מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1377 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישראל אליהו
ה' ספטמבר 12, 2019 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 251
צפיות: 29729

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בסעודה שלישית מספיק [לכמה פוסקים] אפילו פירות או בשר וכו'.
ואף החולקים שם, לא כתבו שזהו משום שכתוב "סעודה", אלא משום טעמים אחרים.
על ידי ישראל אליהו
ה' ספטמבר 12, 2019 2:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 251
צפיות: 29729

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם יש מקור בראשונים לסעודת לחם?
על ידי ישראל אליהו
ד' ספטמבר 11, 2019 2:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדי נוסח| סידור הרש"ש
תגובות: 7
צפיות: 154

Re: עדי נוסח| סידור הרש"ש

יעויין בעלי הדס, א, בהערות הרב מנצור, שאין דבר כזה סידור הרש"ש [בענייני נוסחאות],
כי כל מיני עדות ונוסחים התפללו אצלו, וכל אחד כתב את הכוונות על סידורו שלו. כך שהנוסחאות לא מחייבות כלל.
על ידי ישראל אליהו
א' ספטמבר 08, 2019 2:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)
תגובות: 32
צפיות: 2654

Re: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)

זכורני שבאור לציון דייק הלכה מהכותרת. שו"ת אור לציון חלק ב - הערות פרק כא הלכה ד' לכתחילה צריך לסעוד סעודה שניה קודם חצות היום, וכמו שמשמע מהרמב"ם בפרק ל' מהלכות שבת הלכה ט', שכתב, חייב אדם לאכול שלוש סעודות בשבת, אחת ערבית ואחת שחרית ואחת במנחה. משמע שסעודה שניה זמנה בשחרית דוקא. וכן הבי...
על ידי ישראל אליהו
ב' אוגוסט 26, 2019 10:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם הבית יוסף השתמש בספר חסידים
תגובות: 5
צפיות: 369

Re: האם הבית יוסף השתמש בספר חסידים

יש כף החיים לגבי מ"ש הרשב"א "אינו בדין יפטור האינו חשוב את החשוב דרך גררא",
שכותב שמפשטות ספר חסידים משמע דלא כהרשב"א, ושכן משמע מהשמטת המחבר.

ומשמע שההשמטה היא משום ספר חסידים הנ"ל, דאל"כ לא יחלוק המחבר על הרשב"א.
על ידי ישראל אליהו
ו' אוגוסט 23, 2019 3:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2734
צפיות: 236947

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי מישהו שכתב בשם החיד"א, שיש לפסוק כהמג"א, או לילך בתריה טובא. האם יש מקור לזה בספרי החיד"א. תודה לעונים ראה מנוחת שלום ח"ד עמ' כ. יש"כ. אבל אף הוא לא מצא כן בספרי החיד"א. ואני מחפש זאת. האם יש פשר דבר? האם ניתן לומר שקיבל כן בשם החיד"א אשר ביקר בתוניס? ולעצם ...
על ידי ישראל אליהו
ו' אוגוסט 23, 2019 3:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצה פשוטה במעביר זרעו למולך להיפטר ממיתת ב"ד
תגובות: 5
צפיות: 241

Re: עצה פשוטה במעביר זרעו למולך להיפטר ממיתת ב"ד

השאלה אם נאמן לאחר מעשה, כמו שמצינו בכמה מקומות, שלאחר מעשה אין נאמן לומר כך הלכה
על ידי ישראל אליהו
ו' אוגוסט 23, 2019 2:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2734
צפיות: 236947

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי מישהו שכתב בשם החיד"א, שיש לפסוק כהמג"א, או לילך בתריה טובא.
האם יש מקור לזה בספרי החיד"א.
תודה לעונים
על ידי ישראל אליהו
ו' אוגוסט 16, 2019 2:34 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו
תגובות: 62
צפיות: 1496

Re: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו

חד ברנש כתב:היכן מפורש בחז"ל שאת ארבעת המינים יש לקחתם רק כשהם תלושים מהקרקע? לא זכור לי כזה אמירה מפורשת בעניין, ואולי בגלל שאם זה מחובר אין בכלל "ולקחתם"?

ראה אול"צ ח"ד, ל"ז, ה' בביאורים, ובכל המקורות שם.
על ידי ישראל אליהו
ה' אוגוסט 15, 2019 8:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2734
צפיות: 236947

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

זכורני שהגר"א הדריך עדיפות בסדר הלימוד [משהו כזה], וכתב ללמוד שו"ע עם מג"א.
אשמח למראה מקום מדוייק.
בתודה.
על ידי ישראל אליהו
ד' אוגוסט 14, 2019 5:21 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו
תגובות: 62
צפיות: 1496

Re: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו

א"נ ידוע שהיו שסיככו באתרוגים, וממילא עדיף שיהיה עם ענפים, בכדי לתת צל.
או שהיו תולים אותם לשם נויי סוכה, וגם בהם צריך ענפים בכדי שייתלו יפה.

אך אולי קנו/קטפו כמה אתרוגים, חלק בשביל הסוכה וחלק בשביל הנענוע, ולא החליטו אלא עד החג ממש. ועל כן העדיפו להשאיר לכל האתרוגים את הענפים....
על ידי ישראל אליהו
ד' אוגוסט 14, 2019 3:35 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו
תגובות: 62
צפיות: 1496

Re: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו

ומה רע במה שהצעתי?
על ידי ישראל אליהו
ד' אוגוסט 14, 2019 2:19 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו
תגובות: 62
צפיות: 1496

Re: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו

חד ברנש כתב:אני חשבתי שזה בגלל "פרי עץ הדר", שיש ליטול גם פרי וגם עץ. מה דעתכם?

יש לזה מקור [שיש ענין כזה]?
על ידי ישראל אליהו
ד' אוגוסט 14, 2019 2:03 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו
תגובות: 62
צפיות: 1496

Re: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו

אולי משום ואנוהו.
או בכדי לרמוז לדרשת חז"ל בסוכה לה". שטעם עצו ופריו שוה.
על ידי ישראל אליהו
ה' אוגוסט 08, 2019 1:48 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו
תגובות: 62
צפיות: 1496

Re: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו

כמו כן, אם מישהו יוכל להסביר למה הלולב פתוח.
על ידי ישראל אליהו
ג' אוגוסט 06, 2019 8:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בילקוט יוסף?
תגובות: 62
צפיות: 2915

Re: סתירה בילקוט יוסף?

נחלי אפרסמון כתב:תקרא את מה שכתב הרב אליהו בוחבוט במאמריו באוצר ויסתמו כל טענותיך.

עד כמה שאני זוכר, הוא כותב שהיחוד הוא החופה [ולא הכלונסאות], וזה נגד גדולי האחרונים [ארץ חיים בא"ח ועוד] שכתבו שנהגו שהכלונסאות הם החופה.
וגם הגרע"י למד לא כמותו את הסוגיא.
על ידי ישראל אליהו
ב' אוגוסט 05, 2019 3:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בילקוט יוסף?
תגובות: 62
צפיות: 2915

Re: סתירה בילקוט יוסף?

האם שמעת את הדיבורים של הבחורים בעת החדר יחוד?[אין דרכי לכתוב בדברים שבצינעא אבל יצאתי מגידרי כיון שפה גם מרן הגרב"צ א"ש זצ"ל דיבר דברים חמורים על חדר יחוד.] איך זה עונה מדוע א"כ אינה צריכה כיסוי ראש? יש דעה שעד שלא נבעלה לא צריכה לכסות ראשה. זה נקרא "להתכווץ". מישהו מ...
על ידי ישראל אליהו
ב' אוגוסט 05, 2019 3:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בילקוט יוסף?
תגובות: 62
צפיות: 2915

Re: סתירה בילקוט יוסף?

נחלי אפרסמון כתב:האם שמעת את הדיבורים של הבחורים בעת החדר יחוד?[אין דרכי לכתוב בדברים שבצינעא אבל יצאתי מגידרי כיון שפה גם מרן הגרב"צ א"ש זצ"ל דיבר דברים חמורים על חדר יחוד.]

איך זה עונה מדוע א"כ אינה צריכה כיסוי ראש?
על ידי ישראל אליהו
ה' אוגוסט 01, 2019 8:16 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 59
צפיות: 3222

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

ב"ה שהשתווינו חלקית.
על ידי ישראל אליהו
ה' אוגוסט 01, 2019 7:25 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 59
צפיות: 3222

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

אני שמעתי שיעור של בעל הילקו"י שאמר ששלח מישהו לאוניברסיטה, ושם מצא שכל הנוסחאות מזמן הראשונים היו "שובר אויבים ומכניע זדים". ובזה המשיך ודיבר על המתעקשים וכו'.
אבל אם היה באוניברסיטה, מסתמא ראה את תחילת הברכה, אז למה לשנות חצאי נוסחאות?
על ידי ישראל אליהו
ה' אוגוסט 01, 2019 7:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בילקוט יוסף?
תגובות: 62
צפיות: 2915

Re: סתירה בילקוט יוסף?

זאת אומרת שלפי דבריך הרב עובדיה יוסף ובנו מחליטים לפי מה שבא להם מתי לומר סב"ל ומתי לא. ולא דנים כל ענין לגופו לפי הפוסקים ולפי המנהגים. אם כבודו יוצא מתוך חשיבה/ אג'נדה כזאת כאן נגמר הויכוח. לעניות דעתי יש לדון בכל ענין לגופו כיצד התייחסו אליו הפוסקים ומה הם כתבו בנידון ההוא. ועל סמך השערות ש...
על ידי ישראל אליהו
ה' אוגוסט 01, 2019 6:49 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 59
צפיות: 3222

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

דווקא בעוד יוסף חי חושבני שצידדו במכנע מינים. אינו לפניי כעת, אבל אאל"ט בהסכמה מהגרי"ח סופר שליט"א מאריך לשבח את הנוסחא הזו של חתימת מינים, וקצת נוזף במי שמשנה ומחליף לזדים, ואילו בהסכמת הגר"ע יוסף זצ"ל אחר שבחים רבים לעורך ולרבינו יוסף חיים נ"ע מעיר בדרך אגב שיש לגרוס...
על ידי ישראל אליהו
ה' אוגוסט 01, 2019 6:45 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 59
צפיות: 3222

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

מי שרוצה לומר כהנוסח הקדום, למה שישנה רק את החתימה? שישנה כבר הכל. יאמר למשומדים ויחתום זדים. שאלה זו שאלתי לפני שנים רבות לאיש אדוני האר'ש הלא הוא הגאון הנאמ"ן שליט"א והוא השיבני כי תיבת 'למשומדים' אין משמעותה ידועה אצל רוב בני אדם, ומכיון שבתיבות למינים ולמלשינים כלול גם למשומדים, לא אר...
על ידי ישראל אליהו
ה' אוגוסט 01, 2019 6:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בילקוט יוסף?
תגובות: 62
צפיות: 2915

Re: סתירה בילקוט יוסף?

לא הבנתי התשובה. לפי המנהג, היא ארוסה או נשואה? לא מחייבים בכיסוי ראש על פי מנהג החופה רק על פי ההלכה. בברכות שחוששים לסב"ל נגד השו"ע. וכאן מברכים נגד השו"ע! כי היא נשואה. אבל לענין כיסוי ראש, הולכים אחר השו"ע? ועושים תרתי דסתרי. חוכא ואיטלולא מה חוכא ואיטלולא???? יש כללי פסיקה ...
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 31, 2019 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 948

Re: האם צריך להגיד תפילת הדרך בזמן הזה

מתוך קובץ תורת ציון, שיצא לאחרונה.
בירור מנהג בני ספרד.
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 31, 2019 10:11 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 59
צפיות: 3222

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

דווקא בעוד יוסף חי חושבני שצידדו במכנע מינים. אינו לפניי כעת, אבל אאל"ט בהסכמה מהגרי"ח סופר שליט"א מאריך לשבח את הנוסחא הזו של חתימת מינים, וקצת נוזף במי שמשנה ומחליף לזדים, ואילו בהסכמת הגר"ע יוסף זצ"ל אחר שבחים רבים לעורך ולרבינו יוסף חיים נ"ע מעיר בדרך אגב שיש לגרוס...
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 31, 2019 9:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בילקוט יוסף?
תגובות: 62
צפיות: 2915

Re: סתירה בילקוט יוסף?

הם כבר עושים את זה. אולי לא בפורום [כי כאן יהיה מי שיענה להם אחד על אחד], אבל בכלים יותר חזקים. מי שכבר הדפיס ופרסם דברים מכפישים על כל גדולי הדור, ועדיין ממשיך לפרסם, הרי שכל מי שחושב שהוא טועה ומטעה, וששיטת לימודו אינה כדרך רבותינו, עליו לפרסם בכל דרך שבידו, שהדברים הם טעות, ולהוכיח למה הם טעות. א...
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 31, 2019 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בילקוט יוסף?
תגובות: 62
צפיות: 2915

Re: סתירה בילקוט יוסף?

ומה התלונה כעת על מי שמקדש מלחמה להיפך, להגן על הדרך הנכונה לדעתו? ורק מביא קושיות וסתירות. למה משפחתו ותלמידי הגרי"ח שליט"א מקדשים מלחמה ? כולם נתקלו בקושיות וסתירות? או ששונאים אותו בגלל ענין אחר... והחליטו לפתוח הספרים ולחפש בעיות? התבלבלת, הקושיא שלך צריכה להיות בדיוק ההיפך. זה ממש פל...
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 31, 2019 9:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בילקוט יוסף?
תגובות: 62
צפיות: 2915

Re: סתירה בילקוט יוסף?

אישצפת כתב:
ישראל אליהו כתב:לא הבנתי התשובה.
לפי המנהג, היא ארוסה או נשואה?

לא מחייבים בכיסוי ראש על פי מנהג החופה רק על פי ההלכה.

בברכות שחוששים לסב"ל נגד השו"ע.
וכאן מברכים נגד השו"ע! כי היא נשואה.
אבל לענין כיסוי ראש, הולכים אחר השו"ע?
ועושים תרתי דסתרי.
חוכא ואיטלולא
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 31, 2019 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בילקוט יוסף?
תגובות: 62
צפיות: 2915

Re: סתירה בילקוט יוסף?

ואגב, ראיתי פעם [ואיני מוצאו כרגע] שבעל הילקו"י מסביר למה הוא מקדיש מלחמת חרמה לכל מי שחולק על אביו, והביא שם מהחזו"א כמדומני שצריך לעשות מלחמה על ענייני השקפה. "ואם הענייני השקפה כך, כ"ש בענייני הלכה". ובשם זה, התיר לעצמו לרדת על כל גדולי הדור. ומה התלונה כעת על מי שמקדש מל...
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 31, 2019 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בילקוט יוסף?
תגובות: 62
צפיות: 2915

Re: סתירה בילקוט יוסף?

לא הבנתי התשובה.
לפי המנהג, היא ארוסה או נשואה?
על ידי ישראל אליהו
ה' יולי 25, 2019 8:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספריית ה"שדי חמד" - וספריות נוספות שנחרבו בעיר העתיקה
תגובות: 4
צפיות: 643

Re: ספריית ה"שדי חמד" - וספריות נוספות שנחרבו בעיר העתיקה

לגר"ע עטיה זצ"ל היו כת"י ו"שיטה" על התלמוד.
בפורת יוסף היו לומדים מתוך "שיטה" זו. אשר היתה בספריה של פורת יוסף.
והכל נשרף במלחמה.
על ידי ישראל אליהו
ה' יולי 25, 2019 8:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1349
צפיות: 190021

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

כרמי שלי כתב:
ישראל אליהו כתב:האם אפשר לקבל כתובת מייל של הרב אוריאל בנר שליט"א, או מס' טלפון.
כאן)
baneruri@gmail.com

יש"כ!
על ידי ישראל אליהו
ה' יולי 25, 2019 3:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1349
צפיות: 190021

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

האם אפשר לקבל כתובת מייל של הרב אוריאל בנר שליט"א, או מס' טלפון.

בתודה
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 24, 2019 3:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צבע עורם של יהודי אשכנז הקדומים
תגובות: 69
צפיות: 2540

Re: צבע עורם של יהודי אשכנז הקדומים

טוב, מה אומר, הנושא הזה הוא פלא: א) מה שהתכוונתי בדבריי לעיל הוא שמסתבר שלאקלים יש השפעה מסויימת , הרי עינינו רואות שאנשים החשופים לשמש באופן מסיבי הופכים להיות שחומים, אמנם לא כמו כושים, וגם לא כערביים, אבל בכ''ז שחומים, גם כאלה שהיו לבנים לגמרי לפנ''כ. ומסתבר שבטווח של מאות שנים תהיה לכך השפעה מש...
על ידי ישראל אליהו
ג' יולי 16, 2019 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל
תגובות: 11
צפיות: 356

Re: הפרשת חלה וברכת המזון על קוגל

הגריש"א חזר בו. דכל החשש הוא רק לשיטת היראים דס"ל דיש אפייה אחר בישול, אך לרוב הראשונים וסתם השו"ע דאין אפייה אחר בישול א"כ אין חיוב כלל.
ועל כן רק מצריך להפריש בלי ברכה.
וממילא גם לענין ברהמ"ז ס"ל דלא יברך.
וכמובא באחד מקובצי הליכות שדה.
על ידי ישראל אליהו
ה' יולי 11, 2019 3:20 pm
פורום: ימות עולם
נושא: תלמוד בבלי - או תלמוד פרסי
תגובות: 9
צפיות: 675

Re: תלמוד בבלי - או תלמוד פרסי

אולי כוונתו שהיו שם -בערי בבל- תחת שלטון הפרסיים. מסתבר כדבריך. אם אני מבין כוונתכם אל נכון, שכוונת החיד"א היא על עירק של היום, אשר בזמנו של החיד"א היתה תחת שלטון הפרסיים. אולם במציאות בזמנו של החיד"א שלטה על עירק האימפריה העותומנית, אשר אין קשר בינה לבין פרס. דבר נוסף, בזמנו של החיד...
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 10, 2019 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10671
צפיות: 963522

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דרופתקי דאורייתא כתב:בבקשה,
ספר נודע בשיעורים (על הגר"ח נאה, עמוד 93).
[ואם לא יהיה לטורח לבדוק אם יש בספר עוד איזכורים על כף החיים זצ"ל, יהיה לעזר רב].

לא מצאתי עוד איזכורים.
על ידי ישראל אליהו
ד' יולי 10, 2019 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10671
צפיות: 963522

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גימפעל כתב:
ישראל אליהו כתב:
גימפעל כתב:מספר 'אביעה חידות' מהרב יחזקאל סופר,
החידות והפתרונות לפרשת מסעי,
תודה.

תודה,
אם אפשר גם את הפתרונות של פרשת מסעי.
על ידי ישראל אליהו
ג' יולי 09, 2019 3:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10671
צפיות: 963522

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גימפעל כתב:מספר 'אביעה חידות' מהרב יחזקאל סופר,
החידות והפתרונות לפרשת מסעי,
תודה.

עבור לחיפוש מתקדם