החיפוש הניב 1236 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יבנה
ד' אוגוסט 16, 2017 2:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יוסף אקער איננו...
תגובות: 22
צפיות: 666

Re: ר' יוסף אקער איננו...

מספרים על ר' איסר זלמן כשהגיע לירושלים וראה את צעירי הצורבים היה מלא התפעלות מהכשרונות, עמל התורה וכו'. לאחר שנים היתה לו קושיה : הרי הסתובבו גדולי עולם בין הספסלים, איפה הם היום אחרי 15-20 שנה? ותשובתו בצידה : הם נשארו מתגלגלים בין הספסלים. בירושלים אפשר היה למצוא גאוני עולם וגדולי תורה שהיו בין ה...
על ידי יבנה
ד' אוגוסט 16, 2017 1:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רב עמרם גאון, הרא"ש ובעל הטורים - בפי מגיד
תגובות: 2
צפיות: 86

Re: רב עמרם גאון, הרא"ש ובעל הטורים - בפי מגיד

גם זה מכלל כתבים המזוייפים הם. עי' בשו"ת הרא"ש תשובות נוספות סי' ע' בענין גלגול נשמות שנראה להדיא שלא היה מקובל. גם ענין המגידים לא היה נמצא אצל חכמי אשכנז.
על ידי יבנה
ב' אוגוסט 14, 2017 5:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יוסף אקער איננו...
תגובות: 22
צפיות: 666

Re: ר' יוסף אקער איננו...

מדוע רק אחרי שאנשים כאלו נפטרים לבית עולמם נודע לנו על קיומם? מספרים על ר' איסר זלמן כשהגיע לירושלים וראה את צעירי הצורבים היה מלא התפעלות מהכשרונות, עמל התורה וכו'. לאחר שנים היתה לו קושיה : הרי הסתובבו גדולי עולם בין הספסלים, איפה הם היום אחרי 15-20 שנה? ותשובתו בצידה : הם נשארו מתגלגלים בין הספס...
על ידי יבנה
ב' אוגוסט 14, 2017 1:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סבון נעשה מחלב הקדושים הי"ד, למכירה ב ebay רח"ל!!
תגובות: 32
צפיות: 689

Re: סבון נעשה מחלב הקדושים הי"ד, למכירה באיבעי רח"ל!!

להאמור כאן, התעסקו עם זה וייצרו ממנו כמויות מאד קטנות, אך לא ייצרו ממנו כמויות גדולות.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7 ... 7%99%D7%94
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 10, 2017 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נחת בשבת רח"ל מהמטוס האם קנה שביתה?
תגובות: 7
צפיות: 163

Re: נחת בשבת רח"ל מהמטוס האם קנה שביתה?

כבר נסתפקו בעירובין מ"ג ומה: אי יש תחומין למעלה מי' או לא ולא איפשיט, ובשו"ע סי' ת"ד פסק שספק דרבנן הוא ולקולא, וכתב ע"ז הרמ"א שאם הלך כן יותר מי"ב פרסה למ"ד שאיסורו מהתורה יהיה ספיקו לחומרא.
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 10, 2017 5:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קציצת אילן מאכל
תגובות: 6
צפיות: 128

Re: קציצת אילן מאכל

רמב"ם הלכות מלכים פרק ו ה"ט "כל אילן סרק מותר לקוץ אותו ואפילו אינו צריך לו, וכן אילן מאכל שהזקין ואינו עושה אלא דבר מועט שאינו ראוי לטרוח בו, מותר לקוץ אותו, וכמה יהא הזית עושה ולא יקוצנו, רובע הקב זיתים, ודקל שהוא עושה קב תמרים לא יקוצנו." וה"ה לכאן. ייש"כ אמנם השאלה...
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 10, 2017 5:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה "קרוב להיות ברכותיו לבטלה"?
תגובות: 15
צפיות: 335

Re: מה זה "קרוב להיות ברכותיו לבטלה"?

בשו"ת רדב"ז אלף קסה, הביא תשובה מהרמב"ם וז"ל שמצינו לרב ז"ל תשובה אחרת בלשון ערב וזה העתק שלה. ואמנם מנהגינו לפי מה שראינו שהוא חיוב מבורר בעבור מה שאירע להמון מן המנהגים הרעים באלו הזמנים ובאלו המקומות והוא מה שאסדר לכם והוא שבתפלת שחרית ומוסף של שבתות ומועדים לבד לסבת רוב...
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 10, 2017 5:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 19
צפיות: 324

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

הרב יבנה, אין לי חבילת מכון ירושלים, מה יש אצל שציפנסקי בנוגע ל'סתם' תקנה דרבנן שלא נזכרה בפירוש מי תיקנה? בב' כרכים הראשונים יש רשימה מפורטת של כל הגזרות שהיו עד לחתימת הש"ס, לפי שם או תקופת מתקניהם. יש סיכוי שיתברר משם על גזרות מסוימות מה זמנם, וגם יתכן שתתקבל משם רושם יותר מדויק באיזה תקופו...
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 10, 2017 4:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קציצת אילן מאכל
תגובות: 6
צפיות: 128

Re: קציצת אילן מאכל

רמב"ם הלכות מלכים פרק ו ה"ט
"כל אילן סרק מותר לקוץ אותו ואפילו אינו צריך לו, וכן אילן מאכל שהזקין ואינו עושה אלא דבר מועט שאינו ראוי לטרוח בו, מותר לקוץ אותו, וכמה יהא הזית עושה ולא יקוצנו, רובע הקב זיתים, ודקל שהוא עושה קב תמרים לא יקוצנו."
וה"ה לכאן.
על ידי יבנה
ג' אוגוסט 08, 2017 6:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן
תגובות: 19
צפיות: 324

Re: מתי נתקנו רוב התקנות דרבנן

יש באוצר התקנות בישראל של שציפנסקי ד' כרכים, והוא מחלקם לפי מתקניהם ע"ש.
על ידי יבנה
ג' אוגוסט 08, 2017 6:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכונת גילוח בהכשר מכון צומת
תגובות: 9
צפיות: 235

Re: מכונת גילוח בהכשר מכון צומת

מי הוא הרב המשיב בציטוטים שהבאת? ראיתי ציטוטים אלו ב'שאל את הרב' ב'כדורי נט'. מי העונה דשם? אלו הם נימוקי צומת עצמם המופיעים בקישור הזה http://www.zomet.org.il/?CategoryID=250&ArticleID=902 בלשונית "הסבר כללי". כמובן הסברם מאד מחודש, ואינו כטעם שרגילים המתירים לומר שאינו מתקרב לבשר כמ...
על ידי יבנה
ג' אוגוסט 08, 2017 2:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכונת גילוח בהכשר מכון צומת
תגובות: 9
צפיות: 235

Re: מכונת גילוח בהכשר מכון צומת

http://www.zomet.org.il/?CategoryID=250&ArticleID=902 http://www.zomet.org.il/?CategoryID=198&ArticleID=218 "ד. מסקנת הדברים היא כי לא ניתן להגדיר הבדל משמעותי מבחינת התוצאה, וכן מן הבחינה ההלכתית, בין הדגמים השונים. אם ה'תוצאה' היא הקובעת אזי כל המכונות אסורות, שהרי כולן לא משאירות שער...
על ידי יבנה
ג' אוגוסט 08, 2017 1:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעלית הזמן - כשר או טרף?
תגובות: 2
צפיות: 152

Re: מעלית הזמן - כשר או טרף?

פסול לגמרי. מראים את ירמיה כא' מטורף, ואילו את ישו כקדוש עליון.
על ידי יבנה
ו' אוגוסט 04, 2017 4:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה זה "קרוב להיות ברכותיו לבטלה"?
תגובות: 15
צפיות: 335

Re: מה זה "קרוב להיות ברכותיו לבטלה"?

יש שתי שיטות למה חוזרים על התפלה כשכולם בקיאים. הרמב"ם בתשובה סי' רכ"א כתב שחוזרים משום שכך תקנו חכמים אף שכעת אין בזה שום תועלת. לעומת הרא"ש מגילה פ"ג סי' ז' שכתב "דאמר ר' יוחנן ולואי שיתפלל אדם כל היום (ברכות דף כא א) ועוד החזן מסדר התפלה פעם שניה כדי שיענו הקהל קדושה וגם ...
על ידי יבנה
ו' אוגוסט 04, 2017 3:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יח: - ועמדו אלו וכו' ואמרו
תגובות: 4
צפיות: 145

Re: תענית יח: - ועמדו אלו וכו' ואמרו

וכי לא היו לה שומרים כו', ואיך יצליח א' נגדם. יותר מתקבל על הדעת שהיו ב' או יותר.
או שמא היו עדים שהיו ב'.
על ידי יבנה
ו' אוגוסט 04, 2017 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד ירושלמי או בבלי על מסכת אבות - היה ואבד?
תגובות: 1
צפיות: 109

Re: תלמוד ירושלמי או בבלי על מסכת אבות - היה ואבד?

הכוונה עכ"פ לענין הבבלי שאף שהאמוראים למדו וחידשו עליו, בכ"ז בשעה שערכו את הגמ' לא סידרו על מסכת אבות. יתכן שחידושיהם עליו נתפזרו בשאר הש"ס וכדרך שעשו בסדרי זרעים וקדשים.
על ידי יבנה
ו' אוגוסט 04, 2017 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד עשרה טפחים
תגובות: 11
צפיות: 170

Re: עד עשרה טפחים

מצד השימוש בשבת ח. אמרו "אמר עולא עמוד תשעה ברשות הרבים ורבים מכתפין עליו וזרק ונח על גביו חייב מאי טעמא פחות משלשה מדרס דרסי ליה רבים משלשה ועד תשעה לא מדרס דרסי ליה ולא כתופי מכתפי תשעה ודאי מכתפין עילויה" הרי שרובו אינו עומד לשימושו. אך הענין נראה שאדם היושב על הקרקע תופס עד י' טפחים וכ...
על ידי יבנה
ה' אוגוסט 03, 2017 1:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לבוש הפילוסופים
תגובות: 3
צפיות: 164

Re: לבוש הפילוסופים

על ידי יבנה
ד' אוגוסט 02, 2017 1:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתי"ק של הרמב"ם לצפייה
תגובות: 24
צפיות: 1542

Re: כתי"ק של הרמב"ם לצפייה

כאן ניתן לראות את הספר המוגה של הרמב"ם http://maimonides.bodleian.ox.ac.uk/viewer/.
על ידי יבנה
ד' אוגוסט 02, 2017 12:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש חשש שמפעל ציצית מוכרת העסיק ערבים בכלא במקום אברכים ירא שמים
תגובות: 11
צפיות: 396

Re: יש חשש שבעלי משכן התכלת העסיקו ערבים בכלא במקום אברכים ירא שמים

אולי לא דוגמא הכי טובה אבל כבר היו דברים מעולם שמכרו פיגולים ממש בהכשר למהדרין במשך שנים, על בד"צ עדה"ח בהחלט אפשר לסמוך אבל על אחרים ובפרט בית יוסף זה כבר סיפור אחר והדברים ידועים ואכמ"ל. יפה לראות שיש לך עודף של אהבת חינם ומן הסתם מאמין שכל מקום שכתוב אברכים ירא שמים הכוונה לאברכי ...
על ידי יבנה
ד' אוגוסט 02, 2017 12:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש חשש שמפעל ציצית מוכרת העסיק ערבים בכלא במקום אברכים ירא שמים
תגובות: 11
צפיות: 396

Re: יש חשש שבעלי משכן התכלת העסיקו ערבים בכלא במקום אברכים ירא שמים

יש הכשר מרבנים על הציציות, נגד דבריהם של שלשה אסירים א' יהודי וב' ערבים הדורשים 100 מיליון ש"ח. ואתה עוד מסופק למי להאמין... אי משום הוא לא אריא תמיד יש פאשלות כמו הסיפור כאן ממש לאחרונה וזאת למרות שיש להם הכשר מג' גופי כשרות, http://mobile.kikar.co.il/article/235591 אתה צודק שלא קראתי הקטע הא...
על ידי יבנה
ד' אוגוסט 02, 2017 11:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש חשש שמפעל ציצית מוכרת העסיק ערבים בכלא במקום אברכים ירא שמים
תגובות: 11
צפיות: 396

Re: יש חשש שבעלי משכן התכלת העסיקו ערבים בכלא במקום אברכים ירא שמים

כפי הנראה האסיר החרדי יום טוב כהן הנ"ל שאין להרהר אחריו נמצא בכלא עבור פריצה לבתים עי' כאן https://www.psakdin.co.il/Court/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A0'-%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8-%D7%95%D7%90%D7%97'_1#.WYGORuncXVI ויש לו נסיון בתביעות סר...
על ידי יבנה
ד' אוגוסט 02, 2017 11:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: יש חשש שמפעל ציצית מוכרת העסיק ערבים בכלא במקום אברכים ירא שמים
תגובות: 11
צפיות: 396

Re: יש חשש שבעלי משכן התכלת העסיקו ערבים בכלא במקום אברכים ירא שמים

יש הכשר מרבנים על הציציות, נגד דבריהם של שלשה אסירים א' יהודי וב' ערבים הדורשים 100 מיליון ש"ח. ואתה עוד מסופק למי להאמין...
על ידי יבנה
ג' אוגוסט 01, 2017 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על העתיד לבוא
תגובות: 3
צפיות: 69

Re: ברכה על העתיד לבוא

בית הבחירה (מאירי) מסכת ברכות דף מג עמוד א
ומאימתי מברכין על ריחו משיעלה תמרתו אף על פי שעדיין לא הריח שכל שהוא לפניו ואינו תלוי בדעת אחרים אין חוששין שמא יסתלק מלפניו

זמן הברכה הוא בזמן שעושה הפעולה שגורם שיהנה ממנו, ומה שייך בזה הפסק
על ידי יבנה
ג' אוגוסט 01, 2017 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על העתיד לבוא
תגובות: 3
צפיות: 69

Re: ברכה על העתיד לבוא

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מג עמוד א
אמר רבי זירא אמר רבא בר ירמיה מאימתי מברכין על הריח משתעלה תמרתו אמר ליה רבי זירא לרבא בר ירמיה והא לא קא ארח אמר ליה ולטעמיך המוציא לחם מן הארץ דמברך והא לא אכל אלא דעתיה למיכל הכא נמי דעתיה לארוחי
על ידי יבנה
ב' יולי 31, 2017 4:26 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מקור לכסא עד ג' טפחים
תגובות: 5
צפיות: 175

Re: מקור לכסא עד ג' טפחים

פסקי תשובות אורח חיים סימן תקנט ד. ישיבה על כסא נמוך, מדרגות שלפני ארוה"ק, ובנסיעה במכונית ובאוטובוס סעי' ג', שו"ע: ליל ט"ב ויומו יושבים בביהכ"נ לארץ עד תפלת המנחה, ובמ"ב (סקי"א) מותר15 להניח תחתיו שק או כר קטן וגם יוכל לישב על ספסל נמוך למי שקשה לו לישב על הארץ, ועל המ...
על ידי יבנה
ש' יולי 29, 2017 11:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יחס חמור וקל לפי המקובל
תגובות: 7
צפיות: 234

Re: יחס חמור וקל לפי המקובל

על סמך מה הוא קובע במה להחמיר ובמה להקל, האם הוא הגיע להוראה ומסוגל להכריע בדברים אלו, או שמא לא הגיע להוראה ובכ"ז מכריע בזה, או שבוחר לפי הרגשות שלו בלבד?
על ידי יבנה
ו' יולי 28, 2017 1:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנחת תפילין בחוה"מ - בירור מקיף (מאמר מהרב גולדהבר)
תגובות: 16
צפיות: 762

Re: הנחת תפילין בחוה"מ - בירור מקיף (מאמר מהרב גולדהבר)

פלגינן כתב:
יבנה כתב:האם מישהו יכול להעלות את המאמר השני בסדרא?

ייש"כ
על ידי יבנה
ב' יולי 24, 2017 11:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2499
צפיות: 134970

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

חד ברנש כתב:
יבנה כתב:אפשר לקבל את מכתב ר' יצחק סגי נהור אל הרמב"ן ור' יונה? זה נמצא בספר ביאליק ת"א תרצ"ד ע"י גרשום שלום.

נדפס שוב במחקרי קבלה, א, בעריכת מ' אידל.

ייש"כ.
אבקש א"כ ממי שיש לו מכתב הנ"ל מא' מב' מקומות האלו או משאר מקומות להעלותו.
על ידי יבנה
ב' יולי 24, 2017 1:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 29
צפיות: 1088

Re: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

יש ע"ז ספרים איך לנהל מדינה לפי ההלכה. תחוקה לישראל על פי התורה לר' הרצוג, והלכות מדינה להצי"א.
ועי' במאמר ר' הרצוג כאן http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/krieah-4.htm
על ידי יבנה
ב' יולי 24, 2017 12:41 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם גרושה חשובה כאלמנה?
תגובות: 6
צפיות: 245

Re: האם גרושה חשובה כאלמנה?

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יח כל אלמנה ויתום לא תענון. אין לי אלא אלמנה ויתום, שאר כל אדם מנין, תלמוד לומר לא תענון, דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר אלמנה ויתום שדרכן לענות, בהן דבר הכתוב. מנחת חינוך פרשת משפטים מצוה סה (ב) שהבא ליפרע כו'. ד"ז צ"ע דא"כ הו"ל לו...
על ידי יבנה
ב' יולי 24, 2017 12:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: קריקטורה על אייפון ודומיו - יהרג ואל יעבור - עד כמה היא נכונה?
תגובות: 22
צפיות: 758

Re: קריקטורה על אייפון ודומיו - יהרג ואל יעבור - עד כמה היא נכונה?

סוטה כא:
"היכי דמי חסיד שוטה כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ואמר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולה"
וכ"ש בזה.
על ידי יבנה
א' יולי 23, 2017 10:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2499
צפיות: 134970

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אפשר לקבל את מכתב ר' יצחק סגי נהור אל הרמב"ן ור' יונה? זה נמצא בספר ביאליק ת"א תרצ"ד ע"י גרשום שלום.

עבור לחיפוש מתקדם