החיפוש הניב 513 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלוריש
ד' ינואר 17, 2018 7:07 pm
פורום: חנוכה
נושא: גדר החיוב לנהוג כמהדרין מן המהדרין
תגובות: 9
צפיות: 789

Re: גדר החיוב לנהוג כמהדרין מן המהדרין

קיבלו עלייהו כחובה - האם מותר להדליק נר חנוכה לפי עיקר התקנה? הרב אשר וייס:
http://beinenu.com/sites/default/files/ ... 7_75_0.pdf
על ידי פלוריש
ג' ינואר 16, 2018 6:30 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' הלל כגן ויחוסו המפתיע
תגובות: 27
צפיות: 1261

Re: ר' הלל כגן ויחוסו המפתיע

ובכן שמעתי שר' צבי זונשיין הנזכר היה חתנו של ר' חיים סתהון מחבר הספר הנודע ארץ חיים. נשמע מופרך, אבל המקורות אמינים... מה כל כך מופרך בזה? הרי הג"ר חיים סתהון, למרות שם משפחתו החאלבי, לא היה ספרדי קונבנציונאלי, הוא היה כמעט אשכנזי. זו כמובן הפלגה מופלגת. תוכן ספרו וסגנונו, מעידים כיצד הוא תפס ...
על ידי פלוריש
ד' ינואר 10, 2018 5:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה במוסד הרב קוק?
תגובות: 5
צפיות: 486

Re: צנזורה במוסד הרב קוק?

חי' הרשב"א לע"ז נדפסו בצורה לא מקצועית על ידם לפני הרבה שנים, ומאז לא חזרו להדפיס אותו. מסתמא זה משום שנתברר שחלק גדול מחי' הרשב"א באמת הוי תוס' הרא"ש. מטעם זה לא נדפס חי' הרשב"א לע"ז באותה צורה של שאר חלקים של חי' הרשב"א. אבל למעשה נכון לגבי כל ספרי מהר"ק, ש...
על ידי פלוריש
ג' ינואר 09, 2018 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת (או רינה של תורה)
תגובות: 60
צפיות: 3074

תעשיית הצדקה והסגולות

ואמר שאפילו אם נניח שבכך העניים מרויחים עוד מעט, הרי אין שווה לשם כך לחנך דור שלם לעשות הטפל עיקר, כי בזה יש הפסד יותר גדול, לעניים ולעשירים.
מתוך מדור הזיכרון בספר זכר ראובן (נדל), על תעשיית הצדקה והסגולות
על ידי פלוריש
ג' ינואר 09, 2018 1:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חדש 'מאחורי הפרגוד' <פירורים משולחן גדולי הדור>
תגובות: 27
צפיות: 2910

Re: ספר חדש 'מאחורי הפרגוד' <פירורים משולחן גדולי הדור>

זהירות יתירה בעריכת ספר 'אילת השחר' כאשר הגראי"ל הכין לדפוס את ספרו "איילת השחר" על מסכת בבא קמא, הייתה עמו מערכה גדולה בדברי הגרי"ז מבריסק, שעיקרה - השגות רבות מכל המסכת לאורכה ולרחבה על שיטתו של הגרי"ז (היסוד הידוע שלו על "תולדותיהם לאו כיוצא בהם" שבתחילת מסכת ב...
על ידי פלוריש
ב' ינואר 08, 2018 7:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת מתיבתא של עוז והדר
תגובות: 28
צפיות: 3596

Re: מהדורת מתיבתא של עוז והדר

אצרף כאן דברים שכתבתי לפני הרבה שנים, כשכרכי המתיבתא הגיעו לישיבתי לראשונה (הדברים כלשונם, ואולי היום הייתי כותב אחרת). מתיבתא - על מה ולמה בסיעתא דשמיא ובעזרת התורמים הגיעו לישיבה כ-30 כרכים של 'מתיבתא'. מה הצורך בזה, תשאלו, הרי יש לנו שוטנשטיין! וכן, הסיבה שהספרים הובאו לכאן היא ה"מאחורה"...
על ידי פלוריש
א' ינואר 07, 2018 8:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 1676

Re: רשעות או טיפשות?

כדכד כתב:הבהרה:
דברי לעיל נכתבו בציניות מוחלטת

אולי אתה התכוונת בציניות, אבל משפט כזה נאמר לעיתים ברצינות (כמה מקרים אני מכיר בעצמי)
על ידי פלוריש
א' ינואר 07, 2018 7:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תקנות חכמים - טעמים נוספים מלבד הגזירות
תגובות: 15
צפיות: 308

Re: תקנות חכמים - טעמים נוספים מלבד הגזירות

מפורש בדברי הרמב"ן שאף שמצינו בגמרא טעם לכל אחד ואחד מהשבותים, גזירה אטו עשיית מלאכה, יש להם טעם אחד כללי שרצון התורה שתהיה לנו מנוחה מהטורח והעמל. ויסודו הוא מדאורייתא לעשותו יום שביתה ומנוחה, אבל חכמים גדרוהו בגדרי גזירות שיש להם תוקף. כך אכן כתב הרמב"ן, אבל אין זה סותר את מה שכתב הרב י...
על ידי פלוריש
ש' ינואר 06, 2018 11:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובה בפרסום ראשון מהגרע"י יוסף - משנה ראשונה בדין האתיופים?
תגובות: 129
צפיות: 11576

Re: תשובה בפרסום ראשון מהגרע"י יוסף - משנה ראשונה בדין האתיופים?

מה שנותר לברר הוא, האם כללי הלוח של הפלאשים דומה ללוח הנוצרי או ללוח היהודי. אני מניח שזה דומה לנוצרי עם שינויים, ושינויים אלו הם מן הסתם יכולים להסביר טוב יותר התהליך שהפלאשים עברו אחרי שהתפצלו מאחיהם הנוצרים. חיפוש קצר שעשיתי ברשת מעלה כך: "הלוח היהודי שנהגו בית ישראל מונה את החודשים במספר מ...
על ידי פלוריש
ה' ינואר 04, 2018 2:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 256
צפיות: 15956

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

בריקוד שמעתי לטעון שכיוון שכל האיסורים הם בעצם משמיע קול (ושיטת הירושלמי שאפילו לא בדרך שיר אסור) איסור ריקוד שאסרו חז"ל הוא כאשר רוקעים ברגלים להשמעת קול. ראיה ברור לכך מקידוש לבנה: כשם שאני רוקד כנגדך. ובנוסח הספרדים "ירקדו כנגדי להזיקני", והיינו רקיעה ברגלים (כאדם המנסה להבהיל חתו...
על ידי פלוריש
ה' ינואר 04, 2018 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חובת מחאה באופן שברור שלא יועיל
תגובות: 9
צפיות: 291

Re: חובת מחאה באופן שברור שלא יועיל

כמדומני זה קשור לויכוח בין הרב משה מלכה לרב יצחק זילברשטיין בקשר להפגנות השבת בפתח תקוה, תחומין ז-ח. הובאה שם גם תשובת הגרי"ש אלישיב בזה, הלא כן? אכן, הובאו שם תשובות נוספות, של הגריש"א ושל הרב שמחה קוק [ובספרו נדפס עם הוספות] ועוד. בהפנייתי התכוונתי בעיקר לנקודה אחת, שהרב מלכה במאמרו דן ...
על ידי פלוריש
ג' ינואר 02, 2018 8:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש הפוסק שאב חייב ללמד בנו שחיה?
תגובות: 11
צפיות: 351

Re: האם יש הפוסק שאב חייב ללמד בנו שחיה?

ר' יואל בן-נון, מחביון עוז עמ' 40: חובה יסודית "ללמד את בני יהודה קשת" (שמו"ב א' יח), ובכלל זה גם כללים יסודיים ליוצאים לדרך, קורס בסיסי בהחייאה ובעזרה ראשונה, בידיעת הארץ ובקריאת מפה, וכמובן לימוד שחייה. כל זה כלול בחובת האב ללמד את בנו "להשיטו במים" (קידושין כ"ט ע&quo...
על ידי פלוריש
ג' ינואר 02, 2018 1:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: חובת מחאה באופן שברור שלא יועיל
תגובות: 9
צפיות: 291

Re: חובת מחאה באופן שברור שלא יועיל

כמדומני זה קשור לויכוח בין הרב משה מלכה לרב יצחק זילברשטיין בקשר להפגנות השבת בפתח תקוה, תחומין ז-ח.
על ידי פלוריש
ה' דצמבר 28, 2017 8:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: טובה סכלות מחכמה
תגובות: 20
צפיות: 2108

Re: טובה סכלות מחכמה

לפעמים הצורך של אנשים בסיפורים כמה הגדולים היו 'אנשים טובים' ונהגו כפי שמתבקש מכל אדם אחר, הוא בגלל שישנם שומרי מצוות שמאבדים את ה'טבעיות' שלהם.
לפעמים אי אפשר לשכנע אדם במשהו פשוט, נניח לציית לחוקי התנועה, בלי לספר לו כמה מרן פלוני זצ"ל היה מקפיד להזהר מכל נדנוד של חשש ספק-אי-זהירות-בכביש.
על ידי פלוריש
ב' דצמבר 25, 2017 12:28 am
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי
תגובות: 35
צפיות: 2896

Re: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי

טוב כתב:תגובה שמסר לי אבי קלמן על הקובץ תשובות קצרות לחוברת הרב סילבצקי

על ידי פלוריש
א' דצמבר 24, 2017 5:10 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם מותר לברך על הנרות כמה פעמים באותו לילה?
תגובות: 4
צפיות: 209

Re: האם מותר לברך על הנרות כמה פעמים באותו לילה?

אחד החברים כאן שלח לי בפרטי לעיין במאמר המצורף:
על ידי פלוריש
ה' דצמבר 21, 2017 2:25 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם מותר לברך על הנרות כמה פעמים באותו לילה?
תגובות: 4
צפיות: 209

Re: האם מותר לברך על הנרות כמה פעמים באותו לילה?

כנראה לשואל ולרמב"ם היה ברור שמדובר בשליח שמדליק בשביל מישהו אחר (כגון שלא נמצא בביתו או אלמנה שלא בקיאה בפרטי המצווה ומעדיפה שאחרים ידליקו לה), ובמקרה כזה תלוי הדבר בכוונה. אולם בנוגע לראייה צ"ע. וכבר דנו בזה וביחס בין הדברים ובין דברים מקבילים במשנה תורה (ויש שם שינו"ס). כמדומני תמ...
על ידי פלוריש
ה' דצמבר 21, 2017 7:05 am
פורום: חנוכה
נושא: האם מותר לברך על הנרות כמה פעמים באותו לילה?
תגובות: 4
צפיות: 209

האם מותר לברך על הנרות כמה פעמים באותו לילה?

מה פשר דברי הרמב"ם כאן? תשובת הרמב"ם מהד' בלאו סי' רכב: שאלה: ומה יאמר אדוננו בדבר מי שהדליק נר חנוכה וברך עליו, וחזר והדליק נר חנוכה אחר או ראהו, היחזור ויברך על הדלקתו או על ראיתו, וכן פעם אחר פעם, או לאו? התשובה: הדבר בזה תלוי בכוונת המברך כמו בשאר הברכות. אם היתה כוונתו להדליק נרות הרב...
על ידי פלוריש
ד' דצמבר 20, 2017 9:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברייתא דל"ב מדות דר"א בנו של ריה"ג
תגובות: 10
צפיות: 295

Re: ברייתא דל"ב מדות דר"א בנו של ריה"ג

שתי מהדורות שיצאו בשנים האחרונות למשנת רבי אליעזר בנו של ריה"ג: * הוצאת טוב טעם ודעת, ירושלים תשס"ג - מנוקד ומפוסק, עם מר"מ וציונים (ולעיתים ביאורים קצרים). בסופו מפתח ותוכן עניינים מפורט. מלבד עמודי הספר, הוסיפו בצדדים את עמודי מהד' ענלאו. * מהדורת רמ"ש אייזנטל, ביתר עילית תשס&q...
על ידי פלוריש
ד' דצמבר 20, 2017 9:09 pm
פורום: חנוכה
נושא: מבחר מאמרים לחנוכה מתוך 'נרו יאיר' לזכר עודד חמדי ע"ה
תגובות: 3
צפיות: 261

Re: מבחר מאמרים לחנוכה מתוך 'נרו יאיר' לזכר עודד חמדי ע"ה

נותרו כעת 180 עותקים, ניתן לרוכשם אצל מכון מש"ה.
הספר נשלח לאוצה"ח וייכלל בגירסה הבאה.
על ידי פלוריש
ג' דצמבר 19, 2017 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחלוק על ראשונים
תגובות: 152
צפיות: 9299

Re: לחלוק על ראשונים

נ"ל שמלבד האפשרות לחלוק על קדמונים מחמת ראיה או סברא ישנה אפשרות שלישית... לחלוק בגלל שלא מבינים את דבריו, וממילא קשה להתייחס אליהם כרלוונטיים אלינו כאשר נראה לנו שצריך להיות אחרת. כעין זה כתב החזו"א לגר"א פליצ'ינסקי (שלום יהודה עמ' קפג, בדין קרפף שנזרע רובו): אין אנו תלמידי הטושו&qu...
על ידי פלוריש
ג' דצמבר 12, 2017 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 203
צפיות: 9732

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לפי הנחת היסוד של מר שמנחה טעונה תפלין מצד עצמה ושתפלין דר"ת אינם תפלין אז היה צריך להניח תמיד תפלין דרש"י במנחה. מי שמניח תפלין דר"ת במנחה כנראה סובר אחרת מאחת משתי הנחות היסוד הנ"ל. חוץ מזה חידוש כזה של כת"ר ראוי שיובאו לו מקורות ולא יפטור עצמו ב"הרי יש כו"כ מקו...
על ידי פלוריש
ב' דצמבר 11, 2017 9:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעת שמו בברית
תגובות: 1
צפיות: 179

Re: שמיעת שמו בברית

מנהג אלג'יר (לכל הפחות חלק מיהודי אלג'יר) לעצור באמצע הקדיש שלאחר הברית (כלומר בסוף הקדיש, לפני התוספת של על ישראל) ולעשות מי שברך למי שזכה לשמוע את שמו בברית
על ידי פלוריש
א' דצמבר 10, 2017 10:36 pm
פורום: חנוכה
נושא: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?
תגובות: 15
צפיות: 781

Re: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?

האם באמת ניתן לומר שהשאירו את הנרות בחוץ, [כמו שיתכן שכתב חת"ס בחידושיו לשבת ואינו תח"י כעת], והלא מצות מנורה היא בהארת בית המקדש [וכמו שנראה במדרשים בפ' תצוה], ואם לא האם הביאור הנכון הוא כפשוטו שהכוונה לבית המקדש, מה ידוע לכם על כך? את החידושים על שבת שם לא ראיתי, אך ראיתיו בחת"ס ה...
על ידי פלוריש
א' דצמבר 10, 2017 7:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ערכין ז. - תנא היכא קאי דקתני "פשיטא" (הריגת עובר)
תגובות: 6
צפיות: 290

Re: ערכין ז. - תנא היכא קאי דקתני "פשיטא" (הריגת עובר)

המאמר העיקרי של הרב רצון ערוסי הוא זה:
ובתחומין א' העיר על דבריו משה דרורי, ובתחומין ב' באה תגובת המחבר
על ידי פלוריש
א' דצמבר 10, 2017 7:41 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: ירושלים - הבירה?
תגובות: 65
צפיות: 1948

Re: ירושלים - הבירה?

אגב חיפוש עניין אחר מצאתי את הדבר הבא: בעקבי הצאן סי' לג הערה 1 עמ' רכב: והנה מדינת אמריקא עוד לא קיבלה את קביעות ממשלת מדינת ישראל על ירושלים כעיר הבירה, ועדיין נוקטת שתל אביב היא עיר הבירה. ויש דורשים לשבח, שבאמת מן הנכון שלא לקבוע את ירושלים כעיר הבירה, מאחר שאין הממשלה הנוכחית שבארץ מלכות בי&quo...
על ידי פלוריש
ש' דצמבר 09, 2017 10:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 117
צפיות: 4991

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

לתרגומו של פרענקיל בעיה נוספת, לענ"ד, והיא שם הספר "כתובים אחרונים", כאילו מדובר בהמשך לא מוכר של התנ"ך ולא בספר חיצוני מתקופת בית שני.
כמה מהמפרשים (כמדומני היד דוד בסנהדרין ועוד) מסבירים ש"הקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא", הכוונה למי שעושה את אותם מקרא.
על ידי פלוריש
ש' דצמבר 09, 2017 9:57 pm
פורום: חנוכה
נושא: ופרצו בו פרצות
תגובות: 7
צפיות: 280

Re: ופרצו בו פרצות

בפיהמ"ש לשקלים (ו, ג) כתב הרמב"ם: שלוש עשרה פרצות שפרצום מלכי יוון בעזרה, וחזרו מלכי בני חשמונאי וגדרום, כמו שיתבאר במדות. וכשהיה אדם מגיע למקום פרצה מהן משתחוה דרך הודאה. והדבר תמוה, שהרי במידות נתבאר שהפרצות היו בסורג. ואפשר ששברוהו בכ"מ שהיה האבן המכריזה שנכרי לא יכנס וא"כ פרצ...
על ידי פלוריש
ו' דצמבר 08, 2017 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי חיבר קונטרס "אילה שלוחה"
תגובות: 2
צפיות: 192

Re: מי חיבר קונטרס "אילה שלוחה"

חלמישצור כתב:על כל העניין ראה בהקדמת ר' הראל כהן למאמר ריהטא דחקלאי

מופיע כאן: http://asif.co.il/wpfb-file/02-pdf-31/
על ידי פלוריש
ד' דצמבר 06, 2017 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: איזבל ועתליה
תגובות: 3
צפיות: 162

איזבל ועתליה

חברי ואני נתקשנו בכמה עניינים הקשורים לאיזבל ועתליה: בסוגיית פסלותו של אדם מקהל גרים למלוכה דנו על רחבעם ועל אגריפס, ולא מצאנו דיון על אחזיה בן עתליה בת איזבל. ובכלל, לגבי הגיור, מי בדיוק גייר את איזבל ואת עתליה הרשעיות וכיצד זה תפס? ועוד, מדוע מעלים תמיד את רות ונעמה כ'כתם' של גיור על משיח בן דוד, ...
על ידי פלוריש
ד' דצמבר 06, 2017 1:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלכים ומלחמות
תגובות: 4
צפיות: 170

Re: מלכים ומלחמות

ראה בספר בציר אביעזר: https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?106882&, במאמר העשירי - "זכור מלחמה אל תוסף".
על ידי פלוריש
ג' דצמבר 05, 2017 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה (במיוחד) על גדול בישראל מבוגר שחולה
תגובות: 13
צפיות: 467

Re: תפילה (במיוחד) על גדול בישראל מבוגר שחולה

אדם ישיש, מעצם היותו ישיש, הוא חולה.
לכן לכאורה לאחר שיצא אותו גדול מחשש סכנת חיים ממשית, אין צורך להמשיך בתפילות התכופות אלא לחזור 'לנוהל הרגיל'.
[למשל הרב שטיינמן, וכי לפני שאושפוז היה בריא לגמרי?! אלא יש לחזור לתפילות שהיו קודם האישפוז, כל קהילה לפי מנהגה]
על ידי פלוריש
ב' דצמבר 04, 2017 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך לבשל ביצים תמיד אי זוגי או לא פחות משלוש??
תגובות: 6
צפיות: 229

Re: האם צריך לבשל ביצים תמיד אי זוגי או לא פחות משלוש??

כאן אתה כבר נכנס לנקודה שפותח האשכול לא רצה לדון בה, שבימינו הביצים לא מופרות ואין צורך לחשוש לזה
על ידי פלוריש
א' דצמבר 03, 2017 11:21 pm
פורום: חנוכה
נושא: בדין חנוכיה חשמלית
תגובות: 5
צפיות: 178

Re: בדין חנוכיה חשמלית

מה באמת דעת המכשירים, ואיך דוחים את טעמם של הפוסלים? לא עיינתי כעת בספרים, אך לכאורה עבודת המכשירים לדחות את טעם הפוסלים אינה מאוד קשה, כיוון שרוב דברי הפוסלים אין יסודם בגמרא ובראשונים אלא בסברות. בית יצחק: 1. אבל שאר שמנים כשרים. 2. אין בזה בעיה, הרי בזמן חז"ל היו מדליקים בשמן כל השנה. כף הח...
על ידי פלוריש
א' דצמבר 03, 2017 11:13 pm
פורום: חנוכה
נושא: בדין חנוכיה חשמלית
תגובות: 5
צפיות: 178

Re: בדין חנוכיה חשמלית

כמדומה שהמקיף ביותר בנושא זה הוא הרב פייטל לוין במאמרו 'חנוכיה חשמלית' שבתחומין ט. אגב, הוראת הרבנות הצבאית מזה שנים היא שאין יוצאים ידי חובה בהדלקה בפנס. ואם אי אפשר להדליק (כגון חייל בצוללת), הוא אנוס ופטור, אף שיש 'עניין' להדליק נס בתור פרסומי ניסא והתעוררות הלב . והנה, השנה דרש הרב בן ציון קוק ב...

עבור לחיפוש מתקדם