מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1457 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישראל אליהו
ה' ינואר 09, 2020 2:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר ועליו כתמי דם
תגובות: 19
צפיות: 610

Re: ספר ועליו כתמי דם

הסטנדר של רבי ישמעאל הכהן מקדושי חברון תרפ"ט, מוצג בברטניה.
יעויין בערכו בויקי'.
על ידי ישראל אליהו
ג' ינואר 07, 2020 8:35 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: רבינו ירוחם
תגובות: 1
צפיות: 315

רבינו ירוחם

חסר דף סו
על ידי ישראל אליהו
ב' ינואר 06, 2020 11:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3061

Re: האם לכינור יש נקבים?

ג' ב' כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה, בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו. וברש"י כינור היה תלוי למעלה ממיטתו – ונקביו לצד צפון כיון שהגיע חצות הלילה, רוח צפונית מנשבת בו , ותמהני וכי יש לכינור נקבים? והלא הצליל המופק מכינור הוא ממתיחת המיתר בלבד, [בשונה מגיטרה לה י...
על ידי ישראל אליהו
ה' דצמבר 26, 2019 7:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

לפני כן כתבת "יכול להיות גם אחרי השקיעה".
עכשיו כבר זה מקור...


הרי גם אם יהיה כתוב "עד השקיעה", תאמר דהיינו עד סוף שקיעתה, ותודה על מקור נוסף..

בעיקר כתבתי לשאר הציבור. יראו וישפטו.
על ידי ישראל אליהו
ה' דצמבר 26, 2019 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

כמעיין המתגבר כתב:לשונו שם: יש ליזהר שתפסוק סמוך לחשיכה

זה לאפוקי שחרית.
תקרא את כל הקטע.

וסמוך לחשיכה פירושו לפני חשיכה.
על ידי ישראל אליהו
ה' דצמבר 26, 2019 6:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

קצו כ
על ידי ישראל אליהו
ה' דצמבר 26, 2019 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

אין כאן ענין של העדפה וטעם אישי.
יש כאן ראיה שהערוך השלחן לא התכוין לצה"כ [דבר שישנם שהיו מגיעים לזה אף אף בלי ראיה, אלא מחמת שיטת לימודם].
על ידי ישראל אליהו
ה' דצמבר 26, 2019 5:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

ערוך השלחן סימן קצו סעיף כא. העיר כאן אחד שמדובר שם בבדיקה לאחר קבלת שבת או ערבית, אבל מדוייק בלישניה 'עד הלילה'. אי אפשר לדייק מהערוה"ש חידוש דין, ככה כבדרך אגב. ואם זה לא מה דאיירי שם, ואפשר לבאר דבריו דמ"ש "עד הלילה" היינו עד השקיעה. הרוצה להוכיח ממנו דינים מחודשים, עליו הראי...
על ידי ישראל אליהו
ב' דצמבר 23, 2019 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 356
צפיות: 24224

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

איני רואה סתירה. בילקוט יוסף כתב שרצו לשנות, אלא שבית הדין לא איפשר להם. במקור מופיע אותו דבר בדיוק. חסידי חב"ד רצו לשנות ובית הדין לא איפשר להם. אז מה הוא רצה להרויח בהביאו מקור זה? לתאר מקרה בו ניסו ולא הצליחו. לא ולא! הוא ניסה שנמשיך להשלים את התמונה בדמיונינו, ונאמר שמסתמא היו פעמים שניסו ...
על ידי ישראל אליהו
ב' דצמבר 23, 2019 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 356
צפיות: 24224

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

איני רואה סתירה. בילקוט יוסף כתב שרצו לשנות, אלא שבית הדין לא איפשר להם. במקור מופיע אותו דבר בדיוק. חסידי חב"ד רצו לשנות ובית הדין לא איפשר להם. אז מה הוא רצה להרויח בהביאו מקור זה? זה שהיו כמה חסידי חב"ד שניסו לשנות ולא הצליחו, זה ראיה למשהו? ובכלל מסתמא היו אלו מיעוט שבמיעוט, כי הובאו ...
על ידי ישראל אליהו
א' דצמבר 22, 2019 6:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

מהמבוא לשו"ת אור לציון ח"ב: והא דאמרינן דאזלינן בתר המנהג אף נגד דברי מרן, הוא מדין ודאי, וראיה לדבר ממה שנהגו למול בשבת תינוק שנולד בכניסת השבת לאחר צאת הכוכבים לשיטת הגאונים, אף שלשיטת ר"ת ועוד הרבה מהראשונים עדיין יום, ויש כאן חשש סקילה. והרי מצינו שלגבי זמן ביה"ש החמיר מרן ול...
על ידי ישראל אליהו
ו' דצמבר 20, 2019 1:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

ד. קבלת הוראות מרן היא בתור הכרעה ולא בתור ספק, ולכן היא יותר ממנהג (כנראה שכאן טמון המחלוקת בנד"ד, כי יש שסברו שקבלת הוראות מרן היא מחמת הספק, ולכן לשיטתם באמת כח המנהג גדול יותר). ודאי שכח המנהג גדול יותר. שהרי מרן עצמו אמר שאם המנהג נגדו, לא לשמוע לו אלא למנהג. וגם עושים סב"ל נגד מרן ו...
על ידי ישראל אליהו
ה' דצמבר 19, 2019 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

עזריאל ברגר כתב:האם קיים מי שמדליק נרות שבת, או נרות חנוכה בערב שבת, בזמן שגם ר"ת מסכים שהגיע זמנם?
אם נכב"ב - נא לקשר ולא להיכנס כאן לדיון מיותר.

איני יודע.
על ידי ישראל אליהו
ה' דצמבר 19, 2019 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

אכן, גם זה ראיה שאצלו זה לא ספק.
על ידי ישראל אליהו
ה' דצמבר 19, 2019 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

הם מחמירים מצד חומרא. ועובדה כשנולד תינוק, מחשיבים את זה ללילה, ומלים אותו בשבת. בודאי שזה לחומרא, כי הוא ספק, ולכן מצרפים אותו לספק ספיקא. (וראה רדב"ז ח"ד סי' רפ"ב שפסק כר"ת גם לגבי מילה בשבת). קשה למצוא היום מי שמחזיק את שיטת ר"ת לודאי, בין לחומרא ובין לקולא (אם כי הגר&qu...
על ידי ישראל אליהו
ה' דצמבר 19, 2019 9:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

האג''מ כותב במפורש שמי שמיקל מעיקר הדין כהגאונים לא יכול לסמוך על הפסק טהרה בביה"ש. וכותב שזהו "פשוט וברור". נכון, מי שמיקל לגבי מוצאי שבת . ולפי דעתו כולם חייבים להחמיר ("מי התיר להם"). ואכן, יש הרבה מחמירים גם פה בארץ, ולהם זה נוגע. הם מחמירים מצד חומרא. ועובדה כשנולד תינ...
על ידי ישראל אליהו
ד' דצמבר 18, 2019 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

כל הנדון באשכול היה על א"י, לא על חו"ל. כל ההבדל בין א"י לחו"ל הוא בשיעור הזמן שנחשב לס"ס, אבל בעצם ההלכה שאפשר לסמוך הספק ספקא כזאת אין שום הבדל. ולענין השאלה למה זה נחשב לא ספק ספקא ולא אומרים שהכל חדא ספקא, עיין באג"מ או"ח ח"ד סי' ס"ב הנ"ל מה שכת...
על ידי ישראל אליהו
ד' דצמבר 18, 2019 6:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

ערוך השלחן סימן קצו סעיף כא. העיר כאן אחד שמדובר שם בבדיקה לאחר קבלת שבת או ערבית, אבל מדוייק בלישניה 'עד הלילה'. אי אפשר לדייק מהערוה"ש חידוש דין, ככה כבדרך אגב. ואם זה לא מה דאיירי שם, ואפשר לבאר דבריו דמ"ש "עד הלילה" היינו עד השקיעה. הרוצה להוכיח ממנו דינים מחודשים, עליו הראי...
על ידי ישראל אליהו
ד' דצמבר 18, 2019 5:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

יעויין במנחת אשר נדה סימן נח, שביאר שהערוה"ש לא נחית כלל לענין בין השמשות, אלא האם יכולה לעשות הפסק לאחר ערבית. ותמוה איך אפשר לדייק בזה מלשון הערוה"ש.
ויעויין עוד שם במנחת אשר, שהאריך עוד.
ואם עושים ס"ס נגד המנהג מדוע לא עבדינן סב"ל נגד המנהג [זה ספק או לא ספק?].
על ידי ישראל אליהו
ד' דצמבר 18, 2019 12:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 1837

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

דעת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל: שהחשבון של הספק ספיקא הוא נכון, אלא שהמנהג הפשוט היה שלא להקל בהפסק לאחר השקיעה [כך אמר לי הרב אבנר קבץ בשמו]. ואמנם לא מטעם שיטת ר"ת, כי סובר שאין לצרפו לס"ס [מבוא אול"צ ח"ב], אלא כנראה מצד ר' יהודה ור' יוסי. [ויעויין באול"צ ח"א (או&...
על ידי ישראל אליהו
ג' דצמבר 17, 2019 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גשמים בבית המקדש, בעזרה,
תגובות: 11
צפיות: 373

Re: גשמים בבית המקדש, בעזרה,

פסחים סה ב
לח אינו חוצץ
על ידי ישראל אליהו
ג' דצמבר 17, 2019 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 356
צפיות: 24224

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

יכול להיות שכבר עלה כאן פעם.
על ידי ישראל אליהו
ג' דצמבר 17, 2019 9:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: השפעת חב"ד על מנהגי יהדות מרוקו
תגובות: 69
צפיות: 7836

Re: השפעת חב"ד על מנהגי יהדות מרוקו

בדברי הרב טולידאנו לא נזכר חב"ד, ואוצר התורה לא היו אנשי חב"ד, וגם לא שמעתי שחב"ד לומדים בקיצור של ר"ש גנצפריד. בכל מקרה השאלה התמימה אינה תמימה כ"כ, שכן אילו היה הגרע"י מתחשב במנהגי מרוקו הותיקים ומבטל רק את המנהגים שהם לדעתו השפעה אשכנזית/חבדי"ת, היה לשאלה מקום....
על ידי ישראל אליהו
ג' דצמבר 17, 2019 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1438
צפיות: 220808

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

בבקשה דרך התקשרות לר' אברהם פרנקל [מהדיר סידור אשכנז].
על ידי ישראל אליהו
ב' דצמבר 16, 2019 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מכילתא' - כתב עת חדש
תגובות: 41
צפיות: 4301

Re: 'מכילתא' - כתב עת חדש

רח' רש"י 29
על ידי ישראל אליהו
ד' דצמבר 11, 2019 9:03 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נרות לבחורי ישיבות ההולכים לפי השו"ע
תגובות: 16
צפיות: 486

Re: הדלקת נרות לבחורי ישיבות ההולכים לפי השו"ע

כמדומה שהרב יהודה עדס סובר כך.
על ידי ישראל אליהו
ג' דצמבר 10, 2019 9:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 1547

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

מי שפותח את הראשונים ומדייק בדבריהם, ומנסה לפסוק בכל דבר הלכה למעשה, עם ראיות, וסיכומים של הדברים, זה לא הרבה בכלל.
על ידי ישראל אליהו
ג' דצמבר 10, 2019 1:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הספק הלימוד בכוללים - עובדות
תגובות: 28
צפיות: 1547

Re: הספק הלימוד בכוללים - עובדות

האם כולל שלומד כבר 4 שנים או"ה (מליחה + בב"ח + תערובת) הוא איטי מידי לדעתכם? (לא לומדים כל פמ"ג, וודאי שלא גר"א על הסדר) אם לומדים עם הסוגיות תחילה, ועם הראשונים, ומלבנים את הדברים כמו שצריך, ורק אח"כ עוברים לב"י, לדעתי זה זמן סביר. בשנה וחודשיים לא מספיק כלל לענ"...
על ידי ישראל אליהו
ב' דצמבר 09, 2019 8:42 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"
תגובות: 44
צפיות: 4592

Re: הערות, הצעות וביקורת: לכבוד מערכת "עוז והדר"

אני מאוד מקוה שבאמת הרבנים בעוז והדר עוקבים אחר ההודעות כאן. הפריע לי מאוד שבחומש עוז והדר (לא המבואר) כל לעזי רשי (לפחות במהדורא שלי אשמח לדעת אם יש מהדורא אחרת) הם מתורגמים לאידיש, זה צורם מאוד שכידוע רוב הלומדים הם דוברי עברית ולא אידיש. יתכן שהמוציאים לאור לא משתמשים בעברית אלא באידיש, אז אפשר ...
על ידי ישראל אליהו
ב' דצמבר 09, 2019 12:49 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת סופגניות
תגובות: 23
צפיות: 3297

Re: ברכת סופגניות

זה דחוק מאד מאד לומר שחזר בו.
וכפי שהעירני הר"א אהרונוב.
דבב"י באו"ח כתב לחוש, ובב"י ביו"ד לא כתב. וא"כ חזר בו.
ושוב בשו"ע באו"ח חזר וס"ל דטוב לחוש, ושוב בשו"ע יו"ד חזר בו וס"ל דא"צ לחוש...
על ידי ישראל אליהו
ב' דצמבר 09, 2019 12:43 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת סופגניות
תגובות: 23
צפיות: 3297

Re: ברכת סופגניות

גם אם לא מצאנו בהדיא, יש מקום רב לכך מסברא, שכיון שכך דרכו של מין זה מעיקרא, וכך נעשה מתחילה על דעת ליתן בתוכו הריבה ומעליו הסוכר הרב, הרי שעיקרו כפהב"כ הנעשה לתענוג, ולא כפת גמור הנעשה לשם שביעה. ומהאי טעמא לא דמי לסנדוויץ' עם שוקולד וכד', שעיקרו נעשה לשם פת גמור, ורק אח"כ נמלך למתקו בשו...
על ידי ישראל אליהו
ו' דצמבר 06, 2019 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1044
צפיות: 76514

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בספר אשקך מיין מביא בשם בן הגר"א, שהגר"א שהשתוקק לתרגום ספר קדמוניות היהודים, יען שעל ידו נמצא פשר דבר בכמה מקומות בדברי חז"ל.
היכן אפשר לראות את הדברים במקורם?
על ידי ישראל אליהו
ד' דצמבר 04, 2019 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל
תגובות: 50
צפיות: 1763

Re: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל

כבר ענו, שישנם כל מיני הסברים צדדיים על רוב הדברים למה לא נקטו כהשו"ע...
העיקר לא לתרץ תירוץ אחד על כל הדוגמאות יחדיו.

ולרב כמעיין המתגבר, כמה וכמה כתבו עצה טובה לפרסם תחילה במסגרות קטנות את מה שיש לך לכתוב בספר, ותשועה ברוב יועץ. ואולי תחזור בך מאיזה ראיות/הוכחות.
על ידי ישראל אליהו
ד' דצמבר 04, 2019 9:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל
תגובות: 50
צפיות: 1763

Re: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל

למה לחפש הסברים צדדיים, אם הם בעצמם אומרים שקי"ל שאילו ראה מרן את דברי האר"י היה חוזר בו? למה להסביר בהם דברים שלא כתבו, והעליימו הדברים עד שיבא מישהו בדורינו ויגלה למה נטו? והגריח"ס סובר שיש דבר כזה "קבלת הוראות מרן", אבל לא כמו שיש כיום שמפרשים משפט זה. אלא כמו שנקטו כל חכ...
על ידי ישראל אליהו
ד' דצמבר 04, 2019 8:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל
תגובות: 50
צפיות: 1763

Re: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל

קראתי את עדות ביהוסף, וכמעט שלא השאיר מאומה מכל ה"רשימה" של 130 פוסקים [ ולא מאות! ], אולי נשארו איזה חמישה. דברים שהיו פשוטים וברורים עד לפני כמה עשרות שנים, אנשים פתאום מפקפקים בהם, ושולפים איזה משפטים מספרי הפוסקים ועפ"ז מייסדים כללים חדשים. עד שבא הנ"ל והחזיר עטרה ליושנה. ללמ...
על ידי ישראל אליהו
ג' דצמבר 03, 2019 8:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ספרי הקבלה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
תגובות: 40
צפיות: 2493

Re: ספרי הקבלה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

זה היה "חכם" גרשון.
על ידי ישראל אליהו
ג' דצמבר 03, 2019 1:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל
תגובות: 50
צפיות: 1763

Re: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל

ידוע גם מ"ש החזו"א ע"פ דברי הרמ"א באבה"ע שאם אומר שיהא התנאי כתנאי בני גד וב"ר, מהני. ואף שלא אמר את התנאים בפועל. ושה"ה לענין תרומות ומעשרות. ולכאורה ה"ה לענין הכוונות, שאם מכוין לכוונות של אנשי כנסת הגדולה דמהני. .............. לענין האשכול, אם רואים שהספרדי...
על ידי ישראל אליהו
א' דצמבר 01, 2019 11:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל
תגובות: 50
צפיות: 1763

Re: מנהגי הספרדים היפך דעת האר"י ז"ל

אצל הספרדים שהולכים בקו הקדום ע"פ החיד"א והבא"ח ורבני פורת יוסף, הרש"ש יכול לפרש את האר"י אפילו במקום שפשט דברי האר"י נראה דלא כוותיה [כמו שהאר"י יכול לפרש את הזוהר דלא כפשוטו]. כי הוא עיין וחיקר ואיזן את תורת האר"י יותר מכל אחד אחר, והוא הסמכות העליונה לפרש א...
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 29, 2019 12:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת כי בנו בחרת וכו' בקידוש למנהג הספרדים
תגובות: 33
צפיות: 843

Re: אמירת כי בנו בחרת וכו' בקידוש למנהג הספרדים

אם הוא שולח לשלמי ציבור, כוונתו שתעיין שם ותדע הטעם. אחרת הכה"ח היה פי עשר. ופשוט. ולי נראה הפוך אם טעם אחד הוא כתב בפירוש ואת השאר הוא רק ציין מקורות אולי ס"ל שאין זה עיקר הטעם אמנם בתחילה הכה"ח הביא טעם אחר. אבל אח"כ כתב "וכ"כ שלמי ציבור מטעמים אחרים יעו"ש"...
על ידי ישראל אליהו
ה' נובמבר 28, 2019 8:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת כי בנו בחרת וכו' בקידוש למנהג הספרדים
תגובות: 33
צפיות: 843

Re: אמירת כי בנו בחרת וכו' בקידוש למנהג הספרדים

יוסף בניהו כתב:
ישראל אליהו כתב:הכה"ח באות ה' שלח לעיין בכמה ספרים. ואחד מהם כתב את הטעם הזה.

את הטעם הזה הוא הביא בפועל
ושלח לעיין בעוד ספרים.

אם הוא שולח לשלמי ציבור, כוונתו שתעיין שם ותדע הטעם.
אחרת הכה"ח היה פי עשר. ופשוט.

עבור לחיפוש מתקדם