החיפוש הניב 2756 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ו' ינואר 19, 2018 11:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת הנערה על רוחניותו של בעלה לעתיד (???)
תגובות: 9
צפיות: 284

Re: השפעת הנערה על רוחניותו של בעלה לעתיד (???)

אוצר החכמה כתב:את זה הסברתי איך הוא מחשב את הדברים דווקא בגלל הארבעים יום. אע"פ שאיני יודע אם יש צדק בחשבון הזה.

הגמרא אומרת שאין צדק!
על ידי עזריאל ברגר
ו' ינואר 19, 2018 11:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת הנערה על רוחניותו של בעלה לעתיד (???)
תגובות: 9
צפיות: 284

Re: השפעת הנערה על רוחניותו של בעלה לעתיד (???)

לא הבנתי את הראייה להפך. הטענה שלו היא כזאת. כיוון שהם וודאי יינשאו (זיווג ראשון) ומצד שני ראינו שהקב"ה מעוניין שזוג יתאימו במעשיהם הטובים (שהרי בזיווג שני אין מזווגים אלא לפי מעשיו) אם היא תהיה צדקת הדבר יגרום שתהיה לו סייעתא דשמייא להיות גם הוא צדיק כדי שיתקיימו שני הדברים יישא אותה ויהיו מת...
על ידי עזריאל ברגר
ו' ינואר 19, 2018 9:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2094
צפיות: 163569

Re: אשכול אביעה חידות

איזו הלכה קוימה לאחרונה בסוף המאה הקודמת (למנין בריאת העולם) ולא תקוים יותר עד סוף ו' אלפי שנין דהוי עלמא?
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 18, 2018 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת הנערה על רוחניותו של בעלה לעתיד (???)
תגובות: 9
צפיות: 284

Re: השפעת הנערה על רוחניותו של בעלה לעתיד (???)

שייף נפיק כתב:הבבלי הקדום והעתיק במסכת סוטה
אין מזווגים לאדם אלא לפי מעשיו.
וזה השפעה ישירה על בעלה לעתיד בעתיד

שם כתוב בדיוק הפוך, עיי"ש היטב!!!
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 18, 2018 1:07 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הגהת דברי ת"ח היאך לחוש לכבודו
תגובות: 3
צפיות: 124

Re: הגהת דברי ת"ח היאך לחוש לכבודו

אם הדבר אפשרי - להקליד באופן מתוקן, ולהגיש לרב "שיעבור על הדברים לראות האם הקלדתי נכון או שטעיתי בדברי כבודו" (וזה אפילו לא שקר...).

באופן כללי, אחת העצות בבין אדם לחבירו היא לעשות את עצמי כאילו טיפש וחסר ביטחון עצמי וכיו"ב - כדי לשמור על כבודו של הזולת.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 18, 2018 1:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

לפרק האחרון דמכילתין
מדוע המשנה אמרה פרק שלם במקום להגיד רק את הכלל שבסופה?!
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 18, 2018 1:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

להדרן דמסכת שבועות
מה בא ר"א לחדש יותר מדברי רב?
ומדוע הוא מאריך בלשונו יותר מרב?
וכי אם היה אומר רק כדברי רב בדיוק - היתה לנו הוו"א לומר אחרת ממה שהוא אומר בהמשך דבריו?!
(עכ"פ לפירש"י, ואם יש פירוש אחר - אשמח לשמוע)
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 18, 2018 10:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכנס עם קטטר לבית המקדש
תגובות: 5
צפיות: 109

Re: להכנס עם קטטר לבית המקדש

הרמב"ם כותב הלכה זו גם לגבי כביסת בגד מדם חטאת.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 18, 2018 9:26 am
פורום: חנוכה
נושא: גדר החיוב לנהוג כמהדרין מן המהדרין
תגובות: 10
צפיות: 819

Re: גדר החיוב לנהוג כמהדרין מן המהדרין

בשו"ע לא כתובים הרבה דברים שהם עיקר הדין, כי שו"ע הוא ספר-קיצור.
דוגמא: לא נאמר שם מהו עיקר החיוב בהגדה של פסח (דבר המובא ב"ג' עמודי ההוראה").
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 18, 2018 9:21 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קדושה דחזרת הש"ץ
תגובות: 6
צפיות: 360

Re: קדושה דחזרת הש"ץ

עבד הזמן כתב:בזכרוני שבעל היביע אומר פסק ששליח ציבור שנשתתק אחר קדושה בחזרת הש"צ דינו כנשתתק בקדושת יוצר דחשיב ענין מחודש וכבר חשיב שנסתיימו ג' ראשונות

דא לא ידענא, אבל הוא פסק שש"ץ ששכח המלך הקדוש - חוזר לאתה קדוש, ולכאורה מטעם זה.
אבל בקשו"ע פסק שחוזר לראש התפילה ויאמרו שוב קדושה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 18, 2018 9:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הדין, ברך 'מעשה בראשית' על 'קשת בענן'
תגובות: 14
צפיות: 152

Re: מה הדין, ברך 'מעשה בראשית' על 'קשת בענן'

הברכה שנתקנה על הקשת היא על זכירת הברית לנח שלא יהיה עוד מבול, וד"ז לא שייך כלל לברכת עושה מעשה בראשית. אם יש מקום לברך על הקשת מצד עצם בריאתה עושה מע"ב היה צריך להיות הדין שכל הרואה קשת מברך ב' ברכות. כך שלא מובן מה הספק, ומהכ"ת שעושה מע"ב תפטור את ברכת זוכר הברית, כשם שאינה פו...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 18, 2018 8:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לתועלת
תגובות: 15
צפיות: 226

Re: לשון הרע לתועלת

בלי לעיין כעת בדברי קדשו של הח"ח. יש לי מקום ספק מאי שנא איסור לשון הרע מאיסור להזיק שמותר לאדם לעשות כן לתועלתו (עביד איניש דינא לנפשיה במקום פסידא) אע"פ שהנזק שייגרם יהיה יותר גדול מן התועלת? אא"כ יימצא מקום שלא הותר דין זה אלא דווקא במקום שהתועלת רבה מן הנזק, אך לענ"ד אינו יד...
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 17, 2018 6:55 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: קביעת המסורה - על פני חז"ל
תגובות: 9
צפיות: 262

Re: קביעת המסורה - על פני חז"ל

למיטב זכרוני, האריך בזה האור החיים הקדוש על הפסוק "ויהי ביום כלות משה".
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 17, 2018 1:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תינוק המזיק
תגובות: 8
צפיות: 152

Re: תינוק המזיק

קראקובער כתב:
עזריאל ברגר כתב:ויש לעיין ולהשוות עם סוגיית "המשלח את הבעירה ביד חש"ו".

כוונתך שחייב (רק) בידי שמים?

כוונתי שאינני מונח בסוגיא, ויש שם צדדים לכאן ולכאן עם מחלוקת אמוראים וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 17, 2018 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: תינוק המזיק
תגובות: 8
צפיות: 152

Re: תינוק המזיק

ויש לעיין ולהשוות עם סוגיית "המשלח את הבעירה ביד חש"ו".
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 17, 2018 10:08 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם יש כזה דבר פסוק עם שתי אתנחתאות?
תגובות: 7
צפיות: 156

Re: האם יש כזה דבר פסוק עם שתי אתנחתאות?

צופר הנעמתי כתב:
אב בבינה כתב:אז מה הפשט בעשרת הדברות טעם עליון?

בלבול בין טעם עליון לטעם תחתון. בטעם עליון כפי שראוי להיות ישנה רק אתנחתא אחת, ומבית עבדים הוא סוף פסוק.
עיין כאן.

בטעם העליון שבגירסתנו (סידורי חב"ד בקרה"ת דחג השבועות) - "עבדים" ברביעי.
וכמובן שאין בו שתי אתנחתאות בפסוק אחד.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 16, 2018 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה אנשים מסתכלים יחד ורואים מרחוק
תגובות: 8
צפיות: 306

Re: כמה אנשים מסתכלים יחד ורואים מרחוק

חד ברנש כתב:שער השמים (המיוחס לאבי הרלב"ג), מהדורת ווארשא תרלז, עמ' 53:
שער השמים 53ב.jpg

מיהי "זאת הכת"?
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 16, 2018 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ואחרי כן יצאו ברכוש גדול
תגובות: 8
צפיות: 133

Re: ואחרי כן יצאו ברכוש גדול

מפורש שם בגמרא, שבנ"י מצד עצמם העדיפו שלא לקבל את הרכוש כדי שלא להתעכב ביציאה, ולכן מצד הדין היה הקב"ה "פטור" מלקיים הבטחתו, כדקיי"ל שאפשר לומר "הריני כאילו נתקבלתי".
ורק מצד אברהם שלא יאמר וכו' - לכן ביקשו מבנ"י לקיים וישאלו וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 16, 2018 10:34 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: הנהגת החסידים לגבי אמירת תחנון
תגובות: 33
צפיות: 1855

Re: הנהגת החסידים לגבי אמירת תחנון

מצרף מכתב מהרבי מליובאוויטש (אגרות קודש חלק י"ט) שמסביר למה לומר תחנון במנחה וביארצייט, מכיוון שזהו הזמן הכי טוב להתחנן ולבקש רחמים...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 16, 2018 9:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

האם הביטוי קרב לגבי דהינא ואידהן - מהווה לכאורה סתירה למידת הבטחון שבועות מז, ב שמעון בן טרפון אומר קרב לגבי דהינא ואידהן. צריך ביאור, היאך מוזכר ביטוי מסוג זה בגמ', והלא אמונת אומן בעם ישראל, ומבטח עוז של עם סגולה בה' אלוקיו, כי לא ריבוי ההשתדלות יעזרנו, ולא ההתקרבות למאן דהוא עשיר או עני, ישנה את...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 16, 2018 9:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין
תגובות: 33
צפיות: 953

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

א. אשמח לדעת מה כתוב ברור בסידור תהילת ה'??? ב. קושייתך לגבי ענין "כמלוא לוגמיו", באמת קושיא חזקה, ומה התירוץ ע"כ??? א. מצרף צילום. רק מזהיר שלאו מר בר רב אשי חתים עלה, וליתר דיוק: אין לי מושג מי הכריע את ההלכות בסידור זה (רק מה שכתוב בגוף הסידור הוא מדברי אדמו"ר הזקן, אבל לא המ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 15, 2018 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין
תגובות: 33
צפיות: 953

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

המציאות הוא, לפי מה שאני יודע ומוכר לי, שברוב העולם זהו שמברך את הברכה אחריתא הוא מברך אח"כ ברכת הגפן ושותה קצת [מחמת הברכה שעשה] ואח"כ שופכים מזה לזה. לכאורה למנהג זה אכן ראוי לתקן הכוסות מפגימתם לפני הערבוב, אם כי מנהג העולם לא להקפיד לתקן כששותים מהכוס עצמה ולא מעבירים לכוס אחרת (כגון ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 15, 2018 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין
תגובות: 33
צפיות: 953

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

טעמי המנהגים עמוד תיד כותב (כמעט) כדברי, ומסיים:
ולא יפה עושים שזה שמברך על הכוס השני שש ברכות מברך עליו ג"כ בפה"ג, כי זה שייך רק לאותו שבירך ברהמ"ז (ועי' ב"י שם)

מצו"ב צילום מהספר.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 15, 2018 9:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

שמואל דוד כתב:עיין תוספות

יישר כח.
אכן גם התוספות מסיימים ב"וצ"ע".
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 15, 2018 11:01 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה
תגובות: 7
צפיות: 201

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

יש גם בספר "תורה אור" לבעל התניא, שהטעם שא"א פסוד"ז לפני מנחה - הוא בגלל שכבר אמרו אותם לפני שחרית. ומכאן: א. סייעתא לחשיבות ההשלמה. ב. קצת חיזוק לקושיית פותח האשכול שלכאורה היה עדיף להשלימם בסמיכות למנחה. מאידך, יש סברא גדולה שלא לדחותם, מצד מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, וזריזין מ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 15, 2018 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין
תגובות: 33
צפיות: 953

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

הא לחמא עניא כתב:א. בשביל לפגום לא צריך לשתות כמלוא לוגמיו.
ב. נהוג אצלכם שהמברך את שבע הברכות לא שותה מכוס היין??? אתמהה

א. אכן. אלא שאם היה כאן "דין שתיה" - היה ראוי שישתה כמלוא לוגמיו.
ב. אכן כך ראיתי תמיד, וכמדומני שהמקור הכי קדום שמצאתי לכך הוא בספר "טעמי המנהגים".
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 15, 2018 10:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

שבועות מז,א איפה רואים בדברי רב ושמואל שחזרה שבועה להר סיני? הפסק שלהם מתאים לכאורה גם עם השיטה שחזרה למחויב לה ומתוך שאינו יכול לישבע - ישלם! שהרי זה בדיוק מה שהם פסקו, שהמחויב שבועה (מלווה שהתחייב כשמת הלווה) ואינו יכול לישבע (כי יתומיו לא יכולים לישבע שבוודאי לא נפרע) - מפסיד! ואכן הרמב"ם פ...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 14, 2018 7:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לתועלת
תגובות: 15
צפיות: 226

Re: לשון הרע לתועלת

שמא מקור דבריו ממי שהעיד נגד יהודי בערכאות?
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 14, 2018 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין
תגובות: 33
צפיות: 953

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

לא הבנתי הקושיא, כי מה שראיתי (וכ"כ מפורש בסידור תהילת ה' בדפוסיו החדשים) זה כך: המברך שותה רוב כוס מכוס ברכת המזון. אח"כ שופכים מהכוס של ששת הברכות - שאינה פגומה - לכוס הראשונה, ומתקנים אותה מפגימת שתייתה. ואז מערבים את שתי הכוסות - שכבר אינן פגומות - ונותנים אחת לחתן ואחת לכלה. אלא אי ק...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 14, 2018 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין
תגובות: 33
צפיות: 953

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

שמעתי השבוע שהגאון הגדול בעל שביבי אש רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א הביא בשיעורו בשבת האחרונה הערה נכונה ועצומה בשם ת"ח אחד ששאל אותו, האיך נוהגים העולם לאחר כל שבע ברכות ששופכים מכוס אחד לכוס השני, ואחד מהכוסות נותנים לחתן ואת הכוס השני שולחים לכלה, הרי יוצא ששתיהם שותים מכוס פגום, אחר שה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 11, 2018 2:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו
תגובות: 40
צפיות: 1342

Re: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו

ש. ספראי כתב:בגמרא מובא על אחד האמוראים שכדי לא להיכשל בחטא, עיוור את עצמו.

ומי אמר שזה חובה?
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 11, 2018 2:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רמזים בדפי המסכת
תגובות: 16
צפיות: 306

Re: רמזים בדפי המסכת

אכן היו שדרשו רמזים גם בדפי המסכתות, ועד שנהגו בפועל בימי ספירת העומר ללמוד מסכת שיש בה מ"ט דפים, כידוע. הדיוק במספרי המזמורים בתהלים יותר חזק מאשר הדיוק בדפים, כמובן, שהרי חלוקת המזמורים עתיקה הרבה יותר מאשר החלוקה לדפים. וכמדומה שבמגלה עמוקות מדייק במספר המזמורים. כלומר? כבר בחז"ל מוזכר...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 11, 2018 2:35 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 65
צפיות: 1826

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

איש_ספר כתב:מה דעתכם לעשות בפורום אספקליא מדור מיוחד. לפולמוס המחשבים והסמרטפונים והמסתעף ?
שם המטחנות יטחנו על בסיס מים, בלי להטריד בשאונם את הסביבה.

====

הבו שם הולם למדור:

נחשב כ"צג בעיתון"
או "עוון צגים", או "צגים תהילתך לספר" (תלוי אם אתה בעד או נגד...)
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 10, 2018 5:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!
תגובות: 21
צפיות: 606

Re: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!

כמנהג המקום להסיט את הדיון לנושא אחר וכו', אכתוב בקיצור את המחלוקת בענין "לא ישמע על פיך": חלק מהאיסור (לכאורה מדאורייתא) הוא שלא לגרום לאדם אחר - אפילו גוי - להישבע בשם ע"ז. אמרו חז"ל שמטעם זה לא יעשה יהודי שותפות עם גוי שמא יתחייב לו הגוי שבועה וישביענו ביראתו. הרמ"א כותב ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 10, 2018 4:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 175
צפיות: 13027

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

מתוך http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=429199#p429199 שמעתי מר' נחום ברנשטיין שליט"א משגיח גאון יעקב בעת שהגיע למעונו אחד מראשי החינוך העצמאי, נכח שם אחד הנכדים ואמר למרן שלכתחילה הוא לא היה מבקש, אבל היות שהעסקן כבר נמצא כאן בבית הוא רוצא שהסבא יבקש ממנו שידאג לאיזה משרה לזוג', אמר לו מרן...
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 10, 2018 4:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!
תגובות: 21
צפיות: 606

Re: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!

הוה אמינא כתב:כנראה קים להו כהפוסקים שאין לפני עוור להכשיל גוי

מנין שלא יושיט אבר מן החי לבן נוח? שנאמר לפני עוור!
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 10, 2018 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!
תגובות: 21
צפיות: 606

Re: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!

שייף נפיק כתב:מותר לתת לגוי אינטרנט?

למה לא?
לגוי מותר כמעט הכל, בפרט אין לגוי שום איסור על זנות.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 10, 2018 8:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 97
צפיות: 907

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת שבועות

לט, א "ותניא אמר ר"ש אם הוא חטא משפחתו מה חטאת לומר לך אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסין ושיש בה לסטים שאין כולה לסטים מפני שמחפין עליו". צריך ביאור, אם ישנה לסברא שאין לך משפחה שיש בה מוכס שאינם ליסטים. אם כן, מדוע הגמ' בשלהי סוכה [נו, ב] במעשה הנודע על מרים בת בלגה שביעטה ב...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 09, 2018 7:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו
תגובות: 40
צפיות: 1342

Re: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו

אחד ממכרי היה קשה לו שמירת העיניים וכו' בתור בחור, הנ"ל היה מעשן מפעם לפעם, ושם לב שלאחר שביום שעישן הרבה הנסיונות יותר קלים משמעותית, הוא שאל את ר' שמואל אויערבאך, ואמר לו שהוא חייב לעשן. https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=38219 ייהרג (עישון) ואל יעבור (שמירת העיניים - אביזרייהו ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 09, 2018 6:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת וארא
תגובות: 7
צפיות: 256

Re: שאלה בפרשת וארא

חלמישצור כתב:זה שיוכבד היא בת לוי מפורש בכתוב (במדבר כו, נט)

ומפורש גם בפרשת שמות "ויקח את בת לוי ... ותלד בן .... ותקרא את שמו משה"

עבור לחיפוש מתקדם