החיפוש הניב 209 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יוסף משה
ה' אוגוסט 30, 2018 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חצי שעה בין חלב לבשר
תגובות: 29
צפיות: 2104

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

ז"ל הרב זאב הופשטטר בספרו הלכות בשר בחלב פרק ב הע' קע (עמ' עז): עבר פחות משעה, אין מקור לומר שא"צ קינוח הדחה ונטילה, שהרי מעיקר הדין אסור לאכול בשר בלי קינוח והדחה ונטילה, ומנין לנו לומר שהמתנת פחות משעה מפקעת חיוב זה. אמנם, מאידך הרבה נוהגים בהמתנת חצי שעה לבד ונשתכחה תורת קינוח הדחה ונט...
על ידי יוסף משה
ה' אוגוסט 30, 2018 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חצי שעה בין חלב לבשר
תגובות: 29
צפיות: 2104

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

ז"ל הרב זאב הופשטטר בספרו הלכות בשר בחלב פרק ב הע' קע (עמ' עז): עבר פחות משעה, אין מקור לומר שא"צ קינוח הדחה ונטילה, שהרי מעיקר הדין אסור לאכול בשר בלי קינוח והדחה ונטילה, ומנין לנו לומר שהמתנת פחות משעה מפקעת חיוב זה. אמנם, מאידך הרבה נוהגים בהמתנת חצי שעה לבד ונשתכחה תורת קינוח הדחה ונטי...
על ידי יוסף משה
ב' יוני 25, 2018 9:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 7699

Re: עוד ביטול קידושין

על החזקה אפשר לדון, אבל על ביטול קידושין ע"י פסילת אחד העדים, ה"ראב"ד" (ולא הייתי מופתע אם הוא חבר בפורום דנן) כבר יצטרך לצאת נגד הציץ אליעזר שהבאתי למעלה, שאחרי שביסס את ההיתר במקרה דומה כתב "מי יוכל להטיל איזה דופי ברב שיבוא ויסמוך על ארזי הלבנון אדירי התורה האמורים (מהר&q...
על ידי יוסף משה
ב' יוני 25, 2018 9:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 7699

Re: עוד ביטול קידושין

הוכפל בטעות.
על ידי יוסף משה
ה' יוני 21, 2018 9:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 7699

Re: עוד ביטול קידושין

אכן, לא כולם הלכו בדרך זו. ועי' מה שהשיג על דברי היבי"א כאן:

http://din.org.il/2017/07/09/ביטול-נישו ... -שומרי-שב/
על ידי יוסף משה
ד' יוני 20, 2018 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 7699

Re: עוד ביטול קידושין

כל המקרים שאני מכיר שעשו כן הם בשאלת ממזרות (וגם בזה יש הרבה מקום לדון ואכמ"ל) ולא בשאלת א"א. וגם אז מבואר שחקרו ובדקו אם אכן לא היו גם עדים כשרים נוספים לגבי הנקודה האחרונה (נוכחות עדים כשרים נוספים), זה תמצית התשובה ביבי"א ח"ח חאהע"ז סי' ג (נכתב ע"י בנו הגר"י יו...
על ידי יוסף משה
ג' יוני 19, 2018 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 7699

Re: עוד ביטול קידושין

אני לא מבין כיצד ניתן להסתמך על פסול כלשהוא שמצאו בעדים שהיו בחתונה. הלא כל זוג שהיו נשואים כמה שנים, לכאו' כבר ראו אותם עדים כמה פעמים מתייחדים יחוד הראוי לביאה ואאל"ט אנו נוקטים שמעיקר הדין סגי בהכי (האין זאת?). בשלמא לגבי ממזרים, 'ממזר ודאי' אמר רחמנא ולא ממזר ספק, אבל לגבי היתר א"א לע...
על ידי יוסף משה
ג' יוני 05, 2018 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט
תגובות: 54
צפיות: 3646

Re: פסק דין להיתר העגונה צביה גורודצקי ללא גט

הצד השני של חוק פו... פסק או פרודיה?
על ידי יוסף משה
ד' מאי 16, 2018 10:12 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: זמן תפילת שחרית בחג שבועות
תגובות: 51
צפיות: 6661

Re: זמן תפילת שחרית בחג שבועות

ז"ל הגר"מ פוזן בספרו אור מאיר עמ' רסה: "לפי שלא מבואר דבר זה בפוסקים קשה לקבוע הזמן בדיוק, אך נלענ"ד דמסתבר לומר דיכול לנסות דבר זה במי שמהלך בשדות רחוק מהישוב במקום שאין שם נרות העיר דולקות כלל, ובאותן הלילות כשהאויר הוא זך ונקי כמו בזמן הקור ובתחילת החודש שכבר שקעה הלבנה, ואז א...
על ידי יוסף משה
א' אפריל 08, 2018 11:15 pm
פורום: פסח
נושא: בירור בנושא קטניות בקוקה קולה
תגובות: 6
צפיות: 1013

Re: בירור בנושא קטניות בקוקה קולה

אכן, ההפך הוא הנכון. אאל"ט הסיבה שהרב לנדא לא נותן הכשר לדיאט קולה בפסח זה בגלל החשש קטניות (ברבנות וגם בOU סומכים על זה שהקטניות נשתנו וגם על ביטול).
על ידי יוסף משה
ה' אפריל 05, 2018 12:08 am
פורום: פסח
נושא: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?
תגובות: 37
צפיות: 1572

Re: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?

איך אתה רוצה שיחמירו? ד' מיל במעלות?
על ידי יוסף משה
ג' אפריל 03, 2018 10:00 pm
פורום: פסח
נושא: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?
תגובות: 37
צפיות: 1572

Re: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?

לא בטוח שאפשר להפריד בקלות בין הנושאים. קודם כל צריך לדעת איך לחשב את שיטת המג"א לפי ר"ת הנהוג (וגם לפי הגאונים כמובן) ורק אח"כ אפשר להבין את ההגיון בלהחמיר כשיטתו/שיטת התה"ד בסו"ז אכילת חמץ. עדיין לא ברור לי מתי זה עלות השחר/חצות/צאת הכוכבים לשיטת אלה שמונים את שעות היום בי...
על ידי יוסף משה
ג' אפריל 03, 2018 8:04 pm
פורום: פסח
נושא: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?
תגובות: 37
צפיות: 1572

Re: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?

אז אתה רוצה שנחמיר לא לפי המנהג (בטעות, לדעתך) בפועל (כי לא מצאנו אפילו אחת מהקהילות הגדולות באשכנז ופולין והונגריה שנהגה לפי מידת חושך כפי שיוצא משיטת ר"ת שדיבר על ד' מיל בא"י ובבל) אלא לפי איך שהיו צריכים לנהוג אם היו יודעים וכו'. או שיש גזירת הכתוב ש"צאת הכוכבים" זה 72 דק' בכל...
על ידי יוסף משה
ג' אפריל 03, 2018 3:31 pm
פורום: פסח
נושא: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?
תגובות: 37
צפיות: 1572

Re: סוף זמני אכילת ושריפת חמץ - מגן אברהם או גר"א?

אולי תפרט לנו באיזה מידת חושך אבותינו ורוב כלל ישראל נהגו להוציא את השבת.
על ידי יוסף משה
ב' אפריל 02, 2018 1:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כזית
תגובות: 35
צפיות: 2694

Re: שיעור כזית

איפה מצאת את זה ברמב"ם?
על ידי יוסף משה
ג' דצמבר 05, 2017 9:32 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה במוצ"ש למחמירים כר"ת
תגובות: 106
צפיות: 9263

Re: הדלקה במוצ"ש למחמירים כר"ת

תודה על הדברים. כבקי בנושא; אפשר לומר; אין כל חדש תחת השמש. (כלומר זה לא איזה מאמר "מיוחד" - למי שמכיר את הנושא). המצאה חדשה שלא הסכימו לה גדולי הדור. [שהשקיעה מוקדמת לשקיעה שלנו]. סילוף ועיוות מקורות פשוטים. אני בספק האם בכל המאמר שלו יש משהו אחד נכון כמו שצריך. בקיצור מטעה את אלו שלא בק...
על ידי יוסף משה
א' דצמבר 03, 2017 1:58 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה במוצ"ש למחמירים כר"ת
תגובות: 106
צפיות: 9263

Re: הדלקה במוצ"ש למחמירים כר"ת

ע"ע במאמרו של הרב ירחמיאל ישראל יצחק הלפרין ("זמן צאת השבת לשיטת ר"ת") בקובץ בית אהרן וישראל האחרון עמ' קנו:

download/file.php?id=52517
על ידי יוסף משה
ו' נובמבר 03, 2017 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרס בענין מסורת משקל הדרהם
תגובות: 38
צפיות: 3629

Re: קונטרס בענין מסורת משקל הדרהם

הוכפל בטעות.
על ידי יוסף משה
ו' נובמבר 03, 2017 1:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרס בענין מסורת משקל הדרהם
תגובות: 38
צפיות: 3629

Re: קונטרס בענין מסורת משקל הדרהם

הוכפל בטעות.
על ידי יוסף משה
ג' אוקטובר 31, 2017 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 124
צפיות: 6828

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

תודה.
על ידי יוסף משה
ג' אוקטובר 31, 2017 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 124
צפיות: 6828

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

אולי זה רק אני, אבל כנראה שהקובץ לא צורף כדבעי.
על ידי יוסף משה
ה' אוקטובר 19, 2017 1:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גבינה צהובה
תגובות: 14
צפיות: 1095

Re: גבינה צהובה

מאמר של הרב יהודה שפיץ בעניין:

דין המתנה אחר גבינה קשה ודין של גבינה הצהובה הנפוצה בזמנינ1.pdf
המתנה אחר גבינה - שפיץ
(421.84 KiB) הורד 106 פעמים
על ידי יוסף משה
א' אוקטובר 15, 2017 11:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: קטנות במ"ע שהז"ג
תגובות: 14
צפיות: 662

Re: קטנות במ"ע שהז"ג

עי' בס' מעדני יום טוב (זנגר) חלק ג סי' כג בעניין "חינוך קטנה בלולב ביו"ט ראשון של סוכות". נמצא באוצר.
על ידי יוסף משה
ב' אוקטובר 02, 2017 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להוציא מהמקפיא ביוט ראשון של ראש השנה ליום השני?
תגובות: 7
צפיות: 575

Re: האם מותר להוציא מהמקפיא ביוט ראשון של ראש השנה ליום השני?

עי' במאמרו המאלף של הרב חיים אבערלאנדער בקובץ אור ישראל עג (תשרי תשע"ז עמ' קנ) בעניין "גדרי איסור הכנה משבת לחול" (לצערי לא אוכל להעלותו). בסיכום הוא כותב ש"להוציא מאכלים מן הפריזער, אם הוא ניכר שהוא לצורך מחר, כגון שהוא סמוך לחשיכה, אסור, ואם אינו ניכר מותר".
על ידי יוסף משה
ד' ספטמבר 27, 2017 10:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרא"ז ומשנתו בענין "בטול תורה"
תגובות: 15
צפיות: 1289

Re: הגרא"ז ומשנתו בענין "בטול תורה"

מאמר מעניין בנושא.
על ידי יוסף משה
ד' ספטמבר 13, 2017 9:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פסוקי דזמרה בר"ה במנין כוותיקין
תגובות: 21
צפיות: 1542

Re: פסוקי דזמרה בר"ה במנין כוותיקין

ליטוואק, האם אתה נוהג גם כפי חידושיו המרפסין איגרי של הגרמ"פ לגבי זמן חצות היום (או"ח א:כד ועוד)?
על ידי יוסף משה
ג' ספטמבר 12, 2017 10:28 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פסוקי דזמרה בר"ה במנין כוותיקין
תגובות: 21
צפיות: 1542

Re: פסוקי דזמרה בר"ה במנין כוותיקין

ידוע שזמן משיכיר לדעת הגרמ"פ מאוחר מאוד וקשה להולמה עם המציאות. וע' מה שכתב בס' פתיחת האגרות עמ' רלא ובס' בירור הלכה תניינא או"ח סי' יח ("ונוראות נפלאתי על זמנים מאוחרים כאלו ובפרט במרכז ארה"ב...")
על ידי יוסף משה
ב' ספטמבר 11, 2017 5:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אומדן בעדות קדושין
תגובות: 17
צפיות: 954

Re: אומדן בעדות קדושין

http://www.daat.ac.il/daat/psk/psk.asp?id=1656 עי' בפסד"ר בקישור שהביא את דברי האבנ"מ (סי' מב סק"ו) ומה שדנו בדבריו בשו"ת ציץ אליעזר ויבי"א. הפס"ד היה לי ארוך מדי אך האבנ"מ שציין מר אינו עוסק באומדנא שהעד לא ראה את מעשה הקדושין אך יש אומדנא לכך שזה מה שהיה שם אלא ...
על ידי יוסף משה
ב' ספטמבר 11, 2017 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אומדן בעדות קדושין
תגובות: 17
צפיות: 954

Re: אומדן בעדות קדושין

http://www.daat.ac.il/daat/psk/psk.asp?id=1656

עי' בפסד"ר בקישור שהביא את דברי האבנ"מ (סי' מב סק"ו) ומה שדנו בדבריו בשו"ת צי"א ויבי"א.
על ידי יוסף משה
ה' ספטמבר 07, 2017 9:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 124
צפיות: 6828

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

ועוד בדעת הרב נבנצל מהTimes of Israel:

"A spokesperson for Nebenzahl told The Times of Israel that Nebenzahl was aware of the details regarding both the RCA and Tzohar agreements, and that while he could abide by the former, he rejected the Tzohar prenup out of hand."
על ידי יוסף משה
ה' ספטמבר 07, 2017 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס הסכמי קדם נישואין
תגובות: 124
צפיות: 6828

Re: פולמוס הסכמי קדם נישואין

עוד בדעת הגרע"י (אכן יש הבדל בין ההסכם עליו נשאל פה לבין ההסכם של הRCA).
על ידי יוסף משה
ב' אוגוסט 28, 2017 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2046
צפיות: 134405

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

עם כל האהדה שלי כלפי הרב דונר, הוא לא ראב"ד לונדון (אבא שלו, ר' יוסף צבי, אכן היה הראב"ד של התאקה"ח אבל ביטלו את התפקיד אחרי פטירתו).
על ידי יוסף משה
א' אוגוסט 27, 2017 6:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 319
צפיות: 26495

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

המנהג כ הגאונים התחיל באר״י אחר זמן הב״י ע״י מהר״ם אלשקר שהיה לא העתק מתשובת הגאונים בנוסח אחר שדייק משם נגד ר״ת, וכיון שנמצא בראשונים שעדיין לא נדפסו בזמנו כולם אומרים בשם רב האי גאון כר״ת אז ברור שהנוסח האמיתי היא כמו שנמצא בגניזה הקהירית וכל המנהג נגד ר״ת בטעות יסודה, ואין להתחשב במנהג שברור שיס...
על ידי יוסף משה
ו' אוגוסט 25, 2017 2:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אין דבר כזה צאת הכוכבים דרבנו תם"
תגובות: 108
צפיות: 8259

Re: "אין דבר כזה צאת הכוכבים דרבנו תם"

הלום יצא לפני כשנה הספר הנפלא של הגאון רבי יעקב ויס מבית וגן (מחבר הספר המיוחד 'מידות ומשקלות של תורה' - אזל, יש באוצר), שם בא לבאר מחדש את שיטת ר"ת, והביא עמו 140 ראיות לכך. הספר 'מבהיל על הרעיון' וקיבל הסכמות רבות. ואיתמחי גברא ואיתמחי קמיעי. ניתן להשיג בבית המחבר או אצל בני משפחתו - מהם קני...
על ידי יוסף משה
ד' אוגוסט 23, 2017 11:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בשיטת הגריד סולוביציק שאומר שלא צריך מציצה בברית
תגובות: 32
צפיות: 2554

Re: בשיטת הגריד סולוביציק שאומר שלא צריך מציצה בברית

כנראה הוא בדעת מיעוט, לדעת הרופאים היום המציצה אינה מועילה לרפואה כלל, ואדרבא, היא גורמת נזק. ומה שהקשו איך מתירים מציצה בשבת שהוא איסור תורה, התשובה היא שאם אין בזה תועלת הוי מקלקל. ציטוט מתשובה של ר' אשר ווייס בנושא: א: חלילה לבטל את מצות המציצה או למצוא לה תחליף שאינו מציצה בפה. רק מציצה יש בה כ...
על ידי יוסף משה
ד' אוגוסט 23, 2017 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בשיטת הגריד סולוביציק שאומר שלא צריך מציצה בברית
תגובות: 32
צפיות: 2554

Re: בשיטת הגריד סולוביציק שאומר שלא צריך מציצה בברית

עקביה כתב:הרב ד"ר מרדכי הלפרין, בספרו 'רפואה מציאות והלכה' פרק י"ז, מסביר את הטעם הרפואי שיש במציצה.
http://hebrewbooks.org/54136


עי' במאמרו של ד"ר שלמה שפרכר ז"ל (באנגלית) שדן בדברי ד"ר הלפרין:

http://www.hakirah.org/Vol%203%20Sprecher.pdf
על ידי יוסף משה
ב' אוגוסט 21, 2017 5:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 319
צפיות: 26495

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אם "מציאות הדמדומים בארץ ישראל קיימת במשך כשעה שלימה לאחר השקיעה" אז במדינות בהן גרו אבותינו המציאות הזאת קיימת עוד הרבה זמן אח"כ. וכמעט שלא מצינו שנהגו להמתין במוצ"ש עד אז. וכפי שכתב רי"ג ווייס בהקדמה לספרו "יום ולילה של תורה": "לטעון שמעיקר הדין יש להמתין זמ...

עבור לחיפוש מתקדם