החיפוש הניב 178 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צורב מתחיל
ה' אוגוסט 10, 2017 3:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח אלא אתה
תגובות: 1
צפיות: 65

ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח אלא אתה

בסיום הוידוי ביום כיפור (נוסח אשכנז, אולי בעוד נוסחאות - לא בדקתי), ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח אלא אתה. וצ"ב הרי החטא הוא לקב"ה, שהרי הוא המצווה, והעבירה היא המראתו, וא"כ אפי' אם ח"ו הי' מלך נוסף, מה זה היה עוזר הרי החטא הוא לאותו המלך המצווה, ומה שייך לזה מלך אחר.
על ידי צורב מתחיל
ד' אוגוסט 09, 2017 1:34 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: הפורום נחסם שוב בנתיב
תגובות: 10
צפיות: 459

Re: הפורום נחסם שוב בנתיב

לענין כתב:אם עדיין לא יצאת מנתיב החסימה לא משפיעה עליך.

יצאתי ונכנסתי ולא השפיע.
אולי מחר ישפיע?
על ידי צורב מתחיל
ג' אוגוסט 08, 2017 11:42 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: הפורום נחסם שוב בנתיב
תגובות: 10
צפיות: 459

Re: הפורום נחסם שוב בנתיב

משולש כתב:בהודעה שקיבלתי מהם נאמר שהפורום נחסם על פי הוראת הרבנים עד לסיום בירור הרבנים בעניין...
מה העלה את חמתם???

לי פתוח
על ידי צורב מתחיל
ג' אוגוסט 08, 2017 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיצול מניין גדול לכמה קטנים כשיש ריבוי אבלים החפצים להיות ש"ץ
תגובות: 13
צפיות: 189

Re: פיצול מניין גדול לכמה קטנים כשיש ריבוי אבלים החפצים להיות ש"ץ

הנידון הוא בבית האבל אם לעשות כמה מניינים? או בבית הכנסת אם לחלק מנין קבוע לכמה מניינים?
לכאו' בבית הכנסת יש יותר ענין של רוב עם מאשר במניינים פרטיים. ובפרט כמו שהעירו למעלה שרבים המגיעים במיוחד מפני שיודעים שרוצים לעשות כמה מניינים.
על ידי צורב מתחיל
ג' אוגוסט 08, 2017 1:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת
תגובות: 47
צפיות: 1152

Re: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת

אני יודע בידיעה אישית שיש להם כוללים ואברכים עמלי תורה שמתעלים בתורה בזכותם. אני לא מזלזל בקיומם של כוללי טו באב או כוללי הושענא רבא ופורים, זה דבר חשוב ונושא בפני עצמו (אגב, מה עם כוללי 'ליל טבילה' - מעניין שאף אחד לא חשב על זה), אבל לומר שכשעולם התורה הבסיסי שזה אומר ישיבות וכוללים לא מצליח להחזי...
על ידי צורב מתחיל
ג' אוגוסט 08, 2017 12:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת
תגובות: 47
צפיות: 1152

Re: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת

יש כאן ב' שאלות: שאלה ראשונה היא שאלה יסודית ועמוקה, להוציא הוצאות פרסום מופרזות שעי"ז יהי' ריוח לצדקה. נניח ארגון שנורמלי מכניס 10,000 ש"ח וע"י פרסום של 50,000 ש"ח יכניס 80,000. מצד אחד הארגון הרויח 20,000 יותר מאם לא היה מפרסם, מצד שני רוב התרומות הלכו לצרכי פרסום. מה עדיף? לענ...
על ידי צורב מתחיל
ב' אוגוסט 07, 2017 3:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד עשרה טפחים
תגובות: 12
צפיות: 192

Re: עד עשרה טפחים

וראה גמ' ריש סוכה, שמאריכה במקור הדבר, ומסכמת: שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. לשון הגמ' שם (ה' ע"ב): אלא לר' יהודה דאמר אמה של בנין ששה טפחים ושל כלים חמשה מאי איכא למימר ארון וכפורת כמה הוי להו תמניא ופלגא פשו להו חד סרי ופלגא אימא סוכה עד דהויא חד סרי ופלגא אלא לרבי יהודה הלכתא גמיר...
על ידי צורב מתחיל
א' אוגוסט 06, 2017 6:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ט"ו באב בנות ישראל יוצאות ומחוללות בכרמים: כפשוטו או לא?
תגובות: 61
צפיות: 1188

Re: ט"ו באב בנות ישראל יוצאות ומחוללות בכרמים: כפשוטו או לא?

ראיתי פעם מאמר נפלא מהגר"י גלינסקי זצ"ל בענין זה עם מובאות מהרבה ראשונים לצערי איני זוכר דבריו (וגם באיזה ספר זה היה), חוץ מהפתיחה שלו ששם הוא ציין שמי שאין לו אשה נפנה לשם, ז.א. שחוץ מזה לא הגיע לשם שום גבר אחר. עוד זכור לי ששאל שם, מה הם אומרות לו בחור "שא עיניך", למה הוא הגיע ...
על ידי צורב מתחיל
א' אוגוסט 06, 2017 3:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון
תגובות: 105
צפיות: 4823

Re: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון

מאור עינים כתב:
איש_ספר כתב:
נוטר הכרמים כתב:נואם בשמחה

מי שאר האישים? האם היושב לשמאלו הוא הרב בנדיקט?

מימין: אחיו הגאון רבי ירחמיאל טוקר, החתן, [בנן של ר' ירחמיאל] אחריו הרב דב אהרן זלזניק, הנואם הגר"נ זצ"ל, היושב לשמאלו אינני יודע, הכי שמאלי נראה ממשפחת זלזניק

הכי שמאלי ר' יצחק דוד זלזניק.
על ידי צורב מתחיל
ה' אוגוסט 03, 2017 2:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שמואל ברנד איננו
תגובות: 77
צפיות: 4460

Re: רבי שמואל ברנד איננו

בוא ואציע לך דרך אחרת להסביר זאת, כפי שהסברתי זאת לתלמידיי. והבוחר יבחר. אדם בא לבית הדין ומכריז: רצוני שראובן יתן לי מאה שקל! האם יש כאן טענה? לא. חסר כאן סיפור הדברים המוביל לתביעה. אדם בא לבית הדין ומכריז: היום אכלתי לבן לארוחת בוקר! האם יש כאן טענה? לא. יש כאן סיפור דברים, אך אין כאן תביעה. הוי...
על ידי צורב מתחיל
ד' אוגוסט 02, 2017 8:42 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: קינה ד' הויכוח בין אהליבה לאהלה
תגובות: 7
צפיות: 160

Re: קינה ד' הויכוח בין אהליבה לאהלה

עוד יש להעיר בקינה זו, מה שמשיבה אהליבה, הנה ביד כשדים פעמים נלכדתי, וכוונת הדברים שגלות הראשונה היה בב' שלבים תחילה גלות יכניה ואח"כ גלות צדקיה. וצ"ב טובא דהרי גם גלות עשרת השבטים [=אהלה] גם היא לא היתה בבת אחת דמתחילה גלו שבט גד ושבט ראובן ואח"כ גלו שאר שבטים (כדכת' רש"י בפרש' ...
על ידי צורב מתחיל
ד' אוגוסט 02, 2017 12:20 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: קינה ד' הויכוח בין אהליבה לאהלה
תגובות: 7
צפיות: 160

Re: קינה ד' הויכוח בין אהליבה לאהלה

צריך להבין ענין הויכוח בין אהליבה לאהלה, מה משנה מי סבל יותר, שניהם סבלו, ומה הנידון מי סבל יותר מחבירו, ואולי כן דרך המקונן והמצטער ברוב צערו שבטוח הוא שלא שייך צער גדול יותר משלו, והוא סבל הרעה הגדולה ביותר, כדבריך כן נראה, אמנם כמדומה שצריך להוסיף בזה יותר, כשמישהו בוכה על שטויות הוא מוזיל בזה א...
על ידי צורב מתחיל
ג' אוגוסט 01, 2017 6:47 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב
תגובות: 138
צפיות: 3382

Re: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב

גם אם היה בכוחינו לשנות תפילות שתיקנו חז"ל, לא נראה לי שתפילה שלא התקיימה בשלימות היו משנים.
על ידי צורב מתחיל
ג' אוגוסט 01, 2017 6:44 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה

בפשטות אין מדובר בכרובים שעל הארון, עיין בגמרא ובפרש"י. גם שמעתי פעם שהכרובים שבארון מוכרחים להיות פניהם איש אל אחיו תמיד, שהרי זה חלק מצורת הכלי ובלא"ה הכלי פסול. א"א בת"ב להאריך, אבל כמדומה שהסתירה בפסוקים שעליהם כת' רש"י שהיה עיתים כך ועיתים כך זה בפסוקים של עשיית הארון ...
על ידי צורב מתחיל
ג' אוגוסט 01, 2017 6:43 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה
תגובות: 7
צפיות: 185

Re: בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה

גם בבית שני היו כרובים מצוירין על קיר קוה"ק וגם שם היה הנסים של מעורין או לא מעורין. היה לי מחשבה שמא מדובר בכרובים שעשה שלמה, דהיינו שגם כשנגנז הארון לא נגנז עמהם כרובים אלו. (אע"פ שהיה מקום להבין כי כל הכרובים שייכים רק כשיש ארון). ומכח זה התקשיתי למה לא עשו כן גם בבית שני. ואתה פתרת שנ...
על ידי צורב מתחיל
ג' אוגוסט 01, 2017 5:25 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב
תגובות: 138
צפיות: 3382

Re: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב

מעשה באיכר יהודי, עני, שהיו לו לפרנסתו תרנגולת ופרה. יום אחד ברחה לו התרנגולת. היהודי הצטער מאד, שכן שליש מפרנסתו הוא הביצים שמטילה התרנגולת, ישב לו וקונן על התרנגולת האבודה. ביני לביני, חזרה התרנגולת, אך דא עקא, הפרה, אותה פרה שממנה שני שלישי הפרנסה שלו, אבדה... ועדיין ישב אותו יהודי וקונן על התרנ...
על ידי צורב מתחיל
ג' אוגוסט 01, 2017 5:21 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה
תגובות: 7
צפיות: 185

בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה

האם לפי מימרא זו היה הארון בקוה"ק בשעת החורבן?
על ידי צורב מתחיל
ג' אוגוסט 01, 2017 4:36 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מועד שבר ותבערה - בתשעה באב חוזר שוב כל מהות יום החורבן?
תגובות: 0
צפיות: 50

מועד שבר ותבערה - בתשעה באב חוזר שוב כל מהות יום החורבן?

בקינה כ"ה על גזירות תתנ"ו, "וכי אין להוסיף מועד שבר ותבערה". כלומר, שהוספת יום זיכרון לזכר הגזירות של תתנ"ו הוא קביעת יום מועד שבר ותבערה. וצ"ע הרי אין זה אלא זכר, וכי יש ענין שלא לקבוע ימי זיכרון לצרות? ואולי הביאור הוא כי כמו שבמועדים באותו היום בו חל המועד חזור כל הה...
על ידי צורב מתחיל
ג' אוגוסט 01, 2017 4:09 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: המאורעות והמוראות - מה בין החורבנות לשואה?
תגובות: 57
צפיות: 2823

Re: המאורעות והמוראות - מה בין החורבנות לשואה?

לא ראיתי אם כבר העירו לעיל מה שאכתוב, איני יודע אם עיקר הנקודה שבאת להדגיש היא [b]אכילת[b] הילדים ר"ל, או[b]הריגת [b]הילדים, כי כלפי הריגת הילדים הנה אמרנו היום בקינה לג' שהיא קינה על גזירות תתנ"ו באשכנז "רחמניות. בידיהן נקיות. זבחי ראיות. אללי לי" ובפי' שבידי [ שאיני יודע מקורו...
על ידי צורב מתחיל
א' יולי 30, 2017 1:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תקפו כהן דפוס ורשא תרמ"ד
תגובות: 3
צפיות: 86

Re: תקפו כהן דפוס ורשא תרמ"ד

פשוט שמהדירו של דפוס תרמ"ד הדפיס את דף-השער (ומסתמא גם את הספר כולו) על פי דפוס תרל"ב, וכלל לא ראה את הדפוסים הקודמים. הוא אפילו לא טרח לעדכן את דף-השער בהודעה על דפוס תרל"ב. וכיוצא בזה היה מצוי בימים ההם, שהדפיסו ספרים על פי דפוסים קודמים "על ראשו על קרבו ועל כרעיו", בלי ע...
על ידי צורב מתחיל
א' יולי 30, 2017 9:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תקפו כהן דפוס ורשא תרמ"ד
תגובות: 3
צפיות: 86

תקפו כהן דפוס ורשא תרמ"ד

ספר "תקפו כהן" להש"ך דפוס וורשא תרמ"ד. זה לשון עמוד השער: וכבר נדפס פעם ראשון בק"ק פראנקפורט דאדר בשנת תז"ל לפ"ק, ופעם שנית בק"ק לבוב בשנת תק"ב לפ"ק. ומחמת דהנהו אזדו לעלמא וכעת לא נמצא אפילו אחד בעיר ושנים במשפחה ורבים וכן שלמים התאוו להשקות אותם מב...
על ידי צורב מתחיל
ו' יולי 28, 2017 1:49 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: להתיר בשבת חולצה ללבישה
תגובות: 7
צפיות: 158

Re: להתיר בשבת חולצה ללבישה

זכור לי שיש מחלוקת הגרי"ש אלישיב ויבלחט"א הגר"נ קרליץ בענין, שדעת הגרי"ש אלישיב שיכול להכין בשבת חולצות לימות החול הבאים של תשעת הימים (כמובן שלא יהיה באופן של הכנה, אלא רק אם פושט החולצה בין כך, כגון בלילה או בצהרים, יכול אח"כ ללבוש חולצה אחרת), ודעת הגר"נ קרליץ שכל ה...
על ידי צורב מתחיל
ו' יולי 28, 2017 8:47 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת הנפש מבהלה
תגובות: 33
צפיות: 701

Re: תפילת הנפש מבהלה

וכי דוד המלך ע"ה לא התפלל על הנפש שובה ה' חלצה נפשי שמרה נפשי כי חסיד אני נפשי ישובב הוציאה ממסגר נפשי כדרך שיש לגוף חולי ומדוה כן יש לנפש. ומדוה הנפש וחוליה מדותיה הרעות וחטאיה. ובשוב רשע מדרכו הרעה ירפא הש"י חולי הנפש החוטאת. כמו שנאמר (תהלים מא) ה' חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך, ונאמר (יש...
על ידי צורב מתחיל
ה' יולי 27, 2017 2:01 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?
תגובות: 232
צפיות: 4332

Re: יש היתר לא להתקלח בתשעת הימים בארצות החמות?

נהר שלום כתב:מתי הזיעה כבר בגדר לכלוך שמותר להתקלח אף בט' באב?
[לא הספקתי לקרא את כל התגובות בין מצד ההלכה בין מצד הרגש אבל לא ראיתי שדנו בזה].

אינני מורה הוראה, אבל כמדומני שיש המורים שאם קשה לו להירדם מחמת הזיעה מותר. (כמובן שצריך להתארגן מראש כדי שזה לא יקרה)
על ידי צורב מתחיל
ו' יולי 21, 2017 9:03 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: רק לי לא נפתח אתר hebrewbooks?
תגובות: 10
צפיות: 483

Re: רק לי לא נפתח אתר hebrewbooks?

יש לאתר זה שני גרסאות. כפי הנראה אתם משתמשים בישנה :http://hebrewbooks.org/

עדיף להשתמש בחדשה, מלבד הנוחות, מסתבר שזה מתוחזק יותר: http://beta.hebrewbooks.org/#gsc.tab=0
על ידי צורב מתחיל
ו' יולי 21, 2017 8:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ו' ע"ב-ז' ע"א, מיהו רב כהנא?
תגובות: 5
צפיות: 221

Re: סוכה ו' ע"ב-ז' ע"א, מיהו רב כהנא?

הגהמ כתב:רנ"ג היה לו פרשנות אחרת בביאור המונחים 'כנגד היוצא' ו'כנגד ראש תור' מהמוכר לנו משאר המפרשים. ראה במהד' פרופ' ירחמיאל ברודי שעמד על כך וביאר הדברים בקצרה.

יישר כח.
כוונתך מסתמא לספר "תשובות רב נטורנאי גאון", מכון אופק. תוכל ציין את המיקום בספר?
על ידי צורב מתחיל
ו' יולי 21, 2017 12:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ו' ע"ב-ז' ע"א, מיהו רב כהנא?
תגובות: 5
צפיות: 221

Re: סוכה ו' ע"ב-ז' ע"א, מיהו רב כהנא?

פשטות הגמ' דרבא כר' סימון שם שחולק (לפי חלק גדול מאד מהראשונים) בין על רב ובין על ר' כהנא ור' אסי. לכן הבנתי כוונת רנ"ג דכיון דבסוף הסוגי' מבו' דר' כהנא עשה כרבא ע"כ דרבא לא חולק.
על ידי צורב מתחיל
ה' יולי 20, 2017 3:41 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: עטרה ליושנה
תגובות: 11
צפיות: 387

Re: עטרה ליושנה

ראיתי פעם באיזה מקום, שבזמן דניאל כו' אנשים היו יותר אמיתיים, ולא יכלו לומר דבר שאין הם מבינים ומזדהים אותו בשלימות. אולם בדור שלאחר מכן כבר ירדה מדת האמת, והיו אומרים גם דברים שלא מחזיקים בהם עד הסוף, וא"כ אין מניעה עוד מלומר זאת [כלומר: מצד החפצא הדבר בוודאי נכון, כי הן הן גבורותיו כו', אך מ...
על ידי צורב מתחיל
ה' יולי 20, 2017 1:49 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לבד הנשמה (הטהורה) שעתידה ליתן דין וחשבון וכו'" - מי הוסיף?
תגובות: 12
צפיות: 541

Re: "לבד הנשמה (הטהורה) שעתידה ליתן דין וחשבון וכוי" - מי הוסיף?

איש_ספר כתב:יש"כ. למשיבים. באמת בלתי ניתן להבין את נוסחתינו, הרי היא נגד יסודות האמונה ממש. האם עמדו ע"כ?


א, לא הבנתי במה זה נגד האמונה.
ב, מה ההבדל בתוכן בין "לבד הנשמה הטהורה וכו'", לבין "אבל אנחנו עמך וכו'".
על ידי צורב מתחיל
ה' יולי 20, 2017 9:50 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מה שחסר לי בוורד
תגובות: 47
צפיות: 1443

Re: מה שחסר לי בוורד

איש גלילי כתב:
צורב מתחיל כתב:בחלון אפשרויות, תוכל לראות אותה בלחיצה על סמל וורד שבצד ימין של המסך.

לא על הסמל של וורד, אלא על לשונית 'קובץ' (אולי זה תלוי באיזה גירסת וורד אתה משתמש).

מ-2010 ואילך על לשונית קובץ, לפני כן על סמל וורד
על ידי צורב מתחיל
ה' יולי 20, 2017 1:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ו' ע"ב-ז' ע"א, מיהו רב כהנא?
תגובות: 5
צפיות: 221

סוכה ו' ע"ב-ז' ע"א, מיהו רב כהנא?

סוכה ו' ע"ב-ז' ע"א ואותו טפח היכן מעמידו אמר רב מעמידו כנגד היוצא אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב ויעמידנו כנגד ראש תור שתיק רב. ובראשונים כתבו דהיינו רב כהנא שהי' צריך לשמועותיו של רב ולא לסברותיו (סנהדרין ל"ו ע"ב) והיה כתלמיד חבר שלו. (כן כת' התוס' ב"ב ס"ב ע"א והריט...
על ידי צורב מתחיל
ד' יולי 19, 2017 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המלמד חבירו לקיים מצוה, מקיים בזה מצות שופטים ושוטרים?
תגובות: 2
צפיות: 84

Re: המלמד חבירו לקיים מצוה, מקיים בזה מצות שופטים ושוטרים?

בקובץ ששלח הרב בברכה משולשת הנושא הוא בעיקר על כפי' שעניינה אפרושי מאיסורא.
אני שואל על החלק של לימוד העם לקיים המצוות אם גם בזה שייך הענין הנ"ל.
על ידי צורב מתחיל
ד' יולי 19, 2017 11:33 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מה שחסר לי בוורד
תגובות: 47
צפיות: 1443

Re: מה שחסר לי בוורד

כעת התחלתי לסמם דף כמו (ע':) וכשה בוורד יוצא מעין סמלון אימג' וזה די מעצבן, איך להתגבר להרחיק את הסימונים זמ"ז או שיש דרך אחרת?. באפשרויות וורד חלונית הגהה, יש לפתוח את "אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי" ולמחוק את הנצרך. הפרצופים הנ"ל מופיעים בתחילת הרשימה. ייש"כ, אבל היכן נמצ...
על ידי צורב מתחיל
ד' יולי 19, 2017 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המלמד חבירו לקיים מצוה, מקיים בזה מצות שופטים ושוטרים?
תגובות: 2
צפיות: 84

המלמד חבירו לקיים מצוה, מקיים בזה מצות שופטים ושוטרים?

חבר העורך כתבי חכם מדור קודם, מצא בכתביו בזה"ל ובהיות ש... כמו שמבואר להלן בעזהשי"ת דעת הפוסקים הראשונים והאחרונים עמודי התורה בישראל, ורבים מהמון עם ישראל אינם נוהגים לעשות ... אמרתי לבא במילין דרבנן להעירם ולהזהירם כי נכשלים הם בזה ולעורר את הישנים האוהבים להיות ממצדיקי הרבים שיעמדו בפרץ...
על ידי צורב מתחיל
ד' יולי 19, 2017 2:39 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: אבי אבות החכמה
תגובות: 16
צפיות: 1186

Re: אבי אבות החכמה

שיבר כתב:
דמאי כתב:אכן הוא "אב בחכמה".

ולא רק בגלל שבזכות שמו המוצב בראשית האל"ף בי"ת, זכה לשבת בשבת תחכמוני,
להיות ברירת המחדל לנצח של רשימת הספרים, ואף גירסא לא מציבה לו מתחרים...


בגירסא האחרונה זה קרה. אחרי י"ג שנים הלא יאמן קרה.

זה נעלם שוב? (במקוון)
על ידי צורב מתחיל
ד' יולי 19, 2017 9:41 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מה שחסר לי בוורד
תגובות: 47
צפיות: 1443

Re: מה שחסר לי בוורד

פרי יהושע כתב:כעת התחלתי לסמם דף כמו (ע':) וכשה בוורד יוצא מעין סמלון אימג' וזה די מעצבן, איך להתגבר להרחיק את הסימונים זמ"ז או שיש דרך אחרת?.

באפשרויות וורד חלונית הגהה, יש לפתוח את "אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי" ולמחוק את הנצרך. הפרצופים הנ"ל מופיעים בתחילת הרשימה.
על ידי צורב מתחיל
ג' יולי 18, 2017 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לגנוב מאגד מדין עביד איניש דינא לנפשי?
תגובות: 45
צפיות: 5496

Re: האם מותר לגנוב מאגד מדין עביד איניש דינא לנפשי?

אינני יודע אם זה כלול במקרים הקודמים.
ידידי נסע באוטובוס והרב-קו לא עבד, לכן אחר כמה ימים ניגש במיוחד לשלם על הנסיעה. לאחמ"כ נודע לו שלפי תקנות התחבורה לא הי' צריך לשלם. כמובן שאין לו דרך להוכיח ששילם בטעות כדי שיחזירו לו את התשלום, האם מותר לו לנסוע בלא לשלם.
על ידי צורב מתחיל
ב' יולי 17, 2017 9:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כלי חינמי ותועלתי להגהה תורנית בוורד - כלי עזר ממעלה ראשונה
תגובות: 46
צפיות: 1707

Re: כלי חינמי ותועלתי להגהה תורנית בוורד - כלי עזר ממעלה ראשונה

אכן נהניתי מהתוספת (ומילים נוספות כתבתי למעלה), אבל מצד שני בזה מפסידים את תיקון השגיאות כשכותבים מסמך רגיל לא תלמודי.
אולי יש דרך להגדיר את זה בתור שפה מסוימת ועי"ז יהי' אפשר בכל מסמך לבדוק לפי השפה המתאימה לו?
על ידי צורב מתחיל
א' יולי 16, 2017 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כלי חינמי ותועלתי להגהה תורנית בוורד - כלי עזר ממעלה ראשונה
תגובות: 46
צפיות: 1707

Re: תיקון גדול ותועלתי להגהה אוטומטית - הבו עצה

מועיל מאד, ייש"כ

מילים נוספות שראיתי לע"ע

ווילנא
יע"א
דבתשובת
קזכי
ולמהר"מ
שהסמ"ג
לפעד"נ
ולרבותי
דבתיקו
אבעיות
מרשב"ם
המהרש"ל
נלפע"ד
דלאיזה
פראנקפורט
על ידי צורב מתחיל
ג' יולי 11, 2017 1:30 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי שלמה וולבה זללה"ה
תגובות: 48
צפיות: 1629

Re: רבי שלמה וולבה זללה"ה

סיפר לי יהודי מרחובות, פסיכולוג במקצועו, שבצעירותו ביקר בביתו של רבי שלמה וולבה בבאר יעקב, ושם לב לכך שבמדף עליון שבספרייתו מונחים ספרי פסיכולוגיה, ושאל אותו לפשר הדבר, והשיב לו שלפעמים עליו להשתמש בספרים אלה כדי לפתור בעיות של בחורים בישיבה. סיפר לי ר"מ וייסברגר ז"ל שהרב וולבא מסר להם וע...

עבור לחיפוש מתקדם