מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 254 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טוב וחסד
ב' נובמבר 02, 2020 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה נענש יעקב
תגובות: 11
צפיות: 1777

יעקב אבינו נענש על שעזב את בית אביו ואילו אברהם לא, למה?

בעוד אביו של אברם חי, נגלה אליו ה' ומצווה עליו לעזוב את משפחתו וסביבתו, וללכת לארץ כנען בציווי המפורסם "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך..." (בראשית יב א) כמו כן מובטח לאברם שיזכה לברכה וכו'. ואילו על יעקב מסופר שנענש בהילקח בנו יוסף ממנו על שעזב את בית הוריו, למה? ומה עם א...
על ידי טוב וחסד
ב' אוקטובר 19, 2020 1:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בראשית: ותפקחנה עיני 'שניהם' - הרי חווה אכלה ראשונה?
תגובות: 2
צפיות: 133

בראשית: ותפקחנה עיני 'שניהם' - הרי חווה אכלה ראשונה?

התורה אומרת "ותפקחנה עיני 'שניהם' וידעו כי עירמם הם" - הרי חווה אכלה ראשונה? אם כן כבר נפקחו עיניה ורק לאחר מכן שיכנעה את אדם, מדוע אם כן נאמר על שניהם בו זמנית - באותו זמן?
על ידי טוב וחסד
ב' מאי 18, 2020 9:22 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מחפש תוכנה המחפשת במסמכים וב-PDF יד 2
תגובות: 4
צפיות: 865

Re: מחפש תוכנה המחפשת במסמכים וב-PDF יד 2

רחמים פרסם תוכנה כזאת שפעם נמכרה ב-400 שקלים ולאחרונה הוא העלה את מחירה ל-500. לדעתי חיפוש ב-PDF אפשר גם דרך תוכנת אוצר החכמה.
על ידי טוב וחסד
ד' מאי 06, 2020 2:00 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: מנוע חיפוש למסמכי וורד
תגובות: 88
צפיות: 28526

Re: מנוע חיפוש למסמכי וורד

מה עם תוכנת חיפוש זו האם עברה עדכון?
על ידי טוב וחסד
ש' ספטמבר 14, 2019 8:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין צד: למה סבר רבא שרב ספרא ציער את מר זוטרא?
תגובות: 1
צפיות: 685

חולין צד: למה סבר רבא שרב ספרא ציער את מר זוטרא?

המעשה המסופר שם הוא: "מר זוטרא בריה דרב נחמן הוה קאזיל מסיכרא לבי מחוזא, ורבא ורב ספרא הוו קא אתו לסיכרא, פגעו אהדדי, הוא סבר: לאפיה הוא דקאתו, אמר להו: למה להו לרבנן דטרוח ואתו כולי האי? אמר ליה רב ספרא: אנן לא הוה ידעינן דקאתי מר, אי הוה ידעינן - טפי הוה טרחינן; א"ל רבא: מאי טעמא אמרת לי...
על ידי טוב וחסד
א' אוגוסט 25, 2019 4:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם יכול לבקש יותר מבקשה אחת - האמנם?
תגובות: 10
צפיות: 1408

אין אדם יכול לבקש יותר מבקשה אחת - האמנם?

הגמ' בתענית (דף ח, ע"ב) אומרת: "ניבעי רחמי אתרתי - לא אפשר", כלומר שנתפלל ונבקש רחמים על שתי הצרות, שיסורו מעלינו - אי אפשר. הדברים יותר מפורשים ביומא (דף עג, סע"א): "אין שואלין שני דברים כאחד, ואם שאל - אין מחזירין אלא אחד, ואין מחזירין לו אלא ראשון". וכך משמע בעוד כמה...
על ידי טוב וחסד
א' אוגוסט 04, 2019 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 26
צפיות: 3632

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

שייף נפיק כתב:בקולמוס תשס''ו - ז כמדומני היתה כתבה מאוד מקיפה בענין.
איך אפשר להגיע לזה?

תודה על ההפניה, זה נמצא בגיליון 37 אייר תשס"ו, כותרת "הלומדות תורה" חלק מהן היו תלמידות חכמים ממש. נמצא באוצר
על ידי טוב וחסד
א' אוגוסט 04, 2019 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 26
צפיות: 3632

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

יש הטוענים לציטוט מספר שבלי הלקט מדברי רש"י: "תש כחי אזלת ידי מלמשוך בשבט סופר ולכן בתי קראתי ". אלא שבשו"ת רש"י (מהדורת אלפנביין, בני ברק תש"מ, דפוס צילום ניו יורק תש"ג) סימן פא, הגירסא היא ל"בן ביתי": "הנני צעיר שעל החתום נידון ביסורי חולי מוטל על ...
על ידי טוב וחסד
ה' אוגוסט 01, 2019 3:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 26
צפיות: 3632

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

נשים מותרות ללמוד לעצמן, בפרט כהיום שיש ארטסקרול וכדו' יש רק לשאול על הנשים הנזכרים מי לימדם והאם זה היה מותר - הרבנית אסנת הנזכרת כתבה שאביה לימדה וזה לכאורה בניגוד לפסק הרמב"ם וצ"ע ויש גם לעיין אם לנשים מלומדות כן מותר ללמד לנשים (ובענין ללמד לאנשים, תינוקות או גדולים יל"ע בפ' עשרה...
על ידי טוב וחסד
ד' יולי 31, 2019 2:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 26
צפיות: 3632

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

האם ישנו מקור על כך שבנותיו של רש"י כתבו תשובות בשמו לשאלות שנשלחו אליו לעת זקנותו כשלא היה בכוחו לענות בעצמו.
על ידי טוב וחסד
ג' יולי 16, 2019 11:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל
תגובות: 12
צפיות: 2101

Re: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל

ממה שהעירו לי, שלכאורה אין רעותא בעצם הק"ו שנעשה, ואלולי היה קים לן הפוך ממנו, היינו באמת דורשים אותו.
א"כ ההבל הוא לא על עצמות העניין, אלא נובע מחמת שקיבלנו אחרת. וגם החריפות של הבל דתוס' בסנהדרין, אינה שלילית אילמלי היא משמשת נגד המקובל לנו מסיני.
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 15, 2019 9:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל
תגובות: 12
צפיות: 2101

Re: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל

כהמשך לפלפולים של הבל זהו בדיוק טעותו של קורח כידוע
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 15, 2019 9:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל
תגובות: 12
צפיות: 2101

Re: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל

עזריאל ברגר כתב:
טוב וחסד כתב:האם ישנם עוד ניסיונות של הבל מעין אלו?

תחפש בפורום ותמצא הרבה, בעיקר מכמה ניקים מסוימים שלא אנקוב בשמם כמובן...

תשובה יפה של הבל, אכן מה הפלא שהגעת לכמות גדולה של הודעות
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 15, 2019 4:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל
תגובות: 12
צפיות: 2101

Re: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל

בעירובין (דף יג ע"ב) נאמר שם שתלמיד אחד היה לו לר"מ וסומכוס שמו שהיה אומר על כל דבר ודבר ק"ן טעמים והיינו בק"ו. ומשום זה נאמר בסנהדרין (דף יז ע"א) אין מעמידין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ וכו', והתוספות (שם ד"ה: שיודע לטהר) מקשים מה לנו בחריפות של הבל - שהתורה טימ...
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 15, 2019 4:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל
תגובות: 12
צפיות: 2101

דרך ארץ פ"א ה"ו - כיצד מטהרים את השרץ בפלפול של הבל

חז"ל (ברכות כח ע"ב) הזהירו ואמרו: "מנעו בניכם מן ההגיון" כי על פי השכל לבד עלולים להגיע לשגיאות. הרי לנו דוגמא לכך מדברי הבריתא שרבים נתקשו בהסברה: "זו שאלה שאל ר' יוסי בן תדאי איש טבריא את רבן גמליאל: מה אשתי שאני מותר בה, אני אסור בבתה [דבת אשתו אסורה], אשת איש שאני אסור ב...
על ידי טוב וחסד
ד' יולי 10, 2019 11:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 26
צפיות: 3632

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

בברכה המשולשת כתב:
טוב וחסד כתב:
בברכה המשולשת כתב:היא בתו של רבי שמואל בן עלי.

יש מקור לזה?


יעויין כאן, הערות 16-17
(ובכלל המאמר נוגע לנושא האשכול)(

יחולו על ראשו ברכה משולשת
על ידי טוב וחסד
ג' יולי 09, 2019 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 26
צפיות: 3632

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

בברכה המשולשת כתב:היא בתו של רבי שמואל בן עלי.

יש מקור לזה?
על ידי טוב וחסד
ג' יולי 09, 2019 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 26
צפיות: 3632

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

בן מיכאל כתב:ואולם אין כל חדש וכבר היה לעולמים :

יישר כוח גדול, אכן הם הראשונים שהנהיגו הנהגה זו בעם ישראל
על ידי טוב וחסד
ג' יולי 09, 2019 5:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 26
צפיות: 3632

Re: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

באחד מספרי המסעות (ר' בנימין או ר' פתחיה?) נזכרה אשה מלומדת תופסת ישיבה בבגדד, כמדומה. גם לי זכור משם צריך להביא אולי את הציטוט הרבנית אסנת בראזני הייתה ידועה בכינויה התנאית, בדומה לחכמי המשנה. פלא שלאחת מהדורות המאוחרים יקראו בכינוי זה, אם כי גם בזמן הגאונים השתמשו בכינויים של תנא וכיו"ב
על ידי טוב וחסד
ג' יולי 09, 2019 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד
תגובות: 26
צפיות: 3632

נשים המרביצות תורה להמון העם - עדות המהרש"ל ועוד

מלבד התנאית ברוריה (ראה אשכול בזה) ראינו במשך הדורות שהיו עוד הרבה נשים דגולות בתורה, בשו"ת תשב"ץ (חלק ג סימן עח) הובאה שאלה שנשאל: "שאלת מפני מה שבח רבי אותו תלמיד שאמר מפני מה אין מוסקין בטהרה (פסחים ג ע"ב) ... הרבה תירוצים נאמרו בזה... אבל שמעתי מאבא מארי ז"ל שאמר בשם הרב...
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 08, 2019 3:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?
תגובות: 10
צפיות: 1508

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
טוב וחסד כתב: ומה גם שאין מקום בש"ס שנמצא שהיה כן

לכידה.PNG


יישר כח אם כי גם בב"ב דף כב, ע"א. נאמר שם מפורש: "רב יוסף אמר: אנא ענישתיה" אך לא מחויב שהיה בכעס - אך דברי הפנ"מ ברור מללו מדברי רש"י.
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 08, 2019 1:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?
תגובות: 10
צפיות: 1508

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?

מה הכוונה. אם רב יוסף היה מאור עינים וכי מידה משובחת היא להעיד עליה? אבל מה לעשות הוא היה מאור עינים. רב יוסף היה מטבעו רתחן. זה לא אומר שהוא בפועל עשה את זה להיפך כמו כל רבותינו היו מידותיו מתוקנות ומשובחות אבל הוא לא נולד כזה. קשה לומר על רב יוסף שהיה מטבעו כך, ומה גם שאין מקום בש"ס שנמצא שה...
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 08, 2019 12:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?
תגובות: 10
צפיות: 1508

Re: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?!

אוצר החכמה כתב:מה השאלה בדיוק?

מה זאת אומרת וכי מידה משובחת היא להעיד עליה?
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 08, 2019 11:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?
תגובות: 10
צפיות: 1508

פסחים קיג: איך רב יוסף מעיד על עצמו שהוא רתחן?

"שלשה חייהן אינם חיים: הרחמנין, והרתחנין, ואניני הדעת. ואמר רב יוסף: כולהו איתנהו בי" - יש בי כל שלשת התכונות הללו. נכון שהגמ' בתענית (דף ד, ע"א) אומרת: "האי צורבא מרבנן דרתח - אורייתא הוא דקא מרתחא ליה", אך זה מדובר על כולם - ולא לזה התכוון רב יוסף. 
על ידי טוב וחסד
ג' יוני 18, 2019 12:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!
תגובות: 8
צפיות: 1779

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

ראה כאן באחד הספרים של המקובל רבי יעקב עדס שליט"א מביא בשם מרן הגרי"ש אליישב זצ"ל שאמר לו שלא יתכן שדברים הללו יצאו מפה קדשו של רש"י ותלמיד טועה כתבו, ולא יתכן שרש"י יכתוב כאלו דברים על ר"מ שניסה להכשיל אשתו וכו' הראיה שהבאתי שסיפור זה רש"י כתבו וכן העובדה שבעל מנ...
על ידי טוב וחסד
ב' יוני 10, 2019 10:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!
תגובות: 8
צפיות: 1779

קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!

חז"ל אומרים "שנשים דעתן קלות עליהן", כלומר שהן נוחות להתפתות לעבירה, מה שאין כן באנשים, שאין דעתם קלה כמותן. פלא פלאים הוא - איך וכיצד נסביר את כל המעשים המסופרים על קדושי עליון (שם, דף פא ע"א) כולל ר"מ אם לא שמשמים הגינו עליו?!!! יתירה מכך, על פי המסופר על התנאית ברוריה, אש...
על ידי טוב וחסד
ב' אפריל 29, 2019 6:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?
תגובות: 6
צפיות: 1854

Re: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?

טעות שלי - מופיע גם במו"ק. ורש"י שם מצטט את הגמ' בע"ז כאסמכתא
על ידי טוב וחסד
ב' אפריל 29, 2019 4:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?
תגובות: 6
צפיות: 1854

Re: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?

אכן המקור הוא במו"ק (דף טז, ע"ב) שהגמ' מביאה את דברי רבי יונתן השואל: מאי דכתיב "נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על"? - ומשיב: "נאם דוד בן ישי, שהקים עולה של תשובה. ומפרש רש"י "שהקים עולה של תשובה - שהוא שב תחלה, ונתן דרך לשבים. ובהמשך מציין לדברי הגמרא בע"ז.
על ידי טוב וחסד
ב' אפריל 29, 2019 9:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?
תגובות: 6
צפיות: 1854

פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?

בגמרא שם אמרו חז"ל: "עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק. לאחר שאוכלין ושותין נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך, ואומר להן: איני מברך, שיצא ממני ישמעאל. אומר לו ליצחק: טול וברך! אומר להן: איני מברך, שיצא ממני עשו. אומר לו ליעקב: טול וברך! אומר להם: א...
על ידי טוב וחסד
ד' אפריל 24, 2019 11:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 4806

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

כמה מתוקים הם דברי מרן החת"ס שהובאו לעיל: ומאי דמייתי התם בגיטין ז' בעוד רשע לנגדי, לא ח"ו שכינה גניבא בשם רשע , אלא מק"ו אתיא עלה, אפילו אם רשע לנגדי אשים מחסום לפי כל שכן גברא רבה. נזדעזעתי לראות באחד העלונים לילדים שיוצאים לאור באידיש (עלון מיוחד במינו, שמו 'קינדליין', בגליון של ח...
על ידי טוב וחסד
ה' אפריל 18, 2019 6:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדה ע: - קושיה על רבי יהושע, איך אמר שניתן לשנות מזל עניות?
תגובות: 1
צפיות: 2030

נדה ע: - קושיה על רבי יהושע, איך אמר שניתן לשנות מזל עניות?

שם, שאלו את רבי יהושע: "מה יעשה אדם ויתעשר? אמר להן... יבקש רחמים ממי שהעושר שלו". הרי זה בדיוק מה שעשה רבי אלעזר בן פדת (תענית כה ע"א) שהיה עני מרוד. פעם התעלף, וראה בחלום כי הקדוש ברוך הוא שואל אותו אם הוא חפץ שיהפוך את העולם ויברא אותו שוב כדי שאולי יברא במזל של עושר, על כך השיב רב...
על ידי טוב וחסד
ב' אפריל 15, 2019 12:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 18
צפיות: 4429

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

יצוין שבפירוש 'פורת יוסף' הנדפס בסוף הגמ', בע"ז לח:, פירש שמה שאמרו בב"מ 'נח נפשיה' היינו נחה דעתו. כלומר נתיישבה דעתו, ולא שמת. אמנם זהו פירוש מחודש מאד, ויש להעיר עליו ג"כ מאיגרת רש"ג הכותב שר"י נפטר שנה אחת לאחר ר"ל. מה שמסתדר יותר עם הפירוש המקובל. הפירוש הראשון אכ...
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 10:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 18
צפיות: 4429

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

י. אברהם כתב:דפוס ברלין תקי"ט

נשמח אם יביאו זאת מצולם לזיכוי הרבים
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 4806

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

... להעיר, שכששלח מר עוקבא לר' אלעזר בני אדם העומדים עליו מהו למוסרו למלכות, העלים את שמו ולא סיפר לו שזה היה גניבא, וכך הבין בחפץ חיים (באר מים חיים כלל י' סוף ס"ק ל"א). ואולי היה גם מטעם שגניבא היה אדם גדול ומר עוקבא ידע שר' אלעזר לא ידבר עליו. ישר כוח על הסיקור. על פי הגמרא בשבת (דף קמ...
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 11:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. - לא האמינו שהוא חוני המעגל - א"כ מי סיפר את הסיפור?
תגובות: 1
צפיות: 2038

תענית כג. - לא האמינו שהוא חוני המעגל - א"כ מי סיפר את הסיפור?

בתענית שם מסופר שלא בני משפחתו האמינו שהוא חוני המעגל, וכך לא בבית המדרש, אם כן מי סיפר את כל הסיפור שישן 70 שנה?
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 11:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 18
צפיות: 4429

ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

ב"ק קיז ע"ב רבי יוחנן החיה את רב כהנא. ואילו בגמרא ב"מ שם, חכמים התפללו על ר"י שימות, בגלל שראו שנטרפה דעתו עליו על חסרונו של ריש לקיש. ולכאורה למה ומדוע לא החיה רבי יוחנן את ר"ל כמו אצל רב כהנא?!
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 4806

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

אכן משם לא רצו לקום מפניו עם זאת באותו מפגש - מלמדם גניבא כמה הלכות בשם רב - ואינו נעתר להזמנתם לסעוד עמם. ושוב חז"ל מעלימים על מה הצעקה עד כדי כך שיצא להורג
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 9:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 4806

למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?

גניבא, אמורא בדור הראשון חברו ותלמידו של רב, במסכת ברכות (דף כז, ע"א) מסופר שם שרב ועמו חכמים אחרים פקדו את ביתו של גניבא והתאכסנו אצלו בשבת. גניבא מסר כמה וכמה הלכות משמו של רב (ברכות כה ע"א) ועוד. היה בר פלוגתא של ראש הגולה מר עוקבא. במסכת גיטין (דף ז, ע"א) מר עוקבא פנה בצר לו אל רב...
על ידי טוב וחסד
ב' אפריל 08, 2019 10:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. האם חוני המעגל גרם למיתתו קודם זמנו?
תגובות: 3
צפיות: 2131

תענית כג. האם חוני המעגל גרם למיתתו קודם זמנו?

בתענית שם, מסופר שחוני המעגל ישן שבעים שנה וכו'. לאחר מכן כשנכנס לבה"מ אמר להם: אני הוא אותו חוני שאתם מדברים עליו. אבל לא האמינו לו ולא נתנו לו כבוד כראוי לו. חלשה דעתו של חוני, ביקש רחמים שימות, ומת! אם נניח שחוני המעגל היה בסביבות גיל ה-30 לחייו, הרי שבתום ה-70 שנה של השינה, היה בגיל 100, אם...

עבור לחיפוש מתקדם