החיפוש הניב 1336 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יבנה
ו' דצמבר 15, 2017 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 255
צפיות: 14721

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

כאן הביאו מהפסקי תשובות שכתב בשם המגן אברהם שלא נהגו לברך "דיין האמת" אלא קרוביו של מת. ואכן כך כתוב בפסקי תשובות. אבל זה כמובן שקר. וז"ל המג"א: (סי' רכ"ג סק"ד) מת אביו - וה"ה שאר אדם כשר ומכ"ש ת"ח דהוי בכלל שמועות רעות והעולם נהגו לאומרו בלא שם ומלכות ו...
על ידי יבנה
ו' דצמבר 15, 2017 1:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 281
צפיות: 8875

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

משנה ברורה סימן רכג ס"ק ח (ח) מת אביו - וה"ה שאר אדם כשר שאדם מצטער עליו דהוא בכלל שמועות רעות מיהו העולם נוהגין לברך בלא שם ומלכות ואינו נכון ועכ"פ על ת"ח שמת שצריך בודאי להתאונן ולהתמרמר ע"ז וכן על קרוביו שחייב להתאבל עליהם ודאי יזכור הברכה בשם ומלכות: פסקי תשובות אורח חי...
על ידי יבנה
ה' דצמבר 14, 2017 6:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 281
צפיות: 8875

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

באחד מאתרי החדשות הובא שהגר"ח קנייבסקי קרע, ואמר 'ברוך דיין האמת' ללא שם ומלכות . מדוע לא בירך? משנה ברורה סימן רכג ס"ק ח (ח) מת אביו - וה"ה שאר אדם כשר שאדם מצטער עליו דהוא בכלל שמועות רעות מיהו העולם נוהגין לברך בלא שם ומלכות ואינו נכון ועכ"פ על ת"ח שמת שצריך בודאי להתאונ...
על ידי יבנה
ד' דצמבר 13, 2017 5:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"
תגובות: 11
צפיות: 199

Re: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"

הדברים אינם נכונים, אביו של ר' זירא נקרא איסי כמו"ק כ:, ומוזכר ג"כ בתענית כו: ובסנהדרין כה:. כדבריך כבר הבאתי לעיל בשם שבת של מי, וכבר כתב כן סדר הדורות המצויין לעיל. השאלה היא, מה רצה הגרי"ש נתנזון להעיר/להוסיף על דברי הסדר הדורות? ואגב, בנוגע למה שמוזכר " אבוה דר' זירא" ב...
על ידי יבנה
ד' דצמבר 13, 2017 3:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"
תגובות: 11
צפיות: 199

Re: חכמים המכונים בזוהר "בר רב"

תבורך! ובהיותי בזה אוסיף תמיהה: ידוע מספר 'בן סירא' שר' זירא לא נודע לו אב, כיון שאמו נתעברה באמבטי (בלי להכנס כאן לשקלא וטריא אודות סמכותם של דברים אלה), ובעל סדר הדורות בערך ר' זירא מצא לו אב, עיי"ש. העיר עליו בגליון הגרי"ש נתנזון אב"ד לבוב: כתב בספר בן סירה שלא היה לו אב, שנולד בא...
על ידי יבנה
ג' דצמבר 12, 2017 11:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 63
צפיות: 3391

Re: הרב יהודה סטריזובר

שלו' וברכה. מחפש מידע אודות הרב יהודה בן צבי סטריזובר. ע"פ ויקיפדיה, כתב ספר: מנחת יהודה, ספר הישרים ובחינת החכמה. מי היו רבותיו? האם הספרים בנמצא? מנחת יהודה נמצא עדין בהיברו בוקס ובאוצר (דפוס תרצז, שם כתוב חלק א', האם יש עוד חלקים?) בחינת החכמה גם הוא באוצר, אבל רק חלק א' וג'. תודה רבה. http...
על ידי יבנה
ד' דצמבר 06, 2017 11:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הקדוש רבי שלמה מלכו הי"ד
תגובות: 27
צפיות: 1725

Re: הקדוש רבי שלמה מלכו הי"ד

תמונות שנים מדגליו נמצאים כאן בעמ' 22 ו24. http://www.beismoshiach.org/Lashon_HaKo ... df#page=22
על ידי יבנה
ד' דצמבר 06, 2017 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 224
צפיות: 11174

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אני מחפש מקור למנהג שנהגו בני תימן לקרוא/ללמוד נ"ך בשבת בצהרים. תודה לעוזרים. בשבת קטז: מבואר שאיסור קריאת נ"ך הוא דוקא בזמן בית המדרש אבל שלא בזמן בית המדרש קורין. ובנהרדעא פסקי סידרא בכתובים במנחתא דשבתא. ופירש"י בזמן בית המדרש, קודם אכילה היו דורשים. שלא בזמן בית המדרש, לאחר האכיל...
על ידי יבנה
ג' דצמבר 05, 2017 9:57 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: סיוע בקבצי PDF - כל האפשרויות
תגובות: 9
צפיות: 295

Re: סיוע בקבצי PDF - כל האפשרויות

בחלק התוכנה שבחינם ניתן לעשות הפעולות הבאות: split, merge, split by bookmarks, rotate, extract, alternate mix, split by size. שזה לחלק מסמך, לחבר מסמכים, להוציא דפים ולסובב את הדפים. יש פעולות נוספות שצריך לשלם עליהם כגון edit, crop, convert. שזה לשנות מפדף לסוג קובץ אחר, להוציא חלק מדף או להגיה את ...
על ידי יבנה
ב' דצמבר 04, 2017 11:34 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: סיוע בקבצי PDF - כל האפשרויות
תגובות: 9
צפיות: 295

Re: סיוע בקבצי PDF - כל האפשרויות

בתוכנה הזאת אפשר לעשות פעולות אלו https://pdfsam.org/download-pdfsam-basic
על ידי יבנה
ב' דצמבר 04, 2017 9:32 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מניין במנחה קצרה
תגובות: 8
צפיות: 251

Re: מניין במנחה קצרה

האם הש"ץ בתפילה קצרה מתפלל ללא מניין בשלוש ראשונות, שהרי הציבור מצטרף רק בקדושה ולא קודם לכן (אשכנזים), ובשעה שמתפלל הש"ץ הרי הוא יחידי, ואף שעונים עשרה על ברכותיו מה"ת שנחשב מתפלל במניין. ולא שייך בזה חידושו של החזו"א על ההצטרפות למניין שהחל כבר, שהכא הנושא הוא בהיפך שהציבור מצ...
על ידי יבנה
א' דצמבר 03, 2017 11:25 pm
פורום: חנוכה
נושא: תפילין בהדלקת נר חנוכה??
תגובות: 26
צפיות: 3776

Re: תפילין בהדלקת נר חנוכה??

תלמוד בבלי מסכת מנחות דף לו עמוד א ועד מתי מניחן עד שתשקע החמה רבי יעקב אומר עד שתכלה רגל מן השוק וחכמים אומרים עד זמן שינה ומודים חכמים לר' יעקב שאם חלצן לצאת לבית הכסא או ליכנס לבית המרחץ ושקעה חמה שוב אינו חוזר ומניחן אמר רב נחמן הלכה כרבי יעקב רב חסדא ורבה בר רב הונא מצלו בהו באורתא איכא דאמרי א...
על ידי יבנה
ד' נובמבר 29, 2017 11:43 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: אוצר הגאונים מו"ק
תגובות: 1
צפיות: 68

אוצר הגאונים מו"ק

לא נרשמו הדפים ב"ציונים"
על ידי יבנה
ג' נובמבר 28, 2017 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כללי הפסיקה
תגובות: 56
צפיות: 2840

Re: כללי הפסיקה

איפה כתוב שמכח מנהג בעלמא אפשר להקל בדינים דאוריתא? ראיתי עכשיו לגריח"ס שליט"א בס' ברכי נפשי ח"א עמ' קטו כח המנהג אלים טפי מכל דבר כידוע, ולדוגמא אביא דברי חד מתקיפי קמאי מהר"י ווייל ז"ל בתשובותיו (סימן ע'): "ומה דמייתי מר ראיה מערבה בלולב וכו', טפי היה לך למייתי ראיה ...
על ידי יבנה
ג' נובמבר 28, 2017 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: השקת כוסות יין
תגובות: 12
צפיות: 382

Re: השקת כוסות יין

שמעתי שמקור הדבר היה מחמת שהיו שרים וכו' שחששו שמרעילים אותם, ולכן השיקו כוסות זל"ז וערבו של שניהם, וכך ידעו שלא מרעילים אותם. ולפי"ז לא הוי חוקות הגויים, כי יש טעם בדבר. כאן [באנגלית] https://www.snopes.com/food/rituals/clink.asp דוחה טענה הזאת, שזה יועיל דוקא באופן שהכוסות מלאים לגמרי, ...
על ידי יבנה
ב' נובמבר 27, 2017 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בטבעת שהוצאה מקבר
תגובות: 2
צפיות: 216

Re: קידושין בטבעת שהוצאה מקבר

וז"ל השולחן ערוך (יורה דעה סי' ש"נ ס"ב): נויי המת המחוברים בגופו, כגון פאה נכרית וכיוצא בה, אסורים כמו המת עצמו. (ודוקא כשהם קשורים בשערות גופן, אבל אינן קשורים, מותר. (כך משמע מפרש"י פ"ק דערכין); ולכן מותר ליטול טבעות שבידם של מתים , וכיוצא בזה). במה דברים אמורים, בסתם, אב...
על ידי יבנה
ב' נובמבר 27, 2017 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השקת כוסות יין
תגובות: 12
צפיות: 382

Re: השקת כוסות יין

שמעתי כמה הנמנעים מ'מנהג' זה, וחוששים ל"חקות הגויים". האם זה נכון? ראוי לדון ב"מנהג" של מזיגת הכוסית והרמתה "לחיים" כפי שהובא בהודעה שמעלי שורשה ממקור טמא. האם כאשר נשתכחה ונשתקעה לגמרי הסיבה הראשונה, עדיין יש בזה נטל"פ? שו"ע יו"ד קעח א ברמ"א "...
על ידי יבנה
ב' נובמבר 27, 2017 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השקת כוסות יין
תגובות: 12
צפיות: 382

Re: השקת כוסות יין

שמעתי כמה הנמנעים מ'מנהג' זה, וחוששים ל"חקות הגויים". האם זה נכון? ראוי לדון ב"מנהג" של מזיגת הכוסית והרמתה "לחיים" כפי שהובא בהודעה שמעלי שורשה ממקור טמא. http://www.chabad.org.il/Questions/Item.asp?CategoryID=68&ArticleID=571 השאלה: מפני מה נוהגים יהודים לאחל 'לח...
על ידי יבנה
ב' נובמבר 27, 2017 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 2130

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

כמה תשובות שנכתבו כבר בענין מקח טעות בשינוי הטבעת ר' גרוס בשם ר' אלישיב בשינוי מזהב לבן לכסף שמעיקר הדין הקידושין קיימים, אך להחמיר לקדש שוב. זהב התרומה בשם ר' אלישיב שהקידושין קיימים, ולא הזכיר להחמיר לקדש שוב. האירוסין והנישואין בשם ר' ואזנר בקנה טבעת של זהב והתברר שרק מצופה זהב, שהקידושין קידושין...
על ידי יבנה
ב' נובמבר 27, 2017 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: השקת כוסות יין
תגובות: 12
צפיות: 382

Re: השקת כוסות יין

מדברי ויקיפדיה באנגלית https://en.wikipedia.org/wiki/Toast_(honor) The International Handbook on Alcohol and Culture says toasting "is probably a secular vestige of ancient sacrificial libations in which a sacred liquid was offered to the gods: blood or wine in exchange for a wish, a prayer sum...
על ידי יבנה
א' נובמבר 26, 2017 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חתן איטר יד האם נותן הטבעת ביד שמאל שהיא ימין דידיה
תגובות: 6
צפיות: 206

Re: חתן איטר יד האם נותן הטבעת ביד שמאל שהיא ימין דידיה

במבקשי תורה כז תשסב עמ' יב הביא מרשז"א שיקדש בימין כל אדם. וע"ע בשו"ת דברי יציב חלק אבן העזר סימן נג שדן בזה.
על ידי יבנה
א' נובמבר 26, 2017 9:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 2130

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:האם יש לה עדים שאמרה כן? איך נאמין להם בזה? הרי נתקדשה בפני עדים, ואין בכוחה להכחיש הדברים בפיה גרידא.

אולי הטענה לא יועיל להתירה לשוק. אבל לגבי החתן והכלה עצמם שיודעים שקבלו טבעת אחרת, הרי יודעים שאינה מקודשת.
על ידי יבנה
א' נובמבר 26, 2017 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 2130

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

החתן קידש את הכלה בטבעת ישנה שלה והקידושין חלו לשמחת כולם. לא רוצה להשבית את השמחה אבל אשה לא ידעה לאקנויי וא"כ יש להצריכם קידושין בפעם הד' (ככה הסיפור גם יהיה יותר מוצלח). מנין לך שלא יודעת לאקנויי, והרי בגיטין כא. פשטו שיודעת. וע"ע שו"ת בית יצחק אבה"ע א' סי' ק"ד שכתב שיוד...
על ידי יבנה
א' נובמבר 26, 2017 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 2130

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

אפרקסתא דעניא כתב:הלא המסדר קידושין שואל את העדים: "האם הטבעת שו"פ?", כדי שתשמע הכלה ותתקדש בשו"פ שבה. לפי הסיפור אין בזה תועלת?

י"ל שדברי הרמ"א מועילים דוקא בסתמא כשלא סיכמו קודם לכן במה יקדשה, אבל כאן שהכלה פירשה להדיא שכוונתה להתקדש בדבר מסויים, דעתה לכך ולא לשווה פרוטה שבו.
על ידי יבנה
א' נובמבר 26, 2017 1:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אבא שאול בן בטנית
תגובות: 10
צפיות: 277

Re: אבא שאול בן בטנית

יש סבירות שזה כינוי, חפש במהר"צ חיות, ועי' לחקר שמות וכינויים של מרגליות עמ' מ.
על ידי יבנה
ש' נובמבר 25, 2017 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחתוך חוטי ציצית חדשים מפני ישנים
תגובות: 4
צפיות: 120

Re: לחתוך חוטי ציצית חדשים מפני ישנים

משנה ברורה סימן טו ס"ק ג ומותר להסיר הציצית ולתת תחתיהם יותר נאים משום הידור מצוה או כשהם ישנים ומסירם כדי לחדשם או כשנפסק חוט א' ולא נשאר בו אלא כדי עניבה אף על פי שעדיין הציצית כשר אעפ"כ מותר להסיר ולתת תחתיה שלמה. ודע עוד דבמקום שהציצית הם שלמים וראויים להנתן לבגד אחר [לאפוקי אם הם רק ...
על ידי יבנה
ש' נובמבר 25, 2017 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחתוך חוטי ציצית חדשים מפני ישנים
תגובות: 4
צפיות: 120

Re: לחתוך חוטי ציצית חדשים מפני ישנים

משנה ברורה סימן טו ס"ק ג ומותר להסיר הציצית ולתת תחתיהם יותר נאים משום הידור מצוה או כשהם ישנים ומסירם כדי לחדשם או כשנפסק חוט א' ולא נשאר בו אלא כדי עניבה אף על פי שעדיין הציצית כשר אעפ"כ מותר להסיר ולתת תחתיה שלמה. ודע עוד דבמקום שהציצית הם שלמים וראויים להנתן לבגד אחר [לאפוקי אם הם רק כ...
על ידי יבנה
ד' נובמבר 22, 2017 12:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 191
צפיות: 4945

Re: מה רע בחוג אנגלית?

ביתד של ג' שעבר הסבירו שיש איזה ארגון שעומד מאחורי זה שכוונתם להוציא את הילדים בהמשך למסגרות אחרות כו'.
על ידי יבנה
א' נובמבר 19, 2017 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 2130

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

בבכורי גשן ב סי' י"ד עמ' שיט מסיק שאינם קידושין.
ובזהב התרומה עמ' 70 בשם ר' אלישיב שאפ' אם קיבל טבעת שאינו של זהב אינו מקח טעות מדאינו רוצה לבטל הקידושין.
על ידי יבנה
א' נובמבר 19, 2017 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 2130

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

יצויין כי זו הפעם הרביעית שהזוג הנ"ל מקדש, משום שגם בחופה ביום שני ערכו פעמיים טקס של "הרי את מקודש לי בטבעת זו" מאחר והעדים לא שמעו וכהוראת ר"י זכרון יעקב הגאון רבי מיכאל בן דוב. אם נתקדשה פעמיים בחופה ופעם א' בשבת איך הגיעו לארבע פעמים? ומ"מ כמ"ש לעיל אם בשעת החופה ה...
על ידי יבנה
א' נובמבר 19, 2017 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 2130

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

כאן בתוספת פרטים http://www.kikar.co.il/256791.html דברי הרמ"א או"ח של"ט ד ולא מקדשין. הגה: ויש מתירין לקדש היכא דאין לו אשה ובנים (ר"ת). ואפשר דה"ה הכניסה לחופה שרי (סמ"ג) ואף על גב דלא קי"ל הכי, מ"מ סומכין על זה בשעת הדחק, גם כי גדול כבוד הבריות; כמו שרגילין...
על ידי יבנה
א' נובמבר 12, 2017 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקיחת ריטלין בשבת
תגובות: 3
צפיות: 184

Re: לקיחת ריטלין בשבת

כתבו על זה בחשוקי חמד בכורות מא. , ובפסקי תשובות סי' שכח אות לא וסב ובהערה 265.
וע"ע וישמע משה עמ' 215.
ועי' viewtopic.php?t=14271
viewtopic.php?t=16794
וכאן viewtopic.php?t=6618&start=40#p62014
על ידי יבנה
ש' נובמבר 11, 2017 11:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקשיב כעונה
תגובות: 5
צפיות: 198

Re: מקשיב כעונה

לדעת הרשב"א שו"ת ח"א סי' תס"ז יצא, ולרא"ש כלל ד' סי' י"ט לא יצא.
על ידי יבנה
ש' נובמבר 11, 2017 11:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשיו ו'גיל ההתבגרות'
תגובות: 4
צפיות: 235

Re: עשיו ו'גיל ההתבגרות'

תוהה אנוכי: עשיו נחשב ל'רשע' ואף לסמל לכך. ונשאלת השאלה: הלא בסך-הכל היה בגיל 13 - 'גיל ההתבגרות' בו הנער מחפש ומברר את זהותו העצמית, אז מדוע ל'רשע' בברור ייחשב; אולי ישוב למוטב בהמשך? ואם באמת נולד עם נטיות כאלו (וכנראה בדברי רש"י שהיה רץ ומפרכס לצאת כבר בבטן אמו) אז מדוע יש להלין עליו? ב&quo...
על ידי יבנה
ו' נובמבר 10, 2017 2:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 224
צפיות: 11174

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בשו"ת מהר"ץ, קונטרס אחרון פרק ג (=כל ספרי מוהר"ץ חיות עמ' תתנג-תתנד) מובא ויכוח שבין ר' מרדכי דוב פריעדענטאהל לבין 'המשכילים', בענין זהותו של רבן גמליאל המוזכר בסנהדרין יא ע"ב. היכן ניתן למצוא את הדין ודברים שבין רמ"ד ומשכילי דורו? בהיברובוקס נמצאים כמה חיבורים שלו, מאמר מר...
על ידי יבנה
ו' נובמבר 10, 2017 2:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתאבק ושותה
תגובות: 3
צפיות: 186

Re: מתאבק ושותה

עניינו שוה להאמור כאן:
כתובות קיב.
ר' אבא מנשק כיפי דעכו
ובעמ' ב'
ר' חייא בר גמדא מיגנדר בעפרה שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו

הענין להראות חביבותם לדבר, וכלשון המקורות אף שלפי האמת לא לכך הכוונה.
על ידי יבנה
א' נובמבר 05, 2017 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: א-ל מלך נאמן
תגובות: 19
צפיות: 348

Re: א-ל מלך נאמן

חיימשה כתב:אפשר לינק לאוצר?

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... =&pgnum=47

עבור לחיפוש מתקדם