מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 350 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אביגדור
ו' מאי 17, 2019 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ייבום וגלגולים
תגובות: 18
צפיות: 2143

Re: ייבום וגלגולים

סליחה שאני "מתעלק" על האשכול הזה עם שאלה אסוציאטיבית, אבל יש קצת קשר לנושא האשכול. מזה שנים הסתפקתי אם האיסור של כאילו פוגע בערוה הוא רק בביאה ראשונה ואח"כ נעשית כאשתו לכל דבר או שהוא בכל ביאה וביאה. ונפק"מ פשוטה בזמנינו, במי שאינו יכול לחלוץ אם יש מצוה לגרשה אחר הייבום או לא. ור...
על ידי אביגדור
א' אפריל 28, 2019 10:47 am
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7816

Re: צער בעלי חיים

כך מקובל, אבל איך מסבירים את זה? זה לא עניין של "מקובל". מי שאינו מבין את זה בליבו ובנפשו (לאפוקי כל מיני אנשים כמוך שמבינים את זה בליבם אך מתקשים לתת את ההסבר השכלי) הינו בגדר זובחי אדם עגלים ישקון, כי אין זה שבעלי החיים נחשבים בעיניו אלא שבני אדם אינם נחשבים בעיניו. ההסבר לדעתי הוא כפי ...
על ידי אביגדור
ד' אפריל 24, 2019 11:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7816

Re: צער בעלי חיים

שוב וודאי שהריגת אדם יותר חמור מהריגת בעל חי, ולכן גם הצלת אדם ממות מצדיק הריגת בעל חי, אבל זה לא מסביר הריגת בעל חי בשביל תאווה בעלמא. ואם אני צריך להרוג בעל חי כדי להציל אדם מיסורים ברמה כזו או אחרת? שאלה קשה, איני יודע מה לענות. במחשבה שנייה אולי יש להבדיל בין יהודי שיש לו צלם אלוקים לגוי שאין ל...
על ידי אביגדור
ד' אפריל 24, 2019 10:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7816

Re: צער בעלי חיים

מלבב כתב:שוב וודאי שהריגת אדם יותר חמור מהריגת בעל חי, ולכן גם הצלת אדם ממות מצדיק הריגת בעל חי, אבל זה לא מסביר הריגת בעל חי בשביל תאווה בעלמא.
ואם אני צריך להרוג בעל חי כדי להציל אדם מיסורים ברמה כזו או אחרת?
על ידי אביגדור
ד' אפריל 24, 2019 9:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7816

Re: צער בעלי חיים

לדעתי ברור שמלבב צודק. צער בעלי חיים זו מצוה שהשכל גם מחייב אותה. וממילא השאלה במקומה למה התיר ה' לאכול בע"ח, ובוודאי שהקב"ה לא יתן בידינו לעשות עוול. והתשובה לענ"ד כאשר כתבתי בתחילת האשכול. בעיני זה לא הנושא אם צעב"ח זו מצוה שהשכל מחייב או לא. מלבב לא מוכן לומר שבעל חיים הוא יצ...
על ידי אביגדור
ד' אפריל 24, 2019 8:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7816

Re: צער בעלי חיים

לדעתי ברור שמלבב צודק. צער בעלי חיים זו מצוה שהשכל גם מחייב אותה. וממילא השאלה במקומה למה התיר ה' לאכול בע"ח, ובוודאי שהקב"ה לא יתן בידינו לעשות עוול. והתשובה לענ"ד כאשר כתבתי בתחילת האשכול. בעיני זה לא הנושא אם צעב"ח זו מצוה שהשכל מחייב או לא. מלבב לא מוכן לומר שבעל חיים הוא יצ...
על ידי אביגדור
ד' אפריל 24, 2019 8:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7816

Re: צער בעלי חיים

מלבב כתב:יש בני אדם שגרועים מכלבים, וכש"כ מכבשים.
אתה מתחמק. לא דיברתי על נאצי שטובע אלא על אדם נורמלי.
על ידי אביגדור
ד' אפריל 24, 2019 6:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7816

Re: צער בעלי חיים

מלבב כתב:ברור שמציל כלב הוא יותר גרוע א. כי כלב הוא יותר רחוק מעם אחר, ב. כי התורה התירה הריגת בעלי חיים.
א. זה כל הנושא? המרחק ממך? אני חושב, ולדעתי כך הוא המוסר האנושי, שכלב הוא יצור נחות ביחס לבני אדם.
ב. מה שהתורה התירה לא רלוונטי כי שאלתי אותך לפי המוסר האנושי.
על ידי אביגדור
ד' אפריל 24, 2019 3:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7816

Re: צער בעלי חיים

לדעתך זה אותו דבר? לדעתי מי שבוחר להציל בני עם אחר ולא את בני משפחתו, הוא טועה אבל מובן. מי שבוחר להציל כלב ולא אדם הוא מעוות לגמרי. ברור שצריך להציל קודם משפחתך, אבל זה לא גורע מאי מוסריות של הריגה בני עם אחר. לא הבנתי אם אתה מסכים עם האמירה שלי או לא. האם לדעתך מי שמציל את בני עם אחר לפני בני משפ...
על ידי אביגדור
ד' אפריל 24, 2019 10:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7816

Re: צער בעלי חיים

לדעתך זה אותו דבר?
לדעתי מי שבוחר להציל בני עם אחר ולא את בני משפחתו, הוא טועה אבל מובן. מי שבוחר להציל כלב ולא אדם הוא מעוות לגמרי.
על ידי אביגדור
ד' אפריל 24, 2019 12:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 80
צפיות: 9405

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

שבתי וראה שגם לרב הונא משמע שהסיבה ששותפות באזנו פוטרת מבכורה היא שנעשה על ידי כך בעל מום קל (ר' יוחנן) וא"כ ודאי יש להביא ראיה על זה מנפלים כמו לר"ח ורבא.
על ידי אביגדור
ד' אפריל 24, 2019 12:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: צער בעלי חיים
תגובות: 139
צפיות: 7816

Re: צער בעלי חיים

הרב מלבב,
ע"פ דרך המוסר האנושי, אם אדם וכלב טובעים בנהר את מי מהם יש להציל ראשון?
על ידי אביגדור
ג' אפריל 23, 2019 11:15 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 80
צפיות: 9405

Re: מסכת בכורות - הערות והארות פנינים ומרגליות

מה שכתב רש''י שקושיית הגמ' לכולהו (היינו לכאורה - בין אר' הונא בין אר' חסדא ורבא) צ''ע שלכאורה אין הקושיא על ר' הונא וצ''ע הקושיא הוא מנפלים דהיינו "בו" ורב הונא מיירי "באמו", א"כ הקו' הוא רק לרב חסדא ורבא (ושייך לשון כולהו אתרתי עי' יד מלאכי אות שלו). הרי רש"י פירש לה...
על ידי אביגדור
ד' מרץ 27, 2019 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל זה אכניס בק"ו
תגובות: 4
צפיות: 380

Re: כל זה אכניס בק"ו

לפי המונח בזכרוני כל זה אכניס אומרים רק כאשר הקל והחמור נקבעים בהוכחה מהלכה ולא מסברא שאז לא שייך לפרוך מסברא כי הא חזינן שהתורה החמירה בדין החמור יותר מהקל, וזה הפירוש דכל זה אכניס. ומובן לפי זה בבירור למה לא שייך לומר כן בחומרא הכתובה בפסוק. אך ההו"א של תוס' היתה שגם בחומרא הכתובה בפסוק אם יש...
על ידי אביגדור
ג' אוקטובר 23, 2018 8:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?
תגובות: 5
צפיות: 553

Re: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?

ייש"כ לך על המקור מהירושלמי.
לענ"ד הירושלמי דתני ובלבד שלא יבור כל אותו המין משמע להדיא שהאיסור הוא רק בכל אותו המין ואח"כ מוסיף שאם עשה כן לא רק שאסור אלא גם חייב חטאת.
על ידי אביגדור
ב' אוקטובר 22, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?
תגובות: 5
צפיות: 553

Re: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?

אם הציור הוא שאינו מואס בכל הבצל אלא רוצה שיהיה מועט ביחס לשאר הירקות, באגרות משה או"ח ד ע"ד בורר אות ב' כתוב שמותר.
על ידי אביגדור
ב' אוקטובר 22, 2018 10:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 27339

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

המאמר של הרב פייבלזון קילורין לעינים.
רק האילוץ שהוא עושה בביאור הגר"א לערבב בין ביטחון לשיויתי ה' לנגדי תמיד אינו עולה יפה. ומה שכתב שמשמעו בתהלים טז על הביטחון והרמ"א הוא ששינה לפרש על יראת שמים, אילו עיין בתהלים ברש"י ושאר מפרשים לא היה כותב כך.
על ידי אביגדור
ה' אוקטובר 04, 2018 11:02 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: ירושלים של רהב
תגובות: 11
צפיות: 3643

Re: ירושלים של רהב

זקני דרום כתב:בושה!
במקום להתפעל מכישרון עצום כזה מעילוי צעיר עול לימים מתחילים להקניטו.
ולראם אומר לך בכחך זה ובהם תנגח את ארם.
ידידך לספסל הקודשים.
בן הנזיר.
ומי גילה לך מספר שניו, שמא בן גילך וכבוד נגד זקניו?
ואולי גם קנקנך חדש מלא ישן, או שמא שני ניקיכם הם מאותו הכבשן?
על ידי אביגדור
ו' ספטמבר 14, 2018 3:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל
תגובות: 78
צפיות: 13838

Re: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל

בדברים הרבה יותר חמורים אנחנו פוסקים כפי מנהג אבותינו, דהוא כלל מכללי הפסיקה במקום שיש דעות חלוקות להמשך אחרי מנהג המקום ומנהג אבותיו. עאכו"כ בנידו"ד שפשוט לכל מבין ששני המנהגים כשרים.
על ידי אביגדור
ה' ספטמבר 13, 2018 7:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאמר על "מלכויות זכרונות ושופרות".
תגובות: 8
צפיות: 895

Re: מאמר על "מלכויות זכרונות ושופרות".

אברהם כתב:לשון הברכה במלכויות 'אשרי איש שלא ישכחך'
במחזור אשכנז אשר לי זה בזכרונות.
על ידי אביגדור
ו' ספטמבר 07, 2018 2:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 68053

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אביגדור כתב:בין השמשות הכי קצר הוא ביום השווה
על ידי אביגדור
ו' ספטמבר 07, 2018 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 68053

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

הלילה לא יותר מוקדם בחורף. בין השמשות הכי קצר הוא ביום השווה.
על ידי אביגדור
ג' אוגוסט 28, 2018 3:01 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קרבן אהרן
תגובות: 1
צפיות: 594

קרבן אהרן

רשום ששם המחבר אהרן בן חיים ומחבר נוסף אהרן בן אברהם אבן חיים.
כמובן שחד הם והמדוייק הוא כמו שכתוב במחברים נוספים.
על ידי אביגדור
ש' אוגוסט 18, 2018 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי שאלות בהלכות שבת
תגובות: 16
צפיות: 1831

Re: שתי שאלות בהלכות שבת

גם באהדורי מוכי לא כתוב שזה פעולה שנעשית כל יום.
על ידי אביגדור
ש' אוגוסט 18, 2018 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי שאלות בהלכות שבת
תגובות: 16
צפיות: 1831

Re: שתי שאלות בהלכות שבת

1) פשוט שמותר לזרוק איני מבין למה עלה בדעתך אחרת.
2) אם אני מבין את המציאות שתיארת נראה לדמות לאהדורי מוכי לבי סדיא דשרי.
על ידי אביגדור
א' אוגוסט 05, 2018 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מלחמת נקמה היא מלחמת מצוה?
תגובות: 1
צפיות: 523

Re: האם מלחמת נקמה היא מלחמת מצוה?

לשון הצ"צ (הקדמון) בסי' קי"א מפורסמת, שהמצוה על גואל הדם הוא משום נקמה להנקם מרוצחי קרובו.
על ידי אביגדור
ד' יולי 25, 2018 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 608
צפיות: 63536

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

עקביה כתב:בפשטות "נביותא" היינו נבואה, כפי שבד"כ מתורגמת המילה "משא".
כלומר המילה "משא" מתורגמת כאן ככוללת נבואה ותוכחה, "נביותא ומרדותא", שהוכיחה אותו אמו.
פשוט כדבריך!
על ידי אביגדור
ב' יולי 23, 2018 1:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 1159

Re: הלכה ולומדע'ס

מי אמר שהשיטה חייבת להיות או א' או ב' או ג'? אולי כולהו איתנהו והכל לפי העניין.
על ידי אביגדור
א' יולי 01, 2018 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קצת ערמה במכירת העליות
תגובות: 3
צפיות: 548

Re: קצת ערמה במכירת העליות

לזה אתה קורא "קצת ערמה"?
לי זה נשמע כמו רמאות גמורה. הרי הוא מסכים לשלם 40 רק בגלל שהוא חושב שלא יקבל את העליה ב20.
על ידי אביגדור
א' יוני 17, 2018 2:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 48
צפיות: 4606

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

הרי השאלה היא הפוכה- "קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו?". רק שהרב פלתי מתחכם לומר אם קרח הצליח לשכנע ר"נ ראשי סנהדראות כנראה שהיו לו טענות חכמות וא"כ מה אני הייתי עושה לו הייתי שם. ואני אומר אומר אילו היית בדור דעה היית מספיק חכם בשביל להבין שהטענות של קרח אינם נכונות אם היינו מצליח...
על ידי אביגדור
ד' יוני 13, 2018 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה
תגובות: 26
צפיות: 2828

Re: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה

בדעת הגר"א חושבה השקיעה המישורית?
על ידי אביגדור
ה' מאי 24, 2018 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 150
צפיות: 16023

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

הערה: נשים לב לשני דברים שהגאונים מדגישים בלשונם: [בתחילת לשונם]: 1) שנשתנה האור בארץ... 2) והכסיף. [ובאמצע לשונם]: 1) ועדאין האור בשמים לא נשתנה. 2) ולא הכסיף. [ובסוף לשונם]: 1) שאף כלפי הרקיע נשתנה האור. 2) והכסיף לחשוך. אנו מבינים שפעולת הכספה היא יותר משנוי באור. כלומר תחילה משתנה האור ולאחר מכ...
על ידי אביגדור
ב' מאי 07, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 150
צפיות: 16023

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

לכל דבר יש כל מיני הסברים, אבל אין הסבר אחר המתקבל על הדעת בשיטת החולקים על ר"ת, ההסבר הזה הוא של המהר"ם והרב טוקצינסקי כותב שכך צ"ל לשיטת הגאונים. דווקא על הרבה מתקבל על דעתם, שאדמימות זה דווקא כשהיא מבהיקה ומאירה. וזה באמת המציאות לדעתך ששתי דקות אחרי השקיעה האדמימות מבהיקה ומאירה,...
על ידי אביגדור
א' אפריל 22, 2018 8:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 44883

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

אינני מבין למה שריפה חמירא לך מסקילה או אפילו מחנק (בהרגשה) אבל איך שיהיה מה יש לרחם על מי שעומדים ב' עדים ומתרים והוא מתיר עצמו למיתה? הרי הוא משול לאדם שלוקח אקדח ויורה בעצמו.
על ידי אביגדור
ד' ינואר 31, 2018 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר' יוסף כספי, משה נרבוני, יצחק אלבלג, שמואל צרצה
תגובות: 62
צפיות: 8193

Re: ר' יוסף כספי, משה נרבוני, יצחק אלבלג, שמואל צרצה

אבא יודן כתב:כך כתב גם הראבע ביונה א א!
ח"ו! זה לא הכוונה שם. הוא בסה"כ אומר שלמרות שהציווי היה בחלום ולא כנבואת משה הוא עמד בנסיון וקח המאכלת.

עבור לחיפוש מתקדם