החיפוש הניב 2742 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 17, 2018 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: תינוק המזיק
תגובות: 3
צפיות: 59

Re: תינוק המזיק

ויש לעיין ולהשוות עם סוגיית "המשלח את הבעירה ביד חש"ו".
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 17, 2018 10:08 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האם יש כזה דבר פסוק עם שתי אתנחתאות?
תגובות: 5
צפיות: 106

Re: האם יש כזה דבר פסוק עם שתי אתנחתאות?

צופר הנעמתי כתב:
אב בבינה כתב:אז מה הפשט בעשרת הדברות טעם עליון?

בלבול בין טעם עליון לטעם תחתון. בטעם עליון כפי שראוי להיות ישנה רק אתנחתא אחת, ומבית עבדים הוא סוף פסוק.
עיין כאן.

בטעם העליון שבגירסתנו (סידורי חב"ד בקרה"ת דחג השבועות) - "עבדים" ברביעי.
וכמובן שאין בו שתי אתנחתאות בפסוק אחד.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 16, 2018 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה אנשים מסתכלים יחד ורואים מרחוק
תגובות: 7
צפיות: 241

Re: כמה אנשים מסתכלים יחד ורואים מרחוק

חד ברנש כתב:שער השמים (המיוחס לאבי הרלב"ג), מהדורת ווארשא תרלז, עמ' 53:
שער השמים 53ב.jpg

מיהי "זאת הכת"?
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 16, 2018 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ואחרי כן יצאו ברכוש גדול
תגובות: 8
צפיות: 75

Re: ואחרי כן יצאו ברכוש גדול

מפורש שם בגמרא, שבנ"י מצד עצמם העדיפו שלא לקבל את הרכוש כדי שלא להתעכב ביציאה, ולכן מצד הדין היה הקב"ה "פטור" מלקיים הבטחתו, כדקיי"ל שאפשר לומר "הריני כאילו נתקבלתי".
ורק מצד אברהם שלא יאמר וכו' - לכן ביקשו מבנ"י לקיים וישאלו וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 16, 2018 10:34 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: הנהגת החסידים לגבי אמירת תחנון
תגובות: 32
צפיות: 1783

Re: הנהגת החסידים לגבי אמירת תחנון

מצרף מכתב מהרבי מליובאוויטש (אגרות קודש חלק י"ט) שמסביר למה לומר תחנון במנחה וביארצייט, מכיוון שזהו הזמן הכי טוב להתחנן ולבקש רחמים...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 16, 2018 9:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 93
צפיות: 690

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

האם הביטוי קרב לגבי דהינא ואידהן - מהווה לכאורה סתירה למידת הבטחון שבועות מז, ב שמעון בן טרפון אומר קרב לגבי דהינא ואידהן. צריך ביאור, היאך מוזכר ביטוי מסוג זה בגמ', והלא אמונת אומן בעם ישראל, ומבטח עוז של עם סגולה בה' אלוקיו, כי לא ריבוי ההשתדלות יעזרנו, ולא ההתקרבות למאן דהוא עשיר או עני, ישנה את...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 16, 2018 9:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין
תגובות: 33
צפיות: 900

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

א. אשמח לדעת מה כתוב ברור בסידור תהילת ה'??? ב. קושייתך לגבי ענין "כמלוא לוגמיו", באמת קושיא חזקה, ומה התירוץ ע"כ??? א. מצרף צילום. רק מזהיר שלאו מר בר רב אשי חתים עלה, וליתר דיוק: אין לי מושג מי הכריע את ההלכות בסידור זה (רק מה שכתוב בגוף הסידור הוא מדברי אדמו"ר הזקן, אבל לא המ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 15, 2018 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין
תגובות: 33
צפיות: 900

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

המציאות הוא, לפי מה שאני יודע ומוכר לי, שברוב העולם זהו שמברך את הברכה אחריתא הוא מברך אח"כ ברכת הגפן ושותה קצת [מחמת הברכה שעשה] ואח"כ שופכים מזה לזה. לכאורה למנהג זה אכן ראוי לתקן הכוסות מפגימתם לפני הערבוב, אם כי מנהג העולם לא להקפיד לתקן כששותים מהכוס עצמה ולא מעבירים לכוס אחרת (כגון ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 15, 2018 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין
תגובות: 33
צפיות: 900

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

טעמי המנהגים עמוד תיד כותב (כמעט) כדברי, ומסיים:
ולא יפה עושים שזה שמברך על הכוס השני שש ברכות מברך עליו ג"כ בפה"ג, כי זה שייך רק לאותו שבירך ברהמ"ז (ועי' ב"י שם)

מצו"ב צילום מהספר.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 15, 2018 9:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 93
צפיות: 690

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

שמואל דוד כתב:עיין תוספות

יישר כח.
אכן גם התוספות מסיימים ב"וצ"ע".
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 15, 2018 11:01 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה
תגובות: 7
צפיות: 187

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

יש גם בספר "תורה אור" לבעל התניא, שהטעם שא"א פסוד"ז לפני מנחה - הוא בגלל שכבר אמרו אותם לפני שחרית. ומכאן: א. סייעתא לחשיבות ההשלמה. ב. קצת חיזוק לקושיית פותח האשכול שלכאורה היה עדיף להשלימם בסמיכות למנחה. מאידך, יש סברא גדולה שלא לדחותם, מצד מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, וזריזין מ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 15, 2018 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין
תגובות: 33
צפיות: 900

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

הא לחמא עניא כתב:א. בשביל לפגום לא צריך לשתות כמלוא לוגמיו.
ב. נהוג אצלכם שהמברך את שבע הברכות לא שותה מכוס היין??? אתמהה

א. אכן. אלא שאם היה כאן "דין שתיה" - היה ראוי שישתה כמלוא לוגמיו.
ב. אכן כך ראיתי תמיד, וכמדומני שהמקור הכי קדום שמצאתי לכך הוא בספר "טעמי המנהגים".
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 15, 2018 10:47 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 93
צפיות: 690

Re: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י

שבועות מז,א איפה רואים בדברי רב ושמואל שחזרה שבועה להר סיני? הפסק שלהם מתאים לכאורה גם עם השיטה שחזרה למחויב לה ומתוך שאינו יכול לישבע - ישלם! שהרי זה בדיוק מה שהם פסקו, שהמחויב שבועה (מלווה שהתחייב כשמת הלווה) ואינו יכול לישבע (כי יתומיו לא יכולים לישבע שבוודאי לא נפרע) - מפסיד! ואכן הרמב"ם פ...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 14, 2018 7:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע לתועלת
תגובות: 5
צפיות: 119

Re: לשון הרע לתועלת

שמא מקור דבריו ממי שהעיד נגד יהודי בערכאות?
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 14, 2018 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין
תגובות: 33
צפיות: 900

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

לא הבנתי הקושיא, כי מה שראיתי (וכ"כ מפורש בסידור תהילת ה' בדפוסיו החדשים) זה כך: המברך שותה רוב כוס מכוס ברכת המזון. אח"כ שופכים מהכוס של ששת הברכות - שאינה פגומה - לכוס הראשונה, ומתקנים אותה מפגימת שתייתה. ואז מערבים את שתי הכוסות - שכבר אינן פגומות - ונותנים אחת לחתן ואחת לכלה. אלא אי ק...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 14, 2018 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין
תגובות: 33
צפיות: 900

Re: שתית הכוס אחרי בופה"ג בברכת הנישואין

שמעתי השבוע שהגאון הגדול בעל שביבי אש רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א הביא בשיעורו בשבת האחרונה הערה נכונה ועצומה בשם ת"ח אחד ששאל אותו, האיך נוהגים העולם לאחר כל שבע ברכות ששופכים מכוס אחד לכוס השני, ואחד מהכוסות נותנים לחתן ואת הכוס השני שולחים לכלה, הרי יוצא ששתיהם שותים מכוס פגום, אחר שה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 11, 2018 2:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו
תגובות: 40
צפיות: 1262

Re: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו

ש. ספראי כתב:בגמרא מובא על אחד האמוראים שכדי לא להיכשל בחטא, עיוור את עצמו.

ומי אמר שזה חובה?
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 11, 2018 2:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רמזים בדפי המסכת
תגובות: 15
צפיות: 257

Re: רמזים בדפי המסכת

אכן היו שדרשו רמזים גם בדפי המסכתות, ועד שנהגו בפועל בימי ספירת העומר ללמוד מסכת שיש בה מ"ט דפים, כידוע. הדיוק במספרי המזמורים בתהלים יותר חזק מאשר הדיוק בדפים, כמובן, שהרי חלוקת המזמורים עתיקה הרבה יותר מאשר החלוקה לדפים. וכמדומה שבמגלה עמוקות מדייק במספר המזמורים. כלומר? כבר בחז"ל מוזכר...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ינואר 11, 2018 2:35 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 66
צפיות: 1680

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

איש_ספר כתב:מה דעתכם לעשות בפורום אספקליא מדור מיוחד. לפולמוס המחשבים והסמרטפונים והמסתעף ?
שם המטחנות יטחנו על בסיס מים, בלי להטריד בשאונם את הסביבה.

====

הבו שם הולם למדור:

נחשב כ"צג בעיתון"
או "עוון צגים", או "צגים תהילתך לספר" (תלוי אם אתה בעד או נגד...)
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 10, 2018 5:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!
תגובות: 21
צפיות: 568

Re: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!

כמנהג המקום להסיט את הדיון לנושא אחר וכו', אכתוב בקיצור את המחלוקת בענין "לא ישמע על פיך": חלק מהאיסור (לכאורה מדאורייתא) הוא שלא לגרום לאדם אחר - אפילו גוי - להישבע בשם ע"ז. אמרו חז"ל שמטעם זה לא יעשה יהודי שותפות עם גוי שמא יתחייב לו הגוי שבועה וישביענו ביראתו. הרמ"א כותב ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 10, 2018 4:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 169
צפיות: 12530

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

מתוך http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=429199#p429199 שמעתי מר' נחום ברנשטיין שליט"א משגיח גאון יעקב בעת שהגיע למעונו אחד מראשי החינוך העצמאי, נכח שם אחד הנכדים ואמר למרן שלכתחילה הוא לא היה מבקש, אבל היות שהעסקן כבר נמצא כאן בבית הוא רוצא שהסבא יבקש ממנו שידאג לאיזה משרה לזוג', אמר לו מרן...
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 10, 2018 4:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!
תגובות: 21
צפיות: 568

Re: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!

הוה אמינא כתב:כנראה קים להו כהפוסקים שאין לפני עוור להכשיל גוי

מנין שלא יושיט אבר מן החי לבן נוח? שנאמר לפני עוור!
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 10, 2018 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!
תגובות: 21
צפיות: 568

Re: נרנדה יוריד את הזבל? לפני עיור?!

שייף נפיק כתב:מותר לתת לגוי אינטרנט?

למה לא?
לגוי מותר כמעט הכל, בפרט אין לגוי שום איסור על זנות.
על ידי עזריאל ברגר
ד' ינואר 10, 2018 8:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 93
צפיות: 690

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת שבועות

לט, א "ותניא אמר ר"ש אם הוא חטא משפחתו מה חטאת לומר לך אין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולה מוכסין ושיש בה לסטים שאין כולה לסטים מפני שמחפין עליו". צריך ביאור, אם ישנה לסברא שאין לך משפחה שיש בה מוכס שאינם ליסטים. אם כן, מדוע הגמ' בשלהי סוכה [נו, ב] במעשה הנודע על מרים בת בלגה שביעטה ב...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 09, 2018 7:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו
תגובות: 40
צפיות: 1262

Re: נטילת כדורים ע"מ שלא להיכשל בחטא ח"ו

אחד ממכרי היה קשה לו שמירת העיניים וכו' בתור בחור, הנ"ל היה מעשן מפעם לפעם, ושם לב שלאחר שביום שעישן הרבה הנסיונות יותר קלים משמעותית, הוא שאל את ר' שמואל אויערבאך, ואמר לו שהוא חייב לעשן. https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=38219 ייהרג (עישון) ואל יעבור (שמירת העיניים - אביזרייהו ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 09, 2018 6:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת וארא
תגובות: 7
צפיות: 245

Re: שאלה בפרשת וארא

חלמישצור כתב:זה שיוכבד היא בת לוי מפורש בכתוב (במדבר כו, נט)

ומפורש גם בפרשת שמות "ויקח את בת לוי ... ותלד בן .... ותקרא את שמו משה"
על ידי עזריאל ברגר
ג' ינואר 09, 2018 7:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 93
צפיות: 690

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת שבועות

לז, ב אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות. הסתפקתי, במקום שמגלגל עליו שבועה על קרקע, מכח תביעת מטלטלין, ונשבעלשקר, האם יהא חיוב שבועת הפיקדון בכה"ג מחמת שיש כאן מטלטלין שכפר בהם. או דילמא, דהיות ובחלק מהשבועה נכלל קרקעות, אם כן בשבועה זו אין חיוב שבועת הפיקדון, וצ"ע. מהרמב"ם הלכות שבוע...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 08, 2018 11:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 93
צפיות: 690

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת שבועות

ייש"כ גדול, והנה חשבתי לומר דאש קאי על אבנים ומים על עצים ודו"ק ושו"ר שכן כתב בספר יפה מראה על אגדות התלמוד ירושלמי ע"ש וע"ע בספר אור החמה קצת צריך ביאור, דהרי במציאות ישנם אופנים שמים מכלים עצים, כגון בשיטפנות בהם נעקרים עצים, וק"ו בסופות הוריקן וכדו'. עץ שנעקר - הוא ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 08, 2018 11:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 93
צפיות: 690

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת שבועות

לז, ב אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות. הסתפקתי, במקום שמגלגל עליו שבועה על קרקע, מכח תביעת מטלטלין, ונשבעלשקר, האם יהא חיוב שבועת הפיקדון בכה"ג מחמת שיש כאן מטלטלין שכפר בהם. או דילמא, דהיות ובחלק מהשבועה נכלל קרקעות, אם כן בשבועה זו אין חיוב שבועת הפיקדון, וצ"ע. מהרמב"ם הלכות שבוע...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 08, 2018 7:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עונש יהודה על מכירת יוסף - תנחומא ויגש
תגובות: 8
צפיות: 136

Re: עונש יהודה על מכירת יוסף - תנחומא ויגש

וכן בסדר עולם עושה את חשבון השנים, ומגיע למסקנא שבאותן שנים היו מולידים בגיל מוקדם מאוד.

וכן בגמרא (לא זוכר איפה) אמרו שהמתחיל במצווה ולא גמרה - קובר אשתו ובניו, כיהודה שהתחיל בהצלת יוסף ולא גמר.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 08, 2018 9:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: מחזור המים
תגובות: 75
צפיות: 1288

Re: מחזור המים

לדעת ר' אליעזר בתענית פ"ק, עננים שותים ממי אוקיינוס, ומתמתקין שם. ויש בכך הסכמה לחציו של מחזור המים המדעי. הוא אשר ציינתי לעיל. ואת חציו השני של מחזור המים - עינינו הרואות, וקרא כתיב "כל הנחלים הולכים אל הים". לא אבין מדוע בדברי חז"ל צריכה להיות התייחסות למחזור המים. וכי ספריהם ...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 08, 2018 9:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: מחזור המים
תגובות: 75
צפיות: 1288

Re: מחזור המים

עירובין מה,ב.
תענית ט,ב.
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 08, 2018 9:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון
תגובות: 70
צפיות: 1355

Re: לא ללמוד הצלה כדי שלא יקרה אסון

עבד הזמן כתב:בעצם הסתירה היחידה שאני מוצא לרב פינקוס היא רק בצו המוסרי של קאנט

ומה עם האיסור לדור במקום שאין רופא?!
על ידי עזריאל ברגר
ב' ינואר 08, 2018 9:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 93
צפיות: 690

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת שבועות

שמואל דוד כתב:מצינו אצל ר"ע שמים מכלה אבנים

לא מצאנו שהמים מכלים אבנים, אלא שנוקבים ושוחקים מעט.
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 07, 2018 4:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם תשכבון בין שפתים
תגובות: 3
צפיות: 183

Re: אם תשכבון בין שפתים

ע. דשא כתב:ראה במס' נדה (דף ע, ע"ב) וכו'.

?!
באר נא דבריך.
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 07, 2018 3:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תעניות - שני חמישי שני בדווקא?
תגובות: 4
צפיות: 87

Re: תעניות - שני חמישי שני בדווקא?

אבקש את עזרת הת"ח האם יש מקור כלשהו בחז"ל או ראשונים / אחרונים /קבלה. שהתעניות צריכות להיות -שני חמישי שני- בדוקא או אפילו -חמישי שני חמישי- ספר קטן יש לי, וקיצור שו"ע שמו, ושם איתא (קכז סעיף יג): מי שנדר להתענות שני, חמישי ושני, מותר לו להחליף ולהתענות חמישי, שני וחמישי אבל לא ימים ...
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 07, 2018 11:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבועות - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 93
צפיות: 690

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת שבועות

לא ממש עונה על השאלה, אבל כל שבעת הדוגמאות של אותיות השימוש מש"ה וכל"ב - קיימות בתנ"ך, וכפי שהבאתי באשכול אביעה חידות - viewtopic.php?p=427716#p427716
על ידי עזריאל ברגר
א' ינואר 07, 2018 9:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם תשכבון בין שפתים
תגובות: 3
צפיות: 183

Re: אם תשכבון בין שפתים

ולא לשכוח שלפני מתן תורה היה הדבר מותר לכתחילה (דהא אפילו זנות גמורה מותרת לבני נוח).
ובכלל, בענין "עבירה לשמה" יש חילוק גדול בין דבר שנאסר מן הדין לבין דבר שנאסר "ממידת חסידות" וכיו"ב.
על ידי עזריאל ברגר
ו' ינואר 05, 2018 11:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2092
צפיות: 162756

Re: אשכול אביעה חידות

מילה במקרא, שהיא בלשון חז"ל סוג של אגוז, ותרגומה באונקלוס הוא סוג של אגוז בלשוננו.

תשובה: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=428233#p428233
על ידי עזריאל ברגר
ו' ינואר 05, 2018 11:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "בפרך" - "בקשיו"
תגובות: 13
צפיות: 250

Re: "בפרך" - "בקשיו"

א. כמדומני שזו מילה יחידאית במקרא שאין דומה לה, אבל היא עצמה מופיעה כמה פעמים (כגון בסוף פרשת בהר בדיני עבדים) ובכל מקום מתרגם אונקלוס "בקשיו".
ב. מעניין שגם "ואם תלכו עמי קרי" מתרגם אונקלוס "ואם תהכון עמי בקשיו".
ג. ע"ד ההלצה י"ל ששניהם סוגים של אגוזים...

עבור לחיפוש מתקדם