מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3050 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עדיאל ברויאר
ה' ינואר 23, 2020 8:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?
תגובות: 26
צפיות: 524

Re: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?

. . מה שרגילים לומר שגדול מרב רבי, יכול להתפרש בנקל כאמירה בבלית . . [דברי רש"ג הם שבבבל לא היו סמוכים (דסמיכה בא"י דוקא), ואינו שייך כלל לחילוק מוזר שכזה. ואף בלא זה, לא יתכן לומר שבבבל שימש תואר 'רבי' להבחנה בין תנאים לאמוראים, שכן (עכ"פ רוב) התנאים היו בא"י, ומאיזה טעם נחלק ב...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' ינואר 23, 2020 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?
תגובות: 26
צפיות: 524

Re: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?

כיצד אתה מסתדר עם ראיותיו מהגאונים לכך שגם רב הוא סמוך?
על ידי עדיאל ברויאר
ה' ינואר 23, 2020 7:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?
תגובות: 26
צפיות: 524

Re: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?

את הדבר הפשוט למר(י) הוא פורך די יפה, לענ"ד
על ידי עדיאל ברויאר
ה' ינואר 23, 2020 7:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?
תגובות: 26
צפיות: 524

Re: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?

קראת את המאמר שהעליתי?
על ידי עדיאל ברויאר
ה' ינואר 23, 2020 10:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?
תגובות: 26
צפיות: 524

Re: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?

על עניין הכינויים ראה במאמר המצורף
על ידי עדיאל ברויאר
ה' ינואר 23, 2020 10:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?
תגובות: 26
צפיות: 524

Re: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?

כפי שכבר נכתב כאן, צורת הכינוי בא"י הייתה רבי, ואילו בבבל רב.
מה שרגילים לומר שגדול מרב רבי, יכול להתפרש בנקל כאמירה בבלית שלמעט חריגים (אמוראי א"י) מתייחסת להבחנה בין אמוראים לתנאים. המקור להבדל בכינוי בין המקומות הוא בדברי רב שרירא עצמו.
על ידי עדיאל ברויאר
ג' ינואר 21, 2020 2:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצאה לאור מהדורה מדעית של תשובות ר"י הזקן
תגובות: 6
צפיות: 468

יצאה לאור מהדורה מדעית של תשובות ר"י הזקן

בשעטו"מ יצא לאור ספר תשובות ר"י הזקן, ליקטו וההדירו פרופ' רמי ריינר וד"ר פנחס רוט.
מצ"ב עמודים מתוך הספר החשוב הזה.
על ידי עדיאל ברויאר
ג' ינואר 21, 2020 12:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 53
צפיות: 1758

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

טו, א. 5. בפירוש רב ניסים גאון נראה שלפניו היה כתוב: והנ"מ לק"ש אבל לתפילה מהדר ועד כמה עד פרסה . וההמשך ליתא. ולא נמצא כן בכ"י שלפנינו. הערה שולית - אני מניח שאתה מתכוון לספר המפתח (ספר המפתחות למנעולי התלמוד), שאינו פירוש. רב נסים ב"ר יעקב כתב אמנם גם פירוש, אך הוא הקיף את מסכ...
על ידי עדיאל ברויאר
ד' ינואר 15, 2020 8:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובות הרמב"ם| בלאו
תגובות: 1
צפיות: 106

Re: תשובות הרמב"ם| בלאו

בעקרון מהימנות.
על התשובות לחכמי לוניל רצה הרב קאפח לערער, ונדחו דבריו כמה פעמים.
על ידי עדיאל ברויאר
ב' ינואר 13, 2020 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום מטורקית עות'מאנית
תגובות: 3
צפיות: 175

Re: תרגום מטורקית עות'מאנית

אמנון כהן הדפיס ספר על יהודי ירושלים מתוך תעודות טורקיות של בית הדין השארעי
על ידי עדיאל ברויאר
ב' ינואר 13, 2020 8:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 53
צפיות: 1758

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

בגמ' נוסח הדפוסים "דבר נא באזני העם וגו'. אמרי דבי ר' ינאי אין נא אלא לשון בקשה, אמר ליה הקב"ה למשה בבקשה ממך לך ואמור להם לישראל בבקשה מכם " הקושי בנוסח זה מובן שדורש את הלשון בקשה גם על משה וגם על ישראל, ובכתבי היד אכן לא מופיע פעמיים. ברוב כתה"י ובראשם כ"י מינכן ליתא לתי...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' ינואר 09, 2020 10:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספריית הוותיקן עלתה לרשת
תגובות: 4
צפיות: 355

Re: ספריית הוותיקן עלתה לרשת

אכן, אין חדש. וגם הטענות של ברק כהן שהוזכרו שם בתגובות, כמו גם הטענות על שמדובר בספרים שנגנבו מהעם היהודי, כנראה חסרות כל בסיס.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' ינואר 09, 2020 6:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספריית הוותיקן עלתה לרשת
תגובות: 4
צפיות: 355

Re: ספריית הוותיקן עלתה לרשת

תוכל להסביר את כוונתך?
על ידי עדיאל ברויאר
ד' ינואר 08, 2020 6:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 53
צפיות: 1758

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

תודה רבה! תקנתי.
באמת רציתי להדגיש שאני בוחן וכותב את הדברים די במהירות, ולא בודק את עצמי שוב ושוב, וגם לא מעיין במקבילות. יש כאן טעימות חלקיות מבירורי נוסח, ולא דיונים נרחבים כפי שבאמת היה צריך לעשות אם היינו רוצים לקבוע באופן ברור מה נכון ומה לא.
על ידי עדיאל ברויאר
ד' ינואר 08, 2020 10:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 53
צפיות: 1758

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

האם הוא מכונה ר' יוסי? הרי אילו היה כתוב רב יוסף לא הייתה סיבה שמעתיקים ישנו.
על ידי עדיאל ברויאר
ד' ינואר 08, 2020 12:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 53
צפיות: 1758

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

ברכות ד ע"ב (בנוסח של קטע מוצרי לא עיינתי מסיבות טכניות) א. במחלוקת ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי בנוגע לסדר התפילה בערבית (גאולה ותפילה או להפך) נמצאים בדפוסים שני הסברים למחלוקת, אחד מסברה ואחד מפסוק. הצגת הסברה מסורבלת: "דר' יוחנן סבר גאולה מאורתא נמי הוי אלא גאולה מעלייתא לא הויא אלא עד צ...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' ינואר 06, 2020 5:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחברים שנהגו לציין את מועד כתיבת חיבוריהם
תגובות: 4
צפיות: 239

Re: מחברים שנהגו לציין את מועד כתיבת חיבוריהם

רשימה ראשונית:
המאירי בהקדמתו לאבות
נדמה לי שהרמב"ם ציין כמה תאריכים
העיטור ציין כמה תאריכים בספרו
בפירושי וחידושי הראשונים על ע"ז תמצא הרבה פעמים התייחסות לשנה
נדמה לי שגם בעל לקח טוב או אולי שכל טוב ציין תאריך
הערוך

יש לציין שתאריכים שמופיעים בתוך חיבור השתנו פעמים רבות בידי מעתיקים.
על ידי עדיאל ברויאר
ב' ינואר 06, 2020 11:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)
תגובות: 164
צפיות: 20209

Re: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)

משום מה נדמה לי שהרשב"א עצמו מפנה לחיבור הזה כחיבור שלו.
בנוגע לספרות מחקרית, מרגלא בפומיה דפרופ' שמחה עמנואל שהרשב"א הוא החכם המקופח ביותר בימי הביניים. מכל מקום, תבדוק אם תא שמע התייחס לחיבור בספרו הספרות הפרשנית לתלמוד חלק ב
על ידי עדיאל ברויאר
ב' ינואר 06, 2020 3:46 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 53
צפיות: 1758

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

בנוסחי הגניזה ועוד מופיע כאן ר' אחי ואמרי לה ר' אחא. ר' אחי התנא מוזכר כמה פעמים. במיוחד ראה מסירה דומה בב"ב עה ע"ב. בדפוס ורוב העדים שם כבקטעי הגניזה כאן, אבל בוטיקן 115 שם מופיע ר' אחאי כמו בדפוס ובכמה עדים כאן. (זהו חילוף דק, ויתכן שאין לדקדק כולי האי, אבל יש לשים לב שבד"כ קטעי הגנ...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' ינואר 06, 2020 12:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 53
צפיות: 1758

דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

ברכות ב, א שני פרטים קטנים בברכות דף ב ע"א שהגעתי אליהם אגב אורחא. יש לציין שדיון אמיתי צריך להעשות עם בדיקה מקיפה בספרות הגאונים והראשונים, ואת זה לא עשיתי. ברוב הפעמים הסתמכתי על ההעתקות ב'הכי גרסינן'. עבור כתב יד אוקספורד שלא נמצא ב'הכי גרסינן' הסתמכתי על ההעתקה באתר 'מאגרים'. בשאר העדים של...
על ידי עדיאל ברויאר
א' ינואר 05, 2020 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה חדשה של הרי"ף - דיגיטלית ולקראת הדפסה
תגובות: 10
צפיות: 941

Re: מהדורה חדשה של הרי"ף - דיגיטלית ולקראת הדפסה

קבלו נא בברכה את גירסת המרשתת של מהדורת הרי"ף. הנה רשימת קישוריות לפי מסכת. הנוסח נאסף מאלפי קטעי גניזה. הוספתי גם שני מאמרים על המהדורה. https://library.alhatorah.org/?r1=Rif_Shabbat_1a https://library.alhatorah.org/?r1=Rif_Berakhot_1a-b https://library.alhatorah.org/?r1=Rif_Pesachim_1a-b htt...
על ידי עדיאל ברויאר
ו' ינואר 03, 2020 4:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרויקט 'הכתיב' 90 אלף כתבי יד
תגובות: 16
צפיות: 2777

Re: פרויקט 'הכתיב' 90 אלף כתבי יד

אז כדאי לך לכתוב מייל למכון לתצכ"י ולבקש את עזרתם ביצירת קשר עם ספריית המקור.
על ידי עדיאל ברויאר
ו' ינואר 03, 2020 9:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרויקט 'הכתיב' 90 אלף כתבי יד
תגובות: 16
צפיות: 2777

Re: פרויקט 'הכתיב' 90 אלף כתבי יד

דבר ראשון תסתכל במידע המפורט, לעיתים מופיע שם מידע כזה, בפרט אם הוא רשום בכתב היד, אך לא תמיד. לכן, אם זה חשוב לך, כדאי לעבור על כל כתב היד ולחפש הערות בעלות וחותמות. פעמים רבות הן יופיעו בתחילת כתב היד או בסופו, אך לא תמיד. בנוסף, לכל ספרייה יש את הסיפור שלה ולכל אוסף יש את הסיפור שלו ולכל כתב יד י...
על ידי עדיאל ברויאר
ו' ינואר 03, 2020 9:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש רש"י למס' מגילה - מתי נתחבר
תגובות: 9
צפיות: 867

Re: פירוש רש"י למס' מגילה - מתי נתחבר

ד"ר ארנד ההדיר גם את הפירוש למסכת ר"ה אך הוא יצא לאור בהוצאה אחרת (דומני ביאליק, אולי מאגנס), ולכן גם אינו באוצר.
כמה שנים הוא עובד על הפירוש למסכת סוכה, אך דומני שטרם נדפס.
על ידי עדיאל ברויאר
ד' ינואר 01, 2020 7:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סובן > סובע > סובא > סובב
תגובות: 8
צפיות: 263

Re: סובן > סובע > סובא > סובב

בריושמא כתב:כנראה ספר זה:
ספריה לאומית מספר מערכת
990024042420205171


אכן: https://archive.org/details/ausdemleben ... /page/n143
על ידי עדיאל ברויאר
ד' ינואר 01, 2020 5:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סובן > סובע > סובא > סובב
תגובות: 8
צפיות: 263

Re: סובן > סובע > סובא > סובב

המתבקש הוא עי' אלי"ם=עיין אוצר לעזי"ם. אבל אין מפתח לע"זים בסוף הספר שבהיברובוקס ואוצר החכמה (אולי חד הם).
על ידי עדיאל ברויאר
א' דצמבר 29, 2019 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי יד למשנה תורה להר"מ
תגובות: 4
צפיות: 228

Re: כתבי יד למשנה תורה להר"מ

דומני שלא. יש די הרבה.
באמצעות קטלוג הספרייה הלאומית תוכל להרכיב רשימה.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 19, 2019 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הערוך
תגובות: 66
צפיות: 9143

Re: ספר הערוך

ידוע מה מקור כתב היד?
על ידי עדיאל ברויאר
ג' דצמבר 10, 2019 9:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי הרמב"ן ופירוש המשנה להרמב"ם
תגובות: 8
צפיות: 213

Re: חידושי הרמב"ן ופירוש המשנה להרמב"ם

סביר שתמצא התייחסות לנושא גם במאמר של ישפה על הרמב"ן והערבית שהתפרסם בתרביץ.
על ידי עדיאל ברויאר
ב' דצמבר 09, 2019 11:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו רבנו יצחק זצ"ל הנזכר בפסקי הרי"ד?
תגובות: 14
צפיות: 571

Re: מיהו רבנו יצחק זצ"ל הנזכר בפסקי הרי"ד?

נדמה לי שבמסכת שבת הוא מביא ממנו (או אולי היה זה בבבא מציעא). יתכן שבמבוא לתוספות ר"י הזקן ותלמידו ח"ב יש משהו על העניין (נדמה לי ששם עומד הרב שושנה על כך שהרי"ד החזיק בידו קובץ דומה לזה שהוא הדפיס)
על ידי עדיאל ברויאר
ש' דצמבר 07, 2019 10:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו רבנו יצחק זצ"ל הנזכר בפסקי הרי"ד?
תגובות: 14
צפיות: 571

Re: מיהו רבנו יצחק זצ"ל הנזכר בפסקי הרי"ד?

קבץ על יד נמצא באוצר החכמה. בנוסף, מאמריו של פרידמן נמצאים במרוכז בחשבונו באקדמיה ודומני גם באתר שלו.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 05, 2019 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו רבנו יצחק זצ"ל הנזכר בפסקי הרי"ד?
תגובות: 14
צפיות: 571

Re: מיהו רבנו יצחק זצ"ל הנזכר בפסקי הרי"ד?

ואגב, אין זה הר"ש משאנץ אלא הרשב"ם הוא שכתב הערות על הרי"ף וחלקן נכנסו לתוך החיבור.
על ידי עדיאל ברויאר
ב' דצמבר 02, 2019 10:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת
תגובות: 162
צפיות: 19110

Re: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת

הרב דבלייצקי בחריצותו כבר טרח עד למכון לתצלומי כתבי יד ובדק את כתבי היד הנזכרים. ואלו תוצאות בדיקתו: שני דפים מספרית בימ"ל - אכן הם שייכים לכת"י אוקספורד שהוא בסיס ספרנו והם כוללים: דף אחד רוב סי' תשפו ואין בו שום חידוש; דף שני קטע מסי' תשפז שכולו העתק לשון הרי"ף, שכשאר קטעי הרי"...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' דצמבר 02, 2019 10:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו רבנו יצחק זצ"ל הנזכר בפסקי הרי"ד?
תגובות: 14
צפיות: 571

Re: מיהו רבנו יצחק זצ"ל הנזכר בפסקי הרי"ד?

ריבמ"ץ?
אבל נראה לי שכדאי יותר לבדוק אם אין שיבוש באחד מהחיבורים...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' דצמבר 02, 2019 7:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 87
צפיות: 4457

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות

גורם בספרייה שלח לי תגובות לכמה נושאים שעלו באשכול הזה. ציטוטים מהאשכול באדום והתגובות בשחור: 1) בתקופה האחרונה יש בעיה אחרת, שאינה קשורה למעבר (היא הייתה קיימת גם באלף), שכמה וכמה כתבי יד מהווטיקן (ואולי עוד ספריות) נעלמו לחלוטין מהקטלוג. אנשי המכון מודעים לבעיה. איני יודע מתי היא צפויה להיפתר. שמא...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' דצמבר 02, 2019 4:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 87
צפיות: 4457

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות

אם אין צילום במתכ"י ואין סריקה ברשת, כתב היד לא אמור להופיע בקטלוג.
על ידי עדיאל ברויאר
ב' דצמבר 02, 2019 2:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 87
צפיות: 4457

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות

יש חוסרים מידי פעם. יש סמ"ק מצוריך שנמצא בJTS שאין לו מיקרופילים. רק חצי ממנו נסרק על ידם לרשת. יש כרך של קטעים באוקספורד שלא נסרק ואין לו מיקרופילים, וממילא הוא לא נמצא בקטלוג הספה"ל. הווטיקן רכשו כתבי יד בשנים האחרונות (רובם או כולם חלקיים ויחסית מאוחרים). וממילא אין להם מיקרופילים ואף ב...

עבור לחיפוש מתקדם