החיפוש הניב 1430 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יבנה
ג' פברואר 20, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?
תגובות: 15
צפיות: 231

Re: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?

עיקר החידוש ב"לעולם יסדר אדם שלחנו" נמשך לאחריו "אע"פ שאי"צ אלא לכזית", ור"ל שאף אם דעתו לאכול רק מעט, לא יאכל זאת באופן עראי, אלא בדרך קבע בעריכת שלחן. וממילא פשוט (מה שדי פשוט בלא"ה) שאין כאן דין מיוחד של עריכת שלחן (היינו הפיכתו ועריכתו מחדש). ואיך תיישב א...
על ידי יבנה
ג' פברואר 20, 2018 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לא הבנתי את הדיון שלכם בר' ישמעאל. א. ר ישמעאל אמר לר"א בן דמא שאסור לו להתרפא מיעקב איש כפר סכניא איפה היה פה אחרים. ב. ר"י ובן דמא בכלל סוברים שמותר לעבור על ע"ז במקום פיקוח נפש ומה שמנע אותו הוא משום חילול השם כמבואר בגמרא שם. 1. הראיה היא שר' ישמעאל לא היה בסכנה, ואף אם לבן דמא י...
על ידי יבנה
ב' פברואר 19, 2018 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 320
צפיות: 15807

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר יוחסין מובא: רבי אלעזר בן עזריה... ובעבור שלא מיחה בשכנתו בפרה שיוצאה בשבת ברצועה שבין קרניה, נקראת על שמו. ובעל המכתם אמר ביום טוב , כי בירושלמי אומר אשתו היתה ונקראת פרתו כמו בשמשון לולי חרשתם בעגלתי. דברי הירושלמי ידועים. אבל היוחסין מביא את הירושלמי מתוך ספר המכתם מסכת ביצה. האם ידוע היכן ...
על ידי יבנה
ש' פברואר 17, 2018 11:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?
תגובות: 15
צפיות: 231

Re: סידור השולחן למלווה מלכה - אם כבר מסודר?

שבת קיט: ואמר רבי חנינא לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת אף על פי שאינו צריך אלא לכזית חמין במוצאי שבת מלוגמא פת חמה במוצאי שבת מלוגמא רבי אבהו הוה עבדין ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא הוה אכיל מיניה כולייתא כי גדל אבימי בריה אמר ליה למה לך לאפסודי כולי האי נשבוק כולייתא ממעלי שבתא שבקוהו ואתא אריא אכלי...
על ידי יבנה
ש' פברואר 17, 2018 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדרוך על חלזון בשבת
תגובות: 4
צפיות: 89

Re: לדרוך על חלזון בשבת

שבת עה. תנו רבנן הצד חלזון והפוצעו אינו חייב אלא אחת רבי יהודה אומר חייב שתים שהיה רבי יהודה אומר פציעה בכלל דישה אמרו לו אין פציעה בכלל דישה אמר רבא מאי טעמא דרבנן קסברי אין דישה אלא לגדולי קרקע וליחייב נמי משום נטילת נשמה אמר רבי יוחנן שפצעו מת רבא אמר אפילו תימא שפצעו חי מתעסק הוא אצל נטילת נשמה ...
על ידי יבנה
ו' פברואר 16, 2018 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

לאיזה עניין הבאת את הגר"א? להוכיח לאיזה שאלה? מדובר שם על בעל שהוא רופא אם מותר לו לרפאות את אשתו הנדה [שהיא כמובן לא הוא עצמו] שהשו"ע אוסר. וע"ז הגר"א כותב שבמקום פיקו"נ נמי אסור וכן שאר ג' העבירות כו' ולא חילק בין רפואת עצמו לרפואת אחרים כו', ודלא כדהסתפק פרי יהושע בתחלת ...
על ידי יבנה
ו' פברואר 16, 2018 1:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

ביאור הגר"א יורה דעה סימן קצה (כ) אשה כו'. אם (בעלה) כו'. דאפי' בפיקוח נפש אסור כמ"ש בפ"ב דפסחים (כ"ה א') בכל מתרפאין חוץ כו' ובעצי אשירה ליכא אלא לאו בעלמא אלמא אפילו לאו דג' עבירות אין מתרפאין בהן ובסנהדרין ע"ה (א') בשלמא למ"ד כו' אלמא אפילו לאו דלא תקרבו כה"ג אס...
על ידי יבנה
ו' פברואר 16, 2018 12:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 45
צפיות: 352

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

הסתפקתי זה זמן רב, האם חייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חבירו ממות, שי"ל שלא נאמר דין דג' עבירות יהרג ואל יעבור, אלא למי שנהרג ומקיים ונקדשתי, אולם מי שאינו מקיים אולי הוי ככל התורה שנדחית מפני פקו"נ. ולכא' יש ראיה מימות ואל תעמוד ערומה, אולם שם אולי מדברים כלפיו ולא כלפיה, ואה"נ הי...
על ידי יבנה
ו' פברואר 16, 2018 12:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2889
צפיות: 197408

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

איש בער כתב:'עד דלא ידע': השכרות בפורים - מקורות, פרשנות ונוהגים, בתוך: נתיבי מאיר, מאיר רפלד, תשע"ג.

https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?605357&
על ידי יבנה
ו' פברואר 16, 2018 1:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 320
צפיות: 15807

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מנחם-כהן כתב:מה המקור אצל חז"ל לפתגם 'אינה דומה שמיעה מראיה'? זכור לי שיש גמ' דומה בראש השנה. אבל יש את הביטוי המדויק הזה אצל חכמינו?

ר"ה כה:
לא תהא שמיעה גדולה מראייה
על ידי יבנה
ו' פברואר 16, 2018 12:44 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים
תגובות: 33
צפיות: 475

Re: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים

ד"ר טרייטל בטובו נאות לעבור על האשכול, וכתב לי כך: שלום רב, אולי הצדק עם הטוענים. ואם מישהו ממש מתעקש הוא יכול לטעון שבטופס פדר"א האישי של בעל המחכים אכן היה קטע זה. איך שלא יהיה, לאור ההיכרות המעמיקה שלי עם פדר"א ולאור בדיקת כל כתבי היד, מאוד לא סביר שהיה קטע מעין זה אי פעם בחיבור: ...
על ידי יבנה
ה' פברואר 15, 2018 6:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים
תגובות: 33
צפיות: 475

Re: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים

המחכים מצטט דברים שאינם לא בפדר"א שלנו ולא בפי' ר' אלעזר.
זה לא הגיוני לשבש את הכתוב במחכים בגלל שזה לא נמצא במקור שציין, ולהגיה למקור אחר שגם שם הדברים אינם קיימים.
על ידי יבנה
ה' פברואר 15, 2018 6:35 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים
תגובות: 33
צפיות: 475

Re: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים

פלגינן כתב:
יבנה כתב:היכן זה נמצא ברוקח?

פי' התפילה, ב, עמ' תרנו ואילך.

הציטוט שבספר המחכים לא נמצא שם, ואדרבה להאמור שם עמ' תרנ"ז יותר מתאים לומרו בכריעה דומיא דיהושע שתיקנו.
על ידי יבנה
ד' פברואר 14, 2018 10:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים
תגובות: 33
צפיות: 475

Re: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים

להאמור כאן עמ' 4 והערה 13 [באנגלית] http://www.hakirah.org/Vol%2011%20First.pdf , מנהג א"י הקדום היה לומרו בפסוקי דזמרא. אם אני מבין נכון, הוא מפנה לנוסח שחרית שנדפס ע"י מאן ששם נכרך 'עלינו' בפסוקי דזמרה. צריך לראות את הקטע כדי לראות עד כמה הסדר שם מחויב. בהערה, אני מבין, הוא מנסה להסביר ...
על ידי יבנה
ד' פברואר 14, 2018 9:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים
תגובות: 33
צפיות: 475

Re: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים

להאמור כאן עמ' 4 והערה 13 [באנגלית] http://www.hakirah.org/Vol%2011%20First.pdf , מנהג א"י הקדום היה לומרו בפסוקי דזמרא.
על ידי יבנה
ד' פברואר 14, 2018 9:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה כר' מונא בירושלמי
תגובות: 4
צפיות: 73

Re: הלכה כר' מונא בירושלמי

מוזכר בהליכות עולם שער ה' סוף פרק ב' בכללי הגמ' לב"י. ובהערות שבמהדורת פורטנוי 94א ציין מאמר של רי"ח סופר בקובץ נר המערבי שנה ד' גליון ג' שביאר הטעם בארוכה כיון שרב מונא הוא מארי דירו' ובכל מקום פוסקים כמי שהוא מארי דתלמודא ורב גובריה. ובהקדמת עלי תמר כתב - "גם בכללי הגמרא שער ה סוף פ...
על ידי יבנה
א' פברואר 11, 2018 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תלמידי בית שמאי
תגובות: 10
צפיות: 174

Re: תלמידי בית שמאי

חידושי הרמב"ן מסכת שבת דף יב עמוד א וא"ת על מה שאמרנו ר"א מתלמידי בית שמאי הוא והלא תלמידו של ריב"ז היה ור' יוחנן תלמידו של הלל היה כדאמרי' בב"ב (קל"ד א') קטן שבכולן ריב"ז, איכא למימר חזר ושמש שמאי או אחד מתלמידיו או שהסכים עמהם בדבריהם ונמנה עמהן כדאמרינן בו ביום ...
על ידי יבנה
ה' פברואר 01, 2018 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאיזה צורך מנו חכמים מידות טובות במס' אבות
תגובות: 5
צפיות: 135

Re: לאיזה צורך מנו חכמים מידות טובות במס' אבות

ראיתי היום דבר מחודש בביאור הגר"א על משלי - אשמח להוספות. למה זה חידוש שהגר"א שקדם בכמה דורות לר' ישראל סלנטר לא היה מוסרניק? בוואלז'ין ושאר הישיבות שבליטא התנגדו נחרצות לתנועת המוסר, ורוב ככל הרבנים שהכירו אותו מקרוב התנגדו לו כמבואר למעיין בפולמוס המוסר של ר' דוב כץ. כמדומני שיש לאליאך ...
על ידי יבנה
ה' פברואר 01, 2018 10:41 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תלמידי תלמידיהם
תגובות: 2
צפיות: 107

Re: תלמידי תלמידיהם

ערוך ערך אביי בשם ר' שרירא גאון מביא מסוף תוספ' עדיות- "מי שיש לו תלמידים ותלמידיו תלמידים קורין אותו רבי, נשתבחו תלמידיו קורין אותו רבן, נשתבחו אלו ואלו קורין אותו בשמו." וביאר החסדי דוד שהכוונה לסמיכה. ועי' ב"ב כב. שהיו לג' דורות של אמוראים תלמידים בבת א'. הרי שהיו מלמדים ברמות שונו...
על ידי יבנה
ה' פברואר 01, 2018 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?
תגובות: 22
צפיות: 366

Re: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?

עי' ע"ז כז. ובתוס' ד"ה וכי שמבואר עכ"פ שצריך שהשליח יכוון למצוה, ויש חילוק בין הדברים מתי נחשב בסתמא כנעשה לשם מצוה או לא.
על ידי יבנה
ה' פברואר 01, 2018 6:12 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גוי שמתגייר נקרא גר, מדוע?
תגובות: 1
צפיות: 99

Re: גוי שמתגייר נקרא גר, מדוע?

אף בחומש בהרבה מקומות נקרא כן, לדוגמא שמות י"ב פסוקים יט מח ומט.
הכוונה שאינו יליד המקום, לעומת אזרח הארץ. ובהשאלה למי שמאמץ דת.
בשרשי רד"ק וכו' בדקת?
על ידי יבנה
ה' פברואר 01, 2018 6:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?
תגובות: 22
צפיות: 366

Re: מי צריך לכוין לצאת י"ח, השליח או המשלח?

עי' ר"ה כח:-כט. ששניהם צריכים לכוון.
על ידי יבנה
ה' פברואר 01, 2018 8:54 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: בחירה למחיקה
תגובות: 0
צפיות: 44

בחירה למחיקה

בחלון שכתוב "חפש שם ספר או מחבר", כשיש חיפוש של יותר ממילה א', אין אפשרות ע"י לחיצה בעכבר כמה פעמים לבחור את כל המילים כדי למחוק אותם כמו בשאר החלונות, וצריך למחוק כל אות או מילה בפנ"ע.
על ידי יבנה
ה' פברואר 01, 2018 8:48 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תיקון בספר ההשלמה
תגובות: 0
צפיות: 35

תיקון בספר ההשלמה

בספר ההשלמה לראש השנה וסוכה- ראשית ההשלמה חפוטא אברהם, בסרגל ציונים מופיעים רק פרקי ר"ה, וחסר הציונים לפרקי מסכת סוכה.
על ידי יבנה
ב' ינואר 29, 2018 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אלו הסוגיות שנכתבו ע"י רבנן סבוראי
תגובות: 3
צפיות: 169

Re: אלו הסוגיות שנכתבו ע"י רבנן סבוראי

ע"ע בתקופת הסבוראים וספרותה https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?61243&
ע"ע כאן https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?101629.
יש מאמר של אבינועם כהן 'לאופייה של ההלכה הסבוראית: סוגיית הבבלי ריש קידושין ומסורת הגאונים', דיני ישראל כד (תשס"ז), עמ' 214-161
על ידי יבנה
ה' ינואר 25, 2018 11:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עובד או עובר?
תגובות: 11
צפיות: 279

Re: עובד או עובר?

אילו הכוונה לשם, מסתבר שהיה כתוב בו תואר רבי ואולי אף שם אביו וכדומה.
בנוסף מצינו בכמה מקומות ההוא גלילאה שדרש בפני רב חסדא, וכן מצינו בשבת פ: בבר גליל שרצה לדרוש במעשה מרכבה והכישו ערעיתא ומת. ולא מוזכר בו שם.
מסתבר שהכוונה לאותו א', ומאיזה סיבה לא הזכירו את שמו.
על ידי יבנה
ה' ינואר 25, 2018 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עמידה בשירת הים
תגובות: 6
צפיות: 215

Re: עמידה בשירת הים

באגרות הרמב"ם -שילת עמ' תר"י התנגד לעמידה בעשרת הדברות בגלל שידמו שיש בתורה מעלות וקצתה נעלה מקצתה כו'. וזה הרי שייך אף בשירת הים.
אך עי' באג"מ או"ח ח"ד סי' כ"ב שסבר שאינו דומה לעשרת הדברות ע"ש.
על ידי יבנה
ה' ינואר 25, 2018 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה
תגובות: 24
צפיות: 377

Re: מילה שלא בזמנה

ייש"כ. ואם הטעם שרוצה לאחר הוא משום מצות כיסוד אב, שרוצה שאביו יגיע לשמחה וכדו', האם הדבר שונה ? טור יו"ד סי' רס"א "ובכל יום שיעבור עליו לכשיגדל מבטל מצות עשה " דרכי משה הקצר ס"ק א' "ובכלבו (סי' עג מב ע"ג) כתב והוא הדין אב או בית דין כל יום שמעכבין עוברים בעש...
על ידי יבנה
ה' ינואר 25, 2018 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי חלפתא בן דוסא - תנא שלא היה?
תגובות: 10
צפיות: 535

Re: רבי חלפתא בן דוסא - תנא שלא היה?

מה עם וגשל ארטסקרול והאחרים?
על ידי יבנה
ה' ינואר 25, 2018 12:22 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: להדפיס ספר מאוצר החכמה
תגובות: 3
צפיות: 271

Re: להדפיס ספר מאוצר החכמה

בעמ' 2 שבספר כתוב בפירוש שהזכויות שמורות כולל הדפסה כו'. רשומים שמות בעלי הזכות בספר תפנה אליהם.
על ידי יבנה
ה' ינואר 25, 2018 12:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד אחרת יש להם ברומי - אחת לשבעים שנה וכו'. יש עדויות מאוחרות לכך?
תגובות: 7
צפיות: 522

Re: עוד אחרת יש להם ברומי - אחת לשבעים שנה וכו'. יש עדויות מאוחרות לכך?

יש מאמר של עמנואל פרידהיים בשם החגים הציבוריים שבמשנה ע"ז א,ב כו' שבו זיהה אותם. לקראת סופו הביא מ4 חוקרים שזיהו אותו בשם ludi saeculares, ע"ש בהערות 140-146. להאמור בויקיפדיה https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94 זה התקיים בפעם האחרונה בשנת...
על ידי יבנה
ג' ינואר 23, 2018 7:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי חלפתא בן דוסא - תנא שלא היה?
תגובות: 10
צפיות: 535

Re: רבי חלפתא בן דוסא - תנא שלא היה?

מה היא הדרך לעצור את התפשטותה של הגירסא המוטעית הנ"ל? גירסא זו היא נגד כתבי היד של המשניות (קויפמן; פארמא; כת"י הגניזה, גנזי משנה עמ' קט, ועוד) ונגד גירסת הגאונים (תשובות הגאונים, קיש, עמ' 14) והראשונים וכל הדפוסים הישנים של המשניות [וכהערת הרב יבנה הוא מוזכר גם בתוספתא ובבבלי בלי התוספת ...
על ידי יבנה
ב' ינואר 22, 2018 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמות ואיגרות הרמב"ם
תגובות: 84
צפיות: 2792

Re: הקדמות ואיגרות הרמב"ם

כאן מכתב ר' רצון ערוסי להשיב על השגות הנ"ל. http://shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=56707
על ידי יבנה
ב' ינואר 22, 2018 12:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמות ואיגרות הרמב"ם
תגובות: 84
צפיות: 2792

Re: הקדמות ואיגרות הרמב"ם

מ.ל. כתב:
Hillman re Kafih_Page_1.jpg
Hillman re Kafih_Page_2.jpg
Hillman re Kafih_Page_3.jpg
Hillman re Kafih_Page_4.jpg

כבר השיבו על הדברים מכאן ואילך https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=20183#p197075
על ידי יבנה
א' ינואר 21, 2018 11:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הקדמות ואיגרות הרמב"ם
תגובות: 84
צפיות: 2792

Re: הקדמות ואיגרות הרמב"ם

איני מצפה מאיש לכבד את ק, יותר ממה שהוא כיבד את ר"ש אבן תיבון ושאר ראשונים. והזלזול והבוטות שמרגלא בפומיה כנגד הקדמונים, לבדם מעצמם שוללים ממנו כל כבוד. שו"ע יו"ד רמ"ג סעיף ו "עון גדול הוא לבזות תלמידי חכמים או לשנאותן, וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, והוא בכלל: כ...
על ידי יבנה
ו' ינואר 19, 2018 1:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד אחרת יש להם ברומי - אחת לשבעים שנה וכו'. יש עדויות מאוחרות לכך?
תגובות: 7
צפיות: 522

Re: עוד אחרת יש להם ברומי - אחת לשבעים שנה וכו'. יש עדויות מאוחרות לכך?

יש מאמר של עמנואל פרידהיים בשם החגים הציבוריים שבמשנה ע"ז א,ב כו' שבו זיהה אותם. לקראת סופו הביא מ4 חוקרים שזיהו אותו בשם ludi saeculares, ע"ש בהערות 140-146. להאמור בויקיפדיה https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94 זה התקיים בפעם האחרונה בשנת ...
על ידי יבנה
ה' ינואר 18, 2018 10:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 20
צפיות: 487

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

מלבד השל"ה, יש גם את ספר עבד המלך לר' שמואל הומינר שמיוחד לכך.
על ידי יבנה
ה' ינואר 18, 2018 9:56 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: הגהת דברי ת"ח היאך לחוש לכבודו
תגובות: 5
צפיות: 281

Re: הגהת דברי ת"ח היאך לחוש לכבודו

תשובת רמ"א להשגת הרש"ל שו"ת הרמ"א סימן ז ומה שכתב לי אדוני ששגגתי באיזו מלות בדקדוק כאשר העלה מר על ספר, אומר אינני מכת המדברים בעלי הלשון כי כבד פה ולשון אנכי כי אנכי נזהר בענין המכוון ולא במלות, שאינו מעלה ולא מוריד לענין דינא ואני מודה ששותא דמר לא ידענא, אך אומר שזהו דקדוק ענ...

עבור לחיפוש מתקדם