מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 165 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי המתלמד לפני רבו
ו' דצמבר 12, 2014 3:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: [עזרה] בפיענוח כתב יד
תגובות: 3
צפיות: 1201

Re: [עזרה] בפיענוח כתב יד

[ובדרך אגדה יש לומר, להמבואר דכל הנס היה צריך כדי להראות חביבותן של ישראל

בכת"י כתוב היה צריך בולהראות...
אין שלש אותיות
על ידי המתלמד לפני רבו
ו' דצמבר 12, 2014 3:14 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המגיד ממעזריטש וצאצאיו
תגובות: 32
צפיות: 6073

Re: המגיד ממעזריטש וצאצאיו

איני מבין הפלפול על "מעזריטש" שני הערים נקראו באותו שם ובאותו כתיבה. ראה בכל ספרי חסידות ואין שום כתיבה אחרת. וכן הוא כתיבה של מעזריטש בפולין ראה עזרת ישראל. ועוד. מעזריטש לא היה בליטא. אלא בפולין רק בתקופה קדומה במאה הי"ח היה בליטא. מעזריטש בוואלין נקרא "מעזריטש גדול" וכדאי...
על ידי המתלמד לפני רבו
א' דצמבר 07, 2014 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בזמן רבי עקיבא שיר השירים עוד לא היה חלק מהכתובים?!
תגובות: 12
צפיות: 2117

Re: האם בזמן רבי עקיבא שיר השירים עוד לא היה חלק מהכתובים?!

ברמב"ם בפ"ט מהל' אה"ט ה"ו "ולא דברי תורה בלבד אלא כל כתבי הקדש אפילו שיר השירים וקהלת שהן דברי חכמה מטמאין את הידים" והקשה בחזון נחום במשניות במס' ידים שם דאיך פסק הר"מ כן, דהלא זהו דעת ר"ש בן מנסיא וכדאיתא בתוספתא, אולם אנן קיי"ל דלאו דברי חכמה. אולם עי'...
על ידי המתלמד לפני רבו
א' דצמבר 07, 2014 8:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאוצרות חב"ד- ומוסקווא
תגובות: 11
צפיות: 2335

Re: מאוצרות חב"ד- ומוסקווא

עוד דברים הנני מעלה מאוסף הנ"ל http://dlib.rsl.ru/01006589113 מכת"י הריי"ץ רשימת דברים מתקופת אסיפת הרבנים בתר"ע, עם מכתב הרש"ב לר' מנדל חן.
מי שיכול לתרגם השני עמודים שכתוב ברוסית יהא טובה גדולה.
על ידי המתלמד לפני רבו
א' דצמבר 07, 2014 5:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמונות ודעות בשולחן ערוך
תגובות: 21
צפיות: 3427

Re: אמונות ודעות בשולחן ערוך

לענ"ד טוב לאסוף גם מוסרי משנה תורה להרמב"ם ז"ל [שמשם הובא כמה דברים בשו"ע]. כגון בהל' לולב [שמחה] וכו'.

http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?175994&
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?10559&
http://www.hebrewbooks.org/33247
על ידי המתלמד לפני רבו
ה' דצמבר 04, 2014 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמונות ודעות בשולחן ערוך
תגובות: 21
צפיות: 3427

Re: אמונות ודעות בשולחן ערוך

או"ח סימן צ"ח
על ידי המתלמד לפני רבו
ה' דצמבר 04, 2014 11:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאוצרות חב"ד- ומוסקווא
תגובות: 11
צפיות: 2335

Re: מאוצרות חב"ד- ומוסקווא

הכת"י של הריי"ץ והרש"ב דומים מאוד זל"ז, אך כאן הוא בכת"י הרש"ב.
על ידי המתלמד לפני רבו
ה' דצמבר 04, 2014 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קונסרבטיבי - צדוקי לענין עירוב חצירות ?
תגובות: 72
צפיות: 9679

Re: קונסרבטיבי - צדוקי לענין עירוב חצירות ?

הוא אשר דברתי. רק שלא הבהרתי טוב. יש שני סוגים שמבטלין ערוב. א. גוי [ומחלל שבת כנכרי] ב. צדוקי שאינו מודה בתקנה דרבנן ליאסר להוציא במבוי. ולכן בכל אדם צריך לדון עליו האם דינו כנכרי משום שהוא מחלל שבת בפרהסיא, או שאין דינו כנכרי מאיזה טעם [או שאינו בפרהסיא, או שרק מחלל סוג איסורים שאינו עושה כנכרי [כ...
על ידי המתלמד לפני רבו
ה' דצמבר 04, 2014 8:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: קונסרבטיבי - צדוקי לענין עירוב חצירות ?
תגובות: 72
צפיות: 9679

Re: קונסרבטיבי - צדוקי לענין עירוב חצירות ?

איני מבין כל הויכוח. כל הדין דאינו מודה בעירוב אינו שייך אלא בצדוקים שאינם מודים לתקנות דרבנן, וסוברים שליכא איסור להוציא במבוי וכדו'. אבל מי שכופר בי"ג עקרים הרי הוא ככל מחלל שבת ששפיר יכול לערב אתו. ונחזי אנן לאנשי הכת הנ"ל ולעוד כתים, מה סוברים, האם הם מודים שיש תקנות דרבנן לאיסור וזה מ...
על ידי המתלמד לפני רבו
ד' דצמבר 03, 2014 4:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: צאצאי הנודע ביהודה - לנדא
תגובות: 104
צפיות: 26158

Re: צאצאי הנודע ביהודה - לנדא

מן הסתם כל היחוס הוא מהשערה, צא וחשוב אם המחבר נולד בת"ר נמצא שאביו נולד לערך תק"פ, וא"כ עפ"י חשבון השנים הוא צריך להיות בן בנו של הנו"ב וזה אינו שר' שמואל בן הנו"ב שני בניו ידועים, ומן הסתם אם היה נכד היה מתפאר בו. ובני ר' יעקבקא ג"כ ידועים [ובפרט שהיה צריך להיות ...
על ידי המתלמד לפני רבו
ד' דצמבר 03, 2014 2:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם התוס' למדו האגדות כפשוטן?
תגובות: 39
צפיות: 6197

Re: האם התוס' למדו האגדות כפשוטן?

איפא כתוב ברשב"א שאי אפשר לפרשו כפשוטו.
הוא לא כתב אלא פירוש עומקו, ולא כתב שאי אפשר להיות כפשוטו. והלא אף הגר"א פירש על פי דרכו פירוש פנימי. ואך בכל התורה יש פנימיות וחיצוניות.
על ידי המתלמד לפני רבו
ד' דצמבר 03, 2014 1:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם התוס' למדו האגדות כפשוטן?
תגובות: 39
צפיות: 6197

Re: האם התוס' למדו האגדות כפשוטן?

אולם בעלי הקבלה הולכים שהכל כפשוטו, ולכן הגר"א הולך בשיטתייהו שהוא כפשוטו אך יש בו ג"כ כוונה פנימית. יש אגדות שהוא ברור שאינם כפשוטו כל עיקר, ואינם אלא משל ורמז לדבריהם. כמו למשל אגדות דרבב"ח וכעי"ז. הגר"א כתב על אגדות רבב"ח שהוא כפשוטו. הדברים נכונים וידועים, ואנו מעד...
על ידי המתלמד לפני רבו
ד' דצמבר 03, 2014 1:25 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: צאצאי הנודע ביהודה - לנדא
תגובות: 104
צפיות: 26158

Re: צאצאי הנודע ביהודה - לנדא

כדי לעזור לאלו הרוצים קצת מידע. הנ"ל נולד בשנת ת"ר כך כתוב בספר הנ"ל בדפוס החדש [ראה שם שיש תולדותיו] אביו היה רב בטורבין מ' שנה. בספר יזכור על קהלת טורבין עמ' 139, שכתוב קצת מתולדותיו כתוב שלא נודע להם כלל יחוסו של ר' אליהו. וראה שם שכתבו שאולי הוא קשור לרבה הקודם של טורבין ר' אלעזר ...
על ידי המתלמד לפני רבו
ג' דצמבר 02, 2014 5:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם התוס' למדו האגדות כפשוטן?
תגובות: 39
צפיות: 6197

Re: האם התוס' למדו האגדות כפשוטן?

מה לו למהר"ל הרי הרמב"ם כבר צווח כן. אולם אם מצא כן בתוס' לאו חידוש כלל שהרי גם רש"י ורשב"ם עשו כן בפירושיהם. רק בעלי הפילוספיא פירשו שלא כפשוטן. ובתקופה מאוחרת מהר"ל. אם כי יש להסתייג עם מהר"ל שלפעמים כתב מפורש שיכול להיות כפשוטן, ואף הרמב,ם עצמו ובנו כתבו הרבה פעמים ש...
על ידי המתלמד לפני רבו
ג' דצמבר 02, 2014 7:30 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עתידה תורה שתתגלגל לאמריקע - רבותינו שבאמריקע
תגובות: 176
צפיות: 37905

Re: עתידה תורה שתגלגל לאמריקע - רבותינו שבאמריקע

איני מכיר ורק מצאתיו והבאתיו בכדי לקבל ידיעה עליו
על ידי המתלמד לפני רבו
ב' דצמבר 01, 2014 5:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד זכות על מנהגים שלכ' אינם נכונים
תגובות: 48
צפיות: 6681

Re: לימוד זכות על מנהגים שלכ' אינם נכונים

הגר"א לא היה משנה מן המקובל אלא לעצמו ולא להורות ח"ו לאחריני כנגד המוסכם ומקובל בפי כל הפוסקים. ואף תלמידו הגר"ח מוולאזין לא זז מכל פסקי השו"ע והאחרונים בבהלכות או"ח ואו"ה ככל מנהגי האחרונים.
על ידי המתלמד לפני רבו
ו' נובמבר 28, 2014 3:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחברו של ספר ארחות צדיקים מיהו .?
תגובות: 40
צפיות: 8269

Re: מחברו של ספר ארחות צדיקים מיהו .?

מכבר נכתב מאמר קצר (בכנסת הגדולה) שמביא איזה מ"מ על מחברו. [אין בו הרבה מראה מקומות איך מ"מ אין ביהמ"ד בלא חידוש] ומצו"ב

ע"ד מה שנכתב מקודם שמקובל היום שהיה אחר הרא"ש: איפא כתוב כן האם באיזה ספר או ע"י איזה חוקר, נא להביא מקור:

עבור לחיפוש מתקדם