מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 571 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פי האתון
א' פברואר 28, 2021 11:00 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו
תגובות: 176
צפיות: 43164

Re: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו

יש"כ, החכמתני. אגב יעויין זבחים קיח: 'בשלשה מקומות שרתה שכינה על ישראל: בשילה, ונוב וגבעון, ובית עולמים, ובכולן לא שרתה אלא בחלק בנימין' , וכתב שם מהרש"א (ד"ה בד' מקומות): משמע הכא דנוב פשיטא להו דבחלק בנימין הוה והמקרא לא מוכח כן דחשיב י"ד ערים בנחלת בנימין וחשיב גבעון וירושלם ו...
על ידי פי האתון
א' פברואר 28, 2021 10:25 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו
תגובות: 176
צפיות: 43164

Re: שכונת 'רמות' י"ד או ט"ו

קו ירוק כתב:אמנם נוב לא נמנית על ערי נחלת בנימין בספר יהושע.

בספר יהושע לא, אבל בספר נחמיה מנויה נב בתוך ערי בנימין...
על ידי פי האתון
ד' פברואר 10, 2021 2:34 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: שינוי צבעים במחשב
תגובות: 11
צפיות: 233

Re: שינוי צבעים במחשב

הפתרון הפשוט הוא לפתוח את הקובץ בפוטושופ הפוטושופ יראה לך את כל העמודים - כדי לבחור מה לפתוח מתוכם סמן את כל העמודים ופתח בכל תמונה לחץ על קונטרול+L ושחק עם המחוון השמאלי לכיוון ימין - תקבל הכהיה של הבהירים, ושל הימני שמאלה תקבל הבהרה של הכהים, או עם האמצעי כדי לשנות את נקודת האיזון שמור וסגור כל ת...
על ידי פי האתון
ה' פברואר 04, 2021 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האיך הזר מפגל בשחיטת קדשי קדשים?
תגובות: 2
צפיות: 143

Re: האיך הזר מפגל בשחיטת קדשי קדשים?

רש"ש גיטין נג: ד"ה בדאורייתא. וא"ת כו' וקתני כהנים שפיגלו במקדש שוגגין פטורין. לעד"נ דשאני כהנים דזריזין הן לכן לא קנסום שוגג אטו מזיד. ולהכי תני הכהנים שפיגלו לאוריי טעמא דלכן פטורין שוגגים לפי שכהנים הן. ויען שבישראל לא מ"ל שיהיו מפגלין אפי' בשחיטה שכשרין בה בקרבן אחרים. כ...
על ידי פי האתון
ג' פברואר 02, 2021 8:01 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן ברלין זצללה"ה
תגובות: 15
צפיות: 1036

Re: הגאון רבי זלמן ברלין זצללה"ה

כמ"פ קניתי אצלו ספרים, כמדומה שהיה פותח רק שעה אחת בשבוע ביום רביעי, בבני ברק סיפרו שהנהגתו היא שלא ליטול שכר מהכולל (כהרמב"ם), ופרנסתו רק ממכירת הספרים...
על ידי פי האתון
ו' ינואר 29, 2021 11:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא ילבש ('פס' בתספורת)
תגובות: 34
צפיות: 3747

Re: לא ילבש ('פס' בתספורת)

שש ושמח כתב:וכי לספר כל ראשו בתער ג"כ אסור?
בפשטות דברי רבינו יונה רק לשאר מקומות הגוף שזה אין דרך האנשים לגלח, כולל תחת הגרון, אבל על שער הראש לא דיבר כלל.

יכול להיות שאתה צודק, איני יודע.
עכ"פ בהערות הגאון ר"ב זילבר בעל שו"ת אז נדברו על אגרת התשובה הבין כך:
על ידי פי האתון
ו' ינואר 29, 2021 10:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא ילבש ('פס' בתספורת)
תגובות: 34
צפיות: 3747

Re: לא ילבש ('פס' בתספורת)

יש להעיר: שיש סָפַּרִים העושים את הפס ע"י סכין גילוח (תער), וגם בזה יש בעיה של תיקון הנשים לדברי רבנו יונה באגרת התשובה...
אגרת.jpg
אגרת.jpg (36.54 KiB) נצפה 486 פעמים
על ידי פי האתון
ד' ינואר 20, 2021 4:36 pm
פורום: פסח
נושא: מסכת פסחים - ראשון ושני
תגובות: 31
צפיות: 10186

Re: מסכת פסחים - ראשון ושני

משונצינו.jpg
משונצינו.jpg (74.66 KiB) נצפה 1389 פעמים
על ידי פי האתון
ג' ינואר 19, 2021 8:35 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד נחלות השבטים. ערב לימוד, יום שלישי. מצו''ב עיונים בפרקים אלו
תגובות: 13
צפיות: 748

Re: לימוד נחלות השבטים. ערב לימוד, יום שלישי. מצו''ב עיונים בפרקים אלו

קו ירוק כתב:ותוך כדי אני מהרהר שגם זו היא במה גדולה ושכינה בחלקו של בנימין

אכן, כתבתי על כך בעבר כאן.
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=23557#p235431
ממהרש"א נראה שהבין שלא היתה בחלק בנימין.
על ידי פי האתון
ב' ינואר 18, 2021 10:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכחה להפריש חלה
תגובות: 33
צפיות: 1020

Re: אשה אחת מנשי אברכי הכולל...

שמעתי שהרב גואלמן מרמות מפריש כל ערב שבת וחג חלה על מי ששכח, מדין 'זכין'.
על ידי פי האתון
א' ינואר 17, 2021 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 1114

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

י. אברהם כתב:מר קשישא ערך סמוכים
סמוכים.PDF

יש"כ.
שם ציין דנחלקו תנאים ביבמות ד. אם דרשינן סמוכין אפילו בפסוק סמוך! כשיש נושא אחר המפסיק בתחילת הפסוק.
על ידי פי האתון
א' ינואר 17, 2021 11:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ביאור דברי רבנו חננאל ביומא יא:
תגובות: 3
צפיות: 500

Re: ביאור דברי רבנו חננאל ביומא

כעת ראיתי גם ברש"י שבת י: דאיירי בשלוותה של סדום.
קאי על הגמרא שם ששלוותה של סדום עשרים ושש שנה.
ושלותה - האמורה בה גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה וגו' (יחזקאל טז), וכתיב נתיב לא ידעו עיט לא הדריכוהו וגו' (איוב כח).
על ידי פי האתון
ו' ינואר 15, 2021 12:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 1114

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

לכאורה הכוונה בההוא קרא דכתיב 'כבשים', שמשם למד ר"י הגלילי, כתיב נמי עולה. לא כי, אלא בההוא קרא שהזכיר רש"י: 'וזה אשר תעשה על המזבח'. וכלומר, מלת־הרמז 'זה', כשם שהיא רומזת על כבשים, כך היא רומזת על עולה. וזה נקרא בההוא קרא? נו באמת? היה לו לרש"י לומר 'בההיא פרשתא' (כמו שהביאו להגיה ב...
על ידי פי האתון
ו' ינואר 15, 2021 9:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 1114

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

ברייתא זו דתורת כהנים המוזכרת לעיל, הובאה גם בזבחים פג: וסנהדרין לד: ושם כתב רש"י: ר' עקיבא אומר - עולה בהאי קרא כתיב. ובסנהדרין כתב: עולה - בההוא קרא נמי כתיב. ולכאורה הכוונה בההוא קרא דכתיב 'כבשים' שמשם למד ר"י הגלילי, כתיב נמי עולה. וקשה, דבההוא קרא לא כתיב עולה רק ד' פסוקים אח"כ? ...
על ידי פי האתון
ה' ינואר 14, 2021 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 1114

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

וכמאמר רבי עקיבא בספרי: כָּל פָּרָשָׁה שֶׁהִיא סְמוּכָה לַחֲבֶרְתָּהּ – לְמֵדָה הֵימֶנָּה. לאמר: סמיכות פרשיות, ולא סמיכות פסוקים, ורבי עקיבא (לשיטתו) דריש סמוכים (מענין הפרשה הסמוכה) . יש"כ. אף מרש"י על התורה (שמות כט לז) בהביאו דברי התורת כהנים, נראה דדריש ר"ע סמוכין, ודריש סמיכות ...
על ידי פי האתון
ה' ינואר 14, 2021 10:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 1114

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

לבי במערב כתב:לכאו' ל' הראב"ד צריכה ביאור קצת, שכתב 'מדכתיב בההיא פרשתא' - ומשמע שבפרשה אחת הכל.

לפני כן התורת כהנים מביא דעת ר"י הגלילי שדרש 'כבשים' וכוונת הראב"ד 'דכתיב בההיא פרשתא' היינו האי פרשתא שמוזכר 'כבשים'...
על ידי פי האתון
ה' ינואר 14, 2021 9:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 1114

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

יישר כח, ואוי"ל דהיינו דווקא כשהפרשיות מחוברות בוא"ו החיבור, כדלעיל לגבי שומרים. פשששש... לא שמתי לב... אכן בסוף הפסוק של כל הנוגע יש סימן לסוף פרשה (סתומה), ומיד אח"כ וא"ו של 'וזה', וא"כ הדרשה כאן היא מוא"ו מוסיף וסמיכות הפרשיות. כָּל הַנֹּגֵעַ בַּמִּזְבֵּחַ יִקְדָּשׁ...
על ידי פי האתון
ד' ינואר 13, 2021 8:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 1114

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

בפירוש הראב"ד לתורת כהנים ריש פרשת צו לכאורה חזינן דדרשינן סמוכין גם בריחוק... ראבד.jpg (שמות כט) לז) שִׁבְעַת יָמִים תְּכַפֵּר עַל הַמִּזְבֵּחַ וְקִדַּשְׁתָּ אֹתוֹ וְהָיָה הַמִּזְבֵּחַ קֹדֶשׁ קָדָשִׁים כָּל הַנֹּגֵעַ בַּמִּזְבֵּחַ יִקְדָּשׁ : (לח) וְזֶה אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה עַל הַמִּזְבֵּחַ כְּבָש...
על ידי פי האתון
ד' ינואר 13, 2021 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 1114

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

עזריאל ברגר כתב:לאו דווקא, גם מסמיכות פרשיות השומרים בוא"ו החיבור לומדים ששמירה בבעלים זה בכל השומרים ולא רק בשואל.

מקור?
על ידי פי האתון
ד' ינואר 13, 2021 9:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 1114

Re: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

עזריאל ברגר כתב:לפעמים דורשים סמיכות פרשיות, ולא סמיכות פסוקים.
אבל לכאורה גם שם - צריכים שהפרשיות תהיינה סמוכות ממש.

מן הסתם כוונתך לדרשות בסגנון: למה נסמכה פרשת מרים וכו', אבל שם זה רק דרך דרש ולא 'לימודים'.
על ידי פי האתון
ב' ינואר 11, 2021 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?
תגובות: 23
צפיות: 1114

דרשינן סמוכין - אפילו בריחוק פסוקים?

אשמח למקורות האם מה דדרשינן סמוכין, הוא אפילו אם המילה הסמוכה היא בריחוק של ג' או ד' פסוקים?
על ידי פי האתון
א' ינואר 10, 2021 9:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י
תגובות: 30
צפיות: 2121

Re: מס' פסחים - דיוקים ורמזים ברש"י

דף כח: רש"י ד"ה לקובעו חובה. האי שבעת ימים תאכלו מצות לאו לאקושי איסור חמץ למצות אכילת מצה אתא אלא לאקושי אכילת מצה לאזהרת חמץ לקבוע אכיל' מצה חובה לדורות כל זמן שהוא מוזהר על החמץ ואפילו בזמן שאין פסח דלא תימא על מצות ומרורים יאכלוהו כתיב אי איכא פסח מיחייב באכילת מצה ואי לא לא: בערב תאכ...
על ידי פי האתון
א' ינואר 10, 2021 8:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ביאור דברי רבנו חננאל ביומא יא:
תגובות: 3
צפיות: 500

Re: ביאור דברי רבנו חננאל ביומא.

פי' שהאורחים לא הכירו את ביתו משום שלא הכניס אורחים. אולי יש משהו קצת דומה. ראה תוספתא סוטה ג' ג' אנשי סדום לא נתגאו לפני המקום אלא מתוך הטובה שהשפיע להם שנא' ... נתיב לא ידעו עיט ... אין אנו צריכין שיבאו בני אדם [עלינו ... עיי"ש. יש"כ, אבל נראה בתוספתא (וראיתי שכן הוא בגמרא סנהדרין קט.) ...
על ידי פי האתון
ש' ינואר 09, 2021 9:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ביאור דברי רבנו חננאל ביומא יא:
תגובות: 3
צפיות: 500

ביאור דברי רבנו חננאל ביומא יא:

ר"ח יומא יא:
למה כוונתו במילים כדכתיב נתיב לא ידעו עיט? האם יש דרשה של חז"ל בעניין?
על ידי פי האתון
ו' ינואר 08, 2021 12:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'אגרות שמואל' לר' שמואל אשכנזי
תגובות: 11
צפיות: 2208

Re: חדש! ספר 'אגרות שמואל' לר' שמואל אשכנזי

ברכות למו"ל שיחיה, שידיו רב לו (בין היתר...) בהוצאת כתבי ר"ש אשכנזי, ובהערות מחכימות.
על ידי פי האתון
ה' ינואר 07, 2021 8:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספרים מומלצים על נביאים וכתובים
תגובות: 18
צפיות: 1132

Re: ספרים מומלצים על נביאים וכתובים

רינת יצחק על נו"כ של הרב סורצקין שליט"א מטלז ארצה"ב - ספר נפלא עונה לקטגוריה באות ו', בתוספת לומדעס'.
על ידי פי האתון
ד' ינואר 06, 2021 8:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שיטת רש"י - כמה הצליחו לברוח במפלת סנחריב?
תגובות: 8
צפיות: 446

Re: שיטת רש"י - כמה הצליחו לברוח במפלת סנחריב?

אני מציע הצעה, למרות שלדעתי היא דחוקה מאוד מאוד שמא ברש"י היה כתוב "ונמלט בתוך חמישה שנמלטו מהם", ואז נכתב "בתוך ה' שנמלטו" ואז שינה מישהו "בתוך י' שנמלטו" (כי שניהם זה סימון של שם יי), ואז פתחו זאת "בתוך עשרה" בכתב יד של רש"י המצוי אצלי (כמדומה שהו...
על ידי פי האתון
ד' ינואר 06, 2021 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5474
צפיות: 1020608

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

חד ברנש כתב:
פי האתון כתב:
פי האתון כתב:פירוש רבנו חננאל על סנהדרין - מכון התלמוד הישראלי - דף לד עמוד א ועמוד ב.

שמא?

יישר כח עצום - עזר לי מאד.
על ידי פי האתון
ד' ינואר 06, 2021 10:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5474
צפיות: 1020608

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

פי האתון כתב:פירוש רבנו חננאל על סנהדרין - מכון התלמוד הישראלי - דף לד עמוד א ועמוד ב.

שמא?
על ידי פי האתון
ג' ינואר 05, 2021 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5474
צפיות: 1020608

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ר"ח על סנהדרין - מכון התלמוד הישראלי - דף לד עמוד א ועמוד ב.
על ידי פי האתון
ג' ינואר 05, 2021 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 570
צפיות: 262754

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

זקוק לקישור לכתב יד של רבנו חננאל לסנהדרין.
על ידי פי האתון
ג' ינואר 05, 2021 7:50 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מפת העירוב בטבריה
תגובות: 5
צפיות: 454

מפת העירוב בטבריה

אני זקוק למפת העירוב בעיר טבריה, אודה למי שיעלה כאן.
על ידי פי האתון
א' ינואר 03, 2021 8:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השימוש הראשוני במושג 'מידות' במובן 'מִידֵעְס'.
תגובות: 10
צפיות: 535

Re: השימוש הראשוני במושג 'מידות' במובן 'מִידֵעְס'.

סגי נהור כתב:מצאתי. ויל"ע.

מיכלן בישין.PNG

מהיכן זה?
על ידי פי האתון
א' ינואר 03, 2021 1:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השימוש הראשוני במושג 'מידות' במובן 'מִידֵעְס'.
תגובות: 10
צפיות: 535

Re: השימוש הראשוני במושג 'מידות' במובן 'מִידֵעְס'.

יתר10 כתב:וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות (במדבר יג, לב). ותרגם המיוחס ליונתן "וכל עמה דגוה גבריא מרי מיכלן בישין" בעלי מדות רעות.

יפה!
אם כן יש לנו ראיה שכבר בתורה המילה 'מידות' מתפרשת 'מדות רעות', לדברי המיוחס ליב"ע...
על ידי פי האתון
א' ינואר 03, 2021 10:31 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איסוף כל פירושי רש"י לקובץ אחד שאוכל לעשות בו חיפוש
תגובות: 8
צפיות: 610

Re: איסוף כל פירושי רש"י לקובץ אחד שאוכל לעשות בו חיפוש

שלש פעולות פשוטות...
בר אילן רשי.jpg
בר אילן רשי.jpg (105.32 KiB) נצפה 472 פעמים
על ידי פי האתון
ש' ינואר 02, 2021 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השימוש הראשוני במושג 'מידות' במובן 'מִידֵעְס'.
תגובות: 10
צפיות: 535

השימוש הראשוני במושג 'מידות' במובן 'מִידֵעְס'.

נשאלתי: האם המושג 'מידה' במובן 'מידות טובות' מופיע כבר בחז"ל, או שכוונתם רק למידה במובן 'מידות ומשקלות' דהיינו: מידת גאווה כדוגמה, יש לה שיעור, שיש מי שיש לו 50 אחוז גאווה ויש שיש לו יותר. ומסופקני אם ניתן להוכיח מרש"י: רש"י מסכת ראש השנה דף יז. המעביר על מדותיו - שאינו מדקדק למדוד מד...
על ידי פי האתון
ד' דצמבר 23, 2020 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיבורו של רבי מיימון אבי הרמב"ם בכת"י
תגובות: 10
צפיות: 1965

Re: חיבורו של רבי מיימון אבי הרמב"ם בכת"י

מקורו בקובץ "שריד ופליט" (ירושלים תש"ה) שהעתיק כת"י תימני, וז"ל "כתב רבנו מיימון בן יוסף בחיבורו על התפלות בלשון ערבי, בפירושו על ענין חנוכה, אין להקל בשום מנהג ואפילו מנהג קל, ויתחייב כל נכון לו עשות משתה ושמחה ומאכל לפרסם הנס שעשה השי"ת עמנו באותם הימים, ופשט המ...

עבור לחיפוש מתקדם