החיפוש הניב 3389 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 22, 2018 11:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13120

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

גימפעל כתב:
עזריאל ברגר כתב:מה ענינו של פרק "חטאת העוף" וכו' במכילתין?!
חשבתי שהוא צריך להיות במסכת קינים!

מה הקשר למסכת קינים שם לא מדובר כלל על סדר ההקרבה.

זה בדיוק מה ששאלתי:
מדוע לא מדובר שם על סדר ההקרבה?!
כל דיני הזבחים (הנשחטים) - במסכת זבחים.
כל דיני המנחות - במסכת מנחות.
מדוע לא כל דיני קינים במסכת קינים?!
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 22, 2018 9:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר טחינה בשינוי - על שום מה?
תגובות: 2
צפיות: 38

Re: היתר טחינה בשינוי - על שום מה?

ועוי"ל, שגזרו על הציבור כפי כוח הציבור.
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 22, 2018 9:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13120

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

מה ענינו של פרק "חטאת העוף" וכו' במכילתין?!
חשבתי שהוא צריך להיות במסכת קינים!
על ידי עזריאל ברגר
ו' יוני 22, 2018 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: בול שלא הוחתם ע"י הדואר האם מותר בשימוש חוזר?
תגובות: 22
צפיות: 1261

Re: בול שלא הוחתם ע"י הדואר האם מותר בשימוש חוזר?

לעניות דעתי, אם אדם עולה באוטובוס והנהג הוא מכרו משכבר הימים ואומר לו אינך צריך לשלם לכאורה ודאי שאין חובתו לשלם. אם אדם קונה בסופר ובסוף הקנייה רוצה עוד שתי שקיות והקופאית אומרת לו קח לא נורא ודאי שאין חובתו לשלם. וא"כ מדוע כאשר פקיד הדואר לא החתים את הבול ושלח אותו אליי הביתה אני צריך לקורעו...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 21, 2018 5:02 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: נגינה בימי העומר בסיום מסכת
תגובות: 10
צפיות: 290

Re: נגינה בימי העומר בסיום מסכת

היתה גם התבטאות מהרבי מליובאוויטש, שמי שרוצה להשלים את חגיגות לג בעומר בימים שאחריו - יעשה סיום מסכת.
ונראה שכוונתו היא כפי שהביאו כאן - שסיום המסכת מתיר כלי נגינה וכדומה.
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 21, 2018 9:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רגש - מה משמעות תיבה זו?
תגובות: 4
צפיות: 147

Re: רגש - מה משמעות תיבה זו?

בחז"ל יש הרבה "הרגשה"
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 21, 2018 9:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזזת וו המשמש לסגירת דלת בשבת
תגובות: 4
צפיות: 111

Re: הזזת וו המשמש לסגירת דלת בשבת

ספר גדול יש לי, ושולחן ערוך שמו, ויש בו באריכות דיני "נגר" בשבת...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 21, 2018 9:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: יבמה שנדרה הנאה מהיבם - מדוע לא תפטור עצמה במרדות?
תגובות: 0
צפיות: 28

יבמה שנדרה הנאה מהיבם - מדוע לא תפטור עצמה במרדות?

יבמה שנדרה הנאה מהיבם - אין כופין אותו שיחלוץ לה אלא מבקשין (זו הלכה שנפסקה למעשה ברמב"ם, עכ"פ במקרים מסוימים). וצריך להבין: הרי היא טוענת "מאיס עלי", וכי היא כשבויה לו להתייבם ורק אח"כ יכפו אותו לגרשה ככל הטוענת "מאיס עלי?! יודגש שהקושיא היא כמובן אך ורק לשיטת הרמב&quo...
על ידי עזריאל ברגר
ה' יוני 21, 2018 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערמה לכפיית גט
תגובות: 7
צפיות: 161

Re: הערמה לכפיית גט

יישר כח להרב אוצה"ח.
אכן בזה טעיתי: חשבתי שאם היא נאסרה על בעלה אז מיד כופין אותו בשוטים לגרשה לכו"ע, אבל מתברר שזה כלל לא חלק, ובפרט כשנאסרה בפשיעתה (וע"ד יבמה שנדרה הנאה מהיבם, שאין כופין אותו כלל לחלוץ לה, אלא רק מבקשין).
ומעתה נפלה ההערמה הזאת בבירא, והיא לא תועיל כלום.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערמה לכפיית גט
תגובות: 7
צפיות: 161

Re: הערמה לכפיית גט

עובדיה חן כתב:למה צריך קבלת קידושין תיפוק לי שגט שאינו כ"כ טוב כופין אותו לתת גט שני ובגט השני כשר וטוב יותר

א. מדוע לכפותו לתת גט?! הוא חפץ באשתו!
ב. האם ברור לך שכופין על זה בשוטים?!
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 4:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם טנק מקבל טומאה
תגובות: 7
צפיות: 204

Re: אם טנק מקבל טומאה

אולי מצד השאלה האם כל סוגי המתכת מקבלים טומאה?
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם טנק מקבל טומאה
תגובות: 7
צפיות: 204

Re: אם טנק מקבל טומאה

גחלת כתב:מצד ארבעים סאה

זה שיעור שלא נאמר בכלי מתכת.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 47
צפיות: 455

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

דרומי כתב:למה זה אגר נטר? אם אכן הם משתמשים בכסף מיידית לצורך הקייטנה, זאת אומרת שהם מתחילים לעבוד בשבילי עכשיו, ואז בוודאי מותר.

סברא טובה, לכאורה.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חוקת - יום פטירת אהרן הכהן
תגובות: 9
צפיות: 150

Re: פרשת חוקת - יום פטירת אהרן הכהן

אם מישהו יכול להביא את דברי הרלב"ג במקורם (ציינו שם גם לבמדבר ב, וגם לריש דברים) - תע"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת חוקת - יום פטירת אהרן הכהן
תגובות: 9
צפיות: 150

Re: פרשת חוקת - יום פטירת אהרן הכהן

בגמרא ר"ה ב,ב מפורש שלא כדבריו, ומהפסוקים המובאים שם מוכח שלא כדבריו!
וצע"ג.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 47
צפיות: 455

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

הבעיה היא שלפעמים כן מעורב כאן "אגר נטר ליה".
כי מארגני הקייטנה צריכים הרבה כסף להשקיע לפני התחלת הקייטנה בפועל, והכסף של הנרשמים הראשונים - מסייע מאוד בהתארגנות הזאת.
ולכן הצעתי לעשות היתר עיסקא, כי יש כאן באמת השקעה עיסקית.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערמה לכפיית גט
תגובות: 7
צפיות: 161

הערמה לכפיית גט

חשבתי על ערמה מסוימת שאפשר לנקוט בה כדי לכפות גט: היא אומרת "מאיס עלי" וכיו"ב. נכפה אותו (אפילו בשוטים) לתת גט. הגט כשר לדעת הרמב"ם, ופסול לדעות אחרות, ואולי יש מי שאומר שהוא בטל. עכשיו (לכתחילה אחרי ג חודשי הבחנה) האשה תפשוט ידה ותקבל קידושין מאחר. ברגע זה היא נאסרה על בעלה הראש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעל התניא הקפיד כשהכניסו בסידורו הפסוקים לפני מים אחרונים?
תגובות: 2
צפיות: 89

Re: בעל התניא הקפיד כשהכניסו בסידורו הפסוקים לפני מים אחרונים?

לא זוכר בבירור.
ממליץ לעיין ב"שער הכולל", כי נראה לי שכתב שם כדבריך.
ועכ"פ מנהגנו לומר כל הפסוקים הנדפסים בסידור, כולל "זה חלק".
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 47
צפיות: 455

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

גם זו לטובה כתב:
עושה חדשות כתב:מחיר הרישום לקייטנות בגנים בירושלים הוא 280 שח, ולנרשמים ומשלמים מוקדם עד תאריך פלוני - 260 שח.
האם יש בזה חשש ריבית?

אפשר לשלם באשראי, אף שהם יקבלו את הכסף בזמן שכבר יעלה 280, וא"כ ההוזלה אינה עבור האגר נטר.

כבר הוזכר לעיל, שאם המציאות היא כך - אכן לכאורה זה גלאט כשר.
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 48
צפיות: 1021

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

הזכרתם לי ויכוח ששמעתי בין שני בחורי ישיבה (נקרא להם ראובן ושמעון) בקשר למחלוקת מסוימת, ובמהלך הויכוח ראובן אמר לשמעון "האם תעלה בדעתך להתחתן עם 'המפלגה' השניה?!". ואחרי כמה דקות ראובן ניסה להשוות את המחלוקת לב"ה וב"ש. אז שמעון ענה לו "אבל ב"ה וב"ש לא נמנעו לשאת נש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' יוני 20, 2018 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה או עבירה
תגובות: 13
צפיות: 424

Re: עזרה או עבירה

ניים ושכיב כתב:תוצאת ההמתנה כעת היא קיצור ההמתנה ברמזורים והפקקים בהמשך.

טעות גדולה:
א. לפעמים בגלל עיכוב של רגע מפסידים רמזור או נכנסים לפקק שרק עתה התחיל.
ב. לפי סברתך - אף פעם לא כדאי לנסוע...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 59
צפיות: 1289

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

ראיה טובה לפענ"ד.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשת כהן ללדת בבית חולים
תגובות: 32
צפיות: 392

Re: אשת כהן ללדת בבית חולים

באותה מדה אפשר לשאול על כל אשה בשבת.
ונוהגים להקל ולהתיר אפילו לנסוע לבית רפואה מרוחק באם זה יוסיף ב"יתובי דעתה".
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 7:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש
תגובות: 7
צפיות: 167

Re: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש

בשו"ת 'דברי חיים' - מליניק (סימן יא) דן בשאלה זו, ומעלה להלכה למעשה שיסיים ברכת 'אתה חונן' בלא 'אתה חוננתנו', ויבדיל בברכת היום. ונימוקו עמו: כיון דתקינו 'ותודיענו', היינו דביו"ט שחל אחר השבת אומרים הבדלה בנוסח 'ותודיענו' בברכת 'אתה בחרתנו', וכו"ע מתפללין הכי, הוי 'ותודיענו' בברכת 'א...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 4:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13120

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

אולי מצד "לצרכה ולצרכו".
תדע, שמברכים על זה ברכת הנהנין תחילה וסוף!
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות
תגובות: 47
צפיות: 455

Re: חשש ריבית - הוזלה ברישום מוקדם לקייטנות

ראיתי דיונים ארוכים בזה, ויש צדדים להקל,
ולפענ"ד ראוי לעשות היתר עיסקא לרווחא דמילתא.
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 3:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 1374

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

מה שנכון נכון כתב:יעו"ע באנצ"ת כרך מ' עמ' תרל-תרלב.

אם מישהו יכול להעלות לכאן את הדברים - תע"ב
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 10:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13120

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

סג, א האם באכילת מנחות אמרינן - כהנים אוכלין ובעלים מתכפרין "מיתיבי רבי יוחנן בן בתירה אומר מנין שאם הקיפו עובדי כוכבים את כל העזרה שהכהנים נכנסין לשם ואוכלין שם קדשי קדשים ת"ל {במדבר יח-י} בקדש הקדשים תאכלנו ואמאי נימא בחצר אהל מועד יאכלוה ולא יהא טפל חמור מן העיקר הכי השתא התם עבודה דאד...
על ידי עזריאל ברגר
ג' יוני 19, 2018 10:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיתת מרים בנשיקה
תגובות: 10
צפיות: 203

Re: מיתת מרים בנשיקה

כלשון בני אדם ולשבר את האוזן ושלא יבוא מ"ד לידי הרהור/ערעור וכדומה לשון בני אדם היא נקדישך ונעריצך ועוד אינו ראיה כלל, כי פעמים רבות מסיימים בלה"ק בלשון כזו אף לזכרים, ושפיל לסיפיה "המשלשים לך קדושה". רק הגבורה/השכינה/מלכות מכונות בלשון נקבה, אבל כמעט תמיד הקב"ה מוזכר בלשון...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 8:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה
תגובות: 5
צפיות: 154

Re: החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה

כדכד כתב:הוא קבל את הספר ולא קנה אותו כך שאין בזה דרך הלוואה בכל ענין

ליתר דיוק: אין כאן ריבית מהלווה למלווה, כי אמנם מישהו שילם על הספרים, אך זה לא היה אני ולא מכספי.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 7:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקבוע מזוזה גם כשאין חובה בדבר
תגובות: 2
צפיות: 73

Re: לקבוע מזוזה גם כשאין חובה בדבר

מצאת מקור למנהגו של אדמו"ר הרש"ב לקבוע מזוזה אפילו במלון.
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 7:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13120

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

צ"ע בעיני כל סוגיית הגמרא שמונח לה בפשטות שאם עשה מעשה עולה בחטאת זה פוסל, אפילו שלא עשה שום דבר שלילי שאמור לפסול בחטאת! ועוד, לא מצינו ששנה הכתוב לעכב במעשי העופות! תוס' לקמן דף סה ריש ע"ב: הִבְדִּיל בְּחַטָּאת וְלֹא הִבְדִּיל בְּעוֹלָה פָּסוּל. בְּחַטָּאת נִיחָא, כִּדְדָרְשִׁינַן בְּת&...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 7:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלוקת העליות בשני ובחמישי פרשת חוקת
תגובות: 4
צפיות: 112

Re: חלוקת העליות בשני ובחמישי פרשת חוקת

השאלה שלך מתבססת על ההנחה שצריך לקרוא מינימום פסוקים ולפי זה קשה למה עכשיו קוראים הרבה. אבל ההנחה כנראה לא נכונה (וראיתי באיזור אליהו שעשה כן לפי הגר"א למעט בקריאה). אבל המנהג הקבוע בישראל הוא לקרוא עד שני, ולכן מחלקים את עליית שני לשלושה חלקים לפי אורך ממוצע פחות או יותר. ק"ק לומר כדבריך...
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה
תגובות: 5
צפיות: 154

החלפת ספר פגום תמורת ספר ממהדורה חדשה

לפני הרבה שנים קיבלתי סט גדול של ספרים.
אחרי זמן רב שמתי לב שכרך אחד פגום (כריכה הפוכה).
באתי עכשיו להחליף בחנות של המו"ל, וקיבלתי כרך מהדפוס החדש יותר, שאולי יש בו הוספות על מה שהיה בכרך שהחזרתי.

האם יש כאן צד של פגם?
על ידי עזריאל ברגר
ב' יוני 18, 2018 7:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13120

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ס״ד ע״ב רד״ה פסול - דכל שינוי שהוא לפני עבודות הדם פסולות ״ובגמרא מפרש טעמא״ לא מצאתי בגמרא לפנינו. אשמח בביאור כוונתו. בכלל, צ"ע בעיני כל סוגיית הגמרא שמונח לה בפשטות שאם עשה מעשה עולה בחטאת זה פוסל, אפילו שלא עשה שום דבר שלילי שאמור לפסול בחטאת! ועוד, לא מצינו ששנה הכתוב לעכב במעשי העופות!
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?
תגובות: 7
צפיות: 131

Re: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?

לענין כתב:והלא מותר להקטיר גם על קרקע ההיכל!

במקומו של המזבח. לא לידו.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 7:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 1374

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

איש_ספר כתב:היעלה על הדעת שהמקדש אשה ע"מ שהיה המולד ולא היה האמיתי אלא הממוצע שתהיה מקודשת?

מקודשת, כדמפורש ברמב"ם פ"ו מהלכות קידוש החודש:
ושעת קבוצם בלא דקדוק, אלא במהלכם האמצעי - הוא הנקרא מולד

הוי אומר: אין כזה דבר "מולד האמיתי"!
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 6:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש
תגובות: 7
צפיות: 167

Re: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש

לי נראה, שמכיוון שחלק גדול מהנוסח הוא משותף, לכן ראוי לומר כך (האדום - אתה חוננתנו, הכחול - ותודיענו, השחור - משותף, הנוסח - כנוסח חבד, ומסתמא אין הבדלים גדולים): אתה חונן ... לאנוש בינה. אתה חוננתנו למדע תורתך ותודיענו ה' אלוקינו את משפטי צדקך ותלמדנו לעשות חוקי רצונך ותתן לנו ... וחגיגת הרגל ותבדל...
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 9:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?
תגובות: 8
צפיות: 229

Re: משניות דעשרה דברים בפ"א - סדר כרנולוגי?

דרומי כתב:שאלה טכנית: האם לא קראו היום פרק ד?

פרי יהושע כתב:אצלי בלוח כתוב פ"ה, אולי מסורת חב"ד שונה?

בחו"ל אמרו פ"ד.
בארה"ק יש נוהגים פ"ה (וכן כתוב בהרבה לוחות), ויש נוהגים פ"ד, וכן הוא מנהג חב"ד.
על ידי עזריאל ברגר
א' יוני 17, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש
תגובות: 7
צפיות: 167

Re: הטועה בתפילת ערבית של יו"ט שחל במוצ"ש

ועוי"ל, שבמרגלית זו יש ז הבדלות ויש הבדלה בין קודש לקודש, משא"כ באתה חוננתנו יש רק ג-ד הבדלות בין קודש לחול.
ואולי ראוי לשלב בין שניהם באתה חונן?

עבור לחיפוש מתקדם

cron