מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 156 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מצפה
ש' ינואר 25, 2020 11:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור דברי רש"י במכת ערוב - שאלה
תגובות: 2
צפיות: 77

Re: ביאור דברי רש"י במכת ערוב - שאלה

ח. רוזנברג כתב:עי' ספורנו, ריב"א, עמר נקא, אוה"ח, העמ"ד, שדנו בשאלה זו (או אוצר מפרשי התורה).
מתנצל שאין לי זמן לפרט.

יישר כח.
מעניין שמשמע שמה שלא יישאר להם הנאה ממכת ערוב לא היה כי אם בקשת משה, ולא כסברא הפשוטה שזה היה חלק מהמכה שיסבלו ולא שייהנו.
על ידי מצפה
ש' ינואר 25, 2020 11:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור דברי רש"י במכת ערוב - שאלה
תגובות: 2
צפיות: 77

ביאור דברי רש"י במכת ערוב - שאלה

ברש"י, ויעתר אל ה' - נתאמץ בתפלה. וכן אם בא לומר ויעתיר היה יכול לומר ומשמע וירבה בתפלה עכשיו כשהוא אומר בלשון ויפעל משמע וירבה להתפלל, עד כאן.
מה מיוחד במכת ערוב שהוצרך להתאמץ בתפילה יותר?
על ידי מצפה
ש' ינואר 25, 2020 11:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 50
צפיות: 729

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי כב.

מעשה ברבי יהודה שראה קרי והיה מהלך על גב הנהר אמרו לו תלמידיו רבינו שנה לנו פרק אחד בהלכות דרך ארץ ירד וטבל ושנה להם אמרו לו לא כך למדתנו רבינו שונה הוא בהלכות דרך ארץ אמר להם אף על פי שמיקל אני על אחרים מחמיר אני על עצמי: פלא והפלא, מדוע ענה להם שמיקל רק על אחרים ולא על עצמו, בשעה שלכאורה היה יכול ...
על ידי מצפה
ו' ינואר 24, 2020 4:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 50
צפיות: 729

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי דף כ:

כ: בגמ', רב עוירא זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' פניו אליך אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך והם מדק...
על ידי מצפה
ב' ינואר 13, 2020 1:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 4355

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

דבר נא בבקשה ממך לך ואמור להם בבקשה מכם.
מעניין שדרשו ה"נא" ב"פ, גם שהשי"ת אמר למשה בבקשה ממך, וגם שיאמר לישראל בבקשה מכם.
על ידי מצפה
ה' ינואר 09, 2020 3:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם
תגובות: 42
צפיות: 5873

Re: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם

בכמה פוס' מביאים מהשל"ה שהוא מפני איזה דבר הקשור לחטא אדם וחוה. ועתה ראיתי דבר פלא פלאות בקובץ אליבא דהלכתא [כמדומני קובץ נ"ז] בשו"ת מהגר"ח קנייבסקי שנשאל [הלשון בערך - מהזכרון] שאלה: מה הטעם שהקפידו הנשים שלא לשתות מיין ההבדלה. תשובה: שלא יצמח להם זקן. ונתפלאתי על זה, ושאלתי לכ...
על ידי מצפה
ה' ינואר 09, 2020 12:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ה
תגובות: 71
צפיות: 6479

Re: ברכות דף ה

עוד ב' הערות: ב. "אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה" וכו'. הקושיא כאן ידועה, שאם יש בו עון ביטול תורה, א"כ אין לך עוון גדול מזה, ומה הוא שאמר קודם 'פשפש ולא מצא'? ונהוג לומר שאכן מדו...
על ידי מצפה
ב' ינואר 06, 2020 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האב בגיהנום והבן בגן עדן
תגובות: 7
צפיות: 271

Re: האב בגיהנום והבן בגן עדן

כוונתי כששניהם בעולם האמת
על ידי מצפה
ב' ינואר 06, 2020 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האב בגיהנום והבן בגן עדן
תגובות: 7
צפיות: 271

האב בגיהנום והבן בגן עדן

שמעתי כמה פעמים שלא יתכן להיות האב בגיהנום והבן בגן עדן.
אי מי יודע איה מקור הדברים?
על ידי מצפה
א' דצמבר 22, 2019 1:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10928
צפיות: 1195563

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
חקל יצחק.PDF

וורמייזא 1.PDF
וורמייזא 2.PDF

ברכת שמים על ראשכם
על ידי מצפה
א' דצמבר 22, 2019 12:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10928
צפיות: 1195563

Re: כמה עמודים מחקל יצחק עה"ת

אודה מאוד למי שיוכל להוריד לי עמודים 174-175-176 מספר חקל יצחק עה"ת (מהדורה חדשה)
אני צריך את פירושו לפסוק ואני אנה אני בא.

יישר כח,
המצפה
על ידי מצפה
א' נובמבר 03, 2019 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1058
צפיות: 79636

זוה"ק המובא בתפארת יהונתן

בתפארת יהונתן פר' בלק כתב ואית' בזוה' הא דבמקו' אחד משמע דמלאכי השרת הם יותר במעל' מישראל ובמקום אחר משמע איפכא ותירץ דבחול מה"ש הם יותר במעלה מישראל משא"כ בשבת ישראל הם יותר במעלה ממה"ש.

היכן נאמר הזוהר?

יישר כח,
המצפה
על ידי מצפה
א' נובמבר 03, 2019 8:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אין מריבים אלא עם ידיד"
תגובות: 12
צפיות: 1693

Re: "אין מריבים אלא עם ידיד"

עיי' תוס' תענית כ. ד"ה ונעתרות
על ידי מצפה
א' אוקטובר 27, 2019 12:41 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 322938

רמב"ן המובא בשם הר צבי

שמעתי שהגאון רצ"פ כתב בשם הרמב"ן מה טעם התחילה התורה בבריאת השמים והארץ, ולא בבריאת העולמות העליונים. אלא שאמרו חז"ל פ"ב דחגיגה שמעשה בראשית/מרכבה אין אומרים אפילו ביחיד אלא אם היה חכם ונבון. וכיון שהתורה ניתנה לרבים א"א לכתוב בה מעשה העולמות העליונים. והרצ"פ נעץ בזה סי...
על ידי מצפה
ו' אוקטובר 11, 2019 1:20 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מפטיר יונה סגולה לעשירות-מקור
תגובות: 11
צפיות: 4144

Re: מפטיר יונה סגולה לעשירות-מקור

הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה אמר שתשובה היא סגולה לעשירות, כי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, ומתחת לכסא הכבוד יש אוצר מטבעות כמו שאחז"ל שהוציא הקב"ה מתחת כסא הכבוד מטבע של אש והראה למשה...
ולפי"ז שפיר הפטרת יונה מסוגל לעשירות
על ידי מצפה
ב' ספטמבר 16, 2019 12:32 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 322938

Re: פת עכו"ם אופן להיתר

יישר כחך
על ידי מצפה
א' ספטמבר 15, 2019 8:04 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 322938

פת עכו"ם אופן להיתר

אני צריך מקור הלכתי שפת עכו"ם אשר נתבשל במים על ידי ישראל (אחר אפייתו) נעשה מותר
יישר כחכם,
המצפה
על ידי מצפה
א' יולי 28, 2019 2:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10928
צפיות: 1195563

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ מאמרים ואגרות ח"א (ר"א וסרמן) עמ' 72-73-74
יישר כח
על ידי מצפה
ב' יולי 08, 2019 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10928
צפיות: 1195563

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
מצפה כתב:צריך בדחיפות מדרש רבה (וילנא, ישנו באוצר) ח"ב עם פירוש מהרז"ו על פרשת חוקת.
יישר כוחכם,
המצפה

וילנא לעיכובא?

יישר כח
על ידי מצפה
ב' יולי 08, 2019 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10928
צפיות: 1195563

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

צריך בדחיפות מדרש רבה (וילנא, ישנו באוצר) ח"ב עם פירוש מהרז"ו על פרשת חוקת.
יישר כוחכם,
המצפה
על ידי מצפה
ב' יולי 01, 2019 3:25 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 322938

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ ירושלמי

מעשה בי"ג אחים אשר שניים עשר מביניהם נסתלקו מן העולם בלא יבום, וחפצו נשותיהם של שניים עשר האחים שהאח האחרון ייבמם, אבל הוא לא רצה וכו'.

איה המראה מקום?

יישר כח, המצפה
על ידי מצפה
א' יוני 30, 2019 11:10 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 322938

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מחולת המחנים כתב:"ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל איש בדבר האלקים" (שמואל ב טז, כג) ועיין רד"ק שם.

יישר כח.
בכ"ז אני חושב שיש איזה שהוא מקור ללשון מצליח


(לזה קוראים בושות?)
על ידי מצפה
א' יוני 30, 2019 10:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 322938

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ עצת אחיתופל

מה המקור שכל הנוטל עצה מאחיתופל מצליח?

יישר כחכם, המצפה
על ידי מצפה
ש' יוני 29, 2019 11:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10928
צפיות: 1195563

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מה שנכון נכון כתב:
מצפה כתב:שבוע טוב.
אני צריך די דחוף חקל יצחק מהדורה חדשה ח"ב עמ' 136-7.
יישר כח

חקל.PDF


תודה רבה
על ידי מצפה
ש' יוני 29, 2019 11:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10928
צפיות: 1195563

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שבוע טוב.
אני צריך די דחוף חקל יצחק מהדורה חדשה ח"ב עמ' 136-7.
יישר כח
על ידי מצפה
ה' יוני 13, 2019 4:46 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 322938

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עובדיה חן כתב:מחפש מקור לכך שעובר מקום מגורים או דירה נחשב כמו גלות לכפרת עוונות.

מן הסתם שלא זה מה שאתה מחפש. אבל רי"ש נאטאנזאהן אמר על הנכשל בחמץ בפסח שיכול לכפר הכרת על ידי גלות, כי 'ונכרתה' של פסח טעמו גרשיים...
על ידי מצפה
ד' יוני 05, 2019 8:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המקובל רי"ל זוסמן זצ"ל
תגובות: 24
צפיות: 2372

Re: הרב של ספירת העומר

לענין כתב:ר' יוסף ליב, ראה באוצר ספר 'מבחירי צדיקיא'.


אכן. יישר כחך
על ידי מצפה
ד' יוני 05, 2019 8:20 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המקובל רי"ל זוסמן זצ"ל
תגובות: 24
צפיות: 2372

המקובל רי"ל זוסמן זצ"ל

בסביבות תש"ל היה יהודי נכבד אשר היה מתפלל ערבית וספירת העומר בכל לילה בכותל המערבי, והיה לוקח זמן רב, לערך כשעה, והיה מתוק מדבש.
אני חושב שקראו לו ר' זוסמאן.
מישהו יודע קצת פרטים?
על ידי מצפה
ד' יוני 05, 2019 8:07 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: עזרה באיתור שיר
תגובות: 12
צפיות: 3076

Re: עזרה באיתור שיר

שמעתי בילדותי שיר כלשהו בשפת האידיש, ותוכנו היה על שועל "וועלוועלע" שנאבד ביער וחיפש את אמו.
איני זוכר את פרטי השיר, אבל זה ברור לי ששיר זה הוא מלפני 60-70 שנה לכה"פ.
אשמח אם אי מי יודע במה המדובר וישתפני.
על ידי מצפה
ב' מאי 20, 2019 12:16 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 322938

ואהבת לרעך כמוך - אני ה'. הסיפור הידוע.

מי יוכל להנחותני איה מקור הסיפור הידוע על שני חברים אשר אחד מהם נידון למיתה וחבירו ביקש שיהרגו אותו תחתיו, והמלך נתן להם חנינה בתנאי שיצרפו אותו לחברותם. ובזה פירשו 'ואהבת לרעך כמוך' כאשר שני בני אדם אוהבים זה את זה, 'אני ה'' גם הקב"ה מבקש להצטרף לחבורתם. מה מקור הסיפור, ומי הוא אשר רמז זאת בפס...
על ידי מצפה
א' מרץ 10, 2019 2:54 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מכוני הו"ל בארה"ב
תגובות: 1
צפיות: 1279

מכוני הו"ל בארה"ב

אני צריך פרטים על מכוני הו"ל (ספרי קודש כמובן) בארה"ב.
בתודה מראש, המצפה
על ידי מצפה
ב' פברואר 11, 2019 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'חתונת הכסף' - מי יודע?
תגובות: 43
צפיות: 5129

Re: 'חתונת הכסף' - מי יודע?

מכון חכמי ליטא כתב:
מצפה כתב:איני זוכר מי בדיוק, אבל אולי ברוז'ין, עשו עסק מיום הולדתו ה60 משום כרת

אולי רב יוסף
מועד קטן כח, א
רב יוסף.PNG

אכן...
הנקודה שהתכוונתי להדגיש שהצדיק ההוא עשה עסק מיום הולדת פעמיים, פעם אחת ב60, ופעם שנית ב73 מצד בר מצוה.
על ידי מצפה
ב' פברואר 11, 2019 10:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'חתונת הכסף' - מי יודע?
תגובות: 43
צפיות: 5129

Re: 'חתונת הכסף' - מי יודע?

מאי שנא יום הולדת מיום הנחת התפילין ה500 , יובל שנים לשלישי למילה, עשור לציפורי מצורע וכן ע"ז הדרך והיינו אותם דהמליצו על מלאת שנים לקיום מצוות או יציאה מכלל שנות סכנה וכניסה לשנות גיל ותקופה מסויימת, אמאי אין חגיגות לרגל שנות קיום מצוות? איני זוכר מי בדיוק, אבל אולי ברוז'ין, עשו עסק מיום הולד...
על ידי מצפה
ו' פברואר 08, 2019 4:58 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 322938

מי ימציא לנו את המקור...

יש ווארט מהרי"ל אייגר ש'תשא' ר"ת א'ת ש'בתותי ת'שמורו, א'דנ"א ש'פתי ת'פתח.
איה מקורו?
על ידי מצפה
ה' ינואר 31, 2019 7:08 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 322938

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ לדברי אהבת יהונתן

באהבת יהונתן פרשת שופטים כתב: מה נאוו על ההרים רגלי מבשר וכו'. פי' עפ"י מ"ד אני ה' בעתה אחישנה זכו אחישנה לא זכו בעתה. ואיתא אם הגאולה היא בעתה יהיה צרה כמבכירה וכיולדה אפעה וחרב לה' צבאות מלאה דם אבל אם יזכו ישראל קול שלום נשמע בארצנו ואין שטן ופגע רע. ואיתא אם ישראל יגאלו בעתה כל הר וגבע...
על ידי מצפה
ב' ינואר 21, 2019 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10928
צפיות: 1195563

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ספר מעגלי צדק (דעעש) מאמרי ט"ו בשבט שנת תרכ"ה.
בברכות עד בלי די, המצפה.
על ידי מצפה
ב' ינואר 21, 2019 2:40 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 322938

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

משה דוויק כתב:בספר מעגלי צדק (דעעש) מאמרי ט"ו בשבט שנת תרכ"ה.

יישר כחך.
ישנו באוצר?
על ידי מצפה
ב' ינואר 21, 2019 12:45 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3124
צפיות: 322938

ט"ו בשבט - יו"ט של אדה"ר

מי יוכל להנחותני איה מקורו?
(מסתמא על בסיס דברי הגמ' שהיו הימים מתארכים).
על ידי מצפה
ג' ינואר 15, 2019 3:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה לחסידים שבין חברי הפורום שיחיו.
תגובות: 11
צפיות: 1547

Re: שאלה לחסידים שבין חברי הפורום שיחיו.

יש לרעיון של המעשה הזה מקור בבית לעלוב, ושורשו במעשה שהיה עם החוזה מלובלין. והרי הוא לפניכם: כ"ק אדמו"ר מוהרמ"ם מלעלוב זצוק"ל סיפר ששמע מזקינו הרבי ר' דוד'ל בידערמאן שהיו ב' חסידים של הרבי מלובלין שנסעו לימים טובים לרבם החוזה אמת, וכיון שלא היה בידם הוצאות הדרך, לכן החליטו שאחד מ...
על ידי מצפה
ה' ינואר 03, 2019 5:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10928
צפיות: 1195563

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יש באוצר פרדס יוסף השלם.
אני צריך את הקטע שמביא את הטקסט דלהלן מפרדס יוסף השלם.ועיין עוד במפרשי ירושלמי רמז ענבים ע'ת נ'בנה ב'ית י'בא מ'שיח,

עבור לחיפוש מתקדם