מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 794 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרנצויז
ה' פברואר 27, 2020 9:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי יצחק מכרך טיארכיל, ורבי דנוביאה בנו
תגובות: 2
צפיות: 54

Re: רבי יצחק מכרך טיארכיל, ורבי דנוביאה בנו

מובא בתור"פ מס' ביצה https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=24062&start=400#p335650 האם ידוע במי מדובר? ראה בספר "גליא יודאיקה" Gallia Judaica https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/freimann/content/titleinfo/699175 עמ' 257-259, בערך "כרך טיירי" CHATEAU-THIERR...
על ידי פרנצויז
ד' פברואר 26, 2020 11:30 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אליה רבה שיש לאדם חזקת חיים
תגובות: 2
צפיות: 289

Re: אליה רבה שיש לאדם חזקת חיים

אמנם באליה רבה לא מצאתי, אך הט"ז ביו"ד סי' שצ"ז מביא כמה פוסקים שנוקטים דבספק מהו זמן הפטירה, תולים בזמן המאוחר יותר משום חזקת חיים. יעו"ש. עיי"ש גם בש"ך ס"ק א'. ועיין עוד חכמת אדם כלל קע"א סעיף י"א שאם יודע באיזה חודש מת רק אינו יודע באיזה יום אזי מוקמי...
על ידי פרנצויז
ד' פברואר 26, 2020 10:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שמיני
תגובות: 5
צפיות: 240

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שמיני

נב, ב במאי קא מיפלגי ב"ש סברי אסור להשתמש בכלי שנטמאו אחוריו במשקין גזרה משום ניצוצות, ועיי' ברש"י שהחשש הוא שניצוצות יין יקבלו טומאה בגלל שיגעו באחורי הכוס ואח"כ יטמאו את הידים. וצ"ע הא בסוגיא שלנו מיירי שברגע זה עדיין לא נטל ידים (לפי ב"ה) והידים עדיין טמאות, וממילא גם אם...
על ידי פרנצויז
ג' פברואר 25, 2020 9:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שמיני
תגובות: 5
צפיות: 240

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שמיני

נב, ב במאי קא מיפלגי ב"ש סברי אסור להשתמש בכלי שנטמאו אחוריו במשקין גזרה משום ניצוצות, ועיי' ברש"י שהחשש הוא שניצוצות יין יקבלו טומאה בגלל שיגעו באחורי הכוס ואח"כ יטמאו את הידים. וצ"ע הא בסוגיא שלנו מיירי שברגע זה עדיין לא נטל ידים (לפי ב"ה) והידים עדיין טמאות, וממילא גם אם...
על ידי פרנצויז
א' פברואר 23, 2020 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סגולה לקרוא ספר תהלים בר"ח אדר מהאר"י <הרמב"ם וקבלה>
תגובות: 83
צפיות: 10200

Re: סגולה לקרוא ספר תהלים בר"ח אדר מהאר"י

בלוח עתים לבינה הביא ר"ח אדר סגולה גדולה לקרוא ספר תהלים בר"ח אדר . הקדמת מעם לועז לתהלים בשם תהלה לדוד בשם ר"ח ויטאל ז"ל. כנראה הכוונה לספר תהלה לדויד (מלא יו"ד!) לר' אברהם חי מוסאפיא, ליוורנו תרכז. שם בתחילתו, לזכרוני הישן, יש כל מיני מנהגים, 'נוהגים' וסגולות בנוגע לאמירת...
על ידי פרנצויז
א' פברואר 23, 2020 1:28 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 418
צפיות: 77632

Re: ◆ אלון בכות ◆

ברוך דיין האמת. הגה"ח רבי סענדר ערלנגער זצ"ל, בן הרה"צ המקובל רבי חיים אריה זצ"ל, וחתן הג"ר אלעזר צדוק טורצ'ין זצ"ל. רשימת ספרי הגה"צ רבי חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק ארלנגר זצ"ל הנמצאים באוצר החכמה: - הוד והדר לבשת - טהרת התורה (ב' כרכים) - מאמרים על סדר פרשיות ...
על ידי פרנצויז
ד' פברואר 19, 2020 11:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות - פרק שביעי
תגובות: 9
צפיות: 414

Re: ברכות - פרק שביעי

מ"ח א' ששה ודאי לא מיבעיא לי ועיין רש"י ד"ה ואיהו סבר, שכתב שרבי זירא היה מתחרט על שלא שאל על הששה. ועיין הגהות הב"ח אות ד' שכתב שנראה שרש"י היה גורס בגמ' "ששה ווי לא קמיבעיא לי" שהיה מיצר על שלא שאל אותו וכו'. ועיין מסורת הש"ס שכתב " תיבת 'ודאי' הוא ר&q...
על ידי פרנצויז
ג' פברואר 18, 2020 4:35 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הגהות רבי אברהם ליב רוזן לש"ס
תגובות: 2
צפיות: 207

Re: הגהות רבי אברהם ליב רוזן לש"ס

שבענו מטובך כתב:באיזה קובץ נדפסו (בהמשכים) הערותיו לש"ס של בעל שו"ת איתן אריה?

ראה במבוא לשו"ת איתן אריה,
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... geid=P0009
שכמה מגליוני הש"ס שלו נדפסו בקובץ יגדיל תורה [לונדון].
על ידי פרנצויז
א' פברואר 16, 2020 4:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1101
צפיות: 94557

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

הפתחי תשובה מציין כמה פעמים לספר שו"ת תפארת צבי. מי הוא זה ואיזה הוא? לא מצאתי את הספר לא באוצה"ח ולא בבר אילן. בע"ה מצאתיו. הכוונה לשו"ת תפארת צבי לה"ר צבי הירש בן ישראל בנימין בישקו נמצא בה"ב https://www.hebrewbooks.org/1486 למה הוא חסר באוצרנו? הספר נמצא באוצר http:...
על ידי פרנצויז
ו' פברואר 14, 2020 2:54 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור בספר "מאור עינים"
תגובות: 5
צפיות: 1073

Re: מקור בספר "מאור עינים"

עזריאל ברגר כתב:
אבא יודן כתב:ככל הנראה התכוון למה שדנו שם אם מדרש צריך ברכת התורה.

לא מצאתי כעין זה בפרק "אלו דברים".

הנידון אם מדרש צריך ברכת התורה הוא בפרק מאימתי, ברכות י"א ע"ב.
על ידי פרנצויז
ג' פברואר 11, 2020 11:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כתב יד
תגובות: 21
צפיות: 2384

Re: זיהוי כתב יד

איני יודע אם זהו המקום הראוי לפרסום הרצו"ב. מצאתי זה באגב דרך מלאכתי, ושמא יש בזה מן הנחיצות למאן דהוא. ושמא יגיעו הדברים ליוצאי חלציו של הרב הכותב? כמדומה ששם הרב הכותב: הק' מאיר ריינר [ריינער] חונה פה ק"ק איללאק זמן הכתיבה ר"ח מנחם אב תרכ"ד כנראה הוא הנזכר בס' שם הגדולים מארץ ...
על ידי פרנצויז
ג' פברואר 11, 2020 10:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 418
צפיות: 77632

Re: ◆ אלון בכות ◆

ב. ד. ה. הג"ר צבי כהן זצ"ל מחבר ספרים רבים בן רבי דב זצ"ל אחי הרבנים שמחה, יקותיאל ועוד גיס הגר"י עדס רשימת ספריו בספריה הלאומית ירושלים https://merhav.nli.org.il/primo-explore/search?query=creator,exact,%D7%9B%D7%94%D7%9F%20%D7%A6%D7%91%D7%99%20%D7%91%D7%9F%20%D7%93%D7%91,AND&a...
על ידי פרנצויז
ג' פברואר 11, 2020 4:06 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 418
צפיות: 77632

Re: ◆ אלון בכות ◆

יונת אלם כתב:ב. ד. ה.
הג"ר צבי כהן זצ"ל מחבר ספרים רבים בן רבי דב זצ"ל אחי הרבנים שמחה, יקותיאל ועוד גיס הגר"י עדס

להלן רשימה מחיבוריו, שנדפסה באחד מספריו:

ספרי הג'ר צבי כהן.jpg
ספרי הג'ר צבי כהן.jpg (48.41 KiB) נצפה 983 פעמים
על ידי פרנצויז
ג' פברואר 11, 2020 1:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות
תגובות: 37
צפיות: 1958

Re: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות

בסוף ש"ס מתיבתא (עוז והדר) יש מדור הנקרא ילקוט ביאורים, ושם ביבמות עד. כתבו על "גדר איסור ערל בפסח ובקדשים", והביאו מה שחקר בס' חידושי רי"ז הלוי (מאכלות אסורות פ"ב ה"ג) האם איסור ערלות בפסח וקדשים הוא מאותו דין, או שהם שני איסורים נפרדים, עיי"ש. אולם אין זה כ"...
על ידי פרנצויז
ב' פברואר 10, 2020 9:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 86
צפיות: 4607

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

לה, ב פירא גופיה זית אקרי ז"ל הגהות הרש"ש עירובין י"ח ע"ב: תד"ה מרורין ואילן נמי איקרי זית כו'. וכן בבכורים פ"ג מ"ג ועטרה של זית פי' הרמב"ם מענפי זית וצ"ל הא דאמרינן (בברכות לו ב) פירי גופיה זית איקרי דר"ל דגם הפירי איקרי זית וברכה צריכה להיות מבורר...
על ידי פרנצויז
ב' פברואר 10, 2020 1:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 495
צפיות: 63630

Re: עזרה בפענוח ר"ת

מהו הראשי-תיבות (המודגש להלן) המופיע לפעמים בנצוצי אורות על הזהר. נקוט כדוגמא (זח"ג דף קצח ע"א, בצירוף דברי הזהר עליו נסוב): [על כל אבדה דא בבא תליתאה:] קשה דכל דיני אבדה בבא מציעא בפרק ב. א"מ. בירור על זהותו של מחבר "נצוצי אורות", ראה: https://forum.otzar.org/viewtopic.php...
על ידי פרנצויז
ב' פברואר 10, 2020 12:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 495
צפיות: 63630

Re: עזרה בפענוח ר"ת

נשאלתי כך: סליחה על הבורות, אבל מהו הראשי-תיבות (המודגש להלן) המופיע לפעמים בנצוצי אורות על הזהר. נקוט כדוגמא (זח"ג דף קצח ע"א, בצירוף דברי הזהר עליו נסוב): [על כל אבדה דא בבא תליתאה:] קשה דכל דיני אבדה בבא מציעא בפרק ב. א"מ. א"מ [או א"ם] הוא ר"ת: אספקלריה המאירה (הורו...
על ידי פרנצויז
ו' פברואר 07, 2020 3:36 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן בספרי הפוסקים דנו אדם ששיבר צלמים כמאבד עצמו לדעת
תגובות: 16
צפיות: 1725

Re: היכן בספרי הפוסקים דנו אדם ששיבר צלמים כמאבד עצמו לדעת

בפני דוד פ' פנחס מזכיר להדיא שבירת צלמים, [וכן הוא בעוד מקומות בספרי הרב חיד"א, וצריך חיפוש היכן מקומם, כמדומה בדברים אחדים, בפתח עינים עירובין, ועוד]. מקומות נוספים בספרי הרב חיד"א: דברים אחדים דרוש ח' (ד"ה ומה נדבר), פתח עינים עירובין נ"ג ע"א ויהי בימי אמרפל, ראש דוד פ' פ...
על ידי פרנצויז
ו' פברואר 07, 2020 3:13 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל
תגובות: 6
צפיות: 871

Re: הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל

נדפס ממנו ס' "לקט שיחות מוסר" (ג' כרכים)
https://www.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH001116421/NLI
על ידי פרנצויז
ו' פברואר 07, 2020 2:26 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1054
צפיות: 198751

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחפש מידע על הגאון ר' דוד טויסיק (מעיר הערמענשטאטל) העיר "הערמאנשטאט" (הערמענשטאט) מכונה גם "סעבען". ראה שער ס' באר צבי (להג"ר צבי קינסטליכער, אב"ד הערמאנשטאדט) http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?194845&pageid=19484500003 http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?62...
על ידי פרנצויז
ו' פברואר 07, 2020 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1101
צפיות: 94557

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

בגליון פנינים משולחן רבינו -הגר"א גניחובסקי זצ"ל- מובא כמ"פ "הגאון זכר טוב" למי הכוונה? הג"ר דב לנדו שליט"א, ראש ישיבת סלבודקה בני ברק https://merhav.nli.org.il/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D...
על ידי פרנצויז
ו' פברואר 07, 2020 12:37 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן בספרי הפוסקים דנו אדם ששיבר צלמים כמאבד עצמו לדעת
תגובות: 16
צפיות: 1725

Re: היכן בספרי הפוסקים דנו אדם ששיבר צלמים כמאבד עצמו לדעת

השל"ה אינו מזכיר עניין שבירת צלמים, וכוונתו אינו אלא שחייב אדם להציל את נפשו ויברח ממיתה אפי' על קידוש השם. כלומר, שמצוה זו אין לרדוף אחריו, כי החיוב הוא לברוח ממיתה, וכשיקום הגוי להשמיד להרוג ולאבד חייב לעשות כל טצדיקי להינצל. אבל שבירת צלמים מאן דכר שמיה? בפני דוד פ' פנחס מזכיר להדיא שבירת צ...
על ידי פרנצויז
ה' פברואר 06, 2020 11:16 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: היכן בספרי הפוסקים דנו אדם ששיבר צלמים כמאבד עצמו לדעת
תגובות: 16
צפיות: 1725

Re: היכן בספרי הפוסקים דנו אדם ששיבר צלמים כמאבד עצמו לדעת

האם ידוע לאחד מחכמי הפורים על מ"מ בספרי הפוסקים שדנו אדם ששיבר צלמים ברחובה של עיר, כמאבד עצמו לדעת. ראה פני דוד פ' פנחס אות ז' שהביא רבני אשכנז בשם השל"ה, בביאור דברי רבי עקיבא כל ימי הייתי מצטער וכו', ומשמע שהם הבינו בשל"ה שהשובר צלמים דמו בראשו עיי"ש. https://beta.hebrewbooks...
על ידי פרנצויז
ה' פברואר 06, 2020 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם קטן חייב בחינוך בנו הקטן?
תגובות: 6
צפיות: 361

Re: האם קטן חייב בחינוך בנו הקטן?

עיין סנהדרין ס"ח ע"ב דאמר רבה קטן אינו מוליד
וכן נפסק ברמב"ם הל' גזילה פ"ח ה"ז, והל' ממרים פ"ז ה"ו
על ידי פרנצויז
ה' פברואר 06, 2020 10:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי
תגובות: 86
צפיות: 4607

Re: מסכת ברכות - הערות על פרק שישי

לה, ב פירא גופיה זית אקרי ז"ל הגהות הרש"ש עירובין י"ח ע"ב: תד"ה מרורין ואילן נמי איקרי זית כו'. וכן בבכורים פ"ג מ"ג ועטרה של זית פי' הרמב"ם מענפי זית וצ"ל הא דאמרינן (בברכות לו ב) פירי גופיה זית איקרי דר"ל דגם הפירי איקרי זית וברכה צריכה להיות מבורר...
על ידי פרנצויז
ג' פברואר 04, 2020 11:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות פרק חמישי
תגובות: 35
צפיות: 1576

Re: מסכת ברכות פרק חמישי

לא. בגמרא למדו דיני התפלה מקראי ובמיוחד מקראי דחנה. והתקשיתי טובא ושמעתי גם מאחרים שהתקשו בזה, דהנה הלימוד כמובן לא קאי על תפלת שמונה עשרה שלא נתקנה עדיין אז, וגם הרי לא באה לכאורה להתפלל תפלה קבועה אלא להתחנן לפני הקב"ה שיחונן אותה בפרי בטן. וא"כ הדינים הנלמדים מכאן (עמידה, חיתוך שפתים, ...
על ידי פרנצויז
א' פברואר 02, 2020 4:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ד"ע
תגובות: 9
צפיות: 677

Re: ד"ע

כשראשי תיבות אלו מופיעים בציוני המקורות לרמ"א - מה הכוונה? שמעתי שפותחים "דברי עצמו" אבל זה מוזר לי כי יש לעתים רשימה של מקורות נוספים שקדמו לו כשיש רשימה של מקורות קודמים ואח"כ נוסף גם ד"ע, הכוונה כנראה שבמקורות הקודמים לא מפורשים כל הפרטים המובאים בדין הזה, וחלק מן הפרטים...
על ידי פרנצויז
א' פברואר 02, 2020 2:05 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כת"י בעילום שם
תגובות: 5
צפיות: 1248

Re: כת"י בעילום שם

אוהב אוצר כתב:בכל אופן אשמח לעזרה בנסיון לשפיכת אור יותר על קצה חוט מי המחבר או איזו השערה קרובה.

בשורה הראשונה נזכר שזמן הכתיבה הוא: שנת תקצ"ט ות"ר מהאלף השישי.
על ידי פרנצויז
א' פברואר 02, 2020 1:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות
תגובות: 37
צפיות: 1958

Re: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות

הפירוש 'הבאתי' מחוזק בנוסח המופיע בכת"י 'אַמְטַ[א]י'. בנוסף למה שהזכרת את נוסח כת"י (שהובא בדקדוקי סופרים עמ' 38), יש עוד נוסח בס' מנורת המאור (הדק"ס מביא כמה נוסחאות משם) נר ג' כלל ג' חלק א' סוף פרק ט' [צ"ט]: 'לאמטויי' אסא לבי מלכא , ולפי גירסא זו אין כ"כ ראיה לא לכאן ולא ...
על ידי פרנצויז
ו' ינואר 31, 2020 3:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות
תגובות: 37
צפיות: 1958

Re: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות

ברכות ט, ב אָמַר רַבִּי זֵירָא: אֲנָא סְמַכִי וְאִתְּזַקִי. אֲמַר לֵהּ: בְּמַאי אִתְּזַקְתָּ? דְּאַמְטַיִית אַסָּא לְבֵי מַלְכָּא. הָתָם נַמֵּי מִבָּעֵי לָךְ לְמֵיהַב אַגְרָא לְמִחְזֵי אַפֵּי מַלְכָּא. כלומר, רבי זירא נשאל: במה נזקת? ענה: שהבאתי הדס לבית המלך. ונענה: נשכרת ולא נפסדת. ובמהדורת שוטנש...
על ידי פרנצויז
ו' ינואר 31, 2020 2:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתב רהוט אשכנזי (משיט"א) בתוך ספרי דפוס
תגובות: 12
צפיות: 740

Re: כתב רהוט אשכנזי (משיט"א) בתוך ספרי דפוס

צאנה וראנה נדפס בכתב אשכנזי בינוני מכונה: אותיות צו"ר [=צאנה וראנה], (ואינו כתב משיט"א) הנה דוגמא מספר צאינה וראינה באותיות צו"ר: https://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=42459#p=2&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr בודאי זה משיטא. של אז הרבה פירושים בשפת אידיש נדפס ב...
על ידי פרנצויז
ה' ינואר 30, 2020 5:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סבא או סבא רבא במשמעות של הרבה דורות לאחור- עזרה באיתור
תגובות: 20
צפיות: 1612

Re: סבא או סבא רבא במשמעות של הרבה דורות לאחור- עזרה באיתור

אבל עדיין לא מצאתי 'זקיני' ביחס לדורות קודמים יותר במקורות אשכנזיים מתקופת הראשונים. ראה שם הגדולים מע"ג מערכת א' ס"ק קצ"ט, ערך רבי אליעזר בר נתן (ראב"ן), ד"ה הרא"ש וד"ה ועתה, שמביא שהרא"ש כותב זקני הראב"ן, והוא דן האם היה ממש אבי אמו או שהיה אבי זקנו, ע...
על ידי פרנצויז
ה' ינואר 30, 2020 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילון יידיש-עברית
תגובות: 15
צפיות: 7202

Re: מילון יידיש-עברית

יש אולי מילון שאפשר להוריד למחשב ויעבוד גם בלי חיבור לרשת (יש לי כזה באנגלית) ראה לעיל, https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=23779&p=599316#p238145 ר' אדג ציין למילון של הארקאווי http://www.hebrewbooks.org/43567 ור' מעט דבש ציין למילון נוסף מילון יידיש - עברית http://hebrewbooks.org/...
על ידי פרנצויז
ד' ינואר 29, 2020 10:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 75
צפיות: 3586

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי

הפשטן כתב:אני בעיקר התכוונתי להראות שיש עקביות בגישתו של הרב בברכה המשולשת, הן כאן, והן בדבריו הישנים אשר - אל תגובתי הישנה כלפיהם - הפניתי בתגובתי לו כאן.

לדעתך, מה צריך לעשות למי שאומר בעקביות דברים נכונים ומסתברים?
על ידי פרנצויז
ד' ינואר 29, 2020 9:58 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בקשת מקור בדברי ר"ח ויטאל
תגובות: 3
צפיות: 925

Re: בקשת מקור בדברי ר"ח ויטאל

לעמל יולד כתב:בהקדמתו להקדמות הזכיר ביאור דומה למה שהזכרת

http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?8 ... geid=P0012
ראה שם ד"ה ונחזור
על ידי פרנצויז
ד' ינואר 29, 2020 9:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתב רהוט אשכנזי (משיט"א) בתוך ספרי דפוס
תגובות: 12
צפיות: 740

Re: כתב רהוט אשכנזי (משיט"א) בתוך ספרי דפוס

מרדכי וינטרויב כתב:צאנה וראנה נדפס בכתב אשכנזי בינוני

מכונה: אותיות צו"ר [=צאנה וראנה], (ואינו כתב משיט"א)

הנה דוגמא מספר צאינה וראינה באותיות צו"ר:
https://beta.hebrewbooks.org/reader/rea ... &hlts=&ocr
על ידי פרנצויז
ד' ינואר 29, 2020 9:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1101
צפיות: 94557

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

גבאי האוצר כתב:לקראת שבת - כולל דיני ומנהגי הדלקת נר שבת ויום טוב
ירושלים תשנ"ט

https://www.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH001801200/NLI
על ידי פרנצויז
ד' ינואר 29, 2020 4:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקון טעות במילון ארמי-עברי
תגובות: 0
צפיות: 127

תיקון טעות במילון ארמי-עברי

יש מי שהעיר על טעות דפוס במילון ארמי-עברי לתלמוד בבלי (מלמד) הוצאת פלדהיים, עמ' 221, בערך "מורשא דכובע" וערך "מורשהון", בשניהם כתוב מקור בסוגריים: שבת כ"ד רע"א. והוא ט"ס, וצריך לתקן בשניהם: ברכות כ"ד רע"א.
על ידי פרנצויז
ג' ינואר 28, 2020 12:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים כט גליון חדש - מאמר על התורה תמימה להורדה
תגובות: 46
צפיות: 5881

Re: על התורה תמימה

מצאתי שבס' הירושלמי המבואר, מגילה עמ' 170, העיר על התורה תמימה הנ"ל. הירושלמי המבואר מגילה עמוד 170.jpg ראה תורה תמימה פ' בשלח (שמות ט"ו כ"ו), ד"ה והאזנת למצותיו, שמביא מאמר בשם הירושלמי: והאזנת למצותיו. והאזנת - ישמעו אזניך מה שפיך מדבר, מלמד שהקורא את שמע צריך להשמיע לאזניו. [י...

עבור לחיפוש מתקדם