החיפוש הניב 102 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ארפכשד
ה' אוגוסט 09, 2018 9:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 101
צפיות: 7123

Re: פרשיית הממזרים הידועה

עינא דשפיר חזי כתב:ולעצם טענותיך: כל הדיונים שם עוסקים רק בביטול גיור של אדם שהתגייר כדת, ואח"כ ביטל מצוות, גורן טוען שכלל לא היתה גירות מעיקרא, ועל זה לא זכיתי למצוא במה שציינת תשובה.
מובא שם בשם הגריש"א שגם לעניין חזקת גר מספיק שנוהג כפי שמתנהגים היהודים בקהילתו.
על ידי ארפכשד
ה' אוגוסט 09, 2018 12:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 101
צפיות: 7123

Re: פרשיית הממזרים הידועה

עינא דשפיר חזי כתב:אין הכי נמי, מנין לך שאדם שבא מרוסיה ולא יודע כלום ולא אומר כלום חוץ מ"אני יהודי" שהוא נאמן. רק אם יש עדים שאמו יהודייה.
ההלכה היא שמי שבא ואמר יהודי אני נאמן. ואע"ג שנוהגים לברר מכל מיני טעמים מ"מ לקולא ודאי שא"א להחשיבו לגוי.
על ידי ארפכשד
ה' אוגוסט 09, 2018 12:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 101
צפיות: 7123

Re: פרשיית הממזרים הידועה

לגבי ב', מדובר ביהודים גמורים שלא אומרים שהתגיירו, ואינם צריכים להביא חזקת יהדות, אנכי ע"ה דאורייתא ואיני מבין מה אתה כותב. אדם שלא היה מוחזק לנו בגוי או ביהודי נאמן להגיד שהוא יהודי וגם שהוא התגייר. מה ההבדל בין עולה מרוסיה שאני רואה אותו לא מקיים ולא יודע שום דבר ואעפ"כ קידושיו קידושין ...
על ידי ארפכשד
ד' אוגוסט 08, 2018 7:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 101
צפיות: 7123

Re: פרשיית הממזרים הידועה

ומנין אתה לוקח את ההגדרה של "מציג את עצמו", ההגדרה הנכונה היא: נראה בעיני אחרים, ראה רמב"ם (פי"ג איסו"ב ה"ט): "גר שנוהג בדרכי ישראל שטובל לקריו ועושה כל מצוות הרי אלו בחזקת גרי צדק, ואע"פ שאין שם עדים שמעידין לפני מי שנתגייר". אז כל החילונים צריכים עדות ...
על ידי ארפכשד
ד' אוגוסט 08, 2018 2:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 101
צפיות: 7123

Re: פרשיית הממזרים הידועה

אבוי לנו שבעוה"ר מה שאינו יודע לברך ברכות התורה אין זה מנגד לחזקת יהדות. השאלה איך היה מציג את עצמו בכל מקום כגר או כגוי?
על ידי ארפכשד
ד' אוגוסט 08, 2018 1:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: פרשיית הממזרים הידועה
תגובות: 101
צפיות: 7123

Re: פרשיית הממזרים הידועה

ובעיקר הטענות לכאו' דבריו צודקים, שאין שום עדות על גיורו של בורקובסקי, וגירות היא דבר שמצריך עדות, ומה שסמכו בי"ד על עדות הגבאי הוא עד אחד ועדותו מוכחשת, על הטענה הזו לא מצאתי שום תשובה ושום פקפוק. הנני כמהלך באפילה מאחר שלא העלו כאן את פרטי פסה"ד אבל מדוע כבודו הדרת גאונך מעלים עיניו מדי...
על ידי ארפכשד
ג' אוגוסט 07, 2018 10:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חסרות ויתרות - בתנ"ך
תגובות: 21
צפיות: 2273

Re: חסרות ויתרות - בתנ"ך

האותיות הקטנות נובעות אולי מכך שהן נשמטו והושלמו בין השיטין בכתב קטן. דוגמא מעניינת לכך היא האות א' של 'ויקרא' שיתכן שנשמטה בגלל האות א שאחריה "ויקרא אל משה". מה הטעם להמציא הסברים משונים לאותיות הקטנות כשאין לנו הסבר תואם לאותיות רבתי. ואם אנו רואים שהתורה ניתנה באותיות גדולות בשל כל מינ...
על ידי ארפכשד
ב' אוגוסט 06, 2018 10:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חסרות ויתרות - בתנ"ך
תגובות: 21
צפיות: 2273

Re: חסרות ויתרות - בתנ"ך

מרדכי וינטרויב כתב:ובאשכול זה הדן בנושא.
אחר שפשוף מצחי בעפר רגלי כת"ר, לי באור נתבאר באשכול ההוא שהמסורת שלנו על הפרשיות היא טובה מאד.
על ידי ארפכשד
ה' אוקטובר 20, 2016 11:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!
תגובות: 30
צפיות: 3323

Re: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!

ארפכשד כתב: ולוד"מ מחבראי וכ"ש מרבותי הייתי אומר לחלק בין שניהם שווים או אינו ידוע מי עדיף למקום שידוע מי המשובח ונפרש דהרמ"א שהעמיד שינוי יין דס"א בשלא היו שניהם לפניו בשעת הגפן אבל בהיו שניהם לפניו לא מקרי שינוי יין זה דוקא בששניהם שווים (ובזה נחלקו הלבוש ול"ח אם היה לו ב...
על ידי ארפכשד
ד' אוקטובר 19, 2016 1:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום חוזר מארמית לעברית
תגובות: 25
צפיות: 6030

Re: תרגום חוזר מארמית לעברית

המילה בערבית א שראב =infusion ר"ל מים שדבר נשרה בהם. ולזה הכוונה יהיה למי ורדים. המילה סירופ באה מהמילה שראב שעניינה משקה, אך עד שהגיע לאנגלית משמעה השתנתה למשקה סמיך בפרט עם סוכר. דברי הרמב"ם מצד עצמם משמעם מי שרייה [במקרה הזה של ורדים], אך כנראה המתרגם הבין מידיעתו ברפואה שהתכוון לסירופ...
על ידי ארפכשד
ד' אוקטובר 19, 2016 12:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום חוזר מארמית לעברית
תגובות: 25
צפיות: 6030

Re: תרגום חוזר מארמית לעברית

המילה בערבית א שראב =infusion ר"ל מים שדבר נשרה בהם. ולזה הכוונה יהיה למי ורדים. המילה סירופ באה מהמילה שראב שעניינה משקה, אך עד שהגיע לאנגלית משמעה השתנתה למשקה סמיך בפרט עם סוכר. דברי הרמב"ם מצד עצמם משמעם מי שרייה [במקרה הזה של ורדים], אך כנראה המתרגם הבין מידיעתו ברפואה שהתכוון לסירופ...
על ידי ארפכשד
ג' אוקטובר 18, 2016 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!
תגובות: 30
צפיות: 3323

Re: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!

הרב ערער. אודה ואבוש שלא ידעתי את דברי הלבוש בס"א, ואף לא את הפמ"ג שציינת ותודה מרובה לך על הציון לדבריהם. אבל אחרי כל זה משנה לא זזה ממקומה. ברור שהלחם חמודות אכן עוסק בדיני קדימה. ברור לחלוטין שהפשט במ"ב הוא כמש"כ בעניותי והמ"ב לא הלך בדרכו של הלבוש בס"א. כמבואר בדבר...
על ידי ארפכשד
ג' אוקטובר 18, 2016 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!
תגובות: 30
צפיות: 3323

Re: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!

אחר לחיכת עפר כפות רגלי הרבנים כנדרש עיינתי בל"ח ואכן משמע לי דמיירי לעניין קדימה, אך לא ידעתי איך שייך להעלות על הדעת לפרש כן בדברי המשנ"ב שסיים סב"ל! מאי קשיא? אלמלא סברת הל"ח היה אפשר לברך שתי ברכות, היינו להקדים היין הגרוע ולברך עליו בפה"ג, ולאחמ"כ להביא היין הטוב ...
על ידי ארפכשד
ג' אוקטובר 18, 2016 3:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום חוזר מארמית לעברית
תגובות: 25
צפיות: 6030

Re: תרגום חוזר מארמית לעברית

שאלה ,אני מחפשת כבר אולי שבוע בכל מילון אפשרי את הפירוש למילה אישרוב אשר מופיעה גם ללא י' אשרוב . זו מילה שנמצת בספריו של הרמב"ם (למשל בספר הנהגת הבריאות) לא הצלחתי למצוא למילה הזאת פירוש. אשמח לקבל רעיונות היכן לחפש ,או לחלופין אם מישהו יודע מה פירוש המילה אשמח מאוד לדעת מה פירושה ומהו המקור ...
על ידי ארפכשד
ג' אוקטובר 18, 2016 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!
תגובות: 30
צפיות: 3323

Re: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!

אחר לחיכת עפר כפות רגלי הרבנים כנדרש עיינתי בל"ח ואכן משמע לי דמיירי לעניין קדימה, אך לא ידעתי איך שייך להעלות על הדעת לפרש כן בדברי המשנ"ב שסיים סב"ל!
על ידי ארפכשד
ה' מאי 05, 2016 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא לומדים כל הלילה בליל הסדר?
תגובות: 42
צפיות: 2760

Re: מדוע לא לומדים כל הלילה בליל הסדר?

אחלה פני מאורי הפורום שליט"א ויודיעו לעני בדעתו מנא להו שאסור להצטער בשבת ויו"ט על מצוות ובפרט על מצוות היום. לגבי ענינים כתב הב"י בשם הכלבו שמי שהצ'לינט מצערו אסור לאכלו!! ולגבי מצוות הצדק עמך כך בתלמוד על רב יוסף דשתי ארבעה כסי דפסחא וחוגרני צידעי מן הפסח עד עצרת!! (נדרים מט א). עת...
על ידי ארפכשד
ה' מאי 05, 2016 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא לומדים כל הלילה בליל הסדר?
תגובות: 42
צפיות: 2760

Re: מדוע לא לומדים כל הלילה בליל הסדר?

לכאורה מי שמאלץ עצמו להשאר ער אף שהשינה כבר חוטפתו יש לו לחוש לביטול עונג יו"ט, וכמ"ש כמה אחרונים לענין ליל שבת. ובשלמא אם מרוב חשקו בתורה הוא אינו מרגיש בעייפות, או שיהיה לו יותר צער אם יפסיק מלמודו וילך לישן. אבל בשאר אדם לכאו' הוא כנ"ל. [ויל"ע בליל שבועות במי שלא הספיק לישן כ...
על ידי ארפכשד
ש' פברואר 06, 2016 8:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שערים מצויירים בדפוסים קדמונים
תגובות: 25
צפיות: 2859

Re: שערים מצויירים בדפוסים קדמונים

הנני לבזות עצמי על ד"ת ולשאול מאת הקהל הקדוש - מה הבעיה בתמונות האלו?
אנא מו"ר ילמדוני מה האיסור לצייר דמויות אלילים אשר פסו עברו מן העולם עובדיהם ועבודתם עד שרק ההסטוריונים יודעים מה המה הצורות הללו. וכן מהו האיסור בדמויות אדם וחוה שנעשו לקישוט בעלמא, היש לחוש בזה לגרמת הרהור?
על ידי ארפכשד
ג' ינואר 26, 2016 9:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הדג אינו מתחבר לשאינו מינו" - מקורות נוספים
תגובות: 9
צפיות: 1543

Re: "הדג אינו מתחבר לשאינו מינו" - מקורות נוספים

כן לכך התכוונתי בראי' הנ"ל, ואחזור על הדברים. כמדומה שלא ימצא כלב בא על זאבה מעצמו, וכדומה, רק רק כשאנשים מרביעין זה אל זה. תימה תימה אקרא מה יעשה כת"ר בהגיעו לב"מ צ"א ע"א בעו מינאי מהו להכניס מין ושאינו מינו לדיר. ושמא דעת כת"ר הנפלאה דחשיב כה"ג מעשה בנ"א אך...
על ידי ארפכשד
ג' ינואר 26, 2016 2:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום איוב שלנו
תגובות: 22
צפיות: 2817

Re: תרגום איוב שלנו

הנני העני בדעת מחזר על הפתחים שמא יש מי שבידו לפרש לי מה פירוש התרגום בפרק טו פסוק כד יבעתוהו צר ומצוקה תתקפהו כמלך עתיד לכידור - יבעתוניה עקא ומעיקא יחזרוניה היך מליך דאיטימוס לגלוגדיקא וביאורו בלשון עברי שתקיף אותו הצרה כמלך המצפה לכסא שנושאים אותו בו(כן פירש בערוך גלוגדיקא שהוא כסא העשוי לנשיאת ב...
על ידי ארפכשד
ג' יולי 21, 2015 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יבואו סבות לבני אדם שיפרו תורה כדי שתחול עליהם הגזירה
תגובות: 0
צפיות: 374

יבואו סבות לבני אדם שיפרו תורה כדי שתחול עליהם הגזירה

כתב הרמב"ם בסוף פירוש המשניות לברכות {הציטוט ממהדורת הרב קאפח} אבל מי שמניח הכתוב כמו שהוא ומבארו ואומר עת לעשות לה' הפרו תורתיך יאמר שכשנגזרת עת עונש ונקמה יבואו סבות לבני אדם שיפרו תורה כדי שתחול עליהם הגזירה כשהם חייבים וענין זה ארוך ורחוק עמוק עמוק מי ימצאנו כי נצא מזה לשאלת השכר והעונש אל ...
על ידי ארפכשד
ש' ינואר 10, 2015 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להישבע נגד הסתברות סטטיסטית ודין רוב מסייעו
תגובות: 73
צפיות: 6021

Re: להישבע נגד הסתברות סטטיסטית ודין רוב מסייעו

אני איני כדאי כלל להכריע בין הכותבים דפה אבל בגדר אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך: נ"ל ברור כדברי הרב מוהר"ר ברזילי דלא יתכן כלל שבחלבינו כל בהמה נחזיק חלבה בהיתר גמור מכח החזקה ובהתערב החלב יחד נאסרנו. ויעויין גם בש"ך ס"ס ק"ט שכתב כה"ג אפילו גבי חתיכות שנתערבו ונתבשלו יח...
על ידי ארפכשד
א' דצמבר 21, 2014 8:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: פסיק רישא כשחוזר על אותה פעולה כמה פעמים
תגובות: 7
צפיות: 1121

Re: פסיק רישא כשחוזר על אותה פעולה כמה פעמים

ראה נא נידון דומה כאן, ודוק.
ואל תשית לבבך אל דברי הרב ברזילי שליט"א אע"פ שסייעו הרב משנ"נ שליט"א כי משלנל"נ.
על ידי ארפכשד
ה' דצמבר 18, 2014 1:55 pm
פורום: חנוכה
נושא: הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה
תגובות: 31
צפיות: 4108

Re: הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה

אם כן חזרת לסברת הגרש"ז, שכל שכיוון מלכתחילה לפסול המצוה, לא יצא (והוא מצדד שאולי אף אם אחר כך נמלך ולא קלקל את הנר הראשון לא יצא, כי הדלקה עושה מצוה). חשבתי שרצונך להוסיף תירוץ חדש, שכיוון שנר ההידור גם הוא חלק מן המצוה, אם כן כל ההדלקה נתפסת כמעשה אחד ארוך שאין לחלקו, ועל זה יש להוכיח מלולב,...
על ידי ארפכשד
ה' דצמבר 18, 2014 8:22 am
פורום: חנוכה
נושא: הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה
תגובות: 31
צפיות: 4108

Re: הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה

אם כן חזרת לסברת הגרש"ז, שכל שכיוון מלכתחילה לפסול המצוה, לא יצא (והוא מצדד שאולי אף אם אחר כך נמלך ולא קלקל את הנר הראשון לא יצא, כי הדלקה עושה מצוה). חשבתי שרצונך להוסיף תירוץ חדש, שכיוון שנר ההידור גם הוא חלק מן המצוה, אם כן כל ההדלקה נתפסת כמעשה אחד ארוך שאין לחלקו, ועל זה יש להוכיח מלולב,...
על ידי ארפכשד
ד' דצמבר 17, 2014 9:06 pm
פורום: חנוכה
נושא: הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה
תגובות: 31
צפיות: 4108

Re: הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה

בפשטות מדובר בתלמוד על שתי נרות לשני בעלי בתים, וא"כ שלמה מצות הבעה"ב הראשון בנר הראשון. וההדלקה העתידה של השני היא המבטלת את הדלקת הראשון, [דדוחק לאוקמיה דוקא בשנעשה גם שליח עבור האחר]. מ"ש דמיירי לב' בעלי בתים, הדבר שנוי בפלוגתת רש"י והתוס'. אבל אפילו להתוס' לא ידענא איך משמע ...
על ידי ארפכשד
ד' דצמבר 17, 2014 7:13 pm
פורום: חנוכה
נושא: הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה
תגובות: 31
צפיות: 4108

Re: הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה

הנני ואקיים בנפשי אם נבלת בהתנשא ואשאל קמיה מרנן למה אין דעתם הרחבה נוחה ליישב שכל עוד שהוא עוסק בהדלקתו חשוב מעשה אחד וכמו בציצין שאין מעכבין את המילה בשבת שאם פירש וסילק ידו אינו חוזר אך כל זמן שעוסק במילה יכול להסירם וה"ה הכא נימא שאם הדליק פתילות האחרות כל זמן שלא פירש מהדלקת הראשונה הרי זה...
על ידי ארפכשד
ד' דצמבר 10, 2014 1:10 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות דף ס"ט פצו"ד פוסל בתרומה
תגובות: 3
צפיות: 604

Re: יבמות דף ס"ט פצו"ד פוסל בתרומה

אנונימי כתב:ולפי"ז הה"נ דפצוע דכה שזרעו אינו פסול אינו פוסל את אשתו.
ישים נא כת"ר לנגד עיניו הא דאין לפצ"ד זרע וממילא לכאורה אין מוכרח מ"ש מר.
על ידי ארפכשד
ג' דצמבר 09, 2014 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשקר בשיטת "אנכי עשיו בכורך".....
תגובות: 3
צפיות: 553

Re: כותרת לא ראויה

לפענ"ד אם יורשה לי להביעה הכותרת אינה ראויה
על ידי ארפכשד
ג' דצמבר 09, 2014 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מיאון בקטנה
תגובות: 3
צפיות: 589

Re: מיאון בקטנה

והן הנה אף מעיקרא דהנישואים השיאוה שלא לדעתה אינה צריכה למאן וא"כ ממנ"פ ודו"ק
על ידי ארפכשד
ג' דצמבר 09, 2014 8:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם באמת לא הלבינה תמר את פניו של יהודה?
תגובות: 45
צפיות: 4557

Re: האם באמת לא הלבינה תמר את פניו של יהודה?

זכורני דכד הוינא טליא דהוא לפי שנים מועטות
שמוע שמעתי לבאר ע"פ דקדוק הפסוק והיא שלחה וגו' ותאמר וגו' שהיא שלחה ב' שליחים הא' אמר לאיש אשר אלה לו והא' הביא את החותמת וכו' ואמר הכר נא והשלוחים לא ידעו זמ"ז רק יהודה ידע את הדבר.
על ידי ארפכשד
ב' דצמבר 08, 2014 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בזמן רבי עקיבא שיר השירים עוד לא היה חלק מהכתובים?!
תגובות: 12
צפיות: 1097

Re: האם בזמן רבי עקיבא שיר השירים עוד לא היה חלק מהכתובים?!

א. מנין? כי הפשט הוא שמה שאינו מטמא את הידיים הוא משום שאינו מכתבי הקודש שמטמאים את הידיים. לרוב פעיטותי היה נ"ל הפשט שאינם חשובים כמו שאר כתה"ק ולא שאינם מכתה"ק. ולפ"ז יתכן לומר שלכו"ע לא נאמרו ברוה"ק רק המחלוקת היא אם מחמת לא יטמאו את הידים, וא"ש דברי הרמב"...
על ידי ארפכשד
א' דצמבר 07, 2014 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בזמן רבי עקיבא שיר השירים עוד לא היה חלק מהכתובים?!
תגובות: 12
צפיות: 1097

Re: האם בזמן רבי עקיבא שיר השירים עוד לא היה חלק מהכתובים?!

אהה, רבותי!
אנא בארו מחשבותיכם לפשוט הדעת אשר כמוני.
וכי מנין שאם קהלת אמרה שלמה בחכמת התורה שבקרבו לא יתכן שתהיה מכתבי הקודש שסדרם עזרא הנביא?
ולמה בספר יחזקאל שבקשו לגנזו לפי שלא ידעו לפרשו נראה למוהר"ר תוכן שאינו מכתה"ק?
על ידי ארפכשד
ג' דצמבר 02, 2014 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושת הבת
תגובות: 52
צפיות: 3869

Re: ירושת הבת

ארפכשד כתב:אחר נשיקת עפר רגלי המגיבים המרוממים אבקשכם לאלפני בינה כי שותייהו דרבנן לא ידענא.
הן אני הנני אמון על דברי התוס' שדין רוח חכמים נוחה הימנו הוא משום הכרת הטובה למי שהלוהו ועשה לו טובה.
לכן לא ירדתי אפילו לתחילת חגירת ציפורן בהסברות שנאמרו מפי עו"ק דפה משום קיפוח הבנות והרגשתן וכו'
על ידי ארפכשד
ב' דצמבר 01, 2014 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושת הבת
תגובות: 52
צפיות: 3869

Re: ירושת הבת

אחר נשיקת עפר רגלי המגיבים המרוממים אבקשכם לאלפני בינה כי שותייהו דרבנן לא ידענא.
הן אני הנני אמון על דברי התוס' שדין רוח חכמים נוחה הימנו הוא משום הכרת הטובה למי שהלוהו ועשה לו טובה.
לכן לא ירדתי אפילו לתחילת חגירת ציפורן בהסברות שנאמרו מפי עו"ק דפה משום קיפוח הבנות והרגשתן וכו'
על ידי ארפכשד
ש' נובמבר 29, 2014 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האמנם בסידור על סדר עוקב יש משום בורר?
תגובות: 7
צפיות: 692

Re: האמנם בסידור על סדר עוקב יש משום בורר?

בדרך אפשר - כאשר הוא אוחז לדוגמא ב'סדר העוקב' שלו בדף 32 והוא בא להוציא את דף 33 מתוך הערמה המפוזרת שיש בה דפים 66 44 77 65 82 45 78 וכו' כרגע כל הערמה הזאת היא פסולת בייחס לדף מספר 33. לפי ראות עיני שכלי הפוזלות הדברים אינם מיושרים ומיושבים. עניינו של בורר הוא תיקון האוכל בהפרדתו מן הפסולת וזה לא ...
על ידי ארפכשד
ש' נובמבר 29, 2014 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האמנם בסידור על סדר עוקב יש משום בורר?
תגובות: 7
צפיות: 692

Re: האמנם בסידור על סדר עוקב יש משום בורר?

השאלה פשוטה. אין פה אוכל ופסולת אלא אוכל ואוכל. האדם רוצה את כל הדפים שלפניו כצורתם מלבד העובדה שהדפים מעורבבים וטעונים סדר, ואיה בורר הכא? ברור שהתוצאה הסופית של 'סידור עוקב ' איננה בורר. אבלל בדרך להגיע לסידור הזה הרי האדם בורר דפים מתוך הערמה בכדי להניחם בסוף בסדר העוקב. אבל הא אם אין אוכל ופסול...
על ידי ארפכשד
ש' נובמבר 29, 2014 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האמנם בסידור על סדר עוקב יש משום בורר?
תגובות: 7
צפיות: 692

האמנם בסידור על סדר עוקב יש משום בורר?

הלום ראיתי בספר שמירת שבת כהלכתה (כ"ט ח' במהדורה הישנה) וז"ל ספר שנפל ודפיו נתפזרו ונתערבבו אסור למיינם לפי סדר הדפים משום איסור ברירה. עכ"ד. וליבי מתגולל בתמיהתו מה שייך בזה בורר והלא אין כאן אוכל ופסולת ולא ב' מינים שבוררם זה מזה אלא כולם מין אחד ולשימוש אחד עומדים רק צריך שיעמדו זא...
על ידי ארפכשד
ד' נובמבר 26, 2014 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ווי להאי שופרא דבלי בארעא - או קנה רצוץ
תגובות: 91
צפיות: 8366

Re: ווי להאי שופרא דבלי בארעא - או קנה רצוץ

סתם כך, למה לא נתרץ דהא דלא היו להם כפיים, הוי החלק של הדברים בטלים של החלום? {וא"ת דאי אפשר לומר על חלומו של יעקב דברים בטלים, הרי הגמ' בברכות המקור של א"א לחלום וכו' לומדים כן מחלומו של יוסף שחלם והירח... וההיא שעתא אימיה לא הות. והרי כל מה שלמד מם ועבר מסר לו וא"כ אולי א"ל דז...

עבור לחיפוש מתקדם