מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2053 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יבנה
ג' אוקטובר 27, 2020 2:52 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: גירושין הם מ"דרכי שלום"
תגובות: 2
צפיות: 68

Re: גירושין הם מ"דרכי שלום"

מישהו אמר לי שכתוב ברמב"ם שאם "גירושין" נכתבו בתורה, בהכרח שהם גם חלק מ"דרכי שלום". חפשתי ולא מצאתי. מישהו מכיר דברים כאלו? לא יודע בנוגע לרמב"ם, אבל הח"ח היה אומר שאע"פ שמזבח מוריד דמעות, אבל אם גירושין נכתבו בתורה, לפעמים זה הדבר הנכון במו"נ ח"ג פ...
על ידי יבנה
ג' אוקטובר 27, 2020 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: והיך אבא דרדי לבריה
תגובות: 4
צפיות: 62

Re: והיך אבא דרדי לבריה

יוסף חיים אוהב ציון כתב:מציאה מצאתי במשלי עם פירוש רס"ג בתרגום כתוב "כמה ירצא". אודה למי שיעלה הדברים.
וע"ע במשלי עם ביאור כפלים לתושיה (לאנדא) באוצר.
על ידי יבנה
ג' אוקטובר 27, 2020 1:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: והיך אבא דרדי לבריה
תגובות: 4
צפיות: 62

Re: והיך אבא דרדי לבריה

כהמשך להאמור בדברי חורגין שהביא משנ"ן, בתרגום באנגלית של תרגום השבעים כתוב: for whom the Lord loves, he disciplines,and he punishes every son he accepts כי מי שה' אוהב הוא מעניש\מחנך, ומעניש כל בן שהוא מקבל. במילים אחרות ירצה מלשון רצון ולא לשון פיוס. גם מבואר שהבין שהסיפא קאי על יוכיח דרישא. ו...
על ידי יבנה
ג' אוקטובר 27, 2020 9:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: תשלומין בשוה כסף בזמן הזה
תגובות: 5
צפיות: 110

Re: תשלומין בשוה כסף בזמן הזה

לא הזכיר כאן שום הסתייגות בענין. פתחי חושן חלק ו (נזיקין) פרק י - תשלומי נזיקין סעיף מג מג. בא הניזק לגבות נזקיו, אמרה תורה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, והיינו העידית (היפה) שבנכסיו, ומ"מ אם יש למזיק מעות מזומנים ורוצה לשלם, אין הניזק יכול לתבוע שיפרע לו בשוה כסף(צט), ואם אין לו מעות, או שיש לו א...
על ידי יבנה
ש' אוקטובר 24, 2020 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להעביר שינה מעיניו?
תגובות: 8
צפיות: 120

Re: להעביר שינה מעיניו?

ואם היה ישן לפני דלת ביתך מה היית עושה?
על ידי יבנה
ו' אוקטובר 23, 2020 4:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה
תגובות: 74
צפיות: 1335

Re: כל מה ששאלו הילדים על הפרשה

פרשת נח רבה רעת האדם, רק רע כל היום, וינחם ה' כי עשה את האדם, אמחה את האדם אשר בראתי, קץ כל בשר בא לפני. אם הקב"ה כביכול מתחרט על כל הבריאה, וכאילו מתברר שזה רק רע, אז מה פתאום צאצאי נח יהיו טובים יותר. אם נח מצא חן אפשר להשאיר אותו בחיים, אבל הרי העולם חוזר ונברא כעת שוב ע"י זרעו של נח ה...
על ידי יבנה
ה' אוקטובר 22, 2020 11:55 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חומץ תפוחים בן ארבעים שנה
תגובות: 2
צפיות: 116

Re: חומץ תפוחים בן ארבעים שנה

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף מ עמוד ב ת"ר פעם א' חש רבי במעיו אמר כלום יש אדם שיודע יין תפוחים של עובדי כוכבים אסור או מותר אמר לפניו ר' ישמעאל ב"ר יוסי פעם אחת חש אבא במעיו והביאו לו יין תפוחים על עובדי כוכבים של ע' שנה ושתה ונתרפא אמר לו כל כך היה בידך ואתה מצערני בדקו ומצאו עובד כוכבים ...
על ידי יבנה
ה' אוקטובר 22, 2020 4:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אבן הנקרא 'בורשטין'
תגובות: 5
צפיות: 120

Re: אבן הנקרא 'בורשטין'

ענבר.
על ידי יבנה
ה' אוקטובר 22, 2020 3:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59169

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

הסכמות לספר אינו עדות שהמסכים עבר על כל הספר ומסכים לכל הכתוב בו.
ואף כאן הנוב"י רק כתב בהסכמתו שהמחבר היה אדם גדול ודרש טוב. הוא לא כתב שראה את מה שהולכים להדפיס.
על ידי יבנה
ה' אוקטובר 22, 2020 3:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59169

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

לארץ ולדרים כתב:החזרה המדוברת היא הסכמתו לספר אור לישרים שבדרוש הראשון מעודד מאד לומר לשם יחוד עי"ש

בהסכמה הנ"ל לא הזכיר לשם ייחוד כלל.
על ידי יבנה
ה' אוקטובר 22, 2020 3:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59169

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

כבר הבאתי את זה כאן https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=34725&sid=080a537d06fcd87492d4a757fe112373#p377777 כנראה חביב לתלות בוקי סריקי בהנוב"י. התייחסות בן הנוב"י לשמועה על חזרת הנוב"י מפסק שלו, וכל דבריו שייכים לכאן ג"כ "שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא - יורה דע...
על ידי יבנה
ה' אוקטובר 22, 2020 1:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מעלה או הפסד בהשכנת שלום בין גויים?
תגובות: 12
צפיות: 226

Re: האם יש מעלה או הפסד בהשכנת שלום בין גויים?

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עא עמוד ב
"פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ולצדיקים רע להן ורע לעולם כנוס לרשעים רע להן ורע לעולם ולצדיקים הנאה להן והנאה לעולם שקט לרשעים רע להן ורע לעולם לצדיקים הנאה להן והנאה לעולם".

וכן מצינו במגדל בבל.
על ידי יבנה
ה' אוקטובר 22, 2020 1:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59169

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

יוסף חיים אוהב ציון כתב:שמעתי מבעל משמרת המועדות שאמר שנוב"י חזר בו ונתן הסכמה לס' שאומר לומר לשם יחוד. (ולפי"ז קשיא למה בא בגלגול?)

חלום על חלום קא רמית?
על ידי יבנה
ה' אוקטובר 22, 2020 10:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה
תגובות: 437
צפיות: 59169

Re: יחסו של הנודע ביהודה לזוהר והקבלה

לא קראתי את האשכול הארוך הזה, רק את כותרתו... הגאון רבי יהודה פתייא זצ"ל סבור היה שהוא גלגול של הנודע ביהודה, ובא להשלים את חלקו בתורת הנסתר. עולם הפוך ראיתי, דרך השלם לתקן את הפגום. איך אפשר להאמין שבר דעת יטעון שהנודע ביהודה שהיה גדול הדור מלפני כמה מאות שנים היה פגום ושהוא שלם, וגם נאמין שה...
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 21, 2020 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 378
צפיות: 79517

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

איזה זכות יש למדפיס להחליט ממה היו חוזרים, הרי גם אתה מודה שתלוי בשיקול הדעת. וגם אם היו חוזרים למה למחוק את שיטתם, גם שיטתם הראשונה הוא דברי תורה ולמדים מהם, וכפי שאמרו משנה ראשונה לא זזה ממקומה. אילו היה אפשר להוציא מחז"ל את כל ההשקפות הפסולות כגון שיטת ר"ע בבר כוכבא ושיטת הלל שאין משיח ...
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 21, 2020 11:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 378
צפיות: 79517

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

מנין לך שהיו משנים את דעתם, שמא היו ממשיכים להביע את דעתם. וגם אם היו מסתירים את דעתם מצד להיות פוליטיקלי קורוקט, עדיין דעתם כן ומסתמא היו מגלים למקורביהם את דעתם. וגם אם באמת היו משנים את דעתם, עדיין דבריהם חביבים לנו. [האם נמחוק את שיטת ר"ע שבר כוכבא הוא משיח?]. האם כיום נלך ונמחוק מחז"ל...
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 21, 2020 1:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 378
צפיות: 79517

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

פולסברג כתב:תחושה אישית: מה נואלו אלו האנשים שעושים כל ימיהם חטיבה אחת למצוא כל הספרים שנשמט מהם המילים ציוני /ר' קוק /מזרחי /ותמונות של נשים [צנועות או שלא]. זהו חלקכם בחיים? כן, העולם נוטה יותר ימינה, שמענה ודע לך.

דבריך תמוהים. מאחר שידוע לך שבעלי הדפוסים משבשים דברי רבותינו, לא חשוב לך לדעת מה דעת רבותינו?
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 21, 2020 12:33 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מקוצרת לשעת הדחק
תגובות: 13
צפיות: 389

Re: סידור תפילות מקוצרות לשעת הדחק

איך קשור ל"מצב"?
עושה רושם מוזר, ומזכיר את סידור ארץ ישראל http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=50&t=49235
על ידי יבנה
ג' אוקטובר 20, 2020 11:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובות הרמב"ם
תגובות: 23
צפיות: 2285

Re: תשובות הרמב"ם

הוגה ומעיין כתב:כמו"כ הם הספיקו לאשר איזכורים שלו ב-1000 מאמרים אחרים הנמצאים באתר שלהם. כנראה שהאתר תוכנן כך שיש מגבלה של 1000, אחרת אין הסבר למספר העגול.

https://huji.academia.edu/JoshuaBlau/me ... 3493965680

כעת מופיעים שם 1323 אזכורים.
על ידי יבנה
א' אוקטובר 18, 2020 1:33 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין
תגובות: 51
צפיות: 1854

Re: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין

לצערי יש דברים שאינני מבין בהם. אבל לגבי הבכי: דאיתא באגדה שמצאו תלמידיו של רע"ק שהיה בוכה בשבת ואמר עונג יש לי ונ"ל דהיינו שמרוב דבקותו בהקב"ה זולגים עיניו דמעות שכן מצינו ברע"ק בזוהר חדש שהיה בוכה מאוד באמרו שיר השירים באשר ידע היכן הדברים מגיעים וכ"ה מצוי במתפללים בכוונה...
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 14, 2020 1:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתריאל
תגובות: 5
צפיות: 238

Re: כתריאל

ים של שלמה מסכת גיטין פרק ד סימן לא
כ. כלב כתריאל. בנמצא, אף על פי שעיקר השם אכתריאל. אולי משום קדושת השם לא רצו לקרות בני אדם כך, אלא כתריאל, גם הוא סימן ורמז לתורה, שהיא כתר אל, ובגי' תרי"ג מצות ומ"ח בריתות שנכרתו על כל מצוה ומצוה:
על ידי יבנה
ג' אוקטובר 13, 2020 10:47 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין
תגובות: 51
צפיות: 1854

Re: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין

אצל אדמו"ר א' [קאסוב], מלבד האריכות, זה מלווה בקולות בכי ואנחות כבדות מלאות צער. מה פשר הענין? אינני מקובל גדול וגם לא חסיד, אבל ב''יסוד ושורש העבודה'' כתב שיש לכווין בעת הנענועים שעי''ז יבטל הקב''ה מעלינו כל גזירות רעות. כך שבהחלט יש כאן מה לבכות ולהיאנח... (מאידך, היסושוה''ע כותב שיש לעשותן ...
על ידי יבנה
ג' אוקטובר 13, 2020 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אנן בתר רבותינו שבאשכנז גרירן ויש לן לפסוק כוותיהו"
תגובות: 13
צפיות: 2129

Re: "אנן בתר רבותינו שבאשכנז גרירן ויש לן לפסוק כוותיהו"

נטיעות כתב:
בברכה המשולשת כתב:הרי כבר כתב כן רבינו הרמ"א בהקדמתו להגהותיו לשו"ע

מה והיכן בדיוק הוא כותב?

קודם חו"מ
על ידי יבנה
ב' אוקטובר 12, 2020 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי יחיד ורבים הלכה כרבים
תגובות: 5
צפיות: 99

Re: מתי יחיד ורבים הלכה כרבים

מבואר בחו"מ כ"ה ב', ומקורו בדברי הרא"ש סנהדרין פרק ד' וכן בשו"ת הרשב"א סי' רנ"ג.
על ידי יבנה
ב' אוקטובר 12, 2020 8:52 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: גזירת תשב"ר והישיבות הקדושות בעידן הקורונה הגל השני
תגובות: 63
צפיות: 1702

Re: גזירת תשב"ר והישיבות הקדושות בעידן הקורונה הגל השני

הייתי מציע הצעה מאד מהפכנית לכותבי האשכול. הצעה קשה מנשוא, אבל אפשרית. תנו לגדולי הדור ולכל הרבנים החשובים שהם שלוחיהם, ראשי ישיבות, דיינים נודעים וכמה מרביצי תורה שהוסמכו להביא דעות ועמדות ע"י גדולי ישראל, שאת שמותיהם כולם שמעו, לנהל אותנו. מה דעתכם? וגם אם מאד מאד קשה לכם להפקיר את משא הדור ...
על ידי יבנה
א' אוקטובר 11, 2020 10:55 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו המקור לאכילת כרוב (קרויט - כאליפטשעס בלע"ז) בהושענא רבא / שמחת תורה
תגובות: 11
צפיות: 351

Re: מהו המקור לאכילת כרוב (קרויט - כאליפטשעס בלע"ז) בהושענא רבא / שמחת תורה

לפי גיל מרקס ב Encyclopedia of Jewish food , מקור המנהג בכך שכרוב היה מצוי בשפע ובזול במזרח אירופה בזמן של סוכות, ומאכלים ממולאים מסמלים שפע, בנוסף הצורה של כרוב ממולא דומה לצורת ס"ת. הוא הוסיף עוד טעמים באנגלית כאן https://www.jta.org/2012/10/07/lifestyle/the-jews-stuffed-cabbage-and-simchat-t...
על ידי יבנה
א' אוקטובר 11, 2020 6:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: השכמה לפני אור הבוקר
תגובות: 85
צפיות: 1809

Re: השכמה לפני אור הבוקר

וגם גדולי עולם משום כך לא נהגו בעשורים האחרונים להשכים קום אפילו לא לתפילת הנץ. וגם כי השעה הקבועה (השעון הביולוגי) גורמת לפחות ביטול תורה אצל אנשים רגילים. א. בדיוק על זה אני מתפלא. ב. מה ההבדל בין שינה בשעה 22:00 וקימה בשעה 6:00, לבין שינה בשעה 20:30 (בדרך כלל - אחרי תפילת ערבית) וקימה בשעה 4:30 ...
על ידי יבנה
א' אוקטובר 11, 2020 4:09 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: נתונים מפתיעים
תגובות: 149
צפיות: 3645

Re: נתונים מפתיעים

אני לא מבין את כל העיסוק בנתונים, כאשר הנתונים האלו מאוד לא משקפים מצב. לא מיבעיא מצד הפקפוק באמינות ובדיוק שלהם, אלא מצד מכלול הנתונים, גיל / מצב / מחלות נוספות של כל אחד מן הנפטרים. יתכן שהרשויות צריכות את הסטיסטיקות האלו כי אין להם מידע טוב יותר, אך לנו כאזרחים מן השורה אין כאן משהו מוצק, לכאן ו...
על ידי יבנה
א' אוקטובר 11, 2020 2:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: השכמה לפני אור הבוקר
תגובות: 85
צפיות: 1809

Re: השכמה לפני אור הבוקר

הפוסקים (בסימן הראשון של השו"ע) כתבו (איש איש בסגנונו) שכל יהודי "נורמלי" (או מי שהוא ב"מדה בינונית") צריך כל יום להשכים לפני אור הבוקר, כמ"ש "אעירה שחר". כמה אנשים מקיימים את זה? כמה יחידי סגולה??? מדוע זמני השינה וההשכמה בישיבות הקדושות אינם מתאימים לזה? מא...
על ידי יבנה
א' אוקטובר 11, 2020 2:38 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: נתונים מפתיעים
תגובות: 149
צפיות: 3645

Re: נתונים מפתיעים

גרף שני ממנו שמראה שהמצב אצל החרדים באופן יחסי עקף את החילונים וערבים, וגרף שלישי שמראה שבשבוע האחרון התמותה אצל החרדים עלתה ב82%
על ידי יבנה
ו' אוקטובר 09, 2020 10:52 am
פורום: עזר אחים
נושא: קטלוג מכון המאור
תגובות: 4
צפיות: 527

Re: קטלוג מכון המאור

לבי במערב כתב:http://www.virtualgeula.com/meor/catalog.pdf

[ http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=8105#p72202]

הקטלוג הזה הוא מלפני 13 שנה.
כאן יש ספרים נוספים שהוציאו בינתיים http://www.zolsefer.co.il/site/Shop/man ... e_id=23195
על ידי יבנה
ה' אוקטובר 08, 2020 3:52 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין
תגובות: 51
צפיות: 1854

Re: עבודת הנענועים של אדמור"י רוזין

אצל אדמו"ר א' [קאסוב], מלבד האריכות, זה מלווה בקולות בכי ואנחות כבדות מלאות צער. מה פשר הענין?
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 07, 2020 9:05 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ערבות - זן אמריקאי
תגובות: 142
צפיות: 3779

Re: ערבות - זן אמריקאי

בן אדם כתב:
נהר שלום כתב:בדעת החזו"א כשעלי הערב נוטים למטה, ראה במאמרו של הרב הראל דביר בקובץ בית אהרון וישראל תשרי-חשון התשע"ט, שנה לד גיליון א (קצט)

אשמח אם תוכל להעלות אותו

viewtopic.php?t=25426#p486037
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 07, 2020 9:03 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ערבות - זן אמריקאי
תגובות: 142
צפיות: 3779

Re: ערבות - זן אמריקאי

מוטוש כתב:איך מעלים לפה תמונות?

מתחת לכפתור "שלח" , מופיעים הטאבים "אפשרויות" ו"קבצים מצורפים", תלחץ על "קבצים מצורפים", ואז על "הוסף קבצים". תבחר את התמונה, ותלחץ על "שלח".
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 07, 2020 11:35 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ערבות - זן אמריקאי
תגובות: 142
צפיות: 3779

Re: ערבות - זן אמריקאי

אור עולם כתב:ומהן הערבות הרגילות הנמכרות בד"כ?

מחודדת
https://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=633
https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=19669

עבור לחיפוש מתקדם