מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 264 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יוסף משה
ב' דצמבר 28, 2020 11:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעריב אחרי פלג המנחה הראשון
תגובות: 4
צפיות: 247

Re: מעריב אחרי פלג המנחה הראשון

מסברא: מי שסומך על בעל התניא והגר"א לגבי סוזק"ש (של שחרית) דאורייתא - מדוע שלא יסמוך עליהם לגבי ברכות ק"ש של ערבית שהן דרבנן (וכ"ש תפילת ערבית שהיא רשות)? מי שמחמיר כשיטת המג"א לגבי ענינים דרבנן כגון סוף זמן תפילת שחרית וסוף זמן אכילת חמץ - לכאורה יש לו להחמיר גם כאן. מי שח...
על ידי יוסף משה
א' דצמבר 27, 2020 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעריב אחרי פלג המנחה הראשון
תגובות: 4
צפיות: 247

Re: מעריב אחרי פלג המנחה הראשון

השאלה אם למעשה נהגו להקל להתפלל תפ"ע וברכות קריאת שמע (שנחלקו הראשונים אם בכלל אפשר לאומרם לפני צאת הכוכבים) ואמירת קידוש מזמן פלג המנחה הראשון. ר' בדברי הגרמ"מ קארפ בהלכות שבת בשבת ח"א פ"ו הע' 14, שהביא סימוכין לדעתו שלכתחילה אין לנהוג כך: "עי' מ"ב סי' רל"ג סק&quo...
על ידי יוסף משה
א' דצמבר 27, 2020 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעריב אחרי פלג המנחה הראשון
תגובות: 4
צפיות: 247

מעריב אחרי פלג המנחה הראשון

האם יש עוד מקורות חוץ מאלו שהבאתי למטה המעידים/ממליצים על תפילת ערבית אחרי פלג המנחה הראשון (שמחשבים מהנץ עד שקיעה"ח, הנקרא פלג של הלבוש\גר"א\רש"ז) בליל שבת, כמו שנהוג היום בהרבה מקומות בחו"ל בשבתות הקיץ, או ביום חול? כידוע יש דיון בראשונים על תפ"ע בשעה מוקדמת, אבל כפי הידוע...
על ידי יוסף משה
א' דצמבר 27, 2020 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12003
צפיות: 2027307

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה למי שיוכל להעלות לי שו"ת מהרי"ל החדשות סי' מה. בתודה מראש.
על ידי יוסף משה
ה' אוקטובר 01, 2020 5:30 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן מתנדנדת מעט
תגובות: 3
צפיות: 180

Re: דופן מתנדנדת מעט

תשובה בנדון מאת ר' אשר ווייס: הנה בסוכה כ"ד ע"ב אמרו "כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה". ונחלקו האחרונים בהלכה זו ושלש מחלוקות בדבר. בעל המשכנות יעקב כתב (או"ח סימן קנ"ג ד"ה וכן יש ליזהר) דתנודה כלשהי פוסלת את המחיצה. דעת החזו"א (או"ח סימן...
על ידי יוסף משה
ה' ספטמבר 17, 2020 3:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לדעת הרא"ש מברכים על כסות יום בלילה?
תגובות: 1
צפיות: 164

Re: האם לדעת הרא"ש מברכים על כסות יום בלילה?

אולי יורשה לי לשאול שאלה על השיטה שמברכים על ציצית מעלות השחר שהוא המרדכי המובא בב"י, וז"ל "דציצית, כיון דלא כתיב ביה יום בהדיא אלא "וראיתם אותו", בראיה תליא מילתא ומעמוד השחר שרי לכתחלה וכן עמא דבר". ולכ' לפי שיטה זו, דבראיה תליא מילתא, למה לא יברך גם אחר צאת הכוכבים (...
על ידי יוסף משה
א' ספטמבר 13, 2020 1:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאה קולות ביחיד
תגובות: 18
צפיות: 2152

Re: מאה קולות ביחיד

מצאתי בס' שופרא דשופר (בוקסר), עמ' רכ - ולכ' ראייתו אינה מכרעת כ"כ: חשוב להדגיש שכל העניין של מאה קולות הוא רק למצוה מן המובחר, ורק בציבור, אבל ביחיד אין ענין לשמוע יותר מל' קולות כמבואר ברמ"א תקצ"ב ס"ב וזה לשונו: "יחיד אינו מפסיק לתקוע בברכות, ואפילו יש לו מי שיתקע לו. הגה....
על ידי יוסף משה
ג' ספטמבר 08, 2020 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12003
צפיות: 2027307

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה מאוד למי שיוכל להעלות לי סי' קפא (איסור גילוח הפאות) מספר "שער החיים - סימן קנט רפב" (בשארי). תודה מראש.
על ידי יוסף משה
ו' מאי 01, 2020 12:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 222
צפיות: 29483

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

האמת שהתפלאתי על הגאון ר' אשר וויס בזה, כי אין כל יסוד לומר כך בדברי מרן הבית יוסף. ר' אשר וייס התייחס לדברי השו"ע כמות שהם ובלשונו אפשר לפרש כדברי המג"א, וכנראה ס"ל כהתומים שהעיקר כלשונו של השו"ע אפי' במקום שלא התכוין לזה. אמנם בבית יוסף מבואר שכוונתו מדין חלונות כלפנים ולא מטע...
על ידי יוסף משה
ה' אפריל 23, 2020 11:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12003
צפיות: 2027307

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
מסורת משה.PDF


תודה רבה!
על ידי יוסף משה
ה' אפריל 23, 2020 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12003
צפיות: 2027307

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה למי שיוכל להעלות עמ' רצד-רצח (הלכות גילוח) מס' מסורת משה חלק א'. תודה בהקדם.
על ידי יוסף משה
ב' אפריל 13, 2020 4:38 pm
פורום: פסח
נושא: מי פה בפסח
תגובות: 10
צפיות: 1479

Re: מי פה בפסח

משו"ת באהלה של תורה (הרב יעקב אריאל שליט"א): שאלה: אדם המעוניין לשטוף את פיו בליל הסדר, לאחר אכילת אפיקומן במי פה, האם רשאי לעשות כן? כידוע, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, כדי שטעם הפסחישאר בפיו, ומי הפה הם ריחניים ומטרתם לסלק מהפה שרידי טעם אחר שנשארו בומהמזון שנאכל, א"כ שטיפה זו לא ת...
על ידי יוסף משה
ב' אפריל 06, 2020 12:57 am
פורום: פסח
נושא: הזכרת גשמים במוסף
תגובות: 5
צפיות: 839

Re: הזכרת גשמים במוסף

ראיתי שהגרמ"מ פוקס (הובא באשכול הסמוך) הורה להתחיל מוריד הטל בתפילת שמונה עשרה (של מוסף), ולא פרט שזה דווקא אם מתפלל מאוחר. ש. המתפלל ביחידות האם יאמר תפילת טל, וממתי מתחיל להזכיר "מוריד הטל"? ת. יאמר מוריד הטל בתפילת "שמונה עשרה". כדאי שיאמר אפילו ביחידות את ה"תפילת טל...
על ידי יוסף משה
ב' אפריל 06, 2020 12:43 am
פורום: פסח
נושא: הזכרת גשמים במוסף
תגובות: 5
צפיות: 839

הזכרת גשמים במוסף

מצאתי באתר הלכה יומית (מנכד הגרע"י): מוריד הטל – במוסף של יום טוב הראשון של חג הפסח, מתחילים לומר "מוריד הטל", ויש להמתין ולא להתפלל מוסף בשעה מוקדמת, מפני שיש צורך להמתין עד שיכריזו בבית הכנסת על כך שמפסיקים להזכיר גשמים. ובכל שנה, היחיד שמתפלל בביתו יאמר מוריד הטל, לאחר השעה שמכריזי...
על ידי יוסף משה
א' אפריל 05, 2020 1:01 am
פורום: פסח
נושא: מצות רכות
תגובות: 27
צפיות: 4847

Re: מצות רכות

בדבר שאלתו האם ראוי לאשכנזים לאכול ממצות עבות ורכות שעושים הספרדים כמו פיתות בפסח. הנה, מבואר בטור סי’ תע”ה שנוהגין באשכנז ובצרפת לעשות שלשת המצות של הסדר מעשרון, וכך הביא הרמ”א שם בסעיף ז’ ובמשנ”ב שם ס”ק מ”ו הביא שהבית מאיר פקפק בזה ושהיום נשתקע מנהג זה עי”ש. והנה, לפי חשבון זה יוצא שהמצות גדולות ו...
על ידי יוסף משה
ג' מרץ 31, 2020 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 222
צפיות: 29483

Re: צירוף מנין משלש מרפסות או יותר

אדון שילה, עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד, החוצפה שלך פשוט מרקיעה שחקים! הביאו כאן דין פשוט שפוסק המ"ב, לא הכרת אותו ולכן שאלת מגמרא, לא נורא ולא סוף העולם. אבל, כשכבר העמידוך על טעותך והראו מקור הדין ממג"א ופמ"ג שועה"ר וחיי"א אתה ממשיך לזלזל והכל כי לא נכנס לך בגמרא??! השפלתי ...
על ידי יוסף משה
ג' מרץ 31, 2020 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 222
צפיות: 29483

Re: צירוף מנין משלש מרפסות או יותר

ולכאורה גם במפסיק רה"ר או שביל הרבים איתא שם דהוא מחלוקת וא"כ בשעת הדחק אפשר להקל. איפה איתא שזה מחלוקת? עכ"פ בשו"ע הרב (קצה,א) פסק שדרך הרבים מפסקת לזימון, ללא דעה חולקת. צירוף מנין דרך מרפסות בדבר השאלה עקב התפשטות מחלת הקרונה והחשש הגדול מהידבקות בתפלת הציבור בבתי כנסיות, רוצ...
על ידי יוסף משה
ג' מרץ 24, 2020 12:55 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 664
צפיות: 76034

Re: סגירת בתי כנסיות

תקנות חדשות מרבני לונדון. האמת שזה מיותר לגמרי: יציאה מהבית לתפילה ממילא אסורה ע"פ החוק מהלילה.

IMG-20200323-WA0073.jpg
התקה"ח וחי בהם
IMG-20200323-WA0073.jpg (98.41 KiB) נצפה 5080 פעמים
על ידי יוסף משה
ה' פברואר 13, 2020 12:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כזית
תגובות: 102
צפיות: 18041

Re: שיעור כזית

מעניין שהחינוך כותב (מצוה רע"ח - מצוות תענית ביום עשירי בתשרי) ש"ג זיתים הן כביצה".
על ידי יוסף משה
ד' אפריל 17, 2019 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כזית
תגובות: 102
צפיות: 18041

Re: שיעור כזית

מעניין שהחינוך (שנכתב בספרד כמובן) כותב במצוה רע"ח (מצות תענית ביום עשירי בתשרי) ש"ג' זיתים הן כביצה". וכמו"כ המאירי בעירובין פ: ד"ה פירשו כותב ש"שלש זיתים יותר מכביצה הם".
על ידי יוסף משה
א' מרץ 31, 2019 12:09 am
פורום: עזר אחים
נושא: שאלה דחופה למרן הגרח"ק
תגובות: 0
צפיות: 745

שאלה דחופה למרן הגרח"ק

אני גר בחו"ל (אנגליה) ואני צריך מענה בכתב מהגרח"ק לשאלה דחופה. האם זה אפשרי (אולי ע"י פקס וכד')? עם מי ניתן לדבר?
על ידי יוסף משה
ש' פברואר 23, 2019 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פדיון הבן בלילה
תגובות: 15
צפיות: 2731

Re: פדיון הבן בלילה

הגרשז"א.
על ידי יוסף משה
ש' פברואר 23, 2019 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פדיון הבן בלילה
תגובות: 15
צפיות: 2731

Re: פדיון הבן בלילה

מכיון שהאשכול עבר החייאה, אביא מה שראיתי בהליכות שלמה מועדים ניסן-אב (מובא בס' שלמי שמחה) פרק טו הערה 59: "ועיין בש"ך שם דבשאר גווני המנהג שפודין ביום ולא בלילה, אולם בזמננו נוהגים לפדות לכתחלה גם בלילה כמו ביום. (וכן אמר פעם רבנו לכהן מנכדי הש"ך דאין לו לחוש כלל מלפדות בלילה משום דמז...
על ידי יוסף משה
ד' ינואר 09, 2019 10:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12003
צפיות: 2027307

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
יוסף משה כתב:אודה למי שיוכל להעלות עומקה של הלכה - בורשטין, סי' יא-יג. תודה מראש.


ייש"כ גדול מאוד.
על ידי יוסף משה
ד' ינואר 09, 2019 10:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 12003
צפיות: 2027307

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה למי שיוכל להעלות עומקה של הלכה - בורשטין, סי' יא-יג. תודה מראש.
על ידי יוסף משה
ג' נובמבר 13, 2018 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת
תגובות: 20
צפיות: 2446

Re: הכנה משבת לחול - החזרת ספרים לספרייה בשבת

זתו"ד הגרשז"א בתשובה המובא בשולחן שלמה, שבת ח"א סימן ר"צ אות א' י' (מצאתי בשלמי שבת להרב טוביה פריינד עמ' תב): "אם דרכו תמיד להחזיר את הטלית מבית הכנסת גם ללא שום פחד מהפסד ע"י שישאר בבית הכנסת, נלענ"ד דשפיר שרי גם בשבת, וכן להחזיר הרבה ספרים לאחר לימודו ג"כ מ...
על ידי יוסף משה
ב' נובמבר 05, 2018 12:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 130477

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

א. כמעט ואין 72 דק' שוות לעלות השחר בשום לוח מאירופה לפני המלחמה.
ב. עלות השחר בלוח המפורסם שקיבל הסכמה מדברי חיים זה בערך 14 מעלות, וזה מסתדר עם שיטת האליה רבה לגבי האיר המזרח (עי' בבאו"ה סי' נח ד"ה משעלה עה"ש). אאל"ט יש גם בערך 16 מעלות, אבל צריך לבדוק את הדברים בפנים.
על ידי יוסף משה
ב' נובמבר 05, 2018 12:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 130477

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

גם אם נגיד שכך היה המנהג, הרי כמו שלא יעלה על הדעת שכיון שנהגו ברוב המקומות בעלות השחר פחות מ72 דקות לפי מעלות גם אנו ננהוג ככה, זה דבר שלא עלה על דעת של אף אחד כיון שברור שעלות השחר הוא ב72 דקות לפי אופק ארץ ישראל וכן כולם נוהגים כיון שברור שמה שנהגו אחרת זה היה מחסרון ידיעה, איני יודע מה אתה מתכו...
על ידי יוסף משה
א' נובמבר 04, 2018 7:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 130477

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

המג"א סובר כהמנחת כהן, דהיינו רבע שעה לפני צאת הכוכבים בפועל. המנהג של 72 דקות שוות היה מאוד נדיר באירופה (אם היה קיים בכלל) לפני זמן השר שלום. המג"א לא סובר כהמנחת כהן במושג של צאה"כ הוא רק הביא שהמנחת כהן פוסק לחשב יום אחרי השקיעה לגבי מילה ושבת שהרי כתב וכ"כ הרדב"ז והרדב...
על ידי יוסף משה
א' נובמבר 04, 2018 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 130477

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

המג"א סובר כהמנחת כהן, דהיינו רבע שעה לפני צאת הכוכבים בפועל. המנהג של 72 דקות שוות היה מאוד נדיר באירופה (אם היה קיים בכלל) לפני זמן השר שלום. המג"א לא סובר כהמנחת כהן במושג של צאה"כ הוא רק הביא שהמנחת כהן פוסק לחשב יום אחרי השקיעה לגבי מילה ושבת שהרי כתב וכ"כ הרדב"ז והרדב...
על ידי יוסף משה
ו' נובמבר 02, 2018 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 130477

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אז אחרוני האחרונים לא הבינו את ההבדל בין צפון אירופה לא"י אבל הראשונים בצרפת כן (ובגלל זה המתינו הרבה יותר מד' מיל)?
על ידי יוסף משה
ו' נובמבר 02, 2018 12:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 130477

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

טוב, אז אתה לא רוצה לענות לי. בסביבות ה30 דקות, אבל איך אתה מסביר שנהגו כך גם בחורף גם לעניין דרבנן גם במקומות יותר דרומיים כאונגריה וגליציה, אם לא בגלל שסברו כמו שכתב המשנה ברורה שלא מספיק סימן הכוכבים רק צריך גם סימן הד׳ מיל? אין חולק על זה שבכמה מקומות נהגו כה"גישה התמימה" לר"ת לח...
על ידי יוסף משה
ו' נובמבר 02, 2018 11:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 130477

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

בעניין המנהג אני לא מכחיש וגם לא מאשר, אי אפשר לדעת מה נהגו לפני מאתיים שנה, והבאתי כמה ראיות שיש שנהגו הרבה יותר מזמן המנחת כהן, החפץ חיים אומר שמנהג כלל ישראל 72, המהרשג כותב שברוב המקומות נוהגים 72, וכבר הבאתי כמה מקורות על מקומות שנהגו תשעים דקות ואף יותר. אז 72 דק' (או אפילו 90) בשיא הקיץ בליט...
על ידי יוסף משה
ה' נובמבר 01, 2018 7:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 130477

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

אין הרבה חידושים במאמר, זה שהיו מקומות שנהגו כהמנחת כהן אף אחד לא חולק, הנידון היה אם המג״א והושעה״ר סוברים כהמנחת כהן, וכן מה שנהגו בליטא 72 דקות לא מסתבר שזה בגלל שבמקרה יצא אז זמן המנחת כהן רק מסתבר שלפחות לחומרא נהגו לא כהמנחת כהן, וכן משמע במשנה ברורה, ונכון שהמשנה ברורה נוטה להקל כהמנחת כהן מ...

עבור לחיפוש מתקדם