החיפוש הניב 2601 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עדיאל ברויאר
א' פברואר 18, 2018 11:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 6
צפיות: 67

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

בנוגע לר"י זוסלין עצמו, בדקת האם יש התייחסות אצל ידידיה דנרי בספרו - חכמי אשכנז בשלהי ימי הביניים: דרכיהם וכתביהם בהלכה?
על ידי עדיאל ברויאר
א' פברואר 18, 2018 3:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקוני טעויות בפי' רבינו חננאל
תגובות: 8
צפיות: 881

Re: תיקוני טעויות בפי' רבינו חננאל

בסוף המאמר המצ"ב פורסמו תיקונים לפירוש ר"ח למסכת סוכה הוצ' ווגשל.
על ידי עדיאל ברויאר
א' פברואר 18, 2018 12:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבור המבוסס על חבירו ומעתיק ממנו גם דברים לא רלוונטיים
תגובות: 26
צפיות: 1857

Re: חיבור המבוסס על חבירו ומעתיק ממנו גם דברים לא רלוונטיים

ראו להלן בדברי תא שמע דיון על תופעה מוזרה עם פירוש ר"ח לתורה. כחלק מהבעיה נמצא הספד של ר' שמואל בן חפני על אביו, שמצוי בראשונים בשם ר"ח כאילו ר"ח הספיד את אביו באופן הזה! האם גם כאן מדובר בתופעה של מחבר שמלקט מפירושי קודמיו גם את הפרטים שאינם מתאימים למקום החדש? אם העניין שב ונידון במ...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' פברואר 15, 2018 11:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגדות של פסח - תשע"ח
תגובות: 14
צפיות: 713

Re: הגדות של פסח - תשע"ח

נדמה לי שמהדורת גולדשמידט די עונה למה שאתה מחפש. הנה תיאור שלה: http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... ase=NNLALL
אולם יש כל מיני בירורים ועיונים מחקריים שנכתבו מאז, כגון מאמרו של שמחה עמנואל על הפיסקה כשריד רבון העולמים למצרים.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' פברואר 15, 2018 7:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד ירושלמי - קישורים
תגובות: 2
צפיות: 483

Re: תלמוד ירושלמי - קישורים

סקירה ראשונית על מעתיקי כ"י וטיקן 133 הנ"ל, מאת י"צ מאייר - https://www.academia.edu/34448926/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97_%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%9F_133 מתוך הפתיחה לסקירה: כתב יד ותיקן 133 הוא כתב היד השני בחשיבותו...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' פברואר 15, 2018 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה כר' מונא בירושלמי
תגובות: 4
צפיות: 54

Re: הלכה כר' מונא בירושלמי

עד כמה הראשונים השתמשו בכלל של מרא דתלמודא במפורש? הראשונים שזכורים לי כרגע הם אלו שהובאו בספר טל חיים בשר בחלב ותערובות עמ' רצז-רצח - רא"ה חולין צג ע"ב ד"ה ומאי דקשיא; ר"ן חולין חולין לב ע"א-ע"ב ד"ה והא. ומעניינת ההשוואה לדברי הרמב"ן באותו נידון במלחמות פסחים...
על ידי עדיאל ברויאר
ד' פברואר 14, 2018 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי מכון המאור - ש"ס לובלין - מהדורה מדעית של הרי"ף
תגובות: 11
צפיות: 1227

Re: תלמוד בבלי מכון המאור - ש"ס לובלין - מהדורה מדעית של הרי"ף

אין ספק שיש מה לשפר במהדורה זו (שטרם ראתה אור), אך גם אין ספק שהיא מקדמת הרבה את בירור הנוסח של החיבור. כשהמהדיר כותב כל נוסחאות הרי"ף, כוונתו כל נוסחאות הרי"ף שנבדקו בשביל המהדורה. ואכן, לא אחת, נוסחאות שהמהדיר מצא רק בדפו"ר קיימות בעדי נוסח שהמהדיר לא השתמש בהם, ובאמת היה כדאי להתנס...
על ידי עדיאל ברויאר
ג' פברואר 13, 2018 8:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2298
צפיות: 332324

Re: מדרש פתרון תורה - מיוחס לרב האי גאון

השרידים החדשים ממדרש פתרון תורה, כנראה על בסיס הגילוי של עזרא שבט: http://imhm.blogspot.com/2016/09/blog-post.html
נדמה לי גם מוזכר/התפרסם במוריה.
על ידי עדיאל ברויאר
א' פברואר 11, 2018 7:48 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור ארץ ישראל
תגובות: 10
צפיות: 232

Re: סידור ארץ ישראל

השאלה לא כל כך מובנת.
נוסח ומנהגי התפילה האי"י היו ייחודיים בכמה תחומים, אבל הם עצמם השתנו במהלך הזמנים, וכן היה נבדל מקום אחד מחברו באותו זמן.
כעת, מה שאלתך?
או שמא אתה מתכוון לספר מסויים שזהו שמו?
על ידי עדיאל ברויאר
א' פברואר 11, 2018 4:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד
תגובות: 7
צפיות: 340

Re: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד

שבע כתב:"מעשה בחבר" (תנחומא פ' תרומה, סי' ב)

כ"י מן הגניזה, מאה יג-יד.
בנוסחה מחוורת יותר.

Petersburg - Russian National Library Evr. II A 728


עקב מאפיינים ייחודיים - כתיבה ספרדית, מסתבר יותר מפנה מאות יג-יד.
על ידי עדיאל ברויאר
ש' פברואר 10, 2018 8:57 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרים של מהרש"ם
תגובות: 0
צפיות: 86

ספרים של מהרש"ם

דרכי שלום מהדורה חדשה - http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=004050551&local_base=NNLALL דעת תורה מהדורה חדשה. הגהות מהרש"ם על ירושלמי פסחים חגיגה והוריות - http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=004073772&local_base=NNLALL משפט שלום מהדורה חדשה - h...
על ידי עדיאל ברויאר
ד' פברואר 07, 2018 10:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2298
צפיות: 332324

Re: בשורת ספרים חדשים

יצא לאור הלכות פסוקות השלם הוצ' מוה"ק כרך ג - https://www.mosadharavkook.com/shop/%D7 ... 9A-%D7%92/
על ידי עדיאל ברויאר
ד' פברואר 07, 2018 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראב"ד המובא ברשב"א - מיהו?
תגובות: 5
צפיות: 190

Re: הראב"ד המובא ברשב"א - מיהו?

לאחרונה נדפסו גם חלקים מחידושיו לב"ב בכתב-עת נטועים. ואף השיטמ"ק מביא ממנו.
בגניזה נמצאים מעט שרידים מחידושיו לתענית שעדיין לא נדפסו.
(לפני כמה עשרות שנים היה בטבריה כ"י שלם של חידושיו לברכות אבל לצערנו הרב הוא נשחת בשיטפון).
על ידי עדיאל ברויאר
ד' פברואר 07, 2018 7:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2298
צפיות: 332324

Re: בשורת ספרים חדשים

יצאה לאור כעת מהדורה חדשה של ספר 'תיקון חג הפסח' של מכון אופק, הכולל גם 'סדר פסח להרב רבינו יונה ז"ל', בההדרה מחודשת גם בפנים וגם בהערות.
בנוסף, נמסר לדפוס הכרך הרביעי של תורת כהנים ומפרשיו על פרשת שמיני.
על ידי עדיאל ברויאר
ד' פברואר 07, 2018 6:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי הגדיר את המינוח 'תור הזהב' ביחס ליהדות ספרד?
תגובות: 5
צפיות: 170

Re: מי הגדיר את המינוח 'תור הזהב' ביחס ליהדות ספרד?

דווקא זהב, כי היה מקובל לדרג לפי ארבע מתכות (נדמה לי: ברזל, נחושת, כסף וזהב).
על ידי עדיאל ברויאר
ג' פברואר 06, 2018 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופים ביציאת מצרים
תגובות: 12
צפיות: 228

Re: תופים ביציאת מצרים

יש לשים לב למקבילות נוספות: מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו את התף בידה. וכי מאין להם <ליש'> תופים על הים אלא לפי שהצדיקים מובטחין עם יציאתן ממצ' שהמק' עושה להן ניסין וגבורות לפיכך נטלו טופין ומחולות בידם. ובהתאם לכך: רש"י שמות פרק טו בתפים ובמחלת - מובטחות היו צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא ע...
על ידי עדיאל ברויאר
ג' פברואר 06, 2018 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופים ביציאת מצרים
תגובות: 12
צפיות: 228

Re: תופים ביציאת מצרים

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יא עמוד א
בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים
על ידי עדיאל ברויאר
ג' פברואר 06, 2018 11:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראב"ד המובא ברשב"א - מיהו?
תגובות: 5
צפיות: 190

Re: הראב"ד המובא ברשב"א - מיהו?

סביר שהכוונה לראב"ד בעל ההשגות על הרמב"ם, שחידושיו למסכתות רבות היו בידי הרמב"ן ותלמידיו, ונתח מרכזי מהעיסוק בתורתו בתקופת הראשונים היה דרך החידושים (ולכן מכנהו המאירי "גדולי המפרשים"), אבל אצלנו התעוותה התמונה (אולי בעקבות מפעל החידושים העצום של הרמב"ן ותלמידיו), ואנחנ...
על ידי עדיאל ברויאר
ג' פברואר 06, 2018 12:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור וטעם למה פתח דינו ד' טפחים
תגובות: 1
צפיות: 63

Re: מקור וטעם למה פתח דינו ד' טפחים

נדמה לי שעסק בזה הריטב"א עירובין יז ע"ב ד"ה גבהן עשרה (עמ' קנ-קנא בהוצ' מוה"ק) ועי' עוד בדף טז ע"א ד"ה שלש (עמ' קכו שם).
על ידי עדיאל ברויאר
ב' פברואר 05, 2018 11:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2298
צפיות: 332324

Re: בשורת ספרים חדשים

קיבלתי ע"מ לפרסם: בהודאה לבורא ית' הנני מודיע בזה כי יצא לאור ספרי "בטוב ירושלם" בעניין דרכי השגה המובאים בספרי קבלה (מצורף בזה תוכן העניינים של הספר). הספר מכיל כ-700 עמודים וכרוך בכריכה קשה. מחיר הספר ב-120₪. הספר ניתן להשיג אצלי (בירושלים, רחוב עזרא). בברכה אריה יצחק סאמעט 0527-10-...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' פברואר 05, 2018 11:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימון "ח"כ" בכתבי יד או בדפוסים
תגובות: 1
צפיות: 129

Re: סימון "ח"כ" בכתבי יד או בדפוסים

אמנם לא בדיוק מה שביקשת, כי במקרה הזה הסופר הוא זה שיצר את החסרון - בכ"י מונטיפיורי 98 שנעתק ע"י מעתיק אשכנזי סביב אמצע המאה ה15 השמיט הסופר כמה תשובות גאונים בערבית, ובמקומן כתב ח"כ. וכגון בדף 106ב: ח"כ השאלה והיא כתוב' בערבי ולא כת'. וכן 107א: ח"כ השאלה כתובה בערבי ולא כת'...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' פברואר 05, 2018 7:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוסף פלדמן
תגובות: 3
צפיות: 256

Re: אוסף פלדמן

זו כתובת המייל של המכון: mss@nli.org.il אם מסיבה מוזרה לא תקבל תשובה אז תכתוב ונראה מה לעשות. כשאתה פונה אליהם, כדאי שתציין כת"י מסוים כדוגמה, משום שיש כמה אוספים שיכולים להחשב כ"אוסף פלדמן". אם תשלח קישור לרשומה בקטלוג הספה"ל זה יהיה אפילו טוב יותר (ושים לב שאתה שולח את הקישור ה...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' פברואר 05, 2018 6:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2298
צפיות: 332324

Re: בשורת ספרים חדשים

לפני כחודשיים יצאה לאור סדרת חידושי הרמב"ן הוצ' זכרון יעקב, מהד' תשע"ח. במהדורה זו נעשתה הגהה עפ"י כי"י שלא עמדו לפני המהדירים בפעם הקודמת, ולעתים אף לפני מהדירים אחריהם, ביניהם כ"י פרטי לברכות וסדר מועד: עוד זכינו במהדורה זו לכתב יד של חדושי רבינו על מסכת ברכות ולקוטות לסדר...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' פברואר 05, 2018 9:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוסף פלדמן
תגובות: 3
צפיות: 256

Re: אוסף פלדמן

ניסית לברר אצל אנשי המכון לתצכ"י בספה"ל?
על ידי עדיאל ברויאר
א' פברואר 04, 2018 8:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבור המבוסס על חבירו ומעתיק ממנו גם דברים לא רלוונטיים
תגובות: 26
צפיות: 1857

Re: חיבור המבוסס על חבירו ומעתיק ממנו גם דברים לא רלוונטיים

איני מונח בדיון בחצי גבורים לכן אתעלם מאפשרות 2. מצד הטענה שלך נגד אפשרות 1, היא צריכה להיות נכונה גם כלפי אפשרות 3 - וכי דווקא במקומות אלו הוגה החיבור מתוך תוס' שנץ, ומדוע לא בשאר המקומות? ויותר מכך, מילא אם היו אלו מקומות סמוכים, אבל אחד בדף כו והשני בדף ס! זה דווקא מחזק את אפשרות 1 לעומת אפשרות 3...
על ידי עדיאל ברויאר
א' פברואר 04, 2018 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבור המבוסס על חבירו ומעתיק ממנו גם דברים לא רלוונטיים
תגובות: 26
צפיות: 1857

Re: חיבור המבוסס על חבירו ומעתיק ממנו גם דברים לא רלוונטיים

במאמר המצ"ב, עמ' 80-78, נידונים מקרים שבהם מופיע בתוס' פסחים (=תוס' טוך) רבו של הכותב, ועיון בתוספות שנץ, שהוא המקור לתוס' הנדפסים לפסחים, מגלה שבעצם זהו רבו של ר"ש משנץ, דהיינו ר"י הזקן. הרי זו ממש התופעה המדוברת כאן. אולם, במאמר מצוין שבכה"י של תוס' טוך הנוסח שונה, והדברים אינם...
על ידי עדיאל ברויאר
ד' ינואר 31, 2018 4:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רא"ש וטור בשם ר"י - ריב"א
תגובות: 2
צפיות: 95

Re: רא"ש וטור בשם ר"י - ריב"א

כל מקרה כזה צריך לבחון על שלל מקורותיו. העקרונות הכלליים, כמדומני, הם: 1. בדרך כלל סתם ר"י הוא ר' יצחק ב"ר שמואל מדנפייר, המכונה ר"י הזקן. 2. אם יש חילוף בין ר"י לריב"א, יש לבדוק אחת משלוש אפשרויות: א. ריב"א הוא נוסח מוטעה. ב. ר"י=ריב"א. במקרה כזה, לרוב ריב&qu...
על ידי עדיאל ברויאר
ד' ינואר 31, 2018 11:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ולא תמצא בכל דברי רב אלפס שפירש דברי מי שאין הלכה כמותו"
תגובות: 5
צפיות: 536

Re: "ולא תמצא בכל דברי רב אלפס שפירש דברי מי שאין הלכה כמותו"

עכשיו אני רואה שבעל ההשלמה במסכת שבת הלך בדרך אחרת מדרכם של הרא"ש והר"ן בנידון של בן עזאי, והבין שהרי"ף אינו פוסק כבן עזאי, אלא מביא אותו "לרווחא דמילתא", כדי לומר שאפילו החולקים על רבנן (ועליו) מודים שחייב במושיט וזורק. ועוד הוא מביא דוגמה מסוכה: "וכן אני אומר במה שכתב...
על ידי עדיאל ברויאר
ג' ינואר 30, 2018 1:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2298
צפיות: 332324

Re: בשורת ספרים חדשים

היכלות של אור - מדריך לציוני הצדיקים מאורי החסידות שבאוקראינה, תולדות חייהם, סיפורים, מדברי תורתם, תפילות, מאת הרב זאביק הראל זה נראה דבר מאוד מוצלח. מתי זה יצא? מאיפה המקורות של הספר? כמה כרכים זה? היכן ניתן להשיגו? בתודה מראש יצא לפני חודשים אחדים נדמה לי שמקורות הספר גלויים בו, לא? או שכוונתך למ...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' ינואר 29, 2018 10:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפוצת כינויי הרמב"ם
תגובות: 10
צפיות: 410

Re: תפוצת כינויי הרמב"ם

אני לא יודע לשם מה חד ברנש היקר נצרך לנידון, אבל יש לי תחושה שנכון להבחין בין מקרים שתואר זה מצטרף לתארי הרמב"ם ושבחיו, או אף לשמו, ובין מקרים שכינוי זה לבדו פירושו "רמב"ם" בלי שמו או כינוי אחר. במקרה הזה (ואולי גם במקרים אחרים שהוזכרו) נכתב: רבינו משה מורה צדק ינון שמו לעולם. אג...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' ינואר 29, 2018 10:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אלו הסוגיות שנכתבו ע"י רבנן סבוראי
תגובות: 3
צפיות: 166

Re: אלו הסוגיות שנכתבו ע"י רבנן סבוראי

אני משער שבדוקטורט של שפיגל תמצא מידע רב. אני לא יודע אם יש משהו מעודכן יותר, אולי בספרו של הרב זייני על רבנן סבוראי וכללי הפסיקה.
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?160261&
על ידי עדיאל ברויאר
ב' ינואר 29, 2018 11:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה חדשה של "ספר יראים"
תגובות: 21
צפיות: 2224

Re: מהדורה חדשה של "ספר יראים"

בראש האשכול ציינתי שיש כי"י של קיצור יראים (אחד בירושלים ואחד בקולומביה), אך מאז הזדמן לי לעיין בהם וזכור לי שהתרשמתי שהם נעתקו מהדפוס. אני לא זוכר כרגע על בסיס מה התרשמתי כך. בנוסף, לטיב עבודת המדפיס - הוא גם תיקן עפ"י קיצור יראים בלי להעיר דבר: קיצור יראים, ונציה שכ"ו, סי' קב, מו ע&...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' ינואר 29, 2018 11:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר שכל העתקות ספרו אינם ממקומו
תגובות: 11
צפיות: 397

Re: מחבר שכל העתקות ספרו אינם ממקומו

כי"י של קיצור יראים.
עד כמה שזכור לי נוסחם קרוב מאוד לדפוס של קיצור יראים, ויתכן מאוד שנעתקו מתוכו.
על ידי עדיאל ברויאר
ב' ינואר 29, 2018 11:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 171
צפיות: 14892

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

באגרת התשובה הוצ' מוסר הראשונים, ירושלים תשנ"א, המבוססת על דפו"ר (קושטא שח) כתוב בעמ' רסב בין סע' נב לסע' נז: בדפוס ראשון חסרים כאן כמה סעיפים בדרש הנשים, ולפי דעת גדולי תורה ויראה השמטנום גם כאן במהדורתנו זו. הכוונה לסעיפים שכאן (החל מד"ה האשה, הראשון): http://www.hebrewbooks.org/pdf...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' ינואר 29, 2018 8:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפוצת כינויי הרמב"ם
תגובות: 10
צפיות: 410

Re: תפוצת כינויי הרמב"ם

במקרה ראיתי שגם ר' הלל בן שמואל מוירונה מכנה את הרמב"ם כך בכ"י המתואר והמקושר כאן (וראה בתיאור הפניה לפרסום): http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=000090854&local_base=NNLMSS וכן בחיבור הסמוך לו בכה"י: http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=00...
על ידי עדיאל ברויאר
א' ינואר 28, 2018 10:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר שכל העתקות ספרו אינם ממקומו
תגובות: 11
צפיות: 397

Re: מחבר שכל העתקות ספרו אינם ממקומו

נדמה לי שגם ספר הישר לר"ת. הלא כן?
על ידי עדיאל ברויאר
א' ינואר 28, 2018 6:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר שכל העתקות ספרו אינם ממקומו
תגובות: 11
צפיות: 397

Re: מחבר שכל העתקות ספרו אינם ממקומו

היראים - כ"י פריס הוא ביזנטי. (אבל כנראה יש קטע אחד מכריכות) ריצ"ג - כנ"ל. (איני יודע אם יש קטעים ספרדיים בין קטעי הגניזה) אבל בשניהם מדובר על כ"י יחיד. אפשר גם להוסיף את ר' שמואל בן חפני גאון ששערי ברכות שלו שרדו רק באשכנז, הן בהעתקות והן במובאות, עד שהתגלתה הגניזה. (אמנם אין מה...
על ידי עדיאל ברויאר
ו' ינואר 26, 2018 1:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות ריצ"ג
תגובות: 14
צפיות: 521

Re: הלכות ריצ"ג

תופעה טכנית מעניינת שבמקרה שמתי לב אליה - ריצ"ג פותח את רוב החטיבות שבספרו עם הפתיחה "תנו רבנן", וזה גם במקרים שהוא מצטט ספרי וכדומה. הנה פירוט: פתיחה 'ת"ר' נמצאת בראש החטיבות - אבל, קידוש, הבדלה, פסחים, סוכה, לולב, חול המועד, מגילה (חסר לפנינו, אבל מעיד על כך ליברמן בתוספתא כפשו...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' ינואר 25, 2018 10:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 296
צפיות: 43521

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

התוכנה המדוברת היא תוכנה ששמעתי עליה אבל אני לא מכיר אותה, והיא משכפלת פעולות עכבר. כלומר, אתה עושה כמה פעולות עם העכבר, ואז אתה מגדיר לתוכנה לעשות את אותן פעולות שוב ושוב, וכך לא צריך להוריד ידנית את כל העמודים.
על ידי עדיאל ברויאר
ג' ינואר 23, 2018 12:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמות ואיגרות הרמב"ם
תגובות: 84
צפיות: 2758

Re: הקדמות ואיגרות הרמב"ם

לא כך עולה מדברי המבקרים, וגם אליבא דאמת זה אמור להיות רלוונטי.

עבור לחיפוש מתקדם