החיפוש הניב 315 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אביגדור
ג' אוקטובר 23, 2018 8:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?
תגובות: 5
צפיות: 259

Re: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?

ייש"כ לך על המקור מהירושלמי.
לענ"ד הירושלמי דתני ובלבד שלא יבור כל אותו המין משמע להדיא שהאיסור הוא רק בכל אותו המין ואח"כ מוסיף שאם עשה כן לא רק שאסור אלא גם חייב חטאת.
על ידי אביגדור
ב' אוקטובר 22, 2018 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?
תגובות: 5
צפיות: 259

Re: המדלל חתיכות בצל מן הסלט - חייב חטאת?

אם הציור הוא שאינו מואס בכל הבצל אלא רוצה שיהיה מועט ביחס לשאר הירקות, באגרות משה או"ח ד ע"ד בורר אות ב' כתוב שמותר.
על ידי אביגדור
ב' אוקטובר 22, 2018 10:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 328
צפיות: 11639

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

המאמר של הרב פייבלזון קילורין לעינים.
רק האילוץ שהוא עושה בביאור הגר"א לערבב בין ביטחון לשיויתי ה' לנגדי תמיד אינו עולה יפה. ומה שכתב שמשמעו בתהלים טז על הביטחון והרמ"א הוא ששינה לפרש על יראת שמים, אילו עיין בתהלים ברש"י ושאר מפרשים לא היה כותב כך.
על ידי אביגדור
ה' אוקטובר 04, 2018 11:02 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: ירושלים של רהב
תגובות: 10
צפיות: 1058

Re: ירושלים של רהב

זקני דרום כתב:בושה!
במקום להתפעל מכישרון עצום כזה מעילוי צעיר עול לימים מתחילים להקניטו.
ולראם אומר לך בכחך זה ובהם תנגח את ארם.
ידידך לספסל הקודשים.
בן הנזיר.
ומי גילה לך מספר שניו, שמא בן גילך וכבוד נגד זקניו?
ואולי גם קנקנך חדש מלא ישן, או שמא שני ניקיכם הם מאותו הכבשן?
על ידי אביגדור
ו' ספטמבר 14, 2018 3:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל
תגובות: 72
צפיות: 7693

Re: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל

בדברים הרבה יותר חמורים אנחנו פוסקים כפי מנהג אבותינו, דהוא כלל מכללי הפסיקה במקום שיש דעות חלוקות להמשך אחרי מנהג המקום ומנהג אבותיו. עאכו"כ בנידו"ד שפשוט לכל מבין ששני המנהגים כשרים.
על ידי אביגדור
ה' ספטמבר 13, 2018 7:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאמר על "מלכויות זכרונות ושופרות".
תגובות: 7
צפיות: 417

Re: מאמר על "מלכויות זכרונות ושופרות".

אברהם כתב:לשון הברכה במלכויות 'אשרי איש שלא ישכחך'
במחזור אשכנז אשר לי זה בזכרונות.
על ידי אביגדור
ו' ספטמבר 07, 2018 2:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 45328

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אביגדור כתב:בין השמשות הכי קצר הוא ביום השווה
על ידי אביגדור
ו' ספטמבר 07, 2018 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 45328

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

הלילה לא יותר מוקדם בחורף. בין השמשות הכי קצר הוא ביום השווה.
על ידי אביגדור
ג' אוגוסט 28, 2018 3:01 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קרבן אהרן
תגובות: 1
צפיות: 387

קרבן אהרן

רשום ששם המחבר אהרן בן חיים ומחבר נוסף אהרן בן אברהם אבן חיים.
כמובן שחד הם והמדוייק הוא כמו שכתוב במחברים נוספים.
על ידי אביגדור
ש' אוגוסט 18, 2018 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי שאלות בהלכות שבת
תגובות: 16
צפיות: 1217

Re: שתי שאלות בהלכות שבת

גם באהדורי מוכי לא כתוב שזה פעולה שנעשית כל יום.
על ידי אביגדור
ש' אוגוסט 18, 2018 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתי שאלות בהלכות שבת
תגובות: 16
צפיות: 1217

Re: שתי שאלות בהלכות שבת

1) פשוט שמותר לזרוק איני מבין למה עלה בדעתך אחרת.
2) אם אני מבין את המציאות שתיארת נראה לדמות לאהדורי מוכי לבי סדיא דשרי.
על ידי אביגדור
א' אוגוסט 05, 2018 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מלחמת נקמה היא מלחמת מצוה?
תגובות: 1
צפיות: 373

Re: האם מלחמת נקמה היא מלחמת מצוה?

לשון הצ"צ (הקדמון) בסי' קי"א מפורסמת, שהמצוה על גואל הדם הוא משום נקמה להנקם מרוצחי קרובו.
על ידי אביגדור
ד' יולי 25, 2018 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 407
צפיות: 27509

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

עקביה כתב:בפשטות "נביותא" היינו נבואה, כפי שבד"כ מתורגמת המילה "משא".
כלומר המילה "משא" מתורגמת כאן ככוללת נבואה ותוכחה, "נביותא ומרדותא", שהוכיחה אותו אמו.
פשוט כדבריך!
על ידי אביגדור
ב' יולי 23, 2018 1:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 641

Re: הלכה ולומדע'ס

מי אמר שהשיטה חייבת להיות או א' או ב' או ג'? אולי כולהו איתנהו והכל לפי העניין.
על ידי אביגדור
א' יולי 01, 2018 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קצת ערמה במכירת העליות
תגובות: 3
צפיות: 339

Re: קצת ערמה במכירת העליות

לזה אתה קורא "קצת ערמה"?
לי זה נשמע כמו רמאות גמורה. הרי הוא מסכים לשלם 40 רק בגלל שהוא חושב שלא יקבל את העליה ב20.
על ידי אביגדור
א' יוני 17, 2018 2:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 48
צפיות: 3050

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

הרי השאלה היא הפוכה- "קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו?". רק שהרב פלתי מתחכם לומר אם קרח הצליח לשכנע ר"נ ראשי סנהדראות כנראה שהיו לו טענות חכמות וא"כ מה אני הייתי עושה לו הייתי שם. ואני אומר אומר אילו היית בדור דעה היית מספיק חכם בשביל להבין שהטענות של קרח אינם נכונות אם היינו מצליח...
על ידי אביגדור
ד' יוני 13, 2018 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה
תגובות: 19
צפיות: 1261

Re: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה

בדעת הגר"א חושבה השקיעה המישורית?
על ידי אביגדור
ה' מאי 24, 2018 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 9172

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

הערה: נשים לב לשני דברים שהגאונים מדגישים בלשונם: [בתחילת לשונם]: 1) שנשתנה האור בארץ... 2) והכסיף. [ובאמצע לשונם]: 1) ועדאין האור בשמים לא נשתנה. 2) ולא הכסיף. [ובסוף לשונם]: 1) שאף כלפי הרקיע נשתנה האור. 2) והכסיף לחשוך. אנו מבינים שפעולת הכספה היא יותר משנוי באור. כלומר תחילה משתנה האור ולאחר מכ...
על ידי אביגדור
ב' מאי 07, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 9172

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

לכל דבר יש כל מיני הסברים, אבל אין הסבר אחר המתקבל על הדעת בשיטת החולקים על ר"ת, ההסבר הזה הוא של המהר"ם והרב טוקצינסקי כותב שכך צ"ל לשיטת הגאונים. דווקא על הרבה מתקבל על דעתם, שאדמימות זה דווקא כשהיא מבהיקה ומאירה. וזה באמת המציאות לדעתך ששתי דקות אחרי השקיעה האדמימות מבהיקה ומאירה,...
על ידי אביגדור
ד' ינואר 31, 2018 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר' יוסף כספי, משה נרבוני, יצחק אלבלג, שמואל צרצה
תגובות: 62
צפיות: 6243

Re: ר' יוסף כספי, משה נרבוני, יצחק אלבלג, שמואל צרצה

אבא יודן כתב:כך כתב גם הראבע ביונה א א!
ח"ו! זה לא הכוונה שם. הוא בסה"כ אומר שלמרות שהציווי היה בחלום ולא כנבואת משה הוא עמד בנסיון וקח המאכלת.
על ידי אביגדור
ו' ינואר 12, 2018 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פורום חדש - הבה נתחכמה!
תגובות: 11
צפיות: 1267

Re: פורום חדש - הבה נתחכמה!

איש_ספר כתב:נא ליתן כאן הקשורים ליעק'ב והעטופים ללב'ן על מנת שנעביר לשם.
רוב הקישור דלהלן
search.php?author_id=4593&sr=posts
על ידי אביגדור
ד' ינואר 03, 2018 10:40 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת עננו לגשמים
תגובות: 20
צפיות: 1529

Re: תפלת עננו לגשמים

אז איך זה אמור לעבוד באופן מעשי? ביום שיורד גשם לא יאמרו וביום שאינו יורד יאמרו או שיהיה תלוי בג"י שאינו יורד ברציפות או מה?
על ידי אביגדור
ד' ינואר 03, 2018 8:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת עננו לגשמים
תגובות: 20
צפיות: 1529

Re: תפלת עננו לגשמים

מה שאני לא מבין, למה אנשים ממשיכים להגיד גם אחרי שיורדים גשמי ברכה. ואע"פ שעדיין צריכים הלא על זה כתב הרא"ש בפירוש שאע"פ שעדיין צריכים מפסיקים את התענית כי מייחלים לה' שיוריד כדי הצורך. א. מחמת הבצורת במשך כמה שנים אין די בשנה "רגילה" אלא צריך שנה ברוכה ביותר וא"כ אין ...
על ידי אביגדור
א' דצמבר 31, 2017 8:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: דוד המלך - רגליו
תגובות: 5
צפיות: 404

Re: דוד המלך - רגליו

שמא נתחלף לך באסא.
על ידי אביגדור
ד' נובמבר 22, 2017 9:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיצד זה ריב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?
תגובות: 20
צפיות: 1125

Re: כיצד זה רחב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?

בסופו של דבר רבי יוחנן בן תורתא צדק ולא רבי עקיבא. הכיצד? מה בדיוק השאלה? נראה שהרמב"ם לא החשיב מאד את דעתו של ר י ב"ת בויכוח זה, אע"פ שהוא זה שצדק. הרמב"ם מוכיח מדעת ר"ע שמלך המשיח אינו צריך לעשות מופתים. אין משמעות בדברי ר"י בן תורתא שהוא חלק על זה, ולכן אין נפק"...
על ידי אביגדור
א' אוקטובר 29, 2017 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפשט בפני מזרח מאדימים לפי שיטת הגאונים
תגובות: 4
צפיות: 549

Re: מה הפשט בפני מזרח מאדימים לפי שיטת הגאונים

צופר הנעמתי כתב:העליון והתחתון אינם שווים שלושת רבעי מיל אחר השקיעה.
למה שכתבת אתה בשם הרשב"א י"ל שהם משתווים בכך שאינם מאירים את המזרח.
על ידי אביגדור
ד' ספטמבר 20, 2017 9:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 33
צפיות: 3004

Re: השבת אבידת גוי

שאל אותי פעם בעניין זה אחד מחכמי הפורום. כשהרמב"ם כותב בהמשך הדברים שהבאת ואם החזירה כדי לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה הרי זה משובח. זה ממש לא מובן. הרי מדובר כאן בסוג של רמאות. כי הרי ישראל לפי הדין האמור ברמב"ם קודם אינם "בעלי אמונה" דהיינו אינם מחזירים ...
על ידי אביגדור
ג' ספטמבר 19, 2017 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 33
צפיות: 3004

Re: השבת אבידת גוי

לי קשה ברש"י משהו אחר. אם אדם מחזיר לאחר ייאוש וודאי אינו בכלל לא יאבה ה' סלוח לו אלא נחשב שעושה לפנים משורת הדין הגם אז נאמר שמראה שאינו עושה מחמת המצווה ואין המצווה חשובה בעיניו. למה החזרה לגוי שונה? כאן התורה התירה וכאן התורה התירה. על כרחנו צריך לומר שאבידת גוי עניינה שונה שהתורה לא רק התי...
על ידי אביגדור
א' ספטמבר 03, 2017 8:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה ילבש המסופק?
תגובות: 13
צפיות: 1271

Re: מה ילבש המסופק?

לייטנר כתב:(ע"פ ויקיפדיה: ע"פ אומדנים רפואיים רשמיים, בכל 1,500-2000 לידות נולד אנדרוגינוס אחד).
תמהני אם מדובר באמת על אנדרוגינוס ע"פ ההלכה.
על ידי אביגדור
א' ספטמבר 03, 2017 8:26 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: הערות בעניין עמלק ומחייתו
תגובות: 13
צפיות: 1314

Re: הערות בעניין עמלק ומחייתו

א. יש בזכרוני שמדברים בזה האחרונים ומהם המפרשים על המשנה בידים (ד ד) אך ל"מ כעת.
ב. נכב"ב.
ג. ג"כ דברו בזה וימחול מר לטרוח לחפש בעצמו, אך מ"ש ברמב"ם נראה כטעות גמור.
ד. לא ברור מה אתה רוצה.
על ידי אביגדור
ש' יולי 22, 2017 10:19 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ומעביר לילה ומביא יום
תגובות: 20
צפיות: 1662

Re: ומעביר לילה ומביא יום

הערב בתפילת ערבית חשבתי שיש להקשות מדוע נקטה הגמרא שהזכרת מידת יום בלילה הוא "וחשך מפני אור" ולא "בורא יום ולילה" ולכאורה מוכח מזה שמידת יום היא בדוקא האור ולא הזכרת היום, וצ"ע.
על ידי אביגדור
א' יולי 02, 2017 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוחה של תפילה
תגובות: 33
צפיות: 2782

Re: כוחה של תפילה

שותיה דמר לא ידענא, ואולי בא סנחריב ובלבל את דבריך. שיטתך היא שכדי להבין את המציאות צריך לראות מה כתוב בתורה. ההתבוננות בנעשה בשטח היא חסרת טעם. [אם לדוגמא, נאמר בשם החת"ס שאנגליה שוכנת בים התיכון (שו"ת לבושי מרדכי יו"ד מהד' תליתאה מט), שם היא, וכלום לא יזיז אותה משם]. כעת לגופה של ס...
על ידי אביגדור
א' יולי 02, 2017 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 548
צפיות: 72159

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

בברכה המשולשת כתב:זכור לי שהיה אשכול על פירוש נוסח התפילה "הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך"
אך לא מצאתיו בחיפוש כעת
אודה למי שיפנה אותי אליו

viewtopic.php?t=28736#p297909
על ידי אביגדור
א' יולי 02, 2017 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוחה של תפילה
תגובות: 33
צפיות: 2782

Re: כוחה של תפילה

בדיחה? אם כבר קינה.. מה קורה לך? עד מתי תגלגל עיניך לשמים במקום להסתכל על הדרך בה אתה הולך? וכי אתה סובר שרוב השתדלות ללא כל תפילה עדיף על רוב תפילה עם מעט השתדלות? זה ודאי מנוגד לשיטתך כאן בפורום. כמו שאומרים, זה רק מוכיח... למה שזה יהיה מנוגד לשיטתי בפורום?? אם התורה אומרת שא"א בלי השתדלות ז...
על ידי אביגדור
א' יולי 02, 2017 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוחה של תפילה
תגובות: 33
צפיות: 2782

Re: כוחה של תפילה

האם ניתן לומר שמצבם הכלכלי של ציבור בני הישיבות, שתפילה שגורה תמיד על פיהם, טוב ממצבם הכלכלי של תושבי כפר שמריהו? קשה לי להתווכח עם מי שאינו רואה, וה' הטוב יפקח את עיניו. אם זה אמור להיות בדיחה אני מודה שאינני מבין את חוש ההומור שלך. אתה משוה את ההשתדלות שעושים בענין ציבור בני הישיבות להשתדלות שעוש...
על ידי אביגדור
א' יולי 02, 2017 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוחה של תפילה
תגובות: 33
צפיות: 2782

Re: כוחה של תפילה

גם אני לא הסתמכתי על המחקר שצויין לעיל כי גם הוא וגם המחקרים שאתה מציין אליהם אינם שווים פרוטה שחוקה. אין שום דרך הגיונית לחקור דבר כזה, כפי שהסבירו באשכול שלונקק לעיל. אבל העיקר הוא שבתוך עמך אתה יושב ורצונך לומר שאינך רואה אלא מהרהורי לבך, ועל זאת אני שב לבית מלחמתי שכל הודעותיך בעניינים אלו בפורו...

עבור לחיפוש מתקדם