חוב חוזר ביובל

פרי יהושע כתב:ואם החוב יותר מה יעשו, נמצא הדין בטל.

אפשר גם למכור את השדה "לשישים שנה" ואז היא לא תחזור ביובל אלא לאחר 60 שנה.

עבור לחיפוש מתקדם