החיפוש הניב 224 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טוב וחסד
ה' אפריל 18, 2019 6:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדה ע: - קושיה על רבי יהושע, איך אמר שניתן לשנות מזל עניות?
תגובות: 1
צפיות: 254

נדה ע: - קושיה על רבי יהושע, איך אמר שניתן לשנות מזל עניות?

שם, שאלו את רבי יהושע: "מה יעשה אדם ויתעשר? אמר להן... יבקש רחמים ממי שהעושר שלו". הרי זה בדיוק מה שעשה רבי אלעזר בן פדת (תענית כה ע"א) שהיה עני מרוד. פעם התעלף, וראה בחלום כי הקדוש ברוך הוא שואל אותו אם הוא חפץ שיהפוך את העולם ויברא אותו שוב כדי שאולי יברא במזל של עושר, על כך השיב רב...
על ידי טוב וחסד
ב' אפריל 15, 2019 12:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 15
צפיות: 502

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

יצוין שבפירוש 'פורת יוסף' הנדפס בסוף הגמ', בע"ז לח:, פירש שמה שאמרו בב"מ 'נח נפשיה' היינו נחה דעתו. כלומר נתיישבה דעתו, ולא שמת. אמנם זהו פירוש מחודש מאד, ויש להעיר עליו ג"כ מאיגרת רש"ג הכותב שר"י נפטר שנה אחת לאחר ר"ל. מה שמסתדר יותר עם הפירוש המקובל. הפירוש הראשון אכ...
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 10:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 15
צפיות: 502

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

י. אברהם כתב:דפוס ברלין תקי"ט

נשמח אם יביאו זאת מצולם לזיכוי הרבים
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?
תגובות: 12
צפיות: 749

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

... להעיר, שכששלח מר עוקבא לר' אלעזר בני אדם העומדים עליו מהו למוסרו למלכות, העלים את שמו ולא סיפר לו שזה היה גניבא, וכך הבין בחפץ חיים (באר מים חיים כלל י' סוף ס"ק ל"א). ואולי היה גם מטעם שגניבא היה אדם גדול ומר עוקבא ידע שר' אלעזר לא ידבר עליו. ישר כוח על הסיקור. על פי הגמרא בשבת (דף קמ...
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 11:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. - לא האמינו שהוא חוני המעגל - א"כ מי סיפר את הסיפור?
תגובות: 1
צפיות: 275

תענית כג. - לא האמינו שהוא חוני המעגל - א"כ מי סיפר את הסיפור?

בתענית שם מסופר שלא בני משפחתו האמינו שהוא חוני המעגל, וכך לא בבית המדרש, אם כן מי סיפר את כל הסיפור שישן 70 שנה?
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 11:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 15
צפיות: 502

ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

ב"ק קיז ע"ב רבי יוחנן החיה את רב כהנא. ואילו בגמרא ב"מ שם, חכמים התפללו על ר"י שימות, בגלל שראו שנטרפה דעתו עליו על חסרונו של ריש לקיש. ולכאורה למה ומדוע לא החיה רבי יוחנן את ר"ל כמו אצל רב כהנא?!
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?
תגובות: 12
צפיות: 749

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

אכן משם לא רצו לקום מפניו עם זאת באותו מפגש - מלמדם גניבא כמה הלכות בשם רב - ואינו נעתר להזמנתם לסעוד עמם. ושוב חז"ל מעלימים על מה הצעקה עד כדי כך שיצא להורג
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 9:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?
תגובות: 12
צפיות: 749

למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

גניבא, אמורא בדור הראשון חברו ותלמידו של רב, במסכת ברכות (דף כז, ע"א) מסופר שם שרב ועמו חכמים אחרים פקדו את ביתו של גניבא והתאכסנו אצלו בשבת. גניבא מסר כמה וכמה הלכות משמו של רב (ברכות כה ע"א) ועוד. היה בר פלוגתא של ראש הגולה מר עוקבא. במסכת גיטין (דף ז, ע"א) מר עוקבא פנה בצר לו אל רב...
על ידי טוב וחסד
ב' אפריל 08, 2019 10:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. האם חוני המעגל גרם למיתתו קודם זמנו?
תגובות: 3
צפיות: 346

תענית כג. האם חוני המעגל גרם למיתתו קודם זמנו?

בתענית שם, מסופר שחוני המעגל ישן שבעים שנה וכו'. לאחר מכן כשנכנס לבה"מ אמר להם: אני הוא אותו חוני שאתם מדברים עליו. אבל לא האמינו לו ולא נתנו לו כבוד כראוי לו. חלשה דעתו של חוני, ביקש רחמים שימות, ומת! אם נניח שחוני המעגל היה בסביבות גיל ה-30 לחייו, הרי שבתום ה-70 שנה של השינה, היה בגיל 100, אם...
על ידי טוב וחסד
ד' אפריל 03, 2019 9:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?
תגובות: 8
צפיות: 357

Re: ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?

קראקובער כתב:אולי בגלל שלא עסק בפנימיות התורה..
viewtopic.php?t=29191#p492883

בקושי בנגלה עסקתי איך הגיע לפנימיות?
על ידי טוב וחסד
ד' אפריל 03, 2019 7:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?
תגובות: 8
צפיות: 357

ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?

בס"ד
במעשה עם התנא הקדוש רבי חנינא בן תרדיון, מסופר (שם): "יצאה בת קול ואמרה: רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא". פלא הוא למה בכלל היה צריך להזכיר את שמו, וכי לא היה פשוט וברור שהתנא הקדוש מזומן לעוה"ב - די להזכיר רק את שמו של "הקלצטונירי"?!
על ידי טוב וחסד
ו' מרץ 29, 2019 10:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?
תגובות: 10
צפיות: 428

Re: רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?!

שייף נפיק כתב:כידוע מעשה מתענית בר' אבהו, ואם מצרפים המעשים מובן היטב כי היה המעשה לאחר שכבר הלך למות.

יאיר נא כבודו את המסופר שם?
על ידי טוב וחסד
ו' מרץ 29, 2019 5:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?
תגובות: 10
צפיות: 428

Re: רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?

במחילה, השאלה מאוד מוזרה. אתה ראית את כל מה שהוא ראה עד שאתה מתפלא למה הוא התאווה לקבל זאת? גם אני לא ראיתי, אבל נשמע לי מאוד מובן ומסתבר שכאשר חושפים לנשמה את האור האלקי שבגן עדן, מיד היא נכספת ומשתוקקת להמלט מן הגוף ולשוב אל בית אביה כנעוריה. וידועים דברי אוה"ח הק', לדוגמא, בביאור חטא נדב וא...
על ידי טוב וחסד
ה' מרץ 28, 2019 7:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?
תגובות: 10
צפיות: 428

רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?

במדרש תנחומא (ויחי פרק מח סימן ד): "רבי אבהו כשנטה למות הראה לו הקדוש ברוך הוא מתן שכרו, ותמה ואמר: כל אלה לאבהו?! קרא על עצמו 'ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי, אכן משפטי את ה'' (ישעיה מט, ד). מיד נתאווה למיתה". הרי כבר אמרו חז"ל (אבות פ"ד, יז): "יפה שעה אחת בתשובה...
על ידי טוב וחסד
א' מרץ 24, 2019 9:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?
תגובות: 9
צפיות: 304

Re: האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?

ע. דשא כתב:ראה את המקור למעשה זה [על התנא הקדוש - רבי יוסי הגלילי] בספר ילקוט מדרשים חלק שביעי [ישנו ב'אוצר']. ושם צויין המקור.

אכן המקור נמצא תודה רבה
על ידי טוב וחסד
א' מרץ 24, 2019 12:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?
תגובות: 9
צפיות: 304

Re: האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?

אוצר החכמה כתב:האם הסופר מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ממנו הבאת את הדברים מוחזק ככותב על פי מקורות ?

אכן צודק, אמרתי שמא הוא התבסס על פי מקורותינו
על ידי טוב וחסד
א' מרץ 24, 2019 9:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?
תגובות: 9
צפיות: 304

האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?

האם יש מקור למסופר להלן - שהוא דומה לכתובות קג ע"א - אך שונה לגמרי: בארץ הגליל גר חכם אחד גדול מחכמי יבנה, משנתו היתה שלמה ובה' תמים דרכו. הוא היה בין חבריו צפיר-העזים אשר חזה דניאל. יומם ולילה היה יושב ועוסק בדברי-הלכה, רך-לבב נחשב בעיניו זה המתירא מפני עבירות שבידו; ומוטב היה בעיניו, שבר-נש י...
על ידי טוב וחסד
א' מרץ 17, 2019 11:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות קד. - האם צריך להתפלל על חולה שסובל שימות?
תגובות: 4
צפיות: 224

כתובות קד. - האם צריך להתפלל על חולה שסובל שימות?

כאשר ראתה המשרתת של רבי שיסוריו נוראים מאוד מאד, לקחה כד גדול של חרס, וזרקה אותו מראש הגג לחצר של בית המדרש, ומקול הנפץ של הכד, נבהלו הלומדים והפסיקו לרגע קט את תפילתם, ומיד באותה שעה נתבקש רבי לישיבה של מעלה. האם מכאן ניתן להסיק שנכון להתפלל על חולה אנוש שימות?
על ידי טוב וחסד
א' מרץ 17, 2019 10:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נדה לו: - דווקא לפני פטירתו של רב, הוא חוזר בו?
תגובות: 0
צפיות: 190

נדה לו: - דווקא לפני פטירתו של רב, הוא חוזר בו?

לפני פטירתו של רב, מסופר שם ששהה רב אסי ליד מיטתו, ורב אמר לו כי הוא חוזר בו, והוא סובר כשיטת רבי יצחק שאין כל טומאה בדם קושי. פלא הוא מה ראה לנכון רב לחזור בו דווקא אז? ובכלל האם ישנו תקדים שעוד מישהו חזר בו סמוך למיתתו?
על ידי טוב וחסד
ב' מרץ 11, 2019 9:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 180
צפיות: 12992

המהרי"ל היה מת וקם לתחייה - איך העולם לא רעש מכך?!

היעב"ץ במסכת שמחות פ"ח כתב שכך היה, האם דובר על ידיעה מרעישה זאת?
על ידי טוב וחסד
ג' מרץ 05, 2019 12:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 103
צפיות: 4348

שמחות פ"ח -"פוקדין כל המתים, עד שלשה ימים" - איך יקום בלי רופא?

במסכת שמחות פ"ח אמרו חז"ל (גרסת הגר"א): "יוצאין לבית הקברות ופוקדין כל המתים, עד שלשה ימים". שמא עדיין הוא חי, ופלא הוא איך יקום בדיוק לבד בלי רופא?
על ידי טוב וחסד
ו' מרץ 01, 2019 12:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב נח. - איך נכנס אביי שהיה כהן לבית הקברות?
תגובות: 6
צפיות: 285

ב"ב נח. - איך נכנס אביי שהיה כהן לבית הקברות?

בר"ה יח ע"א משמע שאביי היה כהן אם כן כיצד נכנס לבית הקברות
על ידי טוב וחסד
ג' פברואר 26, 2019 10:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?
תגובות: 9
צפיות: 324

Re: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?

שבענו מטובך כתב:וראה עוד בסדר הדורות ע' חוני המעגל מה שכתב בענין הבבלי והירושלמי.

תודה רבה על ההפניה
על ידי טוב וחסד
ג' פברואר 26, 2019 10:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?
תגובות: 9
צפיות: 324

Re: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?

אם קשה לך סתירה בין בבלי לירושלמי ראוי שתביא את הסתירה הזאת בשאלתך. אין צורך ללכת עד לשם המהרש"א במקום, וז"ל: בספר יוחסין כתוב בשם יוסף בן גוריון שנהרג חוני המעגל מחוץ לירושלים במלחמות בני חשמונאי וזה מסכים עם תלמודנו לפי שנאבד מן העולם ע' שנה בשינה אמרו עליו שנהרג במלחמת האחים ולכך כשבא ...
על ידי טוב וחסד
ג' פברואר 26, 2019 9:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?
תגובות: 9
צפיות: 324

Re: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?

יאיר כתב:מפורש שם שינה (ראוי לעיין היטב לפני ששואלים)

כנראה נעלם ממך ירושלמי מפורש שם, ששם משמע שלא כבבלי, ומכאן שאלתי!!!
על ידי טוב וחסד
ג' פברואר 26, 2019 8:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?
תגובות: 9
צפיות: 324

תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?

חז"ל שם מספרים שחוני ישן שבעים שנה ושהתעורר לעולם, ומכאן השאלה האם מדובר על שינה או שמא נפטר וקם?
על ידי טוב וחסד
ג' פברואר 26, 2019 1:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות קו. - בגלל שיש לו הורים ימות?!!!
תגובות: 10
צפיות: 828

ב"ק קיז. - מה חטאו של רב כהנא ששפתו שסועה - בגלל זה ימות?!

רב כהנא הקשה קושיות על רבי יוחנן, וזה לא מצא להן מענה. הסתכל רבי יוחנן ברב כהנא וסבר שהוא מחייך חיוך ניצחון, חלשה דעתו ומיד מת רב כהנא. למחרת אמרו חכמים לרבי יוחנן שרב כהנא לא חייך, אלא זהו מראה פניו.
מה אשר אשם רב כהנא שחלשה דעתו של רבי יוחנן, הוא לא עשה כלום, כך הם תווי פניו - בגלל זה ימות?
על ידי טוב וחסד
ב' פברואר 25, 2019 8:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 1365

Re: ב"ק קיז: - האם רב כהנא קם לתחיה ע"י רבי יוחנן??

אם בכך עסקינן פשוט וברור שהיו כמה בשם זה כמפורסם
על ידי טוב וחסד
ב' פברואר 25, 2019 12:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 70
צפיות: 1365

ב"ק קיז: - האם רב כהנא קם לתחיה ע"י רבי יוחנן?

ב"ק קיז: מסופר שם שרבי יוחנן והלך למערת הקבורה של רב כהנא. ראה נחש שומר על פתח המערה. אמר לו: "נחש, נחש, פתח פיך וייכנס הרב אצל תלמיד", ולא פתח; "ייכנס חבר אצל חבר", ולא פתח; "ייכנס תלמיד אצל הרב", פתח לו. ביקש עליו רחמים והחזירו לחיים ודיבר עמו - האם הוא קם לאחר ...
על ידי טוב וחסד
א' פברואר 24, 2019 7:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות נז: - רבא כי חזא חמרי אמר רהוטי 'צדיקי'?
תגובות: 5
צפיות: 221

ברכות נז: - רבא כי חזא חמרי אמר רהוטי 'צדיקי'?

רבא, כאשר היה רואה חמורים שנושאים עפר מבבל, על גביהם, היה אומר להם: רוצו צדיקים לעשות רצון בוראכם!
פלא פלאים איזה כינוי - למה?
על ידי טוב וחסד
ב' פברואר 04, 2019 12:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב נח ע"א: אביי בא לעזרתו של חברו הכשפן - למה?!
תגובות: 7
צפיות: 346

Re: ב"ב נח ע"א: אביי בא לעזרתו של חברו הכשפן - למה?!

מלבד הנאמר עד כה, לא מוסבר מדוע בפעם השנייה שוב בא לעזרתו???
על ידי טוב וחסד
א' פברואר 03, 2019 2:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב נח ע"א: אביי בא לעזרתו של חברו הכשפן - למה?!
תגובות: 7
צפיות: 346

ב"ב נח ע"א: אביי בא לעזרתו של חברו הכשפן - למה?!

מסופר על אותו מכשף שהיה מחטט בקברים. "כי מטא אמערתא דרב טובי בר מתנה תפשיה בדיקניה" - כאשר הגיע אותו מכשף למערת קבורתו של רב טובי בר מתנה, וניסה להפשיט מעליו את בגדיו, תפשו רב טובי בר מתנה לאותו מכשף בזקנו ולא הרפה. בא אביי ידידו של של אותו גוי - ואמר לרב טובי בר מתנה: "במטותא מינך, ש...
על ידי טוב וחסד
ד' ינואר 09, 2019 8:55 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מעילה יז ע"א - בן תמליון
תגובות: 1
צפיות: 273

מעילה יז ע"א - בן תמליון

במסכת מעילה יז ע"א מסופר "אמרו [החכמים], מי ילך לנו ויבטל הגזרות? ילך רבי שמעון בר יוחאי שהוא מלומד בניסים". ובהמשך: יצא לקראתו בן תמליון [ואמר], "רצונכם אבוא עמכם?". בכה רבי שמעון ואמר: מה שפחה של בית אבא [הגר בבית אברהם], נזדמן לה מלאך שלש פעמים, ואני לא פעם אחת - יבא הנס ...
על ידי טוב וחסד
ג' ינואר 01, 2019 9:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 636
צפיות: 16399

ספר "המדבר על פי מגיד" - על איזה מלאך מגיד מדובר?

הרמ"ק בספרו "פרדס רימונים" מזכיר דברים בשם "ספר המדבר על פי מגיד" (שער השמות, פרק ב). בשונה מהמגיד של מרן הב"י הידוע - כאן לא נודע מה טיבו של מגיד זה, או שכן?
על ידי טוב וחסד
ו' דצמבר 14, 2018 11:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין ו. - בתוס' דההוא סבא הוא אליהו הנביא
תגובות: 3
צפיות: 450

חולין ו. - בתוס' דההוא סבא הוא אליהו הנביא

על מהותו של "ההוא סבא" המופיע עשרות פעמים בש"ס, תוספות (חולין ו ע"א ד"ה אשכחיה) העלו ההשערה שכל מקום שמופיע 'ההוא סבא' - הכוונה לאליהו הנביא.
אם כן יש לשאול ולהקשות מדוע אליהו הנביא יופיע בחלק מן המקרים בדמות "ההוא סבא", ובשאר המקומות בתור "אליהו הנביא"?!
על ידי טוב וחסד
ו' דצמבר 14, 2018 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: בבא בתרא עג: - איך אפשר לזהות אדם שנולד משידה?
תגובות: 11
צפיות: 730

Re: בבא בתרא עג: - איך אפשר לזהות אדם שנולד משידה?

אין עוד תשובה כיצד יתכן שאדם בא על שידה והוליד ממנה בן, מה טיבו של נער זה?
על ידי טוב וחסד
ד' דצמבר 12, 2018 5:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תנאי לגילוי אליהו: לא להיות קפדן - אבל אליהו בעצמו קפדן היה?
תגובות: 2
צפיות: 149

תנאי לגילוי אליהו: לא להיות קפדן - אבל אליהו בעצמו קפדן היה?

"אמר אבא אליהו זכור לטוב: לעולם אין התורה מתפרשת, אלא ממי שאינו קפדן, ואף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן; אשרי מי שפגע בו, ומי שישב עמו, שמובטח לו שהוא בן העולם הבא" (מסכת כלה רבתי פרק ד הלכה לא). פלא הוא הרי אליהו הנביא קפדן היה כעדותו של רבי יוסי בציפורי: "אבא אליהו קפדן היה"...
על ידי טוב וחסד
ג' דצמבר 11, 2018 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: "משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?
תגובות: 6
צפיות: 246

Re: "משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?

תודה רבה לכל המגיבים החכמים והמחכימים

עבור לחיפוש מתקדם