החיפוש הניב 1579 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יבנה
א' יוני 24, 2018 9:53 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מסורת משה
תגובות: 5
צפיות: 146

Re: מסורת משה

ב' כרכים נמצאים באוצר, השלישי עדיין לא.
על ידי יבנה
א' יוני 24, 2018 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הרמב"ם אכן הקפיד על הראב"ד בהשגותיו
תגובות: 5
צפיות: 126

Re: האם הרמב"ם אכן הקפיד על הראב"ד בהשגותיו

שלשלת הקבלה מלא שקרים כידוע.
באגרות הרמב"ם בענין המח' עם ראש ישיבת בבל למרות שלא החשיב אותו, בכ"ז נזהר בכבודו ואף הזהיר את תלמידו ר' יוסף בר' יהודה שיתאפק, כמבואר שם עמ' ש' ואילך. ובתשובתו לחכמי לוניל שהחשיב כגדולים בתורה, עודדם שיקשו עליו קושיות ושמח בהם.
על ידי יבנה
א' יוני 24, 2018 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר טחינה בשינוי - על שום מה?
תגובות: 9
צפיות: 131

Re: היתר טחינה בשינוי - על שום מה?

שינוי רגיל אסור, שינוי גדול מותר. דרך פלפלין להטחן במדוך, וכאן כותש בכלי המיועד לחיתוך ואף בזה משתמש בקתו. יש לך עוד דוגמה לשינוי גדול שהותר? או עכ"פ מקרה שאתה תאמר שמותר עפי"ז. שו"ת הר צבי אורח חיים א סימן קלד ולזה אקדים מה דמצינו במאי דקי"ל דבמלאכת שבת יש פטור כלאחר יד וכמו שנ...
על ידי יבנה
ו' יוני 22, 2018 2:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 80
צפיות: 1856

Re: עוד ביטול קידושין

איך אפשר לסמוך על עדים שהיו חברים באותו דירה? ברור שהם רשעים ג"כ. ואיך עד הנישואין יכול לפסול את עצמו ולמפרע? ראשית, סביר להניח שכיום העדים הם אנשים כשרים גם אם כשראו את המעשה היו 'חברים באותה דירה' (שזה כשלעצמו כמובן אינו סיבה לפסול אם אין עדויות שאכן עברו עברות הידועות בכל ישראל) וכדרך צעירי...
על ידי יבנה
ו' יוני 22, 2018 9:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר טחינה בשינוי - על שום מה?
תגובות: 9
צפיות: 131

Re: היתר טחינה בשינוי - על שום מה?

שינוי רגיל אסור, שינוי גדול מותר. דרך פלפלין להטחן במדוך, וכאן כותש בכלי המיועד לחיתוך ואף בזה משתמש בקתו.
על ידי יבנה
ה' יוני 21, 2018 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הרשב"א היה בקיא רק בשלושה סדרים?
תגובות: 4
צפיות: 214

Re: האם הרשב"א היה בקיא רק בשלושה סדרים?

הרא"ש כאשר הביע את דעתו על הצורה שבה נכתב "משנה תורה", כתב דברים חריפים: "וכן טועים כל המורים הוראות מתוך דברי הרמב"ם ז"ל... אבל הוא כתב ספרו כמתנבא מפי הגבורה, בלא טעם ובלא ראיה" וכו'. ומוסיף: "וכן שמעתי מפי אדם גדול בברצלונה, שהיה בקי בתלתא סדרי ואמר: תמהתי...
על ידי יבנה
ה' יוני 21, 2018 9:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 80
צפיות: 1856

Re: עוד ביטול קידושין

איך אפשר לסמוך על עדים שהיו חברים באותו דירה? ברור שהם רשעים ג"כ. ואיך עד הנישואין יכול לפסול את עצמו ולמפרע?
על ידי יבנה
ב' יוני 18, 2018 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקבוע מזוזה גם כשאין חובה בדבר
תגובות: 2
צפיות: 81

Re: לקבוע מזוזה גם כשאין חובה בדבר

מנחות לב:
"תניא נמי הכי תלאה במקל או שהניחה אחר הדלת סכנה ואין בה מצוה של בית מונבז המלך היו עושין בפונדקותיהן כן זכר למזוזה"
משמע שזה מנהג של בית מונבז בלבד, ואף הם לא סברו לקבוע במשקוף מדאין להם רשות לכך.
על ידי יבנה
ד' יוני 13, 2018 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול
תגובות: 4
צפיות: 137

Re: טעה בדבר משנה - שיעור הגבול

דבריו תמוהים שהרי זה בדיוק ההגדרה של שיקול הדעת- סנהדרין לג. "היכי דמי שיקול הדעת אמר רב פפא כגון תרי תנאי או תרי אמוראי דפליגי אהדדי ולא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר ואיקרי ועבד כחד מינייהו וסוגיא דשמעתא אזלי כאידך היינו שיקול הדעת" אך לפי הסברא שנחשב כטעות בדבר משנה : רא"ש מסכת סנהדרי...
על ידי יבנה
ב' יוני 11, 2018 11:48 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שאלה בקידוש ליל שבת
תגובות: 37
צפיות: 774

Re: שאלה בקידוש ליל שבת

חזק וברוך! ואגב יש להעיר, כי לא מוכרח הדבר שתיאמר ברכת בפה"ג בעת הקידוש. לדוגמא, מי שכבר עשה קידוש ונטל ידיו לסעודה, ובאמצע הסעודה באים ילדיו או אורחים אחרים שעדיין לא שמעו קידוש, יכול הוא לעשות להם קידוש שוב וישתה כוס יין, בלי לומר בפה"ג. (אך יש לשאול, מה יעשה ביום השבת בכזה מקרה, שהרי ב...
על ידי יבנה
ב' יוני 11, 2018 7:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר מסייע ולפני עור באופן דאין האיסור נעשה מיד
תגובות: 4
צפיות: 125

Re: גדר מסייע ולפני עור באופן דאין האיסור נעשה מיד

דעת הכתב סופר בחיו"ד (סימן פ"ג) שכותב לחלק דאיסור מסייע הוא כשמסייע בשעת עבירה, אבל בנותן איסור שלו למומר הגם שידוע שיאכל מ"מ בשעת נתינה עדיין ליכא כאן שום אתחלתא דאיסור ואינו מסייע לו כלום בשעה שעושה האיסור ליכא בזה משום מסייע, ורק בנותן לו דבר תועלת שאי אפשר לעבור על האיסור בלי הדב...
על ידי יבנה
א' יוני 10, 2018 11:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר מסייע ולפני עור באופן דאין האיסור נעשה מיד
תגובות: 4
צפיות: 125

Re: גדר מסייע ולפני עור באופן דאין האיסור נעשה מיד

האמת, שאני לא אוהב לדבר כמו איזה נכס ונודניק, אבל לפעמים פשוט מאוד קשה לי להתאפק. ובכן. ממה נפשך, אם אתה צריך 'הלכה למעשה' - תשאל רב בר סמכא. ואם אתה רוצה להיכנס לעניינים - תברר את הסוגיא לבד - הנאתך מובטחת. לגבי הנקודות שציינת, לפי מה שעולה לי בעניותי כעת: א) אין האיסור נעשה מיד, ב) האיסור רק מדרב...
על ידי יבנה
א' יוני 10, 2018 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות שמות נשים
תגובות: 91
צפיות: 6220

Re: שם "טריינדל"

ים של שלמה מסכת גיטין פרק ד סי' לא אות ט'
טרינא שם האשה, וכותבין טריינא באל"ף, וכן מצאתי, ובארצינו קוראין טריינא בשני יודי"ן,
ושם באות ו'
וכן במקצת סמ"ק כתב המכונה טרינא באל"ף לבסוף
וכן הובא בבית שמואל שמות נשים אות ט.
על ידי יבנה
א' יוני 10, 2018 10:11 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שאלה בקידוש ליל שבת
תגובות: 37
צפיות: 774

Re: שאלה בקידוש ליל שבת

יש עוד לציין שבר"ה כט: הסתפקו אם ברכת היין של קידוש נחשב כברכת המצוה שמי שאינו נהנה מוציא אחרים, או כברכת הנאה שמי שאינו נהנה אינו יכול להוציא אחרים, ומסקנת הגמ' שנחשב כברכת המצוה ושמוציא אחרים בו ע"ש.
נמצא שאתה הולך לשיטתך.
על ידי יבנה
א' יוני 10, 2018 9:58 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שאלה בקידוש ליל שבת
תגובות: 37
צפיות: 774

Re: שאלה בקידוש ליל שבת

חזק וברוך! ואגב יש להעיר, כי לא מוכרח הדבר שתיאמר ברכת בפה"ג בעת הקידוש. לדוגמא, מי שכבר עשה קידוש ונטל ידיו לסעודה, ובאמצע הסעודה באים ילדיו או אורחים אחרים שעדיין לא שמעו קידוש, יכול הוא לעשות להם קידוש שוב וישתה כוס יין, בלי לומר בפה"ג. (אך יש לשאול, מה יעשה ביום השבת בכזה מקרה, שהרי ב...
על ידי יבנה
ו' יוני 08, 2018 3:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת אהלות
תגובות: 8
צפיות: 259

Re: מסכת אהלות

ב. בסוף פרק א' האם יש התאמה בין מנין האיברים שהמשנה מונה לבין המדע בזמנינו. בענין מנין האברים יש מאמר בבד"ד של ראובן קיפרווסר, ועי' כאן בהערה 4 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%22%D7%97_%D7%90%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D#%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
על ידי יבנה
ו' יוני 08, 2018 12:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמר על ת"ח נפטר דברי בזיון, צריך לפייסו בעשרה על קברו?
תגובות: 5
צפיות: 237

Re: אמר על ת"ח נפטר דברי בזיון, צריך לפייסו בעשרה על קברו?

מה ההלכה בדין מי שנכשל ל"ע באמירת דברי גנאי ובזיון על ת"ח שנפטר, מה ההלכה דורשת? הם צריך לילך על קברו? או די בגדרי תשובה וחרטה וקבלה על העתיד? שולחן ערוך סימן תרו סעיף ב "אם מת אשר חטא לו, מביא י' בני אדם ומעמידם על קברו ואומר: חטאתי לאלהי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו" משנה ברורה ...
על ידי יבנה
ד' יוני 06, 2018 11:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מאכל העשוי מקמח אורז
תגובות: 3
צפיות: 159

Re: ברכה על מאכל העשוי מקמח אורז

שו"ע סימן רח סעיף ז הכוסס (פי' האוכל) את האורז, מברך עליו בפה"א ואחריו בורא נפשות; ואם בשלו הגה: עד שנתמעך (ב"י בשם הרא"ש והר"י), או שטחנו ועשה ממנו פת, מברך עליו בורא מיני מזונות ואחריו בורא נפשות; והוא שלא יהא מעורב עם דבר אחר אלא אורז לבדו, ואם עירב ממנו בתבשיל אחר והתבשי...
על ידי יבנה
ד' יוני 06, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה
תגובות: 6
צפיות: 330

Re: מעשה שהיה

שו"ע סימן קד סעיף ג ואפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק, (אבל יכול לילך למקום אחר כדי שיפול הנחש מרגלו) (הר"י ריש פרק אין עומדין); אבל עקרב, פוסק, לפי שהוא מועד יותר להזיק, ונחש נמי, אם ראה שהוא כעוס ומוכן להזיק, פוסק. משנה ברורה סימן קד ס"ק י (י) לא יפסיק - ר"ל ע"י דיבור כגון...
על ידי יבנה
ב' יוני 04, 2018 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשיאת ספר תורה-דווקא ע"י בני לוי?
תגובות: 7
צפיות: 197

Re: נשיאת ספר תורה-דווקא ע"י בני לוי?

אליהו בן עמרם כתב:
יבנה כתב:יו"ד רפב ג
היה הולך ממקום למקום וס"ת עמו, לא יניחנו בשק ויניחנו על גבי חמור וירכב עליו, אלא מניחו בחיקו כנגד לבו והוא רוכב על החמור. ואם היה מפחד מפני הגנבים, מותר.

ובחינוך לא משמע אולי שעדיף ברגל ולא על החמור ? כמשא בני קהת בכתף...

בשו"ע מיירי במקום שאינו קרוב שצריך לרכוב.
על ידי יבנה
ב' יוני 04, 2018 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשיאת ספר תורה-דווקא ע"י בני לוי?
תגובות: 7
צפיות: 197

Re: נשיאת ספר תורה-דווקא ע"י בני לוי?

יו"ד רפב ג
היה הולך ממקום למקום וס"ת עמו, לא יניחנו בשק ויניחנו על גבי חמור וירכב עליו, אלא מניחו בחיקו כנגד לבו והוא רוכב על החמור. ואם היה מפחד מפני הגנבים, מותר.
על ידי יבנה
ב' יוני 04, 2018 9:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קשירת ציצית - מצוה ?
תגובות: 7
צפיות: 162

Re: קשירת ציצית - מצוה ?

במנחות מב: מבואר שעשייתה מצוה, ומה שאין מברכים עליה מפני שאינה גמר המצוה, ע"ש. וכן מבואר ברמב"ם הל' ברכות פי"א ה"ח ובר' מנוח שם.
על ידי יבנה
ב' יוני 04, 2018 6:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 587
צפיות: 32576

Re: בקשת מקור: לדחות את היצר

הנני מבקש מקור מהספרים הקדושים לרעיון שבמלחמת היצר ידחה אותו ויאמר לו אעשה כן בעוד שבוע וכו' ועד אז תתקרר תאוותו, וכדומה לזה תודה רבה! סוטה מז. ע"ש במאירי תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת ובמו"ק יז. רבי אילעאי אומר אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקו...
על ידי יבנה
ב' יוני 04, 2018 6:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי הוא "מונטסון" בשו"ת הרשב"א?
תגובות: 16
צפיות: 537

Re: מי הוא "מונטסון" בשו"ת הרשב"א?

במהדורת מכון ירושלים בסופו יש מפתח מקומות. בעמ' קיז מופיע רשימה ארוכה של תשובות ל'מונטסון' monzon, ובעמ' הבא יש מפה ונמצא שם. https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7 ... 7%A8%D7%93)
על ידי יבנה
א' יוני 03, 2018 10:42 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: כפילות ספרי השלמה
תגובות: 1
צפיות: 160

כפילות ספרי השלמה

יש שני העתקים של ספרי ההשלמה-ראשית ההשלמה למסכתות שבת וע"ז.
על ידי יבנה
ש' יוני 02, 2018 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה
תגובות: 14
צפיות: 338

Re: האם לכוף את יצרו דוחה לא תעשה שבתורה

הסיבה שרוצה לוותר הוא לטובת עצמו לחסוך בזמן ובטרחא, ולא לטובת הערבי, וא"כ אין בזה לא תחנם.
על ידי יבנה
ו' יוני 01, 2018 5:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גידול עופות
תגובות: 6
צפיות: 243

Re: גידול עופות

ב"ב כ. ועוף ששכן בחלון פרח ואזיל בקשור שחיט ליה בטמא מזבין ליה לנכרי בקלניתא יהיב ליה לינוקא במסרט קלניתא לא מסרטא כעין קלניתא ונחלקו מהר"ח או"ז והרא"ש לענין אם עוף נוי הוא מוקצה בשבת. ודנו בזה בשו"ת להורות נתן חי"א סי' ע"ז, וחי"ב סי' ס"ח, ובשו"ת עטר...
על ידי יבנה
ו' יוני 01, 2018 5:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום יונתן לפסוק "ונשיא נשיאי הלוי" - פרשת במדבר
תגובות: 3
צפיות: 376

Re: תרגום יונתן לפסוק "ונשיא נשיאי הלוי" - פרשת במדבר

ייש"כ על ההפניה. אמנם קשה לומר שזה הפשט בדברי התרגום, כי קשה לומר שכוונתו לדור הבא. חפשתי את מקור הדברים בספר כתר תורה, ומצאתי באוצרנו רשימת ספרים ארוכה בשם זה, אך על פניו לא נראה לי שהכוונה לספרים אלו. בה"ב מצאתי ספר כתר תורה מהרב אברהם גוטענפלאן (בראשית נד' תרצ"ב, ושמות נד' תרצ&quo...
על ידי יבנה
ו' יוני 01, 2018 12:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין ה: בר הדיא שאל את רב אמי ורב אסי אחר שכבר הורה רב אחי
תגובות: 8
צפיות: 285

Re: גיטין ה: בר הדיא שאל את רב אמי ורב אסי אחר שכבר הורה רב אחי

אני הייתי מתרץ שרב אחי היה ממונה אגיטי אבל רב אמי ורב אסי היו בי מדרשא והפוסקים ואיהו מיכף הווה כייף להו וא"כ אין זה שייך לחכם שאסר. וכ"כ הריב"ש היכן מצאת כן, לא ראיתי כזה היתר בריב"ש סי' שע"ט ששם היה לאסור את מה שהתיר הראשון, וכתב להדיא שלא מועיל מה שהשני גדול בחכמה ובמנין...
על ידי יבנה
ה' מאי 31, 2018 1:19 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 223
צפיות: 12599

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

איך נכנס החת"ס לכאן? וכי היה 'ליטאי'? וגם הנודע ביהודה לא היה 'ליטאי' ופשוט [במדה מסויימת אני חושב שהחת"ס נערץ אצל החסידים יותר מאשר אצל ה'ליטאים'] שניהם התנגדו לחסידות והיו מגדולי הדור. החתם סופר התנגד לחסידות? או שהיו לו טענות מסויימות וויכוחים מסויימים על החסידים? עי' כאן http://www.he...
על ידי יבנה
ד' מאי 30, 2018 9:32 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 223
צפיות: 12599

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

איך נכנס החת"ס לכאן? וכי היה 'ליטאי'? וגם הנודע ביהודה לא היה 'ליטאי' ופשוט [במדה מסויימת אני חושב שהחת"ס נערץ אצל החסידים יותר מאשר אצל ה'ליטאים'] שניהם התנגדו לחסידות והיו מגדולי הדור. בכל אופן צריך למצוא מישהו שהתנגד לחסידות שהיה מצד אחד "גדול הדור גדול בתורה וגדול ביחוס", ומ...
על ידי יבנה
ד' מאי 30, 2018 9:22 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 223
צפיות: 12599

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

ומיהו שאמר "ואפשר שנמצא איזה גדול הדור גדול בתורה וגדול ביחוס והוא גם כן מתקוטט ואפשר מחמת שעשה איזה חטא ושכח לעשות תשובה או חטאת נעורים" ? הדברים האלה לא כוונו על הגר"א, צא ולמד! לפי הענין שם מדובר על הגר"א שהיה גדול הדור היותר מפורסם שהתנגד אליהם כו', ואיני יודע על סמך מה החלט...
על ידי יבנה
ד' מאי 30, 2018 12:27 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות
תגובות: 223
צפיות: 12599

Re: דעת הגרי"ש זילברמן על החסידות

(באופן עובדתי, ומהיכרות עמוקה עם שני המחנות, אני חושב שהרבה חסידים חושבים על הליטאים דברים מאד מאד גרועים, בשעה שמרבית הליטאים גם אם הם מזלזלים בחסידים מפני כל מיני סיבות שקשורות להבנה בלימוד ודקדוק הלכה, עדיין הם לא חושבים עליהם דברים גרועים כנ"ל. עי' למשל ביומן טאלנא, ואכמ"ל. כשהייתי בח...
על ידי יבנה
ג' מאי 29, 2018 11:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 989
צפיות: 87286

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

פייביש אופטובסקי כתב:האם יודע מאן דהו על מי מיוצאי חלציו של זה?
תודה למשיבים.

http://kevarim.com/rabbi-moshe-binyamin-tomashoff/
על ידי יבנה
ג' מאי 29, 2018 11:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין ז. שרטט וכתב ליה אל תשמח ישראל אל גיל בעמים (כעמים)
תגובות: 7
צפיות: 462

Re: גיטין ז. שרטט וכתב ליה אל תשמח ישראל אל גיל בעמים (כעמים)

אנציקלופדיה תלמודית הערות כרך יב, זכר לחרבן, טור רלו הערה 152 152. הושע ט א. מר עוקבא בגיטין ז א. בהושע שם: "כעמים", וכן כתב במנחת שי שם על פי המסורה, וכן משמע מרש"י ראב"ע ורד"ק שם, אבל בגמ' בכל הדפוסים ובכל כתה"י: "בעמים". וכן הוא בירושלמי מגילה פ"ג ה&qu...
על ידי יבנה
א' מאי 27, 2018 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 989
צפיות: 87286

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

פייביש אופטובסקי כתב:והוא אמר לי שמשנת ל"ג ואילך נמצא אצל הרב מרדכי טנדלר בן חתנו של ר' משה.
היודע מאן דהו מספר הטלפון שלו?
תודה למשיבים.

https://www.whitepages.com/name/Mordeca ... NY/rjvz9m4
על ידי יבנה
א' מאי 27, 2018 8:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאגר 'עדי הנוסח של התלמוד הבבלי' של אוניברסיטת בר אילן
תגובות: 8
צפיות: 437

Re: מאגר 'עדי הנוסח של התלמוד הבבלי' של אוניברסיטת בר אילן

ידוע גם בשם מאגר ליברמן.
יש ספריות שיש מהם גישה למאגר.
על ידי יבנה
ג' מאי 22, 2018 11:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב ה'תוכן' לרגל הולדת בנו
תגובות: 40
צפיות: 1465

Re: מזל טוב לרב ה'תוכן' לרגל הולדת בנו

מזל טוב, הרבה נחת.

עבור לחיפוש מתקדם