מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 98 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי באמונתו
ו' אפריל 17, 2020 5:47 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה מן התורה מנין
תגובות: 83
צפיות: 6367

"כבוד-מלכותו" - רמז על הקורונה וירוס שנקרא קוביד 19 = COVID-19, רח"ל

בסדור הגר"א (עיין בפי' אבני אליהו על מוסף של יום טוב) שפירש מה שאנו אומרים בתפלת מוסף של יום טוב אבינו מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו וכו', דהיינו הא דאמרינן בחגיגה דף י"ג ע"ב כתוב א' אומר שש כנפים שש כנפים לא' וכתוב א' אומר וארבע כנפים לאחת להם לא קשיא כאן בזמן שבהמ"ק קיים כאן בזמ...
על ידי באמונתו
ה' אפריל 02, 2020 4:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 275
צפיות: 21125

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

בשם מהרי"ח זוננפלד זצ"ל
על ידי באמונתו
ה' אפריל 02, 2020 4:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש
תגובות: 275
צפיות: 21125

Re: האם יתכן שתהיה קדושה לשפה פרט ללשון הקודש

בשם מהרי"ל דיסקין זצ"ל
על ידי באמונתו
ד' אוקטובר 23, 2019 2:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: ושם האחד אליעזר
תגובות: 2
צפיות: 613

Re: ושם האחד אליעזר

שם גם נאמר: ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, אשר בכן, התחלת ש"ס משנה היא רבי אליעזר, וסיום ש"ס משנה הוא רבי אליעזר!
על ידי באמונתו
ג' אוקטובר 22, 2019 11:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארבעה עשר חילוקים מספר תורה שלנו - לס״ת תימני.
תגובות: 14
צפיות: 996

Re: ארבעה עשר חילוקים מספר תורה שלנו - לס״ת תימני.

גם בהודעה מעודכנת זו חלו שיבושים. כמו"כ בענין הפרשיות הנושא הוא לא החילוק בין המסורות לספרו של בן אשר אלא הנושא הוא מה היה כתוב בספר בן אשר. נא לפרט, אם יש שיבושים, מה הם, ונוכל לתקנם! בעניין הפרשיות, כתבתי כפי המסתבר ועולה היום מחקרי הכתר של בן אשר. יש להוסיף: כס יה - כס יה - כסיה נמשכתי אחרי...
על ידי באמונתו
ג' אוקטובר 22, 2019 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארבעה עשר חילוקים מספר תורה שלנו - לס״ת תימני.
תגובות: 14
צפיות: 996

Re: ארבעה עשר חילוקים מספר תורה שלנו - לס״ת תימני.

יוצא פונוביז' צודק, שחילוקים אלו, הנם בין ספרי תורה האשכנזיים - ספרדיים, לבין נוסח בן אשר - מסורה הטבריינית - כתר ארם צובה, ואמנם ברובם דומה נוסח התימני אל בן אשר, אך לא בכולם, ואף יש ביניהם חילוקים אשר מעכבים ופוסלים את כל הספר! בשינוי האחרון, הנה המסורת של אשכנז וספרד דווקא, תואמת אל בן אשר, בעוד ...
על ידי באמונתו
ה' אוקטובר 03, 2019 6:01 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: טעמי מצוות תקיעת שופר וייחוסם לרס"ג
תגובות: 21
צפיות: 4146

Re: טעמי מצוות תקיעת שופר וייחוסם לרס"ג

מסתבר שאחד מראשוני המקורות, אשר כפי הנראה העתיק טעמי הרס"ג ז"ל לתקיעת שופר ישירות ממקורו, בקצרה ובלי הזכרת שמו, הנו ספר מצוות זמניות, מאת רבי ישראל ב"ר יוסף הישראלי - מחכמי טולידו שבספרד במאה הראשונה לאלף השישי (מאה י"ג - י"ד), והפך לתלמידו של הרא"ש מאז שזה הגיע לספרד. ...
על ידי באמונתו
ה' אוקטובר 03, 2019 10:54 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: גילוי: מקור נוסף למנהג הימנעות משינה בראש השנה
תגובות: 20
צפיות: 3500

Re: גילוי: מקור נוסף למנהג הימנעות משינה בראש השנה

המקור של בעל מגן אברהם אשר "יושב בטל כישן", נמצא מפורש בשל"ה מסכת ראש השנה פרק תורה אור ד"ה נד, ושם מסכת סוכה פרק נר מצוה ד"ה מג.
על ידי באמונתו
ד' אוקטובר 02, 2019 4:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: גילוי: מקור נוסף למנהג הימנעות משינה בראש השנה
תגובות: 20
צפיות: 3500

Re: גילוי: מקור נוסף למנהג הימנעות משינה בראש השנה

לעניות דעתי מסתבר, שלפחות מקצת מקדמוני המקורות אשר במאמר שם, באמת כוונתם לומר, שאין ישנים בר"ה לגמרי, כלומר, שנעורים כל הלילה ועוסקים בתורה וכו', וכמנהג קהילות קודש שבספר כתר שם טוב ו' עמ' 66. זהו שכתב תלמיד מהרי"ל שם: " והכוונה ללמוד בתורה - ולהיות נקי במשפט ", ר"ל ללמוד בת...
על ידי באמונתו
ו' ספטמבר 20, 2019 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ושם האחד אליעזר
תגובות: 2
צפיות: 613

ושם האחד אליעזר

חידוש גילינו מן השמים, שהתנא הראשון הנזכר בשמו בש"ס משנה, הוא רבי אליעזר הגדול: ברכות א', א': מאימתי קורין את שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, עד סוף האשמורה הראשונה, דברי ר' אליעזר וכו' רבי אליעזר בעצמו הוא תנא אחרון, הנזכר בשלהי המשנה: עוקצין ג', י': כורת דבורים, רא"א, הרי ...
על ידי באמונתו
ה' ספטמבר 19, 2019 3:03 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה
תגובות: 93
צפיות: 13116

Re: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה

גם פרופסור פנקובר, שהכול מבוסס על מחקריו, הרי הוא שולל מסקנה ההיא בהחלט: Jordan Penkower‏ יום ד׳, 18 בספט׳, 18:22 ‎(לפני 8 שעות)‎ ביחס לחלוקה לפרשיות פתוחות וסתומות, אין לדבר על נחיתות הרי אין מסורת אחידה ביחס לפתוחות וסתומות, ובאמת גם בכי"י המזרחיים המדוייקים במלא וחסר אין אחידות בענין החלוקה ...
על ידי באמונתו
ג' ספטמבר 17, 2019 10:55 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה
תגובות: 93
צפיות: 13116

Re: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה

בינתיים, שאלתי את פרופסור עופר דבר אחד, וקיבלתי הימנו תשובה מעניינת; ‫בתאריך יום א׳, 15 בספט׳ 2019 ב-21:00 לכבוד הפרופסור עופר שיחי'; אבקש לשאול, אם מסקנתו של מרדכי וינטרויב, כמצ"ב, על נחיתות מעמד הכתר, ביחס אל שאר כתבי יד המדויקים, לגבי מסורת של הפרשיות פתוחות וסתומות, מקובלת אף עליך?! תודה וב...
על ידי באמונתו
ו' ספטמבר 13, 2019 6:12 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר סניגור - רבי אליעזר צבי צווייפל
תגובות: 1
צפיות: 346

ספר סניגור - רבי אליעזר צבי צווייפל

ספר סניגור - רבי אליעזר צבי צווייפל
על ידי באמונתו
ב' ספטמבר 02, 2019 2:29 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: באיזו שנה נפטר רבינו יהונתן הכהן מלוניל?
תגובות: 18
צפיות: 3019

Re: באיזו שנה נפטר רבינו יהונתן הכהן מלוניל?

התכוונתי רק ללמוד מלשון הרמב"ן על מקום ר"י מלוניל בא"י, שלעיל דנו בעניין, לא על שנת מותו. בלשון השגור בפי בני אדם, אם אדם מסוים יעלה לדוגמה מחו"ל לירושלים, ואני כאן עומד ומדבר בצפת, לא אומר שאדם פלוני ידוע "בא לכאן", רק הגיע לירושלים. דבר זה נתון ללשון בני אדם, ו אין טע...
על ידי באמונתו
א' ספטמבר 01, 2019 5:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: באיזו שנה נפטר רבינו יהונתן הכהן מלוניל?
תגובות: 18
צפיות: 3019

Re: באיזו שנה נפטר רבינו יהונתן הכהן מלוניל?

כך כתוב בראש קטע מן הדרשה המובא בכ"י וטיקן 185, וראה: הרב ק' כהנא, המעיין כרך ט' א' עמ' 26 שמפקפק אם יש לסמוך על זה, כי אפשר שאין זה אלא השערת המעתיק. אך בלשון הדרשה עצמה נמצאו רגליים לדבר שדברי המעתיק נכונים, וכן נוקטים רוב חכמי הזמן, עיין לדוגמה: https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?n...
על ידי באמונתו
א' יוני 16, 2019 11:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי הרב שמואל קרויזר (=ירושלמי, חגי)
תגובות: 16
צפיות: 2710

Re: ספרי הרב שמואל קרויזר (=ירושלמי, חגי)

בסידור רבי שלמה בן נתן הנדפס, עמ' ר"י: וסימן לדבר הזיו לך. ויש אומרים הזיו לכו . וזה פירושם: הה"א האזינו, והז' זכר. והי' [ירכיבהו, והוי"ו] וירא, והל' לו חכמו. והכ' כי אשא אל שמים, והוי"ו "ויבא" עד שיושלמו שבעה . ( ויש אומרים הזי"ו לכו, והוי"ו "ויבא" ...
על ידי באמונתו
ג' יוני 04, 2019 2:10 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור דברי טוש"ע או"ח סי' תכח: הזי"ו ל"ך במקדש ו' ימי השבוע?
תגובות: 5
צפיות: 1262

Re: מקור דברי טוש"ע או"ח סי' תכח: הזי"ו ל"ך במקדש ו' ימי השבוע?

יש לציין לדברים מפורשים באורחות חיים חלק א' - דין התחנות והמזמורים שאומרים אחר י"ח אות ה'. כתב הרמב"ם ז"ל ונהגו לומר במקצת מקומות בכל יום אחר סדר קדושה השיר שהיו הלוים אומרים באותו היום וכו' וגם יש יחידים אומרים בכל המעמדות מבראשית עד ויכלו בכל יום פרשתו כפי יומו. ומפרשת האזינו על דרך...
על ידי באמונתו
א' מאי 19, 2019 3:54 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת העיטוש (מלבד האיחול "אסותא/לבריאות"...)
תגובות: 18
צפיות: 3622

Re: ברכת העיטוש (מלבד האיחול "אסותא/לבריאות"...)

לגופה של השערה שהעליתי כאן, ביררתי שוב את הסוגיה והעליתי שכתב יד זה אינו מסדר הברכות של רס"ג, ומדובר בסדר ברכות אחר, של חכם שנהג במנהג ארץ ישראל, והועתק על ידי סופר שהתמחה בהעתקת סידורים. ולמדנו מכל מקום שיש מבני ארץ ישראל שהיו נוהגים לברך ברכות "אלהי, נשמה" וברכת "מחיה המתים&qu...
על ידי באמונתו
א' מאי 19, 2019 3:15 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת העיטוש (מלבד האיחול "אסותא/לבריאות"...)
תגובות: 18
צפיות: 3622

Re: ברכת העיטוש (מלבד האיחול "אסותא/לבריאות"...)

יישר כח על ההרחבה המרתקת והמקורות העשירים! אציין רק שבמקור הפסידו-אריסטוטלי שהבאת מדובר על עיטוש כתוצאה מחשיפה לאור השמש, ולא כתוצאה מהתעוררות, כך שהדברים קשורים רק במקרה שהאדם ניעור משנתו כשקרני השמש החודרים מהחלון מפזזים על פניו לפני קומו. ה"פרובלימטה" המיוחס לאריסטו, מוסכם בוודאי ש&quo...
על ידי באמונתו
ו' מאי 17, 2019 12:12 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת העיטוש (מלבד האיחול "אסותא/לבריאות"...)
תגובות: 18
צפיות: 3622

Re: ברכת העיטוש (מלבד האיחול "אסותא/לבריאות"...)

לעניות דעתי, ייתכן לבאר שורש ברכת "א-לוהי נשמה" על עיטוש שבכ"י, שבאמת מיסודה היא קרובה לגרסתנו בגמרא ברכות: "כי מתער" אומר א-להי נשמה; המסתבר מתוך ראיות שונות, אשר אולי יש לומר כאן "נשתנו הטבעים", אך בכל אופן, האנשים בבוקר כשקמו היו מתעטשים! אדם בבקר שקם והתעטש, סי...
על ידי באמונתו
א' מאי 12, 2019 12:06 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרא - מהדורת וייס
תגובות: 2
צפיות: 447

ספרא - מהדורת וייס

עיול ראשי ‬ ‫ ספרא. תרכ"ב. וינה. ‬ ‫ כותר ‬ ‫ ספרא דבי רב : הוא ספר תורת כהנים כולל מדרשי התנאים ... לספר ויקרא עם פרוש / ... רבינו אברהם בן דוד ... תחתיו מאמר מסורת התלמוד הערות ומראה מקומות ... וחלופי הנסחאות ... [גם מבוא גדול בראש הספר] ; חקרו גם הכינו ... מו’ה אייזק הרש ויס ; ... יצא לאור ע...
על ידי באמונתו
ב' אפריל 01, 2019 5:36 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: צפוני ציוני
תגובות: 0
צפיות: 1063

צפוני ציוני

ספר צפוני ציוני, רוב חסר באוצר, וגם מקצת שבפנים מדולג.
על ידי באמונתו
ג' מרץ 12, 2019 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פשר סמיכות ביכורים לבשר בחלב
תגובות: 6
צפיות: 1089

Re: פשר סמיכות ביכורים לבשר בחלב

בספר הזיכרון תורת השם - לבוב תר"י, מופיע עניין ההוא בסתם: שמעתי טעם הסמיכות ע"ד חכמת הטבע ... אף מצאנו מקור קדום, בספר זקן אהרן - אוהב, ונציה תי"ז, מ' א': ושמעתי מהחכם ה"ר יוסף ן' ריי נר"ו (הלך לעולמו בשנת שס"ח, עיין לוחות אבנים בעמ' 13), שאמר משם חכמי צפת תוב"ב, כ...
על ידי באמונתו
ה' פברואר 21, 2019 12:08 am
פורום: עזר אחים
נושא: נסיעה להר עיבל (מזבח יהושע) ולהר גריזים
תגובות: 33
צפיות: 4921

Re: נסיעה להר עיבל (מזבח יהושע) ולהר גריזים

בספר כפתור ופרח פרק י"א: ואל זה השדה שבו יוסף ע"ה, מיום שעמדתי על חקירת ארץ ישראל, מנעתי רגלי מלהכנס שם, ומרובעו בו גדוד באבנים, וזה מפני הקדושה - שהרי היה שם מזבח. וכיוצא בזה מסכת תמורה פרק יש בקרבנות, ודקא קשיא לך אמאי שביק ירושלם ואזיל ומקריב בחברון, תקשי לך גבעון דמקום קדוש הוא.
על ידי באמונתו
ד' ינואר 23, 2019 2:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזו שנה נפטר רבי אהרן הכהן - המחבר של כלבו וארחות חיים?
תגובות: 1
צפיות: 431

באיזו שנה נפטר רבי אהרן הכהן - המחבר של כלבו וארחות חיים?

באיזו שנה נפטר רבי אהרן הכהן - המחבר של כלבו וארחות חיים? ועוד, מתי השלים את ספרו? שלזינגר במבוא לארחות חיים ב' (ברלין תרנ"ט-תרס"ב עמ' XI) כותב: מכל האמור נמצינו למדים שהספר א"ח נגמר זמן לא כביר אחרי פטירת הרא"ש בין שנת פ"ז וצ' למאה הראשונה של אלף הששי (1327 - 1330 לספיה&quo...
על ידי באמונתו
ג' ינואר 15, 2019 1:18 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: באיזו שנה נפטר רבינו יהונתן הכהן מלוניל?
תגובות: 18
צפיות: 3019

Re: באיזו שנה נפטר רבינו יהונתן הכהן מלוניל?

בדרשה לראש השנה לרמב"ן: אבל ה"ר יהונתן הכהן שבא לכאן בימי הראשונים, כתב בפירושי ההלכות שחבר...
בפשטות ר"ל שבא לכאן = לעכו, וכדברי שעוועל בכתבי הרמב"ן א' עמ' תמ"ג. דוחק לומר שהכוונה היא לכלל א"י.
על ידי באמונתו
ב' ינואר 14, 2019 2:19 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מקום קבורתו של הרי"ף
תגובות: 33
צפיות: 4994

Re: מקום קבורתו של הרי"ף

בס' עמק הבכא: ויהי הרב ר' יצחק די ליאון שר וגדול בספרד בדורותיו, ויגוע וימות בטרם גלות היהודים מארץ ספרד. ויהי כשנה אחת טרם צאתם, ויבא אל אשתו שלש פעמים בחלום הלילה, ויאמר אליה: הסירי המצבה מעל קברי, ועשי שיחרשו עליו, ולא יודע עוד מקום מנוחתי. ותגד את חלומה אל החכמים, ויגזרו צום, ויתנוה עשות ככל אשר...
על ידי באמונתו
ש' ינואר 05, 2019 9:28 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נץ פרח מלולב
תגובות: 3
צפיות: 1204

Re: נץ פרח מלולב

ברוב המכריע של המהדורות הנדפסות (כולל אצל בער) הנוסח הוא 'נץ פרח / מלולב / הן הדסה עמדה / לעורר ישנים'; הנוסח 'לולב חן' בא על פי כ"י לונדון, הספרייה הבריטית 27201. Add( מרגליות, 655 א), דף 109 וכ"י פריז, הספרייה הלאומית 644. héb ,דפים 18–19 .אין ספק שכך הוא הנוסח המקורי, הן מן הצד התוכני, ...
על ידי באמונתו
ד' ינואר 02, 2019 2:16 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר "דרשות ופרושי רבנו יונה גרונדי לחמשה חמשי תורה" - מהד' חדשה מוגהת עפ"י הכת"י
תגובות: 5
צפיות: 862

Re: ספר "דרשות ופרושי רבנו יונה גרונדי לחמשה חמשי תורה" - מהד' חדשה מוגהת עפ"י הכת"י

מצווה היא להוציא את הישן, לפי שיש קטעים בהם בדה המהדיר דיבורים מלבו! במקומות שקשתה הקריאה והפענוח בכ"י, כאשר במהדורה החדשה הצליח בפענוחם מחדש.
על ידי באמונתו
ד' ינואר 02, 2019 12:49 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר "דרשות ופרושי רבנו יונה גרונדי לחמשה חמשי תורה" - מהד' חדשה מוגהת עפ"י הכת"י
תגובות: 5
צפיות: 862

ספר "דרשות ופרושי רבנו יונה גרונדי לחמשה חמשי תורה" - מהד' חדשה מוגהת עפ"י הכת"י

ספר "דרשות ופרושי רבנו יונה גרונדי לחמשה חמשי תורה" הנמצא באוצר, מהדורה הראשונה והישנה היא משנת תש"מ. בשנת תשמ"ח (ירושלים : ח' וגשל) הוציא רש"י שוב מהד' חדשה מוגהת עפ"י הכת"י, שיש בה הבדלים משמעותיים. נא להוציא את הישן מפני החדש. יישר כוח!
על ידי באמונתו
ג' ינואר 01, 2019 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "דרשות ופירושי רבינו יונה" - האמנם לרבינו יונה?
תגובות: 19
צפיות: 3809

Re: "דרשות ופירושי רבינו יונה" - האמנם לרבינו יונה?

העתקתי ההקבלות שנזכרו, בין הספר דרשות ופירושים אשר מיוחסים לרבנו יונה, ולמובאות משם "הרב ר' משה כהן" הנעתקים בספר אבודרהם; 1. אבודרהם - נפילת אפים, אשרי, למנצח ובא לציון: קדיש בשמי מרומא בית שכינתיה פי' הרב ר' משה כהן : מובדל ומופרש הוא מעולם הגלגלים. כי בעולם הגלגלים אין לו כ"א בית ש...
על ידי באמונתו
ג' ינואר 01, 2019 2:38 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר "שער הבטחון" לבעל שומר אמונים
תגובות: 1
צפיות: 463

ספר "שער הבטחון" לבעל שומר אמונים

ספר "שער הבטחון" לבעל שומר אמונים (רוט, אהרן בן שמאל יעקב) מופיע באוצר, רק שעמודי הספר בצילום מבולבלים ביותר, שלא לפי הסדר שלהם, וגם חיפוש אין עליו.
על ידי באמונתו
ו' נובמבר 23, 2018 3:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי יעקב זאב לב זצ"ל
תגובות: 50
צפיות: 7793

Re: הגה"צ רבי יעקב זאב לב זצ"ל

שמעתי אתמול סיפור טרי, שהרב יעקב לב זצ"ל בא בחלום לאחד ממקורביו בכלות השבעה, ועיין להלן הפרטים בדיוק.
על ידי באמונתו
ה' נובמבר 22, 2018 10:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקע לגולגולת אותר בחפירות ארכיאולוגיות
תגובות: 6
צפיות: 976

בקע לגולגולת אותר בחפירות ארכיאולוגיות

בקע.jpg בֶּקַע לַגֻּלְגֹּלֶת אותר בחפירות ארכיאולוגיות ...עם איתורה של משקולת נדירה מלפני כ-3000 שנה, עימה קיימו בני ישראל את מצוות השי"ת - להביא מחצית השקל בקע לגולגולת | הארכיאולוג שניהל את החפירות: "המשקולת הזו נדירה אף יותר כי הכתובת המופיעה עליה, כתובה בכתב ראי והאותיות חרוטות משמאל ...
על ידי באמונתו
ב' נובמבר 19, 2018 3:54 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר מבואות והוספות לספרי מהרי"ל
תגובות: 0
צפיות: 570

ספר מבואות והוספות לספרי מהרי"ל

ספר מבואות והוספות לספרי מהרי"ל - רבינו יעקב מולין : מבוא רחב ומקיף לספרי תשובות ומנהגי מהרי"ל : עם ליקוט תשובות ומנהגים נוספים מרבינו, חידושים על הש"ס וביאורים על פירש"י עה"ת, אגרות והשלמות מקוריות לספרי מהרי"ל / נלקטו ונערכו מכתבי יד וספרים רבים עם שינויי נוסחאות, ציו...
על ידי באמונתו
ה' נובמבר 15, 2018 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור למנהג לפתוח הידים כמקבל דבר בברכת כהנים
תגובות: 43
צפיות: 4339

Re: מקור למנהג לפתוח הידים כמקבל דבר בברכת כהנים

על הקבלה והסגולה המיוחסת אל ר"א לופיאן, עיין ספר "נטעי אליהו" ב' עמוד ח', ספר "שיח שישים" בעמוד קצ"ה, ובספר "יברכך ה'" א' עמוד תקצ"ד. עוד מצאנו ב"קובץ גיליונות" בהר תשע"ח, בתוך "קצת מהנהגותיו הקדושות" של מורי ורבי הגאון רש"י ...
על ידי באמונתו
ד' נובמבר 14, 2018 11:20 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר מנחיל אמונה
תגובות: 0
צפיות: 570

ספר מנחיל אמונה

ספר מנחיל אמונה : מבאר חובת זהירת עניית אמן, מלוקט מכל המקורים ... / בהוספת נופך מאת הרב יהודה ליב ב"ר שרגא ראגאלין ...
מחבר/יוצר
רגולין, יהודה ליב
מוציא לאור
פאלטאווא : דפוס א"ע ראבינאוויץ
שנה
תרע"ג
על ידי באמונתו
ב' נובמבר 12, 2018 1:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבצי בעלי התוספות על התורה
תגובות: 14
צפיות: 3370

Re: קבצי בעלי התוספות על התורה

כפי שציין עמנואל (שברי לוחות, עמ' 172, ובייחוד הערה 89), מצויים בידנו חמישה חיבורים שכתובים על סדר המקרא שהתחברו במאה השלוש עשרה בערך בצרפת או באשכנז ... ומושב זקנים על התורה . בין החיבורים הנ"ל נמצא קשרים הדוקים שבאים לידי ביטוי בפסקאות דומות או אף זהות, פסקים מקבילים וכיוצא באלה. כפי שציין עמ...
על ידי באמונתו
ש' נובמבר 10, 2018 7:36 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: רש"י - ראש השנה: מהדורה ביקורתית
תגובות: 1
צפיות: 662

רש"י - ראש השנה: מהדורה ביקורתית

כותר
פירוש רש"י למסכת ראש השנה : מהדורה ביקורתית / ההדיר והוסיף מבוא והערות אהרן ארנד.
מחבר/יוצר
ארנד, אהרן בן משה עורך מחבר מבוא
מוציא לאור
ירושלים : מוסד ביאליק
שנה
תשע"ד 2014
על ידי באמונתו
ב' נובמבר 05, 2018 11:33 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי יעקב זאב לב זצ"ל
תגובות: 50
צפיות: 7793

Re: הגה"צ רבי יעקב זאב לב זצ"ל

ויעקב איש תם - יושב אוהלים. מעל חמישים שנה הוא ישב ולמד על אותו מקום (מתחת לשעון) בישיבת מיר. (בפעם אחרונה הייתי אצלו בביתו בעשרת ימי תשובה, היה חולה וחלוש מאוד, קיבל כולם בשמחה, ועיינתי מה הוא לומד, זה היה נפש החיים שער ב'). ברח אפילו מריח מחלוקת כמפני האש.
DSC_7713.JPG
DSC_7713.JPG (2.97 MiB) נצפה 6034 פעמים
DSC_7722.JPG
DSC_7722.JPG (3.36 MiB) נצפה 6034 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם