החיפוש הניב 1285 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יבנה
ה' אוקטובר 19, 2017 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: חזן במנחה קצרה שטעה ולא הזכיר יעלה ויבוא
תגובות: 2
צפיות: 42

Re: חזן במנחה קצרה שטעה ולא הזכיר יעלה ויבוא

לדבריך י"ל ששומע כעונה, וכאילו אמר בעצמו ברכות הראשונות. ואילו אח"כ הזכיר יעלה ויבוא ולא צריך לחזור. אמנם גם למי שנוהג במנהג טעות של מנחה קצרה, אין הכוונה שלא יאמר ג' ראשונות, אלא שאומרם או ביחד עם הש"ץ בלחש או לאחר קדושה מתחיל בעצמו מתחלת שמו"ע, כמבואר רמ"א קכד ב', ואשי ישר...
על ידי יבנה
ה' אוקטובר 19, 2017 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: 10 % אספרסו
תגובות: 17
צפיות: 780

Re: 10 % אספרסו

על ידי יבנה
ד' אוקטובר 18, 2017 11:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זרק חץ בשבת על אדם וסממנים בידו, האם חייב משום נטילת נשמה?
תגובות: 3
צפיות: 30

Re: זרק חץ בשבת על אדם וסממנים בידו, האם חייב משום נטילת נשמה?

שבת ד. גופא בעי רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת או לא התירו אמר ליה רב אחא בר אביי לרבינא היכי דמי אילימא בשוגג ולא אידכר ליה למאן התירו ואלא לאו דאיהדר ואידכר מי מחייב והתנן כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחלתן שגגה וסופן שגגה אלא במזיד קודם שיבא לידי אי...
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 18, 2017 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש ניאגרה חשמלית האסורה בשבת?
תגובות: 1
צפיות: 32

Re: יש ניאגרה חשמלית האסורה בשבת?

http://www.plassondesign.co.il/product/ ... %9c%d7%94/
יש ניאגרות אוטומטיות העובדים עם חשמל, אבל זה אינו מהם.
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 18, 2017 11:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרוולים מיוחדים לשליח ציבור
תגובות: 10
צפיות: 317

Re: שרוולים מיוחדים לשליח ציבור

http://ravtzair.blogspot.co.il/2008/07/blog-post_06.html http://din.org.il/2017/05/07/%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%97-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d/ וכעת שוב שאלה ותשובה בזה: חזן עם חולצה קצרה רבני בית ההוראה כ"ז ...
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 18, 2017 1:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עיר בשם 'שהרסבז' מי מכיר מי יודע?
תגובות: 6
צפיות: 93

Re: עיר בשם 'שהרסבז' מי מכיר מי יודע?

תעשה חיפוש באתר הזה http://geonames.nga.mil/namesgaz/, רוב רובם של המקומות בשם sarbaz נמצאים באירן, אך יש מקום א' באוזבקיסטן, ומקום אחר בקזחסטן, ע"ש מיקומם המדוייק.
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 18, 2017 12:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עיר בשם 'שהרסבז' מי מכיר מי יודע?
תגובות: 6
צפיות: 93

Re: עיר בשם 'שהרסבז' מי מכיר מי יודע?

מדובר בעמותה המתיימרת לאסוף כסף לבית כנסת בוכרי שנמחק תוך 6 שנים להקמתה.
אם אין לך ידיעה נוספת בענין, יש חשד סביר להניח שאין כאן לא בית כנסת ולא עיר כזאת, אלא רק סיפור להעברת כספים למטרות פרטיות.
על ידי יבנה
ג' אוקטובר 17, 2017 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להוציא חבירו בברכת המצוות לא בעי ישיבה
תגובות: 1
צפיות: 25

Re: להוציא חבירו בברכת המצוות לא בעי ישיבה

עי' ברכות מג. תוד"ה הואיל, ועי מכאן viewtopic.php?f=17&t=23454&p=234996#p235022
על ידי יבנה
ג' אוקטובר 17, 2017 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לכל אחד יש חלק בתורה - מה המקור הראשון
תגובות: 11
צפיות: 126

Re: לכל אחד יש חלק בתורה - מה המקור הראשון

אלשיך שמות פרק כ ואמר, אימתי נעשה כל הכבוד הזה, בשעה שנות בית תחלק שלל. והוא, כי שכינה היא נות בית ה', תחלק שלל. והוא ענין מאמרם ז"ל בשמות רבה (פרשה כח ד) כי במתן תורה (ש)נאמרו כל פרטי התורה העתידים להתחדש בעולם אפילו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. והוא כי כל הנשמות העתידות לבא בכל דור ודור שם הי...
על ידי יבנה
ד' אוקטובר 11, 2017 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות ניבים ופתגמים
תגובות: 51
צפיות: 3191

Re: מקורות ניבים ופתגמים

זקן ששכח כתב:'תענוג תמידי אינו תענוג'. מה מקורו?

http://www.chabadlibrary.org/books/bsht/kst/1/121.htm
על ידי יבנה
ב' אוקטובר 09, 2017 11:45 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מי שטעה וברך על ד' מינים של חבירו ביום הראשון. ובדין שהחיינו למחר!
תגובות: 16
צפיות: 228

Re: מי שטעה וברך על ד' מינים של חבירו ביום הראשון. ובדין שהחיינו למחר!

ברכת שהחיינו אינו ברכת המצוה שהוקבעה דוקא עובר לעשייתו ובסמוך לו, ואם לאו לא יצא. אלא הוא ברכת השמחה מזכירת ענין המצוה. ולפי התוספתא בברכות פ"ו הלכות ט' י' וי"ד עיקר זמן הברכה הוא הרבה לפני קיומו כשמתחיל להתעסק בו. וכיון שכך, כיון שהיה עסוק בענייני המצוה ושמח בכך ש"ד ויצא ידי חובתו. ...
על ידי יבנה
ב' אוקטובר 09, 2017 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה דינו של כהן שמישהו מתפלל מאחוריו, האם מותר לו לעשות 'עושה שלום' וליטול ידיים?
תגובות: 8
צפיות: 194

Re: מה דינו של כהן שמישהו מתפלל מאחוריו, האם מותר לו לעשות 'עושה שלום' וליטול ידיים?

בשיעורי ר' אלישיב [קוק] לברכות כז. התיר לכל דבר מצוה העוברת ואפ' ללוי ליטול ידי כהן. ופירש משום שיש ב' טעמים לאסור לעבור לפני המתפלל, משום ביטול כוונה, ומשום שמפסיק בינו לשכינה. מצד כוונה בזמנינו לא מכוונים, ומצד השכינה כל שהוא לצורך מצוה שרי. ובהערה כתב שאין להתיר מצד עשה דוחה ל"ת כיון שאינו מ...
על ידי יבנה
ב' אוקטובר 09, 2017 12:52 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכת בית כנסת
תגובות: 7
צפיות: 184

Re: סוכת בית כנסת

התקנה והשמחה הם בעשיית מצוות עצמו ולא על מצוות חבירו.
על ידי יבנה
ב' אוקטובר 09, 2017 12:25 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכת בית כנסת
תגובות: 7
צפיות: 184

Re: סוכת בית כנסת

במהדורת אופק תשובות קצח וקצט מבואר ששימוש בני העיר בסוכת ביהכ"נ היה רק בזמני תורה ותפלה, ואין לזה צורך בסוכה ואין יוצאים בזה ידי חובתם בסוכה. והוצרך רק לאורחים שאוכלים וישנים שם. ולא פירש איזה ברכה אין מברכים, שהחיינו בשעת עשייה או לישב בסוכה בשעת שימוש, אך פשוט שאין לברך שניהם. מה כ"כ פש...
על ידי יבנה
ב' אוקטובר 09, 2017 12:06 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מי שטעה וברך על ד' מינים של חבירו ביום הראשון. ובדין שהחיינו למחר!
תגובות: 16
צפיות: 228

Re: מי שטעה וברך על ד' מינים של חבירו ביום הראשון. ובדין שהחיינו למחר!

ברכת שהחיינו אינו ברכת המצוה שהוקבעה דוקא עובר לעשייתו ובסמוך לו, ואם לאו לא יצא. אלא הוא ברכת השמחה מזכירת ענין המצוה. ולפי התוספתא בברכות פ"ו הלכות ט' י' וי"ד עיקר זמן הברכה הוא הרבה לפני קיומו כשמתחיל להתעסק בו. וכיון שכך, כיון שהיה עסוק בענייני המצוה ושמח בכך ש"ד ויצא ידי חובתו. ו...
על ידי יבנה
א' אוקטובר 08, 2017 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר להביא כלי נגינה לבית כנסת ולשיר את ההלל?
תגובות: 17
צפיות: 572

Re: האם אפשר להביא כלי נגינה לבית כנסת ולשיר את ההלל?

יש בית כנסת אחד במקומנו שהנהיגו לשיר את ההלל מדי פעם עם כלי נגינה. אני מתרחק מהם ונזהר להתפלל במנין אחר בימים אלו, אך שלחו לי סרטון וראיתי "עברה גוררת עברה" שהניחו את הלולב בצד (בחוהמ"ס) כדי לנגן בכלים. עצוב בעיני. [size=150][b]מניינים אלו יש בהם חשש מחמת הנגינה הארוכה של דיבור בהלל ...
על ידי יבנה
א' אוקטובר 08, 2017 9:03 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סוכת בית כנסת
תגובות: 7
צפיות: 184

Re: סוכת בית כנסת

במהדורת אופק תשובות קצח וקצט מבואר ששימוש בני העיר בסוכת ביהכ"נ היה רק בזמני תורה ותפלה, ואין לזה צורך בסוכה ואין יוצאים בזה ידי חובתם בסוכה. והוצרך רק לאורחים שאוכלים וישנים שם.
ולא פירש איזה ברכה אין מברכים, שהחיינו בשעת עשייה או לישב בסוכה בשעת שימוש, אך פשוט שאין לברך שניהם.
על ידי יבנה
א' ספטמבר 17, 2017 11:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ת"ח שאין בו יראה או אהבה
תגובות: 22
צפיות: 877

Re: ת"ח שאין בו יראה או אהבה

מה אומרים ליהודי ת"ח המקפיד על קלה וחמורה, עושה כל מה שמוטל עליו לעשות, אבל מעצם טבעו הוא לא בעל רגש. הוא מתפלל, אבל זה משעמם אותו. בימים נוראים, הוא לא מרגיש נורא. בסוכות הוא לא שמח, על אף שהוא לא עצוב. בפורים הסעודה עליו למשא, וכן הלאה. האם מדובר בתכונה שאי אפשר לשנות, או שמדובר באחד מכחות ה...
על ידי יבנה
ג' ספטמבר 12, 2017 11:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קכא: שלימתינהו לכולהו
תגובות: 2
צפיות: 144

Re: שבת קכא: שלימתינהו לכולהו

הכוונה שאין בזה שום תועלת מפני ריבויים, והוא כמו המנסה לרוקן את הים בכפית, שגם לריקון כל דהו אינו נחשב.
על ידי יבנה
ב' ספטמבר 11, 2017 8:40 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 142
צפיות: 6483

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

יש כמה אופנים להופעת הספרים, יש עם שורה למעלה עם שם משתמש וניתוק בלבד, ויש שנוסף גם אפשרות של חיפוש ודף הבית כו', ויש שמופיע שורה בצד עם מספרי הדפים, ויש שאינו מופיע. מאד לא ברור לי איך עוברים לכל א' מהמצבים האלו בצורה מסודרת. כשמופיע בצד מספרי הדפים, הם מסתירים את הספר. היה מועיל אם בכל אופני התצוג...
על ידי יבנה
א' ספטמבר 10, 2017 11:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי החל איסור מוקצה?
תגובות: 14
צפיות: 309

Re: מתי החל איסור מוקצה?

תודה רבה לכל העוזרים ברוך ה' בעזרת האוצר מצאתי את אשר עלה בדעתי והוא שגזירת מוקצה נהגה מימי משה רבינו והוא כתוב במפורש בערוך השלחן(שח, ה) אם כי הוא הולך בדרך אחרת מאשר חשבתי עליה אבל אולי אמצא עוד מקורות לעניין הערה"ש בש"ח ה' פירש שאיסור מוקצה הוא מהתורה מכיון שהוא בכלל השבותין, ומייתי מה...
על ידי יבנה
א' ספטמבר 10, 2017 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי החל איסור מוקצה?
תגובות: 14
צפיות: 309

Re: מתי החל איסור מוקצה?

אין הכרח לקשור בין מוקצה מחמת גופו לשאר מוקצה. ומסתמא מוקצה ששורשו ממצא חפצך כבר היה לפני מות דוד המלך, ולא נגזרו גזירות לפני כן? נטילת ידיים לסעודה, ועירובין, ויחוד הפנויה ועוד. ודוקא דברי הרמב"ם בטעם המוקצה מורים שמוקצה נגזר בימים קדמונים, ורק מוקצה שמא יורגל יטלטל לחוץ הוא דאסרו בימי נחמיה,...
על ידי יבנה
ש' ספטמבר 09, 2017 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי החל איסור מוקצה?
תגובות: 14
צפיות: 309

Re: מתי החל איסור מוקצה?

בשבת קכג: מבואר שנגזר בימי נחמיה. וההיא דדוד י"ל שהוא דרך דרוש להעביר רעיון ולא לקבוע עובדות היסטוריות. אפשר לחלק בין גזירת כלים למוקצה מחמת גופו מאחר שמצינו עיקר גזירת מוקצה רק בבית שני, מסתבר שגם סוג מוקצה הזאת נגזר אז. בנוסף כמעט לא גזרו גזירות בימי בית ראשון עד שחזרו מגלות בבל, כך שיותר הג...
על ידי יבנה
ש' ספטמבר 09, 2017 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי החל איסור מוקצה?
תגובות: 14
צפיות: 309

Re: מתי החל איסור מוקצה?

בשבת קכג: מבואר שנגזר בימי נחמיה. וההיא דדוד י"ל שהוא דרך דרוש להעביר רעיון ולא לקבוע עובדות היסטוריות.
וע"ע ברמב"ם שבת כ"ד י"ב שמבואר שחכמים שלאחר הנביאים גזרו איסור מוקצה, ובראב"ד שם הי"ג ג"כ כותב שנגזר בימי נחמיה.
על ידי יבנה
ה' ספטמבר 07, 2017 11:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה
תגובות: 69
צפיות: 2956

Re: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה

בספר ישן מפני חדש יש מאמר שמתעד את העיסוק של בעלי המוסר בקבלה, כולל לפי הזכור לי את ר' ישראל סלנטר.
על ידי יבנה
ה' ספטמבר 07, 2017 7:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מליצה נאה מבעל התולדות הבדל בין אשכנזים לספרדים
תגובות: 5
צפיות: 237

Re: מליצה נאה מבעל התולדות הבדל בין אשכנזים לספרדים

מקור דברי הטור הם בדרשת הרא"ש נגד התופעה, [שתי דרשות האחת "על מזלזלי התורה והמצוות" והשניה "תוכחה כנגד מכובדי ספרד"; הודפסו יחד עם ספר "מאמר על עסק התורה" לרבי יחיאל אביו, מכון מרא"ה, תשס"ח.], וזה היה בכל המצוות ולא רק בתקיעת שופר, וכדברי הטור שאינם מחבבי...
על ידי יבנה
ה' ספטמבר 07, 2017 12:41 am
פורום: אספקלריא
נושא: תלמודי תורה שלא מפטרים מלמדים לא ראויים
תגובות: 17
צפיות: 654

Re: תלמודי תורה שלא מפטרים מלמדים לא ראויים

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כא עמוד ב אזל [[יואב]] שייליה לרביה אמר ליה היאך אקריתן אמר ליה זכר שקל ספסירא למיקטליה אמר ליה אמאי א"ל דכתיב ארור עושה מלאכת ה' רמיה א"ל שבקיה לההוא גברא דליקום בארור א"ל כתיב וארור מונע חרבו מדם איכא דאמרי קטליה ואיכא דאמרי לא קטליה ואמר רבא מקרי ינוקא ש...
על ידי יבנה
ה' ספטמבר 07, 2017 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר להסביר בכתב
תגובות: 6
צפיות: 316

Re: אי אפשר להסביר בכתב

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לה עמוד א נידייניה במעלי שבתא ונגמריה בחד בשבתא מינשו טעמייהו אף על גב דשני סופרי הדיינין עומדים לפניהם וכותבין דברי המזכין ודברי המחייבין נהי דבפומא כתבין ליבא דאינשי אינשי הלכך לא אפשר רש"י מסכת סנהדרין דף לה עמוד א ליבא דאינשי אינשי - ליבא דאינשי לא כתבי, ואף על גב...
על ידי יבנה
ד' אוגוסט 30, 2017 1:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיית האמרי בינה
תגובות: 12
צפיות: 468

Re: קושיית האמרי בינה

רון כתב:
יבנה כתב:אחיעזר ח"ג סי' פ"א אות כג

חן חן על המ"מ, אך עם מי הצדק?

כשתעיין בו תראה שכותב כדבריך.
על ידי יבנה
ד' אוגוסט 30, 2017 12:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיית האמרי בינה
תגובות: 12
צפיות: 468

Re: קושיית האמרי בינה

אחיעזר ח"ג סי' פ"א אות כג
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 24, 2017 2:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 20
צפיות: 676

Re: בריכה בשבת

לענין רחיצה בצונן, מבואר בילקוט יוסף סי' שכ"ו ס' ג' ועוד מקומות שהספרדים לא קבלו עליהם המנהג שאוסרו. ושאף לאשכנזים הותר במקום שיש צער מהחום או מזיעה מרובה. ובסי' ש"א ס' ט ובהערה י"א הביא ט' טעמים לחשוש מלשחות בבריכה בשבת, ודחה כולם ע"ש. ואז הוסיף בחומר ענין שחיה מעורבת. ואז מסיים...
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 24, 2017 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: בשיטת הגריד סולוביציק שאומר שלא צריך מציצה בברית
תגובות: 32
צפיות: 1533

Re: בשיטת הגריד סולוביציק שאומר שלא צריך מציצה בברית

כנראה הוא בדעת מיעוט, לדעת הרופאים היום המציצה אינה מועילה לרפואה כלל, ואדרבא, היא גורמת נזק. ומה שהקשו איך מתירים מציצה בשבת שהוא איסור תורה, התשובה היא שאם אין בזה תועלת הוי מקלקל. ציטוט מתשובה של ר' אשר ווייס בנושא: א: חלילה לבטל את מצות המציצה או למצוא לה תחליף שאינו מציצה בפה. רק מציצה יש בה כ...
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 24, 2017 1:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: בשיטת הגריד סולוביציק שאומר שלא צריך מציצה בברית
תגובות: 32
צפיות: 1533

Re: בשיטת הגריד סולוביציק שאומר שלא צריך מציצה בברית

שערי חכמה כתב:ומה שהקשו איך מתירים מציצה בשבת שהוא איסור תורה, התשובה היא שאם אין בזה תועלת הוי מקלקל.

ומה עם האיסור מדרבנן?
ע"ק איך הותר לצער את התינוק. ע"ק דעבר המוהל על בל תשקצו.
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 24, 2017 12:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: בשיטת הגריד סולוביציק שאומר שלא צריך מציצה בברית
תגובות: 32
צפיות: 1533

Re: בשיטת הגריד סולוביציק שאומר שלא צריך מציצה בברית

הרב ד"ר מרדכי הלפרין, בספרו 'רפואה מציאות והלכה' פרק י"ז, מסביר את הטעם הרפואי שיש במציצה. http://hebrewbooks.org/54136 דרכי סכנה נקבעים לפי מה שרופאים סוברים שיש בו סכנה או רפואה. ולפי הידוע אצל רופאי זמנינו שמנתחים שם, בין בגדולים ובין בקטנים, לא נהוג לעשות מציצה לא בפה ולא בכלי. גם המנ...
על ידי יבנה
ד' אוגוסט 23, 2017 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור: "הנותן בים דרך - אלו ימים מאלול ועד חנוכה"
תגובות: 3
צפיות: 204

Re: חיפוש מקור: "הנותן בים דרך - אלו ימים מאלול ועד חנוכה"

יסוד הדברים בירו' אך נשתבש ירו' שבת פרק ב' ה"ו ורבנן אמרין הנותן בים דרך מן העצרת ועד החג. ובמים עזים נתיבה מן החג ועד חנוכה. ע"ש. והובא גם בב"ר פרשת בראשית פרשה ו. קשה להגיד שנשתבש (מתי ועל ידי מי?) שבהקשרו הקבלי יש לפתגם דנן מובן אחר לגמרי. אינני מבין. הוא מצטט חז"ל, וזה הדבר ...
על ידי יבנה
ד' אוגוסט 23, 2017 2:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור: "הנותן בים דרך - אלו ימים מאלול ועד חנוכה"
תגובות: 3
צפיות: 204

Re: חיפוש מקור: "הנותן בים דרך - אלו ימים מאלול ועד חנוכה"

יסוד הדברים בירו' אך נשתבש
ירו' שבת פרק ב' ה"ו
ורבנן אמרין הנותן בים דרך מן העצרת ועד החג. ובמים עזים נתיבה מן החג ועד חנוכה. ע"ש.
והובא גם בב"ר פרשת בראשית פרשה ו.
על ידי יבנה
ג' אוגוסט 22, 2017 12:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: לדוד ה' או דברים אחרים מה עדיף?
תגובות: 23
צפיות: 726

Re: לדוד ה' או דברים אחרים מה עדיף?

בענין מקורו עי' כאן https://forum.otzar.org/download/file.php?id=36277, שנזכר לראשונה בשנת תס"ו.

עבור לחיפוש מתקדם