החיפוש הניב 1312 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישראל אליהו
ה' אפריל 18, 2019 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: קבלת שבת ותפילה מוקדמת בע"ש ופסח
תגובות: 2
צפיות: 62

Re: קבלת שבת ותפילה מוקדמת בע"ש ופסח

בברכת יצחק לגר"י ברכה, הסתפק בזה, יען שלהמקובלים, תיקון הלילה מתחיל מתפילת ערבית [אשר מעלתה חשובה יותר מכל השנה].
על ידי ישראל אליהו
ג' אפריל 16, 2019 10:55 am
פורום: פסח
נושא: כורך - ואומרים "בלא טבול ובלא ברכה, זכר למקדש כהלל"
תגובות: 3
צפיות: 87

Re: כורך - ואומרים "בלא טבול ובלא ברכה, זכר למקדש כהלל"

עד שהרב ח"ב יפרסם את מאמרו החשוב, בינתיים תוכל לעיין בספר הפסח במועדו סימן לה.
על ידי ישראל אליהו
ג' אפריל 16, 2019 8:46 am
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה שאינה כשירה לפסח במשך חודש ניסן עד הפסח
תגובות: 40
צפיות: 2900

Re: מצות חמץ קודם הפסח

לבי במערב כתב:
ישראל אליהו כתב: . .

אם "אין נקיון" - המצות, לכאורה, בגדר "ודאי חמץ". הלא כן?

יש ביטולים מעיקר הדין
על ידי ישראל אליהו
ב' אפריל 15, 2019 9:20 am
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה שאינה כשירה לפסח במשך חודש ניסן עד הפסח
תגובות: 40
צפיות: 2900

Re: מצות חמץ קודם הפסח

האם מותר לאכול מצות חמץ מר"ח ניסן לנוהגים לא לאכול מצות מר"ח? יש לדון אם יש לזה טעם מצה, ואם מה שהוא חמץ הוא סיבה להקל. אם כבר דנו אשמח אם יפנוני. כמדומני, ש"מצות חמץ" הן לא ודאי חמץ. רק שאין השגחה משעת קצירה, ואין מים שלנו וכו', ואין נקיון. אבל המצות עצמן נאפות בתוך דקות ספורות.
על ידי ישראל אליהו
א' אפריל 14, 2019 9:59 pm
פורום: פסח
נושא: 'אפיקו מן' - אסופת מיני מתיקה בהלכה ובאגדה לחג הפסח
תגובות: 13
צפיות: 297

Re: 'אפיקו מן' - אסופת מיני מתיקה בהלכה ובאגדה לחג הפסח

ישנו וורט יפה מאת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל: אף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. כבר עמדו המפרשים בשאלה מה המיוחד בהלכה זו אצל הבן החכם, הרי רבות הן הלכות הפסח, ומדוע פרט המגיד דוקא הלכה זו. וכבר עמדו על כך הראשונים, וביארו שילמד אותו עד ההלכה האחרונה של ליל הסדר, שהיא שאי...
על ידי ישראל אליהו
א' אפריל 14, 2019 9:54 pm
פורום: פסח
נושא: בעל הבית המחלק מצה למסובים - מתי יאכל?
תגובות: 1
צפיות: 80

Re: בעל הבית המחלק מצה למסובים - מתי יאכל?

הרי בלכתחילה יש לבלוע כל הכזית בבת אחת, וא"כ בזמן זה שלועס, יכול לחלק.
וחוץ מזה, הרבה נוהגים לתת קערות לכל הגדולים, או לכל הפחות ג' מצות לכל הגדולים.
על ידי ישראל אליהו
ו' אפריל 12, 2019 8:51 am
פורום: פסח
נושא: מצות רכות לשבת אסרו חג
תגובות: 6
צפיות: 146

Re: מצות רכות לשבת אסרו חג

אחרי שראיתי את זה - והאשכנזים האוכלים רקיקים בפסח ונוהגים לדמיין בערגה ושקיקה את אחיהם מתפוצת תימן המנגבים עתה לאפ"ה בחומו"ס להנאתם ולטובתם, ידו ידעו שלחינם יקנאו קנאת איש מרעהו, שאין טעם לאפ"ה כטעם מצה גם כי רכה, ויש לטעום לפני שמקנאים ותול"מ. אכן כדבריכם כן הוא ואף אני הק' נתנ...
על ידי ישראל אליהו
ו' אפריל 12, 2019 12:27 am
פורום: פסח
נושא: מצות רכות לשבת אסרו חג
תגובות: 6
צפיות: 146

Re: מצות רכות לשבת אסרו חג

מציאה יפה מאד
אבל אדרבה משם ראיה ששאר המצות היו בזמנם רכות. ודוקא שלשת המצות היו עושין אותן קשות [ולא מחמת חימוץ, אלא זכר לעיגון מצרים].
על ידי ישראל אליהו
ו' אפריל 05, 2019 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה
תגובות: 16
צפיות: 299

Re: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה

ובמילים אחרות:
המתעסק בבצק הוא השומר, ואילו העומד על גביו הוא שומר שהשומר ישמור טוב. אבל לא שמר בעצמו.
על ידי ישראל אליהו
ו' אפריל 05, 2019 12:14 am
פורום: פסח
נושא: הכשרת תנור אפייה לפסח
תגובות: 22
צפיות: 1080

Re: הכשרת תנור אפייה לפסח

כת"ר מביא ראיה מליבון חמור, שהוא עד כדי שניצוצות ניתזין הימנו, ואז באמת א"צ להוציא החלודה.
אבל אנו עוסקים בליבון קל (שכן רוב תנורי דידן לא יכולים להגיע לחום של ניצוצות ניתזין), שדינו כהגעלה, והגעלה מפליטה ולא שורפת.
על ידי ישראל אליהו
ה' אפריל 04, 2019 11:29 pm
פורום: פסח
נושא: הכשרת תנור אפייה לפסח
תגובות: 22
צפיות: 1080

Re: הכשרת תנור אפייה לפסח

למה לא צריכים? יש לך ראיה?
אם זה שוה להגעלה אז צריכים להעביר החלודה כהגעלה.
על ידי ישראל אליהו
ה' אפריל 04, 2019 11:05 pm
פורום: פסח
נושא: הכשרת תנור אפייה לפסח
תגובות: 22
צפיות: 1080

Re: הכשרת תנור אפייה לפסח

חתיכות שרופות זה לא מספיק, כי בהגעלה צריך להעביר את הלכלוך והחלודה בשביל שיפלוט.
והחום המירבי בתנור [סטנדרטי] לא מגיע לליבון אלא לליבון קל שהוא שוה להגעלה.
כך שגם המקילים להצריכו הגעלה, בפועל זה כמעט ולא שייך. יד ברגים בדלת, וחריצים בדפנות וכו'...
על ידי ישראל אליהו
ה' אפריל 04, 2019 7:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות
תגובות: 50
צפיות: 1198

Re: דעת רבני עדות המזרח בענין הבחירות

ישנה הקלטה מאת מורינו הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, שאומר במפורש, שהגרע"ע רק פעם אחת הצביע, ואח"כ ביקש מחילה מראב"ד העדה החרדית.
ומעניין שהוא הוסיף "אני מעיד בדיוק". וכנראה בא לאפוקי משמועות אחרות.
ומי יבא אחריו?
על ידי ישראל אליהו
ה' אפריל 04, 2019 7:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון לא - חדש!
תגובות: 18
צפיות: 1141

Re: קובץ עץ חיים גליון לא - חדש!

איש_ספר כתב:כשראיתי את הכותרת על ברכת מעין שבע בליל שבת, תמהתי, שכן הכותב הרב גבאי לא חשוד על טחינת מים שלנו. אכן כפי הנשמע יש שם חידושים גדולים, לדבריו המנהג בכל הישן (כמה ישן?) ברוב הקהילות היה לומר את הברכה. אם כנים הדברים, מדובר בחידוש גדול. לע"ע לא קראתי עדין את המאמר וכל דברי הם מפי השמועה.
על ידי ישראל אליהו
ג' אפריל 02, 2019 11:55 pm
פורום: פסח
נושא: צירוף סל של מצות על מנת לחלקה האם מתחייב בחלה
תגובות: 3
צפיות: 105

Re: צירוף סל של מצות על מנת לחלקה האם מתחייב בחלה

ע"מ לחלק אחר אפיה זו מחלוקת סמ"ג ורשב"א, כמבואר בב"י יו"ד שכו.
וממילא יש להפריש בלי ברכה.

גם נחלקו האחרונים [מנח"י ועוד] אי צירוף סל ע"מ לחלק מהני.

ומכל הלין יפריש בלי ברכה לענ"ד.
על ידי ישראל אליהו
ב' אפריל 01, 2019 11:27 am
פורום: פסח
נושא: היכן ניתן להשיג חסה מרה?
תגובות: 22
צפיות: 4260

Re: היכן ניתן להשיג חסה מרה?

בבני ברק עיר התורה התפרסמו בשבוע האחרון מודעות החתומות בהכשר "חרדים" (הגרש"צ רוזנבלט שליט"א?), המבשרות על השגת חסה "מרה". אחת המודעות הודבקה בביהמ"ד "תפארת ציון" נוכח ביתו של רב ביהכנ"ס דשם, הגאון רבי שריה דבליצקי שליט"א. כהיום הזה, זכו מתפללי ...
על ידי ישראל אליהו
ו' מרץ 29, 2019 4:37 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת העיטוש (מלבד האיחול "אסותא/לבריאות"...)
תגובות: 10
צפיות: 565

Re: ברכת העיטוש (מלבד האיחול "אסותא/לבריאות"...)

וראה בילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך רמז עז שחייב אדם [בעצמו, ולא אחרים] בעטישה להודות להקב"ה שנהפך ממות לחיים
על ידי ישראל אליהו
ו' מרץ 29, 2019 2:54 pm
פורום: פסח
נושא: בעניין ברכת מעין שבע השנה
תגובות: 67
צפיות: 7984

Re: בעניין ברכת מעין שבע השנה

גם מעין ז' זה מחלוקת ראשונים, ולא דין מוחלט.
והכל תלוי במנהג (גם לפי הפשט), ואם היה מנהג בזמנו של הב"י לברך, מסתמא לא היה מבטלו.
על ידי ישראל אליהו
ה' מרץ 28, 2019 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על עקידת יצחק ?
תגובות: 5
צפיות: 632

Re: ברכה על עקידת יצחק ?

כמדומני שהאר"י אומר שנשמת יצחק נכנסה באיל.
אני מקוה שאני מדייק, ואם שגיתי ההי"ב.
על ידי ישראל אליהו
ה' מרץ 28, 2019 11:21 pm
פורום: פסח
נושא: בעניין ברכת מעין שבע השנה
תגובות: 67
צפיות: 7984

Re: בעניין ברכת מעין שבע השנה

הרוצה לעמוד על דעת השו"ע, יראה בב"י. ובב"י לא פסק שאין לומר. אלא רק כתב שעכשיו פשט המנהג שלא לאמרו. ועל פי זה כתב בשו"ע שאין אומרים, היינו ע"פ המנהג שהובא בב"י. וזה עונה גם על הערתך דלעיל באות ב, שכתבת "לא נכון". והמעיין בב"י יראה שלא הכריע כלל בסברות ור...
על ידי ישראל אליהו
ה' מרץ 28, 2019 7:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת (כמו השנה - תשע"ט)
תגובות: 17
צפיות: 716

Re: ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת (כמו השנה - תשע"ט)

הגר"י יוסף מאריך איך שאסור לעשות כדעת המקובלים היכן שההלכה סותרת ובפרט שגם דברי הרש"ש המובאים בקונטרס הנ"ל אינם מוכחים, וכן נראה מתשובת היבי"א כאן נתבאר שמנהג בני ספרד לילך אחר הקבלה, גם אם ע"פ הפשט אין לעשות כן. https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=42864&hi...
על ידי ישראל אליהו
ה' מרץ 28, 2019 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10180
צפיות: 802265

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה מנהגי ישראל שפרבר, ז, עמ' קסז - קעח [מדפי הספר]. [חבילת מוה"ק]
בתודה
על ידי ישראל אליהו
ד' מרץ 20, 2019 4:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1233
צפיות: 152396

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

האם יש למישהו דרך התקשרות לרב דוד רחימי, אשר חיבר ספר על פרשיות השבוע?
בתודה מראש.
על ידי ישראל אליהו
ד' מרץ 20, 2019 1:02 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אמירת שם רשעים ירקב בהזכרת המן
תגובות: 1
צפיות: 110

Re: אמירת שם רשעים ירקב בהזכרת המן

בתוניס נהגו לענות על חרבונה "זכור לטוב". ראה עלי הדס. [וכן ראיתי בביהכנ"ס "אלגריבה" באופקים, לפני 16 שנה].
וכמדומני שיש משמעות מכמה ראשונים שזוהי כוונת הירושלמי.
וכן ראיתי במחזור בני רומי, שונצינו רמ"ו, עמ' 122.

ומשום חשש שלא ישמע מהש"ץ, הרי הש"ץ עוצר אז.
על ידי ישראל אליהו
ג' מרץ 19, 2019 3:10 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם צריך להשתכר בפורים?
תגובות: 20
צפיות: 893

Re: האם צריך להשתכר בפורים?

עדיין לכל הנ"ל לא מצאתי הסבר מניח את הדעת למה יש מצוה לשתות ולהשתכר בפורים הרי ידוע בחז"ל וכו כמה השיכרות היא גנאי וצ"ב ע"פ הסוד, האר"י אומר שגם בהמן ישנו ניצוץ טוב. ועל כן מבני בניו לימדו וכו'. ובכדי לתקנו יש לומר "ברוך המן", ותיקון זה אינו יכול לבוא אלא ע"י...
על ידי ישראל אליהו
ב' מרץ 18, 2019 8:35 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אלמלי אגרות הראשונות
תגובות: 2
צפיות: 102

Re: אלמלי אגרות הראשונות

באגרות האחרונות גם המתינו ליום המועד.
על ידי ישראל אליהו
ש' מרץ 16, 2019 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 103
צפיות: 3210

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

עובדיה חן כתב:שכח לברך שהחיינו לפני קריאת המגילה יכול להפסיק ולברך באמצע?

ע' כה"ח תרצב ח.
על ידי ישראל אליהו
ד' מרץ 13, 2019 2:58 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: דעת התוס' שקריאת זכור מדאורייתא, משום צער הרדיפות?
תגובות: 1
צפיות: 173

דעת התוס' שקריאת זכור מדאורייתא, משום צער הרדיפות?

יעויין כאן באות ט'.
לא זכיתי להבין דבריו כלל.
על ידי ישראל אליהו
ד' מרץ 13, 2019 2:51 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: יצא לאור בס"ד - רס"ג על מגילת אסתר
תגובות: 21
צפיות: 1225

Re: יצא לאור בס"ד - רס"ג על מגילת אסתר

מזל טוב.
מגלגלין זכות ע"י זכאי!
ובהזדמנות זו אודה על עזרתך בעוד עניינים.
על ידי ישראל אליהו
ב' מרץ 11, 2019 10:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: האמת תהיה נעדרת
תגובות: 30
צפיות: 960

Re: האמת תהיה נעדרת

זה פלא, שספרי בעל הילקו"י נמצאים באוצה"ח, על כל ההשמצות והזלזולים הכלולים בהם.
ועדיין לא ראינו שמישהו ביקש להסירם ולסלקם מהר ככל האפשר.
אך כאשר ישנם שבאים להשיב חורפיהם דבר, הרודף נהפך לנרדף.
על ידי ישראל אליהו
א' מרץ 10, 2019 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האמת תהיה נעדרת
תגובות: 30
צפיות: 960

Re: האמת תהיה נעדרת

אבל צריך להבין שהכותב משיג בזה היפך מטרתו. כפי שנראה מהכותבים דלעיל, שאף שישנם כאלה "פרווה", זה הפריע להם. ולא נתנו לב לתוכן הדברים.
אז צריך לכתוב בחכמה, ולתת לקורא להבין לבד את אשר לפניו.
על ידי ישראל אליהו
א' מרץ 10, 2019 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האמת תהיה נעדרת
תגובות: 30
צפיות: 960

Re: האמת תהיה נעדרת

מבלי להכנס לסגנון הכותב [שכפי הנראה אורייתא מרתחא ליה] באמת שהדבר תמוה, שאחר שהעירו לרה"ר זאת [כפי שכתבו לעיל], מדוע חזר והשמיץ את הגריח"ס ["למה אתה משקר"]?
על ידי ישראל אליהו
ד' פברואר 27, 2019 12:27 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם נתעברה השנה בשנת הארבעים במדבר?
תגובות: 2
צפיות: 134

האם נתעברה השנה בשנת הארבעים במדבר?

בני ישראל נכנסו לארץ בי' ניסן.
האם אדר שלפניו היה מעובר?
היכן אוכל לבדוק זאת?
יש"כ
על ידי ישראל אליהו
ה' פברואר 21, 2019 2:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 776
צפיות: 82608

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

חברת העלובים בעיר רג'ייו אוטולינגו ישמעאל בונדי חיים גאליקו שלמה [בן ר' יעקב] דיאנה ישראל זלמן אליקים זלמן מרדכי חזק עזרא חזק שבתי לוי אליעזר אלישע לוי מנשה לוי מרדכי שלמה מארון אהרן מודינה עזריאל מילה ישראל [בן ר' משה] מלאך אפרים סונינו יהודה יעלה סנגויני אור שרגא סנגויני אלחנן דוד סנגויני יחיאל ב...
על ידי ישראל אליהו
א' פברואר 17, 2019 8:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129707

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בענין מש"כ ריה"ל בפיוט 'מי כמוך ואין כמוך' לשבת זכור "יעצוהו עשות עץ גבוה חמשים, לתלות עליו קדש קדשים", וציינו למש"כ בסוף ספר כרמי שלי - קידושין, קדמת אשור מערכת ע' אות ט"ז, שפירש שהתואר קדש קדשים מתייחס לעץ, עיי"ש. לענ"ד זה פירוש דחוק. וכלל לא נכנס במילים. א...
על ידי ישראל אליהו
א' פברואר 17, 2019 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחלוק על ראשונים
תגובות: 153
צפיות: 13620

Re: לחלוק על ראשונים

וכן בספרו מנוחת אהבה מביא מאירי שכיסוי הכלי בזמן הבישול הוי כמעשה בישול ולא גרמא, וחולק מסברא דהוי גרמא. ואמנם גם בשו"ת אור לציון ח"ב כתוב דהוי גרמא, אך לא הביא דברי המאירי וכנראה לא ראה אותם, אך הגרמ" לוי זצ"ל מביאו וחולק מסברא, ועל זה וכיוצ"ב הקפיד עליו הגרע"י זצ&quo...
על ידי ישראל אליהו
א' פברואר 17, 2019 2:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2071
צפיות: 129707

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

דבריו דחוקים במחכ"ת.
הוא מפרש שהכוונה היא על העץ שלקח המן לתלות את מרדכי, שהיה מק"ק.
אבל הפייטן כתב "לתלות עליו קדש קדשים". היינו לתלות על העץ מישהו שמכונה "קדש קדשים".

עבור לחיפוש מתקדם