החיפוש הניב 1041 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישא ברכה
ג' מרץ 19, 2019 2:18 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה דעת הרבנים על האתר אקשיבה?
תגובות: 53
צפיות: 4097

Re: מה דעת הרבנים על האתר אקשיבה?

עקביה כתב:
עקביה כתב:
תם מה הוא אומר כתב:קיבלתי במייל המצו"ב דוגמא מהספר למי שמעניין אותו

קראתי את התשובה לשאלה הראשונה שם והתאכזבתי.

המשכתי לקרוא בספר, ואני סבור שהוא מכיל הרבה דברים טובים מאד.


אני חושב שבאופן כללי התשובות שלהם יפות, חוץ מסוגיות באמונה.
על ידי ישא ברכה
ב' מרץ 18, 2019 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה
תגובות: 12
צפיות: 1025

Re: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כו עמוד ב אמר רבא האי מאן דחזי דנפל זוזי מחבריה בי חלתא ואשכחיה ושקליה לא מיחייב לאהדורי ליה מאי טעמא ההוא דנפל מיניה מיאש הוא אף על גב דחזייה דאייתי ארבלא וקא מרבל מימר אמר כי היכי דנפול מינאי דידי הכי נפול מאיניש אחרינא ומשכחנא מידי. לכאו' הוא לא מתייאש לגמרי, (והרי א...
על ידי ישא ברכה
ב' מרץ 18, 2019 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

עוד גמרא חשובה לנידון מו"ק יח:
ומי אמר שמואל שמא יקדמנו אחר, והאמר רב יהודה אמר שמואל: בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. אלא שמא יקדמנו אחר ברחמים. כי הא דרבא שמעיה לההוא גברא דבעי רחמי ואמר וכו'
על ידי ישא ברכה
ב' מרץ 18, 2019 1:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

ציטוט נוסף: בבלי נדה ע' ב ועוד מעניין הא בלא הא לא סגי מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כג דבר אחר [כג, א] ה' רועי לא אחסר. זהו שאמר הכתוב כי ה' אלהיך ברכך בכל מעשה ידך (דברים ב ז), ר' יעקב אומר יכול אפילו יושב ובטל, תלמוד לומר בכל מעשה ידך, אם עשה אדם הרי הוא מתברך, ואם לאו אינו מתברך. זה מוסכם ג...
על ידי ישא ברכה
ב' מרץ 18, 2019 1:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה דעת הרבנים על האתר אקשיבה?
תגובות: 53
צפיות: 4097

Re: מה דעת הרבנים על האתר אקשיבה?

קיבלתי במייל המצו"ב דוגמא מהספר למי שמעניין אותו קראתי את התשובה לשאלה הראשונה שם והתאכזבתי. גם אני מצטרף, תשובה עלובה למדי. קראתי בעבר תשובה נוספת שלהם על שאלה באמונה, גם היא היתה לא משכנעת למדי. אני חושב שכל הגישה שלהם לביסוס עניני אמונה, להתחיל מהרגש והחוויה (כלשונם) - איננה הגישה הנכונה לא...
על ידי ישא ברכה
ב' מרץ 18, 2019 1:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לרבני זמנינו יש כח לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה?!
תגובות: 152
צפיות: 15039

Re: לרבני זמנינו יש כח לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה?!

הרב רעואל יש לך מקור לכך שבי"ד אינם יכולים לבטל מצוה בקום ועשה למשך זמן רב? שוב, עשיתי חיפוש ומצאתי במיקרופדיה תלמודית דיון על כך. באופן שתעקר המצוה לגמרי מקום שאם יעמידו חכמים את דבריהם נמצא שמצוה מן התורה מתבטלת לגמרי מכל וכל, כתבו ראשונים שלא העמידו חכמים את דבריהם לעקור דבר תורה (ריטב"...
על ידי ישא ברכה
א' מרץ 17, 2019 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

יש כאן עירבוב של שני נושאים. 1. האם הבורא עושה את הכל, או שהבורא חקק חוקי טבע מסוים, ויתכן מושג של מקרים במצבים מסוימים. (אם כי יתכן והבורא חקק חוקי טבע, ואין מקרים, כי כל חוקי הטבע מתוכננים בדיוק כל מה שיהיה מהם עד סוף כל הדורות). 2. אם הבורא עושה את הכל. מה הם הכללים שעל פיהם הבורא מנהיג את עולמו....
על ידי ישא ברכה
א' מרץ 17, 2019 10:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: חי צומם דומם
תגובות: 8
צפיות: 189

Re: חי צומם דומם

יש באבות דרבי נתן פרק לז, חלוקה של הבריאה למינים מסוימים. שבעה בריות זו למעלה מזו וזו למעלה מזו. למעלה מכולם ברא רקיע. למעלה מן הרקיע ברא כוכבים שמאירין לעולם. למעלה מכוכבים ברא אילנות שאילנות עושין פירות וכוכבים אינם עושין פירות. ולמעלה מן האילנות ברא רוחות רעות שרוחות רעות הולכות לכאן ולכאן ואילנו...
על ידי ישא ברכה
ש' מרץ 16, 2019 10:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 173
צפיות: 10588

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

דברים יפים מאד (לדעתי) מר' שמואל בנושא. השואל הוא הרב י.ב. פרידמן. מכיוון שהשאלה הבאה נוגעת לחיי נפשם של תלמידים מסויימים, וכיוון שהמאמר אמור להביא את דברם של אבא (מרן הגרש''ז אויערבאך) וראש הישיבה להבחל''ח ולהנחיל פתאים בינה, הריני מבקש מחילה קדם מרן שליט''א, על העזות שבשאלה הבאה. פורסמה באחד מגליו...
על ידי ישא ברכה
ש' מרץ 16, 2019 10:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

האוה"ח אומר שבעל בחירה יכול להזיק, הרמב"ן אומר שהאדם נעזב למקרים, וכן הלאה, מחלקי הדואר ומתכנתי ההייטק. עכשיו שאלה הלכתית; אחד מבני המשפחה/החבורה שמת, ידאגו כולם. למה? "הואיל ושלטה מידת הדין". וכל אותה שנה הדין מתוח וכו', ומאידך אסור להתאבל יותר מידי, כי אין להיות יותר רחמנים מה...
על ידי ישא ברכה
ו' מרץ 15, 2019 5:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

העלו כאן את הענין של השקפת האחרונים מול הראשונים, והיו שתלו הדבר במקובלים אל מול פילוספים, יתכן שיש בזה אמת, אבל כמדומה שהנקודה היא יותר פשטות התנ"ך וחז"ל אל מול תורת האלוקות של ימות הראשונים. שלושה נידוני היסוד ישנם ביחס להשגחה, ולדעתי הדורות האחרונים נוטים יותר לפשטות התנ"ך וחז"...
על ידי ישא ברכה
ה' מרץ 14, 2019 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

הרב "מקדש מלך" - אנסה לסכם את הדיון מנקודת מבטי. אין כוונתי לפגוע או לזלזל חלילה, אלא פשוט להציג את העובדות כפי שאני רואה אותן. ואבקש לקרוא את הדברים כך, כתיאור עובדתי על פי הבנתי, ולא כמגמה לקנטר: בראשונים ישנם ביטויים רבים מאד שאומרים במפורש שיש מצב שאדם מסור למקרה, ושההשתדלות שלו תקבע ...
על ידי ישא ברכה
ה' מרץ 14, 2019 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

שאלת כעת עוד שאלה בעניין הבחירה החופשית, האם ההשתדלות היא בבחירה או לא ועל זה הארכתי לעיל. כעת אני מדבר בלי להתייחס לעניין ההשתדלות, ואני אומר שבלי ספק המקרים שקורים לרשעים נגזרו עליהם, וראתה החכמה העליונה שהמקרה שיבוא עליהם הוא גזר דינם הצודק, ואף שלעינינו לא מובן איך אותם רשעים אחד נענש ואחד לא, ...
על ידי ישא ברכה
ה' מרץ 14, 2019 1:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

כי הנהגת הקב"ה אינה רק בשכר ועונש על חטאים. אלא גם ב'חנותי את אשר אחון', ואין לנו מושג את מי הוא חונן ואת מי לא. ויש גם את הנהגת ה'גורל' שעליה כתב הרמח"ל שתנהג בסוף הימים (וכנראה לזה או דומה לזה כיון האדמו"ר מחב"ד זי"ע כשאמר שהשואה לא היתה בגדר שכר ועונש). אנחנו יודעים שיש ...
על ידי ישא ברכה
ה' מרץ 14, 2019 1:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

ברור. והרי כדבריך ממש כתב הרמח"ל בדעת תבונות (ציטוט לא מדויק): ואמנם המבין סוד היחוד האמיתי צריך שיידע... ואין דבר נולד בעולם אלא מידו, ולא בטבע ולא במקרה ולא במזל. והיא היא טענתי לעיל (אלא שאיני מקשר זאת דווקא עם הרמח"ל). נו, והיאך תפרש דברי חז"ל 'בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילת...
על ידי ישא ברכה
ה' מרץ 14, 2019 12:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

שאלת כעת עוד שאלה בעניין הבחירה החופשית, האם ההשתדלות היא בבחירה או לא ועל זה הארכתי לעיל. כעת אני מדבר בלי להתייחס לעניין ההשתדלות, ואני אומר שבלי ספק המקרים שקורים לרשעים נגזרו עליהם, וראתה החכמה העליונה שהמקרה שיבוא עליהם הוא גזר דינם הצודק, ואף שלעינינו לא מובן איך אותם רשעים אחד נענש ואחד לא, ...
על ידי ישא ברכה
ה' מרץ 14, 2019 12:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

דברי הרמב"ם בשמונה פרקים, כמובן שיש דעות נוספות בחז"ל ובראשונים. ואמנם האמת אשר אין ספק בה, שמעשי האדם כולם מסורים אליו, אם ירצה יעשה, ואם ירצה לא יעשה, מבלי כפיה ומבלי הכרח לו על כך. ולפיכך חוייבה המצוה, ואמר: "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב [ו]את המות ואת הרע... ובחרת בחיים&q...
על ידי ישא ברכה
ד' מרץ 13, 2019 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

אני חושב שיש כאן חוסר הגינות.
הנושא כאן לא היה חלילה שהעולם מתנהל באקראי, כו"ע מודו (אולי למעט אחד) שהקב"ה עושה את כל מערכות הטבע, הנידון היה ביחס למעשי האדם לעצמו, שבזה יש קצת יותר להתעמק איך לראות את הדברים. כך שאין שייכות לרוב הציטוטים.
על ידי ישא ברכה
ד' מרץ 13, 2019 9:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

בנוגע לעיקר הדברים, כמדומה שהדיון כאן אינו עוסק בליבת המושג שנקרא השתדלות. אין גישה כזו שאומרת, האדם יקבל בכל עבודה שהיא אותו הדבר, כשם שאין צד שהאדם לא ישתדל כלום והוא יקבל את מה שנגזר עליו. הקב"ה קבע צינורות היאך הוא מביא את הפרנסה, בדיוק כמו אדם שלא יאכל ויבקש מהקב"ה שיחייה אותו ללא אוכ...
על ידי ישא ברכה
ד' מרץ 13, 2019 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

לעניין העו"ד בפונטציה. אם מדובר בהשתדלות יתר, אז קו המחשבה שלו אינו נכון. אם מדובר בהשתדלות ראויה, אזי נגזר עליו משמים לחשוב שהוא רוצה הרבה כסף... בין כך ובין כך יוצא (לדבריך) שרמת ההשתכרות בתחום - זה לא שיקול בשלב של בחירת מקצוע. ואנסה למקד יותר. אם בת סמינר מתלבטת לאיזו מגמה ללכת - גננות או ...
על ידי ישא ברכה
ד' מרץ 13, 2019 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

בגדול שני הגישות נמצאות בדברי חכמינו. הרב מקדש מלך אומר כך: ה' עושה הכל כולל המחשבות של האדם, לכן כל מה שאדם יחשוב הוא מה', הגדרה כזו בודאי סותרת את המושג בחירה חופשית. אפשר לומר שהבורא עושה את הכל חוץ מאת הבחירה שיש לאדם היא האם לעבוד את ה', וה' ציוה על האדם מצוות רבות, אחת מהם היא מצות ההשתדלות, ו...
על ידי ישא ברכה
ד' מרץ 13, 2019 1:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

לעניין העו"ד בפונטציה. אם מדובר בהשתדלות יתר, אז קו המחשבה שלו אינו נכון. אם מדובר בהשתדלות ראויה, אזי נגזר עליו משמים לחשוב שהוא רוצה הרבה כסף... בין כך ובין כך יוצא (לדבריך) שרמת ההשתכרות בתחום - זה לא שיקול בשלב של בחירת מקצוע. ואנסה למקד יותר. אם בת סמינר מתלבטת לאיזו מגמה ללכת - גננות או ...
על ידי ישא ברכה
ג' מרץ 12, 2019 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

דוגמא אדם צריך להביא פרנסה לביתו, ועל כן החליט שהוא פותח עסק, לצורך כך הוא זקוק לפירסום שיבואו לקוחות. המחשבה הפשוטה הינה כמה שיותר פירסום, כך הסיכוי גדול יותר. זהו קו החשיבה הלכאורה נורמלי, האם זו מחשבה נכונה, או שמא יש מושג שנקרא השתדלות שקובע שלא הכל צריך לעשות, (כמובן שנצטרך לתת הגדרה מה כן ומה...
על ידי ישא ברכה
ג' מרץ 12, 2019 10:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

בכל אופן האם אתה מקבל שיש מושג שנקרא השתדלות, דהיינו שהתפקיד של האדם ביחס למה שהוא צריך להשיג בחיים, הינה מערכת מעשים מוגבלת, שיסודה בהכרה שכל מערכת הסיבות הזו מקורה במישהו שהוא סיבת הסיבות ומתערב ומכוון את הסיבות הללו כל הזמן. קשה לי לענות על השאלה משום שעבור הדיוט כמוני היא נשמעת מדי מעורפלת. מה ...
על ידי ישא ברכה
ג' מרץ 12, 2019 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

ובכלל איני מבין מה רואים משם. יש השתדלות טבעית ויש השתדלות סגולית. שם זו דוגמא להשתדלות סגולית, וחוץ מהחילוק הזה אין שום חילוק בינה לכל השתדלות אחרת. איזה חידוש ושינוי מיוחד אתה רואה שם? החשש מלעבור יחד עם גוי נראה לך חשש רחוק מאוד?! מן הסתם האמוראים הללו חשבו אחרת. יש טוענים כך. בעצם הכל נגזר. מעש...
על ידי ישא ברכה
ג' מרץ 12, 2019 1:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

אכן כבר כתבתי שיש כאן עירבוב נושאים, ונסיתי לסדר אותם לעיל. כפי איך שאתה מציג את הנושא, הנידון הוא: כאשר אדם רוצה להשיג תוצאה מסוימת, היאך הדרך להשיגה. ברור שהקב"ה נתן יכולות שונות לאדם, הרצונות של האדם מפעילים את המכונה הנקראת גוף האדם על שלל פעולתיה, ולדעתך כשם שאדם שחפץ לנוע צריך להזיז את ר...
על ידי ישא ברכה
ב' מרץ 11, 2019 10:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 173
צפיות: 10588

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

אביא כאן דוגמא שאולי תסייע בדילמה, אולי הרב תוכן יאהב זאת. השתתפתי בקורס פסיכולוגי, המרצה האריך לדבר על כך שכל מעשה שהאדם עושה נובע מחסר כל שהוא, שהאדם מבקש למלא. בקיצור, האדם בסופו של דבר, רוצה אך ורק בטובת הנאת עצמו. התפתח במקום דיון, האם אכן בהכרח כך הוא, או שמא יש מושג שהאדם רוצה להטיב לזולתו, כ...
על ידי ישא ברכה
ב' מרץ 11, 2019 9:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

אצלי הטענה המחייבת את ההשגחה, הינה שאם הבורא ברא את העולם, והוא לא מנהל את מה שקורה בו, אז א"כ יהיה הרבה מאד עוולות בעולם, ואיך יתכן שהבורא אבי הצדק והמשפט יברא עולם שיהא בו עוול. מלבד זאת ישנם פסוקים רבים ומאמרי חז"ל המורים על העובדה שהבורא מנהיג את העולם. והאמת שמי שיתעמק בפילוספיה, ירא...
על ידי ישא ברכה
ב' מרץ 11, 2019 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

לענ"ד אין ראיה הכרחית מדברי דוד המלך, וכן לא מן הפסוקים על יוסף שהובאו בשירשור. ודאי שישנם בעולם אירועים שבהשגחה גמורה, וכאן דוד המלך ידע בבירור שהוא נענש על מעשה בת שבע וכאן מתקיימת בבירור נבואת נתן "הנני מקים עליך רעה מביתך", וכן יוסף ראה שהאירועים הם קיום ברור של חלומותיו, ולכן הם...
על ידי ישא ברכה
ב' מרץ 11, 2019 9:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה דעת הרבנים על האתר אקשיבה?
תגובות: 53
צפיות: 4097

Re: מה דעת הרבנים על האתר אקשיבה?

בע"ה

האתר כעת חסום לי, אולם בעבר קראתי כמה תשובות שם והם היו יפות מאד,
אולם חבר שלח לי תשובה שהופיעה באתר לשאלה על מציאות הבורא, התשובה היתה ממש עלובה, לדעתי בגדר רשלנות. מקווה שהיא לא הודפסה בספר.
על ידי ישא ברכה
ב' מרץ 11, 2019 7:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

לענ"ד אין ראיה הכרחית מדברי דוד המלך, וכן לא מן הפסוקים על יוסף שהובאו בשירשור. ודאי שישנם בעולם אירועים שבהשגחה גמורה, וכאן דוד המלך ידע בבירור שהוא נענש על מעשה בת שבע וכאן מתקיימת בבירור נבואת נתן "הנני מקים עליך רעה מביתך", וכן יוסף ראה שהאירועים הם קיום ברור של חלומותיו, ולכן הם...
על ידי ישא ברכה
ב' מרץ 11, 2019 12:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בפסיכולוגיה?
תגובות: 173
צפיות: 10588

Re: מה רע בפסיכולוגיה?

נושא האשכול מוזר. לשאול מה רע בפסיכולוגיה זה בדיוק כמו לשאול מה רע בפזיקה או כימיה וכדו', מקצוע ענק, שרק מיון תתי התחומים הינו מקצוע בפני עצמו. יתכנו תחומים וגישות שונות שאינם נכונים לפי האמונה והתורה, יתכנו תחומים שיש ליהדות פתרונות אחרים, יתכנו תחומים שהפסיכולגיה תציע כלים והיהדות תכניס תוכן שונה ...
על ידי ישא ברכה
ב' מרץ 11, 2019 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

אני מצטט מעט ממה שכתבתי בענין, את ההיבטים הפילוספי והמוסרי כתבתי לעיל. דוגמא למושג השגחה בתנ"ך, הוא יוסף. יוסף חי על כל צעד ושעל מודיע ומזכיר כי בורא עולם הוא למעשה מי שעומד מאחורי כל מה שמתרחש. {ה} ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם: {ו} כי זה שנתים הרעב...
על ידי ישא ברכה
א' מרץ 10, 2019 10:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההיתר למרוד באומות העולם?
תגובות: 89
צפיות: 1644

Re: מה ההיתר למרוד באומות העולם?

להלן מכתב שנכתב ע''י אחד מתלמידי ממה שחווה על בשרו. ירא הציבור וישפוט! בעזרת הבורא ית' אינני מחוג הקנאים, אבל כמדומה שיש כאן הוצאת דיבה אמיתית. אני הקטן תושב ירושלים שנים רבות, מקום מגוריי במרכז ירושלים, בסביבה מוכת הפגנות, לצערי הרב. סבלתי ואני עדיין סובל מידי פעם מהפגנות מציקות שונות, אבל את התיא...
על ידי ישא ברכה
א' מרץ 10, 2019 2:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההיתר למרוד באומות העולם?
תגובות: 89
צפיות: 1644

Re: מה ההיתר למרוד באומות העולם?

סעיף 2 זו טענה חזקה.
על ידי ישא ברכה
א' מרץ 10, 2019 1:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההיתר למרוד באומות העולם?
תגובות: 89
צפיות: 1644

Re: מה ההיתר למרוד באומות העולם?

יש להבין. הרבה מדינות עוינות את מדינת ישראל, וגם אינן מקיימות איתן יחסים. אבל האינטרס שלהם הוא שהמדינה תתקיים, גם אם הם שונאות אותה. הסונים צריכים אותנו כבני ברית נגד השיעים. לא כי אוהבים אותנו. וחלקם צריכים אותנו בשביל היציבות. הרי אף מדינה באיזור לא באמת מעונינת שמדינת היהודים תתבטל והכנופיות הפל...
על ידי ישא ברכה
א' מרץ 10, 2019 1:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההיתר למרוד באומות העולם?
תגובות: 89
צפיות: 1644

Re: מה ההיתר למרוד באומות העולם?

הערה קטנה. רוב המדינות שמצביעות נגד ישראל אינם נגד עצם קיומה אלא רק בעד יחס "צודק" יותר כלפי הפלסטינים. העולם המערבי נוטה לסלוח לרודנים "ברבריים" שמושלים ביד רמה על "ברברים", אך לא יסלח ל"מדינות לבנות מתורבתות" שנוגעים באצבע קטנה של "ברברים", יהיה ז...
על ידי ישא ברכה
א' מרץ 10, 2019 1:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

כמדומה שיש כאן אי בהירות באשכול, גם הרב החושב אינו מפרש מה בדיוק עמדתו, ואנסה לחדד את הדיון. בסוגית ההשגחה ישנם שני היבטים, היבט אלוקי והיבט מוסרי. אחר שאנו יודעים כי בורא עולם ברא את העולם ואת כל הנמצאים מאין, אנו צריכים לברר את התנהלות העולם. אנו רואים עולם דינאמי, כמעט ואין חומר/גוף שהינו קבוע בל...
על ידי ישא ברכה
ש' מרץ 09, 2019 10:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההיתר למרוד באומות העולם?
תגובות: 89
צפיות: 1644

Re: מה ההיתר למרוד באומות העולם?

אז אגיד את אשר על ליבי. ואדרבה, אולי יענוני הרב אראל ודעימיה כדת של תורה. נניח שהקמת מדינת ישראל היתה חטא נורא של מרידה באומות עלייה חומה וכיוצא בו. גם אחר כך היה ניתן לראות את הדברים ככה. אבל עכשיו, 70 שנה אחרי, המציאות היא שהאינטרס העליון של כל אומות העולם (פרט לפרסים) שהמדינה תמשיך. רוב המדינות ...
על ידי ישא ברכה
ו' מרץ 08, 2019 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 2900

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

1. ברור. העולם מתנהל בדיוק כפי שבוראו רצה. והוא לא סתם ברא את העולם. אלא יש לו בזה רצון וכוונה. זה לא אומר, אבל, שאנחנו יודעים בדיוק איך הוא רצה ואיך הוא מנהל את העולם. אם מישהו דפק את ראשו בקיר (בכוונה), הוא יכול להגיד, טוב, כנראה שהקב"ה רצה שיהיה לי כואב. לחילופין הוא יכול לומר, הקב"ה ר...

עבור לחיפוש מתקדם