החיפוש הניב 237 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מנין
ו' ספטמבר 21, 2018 2:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 50
צפיות: 4238

Re: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן

גליון מוגדל מלא מזן אל זן

בברכת שבת שלו' וחג שמח
על ידי מנין
ג' ספטמבר 18, 2018 12:03 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר
תגובות: 7
צפיות: 144

Re: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר

יקר עלי דבר זה ששמעתיו בשם הגר"מ שפירא זללה"ה, אשר נשאל אודות המנהג לפתוח את ארון הקודש בתפילות ופיוטים מסויימים כנהוג, והשיב כי מקורו טהור ממתני', "מוציאין את התיבה לרחובה של עיר", ודפח"ח. ואם כדברי הגרמ"ש, הרי אמרו בגמ' תענית "ולמה מוציאין את התיבה לרחובה של עיר...
על ידי מנין
ש' ספטמבר 08, 2018 9:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 50
צפיות: 4238

Re: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן

מצ"ב גליון מורחב לר"ה ויו"כ

בברכת כתיבה וחתימה טובה!
על ידי מנין
ה' ספטמבר 06, 2018 4:44 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות
תגובות: 21
צפיות: 841

Re: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות

ש. ספראי כתב:האם יש מקור לדברים אלו, שהקב"ה רוצה שנשטח לפניו את הצרות שהוא, כביכול, עושה לנו, ונבקש שיוריד מחומרת דיננו בגלל כך?

היה פעם אחד שאמר "ואיה כל נפלאותיו?!" והשם אמר לו על כך: לך בכוחך זה - והושעת את ישראל!
על ידי מנין
ה' ספטמבר 06, 2018 4:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות
תגובות: 21
צפיות: 841

Re: הגרח"ק: הקב"ה רוצה שנבוא אליו בטענות

החושב כתב:מה שאומרים בסליחות, שמדברים על הצרות הרבות - איני מבין איזה קשור ל'טענות'. רק אומרים, תראה כמה קשה לנו ותרחם.

איה כל נפלאותיך הגדולות והנוראות... (סליחה יב, ליטא)
איה קנאתך ועצת עמידתך? בת בררת לבית חמדתך, בעלוה אדונים (סליחה ח)
איה קנאתך וגבורותיך בעשותך נוראות לזרע כרותי בריתך?! (סליחה יח)
על ידי מנין
ד' ספטמבר 05, 2018 3:02 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קונטרס הדרת מלך
תגובות: 1
צפיות: 270

קונטרס הדרת מלך

מצורף להורדה (הועלה בעבר, וכעת מהדורה חדשה עם הוספות) - קונטרס מאמרים וביאורי תפילה בעניני ר"ה (וגם קצת על יו"כ ועניני תפילה כלליים) היא עוסקת בחתירה להבנה עמוקה, אך עם זאת כתובה בשפה נעימה, ב"ה רבים נהנו ממנה והפיקו תועלת. (גם אברכים נהנו וגם נשותיהם, מכיון שהכתיבה לא כבידה). אפשר גם...
על ידי מנין
ו' אוגוסט 24, 2018 10:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 50
צפיות: 4238

Re: רוממות - עלון חדש [פעם בשבועיים] של ד"ת קצרים ברמות א' להורדה - מתעדכן

גליון חדש ומגוון בעניני פרשת כי תצא

ומובאת בו חליפת מכתבים בפרסום ראשון בין הגרש"מ דיסקין זצ"ל בעל משאת המלך ובין הגר"ד לנדו שליט"א
בענין 'מחיר כלב' בכלב מת.

וכן:
פתרון חדש למשתתפים בסעודה ולא רוצים להתחייב בזימון

ועוד.
על ידי מנין
ג' אוגוסט 07, 2018 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכח ברכת החודש
תגובות: 8
צפיות: 229

Re: שכח ברכת החודש

וכן יש להסתפק למנהג הספרדים שמכריזים בבית כנסת שבמהלך השבוע יחול צום, ואחד לא היה בביכ"נ באותה שבת, האם יום לפני הצום יזכיר לעצמו שמחר יש צום. וע' שעה"צ תיז ב אין זה אלא לתזכורת, וכדמוכח מט' באב וצום גדליה שאין מכריזים, משום שהוא כבר ידוע לציבור. ולפ"ז אם זוכר שיש צום אין צורך להזכיר...
על ידי מנין
ג' אוגוסט 07, 2018 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכח ברכת החודש
תגובות: 8
צפיות: 229

Re: שכח ברכת החודש

וכן יש להסתפק למנהג הספרדים שמכריזים בבית כנסת שבמהלך השבוע יחול צום, ואחד לא היה בביכ"נ באותה שבת, האם יום לפני הצום יזכיר לעצמו שמחר יש צום. וע' שעה"צ תיז ב
על ידי מנין
ו' אוגוסט 03, 2018 1:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 50
צפיות: 4238

Re: רוממות - עלון חדש [פעם בשבועיים] של ד"ת קצרים ברמות א' להורדה - מתעדכן

מצ"ב גליון חדש ומעניין בענינים הלכתיים הקשורים לבין הזמנים ועוד.
על ידי מנין
ו' יולי 13, 2018 11:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 50
צפיות: 4238

Re: רוממות - עלון חדש [פעם בשבועיים] של ד"ת קצרים ברמות א' להורדה - מתעדכן

גליון חדש לרגל ימי בין המצרים

ובו כמה ענינים מהגרח"פ שיינברג זצ"ל, על תיקון חצות ועוד.

וכן בירור הלכה והוראה מר' ניסים שליט"א אודות מעוברת ומינקת בת"ב נדחה.

ועוד ענינים מגוונים

נשמח לקבל הארות ותגובות
על ידי מנין
ה' יוני 28, 2018 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 153
צפיות: 2689

Re: יהדות אתיופיה

שמעתי מחבר, נכד לרב לינצ'נר מקרית נוער, שהרב לינצ'נר שאל את הגריש"א בעניין קבלת בחורים אתיופים למוסד. וענה לו הגרי"ש שהוא חייב לקבל ולהציל נפשם מרדת שחת, והוי כהצלת נפשות שחייב בכהאי גוונא כמבואר בדינא דמפקחין עליו את הגל (יומא פה.). מסתמא כונת הגרי"ש להא דאיתא שם: "ספק נכרי ספק...
על ידי מנין
ו' יוני 15, 2018 9:59 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: אפשרות להוריד או להדפיס נושא שלם בפורום?
תגובות: 3
צפיות: 529

Re: אפשרות להוריד או להדפיס נושא שלם בפורום?

אפשר לעשות גירסה להדפסה ראה במצורף
על ידי מנין
ב' יוני 11, 2018 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רוממות - עלון של ד"ת קצרים להורדה - מתעדכן
תגובות: 50
צפיות: 4238

Re: רוממות - עלון חדש [פעם בשבועיים] של ד"ת קצרים ברמות א' להורדה - מתעדכן

במדור התגובות יש התייחסות לתגובה שנכתבה באשכול לדברי הרב נתנאל ולדנברג בגליון הקודם.
על ידי מנין
ו' יוני 08, 2018 5:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לזירוז לידה
תגובות: 21
צפיות: 3290

Re: היתר לזירוד לידה

להתיר? איך אפשר להתיר איסור חמור בלי פיקוח נפש???
על ידי מנין
ו' מאי 25, 2018 5:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר ביום טוב שחל להיות במוצ"ש
תגובות: 20
צפיות: 559

Re: הדלקת נר ביום טוב שחל להיות במוצ"ש

לעיקר העניין, נראה שהטעם העיקרי מדוע מדליקים נרות למרות שיש חשמל (הן ביום טוב, והן בערב שבת) - הוא משום שתמיד היו מדליקים. ומה אתה רוצה שיעשו עכשיו (שיש תאורת חשמל)? שיפסיקו להדליק נרות? מה אנחנו רפורמיים? תמיד היו מדליקים נרות שבת כדי להאיר את הבית. אז מה אתה רוצה עכשיו שיתחילו להדליק נרות סתם ליו...
על ידי מנין
ו' מאי 25, 2018 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 43
צפיות: 1555

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

טברייני כתב:
ג. ערבה של ד' מינים / של הושענות / וכן לולב והדס - לשורפם תחת המצות / בשריפת חמץ.

כמובן, אין שום מצוה לשרוף עצים בי"ד ניסן. יש מצוה רק לשרוף חמץ. והכונה להשתמש בערבות כחומר בעירה למצות שריפת חמץ.
על ידי מנין
ג' אפריל 24, 2018 8:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכניס דפים וכדומה בתוך דפי ספר תורני
תגובות: 19
צפיות: 903

Re: להכניס דפים וכדומה בתוך דפי ספר תורני

קו ירוק כתב:וכאן גם צורך מצווה, שהנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו.

וכמו כן מותר לשים שטר של כסף בתוך ספר אם הוא לצורך צדקה?
על ידי מנין
ג' אפריל 24, 2018 4:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכניס דפים וכדומה בתוך דפי ספר תורני
תגובות: 19
צפיות: 903

Re: להכניס דפים וכדומה בתוך דפי ספר תורני

מ"ב קנ"ד ל"א
על ידי מנין
ש' אפריל 14, 2018 11:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידה: איך אומרים שקוף בלשון הקדש?
תגובות: 44
צפיות: 1577

Re: חידה: איך אומרים שקוף בלשון הקדש?

שלישית, אינני אוהב את סגנון השאלה "איך אומרים בלשה"ק", הרי ידוע שלשה"ק מורכבת מ4 זמינם בהם התפתחה, תקופת המקרא, תלמוד, ימי הביניים והזמן הזה, ישנם מילים שקיימים רק בתקופה אחת ולא בתקופה שנייה וישנם מילים שהוחלפו (למשל קיר בתנ"ך, כותל בחז"ל), ואני לא רואה שום הצדקה לקבו...
על ידי מנין
ש' אפריל 14, 2018 9:55 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "הוא" תורה בניקוד חיריק
תגובות: 1
צפיות: 333

"הוא" תורה בניקוד חיריק

ברוב המקומות בתורה המילה "היא" כתובה "הוא" (חוץ מ11 מקומות).
בנביאים לא מצאתי כזאת.
האם יש למישהו הסבר על כך?
האם היה כבר אשכול הדן בזה?
על ידי מנין
ו' אפריל 13, 2018 4:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידה: איך אומרים שקוף בלשון הקדש?
תגובות: 44
צפיות: 1577

Re: חידה: איך אומרים שקוף בלשון הקדש?

[כוונת השואל היא איך אומרים שקוף בעברית עתיקה]
התשובה היא:
לבן.

"זכוכית לבנה" שבטלה (סוטה מ"ח ע"ב), הכוונה זכוכית שקופה, ע' גיטין ס"ח ע"ב.
על ידי מנין
ה' אפריל 12, 2018 11:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת הוריות
תגובות: 13
צפיות: 1264

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת הוריות

שמואל דוד כתב:ספר עבודה ברורה

גם אני מצטרף להמלצה עבודה ברורה הוריות
על ידי מנין
ש' מרץ 31, 2018 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדלקת נר לעילוי נשמה - בבית הכנסת
תגובות: 6
צפיות: 455

Re: הדלקת נר לעילוי נשמה - בבית הכנסת

ההוא דאמר כתב:וידועים לי דברי הרבינו בחיי הנפלאים, שיש לנשמה עונג והרחבה מכח הנר.
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f ... A8#p434299

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=434522#p434522
על ידי מנין
ה' מרץ 29, 2018 5:54 pm
פורום: עזר אחים
נושא: משחת שיניים לילדים כשרה לפסח למהדרין
תגובות: 14
צפיות: 1030

Re: משחת שיניים לילדים כשרה לפסח למהדרין

משחת שיניים אינה צריכה כשרות לפסח. היא לא ראויה לאכילת כלב, ולכן גם אם יש בה חמץ מותר להשתמש בה בפסח ללא כשרות כלל. חס ושלום!!!! משחת שיניים ראויה אף למאכל אדם בשופי! חייבת כשרות למהדרין!! המושג "ראוי לאכילה" אין הכוונה שאינו רעיל. הכוונה שהוא "מאכל". דהיינו דבר שאוכלים. משחת שי...
על ידי מנין
ה' מרץ 29, 2018 2:58 pm
פורום: פסח
נושא: כורך - חזרת יחד עם חסה מדוע?
תגובות: 5
צפיות: 401

Re: כורך - חזרת יחד עם חסה מדוע?

רצ"ב קישור לתשובה שכתבתי בנושא זה: https://www.yeshiva.org.il/ask/103208 ומה יעשו החסומים? איזה מרור עדיף, חסה או חזרת? הרב שמואל אריאל שאלה: שלום! רציתי לשאול, באיזה מרור עדיף להשתמש, חסה או חזרת? אני רואה שיש אנשים שאוכלים בליל הסדר רק חסה ויש שמערבבים עם חזרת, ויש כאלה שאוכלים בברכת מרור חס...
על ידי מנין
ה' מרץ 29, 2018 2:57 pm
פורום: עזר אחים
נושא: משחת שיניים לילדים כשרה לפסח למהדרין
תגובות: 14
צפיות: 1030

Re: משחת שיניים לילדים כשרה לפסח למהדרין

משחת שיניים אינה צריכה כשרות לפסח. היא לא ראויה לאכילת כלב, ולכן גם אם יש בה חמץ מותר להשתמש בה בפסח ללא כשרות כלל.
על ידי מנין
ד' מרץ 28, 2018 11:04 pm
פורום: פסח
נושא: כורך - חזרת יחד עם חסה מדוע?
תגובות: 5
צפיות: 401

Re: כורך - חזרת יחד עם חסה מדוע?

אשמח למצוא מקרות וטעמים למנהג קהילות רבים להניח בכורך שני סוגים של מרור חזרת [חריין] וחסה. ואילו במרור אוכלים חסה בלבד. כידוע המקור לשני סוגי מרור הוא בסדר הקערה של האר"י שיש גם חזרת וגם מרור רק השאלה למה לא כל פעם סוג אחר. בסדר הקערה של האר"י אין שני סוגי מרור. במקום שכתוב "מרור&quo...
על ידי מנין
ב' מרץ 26, 2018 10:43 pm
פורום: פסח
נושא: האם באירופה בימי הביניים נהגו להסב לנוחות על ספות?
תגובות: 8
צפיות: 464

Re: האם באירופה בימי הביניים נהגו להסב לנוחות על ספות?

ראיתי ברשת איזה מאמר של ת"ח דתי-לאומי (אינני זוכר שמו, ולא מוצא שוב) שטוען שבזמן הראבי"ה לא היה המנהג להסב לנוחות על ספות מרווחות, רק ישיבה זקופה על כיסאות. אבל בזמנינו כבר התפשט המנהג לשתות דרך רווחה ועינוג על גבי ספות עמוקות ומרווחות, ליד שולחנות-קפה נמוכים, אשר דומים במידת-מה לשולחנות ...
על ידי מנין
ב' מרץ 26, 2018 3:52 pm
פורום: פסח
נושא: האם מעבר לקו-הירוק ההסיבה מחוייבת גם לראבי"ה?
תגובות: 20
צפיות: 1872

Re: האם מעבר לקו-הירוק ההסיבה מחוייבת גם לראבי"ה?

הראבי"ה טען שבארצות שהדבר מופקע לגמרי, ואין זה כלל צורת חירות לא שייך בזה הסיבה. אצלנו, מי שיסב לא יחשב חולה אלא ערבי, או 'עולה חדש מתימן' וכדומה, לא שמענו מדברי הראבי"ה לבטל דין הסיבה גם בכהאי גוונא. מה זה משנה איך הוא ייחשב? משנה אם הוא מרגיש דרך חירות. והמציאות היא שגם מי שגר ברמות או ...
על ידי מנין
א' מרץ 25, 2018 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כדי אכילת פרס
תגובות: 21
צפיות: 792

Re: שיעור כדי אכילת פרס

אמנם מה שכתבת שהכוונה "כדי דיבור" "בשביל דיבור" אינו מסתבר, ומסתבר ש"כדי דיבור" הוא כמו "כדי" שבתורה שהוא "די" בתוספת כ"ף השימוש, והיינו כשיעור שמספיק לדיבור של שאילת תלמיד לרב. התכוונתי כדבריך. מה שכתבתי את המילה "בשביל", לא היה לפרש...
על ידי מנין
ו' מרץ 23, 2018 5:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כדי אכילת פרס
תגובות: 21
צפיות: 792

Re: שיעור כדי אכילת פרס

ומה תאמר על "תוך כדי דיבור"?? חושבני ש"תוך כדי" הוא ביטוי שלישי שפירושו "באמצע", ואינו קשור לא ל"כדי" שפירושו בשביל, ולא ל"בכדי" הבא לציין לשיעור מסויים. הכוונה באמצע הדיבור? איזה דיבור? תוך כדי דיבור פירושו: תוך הזמן שמספיק בשביל "דיבור" ...
על ידי מנין
ו' מרץ 23, 2018 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כדי אכילת פרס
תגובות: 21
צפיות: 792

Re: שיעור כדי אכילת פרס

סליחה שאני כותב כאן משהו שלא נוגע ממש לענין שאלתך, אבל קשה לי לראות שגיאה דקדוקית שכזו, ובפרט שרבים מאד טועים בה. המילה "כדי" פירושה "בשביל" "על מנת". המילה "בכדי" נועדה לציין שיעור מסויים, למשל "בכדי אכילת פרס" "בכדי שיעשו" וכיו"ב. ר...
על ידי מנין
ו' מרץ 23, 2018 2:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג איסור צלי בליל הסדר
תגובות: 1
צפיות: 199

Re: מנהג איסור צלי בליל הסדר

במשנה ברורה (תעו סק"א) כתב שאסור צלי קידר רק אם אין תוספת נוזלים, אלא הבשר מתבשל במיץ של עצמו.
בשבט הלוי (חלק ט סימן קכ) כתב שאם מוסיף מים - מותר. אך עדיף שיהי הרבה מים, שיהיה ניכר שאינו צלי.
על ידי מנין
א' מרץ 04, 2018 8:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2210
צפיות: 209139

Re: אשכול אביעה חידות

יפה!
על ידי מנין
ש' מרץ 03, 2018 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2210
צפיות: 209139

Re: אשכול אביעה חידות

א. שש מילים רצופות שאומרים רק בפורים ובראש השנה. ב. שש מילים רצופות שאומרים רק בפורים ובברית מילה. ג. פסוק שאומרים כל יום פעם אחת, ובפורים 2 פעמים, ובר"ה 3 פעמים, וביו"כ 4 פעמים. (רמז: בימים ולא בלילות). ד. פסוק שאומרים כל יום פעם אחת ובפורים ובראש השנה 2 פעמים. [איני יודע אם זה רלוונטי - ...
על ידי מנין
ג' פברואר 06, 2018 9:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: נר נשמה
תגובות: 14
צפיות: 825

Re: נר נשמה

לרבינו בחיי ז"ל בביאורו לתורה (שמות כ"ה ל"ז) שכתב: "וידוע כי הנשמה נהנית בהדלקת הנרות והיא מתהלכת בעדוני ההוד והשמחה ומתפשטת ומתרחבת מתוך הנאת האור מפני שהיא חתיכת אור חצובה באור השכל, ומהטעם הזה נמשכת אחר האור שהוא מינה, אע"פ שהאור הוא אור גופני והנשמה אור רוחני זך ופשוט, ...

עבור לחיפוש מתקדם