החיפוש הניב 3160 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 23, 2018 9:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 147
צפיות: 16286

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

בדפים של הימים האחרונים היה שפע של פסוקים מפרשיות השבוע בתקופה זו...
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 22, 2018 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שלוחי קידוש החודש משום שטרות
תגובות: 5
צפיות: 86

Re: שלוחי קידוש החודש משום שטרות

א. בשטרי מקח וממכר - גם שטר מאוחר פסול.
ב. אפשר לזהות את התאריך הנכון לפי היום בשבוע.
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 22, 2018 5:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.
תגובות: 9
צפיות: 149

Re: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.

אמרו בגמרא ריש המפקיד "לכשתגנב ותרצה ותשלמני - הרי פרתי קנויה לך". אם מכרתי לך את הפרה - האם אוכל לתבוע ממך שתחזיר לי אותה ואחזיר לך את הכסף ששילמת?! ומעשה דכיפי היה כששילם שלא מרצונו! כל זה בשומר, אך בגנב עצמו מנלן? מסתבר שכיון שעיקר חיובו הוא בהחזרת החפץ שגזל, וכל מה שנותן דמים הוא רק כ...
על ידי עזריאל ברגר
א' אפריל 22, 2018 9:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.
תגובות: 9
צפיות: 149

Re: גנב ושילם ולבסוף נמצא החפץ, למי הוא הולך.

אמרו בגמרא ריש המפקיד "לכשתגנב ותרצה ותשלמני - הרי פרתי קנויה לך".
אם מכרתי לך את הפרה - האם אוכל לתבוע ממך שתחזיר לי אותה ואחזיר לך את הכסף ששילמת?!

ומעשה דכיפי היה כששילם שלא מרצונו!
על ידי עזריאל ברגר
ש' אפריל 21, 2018 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?
תגובות: 14
צפיות: 204

Re: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?

בביאורו של הרב יקותיאל גרין לסדר ברכות הנהנין מאדמו"ר הזקן כותב שזה ספק, ואל יעשה כך לכתחילה. לא ראיתי דבריו, אבל הרי אדה"ז חושש לדעת הראב"ד שכשבע חייב בברכת המזון אף אם אכל פחות משיעור קביעות סעודה, ולכן פוסק שאם שבע אפילו מאכילה מועטת יטול ידיו ויאכל לחם תחילה. ולפי זה אין שאלה כלל...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 288

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

כל עוד אינה חשודה עובר על לא תונו בחקירות אלו , כל מקום שהאמינה התורה עד אחד הרי כאן שנים , א. אה"נ, שכך דעתי נוטה למעשה, שאם היתה לאשה חזקת-כשרות, וזו הפעם הראשונה שהיא משקרת בענינים כאלו - הבעל פטור מכלום, אבל אם היא חשודה - היה לו לחקור, וחייב ככל שוגג. ב. מצאנו בעדות אשה הנ"ל שיש חילו...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 11:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 288

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

איבעיא לי: נדה שכיחשה בבעלה ואמרה לה טבלתי, שוגג הוא וחייב חטאת או דלמא אנוס הוא ופטור מן הקרבן? ברמ"א סימן קפ"ה ד כתב דשלא בשעת וסתה וראתה אונס הוא ואין צריכים כפרה , ולכאורה מאי שנא ?הרי נאמנת לומר טהורה אני כמו עדים ממש[עד אחד נאמן ובידה לטבול] ואנוס הוא, בנידון דהרמ"א לא היתה להם...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 11:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?
תגובות: 14
צפיות: 204

Re: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?

בביאורו של הרב יקותיאל גרין לסדר ברכות הנהנין מאדמו"ר הזקן כותב שזה ספק, ואל יעשה כך לכתחילה. לא ראיתי דבריו, אבל הרי אדה"ז חושש לדעת הראב"ד שכשבע חייב בברכת המזון אף אם אכל פחות משיעור קביעות סעודה, ולכן פוסק שאם שבע אפילו מאכילה מועטת יטול ידיו ויאכל לחם תחילה. ולפי זה אין שאלה כלל...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?
תגובות: 14
צפיות: 204

Re: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?

אפרש שיחתי הקצרה: הנה יש שאמרו שקביעות סעודה הוא כפשוטו שמתיישב ליד שולחן ועורך סעודתו וכו', ובשיטתם לא עסקינן. אבל בעל התניא בסידורו קבע באופן ברור כיצד לנהוג באכילת "לחם שאינו גמור" (כלשונו), ואביא את מסקנות דבריו, ע"פ ביאורו של הרב יקותיאל שליט"א גרין הנ"ל: אם אוכל ושבע מ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 10:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 288

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

ואת הנוב"י לא ראיתי.
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 10:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 288

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

לא הזכירו את המשנה בריש האשה רבה. עי"ש וברש"י בסוף המשנה. ואת נידונו של הנוב"י [יו"ד תניינא צו] מאי שנא מרוב נשים עוברן ניכר. ועיין רמב"ם פט"ו מהל' פרה ה"ח. ובמשנה תרומות ריש פרק ח' לגבי הסומכת על חזקה. ובמשנה בפסחים עב: לגבי הסומך על רוב בהמות אינן טריפה. שני האח...
על ידי עזריאל ברגר
ו' אפריל 20, 2018 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?
תגובות: 14
צפיות: 204

Re: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?

בביאורו של הרב יקותיאל גרין לסדר ברכות הנהנין מאדמו"ר הזקן כותב שזה ספק, ואל יעשה כך לכתחילה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 19, 2018 10:38 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 35
צפיות: 3145

Re: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!

לענ"ד יש להוסיף על כל הנ"ל עניין מוסרי. לתורה אין זמן שבו אתה קונה אותה ממילא, ענייני שאר ימים ט' כגון הדין בר"ה השימורים בפסח וכו' אינם תלויים כלל במעשיך, התורה ניתנת כשגומרים לתקן מה שנדרש (וכידוע מטרת הספירה וימי הספירה). אתה מוכן בה', קיבלת, בו', קיבלת וכו'. גוט יו"ט ברוך שכ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 19, 2018 6:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1018

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

יש עוד פסוקים כאלו, כגון "והכהן יכפר עליו באיל האשם ונסלח לו", ומעניין שהגמרא לא הביאה אותו להוכיח שאשם צ"ל לשם בעליו.
על ידי עזריאל ברגר
ה' אפריל 19, 2018 4:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגבול הדק שבין שגגה לאונס
תגובות: 14
צפיות: 288

Re: הגבול הדק שבין שגגה לאונס

מעתיק את הרמב"ם הל' מעילה ריש פ"ז: א מִי שֶׁשָּׁגַג וְלָקַח הֶקְדֵּשׁ אוֹ מְעוֹת הֶקְדֵּשׁ וּנְתָנוֹ לְשָׁלִיחַ לְהוֹצִיאוֹ בְּתוֹרַת חֻלִּין. אִם עָשָׂה הַשָּׁלִיחַ שְׁלִיחוּתוֹ הַמְשַׁלֵּחַ הוּא שֶׁמָּעַל. וְאִם לֹא עָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ אֶלָּא עָשָׂה הַשָּׁלִיחַ מִדַּעַת עַצְמוֹ הַשָּׁלִי...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 11:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1018

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

א. זה לא צד חמור. זו פירכא רגילה. ב. זה לא היקש. בכור ומעשר ופסח לא הוזכרו בפסוק שבו מקישים. א. לא יודע מה זאת אומרת פירכא רגילה, אבל גם פירכא רגילה אין משיבין על ההיקש. ב. זה כן היקש, כי בכור ומעשר הוזכרו בפסוק ממנו מקישים, כדאיתא לקמן ז' ע"ב ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם זה בכור ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 11:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1018

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

א. למה זה לא צד חמור? הרי ניתן ללמוד את פסח למשל מכל הקרבנות המנויים בפסוק במה הצד. מה תאמר? שחטאת אינה באה בנדבה? הרי שלמים כן באים בנדבה. חטאת ושלמים טעונים סמיכה? אשם יוכיח. וכך הלאה. רק אם תפרוך שלכל קרבן יש צד חמור אחר, שאינו בבכור מעשר ופסח, אזי תוכל לפרוך. זה בדיוק צד חמור. ב. אכן לא הוזכרו,...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בחתונת איסור
תגובות: 29
צפיות: 505

Re: השתתפות בחתונת איסור

ואם הוא היה הולך להתאבד/להתנצר, והיה עושה חגיגה לכבוד זה - האם היתה לך הוו"א להשתתף בזה "שלא יפגע"?! אדרבה, שיפגע!!! אז לדעתך לא צריך להתחשב עם דרכי שלום ומניעת איבה, ולא על כך שינותק לגמרי ממשפחתו, ולא על הצד שבזה אולי יוכל לקרב אותם או שאר המשפחה בעתיד. גם אינך מחלק בין תינוקות שנש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בחתונת איסור
תגובות: 29
צפיות: 505

Re: השתתפות בחתונת איסור

ואם הוא היה הולך להתאבד/להתנצר, והיה עושה חגיגה לכבוד זה - האם היתה לך הוו"א להשתתף בזה "שלא יפגע"?!
אדרבה, שיפגע!!!
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 9:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1018

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

בסוף הדף של אתמול, הגמרא לומדת מההיקש ד"זאת התורה" וכו' שצריך לשחוט לשם בעליו בכל הקרבנות. ונשאלת השאלה: הרי בכל מיני הקרבנות מצאנו סמיכה, ונסכים, ובאין בנדר ונדבה, חוץ מהבכור והמעשר והפסח, וכיצד אפשר ללמוד ג אלו משאר הקרבנות?! סוג הפירכא שאתה עושה נקרא צד חמור. הוא שייך רק בבמה מצינו ורק...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 8:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?
תגובות: 9
צפיות: 144

Re: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?

וחשבתי בדרך אפשר, שהמיותר בפסוק הוא המלה 'לי'. כלומר: היה יכול לומר 'כנגע נראה בבית' - ולשם מה מדגיש 'לי '? [ולכל היותר היה צריך לומר 'נגע נראה לי', ולמה גם ' כ נגע' וגם ' לי '?] אלא שמכאן למדנו שבא הכתוב להדגיש שהמשפט צריך להיאמר באופן סובייקטיבי, אפילו מי שבאמת יודע. ולפי זה מדוייק שהעתיק רש"...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 8:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?
תגובות: 48
צפיות: 1014

Re: למה אומרים הלל בה' באייר דוקא?

מתחילת בואנו תלמידי רבנו הגר"א לאר"י בשנת תקס"ט "אפרים בכורי" לפ"ק, התחילה האתחלתא המעשית הראשונה של "אילת השחר" שבחז"ל, והאתחלתא של עת לחננה בתפקידו של משיח הראשון, משיחא דאתחלתא, משיח בן יוסף בטוריא דעזרא ונחמיה כמו בימי כרש בימי בית שני שע"ז התכו...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 8:48 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1018

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ובדף של היום:
רמי ריש לקיש על מעוהי - וכי לית ליה דאסור לשכב אפרקדן?!
ואולי חולה היה?
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 8:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1018

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

בסוף הדף של אתמול, הגמרא לומדת מההיקש ד"זאת התורה" וכו' שצריך לשחוט לשם בעליו בכל הקרבנות. ונשאלת השאלה: הרי בכל מיני הקרבנות מצאנו סמיכה, ונסכים, ובאין בנדר ונדבה, חוץ מהבכור והמעשר והפסח, וכיצד אפשר ללמוד ג אלו משאר הקרבנות?! ונלפענ"ד לחלק ביניהם ולומר: פסח - יש פסוקים שמחייבים לשחט...
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 11:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?
תגובות: 9
צפיות: 144

Re: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?

אולי כל המשפט הזה מיותר.
מה היה חסר אם היה כתוב "ובא אשר לו הבית והגיד לכהן"?
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 10:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?
תגובות: 9
צפיות: 144

Re: פ' מצורע ''כנגע נראה לי בבית'' למה דוקא בנגעי בתים?

בנגעי אדם ובגדים - מביאים אותם אל הכהן, ולא צריכים לומר כלום (ואדרבה, מצד לשון נקיה לכאורה עדיף שלא לומר).
רק בבית צריכים לומר לכהן, כי אין מה להראות לו, וזה המקום המתאים ללמדנו לומר "כנגע" ולא "נגע".
על ידי עזריאל ברגר
ד' אפריל 18, 2018 8:56 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: כמה שנים קודם הגאולה יהיה חירות חזקה לישראל - בן איש חי
תגובות: 8
צפיות: 326

Re: כמה שנים קודם הגאולה יהיה חירות חזקה לישראל - בן איש חי

אולי כוונתו ל"אמנציפציה" וכיו"ב?
ועפ"ז הוא כתב את העבר ולא את העתיד.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 17, 2018 6:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1018

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

אתה רוצה לטעון שכל השוחט אשם לשם שלמים ה"ז פיגול?!
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 17, 2018 5:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 83
צפיות: 1018

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

כל הקושיות על שיטת (רש"י בפירוש דברי) רבי יוסי שתנאי ב"ד הוא שלא יאמרו כלום - מבארות את שיטת הרמב"ם שפסק (כחכמים) שלכתחילה יש לכוון את כל ה6 או 7 דברים.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 17, 2018 5:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?
תגובות: 61
צפיות: 1150

Re: אי שוויון מגדרי בתורה- מה עונים לבעל תשובה?

מי אמר שצריך להיות שוויון?

או בלשון העם: "כולם שווים, אבל יש כאלו ששווים יותר...".
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 17, 2018 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר אמירת הלל בציבור - בר"ח.
תגובות: 4
צפיות: 112

Re: גדר אמירת הלל בציבור - בר"ח.

אִיךְ-מֶיְין כתב:
דרומי כתב:עיקר אמירת ההלל בציבור היא לענות אחרי הש"ץ בעת אמירת 'הודו' ו'אנא ה''.

וזו מניין?

שו"ע.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 17, 2018 5:32 pm
פורום: עזר אחים
נושא: דייסה או מטרנה ללא קטניות
תגובות: 19
צפיות: 542

Re: דייסה או מטרנה ללא קטניות

דרומי כתב:גם אני לא הבנתי מה הקשר בין בוטנים לחבד. אולי הכוונה לזה שהרב לנדא זצ"ל אמר משהו להקל בענין הבוטנים, אך בפועל לא ידוע לי על מי שמיקל בזה.

הרב יעקב לנדא זצ"ל היה נותן הכשר על בטנים לפסח.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אפריל 17, 2018 8:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2145
צפיות: 179069

Re: אשכול אביעה חידות

גלאגוזים כתב:
קרית מלך כתב:בס"ד
היכן יש ששה מילים המופיעים ברצף 3 פעמים 1 בתורה 1 בנביאים 1 בכתובים

עזי וזמרת קה ויהי לי לישועה?
בנביאים מופיעה מילה נוספת.

viewtopic.php?p=12828#p12828
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 16, 2018 11:15 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מוסיקה עצובה בספירת העומר
תגובות: 74
צפיות: 6001

Re: מוסיקה עצובה בספירת העומר

אי אפשר לאסור בימי הספירה את מה שמצוותו בהלווית המת, ד"אפילו עני שבישראל לא יפחתו לו משני חלילין"! וכן הוא בריבוי מקומות בדברי חז"ל שהיו מנגנים בחלילים בהלוויה!
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 16, 2018 11:00 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 35
צפיות: 3145

Re: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!

לשתי הדעות העיקריות - מתן תורה היה ב51 לעומר.
יש רק דעת יחיד שיצי"מ היתה ביום ו, ואז מתן תורה יוצא ב50 לעומר ו סיון.

ובפרט "שבת הגדול" לא יוצאת בעשור לחודש לפי דעת יחיד זו.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 16, 2018 10:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2145
צפיות: 179069

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:מהו הצד השווה בין יום הכיפורים ליום טוב שני?
(למנהגים מסוימים - כמדומני בעיקר לאשכנזים)

לוקחים את הטלית להתעטף בה כשהיא עדיין לא מקופלת מלבישתה הקודמת.
זה גם ביו"ט שאחרי שבת ובשבת שאחרי יו"ט, כפשוט.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אפריל 16, 2018 9:07 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מוזיקה עצובה בספירת העומר
תגובות: 6
צפיות: 111

Re: מוזיקה עצובה בספירת העומר

פשיטא לי שמותר.
לא מצאתי בשום מקום מהקדמונים דין איסור "כלי נגינה" בספירה ולא בתשעת הימים ולא באבלות יחיד וכל כה"ג,
ופירשו רבים שעיקר טעם האיסור הוא משום שהם מעוררים שמחה. וכאן שמדובר במוזיקה עצובה - אין מקום לאסור.

עבור לחיפוש מתקדם