החיפוש הניב 273 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רבותיי
ב' מרץ 18, 2019 3:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1890
צפיות: 118665

Re: שתי שאלות בקטע אחד | בקשת עזרה

היכן אמרו רז''ל על הפסוק ה' מסיני בא וזרח משעיר למו שאם לא היו ישראל מקבלים את התורה היה העולם נהפך לתהו ובהו? זוהר בלק קצג ע"א: בשעתא דקודשא בריך הוא תב משעיר דלא קבילו אורייתא ארץ רעשה וגו', מ"ט רעשה בגין דבעאת לאהדרא לתוהו ובוהו דהכי אתני קודשא בריך הוא בעלמא אי יקבלון בני ישראל אוריית...
על ידי רבותיי
ב' מרץ 18, 2019 10:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1890
צפיות: 118665

שתי שאלות בקטע אחד | בקשת עזרה

כתב חד מקדמאי: טעם למיתת קרח למה לא היתה באופן אחר רק שטבעו בארץ, והנה כל המפרשים נבוכים על זה הענין. רק מה ששמעתי מפי מורי ורבי ז"ל הוא בזה האופן. דבר ידוע ומפורסם הוא שאם לא היו ישראל מקבלים את התורה היה העולם נהפך לתהו ובהו , כמו שאמרו רבותינו ז"ל בפסוק ה' מסיני בא וזרח משעיר למו א. מי ...
על ידי רבותיי
ב' מרץ 18, 2019 10:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1890
צפיות: 118665

לא נהגו ישראל כמו שנוהגים הרשעים עם אלהיהם | חיפוש

כתב חד מקדמאי:
מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי וגו', רצונו לומר שלא נהגו עמי אפילו כמנהג הרשעים עם אלהיהם, וכמו שאמרו חז"ל במדרש.

האם ידוע למי מהחכמים איזה מדרש?
על ידי רבותיי
ב' מרץ 18, 2019 10:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1890
צפיות: 118665

למה סירב ירמיהו בשליחותו? | חיפוש

חד מקדמאי כותב כך:
הלוך וקראת באזני ירושלים לאמר כה אמר ה' זכרתי לך וגו'. כבר ידעת הקושיא שמקשים כל המפרשים שמאחר ששליחות ירמיהו עליו השלום היה לו לומר זאת הנבואה, אם כן למה היה מסרב ללכת בזאת השליחות. ולזה השיבו המפרשים.

האם ידוע למי מהחכמים למי הכוונה, ומה השיבו המפרשים?
על ידי רבותיי
ג' אוגוסט 07, 2018 10:27 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז
תגובות: 18
צפיות: 1763

Re: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז

תודה רבה על הרמב"ן!!!
על ידי רבותיי
ג' אוגוסט 07, 2018 10:07 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז
תגובות: 18
צפיות: 1763

Re: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז

אם נתעלם מדברי הרשב"א וניקח ממנו רק את הלגיטימציה לומר שנוסח הברכה השתנה לאחר החורבן, נוכל לומר שדוד תיקן להודות על היות ישראל לעם, שזה קשור לעצם קיום המלכות. עד מלוך מלך בישראל - היו בני ישראל מפורדים לשבטים, ובית המלוכה הוא המאחד את העם ומקיימו. כשהגמרא אומרת שדוד תיקן על ישראל עמך, הכוונה שת...
על ידי רבותיי
ב' אוגוסט 06, 2018 9:19 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז
תגובות: 18
צפיות: 1763

Re: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז

כל כולה בקשות מלבד המילים 'בונה ירושלים'.
על ידי רבותיי
ב' אוגוסט 06, 2018 9:10 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז
תגובות: 18
צפיות: 1763

Re: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז

צודק, לא דייקתי. אם כן לא מצאתי מקור להנחה הראשונה גם כן. אך לך נא ראה בהמשך הסוגיה לדעת חכמים שהסמיכו את שלושת או ארבעת הברכות על דברי תורה, ודרשו "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך" ומן "הטובה" דורשים את ברכת בונה ירושלים. והכל המשך למצוות 'וברכת'. ואין כל...
על ידי רבותיי
ב' אוגוסט 06, 2018 8:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז
תגובות: 18
צפיות: 1763

Re: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז

עתה, לאחר שמצאתי מקור להנחתי הראשונה, אבקש לשתף את הציבור בסברה אחרונה. כמדומה, ומאחר ושינו את מטבע הלשון הטבעי מנוסח הודאה (כפי שמתבקש בברכת המזון) לבקשה, 'קפצו על העגלה' והוסיפו תחינות לשפר את המצב גם בתחום ה'מזון' (=רענו זוננו פרנסנו וכלכלנו), אשר אינו כפי הרצוי כלל. ולא שינו את טופס הברכה הראשונ...
על ידי רבותיי
ב' אוגוסט 06, 2018 4:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז
תגובות: 18
צפיות: 1763

Re: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז

יישר כוחך.
דברי המבי"ט צריכים עיון, וכי שמענו מעולם שיתוקן נוסח ברוח הקודש, כאשר המון העם לא מבינים מה זה ועל מה זה?!
על ידי רבותיי
ב' אוגוסט 06, 2018 9:37 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז
תגובות: 18
צפיות: 1763

נוסח ברכת ירושלים בברכמה"ז

מבואר בגמרא ברכות כי דוד ושלמה תקנו את ברכת ירושלים והמקדש, המוכרת לנו כמתחילה ב'רחם נא'. ומפורש שם, שדוד תיקן את הברכה ביחס לירושלים, ואילו שלמה הוסיף לתקנה גם בנוגע למקדש. מסתבר, שנוסח הברכה הייתה בסגנון הודאה, וכברכות הראשונות. כי מה שייך לבקש רחמים כאשר ירושלים בנויה לתפארה, הכסף והזהב בה כחול, ...
על ידי רבותיי
ג' יולי 31, 2018 4:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 267
צפיות: 16695

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

ראוי להוסיף כאן מזווית נוספת. כאשר הוגה דעות חסידי טוען כי מצוות ללא חיבור פנימי אין להם ערך, זה נכנס במחלוקת המרכזית של חסו''מ, נפה''ח ובעה''ת וכו' ואותו אחד שכאן בפורום הוא מראשי המוחים ומצווחים בנושא עם קנאות של ממש, מוכן לקבל באהבה כאשר בן חוגו נותן לגיטימציה לביטול מ''ע בפועל באמתלה שהוא אינו ...
על ידי רבותיי
ג' יולי 31, 2018 4:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 4944

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

נהניתי מאוד מדברי שעת הכושר. עם זאת, אני מתחבר לעמדה שהוצגה כאן שכל אחד אמור להתנהל לפי טבעו. היום ראיתי במאמרו של הרב יהוסף יעבץ אודות שו''ת החזו''א ציטוט מדברי רבינו החזו''א: ובכלל כל נשמה קבלה חלקה בתורה, ואין זו חלקי לחפש, ומה אעשה כי על דעתי... ודעתי קצרה לעי' בזה מפני שאין כאן סוגיא לעיין בה, ...
על ידי רבותיי
ד' יולי 25, 2018 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 31409

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

הייתי במושב הראשון ומיעוט השני, נהניתי במיוחד מהרצאת הרב עינבל ופרופסור גבאי.
תזכו למצוות, והרבה הצלחה בהמשך.
על ידי רבותיי
ג' מאי 22, 2018 11:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...
תגובות: 15
צפיות: 1017

Re: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...

ומאידך, נשמת משה =רבי עקיבא אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת , א. ומאן נימא שזה מנשמתו של מרע'ה? ב. ומאן נימא שהבאור הבלעדי בזה הוא שנבע מהתרגשות והתפעלות? אולי הבאור הוא שהיה נראה על פניו (מניחו) כמשיג השגה גלויה יותר בתפילה, ולמעשה 'נמצא' בהשגה גבוהה ונסתרת יותר. כתוב שהטעם הוא מרוב כריעות וה...
על ידי רבותיי
ב' מאי 14, 2018 3:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברלין היא ירושלים: דברי נביאות של המש"ח? תלוי באיזה גירסה
תגובות: 3
צפיות: 489

Re: ברלין היא ירושלים: דברי נביאות של המש"ח? תלוי באיזה גירסה

נביא או לא? גם אני בעניי כשלמדתי השבת את הקטע - לראשונה לאחר שאני שנים ניזון משמועות - בפנים הספר, חשבתי כי במשך חכמתו העדיף על דברי נבואה. ההיסטוריה - מטרתה ללמוד ולהקיש ממנה לעתיד, וזה מה שעשה רבינו בניתוחו הברור בקטע זה. מה שכן, שהמצטטים את דברי המשך חכמה משתמשים בהם בדרך כלל על מנת להתריע בפני ה...
על ידי רבותיי
ב' אפריל 23, 2018 11:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 16484

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

איש_ספר כתב:ה (מעורר מחשבה: מה ערך יש לנבואה אם היא ניתנת לפרשנות שונה ומחולקת?)


נראה שהרמב''ם סובר שיש ערך, כי הוא כותב שהנבואות הם דברים סתומים. אלא שכאשר הם מתגשמים ניכר לעין כל שנצפה מראש על ידי הנביא.
וודאי ערך יש, שהנבואה מעוררת תקווה לעתיד טוב, גם אם לא ברור לגמרי מהו טוב זה.
על ידי רבותיי
א' אפריל 22, 2018 10:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון
תגובות: 27
צפיות: 1504

Re: מקור לזה שבגן עדן אדם ישב עם הזוג שני ולא הראשון

מצאת כבר מקור לעצם ההנחה הראשונית שאדם יושב עם בן זוגו בגן עדן?
על ידי רבותיי
א' אפריל 22, 2018 4:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 16484

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

מה הסתירה שמצאת בין הפרשיות בנביאים? הנה תיאור הגאולה מפי רס"ג, שמסביר את כל הנבואות שהובאו כאן. מה מדבריו לא יתכן במצבנו כיום? ספר האמונות והדעות מאמר ח אבל קדמוננו ז"ל קבלו, שתקראנה אותנו צרות רבות... בסדר, אז אעתיק כאן את שאלתי אליך בפרטי: נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם בא...
על ידי רבותיי
א' אפריל 22, 2018 4:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 16484

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

ואני סתם שאלה, כחלק מאמונתך בדברי הנביאים ובביאת המשיח - האם אתה מאמין שיום יבוא וכל ישראל שוכני הארץ יגלו שוב מאדמתם, ומשם יובאו כולם יחד עם יושבי הפזורה לפני משפט ה' במדבר העמים, ויהיה הבירור הגמור והתיקון השלם, ורק עובדי ה' (יחסית*) יזכו לעלות בעלייה השניה? *רק יחסית, כי לא מדובר באנשים שמגיע לה...
על ידי רבותיי
א' אפריל 22, 2018 4:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 16484

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

ועיין רמב"ם הל' מלכים פי"ב הלכות א-ב. וכך הם הדברים הלכה א אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם או יהיה שם חידוש במעשה בראשית אלא עולם כמנהגו נוהג וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ משל וחידה ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו"ם המשולים כזאב ונ...
על ידי רבותיי
א' אפריל 22, 2018 4:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 16484

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

"נאמן אתה הוא ד' אלוקינו ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם". אמן. יהי לך אשר לך. אני, כשאני קורא פרק בנביא, ורואה את התגשמותו לנגד עיניי - מעדיף להניח שהבנתיה כפשוטו. לעומת זאת, כשאני רואה נבואה אחרת המתארת את אותו תהליך בצורה אחרת - אני מעדיף להניח שלא הבנתיה (ואפילו לא לה...
על ידי רבותיי
א' אפריל 22, 2018 4:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 16484

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אז אתה צודק, וקושייתך על הכותב הנ''ל חזקה כברזל. ואני סתם שאלה, כחלק מאמונתך בדברי הנביאים ובביאת המשיח - האם אתה מאמין שיום יבוא וכל ישראל שוכני הארץ יגלו שוב מאדמתם, ומשם יובאו כולם יחד עם יושבי הפזורה לפני משפט ה' במדבר העמים, ויהיה הבירור הגמור והתיקון השלם, ורק עובדי ה' (יחסית*) יזכו לעלות בעלי...
על ידי רבותיי
א' אפריל 22, 2018 4:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 16484

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אז לדעתך יחזקאל ל''ו נכתב על ידי מי שלא היה מן הנביאים.
ואני לא אומר שאין כאן סתירה.
על ידי רבותיי
א' אפריל 22, 2018 4:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 16484

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אתה צודק, והוסף גם זאת לחלק האמור להתגשם במהרה בימינו (ועתה אני רואה שהנביא עצמו אומר שדברים אלו יתקיימו ביום טהרי אתכם מכל עוונותיכם]. בנוגע לבית שני, חבל שחברי רבי עקיבא התנחמו מה'שטיקל תורה' שלו. הם היו יכולים לדחותו שנבואת 'עוד ישבו זקנים וזקנות' כבר התקיימה, ולמה להם להפסיק לבכות? ככלל, אני מבי...
על ידי רבותיי
א' אפריל 22, 2018 4:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 16484

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

בקשר לפיוט שהועלה לעיל: למה לצטט נבואה חלקית? הנה הפרשה כולה; האם היא תואמת למצבנו כיום? יחזקאל פרק לו (טז) וַיְהִי דְבַר ד' אֵלַי לֵאמֹר: (יז) בֶּן אָדָם בֵּית יִשְׂרָאֵל יֹשְׁבִים עַל אַדְמָתָם וַיְטַמְּאוּ אוֹתָהּ בְּדַרְכָּם וּבַעֲלִילוֹתָם כְּטֻמְאַת הַנִּדָּה הָיְתָה דַרְכָּם לְפָנָי: (יח) וָ...
על ידי רבותיי
א' אפריל 15, 2018 9:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי ברכת אלישע מעודכנים להורדה
תגובות: 3
צפיות: 579

Re: ספרי ברכת אלישע מעודכנים להורדה

עתניאל בן קנז כתב:
איש_ספר כתב:רצ"ב קישור להורדת ד' חלקי ברכת אלישע, והם כוללים בתוכם את מאמריו המגוונים והמיוחדים של הגרי"י וויס שליט"א


https://www.jumbomail.me/he/Downloads.a ... 3838673D3D

יישר כוחך.
חמרא למרא וטיבותיא לשקייה.
על ידי רבותיי
א' אפריל 15, 2018 1:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הביטוי 'כהני הקופים' ביחס לכמרי הנוצרים
תגובות: 0
צפיות: 313

הביטוי 'כהני הקופים' ביחס לכמרי הנוצרים

נתקלתי השבת במשך חכמה בביטוי 'כהני הקופים' הפורשים מאישות. האם ידוע לאי מי שכיחות ביטוי לועג זה, בכתביו או בכתבי אחרים?
על ידי רבותיי
ו' אפריל 13, 2018 10:41 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: החוקר הישיש ר' נתן פריד ז"ל
תגובות: 11
צפיות: 2265

Re: החוקר הישיש ר' נתן פריד ז"ל

ישראל אליהו כתב:אז, אולי למי מהחכמים כאן יש ראיה לכך שלשון "מוצאי שבת" יכול ליפול גם על "שבת אחה"צ"?

כמדומה שהרי''י סטל דן בזה בספרו 'סגולה' https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?172031& (אודות מנהג מסכת סופרים לקרוא את המגילה במוצאי שבתות בחציו הראשון של חודש אדר.
על ידי רבותיי
ד' דצמבר 06, 2017 1:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 117
צפיות: 9684

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

בגירסא - 40 ש''ח בדיוק - קניתי...
על ידי רבותיי
ד' דצמבר 06, 2017 10:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 117
צפיות: 9684

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

אם כבר, עלינו לשבח ולברך אף את ידידנו ה'מפיק' (שם מכובס למוביל יוזמה, ומלווה בכל עוז את הפרוייקט מראשיתו ועד אחריתו) הרב משה שוחט שליט''א, המקף המקשר בין החזון והמעש.
על ידי רבותיי
ד' דצמבר 06, 2017 9:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 117
צפיות: 9684

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

אברך בכל פה את ידידנו העורך שליט''א אשר עמלו ויגיעו נשאו פרי, ויצא הספר כלול בהדרו. כבר החזקתי את הספר בידי ואף עברתי בין בתריו במתי מעט, לא אני הוא זה אשר יביע חוות דעת מקצועית על העריכה, אך ההשקעה ניכרת. כמדומה, וספר היסטורי תיעודי עברי ראשון זה, שהתגלגל במהלך הדורות אצל הנוצרים, ואחר אצל פוקרי הד...
על ידי רבותיי
ד' דצמבר 06, 2017 9:47 am
פורום: חנוכה
נושא: האמנם נצחו החשמונאים את היוונים בסמיכות לחנוכה?
תגובות: 21
צפיות: 1729

Re: האמנם נצחו החשמונאים את היוונים בסמיכות לחנוכה?

טבלה המבוססת על דברי מכבים א' וכן ע''פ דברי חז''ל בע''ז.
על ידי רבותיי
א' אוגוסט 06, 2017 2:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מ"מ לספרים שציינו את המצוות שנתחדשו בספר דברים
תגובות: 1
צפיות: 373

מ"מ לספרים שציינו את המצוות שנתחדשו בספר דברים

אני מחפש מראה מקום למי שעשה סדר, וסיכם בבהירות - אילו מצוות חזרו ונשנו בספר דברים? אילו מצוות התחדשו בספר דברים? ואילו מצוות הוזכרו רק בארבעת הספרים הראשונים ולא חזרו ונשנו במשנה תורה?
אשמח מאוד אם יש למי ידיעה על ספר שעוסק בנושא, ואוכל לבדוק שם.
על ידי רבותיי
ג' יולי 25, 2017 3:37 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: אתר פרינט מייל
תגובות: 30
צפיות: 4140

Re: אתר פרינט מייל

נרשמתי, ועל פניו זה נראה יוזמה מהפכנית. כבר הצעתי למערכת ירחון האוצר להכניס את הקובץ מדי חודש, כך שכל אחד יוכל לקבל לביתו מודפס את כל הקובץ כמו חלקו בלבד בעלות מזערית ביותר. אני משער שגם הכותבים השונים בכתבי העת הנוהגים לפרסם את מאמריהם בדוא''ל, יוכלו להפיץ את מאמריהם על ידי מערכת זו ולזכות בתגמולים...
על ידי רבותיי
ג' יולי 18, 2017 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים לציו'ן - הראשונים שחשפו מקורות ידועים
תגובות: 2
צפיות: 483

Re: ראשונים לציו'ן - הראשונים שחשפו מקורות ידועים

מכה בפטיש. הירושלמי מחדש כי בכל גמר מלאכה באוכל חייב גם משום מכה בפטיש.
על ידי רבותיי
ה' יולי 13, 2017 4:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה בדבר כינוס חברי הפורום...
תגובות: 69
צפיות: 6996

Re: שאלה בדבר כינוס חברי הפורום...

קו ירוק כתב:אפשר להרבות בפסים של י"ג אמה ושליש עד שיגיע הכנס לארה"ב.. וגם חברנו ליטוואק פון בודאפעסט יוכל להשתתף..

ארה''ב... בודאפעסט... מה הקשר???
על ידי רבותיי
ה' יולי 13, 2017 3:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה בדבר כינוס חברי הפורום...
תגובות: 69
צפיות: 6996

Re: שאלה בדבר כינוס חברי הפורום...

אני דווקא בעד כינוס חברי הפורום, אבל רק אלו הוותיקים והפעילים, שיש להם, לכל הפחות, 3000 הודעות. חברי פורום פעילים שיש להם לפחות 3000 הודעות או חברי פורום בעלי ניקים פעילים שיש להם לפחות 3000 הודעות? יש להפשיל שרוולים ולהתחיל לפרסם הודעות... האם אפשר לצרף מספר הודעות מכמה ניקים? האם מי שבניק אחד כתב...
על ידי רבותיי
א' יולי 09, 2017 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוס תנחומים
תגובות: 54
צפיות: 5713

Re: כוס תנחומים

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון ולא תוסיפו לדאבה עוד.

עבור לחיפוש מתקדם