מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 92 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי משה פרץ
ה' מאי 21, 2020 5:03 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קריאת התורה בתקופת הקורונה
תגובות: 116
צפיות: 8329

Re: קריאת התורה בתקופת הקורונה

יבנה כתב:בענין לענות אמן על ברכה שלדעתו הוא ברכה לבטלה, אך המברך סובר שאינו לבטלה, נחלקו בדבר עי' כאן https://asif.co.il/download/kitvey-et/dvri%20a/1%20(15).pdf , ולדעת ר' עובדיה יוסף, אין לענות אמן.


הקישור לא נפתח
על ידי משה פרץ
ה' ינואר 30, 2020 4:36 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בעל האקדמות- בירור
תגובות: 118
צפיות: 31867

Re: בעל האקדמות- בירור

ובנוגע להיתר אמירת 'אקדמות' לפני הפסוק הראשון של הקריאה, לא ראיתי דברי האליה רבה, אך כל פיוטי הרשות הארמיים (ש'אקדמות' הוא רק אחד מהם) נאמרו כן, ועוד לפני הא"ר. יעיין נא כבודו במחזור לשבועות, מהדורת פרנקל, במבוא, וירווה נחת. עי' בקו' הפסקים באריכות הטעם שאין בזה משום הפסק. אפשר לראות את הקונטר...
על ידי משה פרץ
ב' פברואר 11, 2019 4:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימן היכר לתנאים
תגובות: 48
צפיות: 5645

Re: סימן היכר לתנאים

רב אשי. היו שני בני אדם בשם זה. בידי מקור אחד לזה. האם יש מקורות נוספים? כנ"ל, ר' יוסי בר חנינא. אשמח למקורות נוספים. התוס' (נזיר כט ע"א ד"ה ה"ג) כתבו דתרי רבי יוסי בר חנינא הוו. וכ"כ בקרבן נתנאל (פ"ח דכתובות סימן א אות ב), ובס' אורח מישור (סנהדרין יז ע"ב תוד"...
על ידי משה פרץ
ב' פברואר 11, 2019 4:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סימן היכר לתנאים
תגובות: 48
צפיות: 5645

Re: סימן היכר לתנאים

‏ כתב מהר"ץ חיות (ב"ק דף נה ע"א ד"ה אצל ריב"ל שהיה בקי באגדה) כבר התעורר הרב בעל מאור עינים על הסתירות הרבות אשר נראו בענין ריב"ל. כאן ראינו שהיה בקי באגדה... ואולם בירושלמי אמר ריב"ל הדא אגדתא הכותבה אין לו חלק הדורשה מתחרך בה והשומע אינו מקבל שכר וכו' הרי שביזה ...
על ידי משה פרץ
ו' ינואר 04, 2019 10:50 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי נחמיה מלין
תגובות: 20
צפיות: 4124

Re: הגאון רבי נחמיה מלין

בשנחאי שני האחים עוררו את שאלת שבת ביפן ע"פ הוראת אביהם, כיון שהיו צעירים לעגו עליהם, אך רבי אריה לייב אמר שאם דודו טוען שיש שאלה מן החובה לברר את הענין. סיפר לי רבי נחמיה ז"ל שג' אנשים התענו יומיים באותו יום כיפור בקובה, וא' מהם היה בן דודו רבי אריה לייב ז"ל. בזמנו נתן לי ספר זכרון ...
על ידי משה פרץ
ה' דצמבר 27, 2018 4:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהגי ניטל
תגובות: 53
צפיות: 7302

Re: מנהגי ניטל

להלן מצורף הקונטרס "ניטל מנהגים ומסורות" נבקש מכל הקוראים שיואילו לשלוח הערותיהם והארותיהם המחכימות למייל amasoret@gmail.com. מש"כ שמנהג זה נפוץ אצל האשכנזים דייקא, גם בטיטואן נהגו בזה, עי' במש"כ בגליון ספר מגן אבות על יורה דעה, הובא ב- https://gilyonot.blogspot.com/2018/02/blog...
על ידי משה פרץ
ד' דצמבר 12, 2018 7:42 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?
תגובות: 13
צפיות: 3659

Re: חזקה דרבא, להוציא נשים בתקיעת שופר?

נשאלתי, האם אריך למעבד הכי שגדול שנעשה כעת בר- מצווה יוציא נשים, ויסוד השאלה פשוט, שמצד אחד אין נשים חייבות דהוה מ"ע שהז"ג וממילא אפשר דיש לסמוך בזה על חזקה רבא דלא עדיפא ממצות דרבנן, ומצד שני כיון ורוצות לקיים מדין אינו מצווה ועושה את המצוה דאו' של שמיעת קול שופר, יתכן שיש להן להחמיר לשמ...
על ידי משה פרץ
א' אוקטובר 07, 2018 7:14 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ברש"י ויבוא הפליט שנפלט מהמבול - והרי עוג וסיחון אחים היו
תגובות: 6
צפיות: 1945

Re: ברש"י ויבוא הפליט שנפלט מהמבול - והרי עוג וסיחון אחים היו

מספר שלמא בעלמא על מסכת נדה כ"י: סא ע"א, סיחון ועוג אחי הוו. כתב הרמ"ז מהרי"ט ז"ל בס' אהל יעקב (ס"פ חוקת ד"ה אל תירא אותו) בשם הרא"ש ז"ל וז"ל: מקשים העולם, סיחון היה אחי עוג, ועוג הוא נפלט מן המבול כדאיתא במד"ר (בראשית פמ"ב סימן ח), והיאך נ...
על ידי משה פרץ
ב' יולי 09, 2018 7:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

לדעת רבי מאיר (בב"מ טז ע"ב) האומר לאשה תתקדשי לי לאחר שימות בעליך, מקודשת, ולדברי רש"י (שם סד"ה והא) היינו למפרע. ובהגהות פורת יוסף שבסוף המסכת כתב שא"כ מצינו אשה נשואה לב' אנשים. ע"ש. עוד חידה: היכן מצינו שאשה תהא נשואה לב' אנשים ע"פ ההלכה. אשת שני מתים בריש המגרש...
על ידי משה פרץ
ב' יולי 09, 2018 3:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

עוד חידה: היכן מצינו שאשה תהא נשואה לב' אנשים ע"פ ההלכה.
על ידי משה פרץ
ב' יולי 09, 2018 3:22 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עתידה תורה שתתגלגל לאמריקע - רבותינו שבאמריקע
תגובות: 175
צפיות: 36319

Re: עתידה תורה שתגלגל לאמריקע - רבותינו שבאמריקע

סיפרו בישיבה על שחרורו של מו"ר הגרי"מ קולפסקי מהצבא האמריקאי: כל לילה היה נכנס לג'יפ צבאי, מדליק בו את האור ולומד (ב' גירסאות: ש"ע י"ד ח"א או שטמ"ק עמ"ס כתובות) שעות ארוכות. מפקד המחנה התחיל לדאוג כשראה שכל בוקר ג'יפ אחר לא נדלק כי הבטריה נגמרה, וכשנודע לו שהגרי&qu...
על ידי משה פרץ
א' פברואר 11, 2018 5:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם העולה לתורה ג"כ עונה חזק? מכתב הגרד"צ הילמן
תגובות: 16
צפיות: 2225

Re: האם העולה לתורה ג"כ עונה חזק? מכתב הגרד"צ הילמן

מענייני דיומא, לכאורה זה סותר למה שהוציאו את האקדמות מקריאת התורה מחשש הפסק, ולהפסק הרבה יותר חמור (שמפסיק בין הברכה לקריאה) לא חששו? אולי להפסק גדול חששו ולהפסק מועט של ג' מילים לא חששו? או שה"חזק" יותר שייך לקריאה עצמה מאשר אקדמות שהוא שבח לקב"ה ואינו קשור ישירות לקריאה? ויש להשוות...
על ידי משה פרץ
ב' ינואר 15, 2018 1:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

- כתב מהר"י קצין ז"ל בס' פרי עץ הגן (על ספר אמרי בינה, דף מח ע"ב) ע"ד מהרי"ח ז"ל בס' אמרי בינה (עושה פלא פ"ב אות יב) שכתב את החידה הבאה: דרש רבי בימות החמה נכוין בכל עת ובכל זמן, ואין מכין ברמח בכל עת ובכל זמן. ע"כ. וכתב את פתרונה מהר"י קצין ז"ל וז&q...
על ידי משה פרץ
ב' ינואר 15, 2018 1:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

נח קיים את התורה כדאיתא בתדבא"ר פ"ו. לא כתוב שם שנח קיים את התורה, אלא שקיים מה שכתוב בתורה להביא קרבן. זו הלשון שם: נח קיים מה שכתוב בתורה, שנאמר: ויבן נח מזבח לה׳ (בראשית ח-כ) אברהם קיים מה שכתוב בתורה, שנאמר: עקב אשר שמע אברהם בקולי (שם כו-ה) יצחק קיים מה שכתוב בתורה-הושלך לפני אביו כש...
על ידי משה פרץ
א' ינואר 07, 2018 7:54 am
פורום: חנוכה
נושא: סגילות שמן הנותר מנרות חנוכה ושריפת הפתילות
תגובות: 34
צפיות: 9780

Re: סגילות שמן הנותר מנרות חנוכה ושריפת הפתילות

שברי לוחות כתב:בענין סגולת שריפת הפתילות, מצורף מאמר מענין אודות המנהג לקפוץ בתוך האש של שריפת הפתילות, קראו ותהנו!
נוהג בחכמה.PDF


עי' במה שהעיר בס' מגן אבות יורה דעה (עמוד תלט) ע"ד הרב נוהג בחכמה.
על ידי משה פרץ
ג' נובמבר 07, 2017 5:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: אודות כשרות ה"בורגול" בהכשר עה"ח.
תגובות: 7
צפיות: 2519

Re: אודות כשרות ה"בורגול" בהכשר עה"ח.

להעמיד דברים על דיוקם: כל ההכשרים מסתמכים בזה על העדה החרדית, כיון שכל הבורגול בעולם בא ממפעל זה השוכן במצרים. הסיבה שאין שם משגיח קבוע היא מטעמי פיקו"נ, ונראה שאפשר לסמוך על העדה"ח שא"צ השגחה צמודה למוצר זה. ולענין בישולי עכו"ם, הבעיה חמורה ומורכבת יותר ממה שציינו בתחילה, כיון ...
על ידי משה פרץ
ג' נובמבר 07, 2017 5:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

מדרש רבה ל"ו ד': אמר רבי חייא בר אבא: בו ביום נטע, בו ביום שתה, בו ביום נתבזה, ויתגל בתוך אהלו. על כגון דא אמרז"ל "אין מזכירין מעשה ניסים". נו נו, אפשר לחשוב שבאמת מדובר בהוכחה לדינא שאין ערלה בכה"ג כאילו נח שמר כל התורה כולה, הכול ע"ד החידוד, יש עוד עשר תירוצים על ה&q...
על ידי משה פרץ
ג' נובמבר 07, 2017 5:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

עוד חידה: אית דיליף לה מעשתי עשרי יריעות, ואיכא למילף נמי מאיש נעמה ועם הארץ.
על ידי משה פרץ
ב' נובמבר 06, 2017 5:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:
קראקובער כתב:
משה פרץ כתב:עוד חידה: איך נלמד דין הפסיפלורה מפרשת נח?

לגבי פרי שמניב פירות תוך שנה אם נוהג בו ערלה מזה שנח שתה מן היין מיד.

מי אמר ששתה מיד?


עי' בס' תפארת יעקב עה"ת.
על ידי משה פרץ
ו' נובמבר 03, 2017 3:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

עוד חידה: איך נלמד דין הפסיפלורה מפרשת נח?
על ידי משה פרץ
ו' נובמבר 03, 2017 3:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

11 בני אדם היו בתיבה, וכולם נזכרו בחומש-רש"י בראשית (8+1 בפ' נח, 1 בפ' לך, 1 בפ' וישלח). האם יש עוד? משה ותיבתו מוזכרים ברש"י פ' נח. שרה היתה בתיבה בתחילת פרשת לך לך (לא "במזוודה" כמו שאומרות הגננות), ודינה בפרשת וישלח. הנביא הושע, מובא ברש"י בפסוק הראשון עה"ת אם כי זה...
על ידי משה פרץ
ד' אוקטובר 11, 2017 8:15 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקורות ניבים ופתגמים
תגובות: 84
צפיות: 10902

Re: מקורות ניבים ופתגמים

תולדות אדם כתב:שיגרא דלישנא


עי' ב-
https://gilyonot.blogspot.com/2015/06/blog-post_18.html הוספות והערות לספר הנ"ל.
על ידי משה פרץ
ו' ספטמבר 29, 2017 5:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

עוד חידה: דבר מאכל, ולפעמים תרופה, ובנו חכם גדול בתורה. חומץ בן יין, כינוי לרבי אלעזר ב"ר שמעון (אתיוה לרבי אלעזר ברבי שמעון וקא תפיס גנבי ואזיל שלח ליה ר' יהושע בן קרחה חומץ בן יין עד מתי אתה מוסר עמו של אלהינו להריגה) ובסוף פרק שלשה שאכלו מבואר שיין טוב לחולים... יישר כח! ולדבריך צ"ל בל...
על ידי משה פרץ
ה' ספטמבר 28, 2017 11:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

עוד חידה: דבר מאכל, ולפעמים תרופה, ובנו חכם גדול בתורה. יוסי בן יועזר? נתבקשתי לבאר את פתרוני: פשוט מאוד, במשנה שבת פי"ד מ"ג מבואר ש'יועזר' הוא מאכל לרפואה, והוא גם כן מאכל בריאים. יואיל נא הרמ"ף בטובו להודיענו האם לזה התכוון, או למשהו אחר. ואגב אביא מליצה נאה שמצאתי בזה מזמן: הרמב&q...
על ידי משה פרץ
ד' ספטמבר 27, 2017 11:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)
תגובות: 165
צפיות: 25286

Re: להקים שם על נחלתו

יתר10 כתב:
מחולת המחנים כתב:פירוש רש"י על מס' אבות - היעב"ץ טען בשם הגדולים שאינו לרש"י, אך הרב חיד"א הביא בשם הגדולים שכבר הטור כתבו בשם רש"י, ויש עמי כמה הוכחות שמן הנראה שהוא מרש"י.

מדור 'דברי סופרים'


ע"ע בזה בהקדמת הרב פרג לבית הבחירה לרבינו המאירי עמ"ס אבות
על ידי משה פרץ
ד' ספטמבר 27, 2017 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

עוד חידה: דבר מאכל, ולפעמים תרופה, ובנו חכם גדול בתורה.
על ידי משה פרץ
ד' ספטמבר 27, 2017 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

עוד חידה: היכן רמוז ה'וירוס' בדברי חז"ל? אולי "כסא דחרשין ולא כסא דפושרין" (ב"מ כט: , חולין פד:) טוב לשתות כוס של מכשפות ולא לשתות כוס של מים פושרין שרעים הם לגוף [משום שמים שלא רתחו כל צרכן מלאים בחיידקים חיים (שהם מתרבים בחימום), משא"כ אם רתחו החיידיקים מתו] לא מתאים עם ש...
על ידי משה פרץ
ד' ספטמבר 27, 2017 11:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם נבוכנצר היה יהודי?
תגובות: 47
צפיות: 7819

Re: האם נבוכנצר היה יהודי?

דרך אגב, גם כורש השני בנו של אחשורוש מאסתר, היה יהודי. וצ"ע דבגמ' ראש השנה דף ג' מבואר שהוא ממלכי אומות העולם [ואין לומר כיון ששלט על גויים מונים לו מתשרי שהרי הגמ' אומרת שמלך גוי כשר מונים לו מניסן]. ממ"נ לא היה כשר, שאם היה כשר, בכל מקרה (אפילו גוי), היו מונים לו מניסן. זכורני שבספר מאו...
על ידי משה פרץ
ד' ספטמבר 27, 2017 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם נבוכנצר היה יהודי?
תגובות: 47
צפיות: 7819

Re: האם נבוכנצר היה יהודי?

ושמוע שמועה שמעתי (ממקור נאמן ביותר) שכן אומרים על צורר היהודים החדש ועד כמה שהדבר נשמע אבסורד,הזוי ודמיוני שאחמדניג'אד יהודי.. אך לא אגרור תגובות מתרעמות ואחסוך מכם מידע זה.. אם תשימו לב, כל האנשים הגרועים בעולם מצואים בהם שהם יהודים, אף על המן של דור הקודם היו שרצו למצוא בו מקורות יהודיים, מאוד י...
על ידי משה פרץ
ד' אוגוסט 30, 2017 10:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

עוד חידה: היכן רמוז ה'וירוס' בדברי חז"ל?
על ידי משה פרץ
ד' אוגוסט 30, 2017 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש ענין להקדים אכילת פרי שמוזכר בתורה?
תגובות: 41
צפיות: 5786

Re: האם יש ענין להקדים אכילת פרי שמוזכר בתורה?

מה שהביא איש ספר בשם הג"ר שריה דבליצקי שתמה על הגרעק"א שהעתיק מא"ר על ר"ה, וכתב שלא נמצא לא בא"ר ולא במהרי"ל. תמוה מאד דנמצא בא"ר להדיה כפי שאביא. ערד-עפיל2.JPG וגם במהרי"ל על ר"ה נמצא, אך שם כתב קישואין (שהם מלפפונים שלנו), והא"ר העתיק ערד-עפיל כי ...
על ידי משה פרץ
ד' יולי 05, 2017 7:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

עוד חידה: היכן מצינו כלי תחבורה שיש בו מיתרונות הסוס והחמור יחדיו. פ(ו)רד? מקורי! עוד אופציה: איתא בזבים (פ"ד מ"ז) שמשענת הסוס על רגליו (והיינו שכוחו ברגליו, כמו שביאר באליה רבה שם), ומשענת החמור על ידיו. ועי' בתוספות יום טוב שם ובהגהות הגר"א (שבת צג ע"ב). ובמכונית 4 על 4 יש בה ...
על ידי משה פרץ
ד' יולי 05, 2017 6:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

עוד חידה: היכן מצינו כלי תחבורה שיש בו מיתרונות הסוס והחמור יחדיו.
על ידי משה פרץ
ד' יולי 05, 2017 5:53 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי מרדכי עבאדי מחאלב, בעל שו"ת מעין גנים
תגובות: 2
צפיות: 973

Re: רבי מרדכי עבאדי מחאלב, בעל שו"ת מעין גנים

הגאון הנ"ל היה איש האשכולות ובעל חן מיוחד. היה לו ידיד מאירופה, רבי אלתר נח כהן צדק שביקר בחאלב, והתיידדו מאוד, ויחדיו עלו לירושלים וחיברו ספר משותף. וכעת גם שאלה וגם העמדת תיקון טעות. שאלה האם ידוע איזה ספר חיברו השנים? העמדת תיקון טעות בכל לוחות השנה שראיתי, מתעדים את פטירתו בג' סיון (תרמ&qu...
על ידי משה פרץ
א' ינואר 15, 2017 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

טריד בגירסיה כתב:
משה פרץ כתב:אוכלים אותו ואותיותיו מתחלפות

כבש\כשב


משה פרץ כתב:עוד חידה:
אוכלים בו ואותיותיו מתחלפות, אוכלים אותו ואותיותיו מתחלפות, מה הם?


אוכלים בו ואותיותיו מתחלפות: איתא בשבת (צב ע"ב) "במלגז". וכ' במסורת הש"ס: פי' מזלג, ע"ד חילוף האותיות, כמו כבש כשב. מוסף ערוך. ע"כ.
על ידי משה פרץ
ו' ספטמבר 09, 2016 6:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

עוד חידה:
אוכלים בו ואותיותיו מתחלפות, אוכלים אותו ואותיותיו מתחלפות, מה הם?
על ידי משה פרץ
ו' ספטמבר 09, 2016 6:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הבנים בליל שבת
תגובות: 10
צפיות: 1689

Re: ברכת הבנים בליל שבת

ע"ע בזה בקובץ טללי אורות גליון ח מקורות בזה. וראיתי להרב דב ליאור בתשובה שכתב שלא להפסיק בזה בין קידוש לסעודה. וכ"כ הרב דינר בקובץ מים חיים (גליון רצו). אולם לפי המבואר בקונטרס הפסקים ובספר אהלי שם על הש"ע ח"ה שכל נוסח קבוע אין בו משום הפסק (וע"ע במש"כ בזה הרב יהונתן לו...
על ידי משה פרץ
ג' ספטמבר 06, 2016 7:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

לייטנר כתב:
מנצפך כתב:
משה פרץ כתב:אוסיף בזה חידה א':

מצינו מות ביד לשון. היכן יש מות ביד פה?

?

פיך ענה בך וכו'


יישר כח!
עוד תשובה: מות וחיים ביד לשון כמאה"כ במשלי (יח כא), ושם תולעת התאנים הוא 'פה', וסכנת מוות לאוכלה, כדאיתא בשבת (צ ע"א).
על ידי משה פרץ
ב' אוגוסט 22, 2016 5:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 3234
צפיות: 490327

Re: אשכול אביעה חידות

אוסיף בזה חידה א':

מצינו מות ביד לשון. היכן יש מות ביד פה?
על ידי משה פרץ
ו' אוגוסט 19, 2016 10:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ תורני פרי תפארת
תגובות: 1
צפיות: 869

Re: קובץ תורני פרי תפארת

במש"כ בעמוד נא דתרי רבי ירמיה הוו - כ"כ בתוס' קדושין (מו ע"א ד"ה נראין) [ועי' תוס' יא ע"ב ד"ה יתיב], באר שבע (דף צב ע"ב), קיצור כללי התלמוד (שבסוף מסכת ברכות, דפוס וילנא דף מו ע"ג ד"ה אלו, ובע"ד), שו"ת חוט השני (סימן יח), מצפה איתן (בכללים שבסוף...

עבור לחיפוש מתקדם