מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1766 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יבנה
ב' פברואר 24, 2020 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתימת חור בקיר על ידי מסטיק האם זה בונה דאורייתא?
תגובות: 7
צפיות: 181

Re: סתימת חור בקיר על ידי מסטיק האם זה בונה דאורייתא?

תלוי במחלוקת אם בנין עראי הוי בנין שמובא בירושלמי שלא הוי בנין ובמשכן אע"פ שהיה עראי כי פרקו אותו כיוון שע"פ ה' יחנו הוי כבנין קבע ובזכרוני שיש חולקים בזה בבבלי ביצה לב: אמרו "בנין קבע אסרה תורה בנין עראי לא אסרה תורה וגזרו רבנן על בנין עראי משום בנין קבע" וכן מבואר ג"כ בשב...
על ידי יבנה
א' פברואר 23, 2020 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתימת חור בקיר על ידי מסטיק האם זה בונה דאורייתא?
תגובות: 7
צפיות: 181

Re: סתימת חור בקיר על ידי מסטיק האם זה בונה דאורייתא?

המקרים שהזכרתם אינם ראיות לכאן, דשמא דוקא מה שרגילים לסתום בו ולבטלו שם הוי בונה, אבל דבר שאין דרכו בכך ועומד לינטל אולי אינו בכלל. ובזמנם הרחוב כולו היה עשוי מאדמה. ולכאורה תלוי אם הדרך לבטלו שם איסורו דאורייתא, ואם לאו איסורו דרבנן. וכדמצינו בעירובין קד. במלח ע"ג הכבש ותבן בחצר שנתקלקלה בגשמי...
על ידי יבנה
ה' פברואר 20, 2020 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות איבוד עבודה זרה בעבודה זרה שאינה אסורה בהנאה
תגובות: 6
צפיות: 149

Re: מצוות איבוד עבודה זרה בעבודה זרה שאינה אסורה בהנאה

שולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קלט סעיף א עבודת כוכבים אסורה בהנאה, היא ותשמישה ונויה ותקרובתה, בין של עובד כוכבים בין של ישראל, אלא בשל עובד כוכבים אסורה מיד , ושל ישראל אינה אסורה עד שתיעבד. ותשמישיה ונוייה, בין של עובד כוכבים ובין של ישראל, אינם אסורים עד שישתמשו בהם. ותקרובתה, משהבי...
על ידי יבנה
ה' פברואר 20, 2020 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות איבוד עבודה זרה בעבודה זרה שאינה אסורה בהנאה
תגובות: 6
צפיות: 149

Re: מצוות איבוד עבודה זרה בעבודה זרה שאינה אסורה בהנאה

ייש"כ אולי שייך לבאר קצת יותר הראיות ע"ז מה. "הנכרים העובדים את ההרים ואת הגבעות הן מותרין ומה שעליהן אסורין שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ר' יוסי הגלילי אומר אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם אלהיהם על הגבעות ולא הגבעות אלהיהם" הגוים הרי עובדים להרים וגבעות וגורמי שמים ושאר דברי...
על ידי יבנה
ה' פברואר 20, 2020 8:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות איבוד עבודה זרה בעבודה זרה שאינה אסורה בהנאה
תגובות: 6
צפיות: 149

Re: מצוות איבוד עבודה זרה בעבודה זרה שאינה אסורה בהנאה

כגון מחובר לקרקע והרים וגבעות שבכל א"י ושמש וירח וכוכבים וים? ע"ז נד: שאלו את הזקנים ברומי אם אין רצונו בעבודת כוכבים למה אינו מבטלה אמרו להן אילו לדבר שאין צורך לעולם בו היו עובדין היה מבטלו הרי הן עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות יאבד עולמו מפני השוטים אמרו להן א"כ יאבד דבר שאין ...
על ידי יבנה
א' פברואר 16, 2020 1:07 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: האם קיים בגמרא מקור לכך שבועז היה ראש הסנהדרין?
תגובות: 4
צפיות: 491

Re: האם קיים בגמרא מקור לכך שבועז היה ראש הסנהדרין?

שופטים פרק יב (ח) וַיִּשְׁפֹּ֤ט אַֽחֲרָיו֙ אֶת־יִשְׂרָאֵ֔ל אִבְצָ֖ן מִבֵּ֥ית לָֽחֶם: (ט) וַיְהִי־ל֞וֹ שְׁלֹשִׁ֣ים בָּנִ֗ים וּשְׁלֹשִׁ֤ים בָּנוֹת֙ שִׁלַּ֣ח הַח֔וּצָה וּשְׁלֹשִׁ֣ים בָּנ֔וֹת הֵבִ֥יא לְבָנָ֖יו מִן־הַח֑וּץ וַיִּשְׁפֹּ֥ט אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל שֶׁ֥בַע שָׁנִֽים: (י) וַיָּ֣מָת אִבְצָ֔ן וַיִּקָּבֵ֖...
על ידי יבנה
ה' פברואר 13, 2020 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהרש"א למס' כלים
תגובות: 1
צפיות: 299

Re: מהרש"א למס' כלים

המהרש"א בפס’ קיז. בחד"א כותב והקדושות בכ"מ עשרה הן למעלה וגם למטה כמפורש בריש מסכת כלים בחדושינו ע"כ אבל אני לא מצאתי חידושיו למס’ כלים מהרש"א חידושים על המשנה מסכת כלים פרק א משנה ו י' קדושות הן א"י כו' עד בית קדשי קדשים מקודש מהן כו'. משום דלעיל מיניה קתני הטומאות שז...
על ידי יבנה
ה' פברואר 13, 2020 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים
תגובות: 48
צפיות: 3474

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

שהשומע קול זמר של אשה ברדיו, אפילו אם מכיר אותה, מותר, כי אין זה קול אשה ממש, אלא חיקוי של קולה על ידי גלי חשמל. ע"ש. אם כך גם ששומע דרך רמקול באולם וכו' ולא רואה את הזמרת אין זה קול אשה ממש. אני לא מבין את ההיגיון שבסברא זו. הרי אם הוא מכיר את האשה, שמיעת קול הזמר מן הסתם תביא אותו לידי הרהור...
על ידי יבנה
ש' פברואר 08, 2020 9:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום דברי רס"ג - האיך כינה רס"ג ההקראים - בפלמוס באיסור תרנגול
תגובות: 9
צפיות: 417

Re: תרגום דברי רס"ג - האיך כינה רס"ג ההקראים - בפלמוס באיסור תרנגול

עדיאל ברויאר כתב:אני מניח שצ"ל: אלמחדת'ין.
מילולית זה המחדשים. כפי שאמרתי, באיסלאם יש מושג שלילי של חידוש בדת, ולכן לפי העניין יתכן שנכון לתרגם כאן כופרים. צריך להכיר טוב יותר את ההקשר ואת הערבית.

https://www.jstor.org/stable/1451109?se ... b_contents באמצע העמוד.
על ידי יבנה
ו' פברואר 07, 2020 2:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום דברי רס"ג - האיך כינה רס"ג ההקראים - בפלמוס באיסור תרנגול
תגובות: 9
צפיות: 417

Re: תרגום דברי רס"ג - האיך כינה רס"ג ההקראים - בפלמוס באיסור תרנגול

עדיאל ברויאר כתב:תוכל להביא את המקור הערבי?

אלמחד'תין
על ידי יבנה
ה' פברואר 06, 2020 10:16 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: סידור ארץ ישראל
תגובות: 11
צפיות: 1248

Re: סידור ארץ ישראל

בהלל מוזכר אמירתו ביום העצמאות, כנראה גם זה היה נהוג אז.
על ידי יבנה
ב' פברואר 03, 2020 12:24 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גדול הדור שהוליכו אותו שולל
תגובות: 20
צפיות: 1928

Re: גדול הדור שהוליכו אותו שולל

מצד כבוד ר' ב' צריך לפרסמו כדי להצדיקו מעלילות שווא.
על ידי יבנה
ש' פברואר 01, 2020 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה ובעלות בבית כנסת
תגובות: 3
צפיות: 210

Re: חזקה ובעלות בבית כנסת

בית הכנסת שנבנה מכספי ציבור על קרקע ציבורית,עבור תושבי השכונה, האם עפ"י הלכה לותיקי המתפללים יש זכויות יותר מהחדשים שמקרוב באו, לגבי לקבוע את שעות פתיחת הבית הכנסת וצביונו. שו"ת היכל יצחק אורח חיים סימן יד ד"ה (ז) והנה (ז) והנה הגרא"ם הלוי שליט"א [זצ"ל] דן שאין כאן לא ...
על ידי יבנה
ו' ינואר 31, 2020 1:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: סימנים וטביעות עין מה עדיף?
תגובות: 11
צפיות: 497

Re: סימנים וטביעות עין מה עדיף?

חולין צה: צו. אמר רבא מרישא הוה אמינא סימנא עדיף מטביעות עינא דהא מהדרינן אבידתא בסימנא ולא מהדרינן בטביעות עינא השתא דשמעתינהו להני שמעתתא אמינא טביעות עינא עדיפא דאי לא תימא הכי היאך סומא מותר באשתו ובני אדם איך מותרין בנשותיהן בלילה אלא בטביעות עינא דקלא הכא נמי בטביעות עינא אמר רב יצחק בריה דרב...
על ידי יבנה
ה' ינואר 30, 2020 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סימנים וטביעות עין מה עדיף?
תגובות: 11
צפיות: 497

Re: סימנים וטביעות עין מה עדיף?

חולין צה: צו. אמר רבא מרישא הוה אמינא סימנא עדיף מטביעות עינא דהא מהדרינן אבידתא בסימנא ולא מהדרינן בטביעות עינא השתא דשמעתינהו להני שמעתתא אמינא טביעות עינא עדיפא דאי לא תימא הכי היאך סומא מותר באשתו ובני אדם איך מותרין בנשותיהן בלילה אלא בטביעות עינא דקלא הכא נמי בטביעות עינא אמר רב יצחק בריה דרב ...
על ידי יבנה
ה' ינואר 30, 2020 9:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עם כריכת ספרו של שר התורה: כך מסתיר האברך את המחשב הנייד מילדיו
תגובות: 39
צפיות: 2594

Re: עם כריכת ספרו של שר התורה: כך מסתיר האברך את המחשב הנייד מילדיו

נראה פשוט שבעל המעשה לא ניסה לרמות את ילדיו, הרי רואים מכל הצדדים שזה מחשב. וכ"ש כעת שהוא צילם את זה ופירסם את זה בעלון. אין כאן שום נסיון של הסתרה. זה סה"כ בדיחה, הוא מצא כריכה של ספר, שם לפני המחשב שלו, והיה לו סיפור מוכן לעלון. כל אחד וטעם בדיחותיו. נ.ב. כמדומני שאת התמונה הוא לקח בסלפי...
על ידי יבנה
ה' ינואר 30, 2020 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הנערה שהבריחה סמים ברוסיה ושחרורה במבט ההלכתי
תגובות: 68
צפיות: 1825

Re: הנערה שהבריחה סמים ברוסיה ושחרורה במבט ההלכתי

היום אם רוצים למנוע את האינטרס של החוטף צריך לתת לנחטף להירקב בשבי החוטפים, וזה לא מצאנו בתקנת חכמים זו. מצאנו מעשה רב - מהר"ם מרוטנבורג זצ"ל הי"ד? שמחה עמנואל דוחה את המעשייה המפורסמת [באנגלית] https://www.academia.edu/32125700/Simcha_Emanuel_Did_Rabbi_Meir_of_Rothenburg_Refuse_to_B...
על ידי יבנה
ב' ינואר 20, 2020 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מוסר של רבותינו הראשונים - הלכה פסוקה?!
תגובות: 45
צפיות: 869

Re: ספרי מוסר של רבותינו הראשונים - הלכה פסוקה?!

מאמרו של בני בראון [באנגלית] על הפיכת הח"ח דברי המוסר להלכה מחייבת https://www.academia.edu/5157596/From_P ... p_English_
בפרט הערה 5.
על ידי יבנה
א' ינואר 19, 2020 9:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי האחראי למטבע לשון 'ספק ברכות להקל'?
תגובות: 6
צפיות: 314

Re: מי האחראי למטבע לשון 'ספק ברכות להקל'?

http://asif.co.il/wpfb-file/1-9-pdf-4/ לא הבנתי מה רצה מע"כ בזה. הרי לא רואים כאן מי הוא היוצר של המטבע לשון הזה. אך לגוף המאמר שהפנית ישר כח. אכן דברים יפים. מהמאמר מבואר שבזמן הראשונים נחלקו בדין ספק ברכות אם מברכים או לא, ושדעת הרמב"ם שלא מברכים בספק ברכות, אך לא השתמש במטבע לשון הזה. ...
על ידי יבנה
ד' ינואר 15, 2020 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמא יטה - מדוע
תגובות: 2
צפיות: 213

Re: שמא יטה - מדוע

בשבת יח: חששו לשמא יחתה גחלים שהיא פעולה שיש בה יותר טרחא ושהות מהטבת הנר. וכן גזרו לעלות לאילן או לנגן או לראות רשימות כו'.
לכאורה נקטו את מה שיותר שכיח.
על ידי יבנה
ד' ינואר 15, 2020 12:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 55
צפיות: 1932

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

קצת קשור: שומעים לפעמים ביטוי כמו "הרב אלמוני קידש את פלוני ופלונית" במקום "הרב אלמוני סידר את הקידושין שפלוני קידש את פלונית" (ואפילו אנשים נבונים מתבטאים כך, וכשהוציאו ספר-אלבום על סידורי הקידושין שערך הרבי מליובאוויטש - קראוהו בשם "מקדש ישראל"). נראה שיש התייחסות מס...
על ידי יבנה
ג' ינואר 14, 2020 7:21 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ערבוב ציוני דפים
תגובות: 7
צפיות: 1222

Re: ערבוב ציוני דפים

הספר דוקא כן לפי סדר המסכת, וציוני הדפים של הגמ' הם שנתערבבו. וכיון שכך כשלוחצים על פסחים קיד,א מגיעים לסוף הספר, וכשיורדים שורה ולוחצים על לה,ב קופצים לאמצע הספר, וכשיורדים עוד שורה ולוחצים על י,א מגיעים לתחלת הספר. וכן על זה הדרך. ב"ה, אחד מהיקרים שבצוות עזר בענין באופן הכי טוב: כעת יהיו גם ...
על ידי יבנה
ג' ינואר 14, 2020 10:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תַּעַבְדוּן אֶת הָאֱלֹקים עַל הָהָר הַזֶּה
תגובות: 4
צפיות: 479

Re: תַּעַבְדוּן אֶת הָאֱלֹקים עַל הָהָר הַזֶּה

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף ס עמוד ב
העובד עבודה זרה אחד העובד ואחד המזבח ואחד המקטר ואחד המנסך ואחד המשתחוה ואחד המקבלו עליו לאלוה והאומר לו אלי אתה
וזה מתקיים באמירת נעשה ונשמע, לא בשמיעת י' הדברות.
או באמירת אנכי כו' עי' השגות רמב"ן למצוות ל"ת ה' בחצי השני.
על ידי יבנה
ג' ינואר 14, 2020 9:54 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ערבוב ציוני דפים
תגובות: 7
צפיות: 1222

Re: ערבוב ציוני דפים

הספר דוקא כן לפי סדר המסכת, וציוני הדפים של הגמ' הם שנתערבבו. וכיון שכך כשלוחצים על פסחים קיד,א מגיעים לסוף הספר, וכשיורדים שורה ולוחצים על לה,ב קופצים לאמצע הספר, וכשיורדים עוד שורה ולוחצים על י,א מגיעים לתחלת הספר. וכן על זה הדרך.
על ידי יבנה
ג' ינואר 14, 2020 12:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תַּעַבְדוּן אֶת הָאֱלֹקים עַל הָהָר הַזֶּה
תגובות: 4
צפיות: 479

Re: תַּעַבְדוּן אֶת הָאֱלֹקים עַל הָהָר הַזֶּה

שמות פרק כד (ד) וַיִּכְתֹּ֣ב מֹשֶׁ֗ה אֵ֚ת כָּל־דִּבְרֵ֣י יְהֹוָ֔ה וַיַּשְׁכֵּ֣ם בַּבֹּ֔קֶר וַיִּ֥בֶן מִזְבֵּ֖חַ תַּ֣חַת הָהָ֑ר וּשְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ מַצֵּבָ֔ה לִשְׁנֵ֥ים עָשָׂ֖ר שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל: (ה) וַיִּשְׁלַ֗ח אֶֽת־נַעֲרֵי֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיַּֽעֲל֖וּ עֹלֹ֑ת וַֽיִּזְבְּח֞וּ זְבָחִ֧ים שְ...
על ידי יבנה
ב' ינואר 13, 2020 8:22 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ערבוב ציוני דפים
תגובות: 7
צפיות: 1222

ערבוב ציוני דפים

ציוני הדפים של מועדים וזמנים ח"ג מעורבבים.
על ידי יבנה
ב' ינואר 13, 2020 6:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?
תגובות: 55
צפיות: 1932

Re: איך הפך 'סידור קידושין' לכיבוד?

סקירת סידור קידושין במשך הדורות https://responsafortoday.com/wp-content ... ACegQICBAB
על ידי יבנה
א' ינואר 12, 2020 9:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: במתניתא תנא - מה זאת?
תגובות: 7
צפיות: 500

Re: במתניתא תנא - מה זאת?

לדברי אלבק שבסמוך זה לא נחשב כברייתא רגילה.
http://daf-yomi.com/data/uploadedfiles/ ... AAegQIABAB
על ידי יבנה
א' ינואר 12, 2020 1:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)
תגובות: 11
צפיות: 597

Re: ברכות י"א ע"ב - הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

מודים דרבנן סוטה מ.
על ידי יבנה
ה' ינואר 09, 2020 11:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בית השונמית - ברכות דף י
תגובות: 8
צפיות: 552

Re: בית השונמית - ברכות דף י

צביב כתב:משמע בכפתור ופרח בתחילת פרק שביעי שבזמנו היה ניכר מקום עליית אלישע ( נכב''ב)
וז''ל. וראותנו בשונם מקום עליית אלישע ע''ה.

הוא דיבר על בית, לא על מערה.
על ידי יבנה
ה' ינואר 09, 2020 10:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בית השונמית - ברכות דף י
תגובות: 8
צפיות: 552

Re: בית השונמית - ברכות דף י

קו ירוק כתב:ללא קשר לאמינות בזיהוי מקום ביתה של האשה השונמית,
ויקיפדיה, זה בודאי לא מדד לאמינות! מידע רב שמחייב בדיקה לעומק במקרים רבים, ואולי בכולם.
מנין שהמדובר במערה?
הקיר כמדומני נבנה בשנים האחרונות ממש.

עוד פחות אמין הם ארגוני הצדקה שמחדשים באופן קבוע מנהגים וסגולות.
על ידי יבנה
ה' ינואר 09, 2020 12:28 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "צור חיינו מגן ישענו אתה הוא לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך" כיצד מפסקים?
תגובות: 10
צפיות: 1608

Re: "צור חיינו מגן ישענו אתה הוא לדור ודור נודה לך ונספר תהלתך" כיצד מפסקים?

כל מודים בנוי מכפלי לשון, וא"כ יש לפסק כך - לעולם ועד צור חיינו, מגן ישענו אתה הוא לדור ודור. וכן ההמשך בנוי כך.
על ידי יבנה
ה' ינואר 09, 2020 12:05 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בית השונמית - ברכות דף י
תגובות: 8
צפיות: 552

Re: בית השונמית - ברכות דף י

גובה הקרקע היום שונה ממה שהיה אז, וכפי שרואים בכל הערים הישנות והתלים ולדוגמא בעיר העתיקה של ירושלים, שהשכבות הישנות הרבה יותר עמוקות. מי "זיהה" את הבית שזה שלה? בויקיפדיה כתוב "בכפר סולם, המזוהה עם שונם המקראית, בסמוך למסגד המרכזי נמצא קיר אבן שהתפרסם כמקום סגולה לעידוד הפריון. קיר ה...

עבור לחיפוש מתקדם