מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1329 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישראל אליהו
ג' מאי 21, 2019 1:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ויקומו משם", מה מטרת המפרש?
תגובות: 5
צפיות: 212

Re: "ויקומו משם", מה מטרת המפרש?

יש להציע, דהנה לשון הפסוק לכאורה מסורסת. תחילה כתוב שקמו משום האנשים, דהיינו שיצאו מאוהל אברהם. אח"כ כתוב שהשקיפו על פני סדום. ושוב כתוב שאברהם הולך עמם לשלחם. ולכאורה הסדר היה צריך להיות: 1)ויקומו.. 2)ואברהם הולך עמם.. 3)וישקיפו על פני סדום. ועל זה ביאר המבאר, שגם יציאתם לא היתה יציאה גרידא, א...
על ידי ישראל אליהו
א' מאי 19, 2019 8:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 272
צפיות: 14774

Re: חיסונים ומגפת החצבת

אדרבה, לפי ויקי' חיסון במועד מפחית את הסיכון למוות בעריסה בכ50% https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%94 פלא שנותנים כאן במה לדעות כאלו, הגורמות לאנשים תמימים להיות מושפעים מהן. זה לא פלא, כי השתקה יכולה להתפרש ...
על ידי ישראל אליהו
א' מאי 19, 2019 7:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1279
צפיות: 163309

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

בבקשה, אם ניתן לקבל דוא"ל של הרב אלכסנדר מנדלבוים, מח"ס וזאת הברכה.
בתודה מראש.
על ידי ישראל אליהו
א' מאי 19, 2019 12:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 272
צפיות: 14774

Re: חיסונים ומגפת החצבת

אדרבה,
לפי ויקי' חיסון במועד מפחית את הסיכון למוות בעריסה בכ50%
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7 ... 7%A1%D7%94

פלא שנותנים כאן במה לדעות כאלו, הגורמות לאנשים תמימים להיות מושפעים מהן.
על ידי ישראל אליהו
ו' מאי 10, 2019 2:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוי גנאי בשפה שאינו מכיר
תגובות: 12
צפיות: 270

Re: כינוי גנאי בשפה שאינו מכיר

גם אני התקשתי בקושייתו של מענה איש, ועל כן נראה להציע שזוהי כוונת אותו חכם:
כיצד שרה אמרה זאת בפניה, והלא היא בת פרעה, ותוכל לילך לאביה פרעה, ולומר לו שכך אמרה עליה שרה [ובפרט שעתה מגרשה, ומסתמא תחזור לאביה], ויוכל פרעה לגמול להם רע. ומי 'מתעסק' עם בת המלך?
וע"ז יישב שהגר לא הבינה את דבריה.
על ידי ישראל אליהו
ג' מאי 07, 2019 8:25 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ארבעה טורים מכון ירושלים
תגובות: 0
צפיות: 129

ארבעה טורים מכון ירושלים

לענ"ד כדאי להכניס את המהדורה החדשה של הטור, הוצאת מכון ירושלים.
יש שם הערות נוספות, ופיסוק משמעותי.
על ידי ישראל אליהו
ב' מאי 06, 2019 12:38 am
פורום: פסח
נושא: תחת התפוח
תגובות: 24
צפיות: 1735

Re: תחת התפוח

הגאונים [שהובאו בתוספות] לא רמזו בדבריהם כלל שצריך לקהויי.
וכן משמע מדברי רב עמרם גאון, שתיאר את הכנת החרוסת ולא הזכיר שצריך להחמיצה.
על ידי ישראל אליהו
ב' מאי 06, 2019 12:15 am
פורום: פסח
נושא: תחת התפוח
תגובות: 24
צפיות: 1735

Re: תחת התפוח

לכאורה זה לא ניתן להיאמר, דהגאונים פסקו כרבי יוחנן. דהא הגאונים כתבו שיש ליתן שם פירות שנמשלו להן ישראל, והיכן זה רמוז בדברי רבי יוחנן שאמר "זכר לטיט"? ודבריך קשים על דברי ההתעוררות תשובה. ואולי אפ"ל (כמו שהעלה שם ההתעוררות תשובה צד כזה) דרבי יוחנן ורבי לוי לא פליגי, ומר אמר חדא וכו',...
על ידי ישראל אליהו
א' מאי 05, 2019 11:11 pm
פורום: פסח
נושא: תחת התפוח
תגובות: 24
צפיות: 1735

Re: תחת התפוח

אמנם תמוה מאד מה טעם יפסקו הגאונים נגד מסקנת הסוגיא שהחרוסת מצווה זכר לטיט וזכר לתבן, וכחתימת הסוגיא דהבריתא קאי כרבי יוחנן, מתגרי חרך שבירושלים. וכן אביי שהוא בתראי הצריך לעשותה זכר לטיט בוודאי (ואולי גם זכר לתפוח) הן הב"ח והפר"ח כתבו שדברי אביי הם אליבא דרבי יוחנן ולא אליבא דרבי לוי. וה...
על ידי ישראל אליהו
א' מאי 05, 2019 7:27 pm
פורום: פסח
נושא: תחת התפוח
תגובות: 24
צפיות: 1735

Re: תחת התפוח

מה מקור דברי הגאונים? סתם המציאו? פשטות דברי התוס' שהם חולקים על רש"י, ומפרשים ש"תחת התפוח" לאו דוקא, אלא נקטה הגמ' פסוק אחד לדוגמא לחיבת כנסת ישראל, ואה"נ ה"ה שאר פירות. שנמשלה בהם כנסת ישראל. [גם לשון התוס שכתבו "ובתשובות הגאונים מפרש" ולא "ומפרש בתשובות הג...
על ידי ישראל אליהו
ש' מאי 04, 2019 9:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10320
צפיות: 828801

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שוב
בבקשה
ישראל אליהו כתב:בבקשה רבינו חננאל ברכות דף לז
[מאחת החבילות. איני יודע מי].

תודה רבה
על ידי ישראל אליהו
ד' מאי 01, 2019 10:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת (כמו השנה - תשע"ט)
תגובות: 120
צפיות: 4980

Re: ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת (כמו השנה - תשע"ט)

וכן מנהג ברסלב [גליון חוט של חסד 414, בשם רבי שמעון שפירא]
על ידי ישראל אליהו
ג' אפריל 30, 2019 9:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10320
צפיות: 828801

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה רבינו חננאל ברכות דף לז
[מאחת החבילות. איני יודע מי].

תודה רבה
על ידי ישראל אליהו
ב' אפריל 29, 2019 3:09 pm
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 160
צפיות: 7420

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

לגבי הכמון יש סוג שגדל בקרבת שדות שיבולת השועל ויש שלא וממנו לוקחים לפסח. אגב, כמון אינו קטנית (הוא מאותה משפחה של הסלרי והפטרוזיליה למשל). איני יודע איך זה בחו"ל [אם מביאים כמון מחו"ל], אבל כאן בארץ, שבולת שועל [בר] גדלה בכל מקום כמעט. כך שגם אם הכמון גדל רחוק משדות שבולת שועל, עדיין ישנ...
על ידי ישראל אליהו
ב' אפריל 29, 2019 8:44 am
פורום: פסח
נושא: ממתק 'שלווה' לפסח
תגובות: 2
צפיות: 748

Re: ממתק 'שלווה' לפסח

שלוה היא חטה תפוחה, שנתפחה בלחץ חום. וא"כ היא תפחה ! ואולי באנו בזה למחלוקת בדין פפושדו, שהאוסרים טוענים [בין היתר] שיש לאסור משום שנותנים שם חומר התפחה. והן אמת שמי פירות לא מחמיצים, אבל אם תגרום בכ"ז להתפחה עם שמרים וכדו', הרי יש כאן תפיחה. ולא דומה לקמח תפו"א שתתן בו חומרי התפחה, כ...
על ידי ישראל אליהו
ב' אפריל 29, 2019 8:28 am
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 160
צפיות: 7420

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

וכי היום אין חשש תערובת חמץ בקטניות? משגיח של אחד הבדצי"ם הספרדים כתב לי שבסויה כמעט ולא יתכן שאין תערובת דגן. אלא שהם מנקים לפסח עוד יותר. אבל בצורה תעשייתית כזו, מסופקני אם לא נשארה איזו חטה אחת מתוך כמה טונות. יתכן, אבל חמץ בער"פ בטל בס' (ונקטינן שאינו חוזר וניעור). אגב, שמן סויה מסומן...
על ידי ישראל אליהו
ד' אפריל 24, 2019 11:13 am
פורום: פסח
נושא: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו
תגובות: 160
צפיות: 7420

Re: אבותינו חששו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו

וכי היום אין חשש תערובת חמץ בקטניות?
משגיח של אחד הבדצי"ם הספרדים כתב לי שבסויה כמעט ולא יתכן שאין תערובת דגן. אלא שהם מנקים לפסח עוד יותר. אבל בצורה תעשייתית כזו, מסופקני אם לא נשארה איזו חטה אחת מתוך כמה טונות.
על ידי ישראל אליהו
ה' אפריל 18, 2019 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 142
צפיות: 13219

Re: קבלת שבת ותפילה מוקדמת בע"ש ופסח

בברכת יצחק לגר"י ברכה, הסתפק בזה, יען שלהמקובלים, תיקון הלילה מתחיל מתפילת ערבית [אשר מעלתה חשובה יותר מכל השנה].
על ידי ישראל אליהו
ג' אפריל 16, 2019 10:55 am
פורום: פסח
נושא: כורך - ואומרים "בלא טבול ובלא ברכה, זכר למקדש כהלל"
תגובות: 3
צפיות: 152

Re: כורך - ואומרים "בלא טבול ובלא ברכה, זכר למקדש כהלל"

עד שהרב ח"ב יפרסם את מאמרו החשוב, בינתיים תוכל לעיין בספר הפסח במועדו סימן לה.
על ידי ישראל אליהו
ג' אפריל 16, 2019 8:46 am
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה שאינה כשירה לפסח במשך חודש ניסן עד הפסח
תגובות: 40
צפיות: 3114

Re: מצות חמץ קודם הפסח

לבי במערב כתב:
ישראל אליהו כתב: . .

אם "אין נקיון" - המצות, לכאורה, בגדר "ודאי חמץ". הלא כן?

יש ביטולים מעיקר הדין
על ידי ישראל אליהו
ב' אפריל 15, 2019 9:20 am
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה שאינה כשירה לפסח במשך חודש ניסן עד הפסח
תגובות: 40
צפיות: 3114

Re: מצות חמץ קודם הפסח

האם מותר לאכול מצות חמץ מר"ח ניסן לנוהגים לא לאכול מצות מר"ח? יש לדון אם יש לזה טעם מצה, ואם מה שהוא חמץ הוא סיבה להקל. אם כבר דנו אשמח אם יפנוני. כמדומני, ש"מצות חמץ" הן לא ודאי חמץ. רק שאין השגחה משעת קצירה, ואין מים שלנו וכו', ואין נקיון. אבל המצות עצמן נאפות בתוך דקות ספורות.
על ידי ישראל אליהו
א' אפריל 14, 2019 9:59 pm
פורום: פסח
נושא: 'אפיקו מן' - אסופת מיני מתיקה בהלכה ובאגדה לחג הפסח
תגובות: 13
צפיות: 500

Re: 'אפיקו מן' - אסופת מיני מתיקה בהלכה ובאגדה לחג הפסח

ישנו וורט יפה מאת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל: אף אתה אמור לו כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. כבר עמדו המפרשים בשאלה מה המיוחד בהלכה זו אצל הבן החכם, הרי רבות הן הלכות הפסח, ומדוע פרט המגיד דוקא הלכה זו. וכבר עמדו על כך הראשונים, וביארו שילמד אותו עד ההלכה האחרונה של ליל הסדר, שהיא שאי...
על ידי ישראל אליהו
א' אפריל 14, 2019 9:54 pm
פורום: פסח
נושא: בעל הבית המחלק מצה למסובים - מתי יאכל?
תגובות: 1
צפיות: 130

Re: בעל הבית המחלק מצה למסובים - מתי יאכל?

הרי בלכתחילה יש לבלוע כל הכזית בבת אחת, וא"כ בזמן זה שלועס, יכול לחלק.
וחוץ מזה, הרבה נוהגים לתת קערות לכל הגדולים, או לכל הפחות ג' מצות לכל הגדולים.
על ידי ישראל אליהו
ו' אפריל 12, 2019 8:51 am
פורום: פסח
נושא: מצות רכות לשבת אסרו חג
תגובות: 6
צפיות: 263

Re: מצות רכות לשבת אסרו חג

אחרי שראיתי את זה - והאשכנזים האוכלים רקיקים בפסח ונוהגים לדמיין בערגה ושקיקה את אחיהם מתפוצת תימן המנגבים עתה לאפ"ה בחומו"ס להנאתם ולטובתם, ידו ידעו שלחינם יקנאו קנאת איש מרעהו, שאין טעם לאפ"ה כטעם מצה גם כי רכה, ויש לטעום לפני שמקנאים ותול"מ. אכן כדבריכם כן הוא ואף אני הק' נתנ...
על ידי ישראל אליהו
ו' אפריל 12, 2019 12:27 am
פורום: פסח
נושא: מצות רכות לשבת אסרו חג
תגובות: 6
צפיות: 263

Re: מצות רכות לשבת אסרו חג

מציאה יפה מאד
אבל אדרבה משם ראיה ששאר המצות היו בזמנם רכות. ודוקא שלשת המצות היו עושין אותן קשות [ולא מחמת חימוץ, אלא זכר לעיגון מצרים].
על ידי ישראל אליהו
ו' אפריל 05, 2019 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה
תגובות: 16
צפיות: 419

Re: גדול עומד על גביו - שימור מצה לשמה

ובמילים אחרות:
המתעסק בבצק הוא השומר, ואילו העומד על גביו הוא שומר שהשומר ישמור טוב. אבל לא שמר בעצמו.
על ידי ישראל אליהו
ו' אפריל 05, 2019 12:14 am
פורום: פסח
נושא: הכשרת תנור אפייה לפסח
תגובות: 22
צפיות: 1261

Re: הכשרת תנור אפייה לפסח

כת"ר מביא ראיה מליבון חמור, שהוא עד כדי שניצוצות ניתזין הימנו, ואז באמת א"צ להוציא החלודה.
אבל אנו עוסקים בליבון קל (שכן רוב תנורי דידן לא יכולים להגיע לחום של ניצוצות ניתזין), שדינו כהגעלה, והגעלה מפליטה ולא שורפת.
על ידי ישראל אליהו
ה' אפריל 04, 2019 11:29 pm
פורום: פסח
נושא: הכשרת תנור אפייה לפסח
תגובות: 22
צפיות: 1261

Re: הכשרת תנור אפייה לפסח

למה לא צריכים? יש לך ראיה?
אם זה שוה להגעלה אז צריכים להעביר החלודה כהגעלה.
על ידי ישראל אליהו
ה' אפריל 04, 2019 11:05 pm
פורום: פסח
נושא: הכשרת תנור אפייה לפסח
תגובות: 22
צפיות: 1261

Re: הכשרת תנור אפייה לפסח

חתיכות שרופות זה לא מספיק, כי בהגעלה צריך להעביר את הלכלוך והחלודה בשביל שיפלוט.
והחום המירבי בתנור [סטנדרטי] לא מגיע לליבון אלא לליבון קל שהוא שוה להגעלה.
כך שגם המקילים להצריכו הגעלה, בפועל זה כמעט ולא שייך. יד ברגים בדלת, וחריצים בדפנות וכו'...
על ידי ישראל אליהו
ה' אפריל 04, 2019 7:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעות רבני עדות המזרח בענין הבחירות
תגובות: 50
צפיות: 2115

Re: דעת רבני עדות המזרח בענין הבחירות

ישנה הקלטה מאת מורינו הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, שאומר במפורש, שהגרע"ע רק פעם אחת הצביע, ואח"כ ביקש מחילה מראב"ד העדה החרדית.
ומעניין שהוא הוסיף "אני מעיד בדיוק". וכנראה בא לאפוקי משמועות אחרות.
ומי יבא אחריו?
על ידי ישראל אליהו
ה' אפריל 04, 2019 7:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון לא - חדש!
תגובות: 18
צפיות: 1343

Re: קובץ עץ חיים גליון לא - חדש!

איש_ספר כתב:כשראיתי את הכותרת על ברכת מעין שבע בליל שבת, תמהתי, שכן הכותב הרב גבאי לא חשוד על טחינת מים שלנו. אכן כפי הנשמע יש שם חידושים גדולים, לדבריו המנהג בכל הישן (כמה ישן?) ברוב הקהילות היה לומר את הברכה. אם כנים הדברים, מדובר בחידוש גדול. לע"ע לא קראתי עדין את המאמר וכל דברי הם מפי השמועה.
על ידי ישראל אליהו
ג' אפריל 02, 2019 11:55 pm
פורום: פסח
נושא: צירוף סל של מצות על מנת לחלקה האם מתחייב בחלה
תגובות: 3
צפיות: 143

Re: צירוף סל של מצות על מנת לחלקה האם מתחייב בחלה

ע"מ לחלק אחר אפיה זו מחלוקת סמ"ג ורשב"א, כמבואר בב"י יו"ד שכו.
וממילא יש להפריש בלי ברכה.

גם נחלקו האחרונים [מנח"י ועוד] אי צירוף סל ע"מ לחלק מהני.

ומכל הלין יפריש בלי ברכה לענ"ד.
על ידי ישראל אליהו
ב' אפריל 01, 2019 11:27 am
פורום: פסח
נושא: היכן ניתן להשיג חסה מרה?
תגובות: 22
צפיות: 4507

Re: היכן ניתן להשיג חסה מרה?

בבני ברק עיר התורה התפרסמו בשבוע האחרון מודעות החתומות בהכשר "חרדים" (הגרש"צ רוזנבלט שליט"א?), המבשרות על השגת חסה "מרה". אחת המודעות הודבקה בביהמ"ד "תפארת ציון" נוכח ביתו של רב ביהכנ"ס דשם, הגאון רבי שריה דבליצקי שליט"א. כהיום הזה, זכו מתפללי ...
על ידי ישראל אליהו
ו' מרץ 29, 2019 4:37 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת העיטוש (מלבד האיחול "אסותא/לבריאות"...)
תגובות: 15
צפיות: 1597

Re: ברכת העיטוש (מלבד האיחול "אסותא/לבריאות"...)

וראה בילקוט שמעוני תורה פרשת לך לך רמז עז שחייב אדם [בעצמו, ולא אחרים] בעטישה להודות להקב"ה שנהפך ממות לחיים
על ידי ישראל אליהו
ו' מרץ 29, 2019 2:54 pm
פורום: פסח
נושא: בעניין ברכת מעין שבע השנה
תגובות: 67
צפיות: 8249

Re: בעניין ברכת מעין שבע השנה

גם מעין ז' זה מחלוקת ראשונים, ולא דין מוחלט.
והכל תלוי במנהג (גם לפי הפשט), ואם היה מנהג בזמנו של הב"י לברך, מסתמא לא היה מבטלו.
על ידי ישראל אליהו
ה' מרץ 28, 2019 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על עקידת יצחק ?
תגובות: 5
צפיות: 661

Re: ברכה על עקידת יצחק ?

כמדומני שהאר"י אומר שנשמת יצחק נכנסה באיל.
אני מקוה שאני מדייק, ואם שגיתי ההי"ב.
על ידי ישראל אליהו
ה' מרץ 28, 2019 11:21 pm
פורום: פסח
נושא: בעניין ברכת מעין שבע השנה
תגובות: 67
צפיות: 8249

Re: בעניין ברכת מעין שבע השנה

הרוצה לעמוד על דעת השו"ע, יראה בב"י. ובב"י לא פסק שאין לומר. אלא רק כתב שעכשיו פשט המנהג שלא לאמרו. ועל פי זה כתב בשו"ע שאין אומרים, היינו ע"פ המנהג שהובא בב"י. וזה עונה גם על הערתך דלעיל באות ב, שכתבת "לא נכון". והמעיין בב"י יראה שלא הכריע כלל בסברות ור...
על ידי ישראל אליהו
ה' מרץ 28, 2019 7:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת (כמו השנה - תשע"ט)
תגובות: 120
צפיות: 4980

Re: ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת (כמו השנה - תשע"ט)

הגר"י יוסף מאריך איך שאסור לעשות כדעת המקובלים היכן שההלכה סותרת ובפרט שגם דברי הרש"ש המובאים בקונטרס הנ"ל אינם מוכחים, וכן נראה מתשובת היבי"א כאן נתבאר שמנהג בני ספרד לילך אחר הקבלה, גם אם ע"פ הפשט אין לעשות כן. https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=42864&hi...
על ידי ישראל אליהו
ה' מרץ 28, 2019 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10320
צפיות: 828801

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה מנהגי ישראל שפרבר, ז, עמ' קסז - קעח [מדפי הספר]. [חבילת מוה"ק]
בתודה
על ידי ישראל אליהו
ד' מרץ 20, 2019 4:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1279
צפיות: 163309

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

האם יש למישהו דרך התקשרות לרב דוד רחימי, אשר חיבר ספר על פרשיות השבוע?
בתודה מראש.

עבור לחיפוש מתקדם