פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 138 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טוב וחסד
ד' אוגוסט 01, 2018 11:26 am
פורום: עזר אחים
נושא: חבר שלי מתלבט אם לטעון
תגובות: 17
צפיות: 1717

האם מותר להיות טוען רבני?

במשנה במסכת אבות (פ"א משנה ח) נאמר: "אל תעש עצמך כעורכי הדינים", הרמב"ם בפירוש המשנה הסביר כי הכוונה היא לבני אדם שאינם דיינים, המלמדים את העדים להתמודד עם החקירה הצפויה להם מאת הדיינים. מפשטות לשון המשנה בהמשך, משמע שמדובר הוא בדיינים. ומשמע שהקפדה רק שהדיין אל יעשה כן לסייע לאח...
על ידי טוב וחסד
ש' יולי 28, 2018 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך 'תלמיד' וכבר כונה 'רבי' - ואילו 'בן עזאי' ללא תואר?
תגובות: 4
צפיות: 167

Re: איך 'תלמיד' וכבר כונה 'רבי' - ואילו 'בן עזאי' ללא תואר?

גימפעל כתב:לא הבנתי את התמיהה.
בכתיבת הבריתות והמשניות הוא כבר הוסמך וכבר נקרא רבי.

אז זהו שלא. בסנהדרין דף ט, ע"ב: "מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים". מדובר ברבן יוחנן בן זכאי. לשיטתו כותבי הבריתות היו צריכים לכנותו רבן?
על ידי טוב וחסד
ש' יולי 28, 2018 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך 'תלמיד' וכבר כונה 'רבי' - ואילו 'בן עזאי' ללא תואר?
תגובות: 4
צפיות: 167

איך 'תלמיד' וכבר כונה 'רבי' - ואילו 'בן עזאי' ללא תואר?

בזבחים דף נז, ע"א: "שאלה נשאלה לפני חכמים בכרם ביבנה... נענה ר"ט... היה שם 'תלמיד אחד' שבא לבית המדרש לפני חכמים תחלה ו'רבי' יוסי הגלילי שמו''. ואילו רש"י בקידושין דף מט ע"ב: "בן עזאי ובן זומא - תלמידים היו ובחורים ולא באו לכלל סמיכה 'ולא היו בימיהם כמותם בתורה' כדתנן (...
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 20, 2018 3:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם עדיף שבספר תורני הפסוקים יהיו מנוקדים?
תגובות: 2
צפיות: 157

Re: האם עדיף שבספר תורני הפסוקים יהיו מנוקדים?

חיימקה כתב:למה לא לנקד - תיתן לאדם מהשורה [גם ליושב ביהמ"ד] לקרוא בלי ניקוד ותבדוק כמה טעויות יהיו לו. ואם לא כ"כ במקרא אז בנ"ך.
ולכן בגמ' החדשות מנקדים בצד הגיליון את הפסוקים.

יישר כוח גדול
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 20, 2018 12:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם עדיף שבספר תורני הפסוקים יהיו מנוקדים?
תגובות: 2
צפיות: 157

האם עדיף שבספר תורני הפסוקים יהיו מנוקדים?

כיום נמצאים תוכנות המנקדות פסוקים אוטומטי, או ידני השאלה איך ראוי להציג את הפסוקים בספר תורני?
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 20, 2018 11:57 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנת רבותינו - מישהו שמע?
תגובות: 7
צפיות: 1680

Re: תוכנת רבותינו - מישהו שמע?

אף אחד לא רשם התרשמות מלבד קישורים לפרסום
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 16, 2018 3:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 752

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

הסיפור המפורסם ביותר על חורבן בית המקדש הוא סיפורו של "קמצא ובר קמצא" ודווקא הם גילו לנו חז"ל את שמם - ואילו את שמו של העשיר שהכל קרה בגללו לא הזכירו לנו את שמו שיהיה לדיראון עולם, למה? ראיתי שתמה על כך חכם אחד בקובץ אור תורה, תשע"ו (חוברת תקפג), עמ' שפה, ונשאר בצ"ע. מה נרו...
על ידי טוב וחסד
א' יולי 15, 2018 10:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 752

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

חת''ס.pdf לפי החתם סופר שכתב: " ולבי אומר לי שבעל הסעודה היה אחד מגדולי ישראל המפורסמים ולכן לא הוזכר כאן כלל מי הוא", לאור דבריו הקושיה מתעצמת עוד יותר מה גרע חלקו של רבי זכריה בן אבקולס (גיטין נו ע"א): "ענותנותו של ר' זכריה בן אבקולס - החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו..."....
על ידי טוב וחסד
א' יולי 15, 2018 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 752

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

חת''ס.pdf לפי החתם סופר שכתב: " ולבי אומר לי שבעל הסעודה היה אחד מגדולי ישראל המפורסמים ולכן לא הוזכר כאן כלל מי הוא", לאור דבריו הקושיה מתעצמת עוד יותר מה גרע חלקו של רבי זכריה בן אבקולס (גיטין נו ע"א): "ענותנותו של ר' זכריה בן אבקולס - החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו..."....
על ידי טוב וחסד
ש' יולי 14, 2018 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 752

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

הסיפור המפורסם ביותר על חורבן בית המקדש הוא סיפורו של "קמצא ובר קמצא" ודווקא הם גילו לנו חז"ל את שמם - ואילו את שמו של העשיר שהכל קרה בגללו לא הזכירו לנו את שמו שיהיה לדיראון עולם, למה? ראיתי שתמה על כך חכם אחד בקובץ אור תורה, תשע"ו (חוברת תקפג), עמ' שפה, ונשאר בצ"ע. יש&quo...
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 13, 2018 1:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 752

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

גם שמם של החכמים (בבבלי) שישבו בסעודה לא נזכר. גם קמצא ובר קמצא הם שמות רעיוניים (כך מבאר המהר"ל בנ"י ובח"א) שהם חלק מהמשל הכללי הזה. רבינו המאירי אינו סובר כן, אלא מדובר באב ובן ע"ש. ואם כן מה חטא קמצא שבגללו חרבה ירושלים?! שהרי הוא לא היה מעורב כלל בכל הסיפור ובכל זאת חז"...
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 13, 2018 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 752

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

דרומי כתב:איך 'טוב וחסד' שואל כאלה שאלות?...

אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב!

וראה מה שדנו התנאים לענין צלפחד ("התורה כיסתו כו")


רבי יוחנן לא חשש להזכיר את שמו של רבי זכריה בן אבקולס (גיטין נו ע"א): "ענותנותו של ר' זכריה בן אבקולס - החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו...".
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 13, 2018 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 752

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

איך 'טוב וחסד' שואל כאלה שאלות?... אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב! וראה מה שדנו התנאים לענין צלפחד ("התורה כיסתו כו") פעמים רבות בש"ס חז"ל הקדושים שואלים מי עומד אחר תואר האנונימי, כגון: "מעשה באחד שבקש לבזבז [יותר מחומש] ולא הניח לו חבירו", "ומנו?" - מי...
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 13, 2018 11:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 752

מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

הסיפור המפורסם ביותר על חורבן בית המקדש הוא סיפורו של "קמצא ובר קמצא" ודווקא הם גילו לנו חז"ל את שמם - ואילו את שמו של העשיר שהכל קרה בגללו לא הזכירו לנו את שמו שיהיה לדיראון עולם, למה?
על ידי טוב וחסד
ה' יולי 12, 2018 4:04 pm
פורום: על שולחן האוצר
נושא: מיזם חדש של אוצר החכמה
תגובות: 64
צפיות: 20304

Re: מיזם חדש של אוצר החכמה

רעיון וביצוע מדהים, יישר כח. באיזה שלבים זה עומד מתי נברך על המוגמר?
על ידי טוב וחסד
ה' יולי 12, 2018 10:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי נחרב בית המקדש הראשון?
תגובות: 2
צפיות: 184

Re: מתי נחרב בית המקדש הראשון?

בדיון שאלת תאריכי חורבן בית שני אשר התרחש זמן לא רב אחריו דנו בו חז"ל בבבלי (תענית כח ע"ב) על פי סברא בלבד מסדר עולם: הובקעה העיר בי"ז הוה והכתיב (ירמיהו נב) בחדש הרביעי בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר וכתיב בתריה (ירמיהו נב) ותבקע העיר וגו' אמר רבא: לא קשיא כאן בראשונה כאן בשניה דתניא ברא...
על ידי טוב וחסד
ג' יולי 10, 2018 10:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!
תגובות: 23
צפיות: 998

Re: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!

מכון חכמי ספרד כתב:והפלא הנוסף בעיניי,

הלא בסך הכל התלמוד לא כזה ארוך במילים. אאל"ט אורכו כאורך התנ"ך, אלא שהבנתו מעכבת יותר.

ולמה אם כן סבר הרמב"ם שאין בכוח איש לזכור וכו'??


אורכו כאורך התנ"ך - בתקווה שכבודו התלוצץ או שרח"ל מימיו לא פתח---
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 09, 2018 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!
תגובות: 23
צפיות: 998

Re: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!

הרב תוכן שליט"א דברים מתוקים מדבש... יסלח לי כבוד הרב חושב שליט"א
על ידי טוב וחסד
א' יולי 08, 2018 10:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם: אני מתאבל ולא התנחמתי - איך הדברים מתיישבים עם מה שכתב?
תגובות: 8
צפיות: 442

Re: הרמב"ם: אני מתאבל ולא התנחמתי - איך הדברים מתיישבים עם מה שכתב?

מה שכתב כבוד פלוריש - דברים ללא שום יסוד מוצק, הרמב"ם בשביל לכתוב את חיבורו היה סגור ומסוגר 10 שנים ע"פ עדות נכדו. ומכאן השאלה כסף מנלן?!
על ידי טוב וחסד
א' יולי 08, 2018 11:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!
תגובות: 23
צפיות: 998

הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!

קמו לעם ישראל גאוני עולם בכל דור ודור עד היום ששגור הש"ס על לשונם, כיצד מציאות זאת מתיישבת עם דברי הנשר הגדול בשמים?
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 06, 2018 4:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם: אני מתאבל ולא התנחמתי - איך הדברים מתיישבים עם מה שכתב?
תגובות: 8
צפיות: 442

Re: הרמב"ם: אני מתאבל ולא התנחמתי - איך הדברים מתיישבים עם מה שכתב?

יפה. ובעניין ר' דוד שהיה תומך כזבולון לרמב"ם לכן אבדה התמיכה, ומכאן צערו של הרמב"ם כי מאז כבר פנה לרפואה כידוע
על ידי טוב וחסד
ה' יולי 05, 2018 7:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם: אני מתאבל ולא התנחמתי - איך הדברים מתיישבים עם מה שכתב?
תגובות: 8
צפיות: 442

Re: הרמב"ם: אני מתאבל ולא התנחמתי - איך הדברים מתיישבים עם מה שכתב?

הרמב"ם כותב: "עד היום, כמו שמונה שנים, אני מתאבל ולא התנחמתי". בהלכה הוא מדגיש: "אל יתקשה אדם על מתו יתר מדאי" פשוט לא?
על ידי טוב וחסד
ד' יולי 04, 2018 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם: אני מתאבל ולא התנחמתי - איך הדברים מתיישבים עם מה שכתב?
תגובות: 8
צפיות: 442

הרמב"ם: אני מתאבל ולא התנחמתי - איך הדברים מתיישבים עם מה שכתב?

באגרות הרמב"ם, (לפסיא, עמ' 37) אל רבי יפת הדיין, כותב הרמב"ם : "גם ארעו לי צרות רבות גלויות בארץ מצרים... והרעה הגדולה שבאה עלי באחרונה, שהיא רעה מכל רעה שעברה עלי מיום היותי ועד היום הזה, והיא פטירת [אחי] הצדיק זצ"ל, שטבע בים הודו, ובידו ממון רב לי ולו ולאחרים, והניח בת קטנה ואל...
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 02, 2018 2:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אלישע בעל כנפיים - נס או גם הנאה?
תגובות: 1
צפיות: 182

אלישע בעל כנפיים - נס או גם הנאה?

על אלישע בעל כנפיים מסופר שבת מט ע"א : "שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל, שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו. והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק. ראהו קסדור (=ממונה מהשלטון) אחד. רץ [אלישע וברח] מפניו. ו[היה הקסדור] רץ אחריו. וכיון שהגיע אצלו, נטלן [אלישע לתפילין] מראשו, ואחזן בידו. אמר ...
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 02, 2018 1:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אלישע בעל כנפיים - נס או גם הנאה?
תגובות: 1
צפיות: 182

ירדו לו שני שוקיים מן השמיים, למה התירו לו?

סנהדרין דף נט, ע"ב. מסופר שפעם רבי שמעון בן חלפתא הלך בדרך ופגעו בו אריות מנהמים. אמר רבי שמעון "הכפירים שואגים לטרף" – כלומר הם רעבים ורוצים לטורפני. ביקש רחמים וירדו שני שוקיים מן השמיים. אכלו האריות שוק אחת והלכו לדרכם, נטל רבי שמעון את השוק השניה והביא אותה לבית המדרש שם שאל את הח...
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 02, 2018 11:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בעל ביטחון צריך לטרוח לפרנסתו?
תגובות: 1
צפיות: 114

האם בעל ביטחון צריך לטרוח לפרנסתו?

מדברי המדרש ויק"ר לכאורה מוכח שאכן אינו צריך לטרוח: מעשה באדם אחד שהיה יושב ודורש, ואמר: "אין לך כל שערה ושערה, שלא ברא לה הקב"ה גומא בפני עצמה, כדי שלא תהא אחת מהן נהנית מחברתה". אמרה לו אשתו: "ועכשיו אתה מבקש לצאת לתור פרנסתך?! שב ובוראך ידאג לקיומך, כשם שדאג לפרנס כל שערה...
על ידי טוב וחסד
א' יולי 01, 2018 10:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פ"ד. דברים תמוהים - למה?
תגובות: 5
צפיות: 357

Re: ב"מ פ"ד. - אמר רב פפא כו'

י. אברהם כתב:דברי הרמב"ם בפרק חלק (ע"ע שם בארוכה)

2.jpg

רמבם.jpg

יפה. מה שכן ברור שחז"ל הקדושים לא חששו מפני המלעיזים, כי אם כן לא היו מביאים דברים אלו שאינם מתקבלים אצל אנשים פשוטים מן השורה
על ידי טוב וחסד
ש' יוני 30, 2018 10:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פ"ד. דברים תמוהים - למה?
תגובות: 5
צפיות: 357

ב"מ פ"ד. דברים תמוהים - למה?

בבא מציעא דף פד ע"א: "אמר רב פפא: איבריה דרבי יוחנן כחמת בת חמשת קבין.
מילא מה שכתבו בברכות (דף יג, ע"ב): "שאני רבי יוחנן דבעל בשר הוה" לעניין ק"ש. אך מכאן ולהביא דברים מעין אלו כמו בתחילת העמוד בב"מ שם, למה?
על ידי טוב וחסד
ש' יוני 30, 2018 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?
תגובות: 14
צפיות: 568

Re: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?

תוכן כתב:לא הבנתי השאלה. הרי כך היא דרכה של תורה, זו משנה (או ברייתא) באבות פ"ו מ"ד, איך קשור לכאן לשון הרמב"ם. האם השאלה שלך היא, מה מקורם של חז"ל?

אכן צודק.
בחז"ל ישנם אכן ראיות לפת במלח. אך שאלתי הייתה להימצאותם של מקורות מהתורה לכך
על ידי טוב וחסד
ש' יוני 30, 2018 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?
תגובות: 14
צפיות: 568

Re: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?

יפה ישר כוח
על ידי טוב וחסד
ד' יוני 27, 2018 5:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "למד מאהבה וסוף הכבוד לבא" - קבלת משרה תורנית בהיתר
תגובות: 3
צפיות: 291

Re: "למד מאהבה וסוף הכבוד לבא" - קבלת משרה תורנית בהיתר

כי לכאורה מדוע הוצרכה הגמ' לסיים ש"סוף הכבוד לבא", מה תועלת יש בזה שהרי בין כה וכה מחויב לעשות כן בין אם הכבוד יבוא או לא? מכאן שעל אף הידיעה שהפרס יגיע - כל עוד לא עובדים עבורו, "עשה מאהבה וסוף הכבוד לבוא", אין בכך בעיה
על ידי טוב וחסד
ד' יוני 27, 2018 5:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "למד מאהבה וסוף הכבוד לבא" - קבלת משרה תורנית בהיתר
תגובות: 3
צפיות: 291

"למד מאהבה וסוף הכבוד לבא" - קבלת משרה תורנית בהיתר

על פי חז"ל האומרים: "לא יאמר אדם: אקרא שיקראוני חכם...", אלא "למד מאהבה וסוף הכבוד לבא", כלומר שלא ילמד כדי להתפרנס מהלימוד, אלא צריך ללמוד מאהבה ללא מטרה חיצונית, מדוע הוסיפו בהמשך "סוף הכבוד לבא"? האם מכאן ניתן להוכיח להתפרנסות מהתורה בהיתר
על ידי טוב וחסד
ג' יוני 26, 2018 3:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?
תגובות: 14
צפיות: 568

Re: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?

לענין כתב:השאלה מנוסחת באופן קצת קראי, סליחה. ראוי לתקן מעט.

צדיק אוכל לשובע נפשו ,ובטן רשעים תחסר.


כבודו יכול לנסח את זה אחרת?
על ידי טוב וחסד
ג' יוני 26, 2018 3:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?
תגובות: 14
צפיות: 568

Re: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?

החושב כתב:'אדם כי ימות באהל' לא מתאים?

ריש לקיש לומד מפסוק זה: "מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה? שנאמר "זאת התורה אדם כי ימות באהל".
על ידי טוב וחסד
ג' יוני 26, 2018 12:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?
תגובות: 14
צפיות: 568

האם ישנו מקור להסתפקות במועט בתורה?

"כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל" לשון הרמב"ם. ברור שכאן הכוונה לחז"ל אך האם יש לכך סימוכין מהתורה?
על ידי טוב וחסד
ב' יוני 25, 2018 12:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם: מימי לא נצחני אלא בעל חכמה אחת - הראב"ד
תגובות: 5
צפיות: 305

Re: הרמב"ם: מימי לא נצחני אלא בעל חכמה אחת - הראב"ד

ראה עוד כאן (http://www.toviapreschel.com/he/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%90-%D7%91%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%AA/). וכן רעמ"ה, ספר מאור עיניים, אמרי בינה פ"א, מהד' בונפיל, עמ' 210. אין שום חידוש...
על ידי טוב וחסד
ב' יוני 25, 2018 12:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם: מימי לא נצחני אלא בעל חכמה אחת - הראב"ד
תגובות: 5
צפיות: 305

Re: הרמב"ם: מימי לא נצחני אלא בעל חכמה אחת - הראב"ד

ראשית זאת שמועה בעלמה. שנית אין מכאן תשובה - האם הרמב"ם ראה אכן את השגותיו?
על ידי טוב וחסד
ב' יוני 25, 2018 11:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם: מימי לא נצחני אלא בעל חכמה אחת - הראב"ד
תגובות: 5
צפיות: 305

הרמב"ם: מימי לא נצחני אלא בעל חכמה אחת - הראב"ד

כתב הרשב"ץ ז"ל: "ואומרים כי ר' משה [הרמב"ם] ראה בהשגות שהשיג עליו הראב"ד ז"ל ובלשון הזה אמר: 'מימי לא נצחני אלא בעל חכמה אחת', כך שמעתי, אבל לא ראיתי כתוב כן בשום מקום. אבל ראיתי שהרמב"ם ז"ל כתב זה לשונו: בא לפני תלמיד אחד שלמד לפני הרב ר' אברהם בר דוד ז"...
על ידי טוב וחסד
א' יוני 24, 2018 10:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר "שלשלת הקבלה" והערעורים אודותיו
תגובות: 16
צפיות: 1913

Re: האם הרמב"ם אכן הקפיד על הראב"ד בהשגותיו

יבנה כתב:שלשלת הקבלה מלא שקרים כידוע.

כידוע על ידי מי?

עבור לחיפוש מתקדם