החיפוש הניב 335 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אביגדור
ג' אוקטובר 23, 2018 8:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?
תגובות: 5
צפיות: 311

Re: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?

ייש"כ לך על המקור מהירושלמי.
לענ"ד הירושלמי דתני ובלבד שלא יבור כל אותו המין משמע להדיא שהאיסור הוא רק בכל אותו המין ואח"כ מוסיף שאם עשה כן לא רק שאסור אלא גם חייב חטאת.
על ידי אביגדור
ב' אוקטובר 22, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?
תגובות: 5
צפיות: 311

Re: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?

אם הציור הוא שאינו מואס בכל הבצל אלא רוצה שיהיה מועט ביחס לשאר הירקות, באגרות משה או"ח ד ע"ד בורר אות ב' כתוב שמותר.
על ידי אביגדור
ב' אוקטובר 22, 2018 10:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 14451

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

המאמר של הרב פייבלזון קילורין לעינים.
רק האילוץ שהוא עושה בביאור הגר"א לערבב בין ביטחון לשיויתי ה' לנגדי תמיד אינו עולה יפה. ומה שכתב שמשמעו בתהלים טז על הביטחון והרמ"א הוא ששינה לפרש על יראת שמים, אילו עיין בתהלים ברש"י ושאר מפרשים לא היה כותב כך.
על ידי אביגדור
ה' אוקטובר 04, 2018 11:02 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: ירושלים של רהב
תגובות: 10
צפיות: 1531

Re: ירושלים של רהב

זקני דרום כתב:בושה!
במקום להתפעל מכישרון עצום כזה מעילוי צעיר עול לימים מתחילים להקניטו.
ולראם אומר לך בכחך זה ובהם תנגח את ארם.
ידידך לספסל הקודשים.
בן הנזיר.
ומי גילה לך מספר שניו, שמא בן גילך וכבוד נגד זקניו?
ואולי גם קנקנך חדש מלא ישן, או שמא שני ניקיכם הם מאותו הכבשן?
על ידי אביגדור
ו' ספטמבר 14, 2018 3:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל
תגובות: 72
צפיות: 8300

Re: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל

בדברים הרבה יותר חמורים אנחנו פוסקים כפי מנהג אבותינו, דהוא כלל מכללי הפסיקה במקום שיש דעות חלוקות להמשך אחרי מנהג המקום ומנהג אבותיו. עאכו"כ בנידו"ד שפשוט לכל מבין ששני המנהגים כשרים.
על ידי אביגדור
ה' ספטמבר 13, 2018 7:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאמר על "מלכויות זכרונות ושופרות".
תגובות: 7
צפיות: 495

Re: מאמר על "מלכויות זכרונות ושופרות".

אברהם כתב:לשון הברכה במלכויות 'אשרי איש שלא ישכחך'
במחזור אשכנז אשר לי זה בזכרונות.
על ידי אביגדור
ו' ספטמבר 07, 2018 2:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 50152

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אביגדור כתב:בין השמשות הכי קצר הוא ביום השווה
על ידי אביגדור
ו' ספטמבר 07, 2018 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 50152

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

הלילה לא יותר מוקדם בחורף. בין השמשות הכי קצר הוא ביום השווה.
על ידי אביגדור
ג' אוגוסט 28, 2018 3:01 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קרבן אהרן
תגובות: 1
צפיות: 454

קרבן אהרן

רשום ששם המחבר אהרן בן חיים ומחבר נוסף אהרן בן אברהם אבן חיים.
כמובן שחד הם והמדוייק הוא כמו שכתוב במחברים נוספים.
על ידי אביגדור
ש' אוגוסט 18, 2018 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי שאלות בהלכות שבת
תגובות: 16
צפיות: 1343

Re: שתי שאלות בהלכות שבת

גם באהדורי מוכי לא כתוב שזה פעולה שנעשית כל יום.
על ידי אביגדור
ש' אוגוסט 18, 2018 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי שאלות בהלכות שבת
תגובות: 16
צפיות: 1343

Re: שתי שאלות בהלכות שבת

1) פשוט שמותר לזרוק איני מבין למה עלה בדעתך אחרת.
2) אם אני מבין את המציאות שתיארת נראה לדמות לאהדורי מוכי לבי סדיא דשרי.
על ידי אביגדור
א' אוגוסט 05, 2018 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מלחמת נקמה היא מלחמת מצוה?
תגובות: 1
צפיות: 402

Re: האם מלחמת נקמה היא מלחמת מצוה?

לשון הצ"צ (הקדמון) בסי' קי"א מפורסמת, שהמצוה על גואל הדם הוא משום נקמה להנקם מרוצחי קרובו.
על ידי אביגדור
ד' יולי 25, 2018 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 30374

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

עקביה כתב:בפשטות "נביותא" היינו נבואה, כפי שבד"כ מתורגמת המילה "משא".
כלומר המילה "משא" מתורגמת כאן ככוללת נבואה ותוכחה, "נביותא ומרדותא", שהוכיחה אותו אמו.
פשוט כדבריך!
על ידי אביגדור
ב' יולי 23, 2018 1:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 771

Re: הלכה ולומדע'ס

מי אמר שהשיטה חייבת להיות או א' או ב' או ג'? אולי כולהו איתנהו והכל לפי העניין.
על ידי אביגדור
א' יולי 01, 2018 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קצת ערמה במכירת העליות
תגובות: 3
צפיות: 371

Re: קצת ערמה במכירת העליות

לזה אתה קורא "קצת ערמה"?
לי זה נשמע כמו רמאות גמורה. הרי הוא מסכים לשלם 40 רק בגלל שהוא חושב שלא יקבל את העליה ב20.
על ידי אביגדור
א' יוני 17, 2018 2:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 48
צפיות: 3351

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

הרי השאלה היא הפוכה- "קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו?". רק שהרב פלתי מתחכם לומר אם קרח הצליח לשכנע ר"נ ראשי סנהדראות כנראה שהיו לו טענות חכמות וא"כ מה אני הייתי עושה לו הייתי שם. ואני אומר אומר אילו היית בדור דעה היית מספיק חכם בשביל להבין שהטענות של קרח אינם נכונות אם היינו מצליח...
על ידי אביגדור
ד' יוני 13, 2018 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה
תגובות: 19
צפיות: 1422

Re: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה

בדעת הגר"א חושבה השקיעה המישורית?
על ידי אביגדור
ה' מאי 24, 2018 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 9885

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

הערה: נשים לב לשני דברים שהגאונים מדגישים בלשונם: [בתחילת לשונם]: 1) שנשתנה האור בארץ... 2) והכסיף. [ובאמצע לשונם]: 1) ועדאין האור בשמים לא נשתנה. 2) ולא הכסיף. [ובסוף לשונם]: 1) שאף כלפי הרקיע נשתנה האור. 2) והכסיף לחשוך. אנו מבינים שפעולת הכספה היא יותר משנוי באור. כלומר תחילה משתנה האור ולאחר מכ...
על ידי אביגדור
ב' מאי 07, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 9885

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

לכל דבר יש כל מיני הסברים, אבל אין הסבר אחר המתקבל על הדעת בשיטת החולקים על ר"ת, ההסבר הזה הוא של המהר"ם והרב טוקצינסקי כותב שכך צ"ל לשיטת הגאונים. דווקא על הרבה מתקבל על דעתם, שאדמימות זה דווקא כשהיא מבהיקה ומאירה. וזה באמת המציאות לדעתך ששתי דקות אחרי השקיעה האדמימות מבהיקה ומאירה,...
על ידי אביגדור
א' אפריל 22, 2018 8:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 30111

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

אינני מבין למה שריפה חמירא לך מסקילה או אפילו מחנק (בהרגשה) אבל איך שיהיה מה יש לרחם על מי שעומדים ב' עדים ומתרים והוא מתיר עצמו למיתה? הרי הוא משול לאדם שלוקח אקדח ויורה בעצמו.
על ידי אביגדור
ד' ינואר 31, 2018 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר' יוסף כספי, משה נרבוני, יצחק אלבלג, שמואל צרצה
תגובות: 62
צפיות: 6654

Re: ר' יוסף כספי, משה נרבוני, יצחק אלבלג, שמואל צרצה

אבא יודן כתב:כך כתב גם הראבע ביונה א א!
ח"ו! זה לא הכוונה שם. הוא בסה"כ אומר שלמרות שהציווי היה בחלום ולא כנבואת משה הוא עמד בנסיון וקח המאכלת.
על ידי אביגדור
ו' ינואר 12, 2018 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פורום חדש - הבה נתחכמה!
תגובות: 11
צפיות: 1347

Re: פורום חדש - הבה נתחכמה!

איש_ספר כתב:נא ליתן כאן הקשורים ליעק'ב והעטופים ללב'ן על מנת שנעביר לשם.
רוב הקישור דלהלן
search.php?author_id=4593&sr=posts
על ידי אביגדור
ה' ינואר 11, 2018 8:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 3858

Re: רשעות או טיפשות?

בברכה המשולשת כתב:ואגב לא המנח"י זצ"ל הוא הראשון שסבר שזה מנהג גמור שאסור לשנות, כידוע
אכן, הראי"ה החמיר עוד יותר מהמנח"י וס"ל שהמשנה הברתו הוא בכלל קרא ולא דקדק באותיותיה ולדעת החינוך אינו יוצא ידי חובה אף בדיעבד.
(וצריך לי עיון על תלמידיו והנמשכים אחריו שאינם מקפידים בזה)
על ידי אביגדור
ה' ינואר 11, 2018 8:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 3858

Re: רשעות או טיפשות?

קודם כל הקנטרן מתנצל מעומק לב על אי ההבנה ומבקש מחילה על החשד בכשרים. אמנם עדיין איני מבין מה אתה אומר כי הטענה שכינית אוילות היא בדיוק מה שהחזו"א סבר: שמי שהוגה את השם בלי הבדל בין קמץ לפתח טועה בהגייתו. והדברים מפורשים ברבינו בחיי וכן בסידור יעב"ץ הוכיח מרבינו בחיי דלא כהספרדים. אגב, החז...
על ידי אביגדור
ה' ינואר 11, 2018 8:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 3858

Re: רשעות או טיפשות?

איש גלילי כתב:רבינו בחיי מדבר על ההגייה, אבל לא על הגיית הקמ"ץ כ-O, אלא על הגיית הקמ"ץ המקורית שהיא ממוצעת בין פת"ח לקמץ קטן, כמנהג התוניסאים.
מסתבר כדבריך ברבינו בחיי וגם משמע כן מלשונו. אבל מ"ש שזהו הגיית הקמץ המקורית הוא ללא ראיה וכבר נכב"ב.
על ידי אביגדור
ה' ינואר 11, 2018 8:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 3858

Re: רשעות או טיפשות?

רבינו בחיי התפלל בהברה אשכנזית?.. הוא מתכוון לצורת הכתיבה, לא להגייה. וכי יש אשכנזי הנמנע מלהתפלל בביכנ"ס ספרדי כאשר הוא נצרך לכך, בגלל ששם הוגים את השם בהברה ספרדית? מי שלא נמנע מכך אינו יכול לטעון שזו סיבה למנוע מחזן ספרדי לגשת לפני העמוד בביכנ"ס אשכנזי, ומי שכן נמנע מכך הוא אוויל, שכן ...
על ידי אביגדור
ד' ינואר 10, 2018 9:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 3858

Re: רשעות או טיפשות?

גם בעיני זה תמוה ולכן לא עניתי לך. רק כתבתי לעקביה שלא יתנפל על מי שחושש להוראת החזו"א והסטייפלר.
כשלעצמי מימי לא הפריע לי ש"ץ בהברה ספרדית, אבל באמת אני מסופק אם אין בהגשת ש"ץ המתפלל בהברה שונה מהברת המקום משום חיפני ובישני.
על ידי אביגדור
ד' ינואר 10, 2018 8:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 3858

Re: רשעות או טיפשות?

עקביה כתב:
יש אומרים שהאומר שם השם בהברה ספרדית הוא משנה משמעות השם לחול.

מי אומר כך?
האם גם מי שקורא "אברהם" בהברה ספרדית אין זה אברהם אבינו, כיון ששמו היה אברהם בהברה אשכנזית?

מצורף מארחות רבינו ומקורו מדברי רבינו בחיי ריש פרשת וירא
על ידי אביגדור
א' ינואר 07, 2018 9:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 3858

Re: רשעות או טיפשות?

זו לא שנאה. זה איזשהו דפקט מובנה, הגורם לחשוב שאם ייגש לעמוד יהודי המתפלל בהברה ספרדית (בנוסח אשכנז) ביהכ"נ ירד מקדושתו.. אתה סתם שופט לרעה (ועובר בזה על עשה דאורייתא). יש אנשים החרדים למנהגיהם ובכלל זה מנהג ההברה שלהם, גם אם הדבר נראה קטון בעיניך. שלא לדבר על כך שיש אומרים שהאומר שם השם בהברה...
על ידי אביגדור
ד' ינואר 03, 2018 10:40 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת עננו לגשמים
תגובות: 20
צפיות: 1678

Re: תפלת עננו לגשמים

אז איך זה אמור לעבוד באופן מעשי? ביום שיורד גשם לא יאמרו וביום שאינו יורד יאמרו או שיהיה תלוי בג"י שאינו יורד ברציפות או מה?
על ידי אביגדור
ד' ינואר 03, 2018 8:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת עננו לגשמים
תגובות: 20
צפיות: 1678

Re: תפלת עננו לגשמים

מה שאני לא מבין, למה אנשים ממשיכים להגיד גם אחרי שיורדים גשמי ברכה. ואע"פ שעדיין צריכים הלא על זה כתב הרא"ש בפירוש שאע"פ שעדיין צריכים מפסיקים את התענית כי מייחלים לה' שיוריד כדי הצורך. א. מחמת הבצורת במשך כמה שנים אין די בשנה "רגילה" אלא צריך שנה ברוכה ביותר וא"כ אין ...
על ידי אביגדור
ד' ינואר 03, 2018 8:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 86
צפיות: 8102

Re: בירור שיטות בהשקפה

עתה ענני, איך אפרש את הגמרא שם בבכורות על ימי עיבורן של בהמות וחיות, שכמעט כולה מתאימה למציאות אבל פרטים בודדים לא. הלא לפניך פורום אוצר החכמה ובו דיונים ארוכים ומתארכים בנושא אגדות הש"ס ובאמת אין צורך לכפול את הדברים שוב ושוב ושוב בפני כל ניק שמעורר את העניין מחדש. ימחל כבודו לעיין בהאשכולות ...
על ידי אביגדור
ד' ינואר 03, 2018 2:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 86
צפיות: 8102

Re: בירור שיטות בהשקפה

ר' משה שפירא עשה עצמו כאינו יודע שספרי המהר"ל לא התקבלו בעם ישראל חוץ מגור אריה בתור פירוש על רש"י ולא בתור ספר השקפה. לא כל כמיניה של חכם יחיד, שבקושי נמלט בעצמו מהתנגדותו של האבי עזרי, לקחת שיטה של יחיד שמצאה חן בעיניו ולכפות אותה על כל עם ישראל ולקרוא לכל מי שאינו חושב כמוהו כופר. אלו ...
על ידי אביגדור
א' דצמבר 31, 2017 8:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: דוד המלך - רגליו
תגובות: 5
צפיות: 469

Re: דוד המלך - רגליו

שמא נתחלף לך באסא.
על ידי אביגדור
א' דצמבר 31, 2017 8:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: סגפנות
תגובות: 68
צפיות: 5008

Re: סגפנות

ידוע מהגר"א (עיין באבן שלמה) שעל כל הנאה שנהנה בעולם הזה שלא לשם שמים ידונו אותו בקבר.
על ידי אביגדור
ד' נובמבר 22, 2017 9:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיצד זה ריב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?
תגובות: 20
צפיות: 1253

Re: כיצד זה רחב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?

בסופו של דבר רבי יוחנן בן תורתא צדק ולא רבי עקיבא. הכיצד? מה בדיוק השאלה? נראה שהרמב"ם לא החשיב מאד את דעתו של ר י ב"ת בויכוח זה, אע"פ שהוא זה שצדק. הרמב"ם מוכיח מדעת ר"ע שמלך המשיח אינו צריך לעשות מופתים. אין משמעות בדברי ר"י בן תורתא שהוא חלק על זה, ולכן אין נפק"...

עבור לחיפוש מתקדם