החיפוש הניב 2799 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 13, 2018 4:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמת שלמה למהרש"ל
תגובות: 2
צפיות: 91

Re: חכמת שלמה למהרש"ל

בדקת בספרו של שפיגל "עמודים" בכרך "הגהות ומגיהים"? דומני שיש לו פרק שלם על מהרש"ל
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 13, 2018 3:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתי"ק של הרמב"ם לצפייה
תגובות: 31
צפיות: 3143

Re: כתי"ק של הרמב"ם לצפייה

קדשים הובא לעיל יחד עם נזיקין.
מועד ונשים נסרק על ידי הספרייה הלאומית. קישורים לסריקות תמצא כאן: http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... ase=NNLMSS
סדר טהרות אבד.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 13, 2018 11:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קטעים מקוריים שבטעות מוקפים בסוגריים עגולים או מרובעים
תגובות: 3
צפיות: 93

Re: קטעים מקוריים שבטעות מוקפים בסוגריים עגולים או מרובעים

אני מכיר שני מקרים שונים מהמקרה שתיארת, אך הם מתאימים לכותרת, אם כי ההקפה לא נעשתה ב"טעות" אלא בכוונה שונה מהרגיל: 1. קיצור יראים ונציה שכ"ו - הרבה קטעים ממוסגרים בסוגריים עגולים, על אף שברור שהם חלק מהחיבור המקורי. יש לי איזו השערה ראשונית לגבי מהות הסוגריים, אבל הנושא הזה צריך בדיקה...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 13, 2018 12:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2694
צפיות: 459104

Re: בשורת ספרים חדשים

תודה רבה. בימים אלו התבשרנו בבשורה המשמחת על צאת מהדורה חדשה של תשובות הגאונים החדשות (מכון אופק, מהדורת פרופ' שמחה עמנואל)! באתר נכתב, בין השאר: "הספר יצא לאור לראשונה בשנת תשנ"ה, ועתה הוא יוצא לאור במהדורה מורחבת, בתוספת של מאות תיקונים והוספות". קישור לאתר של מכון אופק: https://www...
על ידי עדיאל ברויאר
ד' דצמבר 12, 2018 6:02 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: מסכת ספרים (שלושה ספרים נפתחים) - שנבלום
תגובות: 1
צפיות: 33

מסכת ספרים (שלושה ספרים נפתחים) - שנבלום

באוצר מצוי הספר "מסכת ספרים" מהד' שנבלום. אולם, בספר זה נדפסו שלושה חיבורים, וכדאי לקרוא לו "שלשה ספרים נפתחים" או בשם שלושת הספרים שבו: מסכת ספרים, פירקא דרבינו הקדוש או הבבות, ברייתא דישועה.
על ידי עדיאל ברויאר
ב' דצמבר 10, 2018 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חלוקת הפרקים ברמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 123

Re: חלוקת הפרקים ברמב"ם

יש לציין שבטיוטות של משנה תורה שהתגלו בגניזה יש הבדלים משמעותיים בנושא של חלוקת החיבור. הן במספור הפרקים ואף במקום של קבצי ההלכות בספרים (כלומר, שיש קבצי הלכות שנמצאים בכלל בספרים אחרים). אבל לבסוף הרמב"ם גיבש חלוקה אחרת, והיא זו שמצויה בידינו.
על ידי עדיאל ברויאר
ב' דצמבר 10, 2018 12:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חלוקת הפרקים ברמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 123

Re: חלוקת הפרקים ברמב"ם

דומני שבאופן כללי החלוקה מוסכמת, יתכן שבמקומות מסוימים יש חילופים. אני מניח שהמהדורות הקיימות כיום יעירו על חילופים כאלו, במידה והם נמצאים בכתבי יד משמעותיים (כגון רמב"ם מדויק של הרב שילת, רמב"ם פרנקל, רמב"ם מקבילי, רמב"ם עם פירוש יד פשוטה).
על ידי עדיאל ברויאר
ב' דצמבר 10, 2018 12:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות והארות קטנות בספרות רבותינו ותולדותיהם
תגובות: 62
צפיות: 6751

Re: הערות והארות קטנות בספרות רבותינו ותולדותיהם

יפה מאד. מעניין שהפועל כסכס משמש אצל חז"ל בדומה לבלבול (שפשוף). וגם בפועל שהבאת יש חילוף בין דפוס ונציה והקטע, שבדפוס "מפספסין" ובקטע "מספספין".
על ידי עדיאל ברויאר
א' דצמבר 09, 2018 6:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות והארות קטנות בספרות רבותינו ותולדותיהם
תגובות: 62
צפיות: 6751

Re: הערות והארות קטנות בספרות רבותינו ותולדותיהם

הפּוֹעַל סכסך בלשון חז"ל איתא בגמרא (שבת כא ע"א): אמר רבא פתילות שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מה טעם מפני שהאור מסכסכת בהן שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן מה טעם מפני שאי' נמשכין אחר הפתילה זהו הנוסח, פחות או יותר, בכל עדי הנוסח הישירים של הבבלי (אך לצערנו הם אינם רבים: כ"י מינ...
על ידי עדיאל ברויאר
א' דצמבר 09, 2018 6:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2694
צפיות: 459104

Re: בשורת ספרים חדשים

הלכות פסוקות השלם, חלק ד, מהד' יהונתן עץ-חיים, הוצ' מוסד הרב קוק
על ידי עדיאל ברויאר
ו' דצמבר 07, 2018 12:32 am
פורום: חנוכה
נושא: בקושיית התוספות על לימוד 'מותר להשתמש לאורה'
תגובות: 2
צפיות: 125

Re: בקושיית התוספות על לימוד 'מותר להשתמש לאורה'

עכשיו אני רואה שזכיתי בס"ד לכוון לדעת הרמב"ן (שבת כא ע"א): הא דאמרינן כבתה זקוק לה ומותר להשתמש לאורה. ק"ל מנ"ל שמותר להשתמש לאורה דלמא אף בשבת אין מדליקין בהן לפי שכבתה זקוק לה ובשבת אי אפשר להזקק לה, ואיכא למימר דס"ל לתלמודא כיון דבשבת א"א להזקק לה לא חיישינן ומד...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 06, 2018 7:52 pm
פורום: חנוכה
נושא: בקושיית התוספות על לימוד 'מותר להשתמש לאורה'
תגובות: 2
צפיות: 125

בקושיית התוספות על לימוד 'מותר להשתמש לאורה'

ידועה קושיית התוספות (שבת כא ע"א-ע"ב ד"ה ומותר) כיצד מסיק רבא שמותר להשתמש לאור הנרות מדברי רב הונא, שאמר פתילות ושמנים שאין מדליקין בהן בשבת אין מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת, "דילמא הא דאמר אין מדליקין בשבת משום דסבר כבתה זקוק לה ואין יכול להדליק בשבת". והתוספות מיי...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 06, 2018 2:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2694
צפיות: 459104

Re: בשורת ספרים חדשים

שמעתי שיד הרב הרצוג הדפיסו מחדש את סט פסקי הרי"ד והריא"ז. מישהו ראה את המהדורה ויודע האם רק עיצוב הכריכה שונה, או ששינו גם דברים בפנים?
על ידי עדיאל ברויאר
ה' דצמבר 06, 2018 3:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי יד - מעשיות, אנקדוטות, זוטות וכיוצא בכך
תגובות: 73
צפיות: 7778

Re: כתבי יד - מעשיות, אנקדוטות, זוטות וכיוצא בכך

כמה פעמים הזכרתי באשכול זה כתבי יד שנעשה בהם שימוש בעשרות השנים האחרונות, והם נעלמו. לעתים השתמר צילום ולעתים גם זה לא. לאחרונה פרסמו פרופ' שמחה עמנואל וד"ר מרדכי סבתו מאמר ב"עלי ספר" על קובץ כתב יד של תשובות גאונים, רי"ף ועוד קצת ראשונים, שצילום שלו היה בידי משה לוצקי, ונעשה בו ...
על ידי עדיאל ברויאר
ג' דצמבר 04, 2018 7:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חילופי ה"א - חי"ת
תגובות: 34
צפיות: 2373

Re: חילופי ה"א - חי"ת

דומני שבמבוא להלכות פסוקות דובר בנושא כפי שהוא מתבטא בכ"י ששון. יוסף עופר בספרו על המסורה הבבלית (עמ' 297-285) כלל סעיף בנוגע לחילופי ה/ח במסורה הבבלית בפרט ובספרות בבל בכלל. אמנם כבר עברו הרבה רקטות באוירא דא"י מאז פתיחת האשכול, ואף חכם באשי קם והיה לבר נש אחר (ולא קפדינן בחילוף ד-ר), אב...
על ידי עדיאל ברויאר
ו' נובמבר 30, 2018 11:02 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ותיפוק ליה - ותיפוק לי
תגובות: 13
צפיות: 377

Re: ותיפוק ליה - ותיפוק לי

עשיתי חיפוש במאגר אלקטרוני, הביטוי מופיע כ85 פעם בש"ס בבלי, מתוכם רק כ10 "ותיפוק לי" והשאר "ותיפוק ליה", ולא הצלחתי למצוא חילוק ברור. חיפוש טוב יותר מעלה 127 תוצאות לתיפוק ליה, ו30 לתיפוק לי. 20 מתוך ה-30 מסדר קדשים... (כמובן שיש לזכור שזה חיפוש בדפוס וילנא, מה שעשוי להטות ...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 29, 2018 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?
תגובות: 14
צפיות: 353

Re: כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?

לאחרונה כתב הרב משה צוריאל מאמר בנושא, פורסם בגליון המעין האחרון, אאל"ט. הוא טוען שרק אחדים מהם זכו לכך.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 29, 2018 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 350
צפיות: 28169

Re: מני"ר שיחל"א

מני"ר=מר ניהו רבה (אולי איני מדייק לחלוטין במילה האחרונה)
כך שמעתי מחבר, לא בדקתי
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 29, 2018 4:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3521
צפיות: 319245

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ארזי הלבנון כתב:אשמח אם מישהו מכיר ויואיל בטוב להעלות עבורי מאמרים הסוקרים את מאפייני:
א. תקופת חז"ל
ב. ספרות חז"ל
ג. תלמוד ירושלמי


על ספרות חז"ל הארץ ישראלית יצא לאחרונה קובץ מאמרי מבוא בהוצ' יד בן צבי, נמצא בכותר. מאמרים מתוכו עלו לאתר אקדמיה.
על ידי עדיאל ברויאר
א' נובמבר 25, 2018 10:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיטה על מועד קטן - לתלמיד רבינו יחיאל מפריז
תגובות: 5
צפיות: 629

Re: שיטה על מועד קטן - לתלמיד רבינו יחיאל מפריז

לא נגיש. ספריית קמברידג' סרקה רק כתבי יד אחדים (שלמים) לאתר שלה.
על ידי עדיאל ברויאר
ש' נובמבר 24, 2018 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 388
צפיות: 87222

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

יפה, תלחץ על הexport הראשון, ואז כתב היד אמור להפתח בתוך דפדפן של אקספלורר.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 22, 2018 12:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לד: - ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה
תגובות: 24
צפיות: 521

Re: ברכות לד: - ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה

שמת לב לנוסח בכ"י פריס 671 (הביזנטי)? "ישבו וכתבו אותו היום וכוונו אותה שעה"
בכ"י אוקספורד (הוקלד במאגרים [הוא 'ב"נ' שבדק"ס]): "כתבו אותה שעה וכ[י]וונו".
(בכ"י פירנצה כתוב כנוסח הנפוץ)
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 22, 2018 11:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 388
צפיות: 87222

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

ראיתי באתר של אוקספורד כתב יד של תוספות למסכת חולין זה הקישור: https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/Discover/Search/#/?p=c+18,t+YOMA,rsrs+0,rsps+10,fa+,so+ox%3Asort%5Easc,scids+,pid+,vi+ האם ידוע למי אם ניתן להורידו? http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=22946&p=422272&hilit=%...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' נובמבר 19, 2018 9:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע השמיטו הגאונים מהלכותיהם את "במה מדליקין"?
תגובות: 3
צפיות: 215

Re: מדוע השמיטו הגאונים מהלכותיהם את "במה מדליקין"?

ר' הוגה - קראו את המשנה, אבל מה בנוגע לפירושי המשנה? אם האמוראים היו צריכים להסביר את המושגים, ואף התווכחו ביניהם, זאת אומרת שהמושגים אינם מובנים מאליהם, לכל הפחות ליהודי בבל (ואף בתלמוד הירושלמי מופיעים פירושים לחלק ניכר מהמושגים). כמו כן, כמו שאציין להלן, יש פסקי הלכה שאינם מובאים בחיבורים הללו שה...
על ידי עדיאל ברויאר
ב' נובמבר 19, 2018 9:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ריה"ל הכניס בשיריו מילים בערבית?
תגובות: 9
צפיות: 270

Re: האם ריה"ל הכניס בשיריו מילים בערבית?

ישראל אליהו כתב:אנא בבקשה אם אפשר לתת דוגמאות.


הביאו דוגמאות, אך מן הראוי לציין שזו ממש סוגה של שירים, ולא סתם משהו אקראי של משורר כזה או אחר. בשירי האזור שהשתייכו לשירי החול נהגו המשוררים היהודיים להוסיף כ'רג'ה (=יציאה) שנכתבה בערבית-יהודית.
על ידי עדיאל ברויאר
א' נובמבר 18, 2018 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע השמיטו הגאונים מהלכותיהם את "במה מדליקין"?
תגובות: 3
צפיות: 215

מדוע השמיטו הגאונים מהלכותיהם את "במה מדליקין"?

בזמן האחרון אני עוסק קצת בתחילת פרק במה מדליקין. פתאום שמתי לב שבספרי ההלכה מתקופת הגאונים נשמטו דיני הדלקת הנר - הלכות גדולות, שאילתות ואולי גם הלכות פסוקות (במה שבידינו אין, אבל אם אני מבין נכון, רק חלק מהלכות שבת שבהלכות פסוקות נמצאות בידינו). אנו מוצאים שכבר רב נטרונאי נשאל בפירושי הסוגיות ובפסי...
על ידי עדיאל ברויאר
א' נובמבר 18, 2018 11:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות והארות קטנות בספרות רבותינו ותולדותיהם
תגובות: 62
צפיות: 6751

Re: הערות והארות קטנות בספרות רבותינו ותולדותיהם

עיון מקומי בנוסח ספר העיטור ונוסח הבבלי שעמד לפניו באותה סוגיה בספר העיטור הל' סוכה כתוב: וכמה אכילת עראי רב יוסף אמ' תרתי ותלת ביעי שהוא יותר מכביצה חיב סוכה (כ"י וטיקן 143, 326ד - https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.ebr.143/0630 ) בעל הדק"ס (סוכה כו ע"א אות ח) העיר בצדק: "ואין...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 15, 2018 10:54 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: כל שהו - רק כמות או גם סוג
תגובות: 5
צפיות: 191

Re: כל שהו - רק כמות או גם סוג

אין ספק שכך הם הבינו, וזה אכן לא מסתדר עם מה שקשה לי מבחינה מציאותית (כאמור, בלי לעשות ניסוי).
מכל מקום, נחזור לתחילת הדיון. אם למישהו יש דוגמאות בחז"ל לכל שהו שמבטא סוג, אשמח מאד.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 15, 2018 6:43 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 783
צפיות: 77554

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הרבה פעמים שתי נקודות מסמן שיש להפריד שתי מילים שהתחברו. לכן הצעתי כנ"ל.
האות השנייה דומה יותר לו"ו שלו מאשר לרי"ד שלו (עפ"י התמונה שכאן, אבל תמיד טוב להכיר יותר)
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 15, 2018 6:39 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: כל שהו - רק כמות או גם סוג
תגובות: 5
צפיות: 191

Re: כל שהו - רק כמות או גם סוג

ר' דרומי - תודה רבה על הרמב"ם, תרשה לי להתנצל שבכל זאת זה לא מספק אותי. ר' ביקורת - אני לא בטוח מה רצית לומר. מכל מקום, ברור שאביי מתכוון לשמן כשר, אבל אם כל שהו זה עניין כמותי, אז יש כאן קושי, לענ"ד. לא עשיתי ניסוי, אבל נראה לי קשה לומר שמעט שמן כשר יגרום לכמות גדולה בהרבה של שמן פסול להמ...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 15, 2018 1:47 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: כל שהו - רק כמות או גם סוג
תגובות: 5
צפיות: 191

כל שהו - רק כמות או גם סוג

ברוב המקומות שמופיע הביטוי כל שהו, הוא מתפרש במובן של "איזושהי כמות". שאלתי היא האם ישנם מקומות בלשון חז"ל (תנאים ואמוראים) שכל שהו מתפרש במובן של "כל סוג שהוא". כוונתי לסוגיית עירוב שמן פסול לשבת בשמן מותר (כא ע"א), כשאביי שואל את רבה "מהו שיתן לתוכן שמן כל שהוא&q...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 15, 2018 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקות די אן איי לצורך קביעת יחוס
תגובות: 10
צפיות: 336

Re: בדיקות די אן איי לצורך קביעת יחוס

ראה גם במאמר המצ"ב (מאת ידידי הרב הראל דביר וערן הנדל). פורסם באסיא.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 15, 2018 12:51 pm
פורום: ימות עולם
נושא: רשימת ספרים של חכמי תימן
תגובות: 9
צפיות: 2466

Re: רשימת ספרים של חכמי תימן

דומני שמקובל שפירוש המשנה לרב נתן אב הישיבה שהגיע לידינו עבר עיבוד בתימן בתקופה קדומה, כולל הוספות ממקורות מאוחרים לזמנו של המחבר.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 15, 2018 12:40 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 783
צפיות: 77554

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

נראה לי שכתוב: זו הבנים. אבל כדי להציע הצעות נוספות צריך להבין יותר טוב את ההקשר, וגם להכיר טוב את הערבית...
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 15, 2018 12:06 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: סיני קמ - הכרך המלא
תגובות: 1
צפיות: 152

סיני קמ - הכרך המלא

בסיני קמ נסרק רק חלק אחד וחסרים האחרים (או: חסר האחר). נראה לי שכך גם בסיני קמא ואולי בעוד כמה.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 15, 2018 12:02 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: רש"י - ראש השנה: מהדורה ביקורתית
תגובות: 1
צפיות: 151

Re: רש"י - ראש השנה: מהדורה ביקורתית

הלוואי, אבל לא נראה לי שיש סיכוי שמוסד ביאליק יסכימו (נקווה שהמהדיר ידפיס את ספריו הבאים בבמות שמאפשרות את הכנסת הספר לאוצר החכמה)
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 08, 2018 8:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סריקות של תלמוד בבלי דפוסי שונצינו-ברקו-פיזארו
תגובות: 17
צפיות: 2340

Re: סריקות של תלמוד בבלי דפוסי שונצינו-ברקו-פיזארו

יש אשכול לדפוסי ספרד הראשונים של הבבלי, שכולל גם דפוסים קדמונים אחרים (שאינם שונצינו-פיזרו/ונציה).
הנה קישור: forums/viewtopic.php?f=7&t=22535&hilit=%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 08, 2018 2:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 1440

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

תנוחמו מן השמים, ולא תדעו עוד צער.
על ידי עדיאל ברויאר
ה' נובמבר 08, 2018 12:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראבי״ה - המרדכי
תגובות: 19
צפיות: 446

Re: הראבי״ה - המרדכי

א. בנוגע להגהות הרמ"א על המרדכי - יש מאמר שטוען שמדובר בתלמיד הרמ"א. דומני ששם משפחתו של הכותב הוא "זיו". נדמה לי שמדבריו של פרופ' שמחה עמנואל בשברי לוחות עולה שהוא מקבל את מסקנתו (אבל קראתי את דבריו לפני זמן רב). ב. אני לא זוכר כרגע מי בדיוק. אבל ככל הזכור לי, מדובר באחד מגדולי ...
על ידי עדיאל ברויאר
ד' נובמבר 07, 2018 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראבי״ה - המרדכי
תגובות: 19
צפיות: 446

Re: הראבי״ה - המרדכי

אגב, אתה לא הראשון שטועה בזה. גדולים וטובים קדמוך בחושבם שהראבי"ה היה סבו של המרדכי.

עבור לחיפוש מתקדם