החיפוש הניב 1213 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 16, 2018 2:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

לדעתי הקטנה, צריך לעשות אבחנה בין מנהגים שהם תוספת על עיקר ההלכה, לבין מנהגים שהם נוגעים בגופה של הלכה. ברור שמנהגים כמו קטניות בפסח, שזה בסך הכל חומרא שהחמירו על עצמם, לא כ"כ משנה אם מקורו באשכנז ומשם הוא חדר לחלק קהילות ספרד או לא. אבל מנהגים שמשמעותם פסיקת הלכה מסוימת (כמו ברכת הדלקת נרות),...
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 16, 2018 8:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

והאם באופן עקבי כל מנהג שנכנס מדברי הרמ"א למשל או מהש"ך או המג"א, נגד דברי השו"ע, יש לבטלו? לענ"ד פשוט שלא. אבל צריך למצוא דוגמאת בספרי הגרע"י. אם פשוט שלא, אז זה לא סתירה בדברי היב"א? אחה"מ. ???? ישא ברכה טוען שאחד הסיבות לפסיקת הגרע"י שיש לבטל את מנהג ...
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 16, 2018 2:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:והאם באופן עקבי כל מנהג שנכנס מדברי הרמ"א למשל או מהש"ך או המג"א, נגד דברי השו"ע, יש לבטלו?

לענ"ד פשוט שלא. אבל צריך למצוא דוגמאת בספרי הגרע"י.

אם פשוט שלא, אז זה לא סתירה בדברי היב"א? אחה"מ.
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 16, 2018 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!
תגובות: 100
צפיות: 917

Re: כניסה לאונברסיטה - בית מינות?!

ידוע שבכה"ג ההוראה היא:
שב ואל תעשה
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 16, 2018 1:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

כמי שחקר את הנושא [וכפי שכתבת לעיל], בבקשה אם תוכל לתת לנו נתונים. 1. בכל שאר המקומות ביב"א ובשאר ספריו, בנתונים תואמים לאלו שכתבת [כלומר: כשיש מחלוקת הפוסקים לענין ברכה, ומצאנו מנהג לברך, אבל לא מצאנו מקורות לקיום מנהג זה יותר מאשר 250 שנה]; האם הוא סובר שיש לבטל את המנהג? [כפי שפסק בהדלקת נר...
על ידי ישראל אליהו
ו' נובמבר 16, 2018 12:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

כמי שחקר את הנושא [וכפי שכתבת לעיל], בבקשה אם תוכל לתת לנו נתונים. 1. בכל שאר המקומות ביב"א ובשאר ספריו, בנתונים תואמים לאלו שכתבת [כלומר: כשיש מחלוקת הפוסקים לענין ברכה, ומצאנו מנהג לברך, אבל לא מצאנו מקורות לקיום מנהג זה יותר מאשר 250 שנה]; האם הוא סובר שיש לבטל את המנהג? [כפי שפסק בהדלקת נרו...
על ידי ישראל אליהו
ה' נובמבר 15, 2018 2:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

כיון והדברים התארכו (וגם נפלו קצת שברים חדשים ממגדל בבל), אעיר בזה כמה הערות בנושא ברכת הנותן ליעף כח (אף שכבר הערתי וכ"כ הרב ישא ברכה, שאין כאן סתירה בכללי הרב עובדיה אלא קושיא מדוע פסק לברך הנותן ליעף כח). לענ"ד ההגדרה של הרב ישראל אליהו למנהג טעות - מוטעת, הרי כל ברכה שהורו לברך על אף ...
על ידי ישראל אליהו
ה' נובמבר 15, 2018 1:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9490
צפיות: 678953

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

גלרשטיין כתב:מספר מעתיקי השמועה (ח״א עמ׳ ח) אין לי ומקונטרס חנוכה ומגילה (סי׳ ה אות ג-ד).
שמואל דוד כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה,

ספר אור הישר (בראשית מכילתא) עמוד 53 מדפי האוצר

תודה מראש!
על ידי ישראל אליהו
ה' נובמבר 15, 2018 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

חלקם מביעים, והביעו. דוגמת הגר"ע עטיה, הגרב"צ א"ש, הגר"מ אליהו, הגריח"ס וכו'.
כוונתי היתה שאין להם כח משמעותי להפצת דבריהם וכו', או מחמת אופיים שאינם מעוניינים בקרבות.
על ידי ישראל אליהו
ה' נובמבר 15, 2018 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

מנהגים שלא נזכרו בפוסקים לא נחשבים מנהגים, והטעם לכך משום שהפוסקים לא הסכימו למנהג זה. תוקף המנהג אף נגד השו"ע הוא משום שאם בכל הקהילות, על רבניהם, במשך מאות שנים, נהגו מנהג מסויים, והזכירוהו לשבח בספריהם, יש בכוחם לחלוק אף על השו"ע. ["קבלנו הוראות מרן" פירושו שבד"כ נסמכים ע...
על ידי ישראל אליהו
ה' נובמבר 15, 2018 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

ברכת הנותן ליעף כח מופיעה בלא מעט כ"י של סידורים ספרדיים שקדמו לאר"י נו.. ו? כמו שקיבלנו את דברים הב"י לגבי ברכת מגביה שפלים, היה לנו לקבלם לגבי הנותן ליעף כח? ואם המנהג עדיף על דבריו, מדוע איננו מברכים מגביה שפלים? העיר כבר הרב מש"נ, שבקובץ אסופות הרחיב בהבאת כמה וכמה סידורים. ...
על ידי ישראל אליהו
ד' נובמבר 14, 2018 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

בבקשה תקרא את הקישור שנתתי לעיל, בו התייחסתי לכל טענת "המנהג הקדום" או "הגאונים". להד"מ.

הוא עיקבי בדרכו אך ע"י תירוצים שאינם נכונים. במחילה.
ומעתה, האם לדעתך הספרדים קיבלו הוראות האר"י או לא?
על ידי ישראל אליהו
ד' נובמבר 14, 2018 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקות די אן איי לצורך קביעת יחוס
תגובות: 10
צפיות: 194

Re: בדיקות די אן איי לצורך קביעת יחוס

ראיתי באחד הקבצים, ואיני זוכר כעת את שמו, שאף לענין עגונות קשה לסמוך על זה, והטעם הוא שהראשונים אומרים שאפילו מאה סימנים בינוניים אינם מצטרפים לסימן מובהק אחד. ושיטת בדיקת הדי אן איי היא שמפרקים את התא של הבעל לכמה חלקים [אולי 17. איני זוכר בדיוק], ומאידך לוקחים תא של בנו [למשל] ומתאימים כל חלק. אבל...
על ידי ישראל אליהו
ד' נובמבר 14, 2018 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

במפורש כתבתי שהוא העיז לשנות מנהגים, אבל היה לו יחס שונה למנהגים קדמונים במיוחד אם יש להם כבר מקום מתקופת הראשונים. פתחתי עכשיו את יבי"א ואכן זה מה שהוא כותב שהמנהג הוא קדמון עוד מימות הראשונים ונוהגים בו גם האשכנזים, והוא לא מקבל את דברי החיד"א שסיבת המנהג מחמת דברי האריז"ל. המנהג ל...
על ידי ישראל אליהו
ד' נובמבר 14, 2018 3:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אם הוא לא הולך כהקבלה, אז היה לו לפסוק שאסור לברך הנותן ליעף כח. וכמו שהארכתי לעיל. זה לא סתירה בדבריו? אינני מכיר את הסוגיה הספציפית הזו. אבל באופן כללי אם המנהג הקדום היה כך וזהו מנהג שהתפשט בכל עם ישראל, אז לפעמים ממשיכים עם המנהג גם אם יש אי בהירות באשר לסיבות. (כמעט לכל כלל שתמצא, יש יוצא מן ה...
על ידי ישראל אליהו
ד' נובמבר 14, 2018 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אם הוא לא הולך כהקבלה, אז היה לו לפסוק שאסור לברך הנותן ליעף כח. וכמו שהארכתי לעיל. זה לא סתירה בדבריו? דבריו של מי? הרדב"ז? של היב"א, כי מחד הוא מסתמך על הרדב"ז, ומאידך פוסק לברך הנותן ליעף [ישנם עוד הרבה פסקים שלו שהם ע"פ הקבלה, אבל זו דוגמא הכי חזקה לענ"ד]. אתה כתבת שזו ...
על ידי ישראל אליהו
ד' נובמבר 14, 2018 1:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אם הוא לא הולך כהקבלה, אז היה לו לפסוק שאסור לברך הנותן ליעף כח. וכמו שהארכתי לעיל.
זה לא סתירה בדבריו?
על ידי ישראל אליהו
ג' נובמבר 13, 2018 8:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה
תגובות: 21
צפיות: 137

Re: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה

אם כוונתך מצד שאולי החריף מחליא לשבח,
הב"י בסי' צו על ס"ג מביא את הרשב"א שמעט תבלין שבתבשיל לא מקרי חריף. ועיין ברשב"א גופיה.
על ידי ישראל אליהו
ג' נובמבר 13, 2018 1:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

יש כזה דבר בכלל "שיטת פסיקה של ספרדים?" ברצוני להביא בזה דברים שכתב הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א בקונטרס "דברי יעקב חיים" ח"א (עמ' כד) ואני מצטט: ולכן האמירה שיש "פסיקה ספרדית", ויש גם "פסיקה אשכנזית", ואנחנו בני ספרד צריכים לעשות כפוסקים "ש...
על ידי ישראל אליהו
ב' נובמבר 12, 2018 3:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

תם מה הוא אומר כתב:מאימתי (כלומר, איזה שנה) מכתב הגר"ע יוסף הנ"ל על הגרב"צ אבא שאול הנ"ל

אין לי מושג. ישנם עוד מכתבים.
על ידי ישראל אליהו
ב' נובמבר 12, 2018 2:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אגב. הרב עזרא עטייה והרב צדקה לא היו פוסקים, רק נגעו בהלכה ככל תלמיד חכם. הגרב"צ אבא שאול שנחת לפסיקה, הקדיש את רוב כוחו לשיעורי הגמרא בישיבה. בהלכה התעסק רק בימי שישי. הגר"ע עטיה הסמיך את תלמידיו באיסור והיתר ובחו"מ ועוד, כפי שניתן לראות בספרי הביוגרפיות השונות של תלמידיו. זה שהיה מ...
על ידי ישראל אליהו
ב' נובמבר 12, 2018 8:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

יש לך מקור לזה? על כך שחכם עזרא עטייה חיזק אותו כשיצאו נגדו על שחולק על הבא"ח, כתוב בהקדמה להליכות עולם ובהספדים בחזו"ע אבלות ותעניות. שהוא עבר איתו על הספר והיה מוחק שמעתי מפי הרב יצחק יוסף שליט"א שהיו עושים זאת בישיבתם בבית הדין (זה שדן לפניו אז בהרבה הלכות וחיזק את דרכו גם הוזכר ב...
על ידי ישראל אליהו
ב' נובמבר 12, 2018 8:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

ספרדי שמברך הנותן ליעף כח, נגד 'שלשת עמודי ההוראה' ונגד השו"ע ונגד המנהג הקדום, איני רואה שום טעם הגיוני, אלא רק משום שכך אמר האר"י. א. יש את ביאור הב"ח והט"ז ב. מנהג קדום מלפני מרן כיון שלקחת, מן הסתם, את דברך מדברי היב"א, על כן ברשותך אתייחס ישירות לדברי היב"א. פסק ב...
על ידי ישראל אליהו
א' נובמבר 11, 2018 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אני מתאר לעצמי שהסטייפלער היה מתייחס בצורה לא פחות חריפה לשיטת הערבוב בין הקבלה להלכה [שיש שמביאים כאן], שיטה שסותרת לגמרי את התפיסה הרווחת בפוסקים הראשונים והאחרונים, ואשר ברורה לכל בר בי רב בעולם הישיבות. "ברורה" אולי לפי מנהגי האשכנזים, שכמובן "ברור" שבליל שבועות מחפשים מישהו...
על ידי ישראל אליהו
א' נובמבר 11, 2018 2:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנגינת ההלל בעדות המזרח
תגובות: 22
צפיות: 301

Re: מנגינת ההלל בעדות המזרח

החלבים והתוניסאים מנגנים (כמובן, מנגינות שונות) מ"מן המצר" עד סוף ההלל.
על ידי ישראל אליהו
א' נובמבר 11, 2018 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

ספרדי שמברך הנותן ליעף כח, נגד 'שלשת עמודי ההוראה' ונגד השו"ע ונגד המנהג הקדום, איני רואה שום טעם הגיוני, אלא רק משום שכך אמר האר"י. א. יש את ביאור הב"ח והט"ז ב. מנהג קדום מלפני מרן כיון שלקחת, מן הסתם, את דברך מדברי היב"א, על כן ברשותך אתייחס ישירות לדברי היב"א. פסק ב...
על ידי ישראל אליהו
א' נובמבר 11, 2018 1:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ערכם של כתבי הקומראן - תרגום השבעים - הפשיטתא
תגובות: 9
צפיות: 259

Re: ערכם של כתבי הקומראן - תרגום השבעים - הפשיטתא

במקרה הזה אין צורך בטקסטים הנזכרים.
אני הבנתי בפשיטות שזה קיצור של שם אדנות.
על ידי ישראל אליהו
א' נובמבר 11, 2018 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ערכם של כתבי הקומראן - תרגום השבעים - הפשיטתא
תגובות: 9
צפיות: 259

Re: ערכם של כתבי הקומראן - תרגום השבעים - הפשיטתא

האם אין הכוונה לקיצור האותיות הראשונות של: א-ד-נ-י; א-ל-ה-י-ם?
על ידי ישראל אליהו
ש' נובמבר 10, 2018 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 196
צפיות: 2096

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

ספרדי שמברך הנותן ליעף כח, נגד 'שלשת עמודי ההוראה' ונגד השו"ע ונגד המנהג הקדום,
איני רואה שום טעם הגיוני, אלא רק משום שכך אמר האר"י.
על ידי ישראל אליהו
ב' נובמבר 05, 2018 2:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3465
צפיות: 307084

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

חד ברנש כתב:מצורף
כעפעפי שחר11.pdf

יש"כ.
שתזכה להיות תמיד מן הנותנים ולא מהמקבלים.
על ידי ישראל אליהו
ב' נובמבר 05, 2018 1:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9490
צפיות: 678953

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ישראליק כתב:ספר המדות (ברסלב) אות פחד סימן יח עם המראה מקומות של הרב מטשערין ז"ל.

תודה
על ידי ישראל אליהו
א' נובמבר 04, 2018 4:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כוס תנחומים לידידינו 'חד ברנש' על פטירת אביו
תגובות: 43
צפיות: 2326

Re: כוס תנחומים לידידינו 'חד ברנש' על פטירת אביו

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
על ידי ישראל אליהו
ב' אוקטובר 29, 2018 3:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: והיה עתיד להיות מגדולי הדור וצר לי שלא נספד כהלכה- הגר"מ לוי
תגובות: 51
צפיות: 6055

Re: והיה עתיד להיות מגדולי הדור וצר לי שלא נספד כהלכה- הגר"מ לוי

משולש כתב:ומה הוא התכוין "תשמור על הבריאות שלך", הגרמ"ל לא שמר על הבריאות שלו?

כן. לדטענת הרב הנאמ"ן הוא לא שמר על בריאותו. כך זכורני שראיתי בעלון זה.
על ידי ישראל אליהו
א' אוקטובר 28, 2018 11:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שביבים מתורת הראשונים
תגובות: 61
צפיות: 8231

Re: שביבים מתורת הראשונים

ידוע מנהג תימן שלא לברך על הדלקת נר של יו"ט. ידוע גם הויכוח בין ר' משולם מפרובנס ור' תם על ברכה על הדלקת נר של שבת (וק"ו של יו"ט). אך בראש הגדה של פסח, כת"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים MS 8279, שנכתבה בשנת רי"ד (1454) ע"י יואל בר' שמעון מהעיר קלונייא על נהר ריינוס, נמצא...
על ידי ישראל אליהו
א' אוקטובר 28, 2018 11:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: והיה עתיד להיות מגדולי הדור וצר לי שלא נספד כהלכה- הגר"מ לוי
תגובות: 51
צפיות: 6055

Re: והיה עתיד להיות מגדולי הדור וצר לי שלא נספד כהלכה- הגר"מ לוי

מכון חכמי ספרד כתב:בגלל שכתב דברים חדים אודות הכינים.

ממש לא, לענ"ד.
כוונתו שאלו שתקפו אותו במילים קשות, טעו. וזה המסר שיש ללמוד מסיפור חייו של הגרמ"ל.
על ידי ישראל אליהו
א' אוקטובר 28, 2018 8:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קידוש ביין או במיץ ענבים <תעלומת "יין בית יוסף">
תגובות: 49
צפיות: 5945

Re: קידוש ביין או במיץ ענבים <תעלומת "יין בית יוסף">

אנצל במה זו לעלות כאן מבוכה גדולה שהעלה חכ"א שליט"א לפני כעשרים שנה ולא נתקבל עליה כל מענה. ידוע כי בדורנו עורר הגר"ע יוסף שליט"א את ענין היין המהול במים, שלדבריו לדעת מרן אין לברך עליו בפה"ג עד שיהא בו לכה"פ רוב יין. בעקבות דבריו החלו כל היקבים בכל ההכשרים לציין את כש...
על ידי ישראל אליהו
א' אוקטובר 28, 2018 2:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל - חצי יובל שנים להסתלקותו
תגובות: 14
צפיות: 2197

Re: הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל - חצי יובל שנים להסתלקותו

בספר 'עבדך בן אמתך' על הרב יעקב יוסף, מתאר הרב מנשה נקי כיצד בחתונת בתו ניסו הרב צדקה וחכם בן ציון לנשק אחד את השני, כשכל אחד רומז 'עליי לכבד אותך ולכן אתה תסדר קידושין'. זה מזכיר לי את מה שנכתב בתפארת ציון (עמ' פ"ג; עמ' תל"ח): הערכה וכבוד הדדי שררו בקרב רבני ישיבת פורת יוסף, ובמיוחד בין ...
על ידי ישראל אליהו
ו' אוקטובר 26, 2018 3:11 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מקומן של זבחים
תגובות: 2
צפיות: 674

Re: מקומן של זבחים

מה שנכון נכון כתב:[לע"ע ישנו בספרו תהלה לדוד מהדורת תרצ"א].

יש"כ.
אכן חציו של העמוד האחרון חסר בתהלה לדוד.
על ידי ישראל אליהו
ה' אוקטובר 25, 2018 11:21 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: י-ה הצל יונה מחכה, לריה"ל?
תגובות: 4
צפיות: 997

Re: י-ה הצל יונה מחכה, לריה"ל?

תודה רבה על הסיוע!

עבור לחיפוש מתקדם