החיפוש הניב 2511 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 14, 2017 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אזהרות רבנו אליהו הזקן <זיהוי רבותינו בעלי התוס'>
תגובות: 45
צפיות: 3347

Re: אזהרות רבנו אליהו הזקן <זיהוי רבותינו בעלי התוס'>

פרק 13 מכיל דיון על כל תוספות מסכת אחר מסכת. לכן, אם אתה מחפש בנוגע לאזכור מסוים במסכת מסוימת, יתכן שיש התייחסות לכך במסגרת הדיון על בעל התוספות של אותה מסכת (חלק משמעותי מהדיון הוא המקורות המוזכרים בדבריו). בשאר הספר תמצא דיון כסדר על בעלי התוספות, תולדותיהם וחיבוריהם. אם אתה מחפש מידע ביוגרפי וכדו...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 14, 2017 4:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אזהרות רבנו אליהו הזקן <זיהוי רבותינו בעלי התוס'>
תגובות: 45
צפיות: 3347

Re: אזהרות רבנו אליהו הזקן <זיהוי רבותינו בעלי התוס'>

אין כלל על כל הש"ס. יש מסכתות מסוימות שאפשר לומר כלל כזה (אם כי צריך להזהר בזה, כי לפעמים יש חריגים), וכגון, אם אני לא טועה, במסכת ברכות הר"ם הוא ר' משה מאיוורא. ככלל, כדאי להסתכל בדברי אורבך על כל בעל תוספות של כל מסכת.
על ידי עדיאל ברויאר
ד' דצמבר 13, 2017 3:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג ארץ מצרים במשנת הרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 101

Re: מנהג ארץ מצרים במשנת הרמב"ם

יש מאמר ישן על המנהג אצל הרמב"ם (כמדומני שפורסם בכה"ע תלפיות שיצא לאור בניו-יורק) ויש מאמר חדש יותר בקובץ תורה שבעל-פה כוונתך: הרב מ' חבצלת, 'הרמב"ם והגאונים על המנהג', תלפיות, ט, א-ב (תשכ"ה), עמ' 276-261. הרב צ"י אברמוביץ, 'המנהג במשנתו של הרמב"ם', תורה שבעל פה, מא, י...
על ידי עדיאל ברויאר
ד' דצמבר 13, 2017 3:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג ארץ מצרים במשנת הרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 101

Re: מנהג ארץ מצרים במשנת הרמב"ם

במאמר המצ"ב סוקר הרב ד"ר דרור פיקסלר את הציון "אצלינו" בפירוש המשנה לרמב"ם, וחולק על בלאו במאמר הנ"ל. וטוען שהרמב"ם לא מתכוון לספרד בביטוי זה, אלא לדברים שנוהגים בזמנו, וכל פעם הוא עשוי להתכוון למקום אחר. מעניין אם בלאו שינה את דבריו בעקבות המאמר של פיקסלר.
על ידי עדיאל ברויאר
ד' דצמבר 13, 2017 3:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג ארץ מצרים במשנת הרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 101

Re: מנהג ארץ מצרים במשנת הרמב"ם

תודה לכם. למישהו יש סריקה של המאמר הבא? (עדיף בגרסתו האחרונה) ‫ מחבר ‬ ‫ בלאו, יהושע,1919- ‬ ‫ כותר ‬ ‫ אצלנו באלאנדלוס, אצלנו במגרב (למה התכוון הרמב"ם כשדיבר על מנהג או ביטוי הרווח "אצלנו"). ‬ ‫ בתוך ‬ ‫ מסורות ז (תשנג) 43-50 ‬ ‫ הערה ‬ ‫ גרסה אחרת הופיעה בתוך "בלשנות ערבית"...
על ידי עדיאל ברויאר
ד' דצמבר 13, 2017 1:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג ארץ מצרים במשנת הרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 101

מנהג ארץ מצרים במשנת הרמב"ם

העירני חכם אחד שהרמב"ם מזכיר מנהגים של כל מיני מקומות (ארץ הצבי, שנער, ספרד, מערב), אבל בשום מקום לא מציין במפורש מנהג מצרים. האם יש מישהו שכתב על העניין הזה?
על ידי עדיאל ברויאר
ד' דצמבר 13, 2017 1:07 pm
פורום: חנוכה
נושא: מעוז צור - לחנוכה?
תגובות: 28
צפיות: 1183

Re: מעוז צור ישועתי-עיונים ופירושים

ישראל קרויים שושנים בגלל הפסוק "סוגה בשושנים" או "כשושנה בין החוחים".
על ידי עדיאל ברויאר
ד' דצמבר 13, 2017 12:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוטוגרפים של ראשוני אשכנז וצרפת
תגובות: 22
צפיות: 1482

Re: אוטוגרפים של ראשוני אשכנז וצרפת

ר' יוסף בן ברוך מקלצון, מבעלי התוספות בצרפת, עלה לארץ ישראל. בגניזה נמצא מכתב שמסתבר שהוא שלו, ויתכן מאוד שהוא אוטוגרף שלו. מצ"ב המאמר (בנוגע לשימוש במשנה תורה - בקובץ חצי גבורים פליטת סופרים, י, התפרסם מאמר שמראה שר' שמשון משאנץ השתמש במשנה תורה גם בפירושו למשנה).
על ידי עדיאל ברויאר
ג' דצמבר 12, 2017 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'אילו של אברהם' קדם לבריאת העולם!
תגובות: 5
צפיות: 132

Re: 'אילו של אברהם' קדם לבריאת העולם!

עוד מקורות כנגד: במדבר רבה (וילנא) פרשת שלח פרשה יז אמר אברהם רבון העולמים אי אפשר לי לירד מכאן בלא קרבן אמר לו הקדוש ברוך הוא הרי קרבנך מתוקן מששת ימי בראשית (בראשית כב) וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל ושנו רבותינו אילו של אברהם נברא בין השמשות זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית דף יא עמוד ב רבי א...
על ידי עדיאל ברויאר
ג' דצמבר 12, 2017 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 392
צפיות: 26728

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

בפסקי מהר"ם לעירובין (נדפסו בתשובות פסקים ומנהגים של מהר"ם מרוטנבורג, ח"ד. פ"א אות י): מבואות המפולשין לר"ה עושה צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן, דהילכ' כרב באיסורי דאמר הלכה כת"ק, וכן פר"ח. ודוקא מבואות המפולשין לר"ה אבל ר"ה גופה שס' רבוא בוקעין בה, לא ...
על ידי עדיאל ברויאר
ג' דצמבר 12, 2017 8:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 392
צפיות: 26728

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

כתב הרוקח (סי' קפ): " וקיימא לן כל מחיצה שאינה עשויה לקבע לא שמיה מחיצה, בפרק עושין פסין ". וכך הנוסח גם בכ"י פריס (שכידוע נוסחו קרוב לדפוס): http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105494109/f105.image.r=hebreu איני יודע מה מקורו. בקונטרס דלתות שער העיר (אות ב) דחק האדמו"ר מראדזין...
על ידי עדיאל ברויאר
ג' דצמבר 12, 2017 3:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות ריצ"ג
תגובות: 3
צפיות: 113

Re: הלכות ריצ"ג

עוד בהל' מגילה, ריצ"ג כותב פעמיים שההפטרה של פרשת החודש היא בצורות הבית: ומפטירין ואתה בין אדם בצורת הבית... מוציאין ג' ספרים... ובג' החדש הזה ומפטירין בצורת הבית ככל הנראה הכוונה להפטרה של פרשת תצוה (שנקראת סמוך לתקופה זו), יחזקאל מג, י (ואם כך, צ"ל: אתה בן אדם. לא "ואתה"). כנרא...
על ידי עדיאל ברויאר
ג' דצמבר 12, 2017 3:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות ריצ"ג
תגובות: 3
צפיות: 113

Re: הלכות ריצ"ג

ודאי אתה צודק. משום מה היה לי ברור שהוא מדבר עדיין על יפת או על כתבו ולשונו.
על ידי עדיאל ברויאר
ג' דצמבר 12, 2017 1:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות ריצ"ג
תגובות: 3
צפיות: 113

הלכות ריצ"ג

כתב ריצ"ג בהל' מגילה: א"ר אבהו א"ר יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, וטעמיה דרבן שמעון בן גמליאל דכת' יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם יפיפיתו של יפת תהא באהלי שם כלומר מבחר כתבו ולשונו של יפת ומאי ניהו לשון יוני וכתב יוני [יהו כו]תבין וקורין בהם באהלי שם דאתו משם לא הצלחתי להבין את פשר ש...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' דצמבר 11, 2017 1:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מה שהראוני מן השמים"
תגובות: 17
צפיות: 1030

Re: "מה שהראוני מן השמים"

כותב אחד התייחס לטעם ארבעה מינים שבלולב (אולי אתה כבר מכיר...) בהוספה שהוא כתב לספר מורה נבוכים לרמב"ם - http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_7586_b_f143r שים לב ללשונו: "ואני כותב מה שהראו לי מן השמים וכמעט שאני אומר שהוא חצי נבואה". וכך גם במקבילה שבכת"י וטיקן...
על ידי עדיאל ברויאר
א' דצמבר 10, 2017 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 245
צפיות: 36831

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

גם באוקספורד אפשר להוריד אבל בניגוד לנ"ל הקובץ לא יורד כקובץ PDF נורמלי אלא בצורה של תיקייה והעמודים נפתחים בתוך דפדפן האינטרנט בסדר הנכון (גם כשאינך מחובר). הא כיצד? הנה הסבר שכתבתי למישהו בנוגע לכתב ידו של הרמב"ם לזרעים וקדשים, אבל זה אותו רעיון גם לשאר כתבי היד רק שצריך לרשום בשורת את ...
על ידי עדיאל ברויאר
ש' דצמבר 09, 2017 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 245
צפיות: 36831

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

כתבי היד באתרי הספריות, ניתנים להורדה? במינכן ובפריס כן, אבל באתר עצמו יש אפשרות לאיכות זום גבוהה יותר. בעבר היה כך גם עם פרנקפורט אבל לאחרונה ההורדה נתקלת בבעיות בחלק מהמקרים, לא ברור לי למה. גם באוקספורד אפשר להוריד אבל בניגוד לנ"ל הקובץ לא יורד כקובץ PDF נורמלי אלא בצורה של תיקייה והעמודים ...
על ידי עדיאל ברויאר
ש' דצמבר 09, 2017 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות
תגובות: 10
צפיות: 532

Re: חידושי המאירי עירובין (מהד' רשז"ב) - תיקונים והערות

בכל התיקונים לקמן עיינתי רק בכת"י ני"ו שעמד לפני המהדיר ... . לא בדקתי מה הנוסח בכת"י מימון שהוא כה"י העיקרי שעליו מבוססת המהדורה האם גם כתב יד מימון נמצא ברשת? כמדומני שנגיש רק מתוך בניין הספרייה כעת נגיש לכולם. ניתן למצוא את הקישור לסריקה דרך העמוד הזה: http://aleph.nli.org.il...
על ידי עדיאל ברויאר
ו' דצמבר 08, 2017 12:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סידור ר' שלמה בר נתן מסג’למסה
תגובות: 8
צפיות: 571

Re: סידור ר' שלמה בר נתן מסג’למסה

ככל הזכור לי נזכר במחקר שיש קולופון של החיבור מהשנים הראשונות של המאה הי"ג. נדמה לי שארליך מזכיר זאת.
אם כי אני מדגיש שוב שטענתי אינה אלא הסתברות, והייתי שמח למצוא ראייה טובה יותר.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 07, 2017 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סידור ר' שלמה בר נתן מסג’למסה
תגובות: 8
צפיות: 571

Re: סידור ר' שלמה בר נתן מסג’למסה

המהדיר סבור שרשב"ן "חי סמוך לימיו של הרי"ף" (מבוא עמ' 4). אולם, לפחות בשלושה מקומות מזכיר רשב"ן את ריצ"ג (נפטר 1089). ואם אכן המחבר פעל רחוק כ"כ מספרד (שלא כמו שחשבו בתחילה שהוא ממרוקו), מסתבר יותר שיש לאחר אותו למחצית השנייה של המאה ה12. האם מישהו התייחס לנקודה זו...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 07, 2017 4:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שבעים זקנים שסמך משה נכנסו לארץ ישראל?
תגובות: 11
צפיות: 135

Re: שבעים זקנים שסמך משה נכנסו לארץ ישראל?

ואולי הם היו בני 15-10 בצאתם ממצרים? מי אמר שאלו הם ע' הזקנים שסמך משה?
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 07, 2017 4:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שבעים זקנים שסמך משה נכנסו לארץ ישראל?
תגובות: 11
צפיות: 135

Re: שבעים זקנים שסמך משה נכנסו לארץ ישראל?

אתה בטוח שכוונתו לזקנים שסמך משה? מקריאה של הפיסקה הראשונה של דבריו הוא מדבר על הזקנים שהנהיגו את העם אחרי יהושע, והחידוש שלו שהם מיוצאי מצרים, אבל הוא לא אומר שהם הסמוכים.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 07, 2017 4:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכה כרב באיסורי - האם מוסכם
תגובות: 4
צפיות: 86

Re: הלכה כרב באיסורי - האם מוסכם

ברודי, בתיקונים למהדורה הראשונה של תשובות רב נטרונאי גאון הוצ' אופק (אגב, כנראה צפויה בקרוב מהד' שלישית) עמ' 747, מעיר ביחס לכלל זה: יש לציין שהכלל חסר בקטע גניזה אחד של מסכת בכורות וכנראה אינו מעיקר התלמוד. ראה: J. Milgram, "Methodological Musings on the Study of 'Kelalei Pesak': 'Hilkheta ke-...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 07, 2017 4:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שבעים זקנים שסמך משה נכנסו לארץ ישראל?
תגובות: 11
צפיות: 135

Re: שבעים זקנים שסמך משה נכנסו לארץ ישראל?

לא כל הדור מת. ה"נגלה" של השנה האחרונה לא מתה, עפ"י הגמרא. (וממילא, יד המפרש פתוחה להכניס לנגלה הזאת את ע' הזקנים).
על ידי עדיאל ברויאר
ג' דצמבר 05, 2017 7:08 pm
פורום: חנוכה
נושא: המתיוונים היו המיעוט
תגובות: 80
צפיות: 1520

Re: המתיוונים היו המיעוט

הגרי"ח סופר שליט"א בספרו חוקי רצונך עניני חנוכה ח"א סי' א עמ' כד - כו דן בביאור "זדים" למי הכוונה ומדוע נקראו בשם זה, ראה שם באריכות. וכן בחוקי רצונך ח"ב עמ' נג עסק בזה, ושם גם כתב: ועיין בספר ערוך השלחן או"ח סימן תר"ע שביאר נוסח וזדים ביד עוסקי תורתך זדים הי...
על ידי עדיאל ברויאר
ג' דצמבר 05, 2017 11:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבו של מרן על אלמנת רש"ס
תגובות: 5
צפיות: 413

Re: מכתבו של מרן על אלמנת רש"ס

לא ברור לי אם עדיין נצרך לך לאחר הקישור הנ"ל. ידוע לך היכן נמצא המכתב המקורי?
על ידי עדיאל ברויאר
ג' דצמבר 05, 2017 11:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש מחודש ל"גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים"
תגובות: 11
צפיות: 282

Re: פירוש מחודש ל"גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים"

ר' פשיסחא, הפירוש שהזכרת נמצא ברא"ה לחולין, ומביאו גם הרשב"ץ בשם אביו. ככל הזכור לי כבר נזכר העניין שהזכרת בפורום.
על ידי עדיאל ברויאר
א' דצמבר 03, 2017 7:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת
תגובות: 83
צפיות: 4246

Re: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת

בנוגע להשערתו של אברמסון בנוגע לסי' קמא שהוא לקוח ממגילת סתרים לרב נסים גאון, שמחה עמנואל הוכיח זאת מתוך מרדכי כת"י בודפשט, ראו בספר היובל לרב מרדכי ברויאר, עמ' 538 הע' 13.
על ידי עדיאל ברויאר
א' דצמבר 03, 2017 5:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת
תגובות: 83
צפיות: 4246

Re: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת

במפתחות לספר רב נסים גאון מאת ש' אברמסון, עמ' 586, רשומות ההתייחסויות של אברמסון לספר הישר. ויש שם כמה דברים מעניינים. יעוי"ש.
על ידי עדיאל ברויאר
א' דצמבר 03, 2017 1:00 pm
פורום: חנוכה
נושא: המתיוונים היו המיעוט
תגובות: 80
צפיות: 1520

Re: המתיוונים היו המיעוט

באליה רבה שציינתי לעיל כותב שזדים היינו "פריצי ישראל - כדאיתא ביוצרות ". בסידורים שאני מתפלל בהם אין יוצרות בכלל, מי שיש ברשותו יוצרות לחנוכה יעיין שם לא בדקתי ביוצרות לחנוכה. אבל בפיוטי יניי עמ' 134 מכונים המלכים שהרג אברהם "זדים". זו דוגמה שמוכרת לי במקרה ולא טרחתי לבדוק עוד מ...
על ידי עדיאל ברויאר
א' דצמבר 03, 2017 1:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 245
צפיות: 36831

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

קיבלתי קישור לאתר של: פראג, המוזיאון היהודי - http://collections.jewishmuseum.cz/
הוספתי לעיל במקום המתאים ברשימה.
על ידי עדיאל ברויאר
ש' דצמבר 02, 2017 11:18 pm
פורום: חנוכה
נושא: המתיוונים היו המיעוט
תגובות: 80
צפיות: 1520

Re: המתיוונים היו המיעוט

אבל גם את יוספוס יש לנו רק בתרגומים מאוחרים. אתה מכיר את יוספוס בנוסחיו היווניים המקוריים? לפי התרשמותי, כשהוא כתב את מלחמת היהודים היו בידיו מקורות דלים מאוד בנוגע למרד החשמונאים, ואח"כ הגיע לידיו מקבים א' ולפיו הוא כתב את דבריו בקדמוניות היהודים. כתבתי רק עפ"י האמור ע"י החוקרים עד ...
על ידי עדיאל ברויאר
ש' דצמבר 02, 2017 10:23 pm
פורום: חנוכה
נושא: המתיוונים היו המיעוט
תגובות: 80
צפיות: 1520

Re: המתיוונים היו המיעוט

איך מוכח שם שזה מתאים רק לגויים? יכול לשמש רק לגויים. לא תמיד הוא רק לגויים. לפעמים כך ולפעמים כך (כי עיקרו "רשעים", והכל לפי העניין, ובמקרה שלנו אין שום הוכחה). ר' לייבעדיג - אזכיר כאן את הידועות לך, שככל הנראה ליוספוס היו מקורות נוספים שאין לנו, או שמא נוסחים טובים יותר מאלו שבידינו, בנ...
על ידי עדיאל ברויאר
ש' דצמבר 02, 2017 9:05 pm
פורום: חנוכה
נושא: המתיוונים היו המיעוט
תגובות: 80
צפיות: 1520

Re: המתיוונים היו המיעוט

ר' לייבעדיג - אזכיר כאן את הידועות לך, שככל הנראה ליוספוס היו מקורות נוספים שאין לנו, או שמא נוסחים טובים יותר מאלו שבידינו, בנוגע למאורעות המקבים. מה שאומר שנדרשת מלאכה זהירה באופן כללי בדבריו בנושא זה לברור בין האוכל לפסולת, וכולי האי ואולי ניתן לחלץ מכך מה קרה באמת. ר' דרומי - מברכת אמת ויציב (וע...
על ידי עדיאל ברויאר
ש' דצמבר 02, 2017 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 392
צפיות: 26728

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

מרבית הראשונים נקטו לכאורה שעיר צריכה נעילת דלתות בלילה. אף ברמב"ם נראה שהפשט כן, ואף המאירי הבין כך בדעתו. אולם, מעט ראשונים כתבו בהדיא שדלתות ראויות להנעל מועילות אף בעיר - תשובת הריצב"א (תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו סי' קסו), וז"ל: "...ועוד נר' להתיר (וישא) [לישא] ברש'[ו...
על ידי עדיאל ברויאר
ש' דצמבר 02, 2017 8:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכה כדברי המיקל בעירוב
תגובות: 5
צפיות: 156

Re: הלכה כדברי המיקל בעירוב

תודה. כיוון שכך, אציין את המקורות שרשמתי לעצמי אגב אורחא, שנוקטים את החלוקה העקרונית בין דבר שיש לו יסוד מדאורייתא ובין דבר שאין לו, גם אם זה נאמר אצלם בהקשרים אחרים (ומן הסתם יש עוד ראשונים שכתבו כך, כגון בדיון של נסיובי דחלבא) - וכעניין זה שכל דבר שיש לו יסוד בתורה לא אומרים בו ספק דרבנן לקולא, כת...
על ידי עדיאל ברויאר
ש' דצמבר 02, 2017 7:31 pm
פורום: חנוכה
נושא: המתיוונים היו המיעוט
תגובות: 80
צפיות: 1520

Re: המתיוונים היו המיעוט

אחד מדברי התורה האחרונים ששמעתי מסבי, ז"ל, היה ש'על הנסים' מכוון על המתיוונים, והוכיח כמו קו ירוק. אבל האמת, נראה לי שאינו נכון, ו"זדים" הוא שם כללי לרשעים. ו"עוסקי תורתך" הוא כינוי לעם ישראל, ולא בהנגדה ליהודי אחר שאינו עוסק בתורה. וכך היא לשונם של כותבי התפילות והפיוטים. ו...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 30, 2017 8:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי נחמן בן הרמב"ן
תגובות: 4
צפיות: 230

Re: רבי נחמן בן הרמב"ן

זכור לי שמישהו כתב באיזה מקום, ונדמה לי שזה עזרא שבט, שהחידושים לביצה אכן שייכים לבן הרמב"ן, אבל הייחוס לר' נחמן ולא לבן אחר הוא שרירותי ואין לו בסיס.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 30, 2017 8:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעמי מצות סוכה
תגובות: 4
צפיות: 129

Re: טעמי מצות סוכה

בספר החינוך בדקת?
שני ספרים שעוסקים במצוות ואין לי איתם הרבה ניסיון - כללי המצוות לר"י ג'יקטיליה, טעמי המצוות לר"מ ריקנאטי.

עבור לחיפוש מתקדם