החיפוש הניב 195 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עיניו כיונים
א' ינואר 13, 2019 2:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 121
צפיות: 11973

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

השיבוש של פתיחת זצ"ל הוא סתם שילוב של פתיחה ממוחשבת והגהה לא מספקת, אך למה החליפו את הכתיב של שם המשפחה קאצנאלנפוגין, בפ"א, לצורה הידועה יותר קאצנאלנבוגין בבי"ת?
וזה גם אם לא נקבל את המסופר כאן, שהייתה הקפדה במשפחתו לכתוב דווקא בפ"א.
על ידי עיניו כיונים
ש' ינואר 12, 2019 7:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?
תגובות: 5
צפיות: 1345

Re: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?

ידועים דברי הגמרא בברכות ו ע"ב: אמר רבי זירא: אגרא דפרקא - רהטא. אמר אביי: אגרא דכלה - דוחקא. אמר רבא: אגרא דשמעתא - סברא. אמר רב פפא: אגרא דבי טמיא - שתיקותא. אמר מר זוטרא: אגרא דתעניתא - צדקתא. אמר רב ששת: אגרא דהספדא - דלויי. אמר רב אשי: אגרא דבי הלולי - מילי. שבעת המאמרים הללו מופיעים גם ב...
על ידי עיניו כיונים
ה' דצמבר 06, 2018 8:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי
תגובות: 64
צפיות: 4867

Re: מדוע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי

אוצר החכמה כתב:הפסוק הזה פלא. מה יש לו להודות לקב"ה על שהשכיח ממנו בית אביו.

מניין לך שזו הודאה ושבח? "ויקרא את שמו גרשם כי גר הייתי בארץ נכריה", גם שם זה שבח? וכן "ותקרא שמו בן אוני", "ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעֹצב", ועוד.
על ידי עיניו כיונים
ה' דצמבר 06, 2018 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'זריקת המגבות' על החתן במוצאי שבת שבע ברכות לאחר הבדלה
תגובות: 31
צפיות: 2150

Re: 'זריקת המגבות' על החתן במוצאי שבת שבע ברכות לאחר הבדלה

מנהג מקביל אחר, הוא המנהג להפסיק את החתן (בר מצוה, וגם חתנים) בעת דרשתם, על מנת שלא לבייש מי שלא יכול. וכשדרשתי אני בבר מצותי, לא הפסיקוני - והכלמתי. למה ללכת רחוק כשההסבר פשוט יותר. ומעשה שהיה, השתתפתי בסעודת בר מצווה של מודרנים שחושבים עצמם לת"ח (בחינת זכו לשני שולחנות), והכריזו ואמרו: "...
על ידי עיניו כיונים
ה' דצמבר 06, 2018 5:33 am
פורום: חנוכה
נושא: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו
תגובות: 14
צפיות: 450

Re: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו

אגב הדברים הנ"ל, יש עימי עוד הערה קטנה על גרסת כתבי יד חשובים במסכת סופרים שם, כמובא במהדורת היגער: ועל מצות שבעת ימי חנוכה הנרות האלו קודש וכו' (וכ"ה ב'מאגרים'). ובקצת כתבי יד של הגהות מיימוניות (הל' חנוכה פ"ג ה"ד אות א) הגרסה היא "ועל שבעת ימי חנוכה", וכן הביא מהרז&qu...
על ידי עיניו כיונים
ה' דצמבר 06, 2018 3:34 am
פורום: חנוכה
נושא: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו
תגובות: 14
צפיות: 450

Re: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו

...ומצאתי לו חבר ב' הלכות חנוכה לרבינו המהרז"ך ' (מוריה קסה - קסו, ו – יג), וז"ל, 'ואח"כ קאמר בנוסח ברוך הוא שהחיינו דזה קאי אתחילת הנוסח דקאמר עיקר הנרות הללו אנו מדליקין על הישועות וכו'. הרי דסבר מהרז"ך ג"כ שיש כאן המשך לנוסח 'הנרות הללו'. [ולא ברורה כ"כ כוונתו, וראה...
על ידי עיניו כיונים
ה' דצמבר 06, 2018 1:47 am
פורום: חנוכה
נושא: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו
תגובות: 14
צפיות: 450

Re: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו

הערה בעלמא לפו"ר. אולי הוא לשון דיבור, כמו שם יתנו צדקות ה', ובשוח"ט קיח "לתנות כל הניסים שנעשו לי", (והמ' בשוא והת' בפתח), ובא במובן: ומכריז ואומר. אך באמת זה דחוק ורחוק, ובד"כ לשון זו בחז"ל משמעותה תנאי רגיל. מסתברא מילתא שהמכוון בזה היא מלשון הכרזה, כמו שמצינו לדוגמ...
על ידי עיניו כיונים
ד' דצמבר 05, 2018 11:58 pm
פורום: חנוכה
נושא: מי חיבר את הפיוט ועל הניסים
תגובות: 14
צפיות: 1847

Re: מי חיבר את הפיוט ועל הניסים

הנוסח 'בימי מתתיהו' מעורר תהיות: ראשית, ההפלגה במלים בהזכרה הנאמרת בתפלת העמידה, שבה כל תיבה מדודה, שקולה ומנויה. ועוד, הסיום 'וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ בָנֶיךָ לִדְבִיר בֵּיתֶךָ וּפִנּוּ אֶת הֵיכָלֶךָ וְטִהֲרוּ אֶת מִקְדָּשֶׁךָ וְהִדְלִיקוּ נֵרוֹת בְּחַצְרוֹת קָדְשֶׁךָ וְקָבְעוּ שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּ...
על ידי עיניו כיונים
ד' דצמבר 05, 2018 11:19 pm
פורום: חנוכה
נושא: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו
תגובות: 14
צפיות: 450

Re: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו

ייש"כ לר' נוטר על העלאת הנושא והבאת המקורות והצעת ביאורם. ראוי לשים לב ללשון מסכת סופרים (פ"כ): " ומתנה ואומר הנירות האילו", ושוב בסוף אותה הלכה "מכאן ואילך מברך להדליק ומתנה והרואה אומר שעשה נסים". מה הלשון 'מתנה'? מעתיקים רבים שלא הבינו את פשר הלשון 'ומתנה' השמיטו תיב...
על ידי עיניו כיונים
ב' אוקטובר 29, 2018 5:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 347
צפיות: 18480

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

אתה כתבת ש"אם יכתבו לנו שצדיק פלוני וכו' - זה לא שואלים". ונגד זה התקוממתי, כי לא רק שנשאל אלא גם נשיב כנ"ל, ואף בלי שום צורך לשאול נפסול את הדבר מלכתחילה. לא זו תורת ישראל ומסורת ישראל.
על ידי עיניו כיונים
ב' אוקטובר 29, 2018 5:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט
תגובות: 347
צפיות: 18480

Re: איך נפלו גבורים - מוריה תשרי תשע"ט

אם יכתבו לנו שצדיק פלוני לא נטל לולב או לא הניח תפילין כדי שלא יהיה קטרוג על עם ישראל, האם נבין את זה ? זה לא שואלים. חלילה. לא תהא כזאת בישראל. לא היה ולא יהיה דבר כזה (וכאותו שוטה ורשע שבעל א"א כדי "לבטל את האיום האטומי האיראני". די לשטויות השבתאיות הללו). חבל חבל שדעות מטופשות וזר...
על ידי עיניו כיונים
ה' אוגוסט 30, 2018 6:57 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מקצת ומיעוט
תגובות: 3
צפיות: 3011

Re: מקצת ומיעוט

בחיבורי הראשונים המתורגמים מערבית ובאלו המושפעים מהם, מצוי הביטוי "קצתם עם/אל קצתם" וכיו"ב, ומשמעותו: חלקם עם חלקם, ולאו דווקא "מיעוטם עם מיעוטם". כך זכור לי.
על ידי עיניו כיונים
ה' אוגוסט 23, 2018 11:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?
תגובות: 5
צפיות: 579

Re: "רבי יהודה אומר" - האם הכוונה לרבי יהודה הנשיא?

ברי היזיקא כתב:במילים אחרות: האם יש הבדל בין "רבי אומר" לבין "רבי יהודה אומר"??

רש"י ביצה דף כ"ו ע"א, אחר ד"ה ירד מומחה: ר' יהודה הנשיא הוא רבי ולאו היינו רבי יהודה דמתניתין דסתם ר' יהודה הוא ר' יהודה בר אלעאי.
על ידי עיניו כיונים
ד' אוגוסט 22, 2018 1:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו
תגובות: 88
צפיות: 8806

Re: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו

...וכן את המילה סוביבור, משום ששם לועזי הוא, האות י' אינה מורגשת לכן אולי צריך לבטא סובבור... גם ב'אושויץ' ו'בירקנו' האות י' אינה מורגשת. ? הבנתי מדבריך שיו"ד שאינה מורגשת במבטא אולי אינה צריכה להיכתב, ובכך ביקשת לבאר את הכתיב 'סובבור' שמצאת. אם כך, אני שואל, היה צריך להימצא 'אושוץ' ו'ברקנו' ב...
על ידי עיניו כיונים
ג' אוגוסט 21, 2018 5:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו
תגובות: 88
צפיות: 8806

Re: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו

אחרון התלמידים כתב:...וכן את המילה סוביבור, משום ששם לועזי הוא, האות י' אינה מורגשת לכן אולי צריך לבטא סובבור...

אושויץ. (אושביץ לא מצאתי).
בירקנו. (בירקנאו אינו נכון כנ"ל).
סובבור (סוביבור לא מצאתי).

גם ב'אושויץ' ו'בירקנו' האות י' אינה מורגשת.
גם הווין ב'סוביבור' אינן מורגשות.
על ידי עיניו כיונים
ג' אוגוסט 21, 2018 10:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לעזי רש"י על הש"ס - לרא"י גלאנצר - להורדה
תגובות: 1
צפיות: 849

Re: לעזי רש"י - גלאנצר

ר' זאב, "טוב עין הוא יבורך", תודה רבה!
על ידי עיניו כיונים
ו' אוגוסט 17, 2018 3:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו
תגובות: 88
צפיות: 8806

Re: מה היחס לשיטת הדילוגים בתורה בימינו

ב"ה ראשית יי"כ לכל החברים הנאמנים שהגיבו מתוך ידע. אני הקטן ניסתי לבדוק בכחי הדל עפ"י מר ויצטום. וזה מה שיצא לי. ואזכיר בקיצור את הכללים המינימאליים. א. דילוג מינימאלי (כלומר מלה מסוימת למשל 'תורה' מצא במספר רב של דיגולים 3 16 75 97 וכו' וצריך לבחור את ה-3) בקטע יחסית קטן (כלומר לא ב...
על ידי עיניו כיונים
ג' אוגוסט 14, 2018 12:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השוואת מהדורות משניות
תגובות: 36
צפיות: 3017

Re: השוואת מהדורות משניות

ב'זכר חנוך' נעשתה בפי' הברטנורא הגהה ע"פ דפוס ראשון (איני יודע אם ההגהה מלאה), ובהרבה מקומות תיקנו שיבושים ושינויים וגם העירו על כך. התרשמותי היא שנעשתה שם עבודה יפה תוך עיון בדפוסים ובמפרשים כתוי"ט.
על ידי עיניו כיונים
ה' יולי 26, 2018 3:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 29345

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

מתפלא אני לראות כותבים המתלוננים על חוסר תרבות וחשוב להם שהכול יהיה ב"אווירה תרבותית", ויחד עם זאת בנשימה אחת, מעירים בפומבי פעם ופעמיים ושלוש הערות אישיות ומבזות כלפי אדם מוכר וידוע כאן. כנראה איני בקי כל כך ב"תרבותיות" זו שהם חדורים בה ואף מטיפים לה, אבל דרך ארץ וכבוד האדם ואהב...
על ידי עיניו כיונים
ג' יולי 17, 2018 12:11 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מילים בארמית בתורה
תגובות: 23
צפיות: 3232

Re: מילים בארמית בתורה

הגיעונו דברי הגאון רי"ח סופר שליט"א בספרו טל חיים סימן מ"ד בפתגמא דנא: לגבי מה שכתב רבינו בחיי "וכן בכתובים 'כי עשית משפטי ודיני" וכן עוד" וכו', לענ"ד פירושו של הגריח"ס דחוק ומוקשה. הן מחמת שאינו פשט הכתוב, וקשה לתלות פירוש כזה בסתימת לשון רב"ח, ועוד שעי...
על ידי עיניו כיונים
ו' מאי 25, 2018 10:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אקיל אקיל והא מיתנין" - מה זאת?
תגובות: 4
צפיות: 587

Re: "אקיל אקיל והא מיתנין" - מה זאת?

נ"ל יותר שכתוב 'הדא/חדא מיתמן'. [כהשערה, לפי הקריאה הנראית יותר 'הדא': אקיל אקיל הדא - מיתמן. האוכל (אקיל אקיל = אכול אכול??) כאן בעוה"ז (הדא) - הוא על חשבון חלקו בעוה"ב (מיתמן), וע"כ לא כ"א זוכה לב' שולחנות. ומצאנו יסוד זה בחז"ל בכמה מקומות. ולענין הסגנון, השוה למש&qu...
על ידי עיניו כיונים
א' מאי 13, 2018 5:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'עירוב'?
תגובות: 10
צפיות: 515

Re: 'עירוב'?

יש להעיר שהתרגום צולע במקצת (לשם דוגמא, חוצני הקפוטה לא מתנופפים, אלא - התנופפו. כפי הנראה גם הגבות הצלו על העיניים. אגב כך: ניקוד החיריק תחת הצד"י שגוי וצ"ל צירי ). אם כוונתך לניקוד מצִלות שבקטע המובא לעיל, כך הוא חוק הלשון בבינוני של שורשי הכפולים, והלמ"ד דגושה לתשלום הכפל (ובדומה ...
על ידי עיניו כיונים
ב' מרץ 26, 2018 9:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 117
צפיות: 4826

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

אך הוא מייחס את הדעה המגשימה לחלק מחכמי התלמוד: "וכמה היו מחכמי התלמוד הקדושים שמהם תצא תורה לישראל שלא נתנו לבם להתבונן בענין האלהות אלא הבינו המקראות כפשוטם ולפי תומם חשבו כי הקב"ה בעל גוף ותמונה".
על ידי עיניו כיונים
ב' מרץ 26, 2018 8:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת הראבד המאמין בהגשמה
תגובות: 117
צפיות: 4826

Re: דעת הראבד המאמין בהגשמה

א. קצת תמוה בעיני לומר שהתורה לא מדגישה בשום מקום שאין לקב"ה ציור ודמות ומשה רבינו צווח ואומר כי לא ראיתם כל תמונה ( אני יודע שאתה יכול לומר לא ראיתם אבל יש אבל בעיני זה עיקום הפסוק וכבר דנו בזה כאן) ב. עוד יותר תמוה בעיני המהלך שאתה עושה כאן. לו היית אומר הראב"ד סבר שאין בזה איסור כי זה ...
על ידי עיניו כיונים
ה' מרץ 15, 2018 12:43 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פיוטים אירופאיים במחזורים מזרחיים
תגובות: 12
צפיות: 905

Re: פיוטים אירופאיים במחזורים מזרחיים

הפיוט אשרי עין ראתה כל אלה הנאמר לאחר סדר העבודה מקורו באשכנז ומשוררי ספרד (אבן גבירול, אבן עזרא, וריה''ל) חיברו בתים משלהם לפיוט הנ''ל והשתמשו רק במשפט הראשון "אשרי עין ראתה כל אלה הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו" . הפיוט הזה עתיק מאוד (אפשר שהוא קודם לתקופת הגאונים) וידוע היטב במזרח (נמצא במס...
על ידי עיניו כיונים
ה' מרץ 08, 2018 9:19 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הרמב"ם המבואר - עוז והדר
תגובות: 8
צפיות: 1243

Re: הרמב"ם המבואר - עוז והדר

חד ברנש כתב:לא לשכוח לנקד את הרמב"ם והנו"כ.

לכאורה זו צריכה להיות מהדורה הפונה גם אל הציבור הרחב, מהם לומדי רמב"ם יומי, וכבר יש היום כמה הוצאות של משנה תורה מנוקד (רמב"ם לעם, מקבילי), כך שלא מופרך לנקד ולפסק. אדרבה יש בזה טעם לשבח.
על ידי עיניו כיונים
ש' פברואר 24, 2018 9:46 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 62
צפיות: 2769

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

המדקדק ר' משה בידינגן ניקד במרחָבְיָה (בתוך יוצר לשש"פ, מחזור של פסח כמנהג אשכנז ופולין, מיץ ה'תקע"ז, דף נד ע"ב, עמ' 380 בסריקת אוצה"ח), ובביאורו כתב שאין צריך לשנות את קמץ החית, עי"ש נימוקיו. אבל רש"ס ורוו"ה ניקדו בהלל 'במרחביה' חית בפתח. רש"ס ניקד בקמץ כפי ...
על ידי עיניו כיונים
ו' פברואר 23, 2018 10:55 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ענני במרחב - איך מנקדים?
תגובות: 62
צפיות: 2769

Re: ענני במרחב - איך מנקדים?

המדקדק ר' משה בידינגן ניקד במרחָבְיָה (בתוך יוצר לשש"פ, מחזור של פסח כמנהג אשכנז ופולין, מיץ ה'תקע"ז, דף נד ע"ב, עמ' 380 בסריקת אוצה"ח), ובביאורו כתב שאין צריך לשנות את קמץ החית, עי"ש נימוקיו. אבל רוו"ה ניקד בהלל 'במרחביה' חית בפתח. (תוקנה טעות ע"פ הערת הרב 'בעל קו...
על ידי עיניו כיונים
ב' פברואר 19, 2018 9:50 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: רצפת בהט
תגובות: 42
צפיות: 2828

Re: רצפת בהט

והרי לנו דוגמא נוספת לשיבושי בן יהודה ללשון הקודש... מה הקשר לבן יהודה? הוא כתב משהו בעניין זה? היכן? בן יהודה המציא את השפה העברית שבה אנחנו קוראים לקרקע רצפה בפ"א דגושה בעוד שמבואר לעיל שרצפה בפ"א דגושה היא גחלת, ורק כשהיא רפויה זה קרקע. 1. השפה העברית עתיקה מאוד (עיין: https://he.wikip...
על ידי עיניו כיונים
ב' פברואר 19, 2018 3:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי מילה שחציה נמחקה (בפי' עקידת יצחק)
תגובות: 18
צפיות: 910

Re: זיהוי מילה שחציה נמחקה

ארזי הלבנון כתב:מאיזו שנה כתה"י?

הכתיבה ספרדית, כה"י מתוארך בהשערה למאה השש עשרה. אין פרטים נוספים בקולופון וכד'.
על ידי עיניו כיונים
א' פברואר 18, 2018 8:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי מילה שחציה נמחקה (בפי' עקידת יצחק)
תגובות: 18
צפיות: 910

Re: זיהוי מילה שחציה נמחקה

בכ"י נ"י 639 (דף 143b בסיפרור כה"י, 148 בסריקה) כתוב: אחר שספו תמו כל הגבורות הנפלאות אשר נעשו ע"י הנביאים. דף כה"י באתר כתיב: http://web.nli.org.il/sites/NLIS/he/ManuScript/Pages/Item.aspx?ItemID=PNX_MANUSCRIPTS000101590 ואכן הלשון 'שנסתמו' אינו נקשר יפה עם 'גבורות' (אבל מת...
על ידי עיניו כיונים
ו' פברואר 16, 2018 2:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגדות של פסח - תשע"ח
תגובות: 33
צפיות: 3341

Re: הגדות של פסח - תשע"ח

מהדורה מחקרית של הגדה של פסח: http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... base=NNL01
על ידי עיניו כיונים
א' ינואר 21, 2018 6:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה המקור ל"קריאת ס"ת בשלוש שנים עד המאה ה-16 בארץ ישראל"?
תגובות: 8
צפיות: 594

Re: מה המקור ל"קריאת ס"ת בשלוש שנים עד המאה ה-16 בארץ ישראל"?

מה יש לזה עם הקריאה התלת-שנתית? (וכדומני שהדברים שהבאת כבר הובאו בקובץ שהבאתי למעלה) אדרבה, מכאן מוכח מה שכתבת שמנהג הקריאה התלת שנתית בטל כבר במאה הט"ז. ואכן עתה ראיתי שרובו של הציטוט שהבאתי מובא כבר במאמר שהעלית. מקודם לא טרחתי לעיין במאמר זה, כיון שהיה נראה מדבריך שאין שם ראיה מפורשת לענין ...
על ידי עיניו כיונים
א' ינואר 21, 2018 5:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה המקור ל"קריאת ס"ת בשלוש שנים עד המאה ה-16 בארץ ישראל"?
תגובות: 8
צפיות: 594

Re: מה המקור ל"קריאת ס"ת בשלוש שנים עד המאה ה-16 בארץ ישראל"?

הגה"ה, אחר השלמת הספר בשנה הש"ה ליצירה נתקבצו כל חכמי העיר צפת תוב"ב והסכימו כולם למנהג תושבי הארץ שלא להפריד' [את פרשיות תזריע ומצורע] . ועתה פעם אחרת בשנה הש"ח ליצירה נתקבצו כל חכמי העיר רבותינו הספרדים יצ"ו והסכימו להפרידם והפרידום ושלחו לחכמי המוסתערבים יצ"ו להפריד...
על ידי עיניו כיונים
ג' ינואר 09, 2018 1:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכת בכורות או מכת בצורת - סתירה במסורות על האוטוגרף של רש"י?
תגובות: 9
צפיות: 907

Re: מכת בכורות או מכת בצורת - סתירה במסורות על האוטוגרף של רש"י?

רבים עסקו בנושא האשכול. במאמר זה הובאו גירסאות כתבי יד של פירוש רש"י. כאן מאמר תגובה על הקודם. נחמה ליבוביץ' כתבה על הנושא בגליון זה . ו כאן אשכול קצר בפורום סו"ס. בתוך המאמר הראשון שקישרתי נכתב כך: ד. כתבי היד של רש"י להלן נתונים העולים מבדיקת כתבי היד החשובים של פירוש רש"י לתור...
על ידי עיניו כיונים
ש' דצמבר 23, 2017 9:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת לרבי יצחק דמן עכו
תגובות: 38
צפיות: 1971

Re: שו"ת לרבי יצחק דמן עכו

המשך דברי ריד"ע : ו'אני י'ה"ב ש'נ"ר ד'עת"ו מעיד עלי שמים וארץ ואת בוראם, כי בעכו ת"ו היינו יום אחד אנחנו התלמידים יושבים ושונים לפני מורי ה'ר' שלמה הצרפתי הקטן (= פטיט) ז'ל'ה'ה', ואגב גררא הגענו לדבר לפניו על אריסטוטליס * בעוצם חכמתו אשר השיג שהיה איש א-להי (= עוסק במושכלות...
על ידי עיניו כיונים
ש' דצמבר 02, 2017 9:57 pm
פורום: חנוכה
נושא: המתיוונים היו המיעוט
תגובות: 84
צפיות: 5744

Re: המתיוונים היו המיעוט

לענין תרגום שיה"ש, ראו תשובת רב האיי גאון (גנזי שכטר ב, ניו יורק תרפ"ט, עמ' 86-84): וששאלתם ...ולמה נגנז תרגום הכתובים. אם בשביל שאומרין כי יש בו גילוי הקץ, הנה תרגום מגלת אסתר עמנו ואין בה זכרון לקץ. ועוד, מי תרגם הכתובים. ואם בשביל הקץ, הדבר שיש בו זכרון הקץ יגנז והשאר ישאר. ...ואשר אמרת...
על ידי עיניו כיונים
ה' נובמבר 30, 2017 12:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נזירים בדורות שלאחר החורבן
תגובות: 16
צפיות: 1272

Re: נזירים בדורות שלאחר החורבן

היא שיחתי כתב:איזה נזירים ידועים היו לאחר החורבן?

שנים מחכמי א"י בדורות האמוראים נקראו "בר נזירא": לוי בר נזירא, (ר') שמעון בר נזירא (ויש שכתוב: שמעון נזירא).
על ידי עיניו כיונים
ב' נובמבר 20, 2017 2:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו האכיל כלב
תגובות: 39
צפיות: 2899

Re: עשיו האכיל כלב

מצאת כמה וכמה, אך כמובן לא ציינתי השוואות. בשיחתי עם העורכים שמעתי, שעמדו לפניהם כל כתבי היד של הירושלמי, הן השלם והן המקוטע והן מהגניזות, כשסריקת כתבי היד היתה מעולה, והם מבינים אותיות עברית טוב יותר מהספרדי שהתקשה לא מעט לפענח את ההערות על הגליון, כעדותו. ונעשתה השוואה מתונה בין כל הקטעים הקיימים...

עבור לחיפוש מתקדם