מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 355 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צעיר_התלמידים
ה' פברואר 20, 2020 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסכת תפילין
תגובות: 10
צפיות: 1663

מסכת ספר תורה ויחסה למסכת סופרים

מס' סופרים נכתבה בא"י בזמן הגאונים המוקדמים. הרא"ש (הל' ס"ת סי' י"ג) כתב ד"מסכת סופרים נתחברה בדורות אחרונים". ובברכ"י (או"ח סי' תקפ"ב אות ז') האריך בזה, ומסיק ד"משמע קצת דסבר הרא"ש דמסכת סופרים נתחבר[ה] בימי הגאונים". ואמנם מצאתי שדעת הרמ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' פברואר 18, 2020 10:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?
תגובות: 26
צפיות: 613

Re: להיכן נעלם יום כיפור בימי עזרא ונחמיה?

אם היתה נשאלת שאלה עניינית הייתי מנסה לענות. אבל האשכול הפך לבתי קרקסאות, אז אקבל שכר על הפרישה. וחבל שהתערבתי מעיקרא. אני חשבתי על רעיון אחר שהרי כידוע משפירש נחום איש גמזו/נחמיה העמסוני מלדרוש כל אתין שבתורה עד שבא ר ' עקיבא את לרבות תלמידי חכמים, לא היו יראים מהתלמידי חכמים שמהדור הקודם, וממילא ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' פברואר 18, 2020 9:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: תורה רובה על פה ומיעוטה כתב
תגובות: 10
צפיות: 1283

Re: תורה רובה על פה ומיעוטה כתב

עמודי אור.GIF ובזה ביארתי פעם מה שאמרו בתלמוד יבמות דף עב עמוד ב בתר דנפק א"ל רבי יוחנן לר"ל ראיתי לבן פדת שיושב ודורש כמשה מפי הגבורה א"ל ר"ל דידיה היא מתניתא היא היכא תנא ליה בתורת כהנים נפק תנייה בתלתא יומי וסברה בתלתא ירחי. שר' יוחנן לא כל כך החזיק מלימוד דרך מדרשי ההלכה, וע...
על ידי צעיר_התלמידים
א' אוגוסט 18, 2019 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 391
צפיות: 29756

Re: יהדות אתיופיה

הרע"י זצ"ל לא טוען שיש לו איזושהי ראיה משלו על יהדותם של יהודי אתיופיה, וכל סמיכתו היא על הרדב"ז: שו"ת יביע אומר חלק ח אבן העזר סימן יא: ...'לכן באתי למסקנא שהפלשים הם צאצאים לשבט מישראל שהדרימו לכוש, ו אין כל ספק שהגאונים הנ"ל שקבעו שהם משבט דן חקרו ודרשו והגיעו למסקנא זו ...
על ידי צעיר_התלמידים
א' יולי 21, 2019 5:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 20525

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

אם כבר מדברים על 'כאילו' כופרים, אודיע צערי על אפיקורוס מהודר. יש אחד בשם יאיר זקוביץ שמומחה גדול בהבנת המקרא, ומחדש חידושים רבים ויפים. דא עקא שהבנאדם הינו אפיקורוס לכו"ע, והדבר מבצבץ מבין השיטין בכתביו. חבל על דברי תורה טובים המונחים באשפה. יש לי יצה"ר גדול ללקט את החידושים מתוך כתביו, ...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' יוני 20, 2019 11:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 2299

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

תשובתי: חז"ל לא קבעו שההלכה חלה גם על מציאות אחרת וגם לא שאינה חלה, אלא הם מדברים "מתוך" מציאות מסויימת. הם מכירים מצב בו "אשה אין דרכה לכבש" נקודה. כל דיון על מציאות אחרת הוא היפותטי לחלוטין ואינו נכלל בכוונת הדרשה של חז"ל. הם במפורש אינם מכירים אפשרות אחרת: הלא הם הכ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' פברואר 04, 2019 7:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 454
צפיות: 37307

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

ובמילים אחרות [בשפת הלומדע'ס]: גדר החיוב הוא הוצאת עין, אלא שהתורה קבעה שייתן כופר תמורת עיקר החיוב. וכעי"ז כתב הגר"ח בהלכות טוען ונטען: הגר''ח.JPG החכם שהראני את דברי הגר"ח הוסיף להראות לי את דברי הגרי"ז אשר כתב ממש כעין דברינו, וזה לשונו (במכתב עמ' 160) במש"כ לדון דבחובל ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' אוקטובר 30, 2018 2:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו
תגובות: 94
צפיות: 15502

Re: יחס החזו"א לרב עמיאל וספריו

מה היה היחס בין החזו"א לר 'ראובן כץ?
על ידי צעיר_התלמידים
ד' אוגוסט 01, 2018 10:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 7197

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

אתה וגם ר' נדל, די צודקים. אבל האבל גדול מאד, יש הבדל אחד. כל עוד אותו תלמיד חכם לא פזל מספיק החוצה הוא יכול לשמר את המבט ההלכתי, את צורת ההתנהלות של ההלכה. זו שלא מוטרדת ממה שאומרים הרופאים על הטריפה הבוטניקאים על החרין האקדמאים על התכלת ועל שיעור חזון איש. וגם אם פוזל החוצה ומצליח להשאיר את החייץ...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' אוגוסט 01, 2018 10:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 7197

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

למנוע טעות אינני מתכוון שהמבט התורני ח"ו מעונין לרמות אותך להוליך אותך שולל ולהרוס לך את המידע על האמת המדעית. אבל בשביל להתנהל בצורה מסורתית ולקרוא סוגיא ולפסוק הלכה במשקפים של פוסק קלאסי, אתה צריך להתעלם מהשיקולים האלו, לפחות ללבוש משקפי תלת מימד תורתיים. מקווה שהובנתי מספיק. אינני יודע מה ז...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' יולי 31, 2018 12:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 7197

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

מודל ב: גם תלמיד חכם, אבל קצת יותר 'מודרני', גם הוא יודע ללמוד, ויש לו מה למכור, אבל הוא לא חניוק גדול, לא הכי שקוע ולא הכי ירא, מחובר גם לעוה"ז פה ושם, איש העולם הגדול. מחשב עם כל התוכנות, וכיסא משרדי מסתובב. (מה, לכתוב שמות גם כאן? הגזמתם!). לצערי, נמתח כאן הקשר הרדוד בין יראת שמים לאי אינטל...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' יולי 31, 2018 11:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 7197

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

ברצוני להתייחס לטענה השניה של הרב נדל, (דהיינו לא בסוגיית ה'התחברות', כי אם) בסוגיית פסיקת ההלכה על פי ניהוגי כלל ישראל ונקיטת החכמים, ולא ע"פ האמת ההיסטורית, יעויין ערך חריין וכדומה. אני מצרף רשימה שהתחלתי לכתוב פעם, והוספתי בה קצת כעת בהתאם לסוגייתינו. הרוצה לברבר ירחיק מחקריו אתה וגם ר' נדל...
על ידי צעיר_התלמידים
א' יולי 29, 2018 2:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 267
צפיות: 26712

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

מרתק לראות איך הרב נדל הצליח לסחרר ולהכניס לכזה עירבול, תוך כדי שהוא מכניס דיוויזיה של סוסים טרויאנים לשירותם של מטילי התכלת. וקו ירוק מחרה מחזיק אחריו. האם זו שפה של תלמיד חכם? הרי ברור שעל דברים חמורים הרבה פחות התרחקו מאביו. הנושא העמוק של שאלת התכלת יסודו בכך שכל ענינו נעוץ במבנה הפורמלי של ההלכ...
על ידי צעיר_התלמידים
ג' יולי 24, 2018 12:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 21
צפיות: 2747

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

לגבי דיני איסור והיתר ידוע שיש על זה בבכור שור המובא בפ"ת יור"ד סימן קכז, והפשטות שמותר ואין שייך לכל מה שאסרו חכמים מפני מראית עין. לגבי דיני ממון שמעתי פעם בשיעור בפוניבז' מהר' אשר דויטש שיש בחת"ס באיזה מקום שמכלל העשה להעמיד שופטים ושוטרים גם להתייחס לפסיקה שלהם, ולא לעבור על דבריה...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 6:35 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 28
צפיות: 3891

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

לא הבנתי, הראשונים שהבינו שאין ספירה דאוריתא בזה"ז זהו משום שהבינו שהספירה הוא חלק מסדר המצוות המתמשך והמורכב מהבאת העומר ספירה והקרבת הלחם, ולא בגלל שטכנית אין מהיכן לספור. ומנין שיש כאן סדר מצוות אחד? כי התורה אמרה לספור "מיום הביאכם", ולפי הבנה זו אם לא הבאתם אין כאן מצוה. ואם כן ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 6:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 609
צפיות: 75962

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

אוצר החכמה כתב:ויד ובהרד הוא תיאור של מולד בזמן מסוים כלומר קביעת עובדה. אני דיברתי על שיטות החישוב שאם הן שקולות הן שוות.

פיך הכשילך כי בהרד איננו עובדה שהרי העולם עדיין לא נברא.
ויד וכן בהרד וכן גם שנה שלפניהם וכן שנה שאחריהם וכו' הם שיטות חישוב וכיון שהן שקולות הן שוות.
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 6:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 609
צפיות: 75962

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

לא ירדתי לעומק הטענה שלך בעניין הדברים המביאים לאותה תוצאה. במתימטיקה מקובל ששתי נוסחאות שתמיד יביאו לאותה תוצאה הן שקולות כלומר היינו הך. כך שאם כוונתך ששני החישובים יביאו תמיד לאותה תוצאה כיון שמדובר כאן בנושא חישובי אז זה זה בכלל לא מחלוקת אלא שתי דרכים להגיד ממש את אותו דבר. זה בדיוק מה שכתבתי....
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 6:04 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 28
צפיות: 3891

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

עיקר השאלה לא ברורה כלל, גם ספירת היובל בפשטות לא מעכבת בקידוש שנת היובל. ולענ"ד נראה שעיקר השאלה שלכם בנויה על ערבוב בין שתי הבנות שיכולות ליפול בקריאת הפסוק הנידון. אם אנחנו מבינים את ספירת העומר כזאת שאמורה לקבוע את תחולת חג השבועות, זאת אומרת שהאדם פועל ויוצר את הספירה בימים, זה אולי פשוטו...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 609
צפיות: 75962

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

וכעת אכתוב את דעתי, לא כהשגה על דבריך שהכל מודים בהם אלא כניתוח ופרשנות. מסורת העיבור כפי שעלתה בספרי אחרוני הגאונים וראשוני הראשונים ושעליהם אנחנו מסתמכים בחישוב הלוח כללה את החשבון כבנוי על מולד העיקר הספציפי הזה, וזה עדיין לא אומר שכך נתקבלו הדברים כצורתן מהלמ"מ, אלא יש לומר שאינה אלא שיטת ח...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'
תגובות: 33
צפיות: 3173

Re: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'

האם תיאור המצב שאני מגולל כאן לא נותן תחושת החמצה שאותם מחברים ידעו את כל המקורות ולא שולחים אותו אף לאחד מהם? האם זה לא החמצה שכולם יתחילו ללמוד את הנושא מראשיתו? ולא, אינני יכול להחזיר את הגלגל אחורה, וגם אינני יכול לשנות את הדור, אבל עדיין תחושת ההחמצה מקהה בגרוני, ועליה אני כואב! רוב כותבי ההיס...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'
תגובות: 33
צפיות: 3173

Re: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'

בעקבות התגובות: האם עקב כך לא עלה לכם אי פעם תחושה של החמצה? והאם אתם לא מתייאשים מראש כשאתם באים לעסוק בנושא היסטורי חדש לכם ואתם חשים את התחושה שתיארתי כאן? והאם פיתחתם איזה שהוא דרך וצורה לגילוי המקורות הראשונים? מה הכוונה ''החמצה''? האם האנושות יכולה להיות יודעת כל? העבר אין, העיצוב של תפיסת הע...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 609
צפיות: 75962

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

וח אדזט מונים מימי בראשית פירושו שכשתחלק 5776 ל 19 יצא לך 304 מחזורים שלמים (שנת תשעו סיימה מחזור של 19 שנות עיבור השנים), כלומר שתחילת מחזורי העיבור נמנים מבריאת העולם, אע"פ שככל הנראה הם הומצאו רק באזור זמנו של הלל הנשיא, (אם כי הגאונים סברו לא כך ואכ"מ). גם המילים האלה פשוט לא מובנות. ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 609
צפיות: 75962

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

וכך גם לענין ויד, שחושב לאחור באיזה שהיא תקופה, וגם אם נטען שהוא הלכה למשה במצרים, הרי שההלכה הזאת נתנה כנראה את העיקר למנין המולדות ביחס לחודש ניסן של היציאה. גם המשפט הזה בעיני חסר הבנה. מדובר על חישוב המולד האמצעי (הממוצע) וחישוב שכזה לא משנה מאיזה נקודה אתה מחשב לאיזה נקודה. מה שנוגע לענינינו ה...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'
תגובות: 33
צפיות: 3173

Re: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'

בעקבות התגובות: האם עקב כך לא עלה לכם אי פעם תחושה של החמצה? והאם אתם לא מתייאשים מראש כשאתם באים לעסוק בנושא היסטורי חדש לכם ואתם חשים את התחושה שתיארתי כאן? והאם פיתחתם איזה שהוא דרך וצורה לגילוי המקורות הראשונים? מה הכוונה ''החמצה''? האם האנושות יכולה להיות יודעת כל? העבר אין, העיצוב של תפיסת הע...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 5:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 609
צפיות: 75962

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

אני לא יודע מה אתה יודע על לוח השנה אבל המשפט שלך חסר פשר. בכל 19 שנה מחזור חמה ולבנה משתווים (כמעט) אם עשו 7 שנים מעוברות. כל דרך שהיא שבה עשו עיבורים ודאגו שייצא האביב בזמנו תתן את אותה תוצאה. בזמן חז"ל כשהיו קובעים את העיבור לפי שיקולים שונים כמבואר בגמרא בסנהדרין לא היה העיבור דווקא בגוח א...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 4:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 609
צפיות: 75962

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

רציתי להבהיר נקודה שהיא פשוטה לענ"ד. המנין שאנו מונים הוא המקובל בידינו ועל המניין הזה אנו מבססים את חישוב המועדות שקבע הלל כלומר את השנים מימי עולם. כך שאיני מבין איך מי שמאמין בקבלתינו יכול לחשוב שהחישוב היווני צודק. (אפילו אם ימציא איזה תירוץ למה הגמרא אומרת 420 במקום 580) אז מה. יש לנו קוש...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 4:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 609
צפיות: 75962

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

לא חסר בראשונים ובאחרונים תאוריות על הזמן של מולד העיקר האמיתי, שנה לפני או אחרי ויד זה הכל אותו מולד בתוספת או חסרון ד"ח תתע"ו. ברור אבל הכל מחושב לאחור, העיקר שויד כמספר מדויק איננו משהו עיקרי [גם בלי להכנס לתאוריות של חוקרי הלוח על עיגול לשעה שלימה], ומצידי תחשב לאחור מאתים שנה או אלפי...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 4:23 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת
תגובות: 28
צפיות: 3891

Re: קביעת חג השבועות בזמן שאין ספיה"ע מה"ת

שלום לכל חכמי אתרא הדין, לדעת הרבה ראשונים, ספירת העומר בזה"ז דרבנן, לפי שלדעתם ספירה דאורייתא תלויה בהקרבת העומר ומתחילה רק מיום הביאכם בפועל. לשיטתם יש לשאול מדוע יו"ט של שבועות הוא מן התורה בזה"ז. הלא קביעות זמנו של חג השבועות היא ביום החמישים לספירה, ולכאורה אם אין ספירה מה"...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'
תגובות: 33
צפיות: 3173

Re: צדוקים בייתוסים קראים שומרונים וכו'

אבקש לעלות מעט מן התסכול שאני חווה בימים האחרונים - ולאו דווקא. לפני כמה ימים העליתי כאן בקשה לקבלת מראי מקומות לחומר על הצדוקים, בייתוסים קראים ושומרונים. את המקורות בתלמוד אני מכיר היטב, אולם אני חיפשתי ידע היסטורי נרחב יותר, מתוך עדיות קדמוננו מאותה התקופה, ובזהירות יתירה גם מתוך עדיות הקראים עצ...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 4:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 609
צפיות: 75962

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

רציתי להבהיר נקודה שהיא פשוטה לענ"ד. המנין שאנו מונים הוא המקובל בידינו ועל המניין הזה אנו מבססים את חישוב המועדות שקבע הלל כלומר את השנים מימי עולם. כך שאיני מבין איך מי שמאמין בקבלתינו יכול לחשוב שהחישוב היווני צודק. (אפילו אם ימציא איזה תירוץ למה הגמרא אומרת 420 במקום 580) אז מה. יש לנו קוש...
על ידי צעיר_התלמידים
ב' מאי 07, 2018 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 609
צפיות: 75962

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

השעיר החיי כתב:ומה נעשה שאף רב שמנה שנים לחורבן לא ידע מהמהלך הזה?

מאיפה הבאת את השטות הזאת?
אנחנו עושים שמיטה על סמך ההכרעה הזאת.
על ידי צעיר_התלמידים
ו' מאי 04, 2018 8:58 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פסח שני - חג מצות שבעת ימים!!
תגובות: 7
צפיות: 1159

Re: פסח שני - חג מצות שבעת ימים!!

איש לוי כתב:
צעיר_התלמידים כתב:
איש לוי כתב:האם מישהו מכיר חי' כזה בשאר הספרים, דפלא הוא שדין כזה לא נכתב עד לאו"ש.

ספר קטן יש לי בביתי ודברי הימים שמו, ושם הוא נכתב - לדברי המש"ך.

לא הבנתי את דבריך. (אם כוונתך למה שעשו ישראל בזמן חזקיהו וכמבו' בדה"י שם היה עיבור של ניסן)

לא הבנתי את דבריך, זהו מחלוקת תנאים בסנהדרין.
על ידי צעיר_התלמידים
ב' אפריל 30, 2018 7:35 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פסח שני - חג מצות שבעת ימים!!
תגובות: 7
צפיות: 1159

Re: פסח שני - חג מצות שבעת ימים!!

ראיתי חידוש בדברי המשך חכמה בפרשת פנחס, שדייק מן הפסוקים בפרשת אמור ובפרשת פנחס, שבאופן שרוב ישראל יעשו פסח שני (וכה"ג שהיו טמאים בטומאת זב/מצורע לאפוקי טומאת מת- או באופן שיבנה ביהמ"ק בין פסח ראשון לשני) אז יהיה חג מצות שבעת ימים. ומה שאמרו בפסחים דפסח שני מצה עמו בבית, הוא רק במיעוט ישר...
על ידי צעיר_התלמידים
א' אפריל 29, 2018 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור מצוות תלמוד תורה
תגובות: 6
צפיות: 865

Re: שיעור מצוות תלמוד תורה

אתה כתבת כמה דברים: א. יש חלק מסוים שזהו עיקר התורה שבעל פה. וזה חלק מוגדר. ואפשר להקיפו, ולא על זה נאמר שלתורה אין סוף. (הדברים מבוארים היטב בשלחן ערוך הרב. והוא קורא לחלק זה 'משנה'). ב. לחלק זה יש חשיבות גדולה יותר. ג. לחלק זה יש קדימה בלימוד. אני המלצתי לך לבסס יותר את הסעיף ג. לי, למשל, זה לא ב...
על ידי צעיר_התלמידים
א' אפריל 29, 2018 2:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור מצוות תלמוד תורה
תגובות: 6
צפיות: 865

Re: שיעור מצוות תלמוד תורה

ולכאורה מבואר שמלבד חומר הענין ללמוד קודם כל ההלכות המצויות שלא יכשל במעשה שזה עיקר מצוות תלמוד תורה, הנה גם ביחס ללימוד לשם ידיעת התורה בעלמא יש קדימות בסיסית להכרת כלליות ה'תורה שבעל פה' לפני חלק ה'תלמוד' ופלפול החכמים. והנה אצל כלל הלומדים עכ"פ בדורינו אין מושג כזה כלל, ואין שום שאיפה לפעול...
על ידי צעיר_התלמידים
ד' אפריל 25, 2018 5:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור מצוות תלמוד תורה
תגובות: 6
צפיות: 865

שיעור מצוות תלמוד תורה

פשטות דברי הרמב"ם שחובת לימוד התורה כוללת את עיקר 'תורה שבעל פה' המצויה בידינו כלומר התלמוד בבלי, או לפחות קיצורו בהשמטת השקלא וטריא וכפי שתיקן הרמב"ם עצמו בחיבורו, וזה עיקר מצוות תלמוד תורה, ולאותה תורה יש את אותו היקף מסוים ומוגדר שבכח בן איש להקיפו, וכך מבואר להדיא גם בסוגיא דתלמוד תורה...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 19, 2018 3:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1731
צפיות: 329485

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

ושאלו מה הדין דסוטה ספק האם מתייבמת או לא, (משנה מפורשת בסוטה) הכוונה לספק סוטה? וכך סיפר לי שבעבר עשה מעשה כזה עם אחד מגדולי תלמידי מיר בחו"ל ובשנחאי שהיה עילוי גדול, וכל הזמן היה אומר לו למה אינו לומד כדרך שלומדים בישיבות וכו', ופעם כשלמדו יציאות השבת בישיבה של אותו גאון שאלו רבינו שמבואר בת...
על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 19, 2018 3:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השערה חדשה: זיהוי ארץ עוץ עם השבטים הגותיים
תגובות: 2
צפיות: 603

Re: השערה חדשה: זיהוי ארץ עוץ עם השבטים הגותיים

לענ"ד פשוט דברי הראב"ד אינם מוכיחים כלל שחפץ לטעון שעוץ המדוברת היא זו המקראית, אלא בא לחדש חידוש לשוני ולנקוב בעברית את שם השבטים האלו כשבטי עוץ, תופעה ידועה ונפוצה כמו לשון כנען לסלבית העתיקה (ואולי אף צוענים לבני הרומה).
על ידי צעיר_התלמידים
ה' אפריל 19, 2018 1:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 53959

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

נראה לי שזו שאלה לגיטימית לחלוטין (אף כי התשובה, לדעתי, פשוטה. וכפי שכבר כתבתי: התורה התכוונה לדין אחד מוגדר. ולכן בית דין ב' יכולים רק לחלוק על בית דין א'. אבל לא יכולים לומר שפעם היה כך ועכשיו זה אחרת) כמו שכתבתי לעיל אפשר לטעון שכל דור רשאי לדרוש את המקרא כעונה על השאלות של דורו ובצורה אחרת מהדו...

עבור לחיפוש מתקדם

cron