מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 239 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי וירטואלי
ד' ינואר 03, 2018 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תקנות חכמים - טעמים נוספים מלבד הגזירות
תגובות: 15
צפיות: 1030

Re: תקנות חכמים - טעמים נוספים מלבד הגזירות

תקנות חכמים - האם ניתן לומר שגם כאשר בדבריהם מופיע הטעם כגזירה אטו וכו', ישנם טעמים נוספים בשורש התקנה. כלומר שמאחר שתוקף תקנת חכמים היא בעיקר כשהיא באה משום משמרת, ולכן חיפשו אמתלא של גזירה כדי שיהיה הדבר חובה, אבל רצונם לתקן שמא היה כדי לקיים רעיון ערכי או הידור במצוה. השאלה היא האם מותר לומר כן....
על ידי וירטואלי
ג' דצמבר 12, 2017 9:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: לפי החזו"א איך יתכן סייעתא דשמיא בפסק?
תגובות: 27
צפיות: 2376

Re: לפי החזו"א איך יתכן סייעתא דשמיא בפסק?

שמעתי שיש בזוה"ק שמי שעשה מצווה ע"פ הוראת חכם (או בחכם המורה לעצמו) שלא באופן שנפסק להלכה, לא זו בלבד שניקה מאשמה, אלא גם פעל כל התיקונים בעולמות העליונים והוליד את כל המלאכים הנולדים מהמצווה כתיקונה. יודעים מקור? איני יודע מקור מהזוהר, אבל כן כתב בשו"ת חוות יאיר (סימן קצב): ...ולא ל...
על ידי וירטואלי
ג' דצמבר 12, 2017 9:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: לפי החזו"א איך יתכן סייעתא דשמיא בפסק?
תגובות: 27
צפיות: 2376

Re: לפי החזו"א איך יתכן סייעתא דשמיא בפסק?

ביחוסי תו"א? לא מוכר לי לע"ע. אולי התכוונת לשבה"ל (- http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=17&t=23561&p=268353#p268353) ? אבל יש קצת הבדל בין ההגדרה של החזו"א לשבה"ל. התכוונתי ליחתו"א, ערך רבי חנינא בן גמליאל, עמ' תלה-תלז יש"כ. דבריו אכן קרובים לד'...
על ידי וירטואלי
א' מאי 15, 2016 9:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?
תגובות: 25
צפיות: 2487

Re: הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?

בכלל לא ברור שרש"י מתכוון למצוא מקור גמור בקרא ד'אחרי רבים להטות' לביטול ברוב, ביטול ברוב הוא ענין מחודש מסברא או מהלכתא שאנו דנים את כל התערובת בדין אחד, אלא שבכלל ההלכה אנו מוצאים את הכוח של הרוב שכשם שבספיקות הולכים אחריו כך בתעובת הוא המנצח, ובאמת בתוספתא דנגעים פרק ה' [הביאה הר"ש בפ&q...
על ידי וירטואלי
ג' אפריל 26, 2016 9:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפי הירושלמי [יבמות פ"ד ה"ב] שלגוליית הפלישתי היו מאה אבות
תגובות: 8
צפיות: 1069

Re: לפי הירושלמי [יבמות פ"ד ה"ב] שלגוליית הפלישתי היו מאה אבות

וודאי הירושלמי התכוון שהוא ספק מזה ספק מזה, ולא שייתכן שיהיה בן של כמה בני אדם בבת אחת. הילך לשון הירושלמי שם: "שהערו בה [בעורפה אמו של גוליית] מאה ערלות פלשתים...עד שלא נסרח הזרע - האשה מעוברת משני בני אדם כאחת, משנסרח הזרע - אין האשה מעוברת משני בני אדם כאחת" (אגב גם ברפואה ידועה התופעה...
על ידי וירטואלי
ג' מרץ 01, 2016 8:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין חודש העבור בימי בית ראשון
תגובות: 90
צפיות: 6560

Re: דין חודש העבור בימי בית ראשון

אין לי פנאי להאריך. אבל כל הדיון כאן מתעלם מקיומם של המזלות [-במובן האסטרונומי כמובן, לא האסטרולוגי] וממשמעותן ביחס לשנה השמשית, הדבר פשוט שבתפיסה של שנת השמש יש משמעות לחלוקה לי"ב של המזלות, [- וכל החלוקה לי"ב בדווקא לכאורה נובעת מחדשי הלבנה אבל זה נושא נפרד] - ואם חפצים במקור הלכתי לענין...
על ידי וירטואלי
א' ינואר 10, 2016 8:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם פסיקה סותרת? אשכנזים וספרדים נשמות שונות?
תגובות: 54
צפיות: 4880

Re: האם פסיקה סותרת? אשכנזים וספרדים נשמות שונות?

אוצר החכמה כתב:
א. עניין הגילוי ההיתר שלו הוא אחר לגמרי כי הטענה של אין נחשים מצויים פירושה וממילא לא אסרו חז"ל. אני רק הוכחתי מהגמרא מעניין הגילוי שהקילו בו הגויים וגם ישראלים (כמו גבי ארמלתא) שלא מדובר בסכנה ברורה וניכרת.

כבודו חולק על הגמ' בע"ז?
על ידי וירטואלי
א' ינואר 10, 2016 8:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם פסיקה סותרת? אשכנזים וספרדים נשמות שונות?
תגובות: 54
צפיות: 4880

Re: האם פסיקה סותרת? אשכנזים וספרדים נשמות שונות?

בגמ' עבו"ז דף לא הני ארמאי זוקאני דהוו שתו גילויא ולא מתו איידי דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו ובבן איש חי שנה שניה פנחס ועל כן יש כמה דברים שהזהירו רז"ל בהם את ישראל משום סכנה כמו בשר עם דגים ומים של תקופה ומים שכונת המת וכיוצא דאין העכו"ם נזהרים בהם ועם כל זה אינם נזוקין והטעם כי מ...
על ידי וירטואלי
ה' דצמבר 17, 2015 8:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ובת צור
תגובות: 9
צפיות: 1192

Re: ובת צור

שברי לוחות כתב:יישר כח גדול ונפלא
ועתה למקור שנשא בת חירם מלך צור

יוספוס קדמוניות היהודים.
על ידי וירטואלי
ה' דצמבר 17, 2015 7:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד מתי נאמר אלו ואלו דברי אלוקים
תגובות: 13
צפיות: 1682

Re: עד מתי נאמר אלו ואלו דברי אלוקים

פלתי כתב:מעניין, מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר, סה"כ צח פנים. והלא קיי"ל ע' פנים לתורה.

http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=18290
על ידי וירטואלי
ה' דצמבר 03, 2015 8:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חותמו של חזקיהו המלך וסמלי עבודה זרה
תגובות: 50
צפיות: 4286

Re: חותמו של חזקיהו המלך וסמלי עבודה זרה

ברזילי כתב:תודה! ומצד שני נמצאו כאלפיים "חותמות למלך" בכל רחבי הארץ (ר' ויקי בערכו), ושם מתלבטים אם הכוונה "של המלך" או "אל המלך".

ז"ל ויקיפדיה חותמות לַ‏מֶּ‏‏לֶ‏ךְ הוא כינוי שניתן לידיות קנקני אגירה שבהן הוטבעה הכתובת "למלך", ומה זה ענין לחותמות שעל איגרות?
על ידי וירטואלי
ה' דצמבר 03, 2015 8:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חותמו של חזקיהו המלך וסמלי עבודה זרה
תגובות: 50
צפיות: 4286

Re: חותמו של חזקיהו המלך וסמלי עבודה זרה

(אגב, כתוב שם "לחזקיהו [בן] אחז מלך יהדה" - מדוע מניחים כי הל' פירושה "שייך ל..." ולא "מיועד ל"?) בזכרוני של' במובן של "שייך ל.." היא פורמולה ידועה בכתיבה של הזמן ההוא. ובכל מקרה לא נראה שהטביעו חותמת לפי כל נמען. ברור שלא טבעו חותמת לכל נמען, אבל המלך איננו ...
על ידי וירטואלי
ה' נובמבר 26, 2015 2:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחלוקת במציאות
תגובות: 43
צפיות: 4011

Re: מחלוקת במציאות

וראה בתשב"ץ ח"ג סימן קצח שמביא עדויות בלתי מהימנות ביחס לגודלה של אר"י ומתקשה לפי"ז בסוגיות.
על ידי וירטואלי
ד' נובמבר 18, 2015 2:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה
תגובות: 30
צפיות: 2394

Re: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה

אפשר גם להשוות את התוספתא לירושלמי, ושביום טוב התירו את מנהג אנשי ירושלים עד שיניחנו בארץ אבל בשבת כיון שצא בו הוא מוקצה. ואז יצא שבר"ה השופר מוקצה מיד גם ביו"ט בשחל להיות בחול. אבל לא הבנתי למה כת"ר מתאמץ להחזיק נגד דברי הנצי"ב. לא ראיתי את הנצי"ב בפנים. איך הוא מסביר את ה...
על ידי וירטואלי
ד' נובמבר 18, 2015 7:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה
תגובות: 30
צפיות: 2394

Re: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה

אפשר גם להשוות את התוספתא לירושלמי, ושביום טוב התירו את מנהג אנשי ירושלים עד שיניחנו בארץ אבל בשבת כיון שצא בו הוא מוקצה.

אבל לא הבנתי למה כת"ר מתאמץ להחזיק נגד דברי הנצי"ב.
על ידי וירטואלי
ג' נובמבר 17, 2015 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה
תגובות: 30
צפיות: 2394

Re: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה

אתה יודע מה, הירושלמי באמת חולק וסובר שהלולב מוקצה גם ביו"ט [ודלא כהנצי"ב] ואני אלך כהתוספתא שמפורש בה שדווקא בשבת.
על ידי וירטואלי
ג' נובמבר 17, 2015 3:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה
תגובות: 30
צפיות: 2394

Re: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה

הנושא של מי היה כך? איזה חילוק יש? שלא קשרו את הלולב לעמוד בשבת?
על ידי וירטואלי
ג' נובמבר 17, 2015 3:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תענית יום החופה לשליח קידושין
תגובות: 25
צפיות: 2080

Re: תענית יום החופה לשליח קידושין

סגי נהור כתב:לכאורה אין קשר בין חשש השכרות לשמחה, אלא לעצם האכילה. וכמו שכהן לא נושא את כפיו במנחה מחשש שכרות, ולא רק בימי שמחה.

בכל אופן מי שאכל אינו מנוע מלקדש באותו היום, לא להגזים.
על ידי וירטואלי
ג' נובמבר 17, 2015 3:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה
תגובות: 30
צפיות: 2394

Re: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה

לא הבנתי, בשבת יש איסור סקילה להוציא מרשות לרשות ואסור להעביר ד' אמות ברה"ר.

החילוק בין שבת ליו"ט מפורש בתוספתא, וכ"כ הנצי"ב ועוד אחרונים.
על ידי וירטואלי
ג' נובמבר 17, 2015 2:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה
תגובות: 30
צפיות: 2394

Re: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה

בתוספתא סוכה סופ"ב מפורש רבי יוסי אומר יו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת כיון שיצא בו ידי חובתו אסור לטלטלו, ואלא דאית ספרים דלא גרסי לה, [ועיין תוכ"פ לרש"ל באורך], ואמנם דלפי"ז ליכא פלוגתא בהא עם לירושלמי עם הבבלי, שהרי בבבל לא נטלו בשבת, וכ"כ הנצי"ב הנזכר. ועיקר ...
על ידי וירטואלי
ג' נובמבר 17, 2015 1:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תענית יום החופה לשליח קידושין
תגובות: 25
צפיות: 2080

Re: תענית יום החופה לשליח קידושין

לענ"ד אין קשר, האב הוא מקדש את ביתו והוא בכלל השמחה וחשש השכרות משא"כ השליח שאינו צד בענין, וגם בעצם אין טעם שיחול המנהג על השליח שעושה מעשה בעלמא בשביל משלחו.
על ידי וירטואלי
ג' נובמבר 17, 2015 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה
תגובות: 30
צפיות: 2394

Re: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה

בתוספתא סוכה סופ"ב מפורש רבי יוסי אומר יו"ט הראשון של חג שחל להיות בשבת כיון שיצא בו ידי חובתו אסור לטלטלו, ואלא דאית ספרים דלא גרסי לה, [ועיין תוכ"פ לרש"ל באורך], ואמנם דלפי"ז ליכא פלוגתא בהא עם לירושלמי עם הבבלי, שהרי בבבל לא נטלו בשבת, וכ"כ הנצי"ב הנזכר. ועיקר כ...
על ידי וירטואלי
ב' נובמבר 16, 2015 10:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה
תגובות: 30
צפיות: 2394

Re: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה

להשלמת הענין נשארה לא מבוארת התיבה 'מגויד', אולי מישהו יכול לעזור?
על ידי וירטואלי
ב' נובמבר 16, 2015 9:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה
תגובות: 30
צפיות: 2394

מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה

לשון הפייט הנעלם [מהגניזה הקהירית] לשבת ראש השנה מלך הזהיר בועד / שיהיו תוקעים בבית הועד / בשבת וראש השנה מלך חיזקם בלימוד / שיהא שופר קשור לעמוד / בשבת וראש השנה מלך ברר לעדה / שלא יתקעו אלא בפני ראשי תעודה / בשבת וראש השנה מלך רחש שלא ימשך ביד / אבל יינתן בו פה והוא מגויד / בשבת וראש השנה והחוקרים...
על ידי וירטואלי
א' נובמבר 15, 2015 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 5242

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

רק להדגיש שהויכוח שנופל בין הרב אוה"ח לרב ברזילי ברגעים אלו אם הדרשות היו ידועות למשה כולם, אינו תלוי בתלייה מוחלטת למה שכתבתי לעיל בגדרם של דרשות חז"ל לפי דבריו, שכן הדעת תיתן שאם אנו מייחסים למשה שלימות כוללת הרי גם מעצמו ידרוש את כל דרשות התורה לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא [ועכ"פ בעני...
על ידי וירטואלי
א' נובמבר 15, 2015 8:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ישמעאל חזר בתשובה, מתי חזר לסורו ?
תגובות: 5
צפיות: 761

Re: ישמאל חזר בתשובה, מתי חזר לסורו ?

עיין טורי אבן מגילה יז א
על ידי וירטואלי
א' נובמבר 15, 2015 7:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?
תגובות: 71
צפיות: 5242

Re: האם בית דין הגדול יכול לעקור לגמרי מצוה מהתורה?

אין לזה קשר ואת זה גם עקביה ידע. הנושא הוא השתנות ההלכה בכלל. אין לזה קשר לפסק דין מקומי של חכם על חתיכה מסויימת, וכבר הזכרתי את זה לעיל. אבהיר יותר אם זה לא ברור. בויכוח על עצם הדין ועל הדרש בתורה כל צד טוען שהצד השני אינו צודק. גם אם הוא סובר שמותר לסמוך על מה שהורה זקן, וחכם שהתיר או הכרעת השכל ...
על ידי וירטואלי
ה' נובמבר 05, 2015 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת הארץ בבית שני ע"י עזרא הסופר
תגובות: 7
צפיות: 1003

Re: קדושת הארץ בבית שני ע"י עזרא הסופר

מצאתי בכפו"פ פרק י שכותב מפורש שהמעשרות בשש השנים הראשונות היו מדרבנן לחוד ולא מדאוריתא ושלא כמו שצדדתי לעיל.
על ידי וירטואלי
ד' נובמבר 04, 2015 7:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת הארץ בבית שני ע"י עזרא הסופר
תגובות: 7
צפיות: 1003

Re: קדושת הארץ בבית שני ע"י עזרא הסופר

בעליה הראשונה, לא נתבסס היישוב כלל, ואף הופסקו העבודות על ידי פעילות של המן ושאר צרי יהודה. ורק לאחר מכן כאשר התחלו לבנות שנית התבסס הישוב. דרך אגב מעיון בפרקים אלו רואים, שבתחלה כאשר בנו עם אישור מפורש מהמלך, נחלו קשיים רבים ולא עלתה בידם למעשה. ולאחר מכן כאשר החלו לבנות בלא אישור, לפתע פתאום נמצא...
על ידי וירטואלי
ב' נובמבר 02, 2015 8:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת הארץ בבית שני ע"י עזרא הסופר
תגובות: 7
צפיות: 1003

Re: קדושת הארץ בבית שני ע"י עזרא הסופר

הטעם היחיד העולה על דעתי הוא שהעליה הראשונה בימי ששבצר הנשיא התרכזה רק סביבות ירושלים, ואילו קדושת עזרא הרי ע"כ לדעת חז"ל הקיפה את רוב חלקי ארץ ישראל ואפילו בעבר הירדן ובסוריה [מלבד לדעת המור וקציעה סימן שז שכיבושי בית חשמונאי נכללים בכלל גבולות עולי בבל, שא"כ אין הדבר מוכרח]. וממילא ...
על ידי וירטואלי
ב' נובמבר 02, 2015 7:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת הארץ בבית שני ע"י עזרא הסופר
תגובות: 7
צפיות: 1003

קדושת הארץ בבית שני ע"י עזרא הסופר

כמבואר בערכין לב ב ' אף ביאתן בימי עזרא מנו שמיטין ויובלות וקדשו ערי חומה ', קדושת הארץ בבית שני נעשתה ע"י עזרא הסופר בשנה השביעית לבנין הבית ולא בתחילת בניינו, ואע"פ שגם בעלייתו לא התקיימו תנאים נוספים של ביאת כולכם [-נדה מז וכתובות כה] או כל יושביה עליה [- לדעת רוב הראשונים גיטין לז]. אש...
על ידי וירטואלי
ש' אוקטובר 31, 2015 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 22187

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

חבל על הויכוח המתפתח כשדברי רבנו הבא"ח מתבארים בסוד ישרים ח"ב סימן ג http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1401&st=&pgnum=459 השבת מצאתי דברים יותר מפורשים לרבנו הבא"ח בהם הוא מתייחס גם לשאלת כדוריות הארץ וגם למיקומו של גן עדן, ובתו"ד ששאלת עיגול הארץ דיברו בה חכמי או...
על ידי וירטואלי
ד' אוקטובר 28, 2015 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 22187

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

לא יודע היכן דעת התלמוד הזאת והיכן מצאת הדברים בדברי ספר עליות אליהו [שהובאו לעיל] , אבל מקודם במהלך האשכול דנו כולם בדברי הגר"א בקיום חלונות הרקיע ובריבוע הארץ דהיינו שהשמש עולה בלילה מעל כיפת הרקיע, ואילו לדברי כת"ר אדרבה השמש שוחה בים הגדול ובמעמקי תהום רבה. ההשקפה שהשמש טובלת בלילה בי...
על ידי וירטואלי
ד' אוקטובר 28, 2015 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 22187

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

צופר הנעמתי כתב:
אוצר החכמה כתב:(אגב כבר נודע שדווקא בעניין זה קרובה דעת המדע המודרני יותר לדעת חז"ל מלדעת חכמי אוה"ע שם)

????????????????

ככה"נ כוונת הרב אוצר החכמה למחלוקת הראשונה של חכמי ישראל עם חכמי או"ה שלדברי הרמב"ם במוה"נ [ח"ב פ"ח] חזרו בהם גם בזה חכמי ישראל.
על ידי וירטואלי
ה' אוקטובר 22, 2015 8:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 22187

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

נגד ההו"א הלזו -- וכן לדברי הבן יהוידע, על הגמ' בב"ב (פד.) 'האי שמשא סומקתי היא', שם משמע שסברו שהעולם אינו כדור. והבן יהוידע אומר (אם הבנתי נכון את כוונתו) כי גם אם כרגע טוענים אנשי המדע שלא כחז"ל, אין להתייאש, ועוד יתברר שהאמת עם חז"ל וגם נגד זו - אמנם, לא לגמרי ברור בבן-יהוידע...
על ידי וירטואלי
ה' אוקטובר 22, 2015 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי
תגובות: 243
צפיות: 22187

Re: האם ידע הגר"א שהעולם כדורי

חבל על הויכוח המתפתח כשדברי רבנו הבא"ח מתבארים בסוד ישרים ח"ב סימן ג http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=459
על ידי וירטואלי
ב' אוקטובר 12, 2015 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך
תגובות: 288
צפיות: 26994

Re: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך

כמדומני שיש מאמר מקיף על נושאים אלו (של הלל"מ בלוח המחושב של הלל השני וכו') באחד מקבצי יודעי בינה כנראה כוונת כת"ר לפולמוס המתמשך שנפל בין ר' רחמים שר שלום לבין ר' שי וולטר, כשדברי ר"ש וולטר נתפרסמו בקובץ יודעי בינה, ניתן לקרוא הכל באתר דעת http://www.daat.ac.il/daat/shabat/luach/hai...
על ידי וירטואלי
ב' אוקטובר 12, 2015 11:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך
תגובות: 288
צפיות: 26994

Re: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך

בדעת הרמב"ם שבזמן שאין ב"ד שוב מהללמ"מ מקדשים עפ"י חשבון כתב הגרי"ז [חידושי מרן רי"ז הלוי על קדוש החדש פ"ה ה"א] שהחשבונות עצמן הן מהללמ"מ אמנם חזו"א או"ח סוף סימן קמ בדבריו נגד הגר"ד שפירא כותב 'ובעיקר חשבון שלנו שכתב הר"מ שהוא הללמ&qu...
על ידי וירטואלי
ב' אוקטובר 12, 2015 11:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כשהרמ"א מצטט את ר' שלמה דובנא......
תגובות: 9
צפיות: 1164

Re: כשהרמ"א מצטט את ר' שלמה דובנא......

אבא יודן כתב:מתי יצא ה"תורת העולה" לאור.?
זה מזמן שאני מחפש אחריו

בשנת תשעה ע"י הוצאת אבן ישראל.
על ידי וירטואלי
ב' אוקטובר 12, 2015 10:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך
תגובות: 288
צפיות: 26994

Re: תיקונים לפסקי תשובות - בענין קו התאריך

בהנחה שדיני מולד זקן מבוססים על מימרא זו, למה אי"ז בכלל דעת כמה ראשונים שסוד העיבור עפ"י חשבון כולו הללמ"מ?

אא"כ כוונתכם שהללמ"מ רק כלפי הדין ולא כלפי הטעם, ועדיין דוחק.

עבור לחיפוש מתקדם