החיפוש הניב 1358 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הא לחמא עניא
ו' דצמבר 14, 2018 10:03 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים
תגובות: 14
צפיות: 915

Re: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים

אספקלריא כתב:נדמה לי שבאחד מקבצי "עלי זכרון" כתוב על צאצאי הגרש"ז משאמלויא (משני הזיווגים).

איפה אני מוצא זאת?
על ידי הא לחמא עניא
ה' דצמבר 13, 2018 9:21 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים
תגובות: 14
צפיות: 915

Re: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים

שכויח גדול על המידע היפה.
באחד מספריו שהו"ל מחדש מופיעים שמות צאצאיו? בניו ונכדיו?
על ידי הא לחמא עניא
ד' דצמבר 12, 2018 5:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים
תגובות: 14
צפיות: 915

Re: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים

המדובר בהרב חיים צבי בן ר' יהושע בן הגה"ק משימלויא זה שהוציא בעבר כל ספרי החיד"א, ומכר את הזכות אני מכירו אישית היטב, הוא גר כהיום בוויליאמסבורג ברוקלין הוא כבר איש זקן וחולה, וכלוא בבית כמעט כל היום, ואינו יוצא רק לפעמים לתפלות אם אתה צריך ממנו משהו, אתן לך את פרטיו באישי כמה בנים היו לו...
על ידי הא לחמא עניא
ד' דצמבר 12, 2018 5:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9655
צפיות: 705063

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
הא לחמא עניא כתב:ספר באר מים חיים לרבינו חיים בן בצלאל [אחי המהר"ל מפראג] פרשת ויגש על הפסוק אל תרגזו בדרך.

שכויח גדול ותודה רבה.
על ידי הא לחמא עניא
ג' דצמבר 11, 2018 6:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9655
צפיות: 705063

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר באר מים חיים לרבינו חיים בן בצלאל [אחי המהר"ל מפראג] פרשת ויגש על הפסוק אל תרגזו בדרך.
איני יודע בדיוק איזה עמוד זה, אך דחוף לי אמרות קדשו על פסוק זה.
בתודה מראש לכל המסייעים.
על ידי הא לחמא עניא
ג' דצמבר 11, 2018 6:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים
תגובות: 14
צפיות: 915

Re: הרב חיים צבי עהרנרייך ירושלים

גימפעל כתב:כמדומי שיש מחסיד קארלין סטאלין שמיוחסים כנכדיו.

לצורך ענין מסוים אבקש לידע אם יש לך יותר פרטים על הקשר של משפחת עהרנרייך להרב משימלויא.
בתודה מראש.
על ידי הא לחמא עניא
ה' דצמבר 06, 2018 12:46 pm
פורום: חנוכה
נושא: ברכת שהחיינו - על מציאת פך השמן
תגובות: 11
צפיות: 1100

Re: ברכת שהחיינו - על מציאת פך השמן

ז"ל הארחות חיים לרבי אהרן הכהן מלוניל seferid_23994_page_230.jpg ומבואר מדבריו לכאורה חידוש עצום, שברכת שהחיינו בזמנינו היא על מציאת פך השמן בזמנם, ולכן אין מברכים כל לילה שלא היה בשמן דבר שהתחדש בכל לילה רק נעשה בו נס שהספיק, ואולי שכך תיקנו לברך כמו שהם בירכו, והוא חידוש עצום שמא אחד מהחברים...
על ידי הא לחמא עניא
ה' דצמבר 06, 2018 12:43 pm
פורום: חנוכה
נושא: האם יש ענין להגיד לאנשים להסתכל בנרות החנוכה שהדלקתי?
תגובות: 5
צפיות: 827

Re: האם יש ענין להגיד לאנשים להסתכל בנרות החנוכה שהדלקתי?

שהדלקתי נרות, האם יש עניין להגיד לכמה שיותר אנשים שיסתכלו בחנוכיה שלי? האם כל יהודי שמסתכל בחנוכיה שלי מקיים מצוה פרסומי ניסא? והאם אני מקיים יותר פרסומי ניסא שיותר ויותר אנשים מסתכלים בחנוכיה שלי? או ברגע שהדלקתי במקום טוב קיימתי המצוה ואין שום מעלה ויתרון בדבר, וזה רק בזבוז זמן שלי ושל אחרים? שמע...
על ידי הא לחמא עניא
ה' דצמבר 06, 2018 12:39 pm
פורום: חנוכה
נושא: שמן זית, חיסרון בהדלקה? מאמר הרב דנדרוביץ להורדה
תגובות: 1
צפיות: 545

Re: שמן זית, חיסרון בהדלקה? מאמר הרב דנדרוביץ להורדה

כדאי לעבור על המאמר הנפלא של הרב דנדרוביץ המקיף בעיון נפלא את הענין עד כמה צריכים הנרות לדלוק, והאם יש ענין שידלקו כמה שיותר.
דבר בעתו מה טוב להתענג מענינא דיומא.
על ידי הא לחמא עניא
ה' דצמבר 06, 2018 12:36 pm
פורום: חנוכה
נושא: פרסומי ניסא
תגובות: 4
צפיות: 492

Re: פרסומי ניסא

האם מי שעושה יותר פרסומי ניסא מקבל יותר שכר על מצוות חנוכה או שזה רק טעם המצוה. יש משמעות מלשון הגרש"ז אויערבאך דפרסומי ניסא כל כמה שמפרסמים יותר מקיימים יותר את המצוה, ולפ"ז ודאי שיקבל שכר על ריבוי הפרסום. ותו, באז נדברו כתב להצדיק מנהג חב"ד ולהתיר אפילו בברכה כשמדליקים בככרות העיר,...
על ידי הא לחמא עניא
ה' דצמבר 06, 2018 12:20 pm
פורום: חנוכה
נושא: מחקירות הגר"א גנחובסקי זצ"ל לחנוכה ששמעתי מפ"ק
תגובות: 5
צפיות: 970

Re: מחקירות הגר"א גנחובסקי זצ"ל לחנוכה ששמעתי מפ"ק

בספר פרדס יוסף החדש לחנוכה [מהרב רבינוביץ] מביא חקירה מעניינת למי שיצא מבית הכסא בזמן הדלקת הנרות, מה יברך קודם, ברכת אשר יצר או יקדים נרות חנוכה ואח"כ ברכת אשר יצר.
דו"ד באופן נפלא ויפה.
על ידי הא לחמא עניא
ה' דצמבר 06, 2018 12:18 pm
פורום: חנוכה
נושא: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?
תגובות: 18
צפיות: 2589

Re: מצות הדלקת נר חנוכה - מצוה שבגופו?

הגאון המפורסם רבי יהושע מנדל ארנברג זצ"ל מת"א בספרו שו"ת דבר יהושע ח"ב סימן צ"א מוכיח דמצות הדלקת נר חנוכה הוא חובת גברא.
התשובה הזו נכתבה באריכות ובמתיקות נפלאה. [הוא ג"כ דן שם בגדר ברכת שהחיינו בחנוכה, ואכמ"ל]
על ידי הא לחמא עניא
ה' דצמבר 06, 2018 12:16 pm
פורום: חנוכה
נושא: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו
תגובות: 14
צפיות: 320

Re: נוסח הנרות הללו; מקום אמירתו וביאור הכפילות שבו

מקור נוסח 'הנרות הללו' שהובא בטור ובשו"ע (סי' תרעו) ובכל הראשונים הוא ב מסכת סופרים פ"כ ה"ד, וכך איתא שם: כיצד מברכין, ביום הראשון המדליק מברך שלש, והרואה שתים. המדליק אומר, ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציונו להדליק נר של חנוכה, ו מתנה ואומר, הנירות האילו אנו...
על ידי הא לחמא עניא
ה' דצמבר 06, 2018 12:13 pm
פורום: חנוכה
נושא: מי חיבר את הפיוט ועל הניסים
תגובות: 14
צפיות: 1721

Re: מי חיבר את הפיוט ועל הניסים

הנוסח 'בימי מתתיהו' מעורר תהיות: ראשית, ההפלגה במלים בהזכרה הנאמרת בתפלת העמידה, שבה כל תיבה מדודה, שקולה ומנויה. ועוד, הסיום 'וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ בָנֶיךָ לִדְבִיר בֵּיתֶךָ וּפִנּוּ אֶת הֵיכָלֶךָ וְטִהֲרוּ אֶת מִקְדָּשֶׁךָ וְהִדְלִיקוּ נֵרוֹת בְּחַצְרוֹת קָדְשֶׁךָ וְקָבְעוּ שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּ...
על ידי הא לחמא עניא
ה' דצמבר 06, 2018 12:11 pm
פורום: חנוכה
נושא: נצחיות ימי החנוכה
תגובות: 9
צפיות: 222

Re: נצחיות ימי החנוכה

אינני יודע אם זה מן העניין, אבל בגמרא בר"ה יח: משמע שהיה צד לבטל את חנוכה יחד עם כל מגילת תענית עד ש: "מעשה וגזרו תענית בחנוכה בלוד וירד ר''א ורחץ ורבי יהושע וסיפר ואמרו להם צאו והתענו על מה שהתעניתם א''ר יוסף שאני חנוכה דאיכא מצוה א''ל אביי ותיבטיל איהי ותיבטל מצותה אלא אמר רב יוסף שאני ...
על ידי הא לחמא עניא
ג' דצמבר 04, 2018 1:40 pm
פורום: חנוכה
נושא: נצחיות ימי החנוכה
תגובות: 9
צפיות: 222

Re: נצחיות ימי החנוכה

דרומי כתב:ראה כאן בהתחלה

ייש"כ גדול על המ"מ שבמאמרים.
ליקוט נפלא.
על ידי הא לחמא עניא
ב' דצמבר 03, 2018 1:16 pm
פורום: חנוכה
נושא: נצחיות ימי החנוכה
תגובות: 9
צפיות: 222

נצחיות ימי החנוכה

מצאנו במקורות שימי החנוכה נשארים לעולם.
יש ירושלמי ויש גם ספר מגיד מישרים ומצו"ב.
נשמח לעוד מראה מקומות.
על ידי הא לחמא עניא
ב' דצמבר 03, 2018 1:04 pm
פורום: חנוכה
נושא: למה אין עושין זכר לנס הנצחון בכ"ד כסלו
תגובות: 20
צפיות: 1308

Re: למה אין עושין זכר לנס הנצחון בכ"ד כסלו

עקביה כתב:אבל חנוכה לא בטל, כדברי הגמ' (ר"ה יח:) 'דמיפרסם ניסא'.

האם יש מקור שגם ימי החנוכה לא יבטלו לעתיד לבוא כמו ימי הפורים??
על ידי הא לחמא עניא
ב' דצמבר 03, 2018 1:02 pm
פורום: חנוכה
נושא: מפרוייקט הגניזה - ענייני חנוכה
תגובות: 4
צפיות: 807

Re: מפרוייקט הגניזה - ענייני חנוכה

אי''ש יהודי כתב:קטעים נוספים השייכים לחנוכה מפרוייקט הגניזה

נשמח לקבל הסבר מה זה? וממי זה? והאם יש מתורגם לקריאה?
על ידי הא לחמא עניא
ב' דצמבר 03, 2018 12:57 pm
פורום: חנוכה
נושא: ספרים רק על חנוכה
תגובות: 33
צפיות: 4043

Re: ספרים רק על חנוכה

יאיר כתב:
שפה ברורה כתב:בקובץ פרי תמרים (מ''ח) יש מאמר נפלא אשר בשמו יקרא
נס חנוכה במשנתו של הצפנח פענח
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?147924
ומי שיעתיקנו יהא חלקו עם מזכי הרבים

שווה להוריד וללמוד זאת,
כי להרגיש את המתיקות של זה אפשר רק ע"י לימוד מעמיק ולא מקופיא.
עונג יו"ט כפשוטו.
על ידי הא לחמא עניא
ד' נובמבר 28, 2018 5:23 pm
פורום: חנוכה
נושא: ברכת הרואה נר חנוכה כשעתיד להדליק
תגובות: 3
צפיות: 355

Re: ברכת הרואה נר חנוכה כשעתיד להדליק

למדתי עם חברותא סוגיא בשבת כג. "הרואה נר חנוכה צריך לברך" ורש"י שם ד"ה "הרואה" כותב בשם רבי צחק ב"ר יהודה שם רבנו יעקב דהיינו מי ש עדיין לא הדליק או שיושב בספינה. מהא דייק החברותא שלשיטה זו הרואה צריך לברך אף שעתיד להדליק וזה דלא כמשמע ברש"י ותוס' בסוכה מו ע&...
על ידי הא לחמא עניא
ה' נובמבר 22, 2018 9:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9655
צפיות: 705063

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

א. ברכת מועדיך חנוכה פורים, שמעיה, עמ' 210-220. ב. האהל שנה ו' - עמ' 55-65. ג. כרם יבנה קובץ, מעמ' 52. ד. מאור החיים, אונגר לוקנבאך, ח"ב עמ' 68-75. ברכה כפולה ומכופלת יבואו עליך ללא שום הפסקה. אני מעריך אוד את כפילות טרחתך עבורי. נ.ב. יש לך מושג לגבי שו"ת ר"י מיגאש בהוצאת לב שמח??
על ידי הא לחמא עניא
ד' נובמבר 21, 2018 7:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים
תגובות: 220
צפיות: 32180

Re: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים

ב"ה לכל המעונין דעתי היא שלא יעשו שום הפגנות ברחובות ירושלים שלא ברשיון השלטון, ואני מבטיח בכל כח השפעתי לקיים כנ"ל בתנאי שכן ירשו בעת הדרישה בלא שום דיחויים בכבוד הרב פינחס עפשטיין ראב"ד פעה"ק ת"ו אור ליום ו' עש"ק ד' סיון דהאי שתא התשי"ח בא סימן "אשרי להמחכה...
על ידי הא לחמא עניא
ד' נובמבר 21, 2018 7:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים
תגובות: 220
צפיות: 32180

Re: רבי פנחס עפשטיין זצ"ל - ראב"ד ירושלים

ברוז כתב:מכתב נוסף לידידו רבי ישאל פורת:
https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/sou ... 91?lang=he

חסום בנתיב.
על ידי הא לחמא עניא
ד' נובמבר 21, 2018 6:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9655
צפיות: 705063

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

היות ואני עסוק עתה בלימוד ענין ברכת שהחיינו עפ"י הר"י מיגאש (שו"ת סי' ר"ג), צריך אני לעזרת הידידים להגיע לכמה קבצים שאין ביכולתי להגיע, ויתברכו ברוב ברכות כל המסייעים. א. מוריה שצא-שצג - מאמר ברכת שהחיינו על שמחת הלב. ג. מחזור ויטרי גולדשמיד - עמוד 205. בתודה מראש ראשית כל ברכת ...
על ידי הא לחמא עניא
ד' נובמבר 21, 2018 1:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9655
צפיות: 705063

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

היות ואני עסוק עתה בלימוד ענין ברכת שהחיינו עפ"י הר"י מיגאש (שו"ת סי' ר"ג), צריך אני לעזרת הידידים להגיע לכמה קבצים שאין ביכולתי להגיע, ויתברכו ברוב ברכות כל המסייעים. א. מוריה שצא-שצג - מאמר ברכת שהחיינו על שמחת הלב. ב. סיני ס"ו - עמודים 268-270. ג. מחזור ויטרי גולדשמיד - ע...
על ידי הא לחמא עניא
א' נובמבר 18, 2018 3:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'כי בְמַקְלִ֗י עָבַ֙רְתִּי֙ אֶת־הַיַּרְדֵּ֣ן הַזֶּ֔ה'
תגובות: 4
צפיות: 552

Re: 'כי בְמַקְלִ֗י עָבַ֙רְתִּי֙ אֶת־הַיַּרְדֵּ֣ן הַזֶּ֔ה'

כמדומני שיש פענח רזא שכותה שהמקל היה חלול ובתוכו הכניס יעקב שמן.
מי יכול להעלות זאת???
בתודה מראש
על ידי הא לחמא עניא
ה' נובמבר 15, 2018 7:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מציאה! ציור אוהלי האמהות בכת"י מתקופת הראשונים
תגובות: 13
צפיות: 1773

Re: מציאה! ציור אוהלי האמהות בכת"י מתקופת הראשונים

דבר בעתו מה טוב.
עומדים אנו כבר בסוף שבוע פרשת ויצא,
ולכן מהראוי להזכיר לקהל הנכבד את הענין הזה להתענג לקראת השבת הקרב ובא.
תא חזי מראש האשכול ותחי נפשכם!!!
על ידי הא לחמא עניא
ג' נובמבר 13, 2018 3:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9655
צפיות: 705063

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
הא לחמא עניא כתב:אודה מאוד למי שיוכל להעלות לי, מכל סידור שהוא, פסוקים לשמות נשים.

סידור קול ישראל.PDF

שכויח גדול עד למאוד ותתברך בכל מילי דמיטב עד בלי די.
על ידי הא לחמא עניא
ג' נובמבר 13, 2018 3:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שם אשת הרן - אמה של שרה אמנו
תגובות: 6
צפיות: 261

Re: שם אשת הרן - אמה של שרה אמנו

חיימקה כתב:ע' למכסה עתיק ס' פרשת נח.
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?170105

שכויח גדול ותזכה לכל טוב סלה.
על ידי הא לחמא עניא
ב' נובמבר 12, 2018 6:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ווי להאי שופרא דבלי בארעא - או קנה רצוץ
תגובות: 91
צפיות: 7911

Re: ווי להאי שופרא דבלי בארעא - או קנה רצוץ

לרגל פרשת ויצא ראוי להעלות זאת שוב לעיני חו"ר הפורום,
אולי יבואו לנו עוד חידושים.
[אבקש מהמנהלים לא למחוק הודעה זו. תודה].
על ידי הא לחמא עניא
ב' נובמבר 12, 2018 6:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שם אשת הרן - אמה של שרה אמנו
תגובות: 6
צפיות: 261

שם אשת הרן - אמה של שרה אמנו

ידיד שאלני האם בנמצא באחד מן המקורות והמדרשים מה היה שמה של האמא של שרה אמנו???
בתודה מראש לכל המסייעים.
על ידי הא לחמא עניא
ב' נובמבר 12, 2018 6:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9655
צפיות: 705063

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה מאוד למי שיוכל להעלות לי, מכל סידור שהוא, פסוקים לשמות נשים.
זה נחוץ לי עתה.
בתודה מראש
על ידי הא לחמא עניא
א' נובמבר 11, 2018 6:46 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פרק שירה על קלף בכתב אשורית
תגובות: 14
צפיות: 743

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

ב"ה האם נמצא במקורות לכתוב פרק שירה על הקלף בכתב אשורית ? האם ידוע למישהו שראה פרק שירה על קלף בכתב אשורית ? צילום ? בברכת ישר כוח ותודה רבה. חיס מה יועיל כתב אשורית בפרק שירה?? מהו המעלה בזה?? ראה כאן בשם ספר סדר היום את המעלות..... https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?23930&pageid=P003...
על ידי הא לחמא עניא
ה' נובמבר 08, 2018 4:08 pm
פורום: עזר אחים
נושא: דרוש גרפיקאי
תגובות: 2
צפיות: 328

Re: דרוש גרפיקאי

דרומי כתב:תודה לכל הפונים והממליצים באישי.
מכיון שאני צריך רק אדם אחד... לכן באופן טבעי פניתי לראשון, ונראה כיצד נתקדם בעז"ה.
ואתכם הסליחה.

אם עדיין לא סגרת עם ההוא, יש לי על מי להמליץ לך מישהו מאוד מאוד מיוחד אמין טוב ולא יקרן.
על ידי הא לחמא עניא
ה' נובמבר 08, 2018 4:06 pm
פורום: עזר אחים
נושא: אני זקוק בדחיפות לרב מומחה בענייני צוואות וירושות בבני ברק
תגובות: 2
צפיות: 229

Re: אני זקוק בדחיפות לרב מומחה בענייני צוואות וירושות בבני ברק

ברוז כתב:ייש"כ

הרה"ג רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א
(מידיעה).
על ידי הא לחמא עניא
ה' נובמבר 08, 2018 4:03 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פרק שירה על קלף בכתב אשורית
תגובות: 14
צפיות: 743

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

חיס כתב:ב"ה
האם נמצא במקורות לכתוב פרק שירה על הקלף בכתב אשורית ?
האם ידוע למישהו שראה פרק שירה על קלף בכתב אשורית ? צילום ?
בברכת ישר כוח ותודה רבה.
חיס

מה יועיל כתב אשורית בפרק שירה??
מהו המעלה בזה??
על ידי הא לחמא עניא
ה' נובמבר 08, 2018 3:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תולדות - כז ט' - כתובתה של רבקה שני גדיי עיזים בכל יום. למה?
תגובות: 1
צפיות: 485

Re: תולדות - כז ט' - כתובתה של רבקה שני גדיי עיזים בכל יום. למה?

''וקח לי שני גדיי עיזים'' רש"י:משלי, ואינם גזל, שכך כתב לה יצחק בכתובתה ליטול שני גדיי עיזים בכל יום'' ויש לתמוה, וכי מאכלה של רבקה שני גדיי עיזים בכל יום? ונראה בס"ד, שאברהם התחיל במידת החסד, ויצחק בנו כבר המשיך אותה וקבע אותה בתוך תחומי החיים לדבר קבוע, ועל כן, בתוך כתובתה כתב לה שני גד...
על ידי הא לחמא עניא
ה' נובמבר 08, 2018 3:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: צאצאי האדמורי"ם לבית טברסקי בארץ ישראל
תגובות: 87
צפיות: 10002

Re: צאצאי האדמורי"ם לבית טברסקי בארץ ישראל

כ"ט אב יאהרצייט האדמו"ר רבי אברהם דב מרחמסטריבקא זצ"ל היה בנו של הצדיק רבי מנחם נחום זצ"ל. דבר ייחודי היה שם ששני האחים רא"ד ואחיו ר' דוד , הסבא רבה של הרבי הנוכחי שליט"א, הנהיגו יחדיו. מדוע זה קרה? הרי ר' אברהם דב היה מבוגר יותר. אני מתעניין לגבי הצאצאים של רבי אברהם ...
על ידי הא לחמא עניא
ה' נובמבר 08, 2018 3:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 1446

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

גם אני אצרף מדרש תנחומ"א למע"כ ידידינו הדגול המלא וגדוש באוצרות נפלאות:
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ויהא אביכם מליץ יושר טוב בעדכם ובעד כל בני המשפחה.

עבור לחיפוש מתקדם