החיפוש הניב 129 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צורב מתחיל
ד' יוני 28, 2017 3:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לבוש תולדות אהרון מקורו מהספרדים?
תגובות: 11
צפיות: 140

Re: לבוש תולדות אהרון מקורו מהספרדים?

פלגינן כתב:
01.JPG

02.JPG


כשהגר"ח זוננפלד הגיע לארץ כבר הי' בכניסה לגבעת שאול את בית היתומים דיסקין?
על ידי צורב מתחיל
ד' יוני 28, 2017 9:30 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פסקאות שמעוצבות ככותרת
תגובות: 4
צפיות: 83

Re: פסקאות שמעוצבות ככותרת

לבחור את כל הטקסט ובתיבת פסקה, לבחור שהכל יהי' גוף הטקסט
על ידי צורב מתחיל
ש' יוני 24, 2017 11:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלמנה שנישאה שוב, האם יכולה להיקרא אלמנת-הראשון?
תגובות: 23
צפיות: 237

Re: אלמנה שנישאה שוב, האם יכולה להיקרא אלמנת-הראשון?

וַיֵּשֶׁב דָּוִד עִם אָכִישׁ בְּגַת הוּא וַאֲנָשָׁיו אִישׁ וּבֵיתוֹ דָּוִד וּשְׁתֵּי נָשָׁיו אֲחִינֹעַם הַיִּזְרְעֵאלִית וַאֲבִיגַיִל אֵשֶׁת נָבָל הַכַּרְמְלִית
שמואל א' כ"ז, ג
על ידי צורב מתחיל
ה' יוני 15, 2017 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוח עתים לבינה - צורת הוידוי ביום כיפור
תגובות: 7
צפיות: 182

Re: לוח עתים לבינה - צורת הוידוי ביום כיפור

העתקתי מהרשום אצלי בעבר, כעת לא בדקתי שוב, אקוה שיהי' בזה תועלת במשנ"ב הל' תענית חלום בשבת, כת' דמותר לומר בשבת אלוקי עד שלא נוצרתי איני כדאי וכו', לפי שאי"ז וידוי. והיינו דוידוי הוא דוקא כשאומר חטאתי, אבל הכא אינו אומר חטאתי. ואף שמזכיר בתוך דבריו ומה שחטאתי לפניך, אי"ז בתורת וידוי א...
על ידי צורב מתחיל
ה' יוני 08, 2017 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם
תגובות: 11
צפיות: 137

Re: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם

זה ודאי שיש מושג של קנין בתורה, שהרי בקידושין ל"ב דנו אי חכם יכול למחול על כבודו, ומסיק רבא דיכול למחול משום דנעשית לתורתו. וכשלא עשה קנין כראוי, אזי באמת אין יכול למחול על כבודו, כמבו' בשדי חמד ח"ג מערכת כ' כלל קנ"ז אות י"ט בשם המג"א בזית רענן. (https://forum.otzar.org/view...
על ידי צורב מתחיל
ה' יוני 08, 2017 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם
תגובות: 11
צפיות: 137

Re: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם

נראה בעיני שקנייני התורה הם כלים להשראת השכינה והתורה בקרבו, שע"י שמכין גופו ונפשו להיות כלי קיבול שלם ובלא חורים אז יכול לקלוט בעצמו את התורה, והרי זה כמי שקונה חפץ שבלי הפעולות המעשיות הנדרשות לא ישכון החפץ ברשותו הגם שהוא והמוכר מאוד רוצים, כי אין זה תלוי ברצון אלא בהכנה המעשית לקבלת התורה ...
על ידי צורב מתחיל
ה' יוני 08, 2017 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם
תגובות: 11
צפיות: 137

Re: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם

ר' ירוחם יש לו שיטה מחודשת בענין. וכך הוא כותב, שהמעיין במשנה יראה שחוץ ממה שהתורה נקנית ב48 קנינים, הרי הכהונה נקנית ב24 קנינים שהם כ"ד מתנות כהונה. וכמו שפשוט שקודם כל האדם נהיה כהן ואז אח"כ הוא זוכה ממילא ב24 מתנות כהונה כדי שיוכל להגשים את הכהונה שלו. אותו הדבר גם בתורה קודם כל האדם, ...
על ידי צורב מתחיל
ד' יוני 07, 2017 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם
תגובות: 11
צפיות: 137

Re: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם

ועוד שאלה:
האם קנייני התורה נצרכים לקנות תורה שבכתב או רק לתורה שבע"פ. (וכעין דברי המדרש תנחומא בנח על הקושי המיוחד והעמל הנצרך לתורה שבע"פ).

{יש מקום לדון שכל ענין קנייני התורה הוא על החלק האישי בלימוד התורה, וזה שייך רק בתורה שבע"פ. אבל אין לי מקור לזה}
על ידי צורב מתחיל
ד' יוני 07, 2017 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם
תגובות: 11
צפיות: 137

Re: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם

שאלה נוספת: בקניינים בחו"מ לא מצינו שיכול אחד לעשות קנין עבור חבירו. לולי דין ערב או דין עבד כנעני. אמנם בקנייני התורה כתב הגר"א במשלי פרק אשת חיל שכל אחד יכול לקנות רק חלק מהקניינים וע"י שמתחברים כולם יחד נקנית התורה לכולם, והיינו שהקנין שעושה אחד מועיל לחבירו. (ואולי יש להטעים השאלה...
על ידי צורב מתחיל
ד' יוני 07, 2017 4:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם
תגובות: 11
צפיות: 137

שאלות בקניינים שהתורה נקנית בהם

בקניינים בחושן משפט מצינו (יבמות נב) "העודר בנכסי הגר וכסבור שהם שלו לא קנה". האם גם בקנייני התורה הוא כך, לדוגמ' השמח בחלקו ולא בשביל לזכות ולקנות התורה עי"ז, האם זה ג"כ מועיל לו לקנין התורה?
על ידי צורב מתחיל
ב' יוני 05, 2017 3:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תורתינו הקדושה היא חיינו...
תגובות: 1
צפיות: 149

Re: תורתינו הקדושה היא חיינו...

ישא ברכה גליון 371.PNG
ישא ברכה גליון 371.PNG (339.16 KiB) נצפה 94 פעמים


http://www.shabes.net/shabat-files/alon ... cha-73.pdf
על ידי צורב מתחיל
ב' יוני 05, 2017 3:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת ברכו כמה אנשים יחד – היה מנהג כזה אצל הספרדים?
תגובות: 7
צפיות: 291

Re: אמירת ברכו כמה אנשים יחד – היה מנהג כזה אצל הספרדים?

עי' בכף החיים (סי' נה ס"ק לב) דפשיטא ליה שאין שום בעיה שכמה אומרים "ברכו" ביחד כפי המנהג. ומ"ש בשם הגרח"ק שהוא ברכה לבטלה תמוה בתכלית, ומ"מ אזיל בשי' החזו"א שגם קדיש א"א לומר ביחד, וגדולי האחרונים הנ"ל לא ס"ל הכי, וכן המנהג פשוט. הואיל ודברי כה"...
על ידי צורב מתחיל
ש' מאי 27, 2017 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת השל"ה מה הביאור
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: תפילת השל"ה מה הביאור

אגב תפלה זו אנכי התקשתי לכוון בתיבות שלהלן אַתָּה יְיָ יוֹדֵעַ כָּל תַּעֲלוּמוֹת, וּלְפָנֶיךָ נִגְלוּ מַצְפּוּנֵי לִבִּי, כִּי כַוָנָתִי בְּכָל אֵלֶּה לְמַעַן שִׁמְךָ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ וּלְמַעַן תּוֹרָתְךָ הַקְּדוֹשָׁה מה העצה למי שכמוני אינו עומד בדרגא זו, וכאן עקב ההקדמה של לפניך נגלו וכו' ק...
על ידי צורב מתחיל
ו' מאי 26, 2017 12:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת השל"ה מה הביאור
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: תפילת השל"ה מה הביאור

"וגם זיווגם יהיו כמותם כי זכרון אחד עולה לכאן ולכאן" כלומר, שגם זיווגם יהיו ככל התפילות שהוזכרו, מארי מקרא מארי משנה מארי תלמוד וכו', כי הזכרת כל התפילות עולה גם על הבנים וגם על זיווגיהם. ועדיין צ"ב, אחר שאמר כבר וגם זיווגם יהי' כמותם, מפני מה צריך להוסיף "כי זכרון אחד עולה לכאן...
על ידי צורב מתחיל
ה' מאי 25, 2017 5:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה לא לחזר אחר המצוות
תגובות: 13
צפיות: 159

Re: למה לא לחזר אחר המצוות

ברור שהמכוון לחזר במובן של להסתובב בשווקים וברחובות בחיפוש אחר מצוות, לפי דברי הגר"א. ודברים דומים אאל"ט באגרת הגר"א. גם אני תמיד הבנתי כך, אבל התקשיתי, היו אנשים שהיו מסתובבים ברחובות ומחפשים איפה אפשר לעזור וכדו'? [אולי הבעי' שלי כי אני מדמיין את זה ברחובות ימינו ולא כ"כ מוצא ...
על ידי צורב מתחיל
ה' מאי 25, 2017 2:18 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: טבילה במקווה לשבועות
תגובות: 52
צפיות: 1283

Re: טבילה במקווה לשבועות

מה שפלאי הוא שכאשר זקוקים בבוקר למישהו שיברך ברכות התורה ויוציא את הציבור, צריך לחפש בנרות מי שלא ישן כל הלילה... בבית כנסת שהייתי היה אחד שהודיע שהוא הולך לישון בכוונה כדי לזכות בזכות להוציא את כל הציבור בברכת התורה! שמעתי מאאמו"ר שליט"א שבתקופתו בישיבת פוניבז' ניגש הרב זינגרביץ לאחד הבח...
על ידי צורב מתחיל
ד' מאי 24, 2017 12:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: לזיכוי הרבים [המועטים]; לקרוא ולא להאמין
תגובות: 76
צפיות: 1962

Re: לזיכוי הרבים [המועטים]; לקרוא ולא להאמין

יוס'ל כתב:
יאיר כתב:
יושב סתר כתב:להלן מנשר שהופץ בימים האחרונים בכמה כוללים.


אפשר שם / כתובת של 2 מהם ?


בכניסה ל"הליכות חיים" ראב"ד 20 ב"ב היה אתמול בבוקר הרבה דפים כאלו. (יש בבנין כ-7 כוללים).
על ידי צורב מתחיל
א' מאי 21, 2017 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לשתות מים אחרי אכילת דגים?
תגובות: 11
צפיות: 306

Re: האם מותר לשתות מים אחרי אכילת דגים?

שלח כתב:אני חשבתי בפשטות שהדבר מותר אבל ראיתי שרוב הפוסקים אוסרים מה הדין בימינו? לאסור כתב הגרעק"א יורה דעה קטז, כף החיים, ערוך השולחן, הגריש אלישיב


תוכל בבקשה להפנות איפה ראית כן מהגרי"ש אלישיב?

ייש"כ
על ידי צורב מתחיל
ש' מאי 20, 2017 11:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 34
צפיות: 1348

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

ראיתי אתמול קטע בספר "זכרונותיי" - להרב ששונקין, מתלמידי ליובאוויטש, בסוף ימיו בירושלים - המספר כך (ע' 87), ואולי יהיה לתועלת למי מן החכמים יודעי העתים: הגאון ר' חיים מבריסק כבר נתן את דעתו על השפל הרוחני בקרב יהודי גרוזיה, שהיו בורים בידיעת התורה עד כדי לעורר חמלה. כמה מהם פנו אל הגאונים...
על ידי צורב מתחיל
ה' מאי 11, 2017 12:18 am
פורום: ניהול הפורום
נושא: האם אתם מרגישים באיטיות יוצאת דופן בפורום היום
תגובות: 39
צפיות: 945

Re: האם אתם מרגישים באיטיות יוצאת דופן בפורום היום

מעט דבש כתב:קישורים רבים אינם עובדים, ובלחיצה עליהם מופיעה לי הודעה זו:
הודעה בלחיצה על קישור.GIF


גם אצלי כך. וכמו"כ הפורום כולו זז באיטיות רבה. (אני משתמש במאובטח)
על ידי צורב מתחיל
ו' מאי 05, 2017 2:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טרם יקראו ואני אענה - מעש"ר ממהרש"ם
תגובות: 11
צפיות: 731

Re: טרם יקראו ואני אענה - מעש"ר ממהרש"ם

בספר "והגדת" מר' יעקב גלינסקי זצ"ל (איני זיוכר המיקום) יש אריכות בסיפור הנ"ל, הן בתיאור המעשה והן בראיות לב' הצדדים (וכמובן מוסר השכל)
על ידי צורב מתחיל
ש' אפריל 29, 2017 10:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההיתר לזרוק בחור מישיבה.
תגובות: 69
צפיות: 1705

Re: מה ההיתר לזרוק בחור מישיבה.

הבה נניח שהישיבה היא ברמה מסוימת בלימוד והבחור אינו ברמה הזאת, ממילא כמובן הוא לא מסתדר עם השיעורים עם השיעורים כלליים עם החברותות, לפני שנדון על תגובת הישיבה למצב הזה, נבדוק קודם, אז מה הבחור הזה עושה? אם הוא מפלסטיק הוא לא עושה כלום, אבל הרי בבחור עסקינן אז ע"כ הוא עושה דברים אחרים, והשאלה מה...
על ידי צורב מתחיל
ה' אפריל 20, 2017 2:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' שמואל איינשטיין זצ"ל מר"י פוניבז' לצעירים
תגובות: 41
צפיות: 1966

Re: בד"ה הגאון ר' שמואל איינשטיין זצ"ל

בתקופת לימודי בישי"ק, הי' מקובל שבמהלך השיעור הוא יורק דם ממאמץ, ואכן על הגמ' שהי' משתמש היו כתמי דם ממש.
על ידי צורב מתחיל
ה' אפריל 06, 2017 11:17 pm
פורום: פסח
נושא: קושיא גדולה בטעם מזיגת כוס שני קודם מה נשתנה
תגובות: 13
צפיות: 354

Re: קושיא גדולה בטעם מזיגת כוס שני קודם מה נשתנה

שאלה חזקה יש"כ אולי יש ליישב שהטעם שבכדי שישאלו התינוקות אינו טעם צדדי למזיגה אלא הוא חלק מחיוב סיפור ההגדה בצורה שיראו את השינוי מהמצב הרגיל שהרי גם כשאין לפניו תינוקות חייב למזוג בתחילה ובהכרח שהדבר נהפך לחלק מהחיוב ולכך כתב הרמב"ם שקורא עליו את ההגדה שזוהי צורת חיוב השתייה של כוס השני ...
על ידי צורב מתחיל
ה' אפריל 06, 2017 8:49 pm
פורום: פסח
נושא: מעשיות מהחזו"א
תגובות: 10
צפיות: 458

Re: מעשיות מהחזו"א

היה לחזו"א חמץ למכור או שעשה כך רק מפני המנהג?
על ידי צורב מתחיל
ה' אפריל 06, 2017 2:00 pm
פורום: פסח
נושא: מרור ע"י אכילת דברים מרים או חריפים
תגובות: 27
צפיות: 643

Re: מרור ע"י אכילת דברים מרים או חריפים

חוקרנוביץ כתב:ד"א האם נכון הסיפור על הרב בויאר שאכל חזרת[חריין] ונחנק ונפטר.

כמדומ' שהסיפר הוא עם ר' ישראל שלום לוריא זצ"ל חמיהם של ר' חיים גריינמן ור' אברהם יעקב זלזניק וגיס של ר' אליהו לאפיין. (אולי היו כמה סיפורים).
על ידי צורב מתחיל
ה' אפריל 06, 2017 1:55 pm
פורום: פסח
נושא: איך בדיוק טובלים חריין מפורר בחרוסת ?
תגובות: 11
צפיות: 300

Re: איך בדיוק טובלים חריין מפורר בחרוסת ?

גם הטובל חתיכה בחרוסת החלק הפנימי לא נגע בחרוסת, וא"כ מה ההבדל אם טובל חתיכה, או שטובל רק את הקצוות?
על ידי צורב מתחיל
ה' אפריל 06, 2017 1:52 pm
פורום: פסח
נושא: בדיקת חמץ עם נגן
תגובות: 3
צפיות: 145

Re: בדיקת חמץ עם נגן

לא הבנתי את השאלה.
יהודי רוצה להשקיע בבדיקת חמץ ואגב כך שומע את קולות ילדיו או שכניו, (מפני הכבוד לא תיארתי מהם הקולות), גם זה בכלל השאלה?

הנידון שלך מצד היסח הדעת, או שהוא מרגיש שהוא מבטל זמן ולכן הוא רוצה למלאות אותו ע"י שמיעה?
על ידי צורב מתחיל
ה' מרץ 30, 2017 7:47 pm
פורום: פסח
נושא: מצוות סיפור יציאת מצרים כל שבעה?!
תגובות: 6
צפיות: 253

Re: מצוות סיפור יציאת מצרים כל שבעה?!

אה"נ, הבאתי את זה רק להוכיח שיש מקום לזה שיש מצוה אף כשאין מצה ומרור מונחים לפניך.
(והיום הושרש אצלינו לחלק בין פסח לכל השנה שבכל השנה זה חיוב זכירה ובליל הסדר סיפור, ולפי"ז לכאו' א"א לומר שבכל השנה שייך כל המרבה לספר)
על ידי צורב מתחיל
ה' מרץ 30, 2017 6:54 pm
פורום: פסח
נושא: מצוות סיפור יציאת מצרים כל שבעה?!
תגובות: 6
צפיות: 253

Re: מצוות סיפור יציאת מצרים כל שבעה?!

מבואר בהגדה שאף שהגיע הבוקר וכבר עבר זמן סיפור יצי"מ מכ"מ לא היו מפסיקים לספר לולי שהגיע זמן מצוה עוברת של ק"ש של שחרית. הרי מבואר שמצות סיפור יצי"מ הוא יותר מליל הסדר, וגם זה נכלל בכלל כל המברה לספר. אלא שהשאלה היא מהו הזמן והשיעור לזה, ויש ראשונים שכתבו בפי' וכל המרבה לספר בכל ...
על ידי צורב מתחיל
ש' מרץ 25, 2017 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המונח הלמדני המקובל, שמציין: "שיתוף" האחרים בבעלות על חפץ שהיה עד כה בבעלותי הבלבדית?
תגובות: 8
צפיות: 272

Re: מה המונח הלמדני המקובל, שמציין: "שיתוף" האחרים בבעלות על חפץ שהיה עד כה בבעלותי הבלבדית?

את החקירה הזאת בגדר שותפות טחנתי רבות ואי"ה עוד אדון בכך, אבל אם יש גמ' נגד חקירה של הארונים אז אני מושך את ידי.

ולא אמנע מלהעיר שעד היום הבנתי שהגמ' הנ"ל לא סותרת לחקירה הזו.
על ידי צורב מתחיל
ו' מרץ 24, 2017 3:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה המונח הלמדני המקובל, שמציין: "שיתוף" האחרים בבעלות על חפץ שהיה עד כה בבעלותי הבלבדית?
תגובות: 8
צפיות: 272

Re: מה המונח הלמדני המקובל, שמציין: "שיתוף" האחרים בבעלות על חפץ שהיה עד כה בבעלותי הבלבדית?

מסקנת דבריך הם שמהסוגי' בריש הכותב מוכח לא כהצד שכל אחד בעלים על הכל, וא"כ לכאו' בטל צד זה בעקבות ראי' ברורה מהגמ'?
על ידי צורב מתחיל
ד' מרץ 22, 2017 11:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המונח הלמדני המקובל, שמציין: "שיתוף" האחרים בבעלות על חפץ שהיה עד כה בבעלותי הבלבדית?
תגובות: 8
צפיות: 272

Re: מה המונח הלמדני המקובל, שמציין: "שיתוף" האחרים בבעלות על חפץ שהיה עד כה בבעלותי הבלבדית?

כנראה שלא הבנתי אותך נכון, המושג סילוק בש"ס הוא הסתלקות מזכויות ולא הסתלקות מבעלות. ולהדיא בגמ' ריש הכותב דשותף אינו יכול להסתלק מהשותפות אלא רק להקנות את חלקו לשותפו. והיא הנותנת כמו שכתבתי שהמשוג הקנאה ונתינה מתייחסת לגוף העברת הבעלות ולא כוללת את המשמעות הבעלותית הנוצרת, אם קנין בלעדי או שות...
על ידי צורב מתחיל
ד' מרץ 22, 2017 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה המונח הלמדני המקובל, שמציין: "שיתוף" האחרים בבעלות על חפץ שהיה עד כה בבעלותי הבלבדית?
תגובות: 8
צפיות: 272

Re: מה המונח הלמדני המקובל, שמציין: "שיתוף" האחרים בבעלות על חפץ שהיה עד כה בבעלותי הבלבדית?

נתינה והקנאה שניהם מדברים על הפעולה, והפעולה היא לעולם שוה: נתינת מה שהוא שלי לאחר, מה שאני נשאר בעלים אח"כ על חלק, זה לא משמעותי לפעולה העיקרית שהיא העתקת דבר מרשותי לרשות אחר. (ואל תשיבני שכיון שהוא שותף אינו מעתיק, כי ודאי שיש בזה העתקת הדבר מרשותו) במילים פשוטות (למעוניינים): לא מובן לי מאי...
על ידי צורב מתחיל
ד' מרץ 22, 2017 9:17 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: חלוקה נוספת לחומש מלבד הפרשות הפרשיות והפרקים?
תגובות: 23
צפיות: 598

Re: חלוקה נוספת לחומש מלבד הפרשות הפרשיות והפרקים?

בברכה המשולשת כתב:אכן כן, זה ע"פ החלוקה לשלש שנים


אני שמח שזכיתי לכוין לדבריך.

תוכל לתת לי איזה מקור לזה?
על ידי צורב מתחיל
ד' מרץ 22, 2017 9:09 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: חלוקה נוספת לחומש מלבד הפרשות הפרשיות והפרקים?
תגובות: 23
צפיות: 598

חלוקה נוספת לחומש מלבד הפרשות הפרשיות והפרקים?

בסוף כל חומש מופיע סכום הפרשות של חומש זה, סכום הפרקים סכום פרשיות פתוחות וסתומות, ומלבד זה סכום סדריו. מהם סדרים אלו? (ניסיתי לבדוק כמה עולים כולם יחד, והגיע ל-154. האם זה החלוקה של קריאת התורה ל-3 שנים?) אדגיש שאין לי שום מושג בנושא ויתכן שזו שאלה פשוטה שמקורה בבורות. (מכח אותה בורות, אף אינני יוד...
על ידי צורב מתחיל
ו' מרץ 03, 2017 2:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7425
צפיות: 281699

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

צורב מתחיל כתב:דרוש לי מתוך "הרב מפוניבז'" חלק ב' של סורסקי, את העמודים המספרים על הקמת ישיבת פוניבז' (תחילתו בפרק 24 "הרעיון שנדלק בדבר הקמת הישיבה" וכל פרק 25)
ייש"כ.

האם אי-מי מחברי הפורום הנכבדים יואיל בטובו לגמול עימי חסד? הדבר נחוץ לי בדחיפות!
על ידי צורב מתחיל
ד' מרץ 01, 2017 12:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7425
צפיות: 281699

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דרוש לי מתוך "הרב מפוניבז'" חלק ב' של סורסקי, את העמודים המספרים על הקמת ישיבת פוניבז' (תחילתו בפרק 24 "הרעיון שנדלק בדבר הקמת הישיבה" וכל פרק 25)
ייש"כ.
על ידי צורב מתחיל
א' פברואר 19, 2017 4:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טענה כן, עדות לא. אפשרי?
תגובות: 19
צפיות: 495

Re: טענה כן, עדות לא. אפשרי?

בזכרוני עפ"י רבינו יונה ב"ב כ"ח בסוגי' דחזקה שאין עמה טענה, דכל היכא שיש טענה מחויב הבע"ד לענות עליה ובלא זה לא יפטר. ואולי יש החולקים ע"ז.

עבור לחיפוש מתקדם