מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1933 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יבנה
ה' יולי 02, 2020 12:15 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הימנעות מבדיקת קורונה
תגובות: 34
צפיות: 1320

Re: הימנעות מבדיקת קורונה

מה לא מובן? יש שיקולים בריאותיים, ויש שיקולים כלכליים, ויש שיקולים פוליטיים לא להרגיז את הציבורים שבוחרים אותם, ויש שיקולים של כמה הציבור מוכן לסבול כו', ויש עוד כמה דברים. הממשלה צריכה לתמרן בין כל אלו ולהחליט לפי ערכיו ושיקוליו מה ראוי או כדאי לעשות, למרות שמחינת בריאות בלבד היה צריך להחמיר בהרבה ...
על ידי יבנה
ג' יוני 30, 2020 11:23 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: צער בעלי חיים דאורייתא - פולמוס שחיטת בהמות בחו"ל
תגובות: 7
צפיות: 243

Re: פולמוס שחיטת בהמות בחו"ל

ביאור הגר"א על שולחן ערוך חושן משפט הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים סימן רעב סעיף ט [יא] וי"א לפרוק כו'. דקי"ל כרבנן דצער ב"ח דאורייתא כרבנן וכמו דאוקים שם בגמ' כל אלו הברייתות בטעינה או כריה"ג ובפריקה וכן ס"ל לר"ש וכמש"ש א"ר מדברי שניהן כו' וכן ס&quo...
על ידי יבנה
ג' יוני 30, 2020 10:34 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: האם יש בחז"ל על השפעת מזג האוויר על מצב הרוח?
תגובות: 5
צפיות: 131

Re: האם יש בחז"ל על השפעת מזג האוויר על מצב הרוח?

עירובין סה.
מר עוקבא ביומא דשותא לא הוה נפיק לבי דינא אמר רב נחמן בר יצחק הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנא ... אמר רבי שמעון בן לקיש לא איברי סיהרא אלא לגירסא אמרי ליה לרבי זירא מחדדן שמעתך אמר להו דיממי נינהו
על ידי יבנה
ב' יוני 29, 2020 4:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מאיר' היה אומר
תגובות: 6
צפיות: 239

Re: 'מאיר' היה אומר

נזיר נ.
אמר ר' יוסי יאמרו מאיר שכב יהודה כעס יוסי שתק תורה מה תהא עליה
על ידי יבנה
ב' יוני 29, 2020 4:51 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תרגום שמות הפירות במשנ"ב סימן ר"ג
תגובות: 7
צפיות: 129

Re: תרגום שמות הפירות במשנ"ב סימן ר"ג

סגי נהור כתב:ראה גם כאן.

כותב המאמר דן בצורה הרבה יותר מדוייקת , לדוגמא הוא מחלק בין תותי שדה ותותי גינה ע"ש. אולי מישהו יעלה את המאמר.
על ידי יבנה
ב' יוני 29, 2020 4:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מאיר' היה אומר
תגובות: 6
צפיות: 239

Re: 'מאיר' היה אומר

זה דבר מצוי שתנא קורא לחבירו בלי תואר רבי. פסחים ק. "יהודה חבירנו" פסחים דף סה: "אמר לו רבי אליעזר מה זה יהושע", וכן עוד כמה פעמים. ספרי דברים פרשת ואתחנן פיסקא לד "הגיע זמן קריית שמע נזקף רבי ישמעאל והטה רבי אלעזר בן עזריה, אמר לו רבי ישמעאל, מה זה אלעזר, אמר לו, ישמעאל אחי...
על ידי יבנה
ב' יוני 29, 2020 3:35 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תרגום שמות הפירות במשנ"ב סימן ר"ג
תגובות: 7
צפיות: 129

Re: תרגום שמות הפירות במשנ"ב סימן ר"ג

יש מאמר בישורון שמטפל בזה. כרך לח עמ' תרכ"ז, "זיהוי שמות לועזיים של פירות יער" מר' שמחה פרידמן.
על ידי יבנה
ד' יוני 17, 2020 10:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר הקדוש - למה בארמית?
תגובות: 18
צפיות: 602

Re: ספר הזוהר הקדוש - למה בארמית?

האם רשב''י דיבר בארמית? הלא הוא היה באר''י ומסתמא דברו שם לה''ק? בא"י בזמן התנאים דיברו ארמית ויוונית, ואילו לשון הקודש נועד בעיקר בשביל הלכות ומדרשי הלכה. כן רואים ממה שתרגמו לארמית בקריאת התורה, ומאמתיה דרבי בר"ה כו: ומאגרת ר' גמליאל בסנהדרין יא: ועוד. זכור לי שבספר ויואל משה האריך בזה....
על ידי יבנה
ד' יוני 17, 2020 10:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3652
צפיות: 912131

Re: בשורת ספרים חדשים

יוסף חיים אוהב ציון כתב:ישא שלום יחס הגרי"ש אל הראי"ה.

יצא לאור בתשע"ב
על ידי יבנה
ב' יוני 15, 2020 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר הקדוש - למה בארמית?
תגובות: 18
צפיות: 602

Re: ספר הזוהר הקדוש - למה בארמית?

שייף נפיק כתב:האם רשב''י דיבר בארמית? הלא הוא היה באר''י ומסתמא דברו שם לה''ק?

בא"י בזמן התנאים דיברו ארמית ויוונית, ואילו לשון הקודש נועד בעיקר בשביל הלכות ומדרשי הלכה. כן רואים ממה שתרגמו לארמית בקריאת התורה, ומאמתיה דרבי בר"ה כו: ומאגרת ר' גמליאל בסנהדרין יא: ועוד. זכור לי שבספר ויואל משה האריך בזה.
על ידי יבנה
א' מאי 31, 2020 8:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שבוע הספר - ה'תש"פ
תגובות: 41
צפיות: 3812

Re: שבוע הספר - ה'תש"פ

נדחה בינתיים לספטמבר
https://www.sfarim.org.il/
https://www.tbpai.co.il/blank-16
על ידי יבנה
ש' מאי 30, 2020 11:23 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קריאת התורה בתקופת הקורונה
תגובות: 116
צפיות: 6983

Re: קריאת התורה בתקופת הקורונה

משה פרץ כתב:
יבנה כתב:בענין לענות אמן על ברכה שלדעתו הוא ברכה לבטלה, אך המברך סובר שאינו לבטלה, נחלקו בדבר עי' כאן https://asif.co.il/download/kitvey-et/dvri%20a/1%20(15).pdf , ולדעת ר' עובדיה יוסף, אין לענות אמן.


הקישור לא נפתח

https://asif.co.il/download/kitvey-et/dvri%20a/1%20(15).pdf
על ידי יבנה
ב' מאי 18, 2020 10:27 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 18074

Re: פתיחת בתי כנסיות

https://www.kikar.co.il/360224.html
תיעוד מפתיחת בית הכנסת של בעלז באשדוד, כולם בלי מסיכות [מלבד ילד א'], עומדים צפופים ורוקדים ביחד, גם אנשים בני ששים ומעלה נמצאים שם.
תמונה שווה אלף מילים [וכ"ש סרטון] להסביר למה דווקא בתי כנסיות ולמה דווקא הציבור החרדי.
על ידי יבנה
ד' מאי 13, 2020 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספקות בהלכות אבידה ומציאה
תגובות: 10
צפיות: 414

Re: "מעשה בשני ספרים".

הרגילות הוא שמניחים ספרים שלא מעוניינים בהם סמוך לזבל כדי שיקחום. בדרך כלל הם מונחים על קיר או בתוך קרטון.
על ידי יבנה
ד' מאי 13, 2020 6:54 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: למידה מרחוק- הצלחה חרדית
תגובות: 45
צפיות: 2353

Re: למידה מרחוק- הצלחה חרדית

?!
נראה לי די תלוש מהמציאות, ומתאר את הרצוי ולא את המצוי.
על ידי יבנה
ד' מאי 13, 2020 10:03 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתיחת בתי כנסיות
תגובות: 321
צפיות: 18074

Re: פתיחת בתי כנסיות

בדיוק אחרי ל"ג בעומר שבו פרצו מאות למירון בניגוד לחוק, ושבו עשו בבתי אונגרין מדורות בליל וביום ל"ג בעומר בהשתתפות מאות משתתפים דחוסים, מלבד מדורות נוספות, וברובם ככולם לא לבשו מסיכות, לא הקפידו על מרחק, ואף אחזו ידים ורקדו. זה לא זמן מוצלח לנסות להסביר עד כמה החרדים מקפידים על ההנחיות. במנ...
על ידי יבנה
ג' מאי 12, 2020 3:08 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עדויות מוסמכות על האר"י, שלא מר"ח ויטאל.
תגובות: 15
צפיות: 760

Re: עדויות מוסמכות על האר"י, שלא מר"ח ויטאל.

מאיר בניהו, ספר תולדות האר"י, ירושלים: מכון בן צבי והאוניברסיטה העברית תשכ"ז. דוד תמר, ראשיתו של האר"י במצרים, ציון מד (תשל"ט) עמ' 229–240. מאיר בניהו, תעודות מן הגניזה על עסקי מסחר שלאר"י ועל בני משפחתו במצרים, בתוך: ספר זיכרון להרב יצחק נסים - קהילות ואישים, ירושלים: יד ה...
על ידי יבנה
ג' מאי 12, 2020 1:41 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עדויות מוסמכות על האר"י, שלא מר"ח ויטאל.
תגובות: 15
צפיות: 760

Re: עדויות מוסמכות על האר"י, שלא מר"ח ויטאל.

הספד עליו מתלמידו ר' שמואל מאוזידה
על ידי יבנה
ג' מאי 12, 2020 1:18 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עדויות מוסמכות על האר"י, שלא מר"ח ויטאל.
תגובות: 15
צפיות: 760

Re: עדויות מוסמכות על האר"י, שלא מר"ח ויטאל.

https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_16.4(1).pdf מאיר בניהו, ספר תולדות האר"י, ירושלים: מכון בן צבי והאוניברסיטה העברית תשכ"ז. דוד תמר, ראשיתו של האר"י במצרים, ציון מד (תשל"ט) עמ' 229–240. מאיר בניהו, תעודות מן הגניזה על עסקי מסחר שלאר"י ועל בני משפחתו ב...
על ידי יבנה
ב' מאי 11, 2020 5:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמיעה "פסיכולוגית"
תגובות: 25
צפיות: 1225

Re: שמיעה "פסיכולוגית"

מגילה כא: תנו רבנן בתורה אחד קורא ואחד מתרגם ובלבד שלא יהא אחד קורא ושנים מתרגמין ובנביא אחד קורא ושנים מתרגמין ובלבד שלא יהו שנים קורין ושנים מתרגמין ובהלל ובמגילה אפילו עשרה קורין ועשרה מתרגמין מאי טעמא כיון דחביבה יהבי דעתייהו ושמעי רש"י מגילה כא. קראוה שנים יחד - יצאו, ולא אמרינן: אין שני ק...
על ידי יבנה
ב' מאי 11, 2020 2:58 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: המלאכים היוצאים לאחור מלפני הקב"ה
תגובות: 7
צפיות: 376

Re: המלאכים היוצאים לאחור מלפני הקב"ה

יחזקאל פרק א פסוק ו - ט (ו) וְאַרְבָּעָ֥ה פָנִ֖ים לְאֶחָ֑ת וְאַרְבַּ֥ע כְּנָפַ֖יִם לְאַחַ֥ת לָהֶֽם: (ז) וְרַגְלֵיהֶ֖ם רֶ֣גֶל יְשָׁרָ֑ה וְכַ֣ף רַגְלֵיהֶ֗ם כְּכַף֙ רֶ֣גֶל עֵ֔גֶל וְנֹ֣צְצִ֔ים כְּעֵ֖ין נְחֹ֥שֶׁת קָלָֽל: (ח) וידו וִידֵ֣י אָדָ֗ם מִתַּ֙חַת֙ כַּנְפֵיהֶ֔ם עַ֖ל אַרְבַּ֣עַת רִבְעֵיהֶ֑ם וּפְנֵי...
על ידי יבנה
ב' מאי 11, 2020 12:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי שמת בספינה
תגובות: 30
צפיות: 1094

Re: מי שמת בספינה

חשוקי חמד סנהדרין צ.
אוניה טבעה עם המלחים, האם צריך להוציא הון רב כדי להביאם לקבורה
על ידי יבנה
ב' מאי 11, 2020 12:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי שמת בספינה
תגובות: 30
צפיות: 1094

Re: מי שמת בספינה

מסכת אבות פרק ב משנה ו אף הוא ראה גולגלת אחת שצפה על פני המים אמר לה על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופון: תפארת ישראל מד) אף הוא וכו' ע"פ המים. והתפעל על בזיון הגוף שלא נקבר: מה) על דאטפת אטפוך. ר"ל בלתי ספק גם אתה בזית אחרים שזרקת גלגלתם למים, או עשית מעשה אחרת לבזותן, ונשתלמת מדה כנגד מדה,...
על ידי יבנה
א' מאי 10, 2020 12:34 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מהר"ם שהובא ברמ"א בענין מכת מדינה - יש כזה מהר"ם?
תגובות: 4
צפיות: 407

Re: מהר"ם שהובא ברמ"א בענין מכת מדינה - יש כזה מהר"ם?

עי' תשובות מהר"מ פראג סי' שפ"ח [הבא אחר התשובה שהזכרת], שכתב דין מכת מדינה כו' לענין שוכר בית, ומקור הדברים בראב"ן סי' צ"ח. ועי' בהג' ע"ז במהדורת מכון ירושלים.
הר"ש משנץ לא היה תלמיד המהר"מ ב"ב.
על ידי יבנה
ה' מאי 07, 2020 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיידקי מוחק <חמירא איסורא כסכנתא?>
תגובות: 27
צפיות: 1041

Re: חיידקי מוחק

חולין ט:
"אמר ליה מי קא מדמית איסורא לסכנתא סכנה שאני א"ל רבא מאי שנא ספק סכנתא לחומרא ספק איסורא נמי לחומרא ... ש"מ חמירא סכנתא מאיסורא ש"מ "
ע"ש כל הסוגיא
על ידי יבנה
ה' מאי 07, 2020 11:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סנהדרין צד, א - מקום "אפריקי"
תגובות: 4
צפיות: 794

Re: טט בכתפי שתיים פת באפריקי שתיים, היכן?

מצפה לישועת השם כתב:הגמרא מובאת בזבחים ובסנהדרין, האם ידוע לאי מי מחו"ר, היכן הינם מקומות אלו, האם ידוע לנו כיום איפה הם ממוקמים?
יישר כח!

https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.p ... 7%A7%D7%94
על ידי יבנה
א' מאי 03, 2020 12:22 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור לשימוש בעשבים לשתייה בתלמודים
תגובות: 2
צפיות: 265

Re: מקור לשימוש בעשבים לשתייה בתלמודים

ברכות לט. אמר רב פפא פשיטא לי מיא דסלקא כסלקא ומיא דלפתא כלפתא ומיא דכולהו שלקי ככולהו שלקי בעי רב פפא מיא דשיבתא מאי למתוקי טעמא עבדי או לעבורי זוהמא עבדי לה תא שמע השבת משנתנה טעם בקדירה אין בה משום תרומה ואינה מטמאה טומאת אוכלים שמע מינה למתוקי טעמא עבדי לה שמע מינה שבת קט: אין אוכלין איזביון בשב...
על ידי יבנה
ש' מאי 02, 2020 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 633
צפיות: 96172

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

יאיר אתמר כתב:לא ברור שחז"ל היו מגדירים את זה כך.

ומה הוא לדעתך, אם זה לא אבן או אדמה?
ואם לדעתך זה בריאה חדשה, א"כ ממילא לא שייך בזה טומאה מאחר שאינו בכלל החומרים שטימאם התורה, ולא גזרו בהם חז"ל.
על ידי יבנה
ו' מאי 01, 2020 6:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 633
צפיות: 96172

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

יאיר אתמר כתב:
יבנה כתב:
יאיר אתמר כתב:האם כלי העשוי מן לבה מקבל טומאה?

שבת צו.
ומר קשישא בריה דרבה מסיים בה משמיה דרבי אליעזר והרי הן ככלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה שאין מקבלין טומאה לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים

?
לא מדובר שם בכלי העשוי מן לבה.

לבה הוא אבן מוצק.
על ידי יבנה
ו' מאי 01, 2020 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 633
צפיות: 96172

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

יאיר אתמר כתב:האם כלי העשוי מן לבה מקבל טומאה?

שבת צו.
ומר קשישא בריה דרבה מסיים בה משמיה דרבי אליעזר והרי הן ככלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה שאין מקבלין טומאה לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים
על ידי יבנה
ו' מאי 01, 2020 1:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆
תגובות: 287
צפיות: 48668

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆

חידושי הריטב"א והרשב"א בהוצאת מוסד הרב קוק, שנחשבו למהדורה מפוארת ומשובחת בדור הקודם, בחלוף דור כבר נחשבים ל'מיושנים' וחייבים לרענן ולהוציא מהדורה חדשה בסטנדרטים הרגילים בדורנו. לפחות חלק מהכרכים לוקים בכתב שבור, בריבוי ר"ת וקיצורים, ובכולם מתבקש קיטוע של קטעים ארוכים. על הדרך, לעבות...
על ידי יבנה
ה' אפריל 30, 2020 12:29 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מגיד מישרים לפ' פקודי
תגובות: 1
צפיות: 270

Re: מגיד מישרים לפ' פקודי

ספר מגיד מישרים פרשת ויקהל מהדורא בתרא "מה שפלפלת אתמול על הרמב"ם ז"ל ב' הדברים אמת הם והרמב"ם שמח בך על שירדת לסוף דעתו וגם שמח עליך שאתה תמיד מביא דעתו ומפלפל בו ודבריך כנים ואמיתיים זולת בקצת מקומות שאני אעירך עליהם וכי שכיבת הרמב"ם ז"ל נפיק לקדמותך דמתרצית הלכתיה וע...
על ידי יבנה
ה' אפריל 30, 2020 10:38 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קול קורא מרבני השכונה מחייב התושבים?
תגובות: 15
צפיות: 735

Re: קול קורא מרבני השכונה מחייב התושבים?

הרבה מהם לא מנויים על שום דבר או שהם רבני בתי כנסיות בלי בחירות. גם אלו שנבחרו באמת על ידי כל מתפללי אותו בית הכנסת [ולא ע"י הגבאים או בעלי הביהכ"נ באופן חד צדדי], זה לא בהכרח אומר שחשבו לקבל אותו כפוסק שלהם, אלא רצו מישהו שיגיד דרשות ושיעורים ויאגד וינהל את ההווי הקהילתי, ואולי אף שיהיה מ...
על ידי יבנה
ה' אפריל 30, 2020 8:29 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 272
צפיות: 21706

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

נראה שעדיין לא דנו על השאלה בחו"מ. רבים המה אשר קבעו עם אולם לעשות להם חתונה בימים אלו, ואינם יכולים לעשות אותו. בעלי האולם מסרבים להחזיר את הדמי קדימה, באומרם שהמחותנים חזרו בהם. ובעלי השמחה אומרים שבעלי האולם אינם נותנים להם את השירות, ע"כ שיחזרו את הדמי קדימה. הרבה מראה מקומות יש בזה, ...
על ידי יבנה
ה' אפריל 30, 2020 1:45 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: תשלומים לישיבות
תגובות: 15
צפיות: 1089

Re: תשלומים לישיבות

איך הוא מוציא 300,000 ש"ח + תוספת התמיכה של הממשלה רק על רמי"ם (שכירות) וארנונה כו'? באופן רגיל יש הוצאות של נקיון תחזוקה אוכל חשמל מים גז כו', עכשיו אין את כל אלו. חוץ מזה הרבה מוסדות יש בהם מספרים הרבה יותר גבוהים של בחורים, וגובים סכומים הרבה יותר גבוהים. לא כולם משלמים שכירות, ובכ"...

עבור לחיפוש מתקדם