החיפוש הניב 334 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אביגדור
א' יוני 17, 2018 2:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 42
צפיות: 762

Re: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

הרי השאלה היא הפוכה- "קרח שפיקח היה מה ראה לשטות זו?". רק שהרב פלתי מתחכם לומר אם קרח הצליח לשכנע ר"נ ראשי סנהדראות כנראה שהיו לו טענות חכמות וא"כ מה אני הייתי עושה לו הייתי שם. ואני אומר אומר אילו היית בדור דעה היית מספיק חכם בשביל להבין שהטענות של קרח אינם נכונות אם היינו מצליח...
על ידי אביגדור
ד' יוני 13, 2018 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה
תגובות: 7
צפיות: 184

Re: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה

בדעת הגר"א חושבה השקיעה המישורית?
על ידי אביגדור
ד' מאי 30, 2018 10:58 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4113

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

בית ראשון חרב על ג' חמורות.
וההתעקשות להצדיק את הרשעים ממש ממש משונה.
על ידי אביגדור
ש' מאי 26, 2018 10:51 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4113

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

אם אלי התכוונת שאתה מבין אותי פחות מהודעה להודעה ודאי שאליך התכוונתי. המהרח"ו מביא שזמן הגלות והשבועה שלא יעוררו לפני הזמן היה עד אלף שנים. לא שודאי בא המשיח אחרי אלף שנים אלא שהגיע הזמן הראוי ועוונותינו האריכו קיצו. האריז"ל שהבאת אתה לעיל ג"כ היה אחרי אלף שנים והוא כותב שאנחנו נמצאי...
על ידי אביגדור
ש' מאי 26, 2018 10:08 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4113

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

במקום שהדברים יתבררו אני מהודעה להודעה פחות מבין אותך.
איפה מצאת במהרח"ו שהגלות נגמרה אחר אלף?
על ידי אביגדור
ו' מאי 25, 2018 11:04 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4113

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

מעט דבש כתב:שבאלף הראשונים לא תהיה גאולה אלא אם כן תהיה התעוררות שהיא בגדר 'עד שתחפץ' - שתהיה תשובה מאהבה.
תמהני איך ניתן לפרש כך בלשון שלא יעוררו את הגאולה.
על ידי אביגדור
ה' מאי 24, 2018 3:23 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4113

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

ידוע ומפורסם שלא נמצא בהיכלות לא מיניה ולא מקצתיה. אך כעת מצאתי (בזכות אוצה"ח כמובן) את מקור דברי מהרח"ו והוא מרגניתא טבא ומתוכו יתבאר היטב כוונת מהרח"ו. מצורף "אגדת רבי ישמעאל" מתוך בית עקד האגדות אשר מפורש בו החשבון ע' שנה לבבל נ"ב למדי ק"פ ליון ושבע מאות לאדום ס...
על ידי אביגדור
ה' מאי 24, 2018 2:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 7328

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

הערה: נשים לב לשני דברים שהגאונים מדגישים בלשונם: [בתחילת לשונם]: 1) שנשתנה האור בארץ... 2) והכסיף. [ובאמצע לשונם]: 1) ועדאין האור בשמים לא נשתנה. 2) ולא הכסיף. [ובסוף לשונם]: 1) שאף כלפי הרקיע נשתנה האור. 2) והכסיף לחשוך. אנו מבינים שפעולת הכספה היא יותר משנוי באור. כלומר תחילה משתנה האור ולאחר מכ...
על ידי אביגדור
ה' מאי 24, 2018 8:24 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4113

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

כאשר שאלת אם שבועה אחת מתבטלת אזי פשוט שכולם בטלות, לא רק שבפשוטו זה לא בהכרח נכון (רק שזה ניתן לויכוח), אלא שזה מוכרח כלא נכון. וכבר הסברתי, ואחזור ואסביר יותר בפירוט; באגדה זו נאמרו ג' שבועות, שניים לישראל ואחת לאומות: 1. שלא ידחקו את הקץ בכח (הן בתפילה והן במעשה, והן בכל דבר שהוא). 2. שלא ימרדו ...
על ידי אביגדור
ד' מאי 23, 2018 10:04 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4113

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

קו ירוק כתב:אנו אין לנו דברי רבותינו, ואנו מגששים באפילה בלא הם.
אוצר החכמה כתב:אם מה שכתבת בסוף הוא עיקר התשובה על זה היא כי כך היא דעת תורה. אפשר לסבור כך אבל אז אין כאן דיון תורני.
ותל"מ.
על ידי אביגדור
ד' מאי 23, 2018 8:27 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4113

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

ר' ק"י, אפשר להגיד חילוקים וצווי דינים כמה שרוצים (ונראה שאתה באמת רוצה), אבל כשהאריז"ל אומר שהגיע הזמן של עד שתחפץ לעניין השבועה שלא ידחקו את הקץ ובא אחריו מהרח"ו ואומר כך לעניין השבועה שלא יגלו את הסוד בפשטות כך הוא לגבי כל השבועות שכולן נאמרו יחד באותה לשון. עושה רושם שלדעתך יש כאן...
על ידי אביגדור
ד' מאי 23, 2018 2:57 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4113

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

הוא לא אומר ג' פירושים אלא מסביר בכל מקום שבו נאמרה השבועה, מדוע נאמרה שם. (פעם נצרך לעוצם האהבה ופעם לגודל הצער, עיין עליו כ"א במקומו). כאמור, הוא לא מפרש ביאור חדש בשבועה אלא כותב הסבר משלו ל"ג' שבועות הללו למה?" פשיטא שהוא לא בא לחלוק על הגמרא, ולכן את מה שהוא כותב על דחיקת הקץ מהר...
על ידי אביגדור
ד' מאי 23, 2018 2:32 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4113

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

אם אתה מתעקש לסבור שהאריז"ל מיירי מהגמרא בכתובות פשיטא שאינך מצליח למצוא את זה באריז"ל. האריז"ל מסביר הסבר משלו (ולא כהגמרא) למה השבועה חוזרת ג"פ כמו שפירש כל אחד במקומו מדוע נאמר וזה מה שהוא כותב שנתפרש במקומו, יותר פשוט מפשוט. וזו גם התשובה לשאלה (המוזרה כשלעצמה) למה הוא לא כתב...
על ידי אביגדור
ד' מאי 23, 2018 2:12 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4113

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

מה שכתב האריז"ל לחוט המשולש וכולי במילה במקומו לא התכוון לרמוז לגמרא בכתובות (?) אלא למה שפירש הוא עצמו בשלוש הפעמים הקודמות שכתוב השבעתי וזה הוא הרביעי. ייש"כ פשוט כדברי מר (רק צ"ל וזה הוא הג'). גם לכל המהלך של ר' ק"י שתעירו הוא למטה ותעוררו הוא למעלה לא ראיתי זכר בדברי האריז&q...
על ידי אביגדור
ב' מאי 07, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 130
צפיות: 7328

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

לכל דבר יש כל מיני הסברים, אבל אין הסבר אחר המתקבל על הדעת בשיטת החולקים על ר"ת, ההסבר הזה הוא של המהר"ם והרב טוקצינסקי כותב שכך צ"ל לשיטת הגאונים. דווקא על הרבה מתקבל על דעתם, שאדמימות זה דווקא כשהיא מבהיקה ומאירה. וזה באמת המציאות לדעתך ששתי דקות אחרי השקיעה האדמימות מבהיקה ומאירה,...
על ידי אביגדור
א' אפריל 22, 2018 8:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 701
צפיות: 18859

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

אינני מבין למה שריפה חמירא לך מסקילה או אפילו מחנק (בהרגשה) אבל איך שיהיה מה יש לרחם על מי שעומדים ב' עדים ומתרים והוא מתיר עצמו למיתה? הרי הוא משול לאדם שלוקח אקדח ויורה בעצמו.
על ידי אביגדור
ד' ינואר 31, 2018 7:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר' יוסף כספי, משה נרבוני, יצחק אלבלג, שמואל צרצה
תגובות: 62
צפיות: 5262

Re: ר' יוסף כספי, משה נרבוני, יצחק אלבלג, שמואל צרצה

אבא יודן כתב:כך כתב גם הראבע ביונה א א!
ח"ו! זה לא הכוונה שם. הוא בסה"כ אומר שלמרות שהציווי היה בחלום ולא כנבואת משה הוא עמד בנסיון וקח המאכלת.
על ידי אביגדור
ו' ינואר 12, 2018 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פורום חדש - הבה נתחכמה!
תגובות: 11
צפיות: 950

Re: פורום חדש - הבה נתחכמה!

איש_ספר כתב:נא ליתן כאן הקשורים ליעק'ב והעטופים ללב'ן על מנת שנעביר לשם.
רוב הקישור דלהלן
search.php?author_id=4593&sr=posts
על ידי אביגדור
ה' ינואר 11, 2018 8:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 2850

Re: רשעות או טיפשות?

בברכה המשולשת כתב:ואגב לא המנח"י זצ"ל הוא הראשון שסבר שזה מנהג גמור שאסור לשנות, כידוע
אכן, הראי"ה החמיר עוד יותר מהמנח"י וס"ל שהמשנה הברתו הוא בכלל קרא ולא דקדק באותיותיה ולדעת החינוך אינו יוצא ידי חובה אף בדיעבד.
(וצריך לי עיון על תלמידיו והנמשכים אחריו שאינם מקפידים בזה)
על ידי אביגדור
ה' ינואר 11, 2018 8:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 2850

Re: רשעות או טיפשות?

קודם כל הקנטרן מתנצל מעומק לב על אי ההבנה ומבקש מחילה על החשד בכשרים. אמנם עדיין איני מבין מה אתה אומר כי הטענה שכינית אוילות היא בדיוק מה שהחזו"א סבר: שמי שהוגה את השם בלי הבדל בין קמץ לפתח טועה בהגייתו. והדברים מפורשים ברבינו בחיי וכן בסידור יעב"ץ הוכיח מרבינו בחיי דלא כהספרדים. אגב, החז...
על ידי אביגדור
ה' ינואר 11, 2018 8:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 2850

Re: רשעות או טיפשות?

איש גלילי כתב:רבינו בחיי מדבר על ההגייה, אבל לא על הגיית הקמ"ץ כ-O, אלא על הגיית הקמ"ץ המקורית שהיא ממוצעת בין פת"ח לקמץ קטן, כמנהג התוניסאים.
מסתבר כדבריך ברבינו בחיי וגם משמע כן מלשונו. אבל מ"ש שזהו הגיית הקמץ המקורית הוא ללא ראיה וכבר נכב"ב.
על ידי אביגדור
ה' ינואר 11, 2018 8:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 2850

Re: רשעות או טיפשות?

רבינו בחיי התפלל בהברה אשכנזית?.. הוא מתכוון לצורת הכתיבה, לא להגייה. וכי יש אשכנזי הנמנע מלהתפלל בביכנ"ס ספרדי כאשר הוא נצרך לכך, בגלל ששם הוגים את השם בהברה ספרדית? מי שלא נמנע מכך אינו יכול לטעון שזו סיבה למנוע מחזן ספרדי לגשת לפני העמוד בביכנ"ס אשכנזי, ומי שכן נמנע מכך הוא אוויל, שכן ...
על ידי אביגדור
ד' ינואר 10, 2018 9:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 2850

Re: רשעות או טיפשות?

גם בעיני זה תמוה ולכן לא עניתי לך. רק כתבתי לעקביה שלא יתנפל על מי שחושש להוראת החזו"א והסטייפלר.
כשלעצמי מימי לא הפריע לי ש"ץ בהברה ספרדית, אבל באמת אני מסופק אם אין בהגשת ש"ץ המתפלל בהברה שונה מהברת המקום משום חיפני ובישני.
על ידי אביגדור
ד' ינואר 10, 2018 8:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 2850

Re: רשעות או טיפשות?

עקביה כתב:
יש אומרים שהאומר שם השם בהברה ספרדית הוא משנה משמעות השם לחול.

מי אומר כך?
האם גם מי שקורא "אברהם" בהברה ספרדית אין זה אברהם אבינו, כיון ששמו היה אברהם בהברה אשכנזית?

מצורף מארחות רבינו ומקורו מדברי רבינו בחיי ריש פרשת וירא
על ידי אביגדור
א' ינואר 07, 2018 9:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: רשעות או טיפשות?
תגובות: 53
צפיות: 2850

Re: רשעות או טיפשות?

זו לא שנאה. זה איזשהו דפקט מובנה, הגורם לחשוב שאם ייגש לעמוד יהודי המתפלל בהברה ספרדית (בנוסח אשכנז) ביהכ"נ ירד מקדושתו.. אתה סתם שופט לרעה (ועובר בזה על עשה דאורייתא). יש אנשים החרדים למנהגיהם ובכלל זה מנהג ההברה שלהם, גם אם הדבר נראה קטון בעיניך. שלא לדבר על כך שיש אומרים שהאומר שם השם בהברה...
על ידי אביגדור
ד' ינואר 03, 2018 10:40 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת עננו לגשמים
תגובות: 20
צפיות: 1032

Re: תפלת עננו לגשמים

אז איך זה אמור לעבוד באופן מעשי? ביום שיורד גשם לא יאמרו וביום שאינו יורד יאמרו או שיהיה תלוי בג"י שאינו יורד ברציפות או מה?
על ידי אביגדור
ד' ינואר 03, 2018 8:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת עננו לגשמים
תגובות: 20
צפיות: 1032

Re: תפלת עננו לגשמים

מה שאני לא מבין, למה אנשים ממשיכים להגיד גם אחרי שיורדים גשמי ברכה. ואע"פ שעדיין צריכים הלא על זה כתב הרא"ש בפירוש שאע"פ שעדיין צריכים מפסיקים את התענית כי מייחלים לה' שיוריד כדי הצורך. א. מחמת הבצורת במשך כמה שנים אין די בשנה "רגילה" אלא צריך שנה ברוכה ביותר וא"כ אין ...
על ידי אביגדור
ד' ינואר 03, 2018 8:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 63
צפיות: 6261

Re: בירור שיטות בהשקפה

עתה ענני, איך אפרש את הגמרא שם בבכורות על ימי עיבורן של בהמות וחיות, שכמעט כולה מתאימה למציאות אבל פרטים בודדים לא. הלא לפניך פורום אוצר החכמה ובו דיונים ארוכים ומתארכים בנושא אגדות הש"ס ובאמת אין צורך לכפול את הדברים שוב ושוב ושוב בפני כל ניק שמעורר את העניין מחדש. ימחל כבודו לעיין בהאשכולות ...
על ידי אביגדור
ד' ינואר 03, 2018 2:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 63
צפיות: 6261

Re: בירור שיטות בהשקפה

ר' משה שפירא עשה עצמו כאינו יודע שספרי המהר"ל לא התקבלו בעם ישראל חוץ מגור אריה בתור פירוש על רש"י ולא בתור ספר השקפה. לא כל כמיניה של חכם יחיד, שבקושי נמלט בעצמו מהתנגדותו של האבי עזרי, לקחת שיטה של יחיד שמצאה חן בעיניו ולכפות אותה על כל עם ישראל ולקרוא לכל מי שאינו חושב כמוהו כופר. אלו ...
על ידי אביגדור
א' דצמבר 31, 2017 8:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: דוד המלך - רגליו
תגובות: 5
צפיות: 293

Re: דוד המלך - רגליו

שמא נתחלף לך באסא.
על ידי אביגדור
א' דצמבר 31, 2017 8:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: סגפנות
תגובות: 65
צפיות: 3268

Re: סגפנות

ידוע מהגר"א (עיין באבן שלמה) שעל כל הנאה שנהנה בעולם הזה שלא לשם שמים ידונו אותו בקבר.
על ידי אביגדור
ד' נובמבר 22, 2017 9:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיצד זה ריב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?
תגובות: 20
צפיות: 837

Re: כיצד זה רחב"ת קלע אל האמת יותר מר"ע?

בסופו של דבר רבי יוחנן בן תורתא צדק ולא רבי עקיבא. הכיצד? מה בדיוק השאלה? נראה שהרמב"ם לא החשיב מאד את דעתו של ר י ב"ת בויכוח זה, אע"פ שהוא זה שצדק. הרמב"ם מוכיח מדעת ר"ע שמלך המשיח אינו צריך לעשות מופתים. אין משמעות בדברי ר"י בן תורתא שהוא חלק על זה, ולכן אין נפק"...
על ידי אביגדור
א' נובמבר 12, 2017 8:36 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: תפקיד אדם הראשון בעולם
תגובות: 31
צפיות: 4487

Re: תפקיד אדם הראשון בעולם

ממש לא הבנתי את השאלה, המשמעות הפשוטה של 'וירדו' היא שהאדם יהא מושל על כל הבריאה, כלומר הוא תכלית הכל ולכן נברא אחרון, למענו נברא העל ולו שייך הזכות לרדות ולהשתמש בכל אשר נמצא בבריאה, מה זה נוגע לחיי עבודת האלוקים?! כפי שהזכיר פותח האשכול, לשון הכתוב היא נעשה אדם בצלמינו כדמותינו וירדו בדגת הים וגו...
על ידי אביגדור
ג' נובמבר 07, 2017 2:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מהו נס?
תגובות: 2
צפיות: 469

Re: מהו נס?

לא הבנתי מה הקשר בין הצורך בעשיית תשובה להודאה על הנס. אה"נ צריך להתעורר על חטאיו אך עם זה יודה להקב"ה על הצילו למרות שאינו ראוי. מה שהפריע לעקביה באשכול שהוא ציין אליו זו שאלה אחרת: מה שייך הודאה על הצלה מסכנה שהקב"ה עצמו הביאה על האדם? והתשובה נמצאת בשאלת פותח האשכול הנוכחי, הרע על ...
על ידי אביגדור
א' נובמבר 05, 2017 12:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם כולם זוכים להשגחה פרטית - דעת הרמב"ן
תגובות: 30
צפיות: 2159

Re: האם כולם זוכים להשגחה פרטית - דעת הרמב"ן

נחמד איך שאתה מתווכח עם שנים שלושה ניקים על הפשט ברמב"ן ואח"כ כותב: "טעות מפורסמת" "עיין מה שכתבתי שם".
יעויין במ"ש הרב אוצר החכמה באשכול שאליו לינקקת שהוא הנכון והאמת.
על ידי אביגדור
א' אוקטובר 29, 2017 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפשט בפני מזרח מאדימים לפי שיטת הגאונים
תגובות: 4
צפיות: 349

Re: מה הפשט בפני מזרח מאדימים לפי שיטת הגאונים

צופר הנעמתי כתב:העליון והתחתון אינם שווים שלושת רבעי מיל אחר השקיעה.
למה שכתבת אתה בשם הרשב"א י"ל שהם משתווים בכך שאינם מאירים את המזרח.
על ידי אביגדור
ד' ספטמבר 20, 2017 9:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 30
צפיות: 2071

Re: השבת אבידת גוי

שאל אותי פעם בעניין זה אחד מחכמי הפורום. כשהרמב"ם כותב בהמשך הדברים שהבאת ואם החזירה כדי לקדש את השם כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה הרי זה משובח. זה ממש לא מובן. הרי מדובר כאן בסוג של רמאות. כי הרי ישראל לפי הדין האמור ברמב"ם קודם אינם "בעלי אמונה" דהיינו אינם מחזירים ...
על ידי אביגדור
ג' ספטמבר 19, 2017 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 30
צפיות: 2071

Re: השבת אבידת גוי

לי קשה ברש"י משהו אחר. אם אדם מחזיר לאחר ייאוש וודאי אינו בכלל לא יאבה ה' סלוח לו אלא נחשב שעושה לפנים משורת הדין הגם אז נאמר שמראה שאינו עושה מחמת המצווה ואין המצווה חשובה בעיניו. למה החזרה לגוי שונה? כאן התורה התירה וכאן התורה התירה. על כרחנו צריך לומר שאבידת גוי עניינה שונה שהתורה לא רק התי...
על ידי אביגדור
א' ספטמבר 03, 2017 8:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה ילבש המסופק?
תגובות: 13
צפיות: 918

Re: מה ילבש המסופק?

לייטנר כתב:(ע"פ ויקיפדיה: ע"פ אומדנים רפואיים רשמיים, בכל 1,500-2000 לידות נולד אנדרוגינוס אחד).
תמהני אם מדובר באמת על אנדרוגינוס ע"פ ההלכה.

עבור לחיפוש מתקדם