החיפוש הניב 502 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרנצויז
ד' מרץ 13, 2019 11:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1872
צפיות: 117589

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

שיחו בכל נפלאותיו - רבינו יוסף יעבץ (ממגורשי ספרד) מבאר שבכל דור ע"י הת"ח עמלי התורה רואים הכח של התורה. בזה מתקיים שיחו בכל נפלאותיו. ידוע המקור? ייש"כ למסייעים. חיפשתי בספר תהלים עם פירוש רבי יוסף יעבץ הדורש, על הפסוק הזה, תחילת מזמור ק"ה, אך לכאורה לא כתוב שם מה שכתבת. עיין ש...
על ידי פרנצויז
ד' מרץ 13, 2019 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1872
צפיות: 117589

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

סליחות כתב:היכן כתוב ברמב"ם שמותר לחלל שבת על פדיון שבויים בשבת?

כעין זה, עיין שו"ע או"ח סי' ש"ו סעיף י"ד.
על ידי פרנצויז
ד' מרץ 13, 2019 1:26 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 726
צפיות: 76544

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

הרב מרדכי רבינוביץ בעמח״ס מר דרור (שיעורים עמ״ס) הספרים נקראים "קובץ שיעורים מר דרור" יש באוצר החכמה 15 כרכים http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?159807&pageid=P0002 המחבר הוא כנראה רבי מרדכי ב"ר רפאל אלחנן רבינוביץ, ראש כולל אשל אברהם - בית אליעזר, בני ברק מחבר ספר "קונטר...
על ידי פרנצויז
ג' מרץ 12, 2019 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 630
צפיות: 14224

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מסדר הגהות הב"ח עיין היטב בהגהות רבי ישעיה פיק - ברלין. ראה ס' הגהות הב"ח (וורשא תקפ"ד), בסוף ההקדמה, "מודעא", שכותב שלא הדפיס הגהות שכבר נדפסו ע"י המפרשים ובפרט רבי ישעיה ברלין, עיי"ש.
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?62038&pageid=P0002
על ידי פרנצויז
ו' מרץ 08, 2019 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 377
צפיות: 33883

Re: ר"ת

ונראה לי בסייעתא דשמייא דאיתא בפסיקתא רבתי והביאה בספר בג"י ז"ל אמר רבי פנחס הכהן מעשה היה שנצטרכו ישראל וכו'. מי זה בג"י? ראה בס' אוצרות חיים - בית המקדש, עמ' רמ"ז, (עמ' 229 מדפי אוצר החכמה), שכתבו "בני יששכר", [וציינו את המקום שם], עיי"ש. כדי למצוא פתרון לר"...
על ידי פרנצויז
ו' מרץ 08, 2019 12:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן ציורי בעל הטורים בעירובין?
תגובות: 6
צפיות: 265

Re: היכן ציורי בעל הטורים בעירובין?

דפוס פייבה די סאקו 1475, דפוס 1485 ו-1495 בכתב ספרדי, לא זוכר כרגע היכן הודפס, כולם נמצאים ב-hebrewbooks. האם בדפוס ורשא יש ציורים? אם לא, מה העניין להשוות? והכי חשוב (שזה בעצם מה שכבר שאלתי) - היכן הם כתבי היד של הטור? חיפשתי בהיברובוקס "טור" ולא מצאתי דפוס פייבה די סאקו 1475, ולא דפוס 1...
על ידי פרנצויז
ד' מרץ 06, 2019 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן ציורי בעל הטורים בעירובין?
תגובות: 6
צפיות: 265

Re: היכן ציורי בעל הטורים בעירובין?

בעייני בדפוסים ישנים של ארבעה טורים (בטרם היו נושאי כלים), ראיתי שבכל פעם שכתוב "כזה" - יש מלבן ריק בין המילים, ואין תמונה. כדאי שתציין דפוס מסויים ודף מסויים שבהם רואים מלבן ריק כשכתוב "כזה", (שנמצא באוצר החכמה או בהיברובוקס), כדי שנוכל להשוות את הסימן ההוא עם דפוסים מצויים (כג...
על ידי פרנצויז
ד' מרץ 06, 2019 9:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 726
צפיות: 76544

Re: הרב הג' רבי בנימין קארנגאלד

הנזכר במסורת הש"ס בשבת סה, ב. יש מידע עליו? כנראה אינו שייך למסורת הש"ס, אלא הערה על הגליון שנוספה יותר מאוחר (אולי בוילנא?) צריך לתקן את שם המשפחה, שמו לא היה קראנגאלד אלא כפי שנדפס שם בגליון: רבי בנימין קארנגאלד . (=קורנגולד). אולי הוא הנזכר בספר " נחלת עולמים " (יעוונין) עמ' ...
על ידי פרנצויז
ד' מרץ 06, 2019 8:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 377
צפיות: 33883

Re: ר"ת

יקוב כתב:ונראה לי בסייעתא דשמייא דאיתא בפסיקתא רבתי והביאה בספר בג"י ז"ל אמר רבי פנחס הכהן מעשה היה שנצטרכו ישראל וכו'. מי זה בג"י?

ראה בס' אוצרות חיים - בית המקדש, עמ' רמ"ז, (עמ' 229 מדפי אוצר החכמה), שכתבו "בני יששכר", [וציינו את המקום שם], עיי"ש.
על ידי פרנצויז
ד' מרץ 06, 2019 2:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היכן ציורי בעל הטורים בעירובין?
תגובות: 6
צפיות: 265

Re: היכן ציורי בעל הטורים בעירובין?

בשנים הראשונות של הדפוס, לא ידעו ולא יכלו מבחינה מעשית להדפיס צורות, וכמדומה שגם בדפוסים הראשונים של הש"ס (בויניציאה ועוד) בכל פעם שכתוב "כזה" יש מקום ריק. ורק אחרי כמה דורות התחילו להדפיס את הצורות בש"ס, [וצריך בירור אם העתיקו מכת"י או שציירו בהשערה מדעת עצמם]. כמובן שבכתבי...
על ידי פרנצויז
ד' מרץ 06, 2019 12:38 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 726
צפיות: 76544

Re: הרב הג' רבי בנימין קארנגאלד

הנזכר במסורת הש"ס בשבת סה, ב. יש מידע עליו? כנראה אינו שייך למסורת הש"ס, אלא הערה על הגליון שנוספה יותר מאוחר (אולי בוילנא?) צריך לתקן את שם המשפחה, שמו לא היה קראנגאלד אלא כפי שנדפס שם בגליון: רבי בנימין קארנגאלד . (=קורנגולד). אולי הוא הנזכר בספר " נחלת עולמים " (יעוונין) עמ' ...
על ידי פרנצויז
ג' מרץ 05, 2019 4:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 726
צפיות: 76544

Re: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆

מי זה הגרי"ב, והיכן נזכר שהתנגד אליו?
על ידי פרנצויז
ב' מרץ 04, 2019 11:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 726
צפיות: 76544

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

הרב יצחק בן אליעזר ממונקאץ', מי האיש ובפרט מה טיבו של ספרו 'רפואה וחיים מירושלים'? (נ"ל כמו קבלה מעשית אבל איני בטוח) יש"כ מראש. ידוע על שם ספרו אהל יצחק/בית יצחק על שחיטות ובדיקות וכן חיבר עוד ספרים כגון ספר הגן ועוד מחבר ס' אהל יצחק ובית יצחק היה אחרון, אחרי הפמ"ג (תקס"ח), ויש...
על ידי פרנצויז
ב' מרץ 04, 2019 9:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל
תגובות: 94
צפיות: 7322

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

פלוריש כתב:אמנם במקרה הזה יש צד שעשו זאת בגלל הרגשה ולא בגלל הלכה

עד כמה שאני זוכר, הפעם הראשונה שהלכה זו נודעה לי, היתה כששמעתי לפני שנים רבות שאחד מחתני הג"ר יחזקאל ברטלר אמר (בשמו) שזאת הסיבה.
על ידי פרנצויז
א' מרץ 03, 2019 10:55 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מה הוא גבולות מהודו ועד כוש
תגובות: 15
צפיות: 2880

Re: מה הוא גבולות מהודו ועד כוש

ראה עוד http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=30792&p=528097#p527079 שהובא צילום מתוך ס' טוב להודות ח"א (להגרי"ח סופר שליט"א) סי' י"ב סוף עמ' ל"ח, שהביא מדרש תהלים (פכ"ב סכ"ו) שבתחילה אחשורוש שלט על כל העולם, ואח"כ מרדו בו, ואח"כ חזרו לו קכ&q...
על ידי פרנצויז
א' מרץ 03, 2019 2:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל
תגובות: 94
צפיות: 7322

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל - מהדורה מסודרת

לאחר השואה אמו ע"ה קיבלה היתר עגונה מהרבנות, אבל החזו"א לא הסתפק בזה, ולמעשה היא לא נישאה עד סוף ימיה הארוכים, והגר"י ואחיו לא נתנו לאף אחד מבניהם את שם האבא [עזריאל] שנעדר בשואה, ואף לא אמרו עליו קדיש [שלא תהא לה הרגשה שלה לא מתירים להינשא למרות שבטוחים שהוא לא חי]. זה לא בגלל ההרגש...
על ידי פרנצויז
ש' מרץ 02, 2019 11:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה
תגובות: 38
צפיות: 3565

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

ברוך דיין האמת: הלכה לעולמה הרבנית מרת יהודית מאיר ע"ה אלמנת הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל ראש ישיבת הנגב נתיבות ומקים עולה של תורה והיה "אבי הדרום" והיא בת 85 בפטירתה. מרת יהודית ע"ה נולדה באנגליה לאביה רבי יעקב מאייר ז"ל מחשובי קהילת עדת ישראל באנגליה. ובצעירותה למדה בסמ...
על ידי פרנצויז
ג' פברואר 26, 2019 10:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל
תגובות: 94
צפיות: 7322

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

חושבני שהכרחי למסור כאן מודעה, שהדברים נכתבים כאן בפורום סגור בין חברים. מלכתחילה הם לא נכתבים באחריות של פירסום ממשי, זה יותר דומה למכתב שנכתב בבת אחת לכמה חברים, ואכן לא פעם מתברר שפרטים לא היו מדוייקים, או שלא היה נכון לכותבם, ועל כן מי שמוציא מכאן דברים ומפרסמם ברשות הרבים כגון בעיתונות, עושה ע...
על ידי פרנצויז
ב' פברואר 25, 2019 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1872
צפיות: 117589

Re: בירור מקור דברי הבא"ח - כי אחשורוש מלך על אסיה בלבד

פרנצויז כתב:ועיין עוד מש"כ מרן החיד"א בדברים אחדים דרוש ג' (עמ' לג), ד"ה וזה כונת, והוא מביא כמקור לענין זה דרשות מהרימ"ט [= צפנת פענח].

וראה עוד
viewtopic.php?f=26&t=38949&p=527038#p527038
על ידי פרנצויז
ב' פברואר 25, 2019 3:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 630
צפיות: 14224

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ספרים וועלט כתב:
שברי לוחות כתב:פראג תקל"ט תק"מ

האם זה נמצא באוצה"ח או בה"ב?
בבקשה ציין לינק או שם מדויק. אני לא הצלחתי למצוא.

נמצא בספריה לאומית (ושם יש קישור למפעל הביבליוגרפי)
http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... ase=NNLALL
על ידי פרנצויז
ב' פברואר 25, 2019 3:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1872
צפיות: 117589

Re: בירור מקור דברי הבא"ח - כי אחשורוש מלך על אסיה בלבד

בן יהוידע מגילה יא ע"א: ודאי לא הגיעה מלכות אחשורוש באירופא ואפריקא וג'ינא וכש"כ שלא הגיעה לארץ אמריכאן שלא נגלית עדיין" ועיין מש"כ הגאון החיד"א ז"ל בספרו לב דוד פרק כ"ט, ובספרו נחל אשכול אסתר, ט. ועיין עוד מש"כ מרן החיד"א בדברים אחדים דרוש ג' (עמ' לג), ...
על ידי פרנצויז
ב' פברואר 25, 2019 3:22 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מה הוא גבולות מהודו ועד כוש
תגובות: 15
צפיות: 2880

Re: מה הוא גבולות מהודו ועד כוש

האם היו יהודים במקומות אחרים לבד ממלכות אחשורוש? ואם כן, האם הם חייבים בפורים, והלא לא היו בכלל הנס, וכמו שאין מחייבים בני ברקי לחגוג פורים דטבריא. בדברים אחדים לחיד"א דרוש טו'ב לשבת זכור (במהדורה חדשה עמ' שלג): דברים אחדים.JPG וראה שם דרוש ג לשבת זכור (עמ' לג) ודרוש כא (עמ' ת) ונחל אשכול אסתר...
על ידי פרנצויז
ב' פברואר 25, 2019 1:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1872
צפיות: 117589

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עוד כתוב שם בפלא יועץ בהתחלה ידוע כמה מאמרי רבותינו ז"ל שאמרו (??) שקריאת הקרבנות חשוב מאד לפני המקום ומעלה עליהם כאלו נבנה מקדש בימיהם, וכאלו הקריבו כל הקרבנות במהדורות החדשות ציינו לויק"ר פ"ג, ולפו"ר לא מצאתי, וצ"ב. כמדומה שבמהדורת "תושיה" ציינו לויק"ר פ' ז...
על ידי פרנצויז
ה' פברואר 21, 2019 11:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 726
צפיות: 76544

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ושא_נס כתב:
פרנצויז כתב:על המצבה של הג"ר יהודה עייאש זצ"ל בהר הזיתים כתוב:
נלב"ע יום ראש השנה שנת התק"ך ליצירה.

מענין אם המצבה מקורית או מחודשת.

מדובר במצבה המקורית.
[גם בכרטיס קברו בהר הזיתים, בשם "יאודה עאייאש", כתוב שנפטר בתאריך א' תשרי תק"כ].
על ידי פרנצויז
ה' פברואר 21, 2019 4:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 726
צפיות: 76544

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

ושא_נס כתב:מחפש פרטי הרב אלכסנדר סנדר פייערשטיין, מחבר ספר ילקוט דברי אסף, ישראל תשס"א.

ראה תולדותיו בספר נוסף שלו, הנקרא ס' "דברי אסף".
על ידי פרנצויז
ה' פברואר 21, 2019 4:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 726
צפיות: 76544

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש פרטים מוסמכים ככל האפשר על הרב יהודה עייאש זצ"ל מחבר ספרים הרבה ומהם ספר מטה יהודה. ראיתי באוצר ישראל, ומה שכתב גבי הלידה מצאתי שני תאריכים נוספים אחרים, וגם גבי תאריך הפטירה לא ברור אם תק"ך או א' דר"ה תקכ"א. ואנחנו לא נדע. ייש"כ. על המצבה של הג"ר יהודה עייאש זצ&q...
על ידי פרנצויז
ה' פברואר 21, 2019 4:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1872
צפיות: 117589

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

תורה מפוארת כתב:מ"מ למקור סיפור על כך שהכסף שנתן לצדקה זה מה שנשאר: ראה עוד יוסף חי מהבא"ח משפטים

נזכר לעיל
viewtopic.php?f=7&t=30792&start=1680#p525644
על ידי פרנצויז
ה' פברואר 21, 2019 1:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1872
צפיות: 117589

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר דברי שלמה לר' שלמה שניידר זצ"ל ח"א סימן לד עמ' שלב: "ועיין עוד במראה הפנים לירושלמי הוריות פרק ג' סוף הלכה ב' בד"ה והוא לרבות כהן משוח מלחמה וכו', ובחידושי הרא"ה להוריות י"א ע"ב סימן שי"ז, עיין שם. ודוק". חיפשתי קצת אודות חידושי הרא"ה להוריות, ...
על ידי פרנצויז
א' פברואר 17, 2019 8:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1872
צפיות: 117589

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ישראל אליהו כתב:לענ"ד זה פירוש דחוק. וכלל לא נכנס במילים.
אין דרכו של ריה"ל בכך.

יתכן שבעל קדמת אשור הרגיש בדוחק, ולכן הוסיף "מלבד פשוטו שהוא על מרדכי".
על ידי פרנצויז
א' פברואר 17, 2019 8:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1872
צפיות: 117589

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם מצאנו מקור בחז"ל לכך שמרדכי נקרא "קדש קדשים"? סנסן ליאיר להנאמ"ן. הוא כלל לא הביא מקור שמרדכי נקרא "קדש קדשים", רק הביא על אחרים. וריה"ל לא עושה סתם 'העתק הדבק' מאחד למשנהו, אלמלא ראה כן באיזה מדרש. [אגב, ניתן לקבל שראה במדרש שנעלם כעת מעינינו]. אם מאן דהוא יו...
על ידי פרנצויז
א' פברואר 17, 2019 4:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 228
צפיות: 21807

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

שברי לוחות כתב:אולי מעדני מלך על הרא"ש אות ל'

נראה שאינו נכון, משום שאינו מתאים לר"ת, וגם שכבר נזכר לעיל "ל"ח ומ"מ". [וגם שכמדומה הוא נוהג לסדר את הפוסקים פחות או יותר לפי סדר זמנם?]
לכאורה נראה שכתוב שם "מס"ע". [אך אינו דמיון גמור לשאר אותיות ע' שבדוגמת הכת"י].
על ידי פרנצויז
ו' פברואר 15, 2019 3:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פרנקל
תגובות: 366
צפיות: 39213

Re: תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פרנקל

עזוז חיל על מדע ואהבה (ושם הקטע הנידון לעיל) http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=39979&st=&pgnum=325 עזוז חיל על נשים קדושה http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14366&st=&pgnum=653 לא מצאתי על שאר הספרים. כנראה לא נדפס. האם יש במהדורת פרנקל על שאר ספרים? במהדורת פרנקל יש &q...
על ידי פרנצויז
ה' פברואר 14, 2019 4:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פרנקל
תגובות: 366
צפיות: 39213

Re: תופעת הספרים הבדויים בס' הליקוטים של הרמב"ם מהדורת הרב פרנקל

כמדומני שעירוב פרשיות קרה כאן. איזה פגם מצאתם בספר עזוז חיל שנדפס עוד לפני שרבי שבתי פרנקל נולד ? אכן, מחברו הוא ר’ חיים יהודה ליב אייגעש (נפ' תרל"ז), ונדפס לראשונה ברמב"ם דפוס ווילנא תר"ס. המחבר היה זקנו של ה"מרחשת". ברמב"ם ורשא-וילנא נדפסו חידושיו על ספר זמנים. http:...
על ידי פרנצויז
ד' פברואר 13, 2019 4:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 726
צפיות: 76544

Re: הרב חיים ושמואל הלוי מודלינגר

א גאליציאנער כתב:ובכדי שלא יתרעמו עלי שאני מביא רק מהיברו בוקס...
https://tablet.otzar.org/he/pages/?&restore=1
https://tablet.otzar.org/he/pages/?&restore=1

הקישור לטבלט של אוצר החכמה לא עובד.
צריך לבקש מראשי המערכת איך מציינים לגירסת טבלט.
על ידי פרנצויז
ד' פברואר 13, 2019 3:51 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מורינו הגה"ח רבי יעקב לנדא זצ"ל - רב אב"ד בני ברק
תגובות: 28
צפיות: 2207

Re: מורינו הגה"ח רבי יעקב לנדא זצ"ל - רב אב"ד בני ברק

היה שנים שהוא נאבק מול המועצה הדתית של בני ברק משהוא יודע על מה היה הרעש וסלע המחלוקת? כמדומני על רקע של כשרות המקוואות שאז המועצות הדתיות נשלטו ע"י המפד"ל, ולכן נלחמו בעוז שזה לא יעבור אליהם. כל אדמו"רי ב"ב דאז ובראשם כ"ק האדמו"ר האמרי חיים מויזניץ זיע"א יצאו בעו...
על ידי פרנצויז
ג' פברואר 12, 2019 10:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 726
צפיות: 76544

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

המכון כתב:ידוע שמרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לעוינשטיין היה נכדו של בעל התוס' יו"ט.
אשמח לדעת פרטים דרך מי?

ראה בס' "מגילת איבה" (אשדוד תשס"ה) עמ' צז-צח-צט, וכן עמ' קה, שנזכר כמה פעמים מנהג הגה"צ רבי יחזקאל לעוונשטיין זצ"ל לעשות סעודה ביום א' באדר, עיי"ש.
על ידי פרנצויז
ג' פברואר 12, 2019 9:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן המשגיח דפוניבז' בעל אור יחזקאל זי"ע
תגובות: 53
צפיות: 5035

Re: מרן המשגיח דפוניבז' בעל אור יחזקאל זי"ע

המכון כתב:ידוע שמרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לעוינשטיין היה נכדו של בעל התוס' יו"ט.
אשמח לדעת פרטים דרך מי?

ראה בס' "מגילת איבה" (אשדוד תשס"ה) עמ' צז-צח-צט, וכן עמ' קה, שנזכר כמה פעמים מנהג הגה"צ רבי יחזקאל לעוונשטיין זצ"ל לעשות סעודה ביום א' באדר, עיי"ש.
על ידי פרנצויז
ב' פברואר 11, 2019 9:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7704
צפיות: 801465

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

פרנצויז כתב:
מתפעל כתב:בהחלט הבבא חאקי ואולי זה היה ברמלה הסמוכה ללוד. הרי היה הרב של רמלה.

הגר"י אביחצירא (בבא חאקי), היה רב של שתי הערים רמלה ולוד.

ראה ס' הסבא קדישא אדמור סידנא בבא סאלי [חלק א'] עמ' כ'
www.otzar.org/wotzar/book.aspx?153605&pageid=P0020
על ידי פרנצויז
ב' פברואר 11, 2019 8:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7704
צפיות: 801465

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:בהחלט הבבא חאקי ואולי זה היה ברמלה הסמוכה ללוד. הרי היה הרב של רמלה.

הגר"י אביחצירא (בבא חאקי), היה רב של שתי הערים רמלה ולוד.
על ידי פרנצויז
ב' פברואר 11, 2019 8:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה
תגובות: 31
צפיות: 2780

Re: הגאון ר' ברוך רוזנברג זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה

הגר"ב רוזנברג זצ"ל לא התחרט על ההתנגדות לנח"ל, שהרי גם הגראי"ל שטיינמן זצ"ל באמת התנגד לנחל (כידוע ממכתבו לגר"ד סגל שליט"א), וכל החרטה היתה על חתימה על מכתב פגיעה בגראי"ל זצ"ל. והדברים פשוטים.

עבור לחיפוש מתקדם