החיפוש הניב 194 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מיני ומינך
א' דצמבר 09, 2018 8:16 pm
פורום: חנוכה
נושא: סגילות שמן הנותר מנרות חנוכה ושריפת הפתילות
תגובות: 34
צפיות: 5930

Re: סגילות שמן הנותר מנרות חנוכה ושריפת הפתילות

קראקובער כתב:לא מובן, הרי על כרחך מדובר שעשה תנאי אחרת זה אסור בהנאה וא"כ זה לא נותר השמן.

כמו שהרב שך אמר על הי"ב חלות ואכמ"ל
על ידי מיני ומינך
א' דצמבר 09, 2018 8:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 77
צפיות: 847

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:ט.

קשר של תפילין וברכת חתנים וציצית כו'

ק"ק מדוע הפסיק רב בין תפילין לציצית.

מהרי"ל (מנהגים) הלכות נישואין
...בריינוס שנוהגין שגם נערים גדולים אין מתעטפין בציצית עד נושאין אשה.
על ידי מיני ומינך
ג' דצמבר 04, 2018 10:06 am
פורום: חנוכה
נושא: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן
תגובות: 42
צפיות: 882

Re: קושיא עצומה על תמיהתו של הגר"ח מבריסק - בנס פך השמן

ההוא דאמר כתב:נודע בשערים תמיהתו של הגר"ח מבריסק, איך יכלו להדליק בשמן שהתרבה בנס פך השמן, והלא שמן שנוצר ע"י נס - איננו שמן זית.
[וכבר יצאו עוררים על שאלה זו בשם הגר"ח]

הספר אוצמפ"ח אינו תח"י מסתמא כבר הובא שם שהרעיון הנ"ל הובא מגדולי וגאוני ישראל אחרים
על ידי מיני ומינך
א' דצמבר 02, 2018 9:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9660
צפיות: 705564

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

משולש כתב:שם הספר: אור מאיר
מעמוד שה עד שיז (שזה הפרק השביעי כולו. לפי החשבון זה אמור להיות בעמודי האוצר 321-333).
על ידי מיני ומינך
ב' נובמבר 26, 2018 12:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9660
צפיות: 705564

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קול מבשר כתב:אודה מאוד למי שיעלה את מאמרו של הרב בנימין שלמה המבורגר- גרמניה ארצו של עמלק
מתוך "ירושתנו" ח' (תשע"ה) עמ' קצה-רמ

כרך זה עוד לא נכנס לאוצר viewtopic.php?f=7&t=15406#p144661
על ידי מיני ומינך
ש' נובמבר 24, 2018 10:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!
תגובות: 15
צפיות: 584

Re: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!

מהרש"א בבא בתרא דף כה/ב וקרוב לענינו דלעיל ראיתי כתוב שוב בתרגום יונתן פ' פקודי (מ, ד) וז"ל ותהנעל ית פתורא לסטר צפונא מטול דמתמן מתיהב עותרא דמתמן זלתן רסיסין כו' ותהנעל ית מנרתא בסטר דרומא מטול דמתמן שבילי כו' מתמן גנזי חכמות דמתילין לנהורא כו' עכ"ל ע"ש באורך חיפוש המילה ת&quo...
על ידי מיני ומינך
ו' נובמבר 23, 2018 3:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 470
צפיות: 45124

-
על ידי מיני ומינך
ה' נובמבר 22, 2018 9:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות לד: - ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה
תגובות: 24
צפיות: 542

Re: "ישבו וכתבו וכוונו אותה שעה"

חד ברנש כתב:בפירוש שב'מתיבתא' (ויסלח לי הקב"ה שעיינתי בו; גלוי וידוע לפניו, שאני כמעט לא עושה זאת)

בהמשך הגמ' שם אי' ואמר רב כהנא חציף עלי מאן דמפרש חטאיה שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה
על ידי מיני ומינך
ה' נובמבר 22, 2018 4:07 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'של שירים לחצאין'. למה נקדו בסדורים המילה 'שירים', בצורה זוגית?
תגובות: 11
צפיות: 531

Re: 'של שירים לחצאין'. למה נקדו בסדורים המילה 'שירים', בצורה זוגית?

ביקורת תהיה כתב:.
יש ענין אפוא לבדוק כיצד ניקד רבי שבתי את 'שירים' האמור בקטורת.

מצא את ההבדלים [עמ' סז 126]
אולם עי' בעמ' 124 הע' 1 ובעמ' סו הע' 1
עמ' 124 - 126.PDF
(792.61 KiB) הורד 13 פעמים
עמ' סו - סז.PDF
(247.17 KiB) הורד 16 פעמים
על ידי מיני ומינך
א' אוקטובר 14, 2018 11:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברלין, מקור הס"מ הארורה וזה לעומת זה בקדושה
תגובות: 58
צפיות: 6976

Re: ברלין, מקור הס"מ הארורה וזה לעומת זה בקדושה

viewtopic.php?t=15956#p213879
אודה למי שיעלה לתועלת הכלל את המאמר הנפלא הנ"ל מירושתנו [לכאורה אינו באוצה"ח]
על ידי מיני ומינך
ו' אוקטובר 12, 2018 7:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 171
צפיות: 33568

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

מנחות דף סג עמוד א מרחשת דאתיא ארחושי, כדאמרי אינשי: הוה מרחשן שיפתותיה. קול מבשר ח"ג - חודש מרחשון שמענו בשם רבינו הקדוש זצוקללה"ה מפרשיסחא, טעם לשם החודש הזה מרחשוון, שהוא כענין אומרם ז"ל (מגילה כז ע"ב), ד' אמות של תפלה, רחושי מרחשן שפוותיה. לכן החודש הזה שאחר החודש תשרי, שכל י...
על ידי מיני ומינך
ד' אוקטובר 10, 2018 9:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 448
צפיות: 57801

Re: דחוף - בקשת מידע - הרב יעקב דב רפפורט מכפר סבא

הרב יעקב דוב או יעקב דוד?
על ידי מיני ומינך
ג' אוקטובר 09, 2018 3:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 360
צפיות: 25648

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ההוא דאמר כתב:אגב, עמד בזכרוני, שהמ"ב העתיק את דברי השערי תשובה, ולע"ע לא מצאתיו רק בשערי תשובה. אולי יבוא מאן דהוא ויגלה מרגניתא.

משנה ברורה סימן נא ס"ק יז
יש להפסיק בין במים ובין אדירים שהאדירים קאי על מצרים.
על ידי מיני ומינך
ה' אוקטובר 04, 2018 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שעה קודם תחיית המתים
תגובות: 14
צפיות: 488

Re: שעה קודם תחיית המתים

מפשטות ל' הגמ' בשבת שם ("עתידים צדיקים דהוו עפרא דכתיב וישוב העפר על הארץ כשהיה") משמע דאכל בנ"י קאי [כיון דכתיב "וישוב העפר" - ולא חילק בין מתים לחיים. והרי נודע מ"ש ועמך כולם צדיקים (ישעי' ס, כא). ואכהמ"ל]. ויעויין בזה ב תורת מנחם - התוועדויות תשמ"ח ח"...
על ידי מיני ומינך
ד' אוקטובר 03, 2018 3:06 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סגולה
תגובות: 3
צפיות: 190

Re: סגולה

-
על ידי מיני ומינך
ג' אוקטובר 02, 2018 7:49 am
פורום: עזר אחים
נושא: זמני כניסה לגדולי ישראל
תגובות: 8
צפיות: 660

Re: זמני כניסה לגדולי ישראל

צריך להרשם ולהזמין תור בר"ח אלול...
על ידי מיני ומינך
ו' ספטמבר 14, 2018 1:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 39
צפיות: 3221

Re: כל העולם כולו

שמואל דוד כתב:יש לעיין מדוע לא העיר הלבוש על ״כל הרשעה כולה״ וצ״ע.

עי' בלבושי שרד שהביא שזאת כוונת הט"ז, עיי"ש בדבריו בסי' תקפ"ב ס"ק ג [ועי' בהגה במהדורת פרידמאן]
על ידי מיני ומינך
ד' אוגוסט 29, 2018 7:33 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: אפשר לשלח תודה בפורום
תגובות: 41
צפיות: 12538

Re: אפשר לשלח תודה בפורום

ארזי ביתר כתב:מישהו מחברי צוות האוצר מעוניין להתייחס לדברים?

לא זכיתי להבין את הרשעות להצביע נגד הענין שיהי' קל למתקשים בהקלדה, בלחיצת כפתור להודות לאלו שטורחים בעדם.
על ידי מיני ומינך
ד' אוגוסט 29, 2018 7:23 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 87
צפיות: 7244

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

אלו שלא מקיימים את חובת הכרת הטוב להודות לאלו שטורחים רבות לחפש, לענות, ולהעלות קבצים וכדומה, צריכים ג"כ לבקש מחילה
על ידי מיני ומינך
ד' אוגוסט 22, 2018 3:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 448
צפיות: 57801

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

מר מאיר איש שלום - [פריד - מאן]
על ידי מיני ומינך
ב' אוגוסט 20, 2018 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9660
צפיות: 705564

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דלי דלות כתב:
דלי דלות כתב:נא ונא אם אפשר להעלות עמודים מהספר מגדים חדשים על מסכת שבת דף קיח עמוד א' ועמוד ב'.
ייש"כ גדול!

הספר נמצא באוצר - נתחבר ע"י הרב דוד יואל ויס. חלק ב עמ"ס שבת. אנא במטותא ממי שיכול להעלות העמודים הנזכרים.
על ידי מיני ומינך
א' אוגוסט 19, 2018 3:53 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: בית המדרש
תגובות: 0
צפיות: 933

בית המדרש

בית המדרש ד [מדרשים - תרי"ג - תרל"ח] מכיל למעשה ג"כ את החלקים ה - ו [שמופיעים בנפרד]
על ידי מיני ומינך
ה' אוגוסט 09, 2018 11:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''מקרא מפורש'' להורדה
תגובות: 66
צפיות: 6936

Re: ''מקרא מפורש'' להורדה

-
על ידי מיני ומינך
ה' אוגוסט 09, 2018 1:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9660
צפיות: 705564

Re: היכן מוצאים תוי"ט השלם

חגי פאהן כתב:שלום וברכה.

אני מחפש צילום של תוי"ט על כלאים פ"ט מ"ב. ולא מצאתי בהיברובוקס.

משניות זכר חנוך - ח"א - זרעים א
על ידי מיני ומינך
ש' אוגוסט 04, 2018 11:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 215
צפיות: 16353

Re: חסידי וילנא

משולש כתב:אתה מטיל עוד פצצה:
ההתנגדות גרמה להתחלנות בברית המועצות.

כתגובה על אשכול זה: האם יש הטוענים שהחסידות גרמה להתחלנות באירופה?
על ידי מיני ומינך
ה' אוגוסט 02, 2018 4:32 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע
תגובות: 70
צפיות: 10458

Re: כקש"ת האדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע

גביר כתב:הדיסרטציה נעשתה באוניברסיטת תל אביב בידי סטודנטית בשם עירית נחמני בהנחיית מרצה בשם מיכל אורון

מָרוֹקַאִי זן חזו''א כתב:יש למחות בהחלט על העיסוק האובססיבי בטינופת האקדמית (בינינו: וכי למי זה חשוב מה פרופ' "טליה ברונשטרון–בוקוסובסקי–שמיר" חושבת על הסטייפלר, ועד כמה הוא 'עיצב' את היהדות החרדית...).
על ידי מיני ומינך
ש' יולי 28, 2018 11:42 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: דברי יוסף, ויצבור יוסף, יד יוסף
תגובות: 1
צפיות: 987

דברי יוסף, ויצבור יוסף, יד יוסף

מחבר: לוינשטיין יוסף צ"ל מנדלקורן
על ידי מיני ומינך
ה' יולי 26, 2018 9:17 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אלי ציון בעמידה למה? ואיך בתולה על בעל נעוריה?
תגובות: 17
צפיות: 1809

Re: אלי ציון בעמידה למה? ואיך בתולה על בעל נעוריה?

ידידיה כתב:מ"מ בלי קשר ישיר להנ"ל הרי מקובל בפי העם בשם גדולים (כל מקום וגירסתו, אני שמעתי בשם הגרח מבריסק) שמנגינת אלי ציון היא היא מנגינת מוסף דיו"ט " בנה ביתך כבתחילה"...

viewtopic.php?f=43&t=28374&p=292820#p293102
על ידי מיני ומינך
ד' יולי 25, 2018 10:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27596

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

עצור במילין לא אוכל
ידוע מה שאמר אחד מהאדמו"רים זי"ע בנידון פרסומי חוצות שאין נפש היפה נוחה הימנו [לאחד שטען שזה לא מפריע ומזיק לו ואינו מבין מה הרעש] וד"ל

עבור לחיפוש מתקדם