החיפוש הניב 217 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהרון 37
ה' פברואר 21, 2019 3:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסווה של משה רבינו לעניין איסור הוצאה
תגובות: 0
צפיות: 124

מסווה של משה רבינו לעניין איסור הוצאה

כתוב בפרשת השבוע, בסוף הפרשה " ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה." וזכרוני שראיתי דנים בעניין המסווה של משה רבינו בהקשר לאיסור הוצאה בשבת.

אשמח לשמוע על מקורות בעניין.
על ידי אהרון 37
ו' פברואר 01, 2019 4:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 98
צפיות: 8667

חדב"נ הגאון רבי דוד חנוך הכהן זילבר זצ"ל

לפני למעלה מחודש, בז' טבת תשע"ט, נלב"ע חתנו של מרן הגאון רבי חיים גריינימן זצוק"ל, הגאון רבי דוד חנוך הכהן זילבר זצ"ל.
ת"ח גדול, צנוע ועניו.

קישור מאתר בחדרי חרדים

http://www.bhol.co.il/news/961648
על ידי אהרון 37
ה' ינואר 24, 2019 9:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן
תגובות: 1
צפיות: 125

לקולא ולחומרא לחומרא מקשינן

אשמח למקורות על העניין הזה, במבואר בגמ' יבמות ח' א', דאם יש אפשרות להקיש לקולא ולחומרא מקשינן לחומרא. ובזכרוני שדנים בזה האם זה מתורת ספק או מתורת ודאי. כמדומני שיש בזה בספר אתוון דאורייתא, ובאחד מספריו של בעל הפמ"ג. וכמובן שהפשטות הוא, ששורש הדבר בנוי על הסברה שיש להחמיר בספק, רק מכיון שלא מסת...
על ידי אהרון 37
ד' ינואר 23, 2019 2:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעימת התבשיל בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 275

Re: טעימת התבשיל בערב שבת

ממרומי היער גם אני חשבתי על כך, שיש מקומות שדווקא תיקון הבעל את המאכל יש בזה בעיה בשלום בית. אם כי יש להאריך גם בזה, אבל אין זה הבמה המתאימה. במחילה, הפריע לי הגישה שלך לעניין. ואסביר את דברי, ברור שחשוב להדגיש כשדנים בדבר כעין זה, שאין זה חובה גמורה כלל וכלל, וגם לא חובה שאיננה גמורה, ויש לנו חוב ד...
על ידי אהרון 37
ו' ינואר 18, 2019 4:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעימת התבשיל בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 275

Re: טעימת התבשיל בערב שבת

טעיתי לגבי ציון האשכול בנוסח "טועמיה חיים זכו" שאי"ז שייך לעניין מה הפירוש ב"טועמיה". וכל השאלה מה הברכה שכתוב על "טועמיה", ובזה יש גירסאות, אבל לא שיך לנידון בביאור "טועמיה".
על ידי אהרון 37
ו' ינואר 18, 2019 1:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעימת התבשיל בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 275

Re: טעימת התבשיל בערב שבת

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=50&t=35298&p=386602&hilit=%D7%98%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%94+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%95#p386602 והנה בעניין טעימת התבשיל, הראשונים שהזכרנו מציינים זה כפירוש למה שאומרים בתפילת מוסף "טועמיה חיים זכו". ויש לבדוק ולעיין בל...
על ידי אהרון 37
ו' ינואר 18, 2019 1:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעימת התבשיל בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 275

Re: טעימת התבשיל בערב שבת

ודנו הפוסקים לגבי לטעום בערב שבת חזון האם מותר לטעום. בשו"ת התעוררות תשובה[או"ח סימן שמב] נוטה לאסור, ובשו"ת אור לציון דעתו להתיר. כמו"כ דנים כשחל עשרה בטבת בערב שבת, ויש דנו להתיר לטעום ולפלוט. ויל"ד אם היה מצוה לטעום מהמן במדבר. וי"ל שתליא בטעמים, שלטעם שהטעימה היא מצ...
על ידי אהרון 37
ו' ינואר 18, 2019 1:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעימת התבשיל בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 275

Re: טעימת התבשיל בערב שבת

הטעם שמבואר בכל הראשונים והאחרונים זה כדי שהתבשיל יהיה טעים בשבת, ובזה עצמו יש ב' עניינים, ענין של כבוד השבת, ועניין של שלום ביתו. כמו כן ראה לשון ערוך השולחן, שלפ"ד נראה שמלבד התוצאה שיהיה בשבת התבשיל טעים, יש כבוד בעצם הטעימה, כמו שאדם מתכונן לקראת אדם חשוב שיבוא וטועם ודואג שהתבשילין יהיו טע...
על ידי אהרון 37
ו' ינואר 18, 2019 1:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעימת התבשיל בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 275

Re: טעימת התבשיל בערב שבת

אז בעניין זה, דבר זה מובא במשנה ברורה[סימן ר"נ ס"ק ב'. ומקורו מהמגן אברהם[ר"נ ס"ק א'] שכותב בשם "כתבים" שמצוה לטעום התבשיל מערב שבת. ויש לציין גם את דברי המחזור ויטרי [סדר מוסף, מבאר שם קטעים מתפילת מוסף של שבת.] "טועמיה חיים זכו. תנא כל הטועם תבשילו בערב שבת מאריכ...
על ידי אהרון 37
ו' ינואר 18, 2019 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעימת התבשיל בערב שבת
תגובות: 7
צפיות: 275

טעימת התבשיל בערב שבת

אשמח למקורות בעניין טעימת התבשיל בערב שבת.
על ידי אהרון 37
ה' ינואר 17, 2019 5:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?
תגובות: 57
צפיות: 5241

Re: כיצד קראו לחזון איש כשפנו אליו הסובבים אותו?

גם אני שמעתי למרן הגר"ח גריינימן זצ"ל ששאל את הגאון ר' איטשה רוטנברג שליט"א, בדבר דעת החזו"א, מה הרבה אמר ע"ז?[בסגנון הזה, אמר ע"ז או היה אומר ע"ז]
על ידי אהרון 37
ג' דצמבר 18, 2018 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור התרגום "יהון מודן ומברכין"
תגובות: 7
צפיות: 287

Re: ביאור התרגום "יהון מודן ומברכין"

לבקרו טלה וגרשיים תודה רבה על הבאת המקורות.

ההקשר למשנה בברכות מד' א', מובא גם בתורה תמימה. ובספר ושלל לא יחסר עה"ת מביא כן מכת"י של הגרצ"פ פרנאק זצ"ל.
על ידי אהרון 37
ג' דצמבר 18, 2018 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור התרגום "יהון מודן ומברכין"
תגובות: 7
צפיות: 287

Re: ביאור התרגום "יהון מודן ומברכין"

אוהב עמו

לא הבנתי באיזה מקרה אתה מסתפק, כשהפת טפלה לא מברכים על הפת, אז למה שאם זה מדאורייתא כן יברכו.
והרי גם לא מברכים בכה"ג שהפת טפלה ברכת המזון ואין ק"ו לחייב לפניה.
על ידי אהרון 37
ב' דצמבר 17, 2018 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור התרגום "יהון מודן ומברכין"
תגובות: 7
צפיות: 287

ביאור התרגום "יהון מודן ומברכין"

כתוב בפסוק בפרשת השבוע, פרשת ויחי "נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר" ומתרגם התרגום אונקלוס "נפתלי בארע טבא יתרמי עדביה ואחסנתיה תהי מעבדא פירין יהון מודן ומברכין". וידוע מה שתמהו ע"כ שהרי חיוב ברכת הנהדין דרבנן, והביאור הפשוט, שאף שלא היה חובה לברך, אבל בוודאי שהיה מציאות כזו...
על ידי אהרון 37
ב' דצמבר 17, 2018 1:42 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 94107

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

בד"ה נפטר חתנו של מרן הגר"ח זצ"ל.
הרב דוד חנוך הכהן זילבר זצ"ל
שיף עייל ושייף נפיק, גריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה.


http://www.bhol.co.il/news/961648
על ידי אהרון 37
א' ספטמבר 23, 2018 2:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 94107

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

העתקתי מתוך ספר אגן הסהר [חלק ב' עמוד 37,על הגר"א גניחובסקי זצ"ל] שיצא לאור לפני כמה חודשים. "שח לי הגרי"א גרינימן שליט"א שזוכר בהיותם ילדים בערב חג הסוכות היה אביו הגר"ח זצ"ל בעל החידושים וביאורים עסוק עם הלולבים וכל מיני שאלות שהגיעו אליו, והנה דופק אדם ואומר שאי...
על ידי אהרון 37
ה' ספטמבר 20, 2018 3:14 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חותם ביוה"כ מלך על כל הארץ
תגובות: 2
צפיות: 236

חותם ביוה"כ מלך על כל הארץ

השנה בטעות במקום לחתום מלך מוחל וסולח וכו', חתמתי מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הכיפורים, טעיתי במקום החתימה של יוה"כ, אמרתי את חתימת ר"ה, והסתפקתי האם יצאתי ידי חובה בהזכרה הזאת. אני חושב, שכיון שחתמתי מקדש ישראל ויום הכיפורים זה העיקר, רק אולי הוספה של "מלך על כל הארץ" זה הפסק?.
על ידי אהרון 37
ו' ספטמבר 07, 2018 4:29 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כוונת הצירוף של ר"ח - בתשרי. אימתי?
תגובות: 11
צפיות: 1719

Re: כוונת הצירוף של ר"ח - בתשרי. אימתי?

למעשה יש הרבה להאריך בכל המקום של ראש חודש תשרי, על רקע ראש השנה. דבר מעניין הוא, שכאילו נשכח שראש השנה הוא גם ראש חודש תשרי, ובאמת, הריטב"א מפרש שזה הכוונה תקעו בחודש שופר, שהגמ' דורשת איזה חג שהחודש מתכסה בו, ויש כמה פירושים בראשונים בעניין, והריטב"א מפרש, כך נראה מדבריו, שבאופן מעשי האנ...
על ידי אהרון 37
ו' ספטמבר 07, 2018 4:15 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "מקדש ישראל וראש השנה"
תגובות: 5
צפיות: 519

Re: "מקדש ישראל וראש השנה"

יש לדון שגם אם מצד דין הזכרת ראש השנה יצא כשאמר ראש השנה, הרי הגמ'[עירובין מ] דנה האם צריך להזכיר של ראש חודש בראש השנה, ופסקינן כמ"ד שא"צ להזכיר כיוון ש"זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן" , ויש בראשונים שפירשו שר"ח גם נקרא יום הזיכרון, שכתוב וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ות...
על ידי אהרון 37
ד' אוגוסט 22, 2018 1:53 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 94107

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

בכל פטירת אשת חבר, כשבאים להתבונן במאורע זה. יש שני חלקים, יש את החלק של מעלת האשת חבר כשלעצמה, ועל זה נסוב הקטע הקודם שלי. ויש את החלק שפטירת אשת חבר זה בחינה נוספת של הסתלקות החבר בעצמו. ואם כן, עתה שנפטרה אשת רבינו זצ"ל, מלבד מה שיש להצטער על פטירתה, יש לנו להצטער כי זה בחינה של הסתלקות נוספ...
על ידי אהרון 37
ג' אוגוסט 21, 2018 9:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 94107

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

לפטירת אשת רבינו זצ"ל קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה. חשבתי, לגבי בעלה כתוב שהוא מהלל אותה, אבל הבנים לא צריכים להלל, בעצם מציאותם הם מאשרים אותה. כשרואים על הבנים כי זרע ברך ה' המה, זה התפארת לאם, וזה המראה כי היא אשת חיל. וכמה נכונים הדברים כלפי אשת רבינו זצ"ל. וכידוע, העולם הבא של האישה ז...
על ידי אהרון 37
ב' יולי 09, 2018 2:58 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?
תגובות: 19
צפיות: 1438

Re: אם אליהו יבשרנו שמשיח יבוא למחרת תשעה באב- האם נצום?

שאלה יפה. ולוואי שתהיה שאלה למעשה. ובאמת הלוואי ולא תהיה למעשה, כיון שיבשרנו אליהו כבר לפני כן, ובתשעה באב כבר יבוא משיח. ואולי, יטען משהו, זה יהיה ניסיון לשמירת ההלכה גם במצב זה, ואם לא ישמרו ההלכה ולא יצומו, זה עצמו יגרום שנבואת אליהו לא תתמש, או ההיפך, זה יהיה מבחן לראות אם מאמינים באמונה שלמה בד...
על ידי אהרון 37
ו' יוני 22, 2018 2:46 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר
תגובות: 26
צפיות: 3646

Re: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר

לא היה לי פנאי לעיין בכל האשכול, לראות האם מישהו מזכיר את זה. בצור משלו אכלנו, יש מביאים ש "ברכו אמוני שבענו והותרנו כדבר ה'", אז ג"כ "אמוני" מתחרז עם שם ה' לפי הגיית בני ספרד. ויש לברר האם ברור שיש לומר אמוני בפת"ח, כפי שאנחנו רגילים להגיד, ואולי יש לאמרו בקמ"ץ. ע...
על ידי אהרון 37
א' יוני 17, 2018 6:34 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תחרות כתיבת חיבורים תורניים
תגובות: 34
צפיות: 3817

Re: תחרות כתיבת חיבורים תורניים

אני נהנה מאוד מזוית הראיה של תוכן. זוהי זוית ראיה של העמקה, זוית ראיה של אחריות. זוית ראיה שמזכירה לי את זוית ראייתו של מרן הגר"ח גריינימן זצוק"ל. שלכל דבר היה ניגש במלא העמקות, יחד עם מלא האחריות שנובעת מהמסקנות אליהן מגיעה העמקות. עדיין איני חושב שזה אומר שכל אדם באופן פרטי אסור לו לגשת ...
על ידי אהרון 37
א' יוני 10, 2018 5:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 94107

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

העתקתי מתוך עלון "נר לשולחן שבת" פרשת בהעלותך תשע"ח בצהרי יום בחודש אייר, לפני כארבעים שנה פרצה שריפה בארון הקודש בבית הכנסת לדרמן. בסיעתא דשמיא מיוחדת חילצו הגאונים רבי גדליה נדל, רבי יהודה שפירא ורבי ברל ויינטרוב את ספרי התורה מהארון הבוער. במהלך עבודת שיפוץ ארון הקודש ניגש מרן ה&qu...
על ידי אהרון 37
ב' אפריל 30, 2018 1:48 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לימוד עניני פסח שני - ונשלמה פרים שפתינו?
תגובות: 5
צפיות: 463

Re: לימוד עניני פסח שני - ונשלמה פרים שפתינו?

בשו"ת בנין ציון חלק א' סימן ל', יש סימן שלם העוסק בענייני פסח שני, סיכום הדברים שבהם שווה פסח ראשון לשני, וסיכום הדברים שיש חילוק בין פ"ר לפ"ש, ותאריך זמן כתיבת הסימן הוא ט"ו אייר, וכותב בתחילת התשובה לקיים כל העוסק וכו'. ואפשר שהדבר תלוי בנושא מה יהיה אם בית המקדש היה נבנה בין פ...
על ידי אהרון 37
ב' אפריל 30, 2018 1:45 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פסח שני שלא לשמה
תגובות: 6
צפיות: 559

Re: פסח שני שלא לשמה

בס"ד הזדמן לי ספר ההספדים על הגרמ"מ שולזנינגר זצ"ל, שם הגרש"ח דומב שליט"א, מביא עוד שני מקורות לעניין זה, ספר זבחי אפרים[זבחים יד' א'], חידושי הגרז"ס[זבחים י' א'] , ושניהם גם ס"ל שפסול במחשבת של"ש.
ועפ"ז דנו שם דברים מעניניים בביאור דברי הגמ', עי"ש.
על ידי אהרון 37
ו' אפריל 27, 2018 3:06 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פסח שני שלא לשמה
תגובות: 6
צפיות: 559

Re: פסח שני שלא לשמה

הבנין ציון שהוזכר כאן, פשיטא ליה ששוה פ"ש לפ"ר לדין נשחט שלא לשמה, ודן שם מ"ט לא זה נשנה בסיפא דמתני' בדברים ששוה פ"ש לפ"ר. עיי"ש.
על ידי אהרון 37
ו' אפריל 27, 2018 2:57 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פסח שני שלא לשמה
תגובות: 6
צפיות: 559

Re: פסח שני שלא לשמה

תודה לניק מה שנכון נכון על מראי המקומות. עזרת לי מאוד, לא האמנתי שבאישון ליל יהיה מי שיעזור לי, אבל אתה עזרת לי, אצתי טסתי לראות את האבני נזר שציינת. ואכן ראיתי שם שכיוונתי לדבריו בראייה מדברי התוס' שפ"ש גם פסול שלא לשמה, ואמנם כתבנו גם שיש לדחות ראיה זו, שי"ל שהדוגמה של לשמה לא הייתה צריכ...
על ידי אהרון 37
ו' אפריל 27, 2018 2:04 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פסח שני שלא לשמה
תגובות: 6
צפיות: 559

Re: פסח שני שלא לשמה

מה שנראה בהאי עניינא הוא שפשוט שהשוחט פסח שני שלא לשמה גם הקרבן פסול. הובאו כאן דברי המשנה בפסחים צה' א', שדנה בהבדלים בין פסח ראשון לשני, ודנו מצד שלא הוזכר הבדל זה, א"כ ש"מ שאין בזה חילוק בין פסח ראשון לשני. והתירוץ המקובל לראיות מהסוג הזה, הוא תנא ושייר, ואכן תוס' שם מביא שבתוספתא כתוב ...
על ידי אהרון 37
ו' אפריל 27, 2018 1:44 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פסח שני שלא לשמה
תגובות: 6
צפיות: 559

פסח שני שלא לשמה

אשמח לעזרת הלומדים בעניין זה. יש שאלה שדן בה הגאון ר' שמואל חיים דומב שליט"א, ידוע דברי המשנה[זבחים ב' א'] שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מפסח וחטאת, ודן הגאון הנ"ל, מה הדין בשוחט פסח שני שלא לשמה, האם דינו כדין השוחט את הפסח שהקרבן פסול, או שדינו כדין כל ...
על ידי אהרון 37
ד' אפריל 18, 2018 2:21 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1589
צפיות: 206888

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הוזכר כאן נושא, האם הגיעו לישיבה בעיקר בגלל הגר"ש זצ"ל?

לכאורה ניתן לבחון עניין זה עכשיו לאחר פטירתו, לראות מה קורה בישיבה מצד מספר הבחורים?.
על ידי אהרון 37
ג' אפריל 17, 2018 12:56 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 94107

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

האמת והשלום כנראה כדבריך, לא רצו שיראו שונים. בהקשר לטלית קטן על הבגדים, כל בניו של רבינו לא הולכים עם טלית על הבגדים, מלבד בנו הגאון ר' יוסף שליט"א, ואפשר שגם בנו הגרי"ד שליט"א, ובנו ר' שמשון שליט"א, מלבדם כל הבנים, וזה כולל גם הגדולים שבהם כהגרי"א וכהגרא"י לא הולכים ע...
על ידי אהרון 37
ב' אפריל 16, 2018 11:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 94107

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

מצאתי דבר מעניין על רבינו זצ"ל באשכול אודות הגר"ש אועירבך זצ"ל. ואני מעתיקו לכאן. כותב שם הניק איך-מיין. זכורני מעשה שסופר בעיתונות, בתקופת הפיגועים בירושלים תשס"א - תשס"ד. בעת הלויתו של הגאון ר' חיים ברים, מישהו סגר מכסה של פח בקול רעש גדול, הציבור היה מפוחד (זה היה לאחר הפ...
על ידי אהרון 37
ב' אפריל 16, 2018 10:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 94107

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

אני חשבתי שמרן החזו"א צ"ל נהג לחגור.

אבל כנראה שזה קשור יותר למנהג אבותיו, ולא למנהג רבו.

והרי בניו של רבינו לא לובשים גרטל, ואם זה היה מהחזו"א סביר להניח שגם הם היו לובשים.
על ידי אהרון 37
ב' אפריל 16, 2018 5:27 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 94107

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

לגבי מה שהוזכר שזה הקדשה, אינני יודע. אני רק נזכר, שכשאחי הגיע לפני נישואיו להזמין ולהתברך, אז, כדרכו היה נותן ספר וכותב הקדשה, אז כתב את ההקדשה והתנצל על הכתב שעקב מצבו כתוב לא ברור. לגבי הגרטל, למיטב זכרוני, אכן הגר"מ שליט"א, חוגר את הגרטל מתחת למעיל, אבל רבינו זצ"ל, היה חוגר מעל הח...
על ידי אהרון 37
ד' אפריל 11, 2018 11:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יצחק אריאלי ומשפחתו
תגובות: 67
צפיות: 12571

Re: רבי יצחק אריאלי ומשפחתו

בעמוד הקודם הוזכרה קושיה מהגאון ר' גרשון אריאלי זצ"ל, וכן מר' חיים ברלין זצ"ל, למה מי שחוזר מעורכי המלחמה צריך להביא ראיה לדבריו, הרי אם משקר חוזר בלא"ה מצד עבירות שבידו, קושיא זו הוזכרה גם בחידושים וביאורים סוטה, סוף פרק משוח מלחמה. יתכן לומר תירוץ בעלבתי, שאף שמי שעבירה בידו חוזר מע...
על ידי אהרון 37
ה' מרץ 29, 2018 3:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 94107

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

עוד שם מאריך בעניין של שמירה על כבוד כתבי הקודש, לפי הנראה שם כוונתו על תופעת העלונים, וכותב בין היתר שנראה מתשובות הרמב"ם שאפילו לא רצה להתיר לכתוב גט בכתב אשורית. וכותב "וכן הרב זללה"ה בשטרי כתובה שהיה רגיל להשתמש בהם, והיו נדפסים בכתב אשורית, הורה להחליף לכתב אחר כי לא משתמשים עם כ...
על ידי אהרון 37
ה' מרץ 29, 2018 3:39 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 94107

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

העתק מתוך קובץ דברי חיזוק והתעוררות [שנאמרו בפני אברכים אלול תשע"ו, ונכתבו ע"י אחד מהשומעים]. כנראה זה מהגראי"ש שליט"א "כשהיו מגיעים לפני הרב זללה"ה מכתבים שונים, היה טורח לעבור עליהם מתחילה ועד סוף, לבדוק שמא כתוב בהם בעזרת השם וכיו"ב ויש לגנזם." מרן זללה&quo...

עבור לחיפוש מתקדם