פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 1621 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יבנה
ד' אוגוסט 15, 2018 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 9
צפיות: 184

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

שוב ראיתי שבמודעה הראשונה מפרש את הסיבה, המקום קטן ודחוק וזה רוצה להכניס לשם את עצמו וכל בניו, וודאי שזה מטרד ואינו רק צרות עין בעלמא או עניינים השקפתיים. בנוסף הם טוענים לו שאם יתאמץ הוא יכול לארגן מנין אחר. אם זה באמת המצב לכאורה הם צודקים. ואם באמת אין אפשרות לארגן מנין אחר, עדיין אין כאן משום מי...
על ידי יבנה
ד' אוגוסט 15, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה בעיירת נופש.
תגובות: 9
צפיות: 184

Re: מעשה שהיה בעיירת נופש.

קשה להאמין שהם אמרו זאת בלי סיבה. כנראה שחושבים שהוא יגנוב מהם או יטריד אותם בקיבוץ נדבות או שיטריד אותם בדברים אחרים. או שמא רוצים שישתתף בהוצאות. או שמא באמת יש אפשרות לאסוף מנין אחר.
ועי' שו"ע או"ח נ"ה כ"א, וחוות יאיר סי' קפו.
על ידי יבנה
ב' אוגוסט 13, 2018 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היודע מישהו מאמר על....
תגובות: 10
צפיות: 190

Re: היודע מישהו מאמר על....

לולי דמיסתפינא כתב:[אחד יודע מאמר על ענין הנחת תפילין בחול המועד בתקופת הראשונים?

viewtopic.php?t=32988
viewtopic.php?t=39473
על ידי יבנה
ב' אוגוסט 13, 2018 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היודע מישהו מאמר על....
תגובות: 10
צפיות: 190

Re: היודע מישהו מאמר על....

מצליח כתב:עלה בדעתי לפתוח אשכול שכל מה שעוסק באיזה ענין תורנית או היסטורית יוכל כאן לשאול על מאמר בירחון או קובץ בנושא.

https://www.jstor.org/subjects
על ידי יבנה
ו' אוגוסט 10, 2018 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: שהחיינו בברית
תגובות: 1
צפיות: 75

Re: שהחיינו בברית

מילת נפל הוא מחתך בבשר ולא מילה כמבואר בשבת קלו., ומה שמלים אותו הוא מסיבות אחרות כמבואר בב"י יו"ד רס"ג ה'.
נראה שיש שיבוש בספר, ותבדוק במהדורת חזן.
על ידי יבנה
ב' אוגוסט 06, 2018 1:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

בענין מצוות נדירות, כאן רואים שעכ"פ רח"ק ואביו אחזו מזה https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=15081#p141732.
על ידי יבנה
ב' אוגוסט 06, 2018 1:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

לפי הבנתי אין דבריך נוגעים לטענת הגרש"נ לשיטת מבקש לדעת. אתה חוזר ומוכיח שדנו בשאלות חדשות ומסובכות. מי מתוכח על זה? הטענה היא שבמצוות שאינן במסורת איננו מכירים את הפרקטיקה ולא ספק זה או אחר. ודוגמה טובה נתן על זה משחיטה שאם אדם ילך ויעשה שחיטה או ניקור ללא שימוש אלא רק מן הכתוב בספרים אע"...
על ידי יבנה
ב' אוגוסט 06, 2018 1:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

עיקר ענין התכלת והלכותיה מבוארים בש"ס ורמב"ם כו'. אלא שיש לנו ספיקות בפרטיו, מהו התכלת, איך צובעים, כמה חוטים כו'. לעומת זאת תרו"מ ושמיטה כו' יש בהם הרבה יותר ספיקות. למה לא לגור בא"י אינו נקרא ברירה, ובפרט מי שגר בחו"ל. איך הותר לעבור על איסורי טבל ושמיטה כו' בשביל הרצון לג...
על ידי יבנה
ב' אוגוסט 06, 2018 11:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

נחזור לנושא. האם היה דיון בטיעון שהביא מבקש לדעת בשם הגר"ש נדל וסיכמתי אותו גם אני לעיל בדברי. שאי אפשר בפועל לחדש מצווה מעשית שאין עליה מסורת משום שפרטי הביצוע שלא עברו במסורת עלולים להיות שגויים וממילא אם אין גדול בישראל שלוקח עליו את האחריות לומר אלה הפרטים וכך ראוי לעשות יש להמנע מחשש טעות...
על ידי יבנה
ו' אוגוסט 03, 2018 5:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה תקופה התקבע זמן כניסת שבת המופיע בלוחות?
תגובות: 18
צפיות: 657

Re: באיזה תקופה התקבע זמן כניסת שבת המופיע בלוחות?

סאטמר לא מדליקים לפני ר"ת? האם אתה מתכוון לשאול, אם הם מדליקים אחר השקיעה סמוך לזמן ר"ת? לא! יש שחושבים/שחושדים שכן? עי' במצורף. מסופר עליו אמנם שכשהיה בירושלים נסע במכונית לאחר הזמן המקובל ונסקל. אני לא זוכר אם הכוונה לארבעים דקות או לאחר זמן השקיעה. וכידוע המנהג הקדום היה כפסק ר"ת ...
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 02, 2018 3:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: באיזה תקופה התקבע זמן כניסת שבת המופיע בלוחות?
תגובות: 18
צפיות: 657

Re: באיזה תקופה התקבע זמן כניסת שבת המופיע בלוחות?

מהאמור בהערה 20 נראה שזה ע"פ ר' טוקצינסקי.
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 02, 2018 11:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהו המן הטבעי המוזכר באבן עזרא ובאברבנאל
תגובות: 9
צפיות: 552

Re: מהו המן הטבעי המוזכר באבן עזרא ובאברבנאל

לחיים כתב:
חלמישצור כתב:הָגָה מצויה


מה הכוונה?

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7 ... 7%99%D7%94
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 02, 2018 10:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 3514

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

הגרש"ז אינו מפקפק בטענותיו של פליקס ואף מציין ש"הוכיח באותות", ואעפ"כ "אין שומעין לו נגד המסורת " שהיא הקובעת - "וכ"ש בענין זה שמפורש בשו"ע". אין שומעין לו להאמין שזה אכן לא התמכא, אע"פ שהוכיח באותות. זאת אומרת, הגרש"ז מפקפק בכח הראיות המד...
על ידי יבנה
ד' אוגוסט 01, 2018 7:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

בנוגע לדברי הרב אי"ס ידי רועדות כשאני הולך לכתוב את התובנה הבאה. אשמח מאוד להיווכח שהיא אינה נכונה. שים לב שהמלחמות הגדולות של החוג המדובר, הם רק ב"עשרת הדברות" של החזון איש. א. חשמל בשבת. ב. קו התאריך. ג. היתר מכירה. ד. שיעורים (נגד הגר"ח נאה) ה. דרך הלימוד. ו. ז. ח. ט. י. (השל...
על ידי יבנה
א' יולי 29, 2018 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ד' המהרש"ל בנוגע לבני אשכנז
תגובות: 5
צפיות: 255

Re: ד' המהרש"ל בנוגע לבני אשכנז

עי' יבמות יז. ברש"י ובמהרש"ל. דיברו בגמ' על המקומות שהגלה סנחריב את עשרת השבטים, ואמרו שכולן לפסול. ופירש"י שכוונת הדברים שיש פסול בעשרת השבטים שנטמעו בגוים ולא הקפידו על איסורי חיתון הנוהגים בישראל יתר על גוים. מהרש"ל הביא בשם הערוך שמקומות אלו הם במדינת אשכנז. א"כ לשיטת ה...
על ידי יבנה
א' יולי 29, 2018 4:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ד' המהרש"ל בנוגע לבני אשכנז
תגובות: 5
צפיות: 255

Re: ד' המהרש"ל בנוגע לבני אשכנז

עי' יבמות יז. ברש"י ובמהרש"ל. דיברו בגמ' על המקומות שהגלה סנחריב את עשרת השבטים, ואמרו שכולן לפסול. ופירש"י שכוונת הדברים שיש פסול בעשרת השבטים שנטמעו בגוים ולא הקפידו על איסורי חיתון הנוהגים בישראל יתר על גוים. מהרש"ל הביא בשם הערוך שמקומות אלו הם במדינת אשכנז. א"כ לשיטת הע...
על ידי יבנה
ו' יולי 27, 2018 1:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

מתברר שיש כזה גישה אצל צעירים מהציבור הדתי כבר מזמן ר' קוק, שסברו שצריך לקיים מצוות רק כשמתחברים אליהם. מצורפים הסברי רבני המזרחי על כך שעדיין צריכים לקיים את המצוות ושגישתם מעוותת. בתקוה שיעזור לנבוכי הציבור החרדי. http://www.levladaat.org/content/68 https://www.yeshiva.org.il/midrash/8018 https:/...
על ידי יבנה
ה' יולי 26, 2018 9:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

מתברר שיש כזה גישה אצל צעירים מהציבור הדתי כבר מזמן ר' קוק, שסברו שצריך לקיים מצוות רק כשמתחברים אליהם. מצורפים הסברי רבני המזרחי על כך שעדיין צריכים לקיים את המצוות ושגישתם מעוותת. בתקוה שיעזור לנבוכי הציבור החרדי. http://www.levladaat.org/content/68 https://www.yeshiva.org.il/midrash/8018 https://...
על ידי יבנה
ד' יולי 25, 2018 10:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

אגב שהמעירים שהוא דורש ללא הוכחות, זו מבט של אנשים קטנים, הייתי אומר על זה: 'כי לא מחשבותי מחשבותיכם', כלומר ההיבט הכללי של מי שהגיע להוראה הוא השו"ע החמישי. הרבה מעבר לתפיסה ומבט של צורב צעיר (שלא לדבר עם הוא כבר לובש תכלת. מה לעשות, דבריו משונים ביותר אצל היהדות הלא רפורמית, ויש הרבה מאד יהו...
על ידי יבנה
ד' יולי 25, 2018 10:06 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תמיהה בספר חוט השני
תגובות: 22
צפיות: 680

Re: תמיהה בספר חוט השני

וכי גדולי צפת וירושלים ושאר המקומות שמזמן השו"ע ואילך אכלו טבלים? ומה עם ספר פאת השולחן?
על ידי יבנה
ד' יולי 25, 2018 2:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

מכתב הסכמתו לחותם של זהב, שבו מבאר שאין מקום כלל לפקפק בזיהוי התכלת, ושיש לדון האם אפשר לבטל מצוה בגלל שלא היה נהוג במשך אלף שנה ע"ש. לקחתי מכאן http://www.tchelet-net.022.co.il/BRPort ... arc=174661
על ידי יבנה
ד' יולי 25, 2018 2:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

אגב שהמעירים שהוא דורש ללא הוכחות, זו מבט של אנשים קטנים, הייתי אומר על זה: 'כי לא מחשבותי מחשבותיכם', כלומר ההיבט הכללי של מי שהגיע להוראה הוא השו"ע החמישי. הרבה מעבר לתפיסה ומבט של צורב צעיר (שלא לדבר עם הוא כבר לובש תכלת. מה לעשות, דבריו משונים ביותר אצל היהדות הלא רפורמית, ויש הרבה מאד יהו...
על ידי יבנה
ד' יולי 25, 2018 1:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

הביטוי 'לקיים מצווה רק אם מתחברים אליה' נשמע כמו איזה ניו-אייג'ינג ולא טיעון הלכתי, מה גם שכלל לא בטוח שזו הייתה כוונת הרב נדל (לא שמעתי את דבריו כי יצאתי בתחילת 'מושב התכלת') אך לעצם הטענה שיש לחלק בין ההכרה כי המורקס הוא חלזון התכלת לבין החיוב ההלכתי להטילו בציצית יש מקום רב לענ"ד. שכן אפשר ...
על ידי יבנה
ד' יולי 25, 2018 1:31 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

מדברי חזו"א אלו סי' ב' סוף אות ז' מבואר שלא היה אצלו מניעה עקרונית בחידוש הקרבנות. לא מבואר כלום, הוא רק אומר שמצד בעיות האלו שציטט שם אין מניעה. הוא כותב שבזמן הזה אם ינתן רשות להקריב קרבן פסח, אין לבטל מצד חסרון בכהן מיוחס כו', ושמענו שדנו בזה רבותינו האחרונים ז"ל ועוד דנו משום חסרון תכ...
על ידי יבנה
ד' יולי 25, 2018 1:08 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

מדברי חזו"א אלו סי' ב' סוף אות ז' מבואר שלא היה אצלו מניעה עקרונית בחידוש הקרבנות.
על ידי יבנה
ד' יולי 25, 2018 12:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

לאחר שיעורו של הגאון שליט"א, בו טען בכל התוקף כי גם טעות מוחלטת, במקרה שהתקבלה בכלל ישראל [ע''י הסנהדרין גדולה, או בתלמוד בבלי], היא מחייבת לגמרי, ללא ערעור כלל. כראיה לדבריו הביא הגאון שלשה דברים- א. טריפות. היות וברור כשמש כי חלק מהטריפות שמנו חז''ל הם חיים יותר מי''ב חודש, ומנגד יש אחרות שא...
על ידי יבנה
ד' יולי 25, 2018 12:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

לא הבנת בדבריו כלום!!!! הוא לא מתכון לרגשים שלך אתה לא צריך להתחבר לשום דבר! כונתו הוא שבעצם בכל מצוות התורה היינו צריכים לעשות אותו אם הכוונות הנכונות (מסתמא קבליות) והצורה הנכונה עם התחברות שלימה לרצון השם בהמצוה - בקיצור צריך שיהי' לנו איזשהו קשר נעלה בהמצוה - הוא הביא משל שהקרבת קרבן אמר החזו&q...
על ידי יבנה
ג' יולי 24, 2018 10:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 253
צפיות: 10614

קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

בכנס של מטמוני ארץ שהתקיים היום בענין התכלת, ר' שמואל נדל הצהיר שברור לו לגמרי מהו התכלת ואף להתיר עגונה ושעטנז, ולמרות זאת הוא לא מטיל אותה בבגדו. תחלה טען שההלכה אינה נקבעת לפי האמת אלא לפי איך שנהגו במציאות במשך הדורות אף אם ברור לגמרי שהם טעו, וכגון בשימוש חריין למרור שלדעתו מקיימים בזה מצוה אף ...
על ידי יבנה
ה' יולי 19, 2018 10:58 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש
תגובות: 167
צפיות: 8573

Re: האם אנחנו מאבדים את הנוער? / חישוב מסלול מחדש

מאיזה גיל מאבדים אותם, רק בישיבה גדולה או אולי בשלבים היותר מוקדמים?
על ידי יבנה
ש' יולי 14, 2018 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 6281

Re: עוד ביטול קידושין

עדויות אלו היו על יותר מחצי שנה אחרי הקידושין, והיו על מתעסק כו' וכמבואר לעיל.
על ידי יבנה
ו' יולי 06, 2018 2:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 134
צפיות: 7528

Re: "ניגונים ליטאיים"

עוד זכור לי מאחד מראשי הישיבות או המשגיחים ששר: "שירו שירו ליה, זמרו זמרו ליה, שיחו שיחו, בכל נפלאייתיו" (מישהו יודע לזהות לאיזה שיר ואיזה ת"ח ששר את זה? אולי ר' דן סגל? אולי הגרש"י בורנשטיין?) http://www.kolhazman.co.il/73363 חסום לי ר' משה שמואל שפירא http://www.bhol.co.il/new...
על ידי יבנה
ו' יולי 06, 2018 1:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 134
צפיות: 7528

Re: "ניגונים ליטאיים"

משולש כתב:עוד זכור לי מאחד מראשי הישיבות או המשגיחים ששר: "שירו שירו ליה, זמרו זמרו ליה, שיחו שיחו, בכל נפלאייתיו" (מישהו יודע לזהות לאיזה שיר ואיזה ת"ח ששר את זה? אולי ר' דן סגל? אולי הגרש"י בורנשטיין?)

http://www.kolhazman.co.il/73363
על ידי יבנה
ג' יולי 03, 2018 10:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 6281

Re: עוד ביטול קידושין

לעיקוואד כתב:
יבנה כתב:בקישור הזה http://daattorah.blogspot.com/2018/06/p ... qus_thread ובהערה שם יש תשובה של 15 עמודים מר' גשטטנר נגד ההיתר, וממה שמרבה לצטט מדברי המתירים ניכר שהיה לפניו תשובות המתירים.
האם יש מישהו שיכול להשיג את התשובה באיכות טובה וכגון בפדף?

ייש"כ.
על ידי יבנה
ב' יולי 02, 2018 11:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 6281

Re: עוד ביטול קידושין

בקישור הזה http://daattorah.blogspot.com/2018/06/p ... qus_thread ובהערה שם יש תשובה של 15 עמודים מר' גשטטנר נגד ההיתר, וממה שמרבה לצטט מדברי המתירים ניכר שהיה לפניו תשובות המתירים.
האם יש מישהו שיכול להשיג את התשובה באיכות טובה וכגון בפדף?
על ידי יבנה
ב' יולי 02, 2018 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אורך ורוחב בריבוע
תגובות: 12
צפיות: 836

Re: אורך ורוחב בריבוע

עושה חדשות כתב:ואיך נבאר את הנאמר בחושן "זרת ארכו וזרת רחבו"?

רחבו הוא כפי רוחב הלובש, ואורך הוא בגובה.
על ידי יבנה
א' יולי 01, 2018 10:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 179
צפיות: 18079

Re: השמטה בשו"ת תפארת צבי לר' צדוק הכהן

בשו"ת תפארת צבי לר' צדוק הכהן, יש עמוד שהוא מעומד בצורה מפוזרת מאד. אני מצרף לכאן את העמוד המדובר בצירוף עוד שני עמודים, אחד שלפניו ואחד שלאחריו, כדי שהמעיין יוכל לראות מיד את ההבדל בצורה העימוד. הסיבה הרגילה לשינויים מסוג זה, הוא משום שאחרי שהעמידו את הספר, שמו לב שצריך להשמיט משהו, ועל כל הע...

עבור לחיפוש מתקדם