מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 163 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מצפה
ב' פברואר 24, 2020 2:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10999
צפיות: 1375067

שרידי אש - במה ישכב

אני צריך בבקשה מספר שרידי אש מה שמדבר שם על 'במה ישכב' שלכאורה אינו עפ"י דין משום נעילת דלת בפני לוין.

יישר כחכם,
המצפה
על ידי מצפה
ג' פברואר 11, 2020 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4410
צפיות: 611416

Re: מי יכול להעלות לי את הסיפור הזה מספר לב אליהו

בקרו טלה כתב:
מצפה כתב:בלב אליהו מובא סיפור עם הדיבוק מנובהרדוק שהיה אצל ר' חיים מוואלוז'ין ואצל המגיד מקאז'ניץ.
אני צריך סריקה של הסיפור כמות שהוא בלב אליהו.
מי יוכל להתנדב ולהעלות לי,
יישר כח
המצפה

יישר כח, אבל לא לזה התכוונתי. יש עוד מעשה עם דיבוק שם שהיה אצל המגיד מקאז'ניץ
על ידי מצפה
ב' פברואר 10, 2020 3:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4410
צפיות: 611416

מי יכול להעלות לי את הסיפור הזה מספר לב אליהו

בלב אליהו מובא סיפור עם הדיבוק מנובהרדוק שהיה אצל ר' חיים מוואלוז'ין ואצל המגיד מקאז'ניץ.
אני צריך סריקה של הסיפור כמות שהוא בלב אליהו.
מי יוכל להתנדב ולהעלות לי,

יישר כח
המצפה
על ידי מצפה
ד' ינואר 29, 2020 11:53 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקורות לביטויי ניבים
תגובות: 39
צפיות: 3152

Re: מקורות לביטויי ניבים

ראש בקיר... מי יודע מה המקור לביטוי? לא יודע אם לזה התכוונת אבל יש במדרש על ה"מדען" (פילוסוף) שהטיח ראשו בקיר לאחר שר"ג ענה לו (בעזרת ר' יהושע בן חנניה) לכמה נחש מוליד מהפס' "ארור אתה מכל הבהמה ומכל החיה" לאחר שעמל הוא על כך 7 שנים... צודק שהתכוונתי ל'לדפוק את הראש בקיר'. א...
על ידי מצפה
ג' ינואר 28, 2020 12:05 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקורות לביטויי ניבים
תגובות: 39
צפיות: 3152

Re: מקורות לביטויי ניבים

ראש בקיר...
מי יודע מה המקור לביטוי?
על ידי מצפה
ב' ינואר 27, 2020 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חילול השם כשנוהג לפי ההלכה
תגובות: 24
צפיות: 879

Re: חילול השם כשנוהג לפי ההלכה

אני מחפש מי שדן בזה, מי שנוהג לפי ההלכה למשל בהלכתא דעביד איניש לנפשיה ויוצא מזה חילול ה', האם צריך לחשוש לזה, או שאין כאן חילול ה' מכיון שכך ההלכה אומרת לו לנהוג, ומה שיש כאלו שחושבים שזה חילול ה' אי"ז דבר שצריך לחוש לו כלל בגמרא (יומא פו.) היכי דמי חילול השם וכו' רבי יוחנן אמר כגון אנא דמסגי...
על ידי מצפה
ב' ינואר 27, 2020 6:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על מה ממונה חת"ך, על החיים או על פרנסה?
תגובות: 2
צפיות: 144

Re: על מה ממונה חת"ך, על החיים או על פרנסה?

בדרך צחות קצת: בגמרא (תענית ח:) בימי רבי שמואל בר נחמני הוה כפנא ומותנא וכו' אמר להו רבי שמואל בר נחמני ניבעי רחמי אכפנא דכי יהיב רחמנא שובעא לחיי הוא דיהיב דכתיב פות ח א ת יד ך ומשביע לכל חי רצון, עד כאן. אם כן השם הממונה על הפרנסה הוא הממונה על החיים, והוא השם חת"ך היוצא מס"ת פותח את ידך.
על ידי מצפה
ש' ינואר 25, 2020 11:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור דברי רש"י במכת ערוב - שאלה
תגובות: 2
צפיות: 421

Re: ביאור דברי רש"י במכת ערוב - שאלה

ח. רוזנברג כתב:עי' ספורנו, ריב"א, עמר נקא, אוה"ח, העמ"ד, שדנו בשאלה זו (או אוצר מפרשי התורה).
מתנצל שאין לי זמן לפרט.

יישר כח.
מעניין שמשמע שמה שלא יישאר להם הנאה ממכת ערוב לא היה כי אם בקשת משה, ולא כסברא הפשוטה שזה היה חלק מהמכה שיסבלו ולא שייהנו.
על ידי מצפה
ש' ינואר 25, 2020 11:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור דברי רש"י במכת ערוב - שאלה
תגובות: 2
צפיות: 421

ביאור דברי רש"י במכת ערוב - שאלה

ברש"י, ויעתר אל ה' - נתאמץ בתפלה. וכן אם בא לומר ויעתיר היה יכול לומר ומשמע וירבה בתפלה עכשיו כשהוא אומר בלשון ויפעל משמע וירבה להתפלל, עד כאן.
מה מיוחד במכת ערוב שהוצרך להתאמץ בתפילה יותר?
על ידי מצפה
ש' ינואר 25, 2020 11:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 75
צפיות: 3580

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי כב.

מעשה ברבי יהודה שראה קרי והיה מהלך על גב הנהר אמרו לו תלמידיו רבינו שנה לנו פרק אחד בהלכות דרך ארץ ירד וטבל ושנה להם אמרו לו לא כך למדתנו רבינו שונה הוא בהלכות דרך ארץ אמר להם אף על פי שמיקל אני על אחרים מחמיר אני על עצמי: פלא והפלא, מדוע ענה להם שמיקל רק על אחרים ולא על עצמו, בשעה שלכאורה היה יכול ...
על ידי מצפה
ו' ינואר 24, 2020 4:39 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שלישי
תגובות: 75
צפיות: 3580

Re: מסכת ברכות - פרק שלישי דף כ:

כ: בגמ', רב עוירא זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד והלא אתה נושא פנים לישראל דכתיב ישא ה' פניו אליך אמר להם וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך והם מדק...
על ידי מצפה
ב' ינואר 13, 2020 1:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 9045

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

דבר נא בבקשה ממך לך ואמור להם בבקשה מכם.
מעניין שדרשו ה"נא" ב"פ, גם שהשי"ת אמר למשה בבקשה ממך, וגם שיאמר לישראל בבקשה מכם.
על ידי מצפה
ה' ינואר 09, 2020 3:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם
תגובות: 42
צפיות: 6014

Re: נשים שלא ישתו מיין ההבדלה - הטעם

בכמה פוס' מביאים מהשל"ה שהוא מפני איזה דבר הקשור לחטא אדם וחוה. ועתה ראיתי דבר פלא פלאות בקובץ אליבא דהלכתא [כמדומני קובץ נ"ז] בשו"ת מהגר"ח קנייבסקי שנשאל [הלשון בערך - מהזכרון] שאלה: מה הטעם שהקפידו הנשים שלא לשתות מיין ההבדלה. תשובה: שלא יצמח להם זקן. ונתפלאתי על זה, ושאלתי לכ...
על ידי מצפה
ה' ינואר 09, 2020 12:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ה
תגובות: 71
צפיות: 6740

Re: ברכות דף ה

עוד ב' הערות: ב. "אמר רבא ואיתימא רב חסדא אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' פשפש ולא מצא יתלה בבטול תורה" וכו'. הקושיא כאן ידועה, שאם יש בו עון ביטול תורה, א"כ אין לך עוון גדול מזה, ומה הוא שאמר קודם 'פשפש ולא מצא'? ונהוג לומר שאכן מדו...
על ידי מצפה
ב' ינואר 06, 2020 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האב בגיהנום והבן בגן עדן
תגובות: 7
צפיות: 306

Re: האב בגיהנום והבן בגן עדן

כוונתי כששניהם בעולם האמת
על ידי מצפה
ב' ינואר 06, 2020 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האב בגיהנום והבן בגן עדן
תגובות: 7
צפיות: 306

האב בגיהנום והבן בגן עדן

שמעתי כמה פעמים שלא יתכן להיות האב בגיהנום והבן בגן עדן.
אי מי יודע איה מקור הדברים?
על ידי מצפה
א' דצמבר 22, 2019 1:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10999
צפיות: 1375067

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
חקל יצחק.PDF

וורמייזא 1.PDF
וורמייזא 2.PDF

ברכת שמים על ראשכם
על ידי מצפה
א' דצמבר 22, 2019 12:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10999
צפיות: 1375067

Re: כמה עמודים מחקל יצחק עה"ת

אודה מאוד למי שיוכל להוריד לי עמודים 174-175-176 מספר חקל יצחק עה"ת (מהדורה חדשה)
אני צריך את פירושו לפסוק ואני אנה אני בא.

יישר כח,
המצפה
על ידי מצפה
א' נובמבר 03, 2019 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1098
צפיות: 94391

זוה"ק המובא בתפארת יהונתן

בתפארת יהונתן פר' בלק כתב ואית' בזוה' הא דבמקו' אחד משמע דמלאכי השרת הם יותר במעל' מישראל ובמקום אחר משמע איפכא ותירץ דבחול מה"ש הם יותר במעלה מישראל משא"כ בשבת ישראל הם יותר במעלה ממה"ש.

היכן נאמר הזוהר?

יישר כח,
המצפה
על ידי מצפה
א' נובמבר 03, 2019 8:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אין מריבים אלא עם ידיד"
תגובות: 12
צפיות: 1723

Re: "אין מריבים אלא עם ידיד"

עיי' תוס' תענית כ. ד"ה ונעתרות
על ידי מצפה
א' אוקטובר 27, 2019 12:41 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 370135

רמב"ן המובא בשם הר צבי

שמעתי שהגאון רצ"פ כתב בשם הרמב"ן מה טעם התחילה התורה בבריאת השמים והארץ, ולא בבריאת העולמות העליונים. אלא שאמרו חז"ל פ"ב דחגיגה שמעשה בראשית/מרכבה אין אומרים אפילו ביחיד אלא אם היה חכם ונבון. וכיון שהתורה ניתנה לרבים א"א לכתוב בה מעשה העולמות העליונים. והרצ"פ נעץ בזה סי...
על ידי מצפה
ו' אוקטובר 11, 2019 1:20 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מפטיר יונה סגולה לעשירות-מקור
תגובות: 11
צפיות: 4950

Re: מפטיר יונה סגולה לעשירות-מקור

הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה אמר שתשובה היא סגולה לעשירות, כי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, ומתחת לכסא הכבוד יש אוצר מטבעות כמו שאחז"ל שהוציא הקב"ה מתחת כסא הכבוד מטבע של אש והראה למשה...
ולפי"ז שפיר הפטרת יונה מסוגל לעשירות
על ידי מצפה
ב' ספטמבר 16, 2019 12:32 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 370135

Re: פת עכו"ם אופן להיתר

יישר כחך
על ידי מצפה
א' ספטמבר 15, 2019 8:04 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 370135

פת עכו"ם אופן להיתר

אני צריך מקור הלכתי שפת עכו"ם אשר נתבשל במים על ידי ישראל (אחר אפייתו) נעשה מותר
יישר כחכם,
המצפה
על ידי מצפה
א' יולי 28, 2019 2:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10999
צפיות: 1375067

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

קובץ מאמרים ואגרות ח"א (ר"א וסרמן) עמ' 72-73-74
יישר כח
על ידי מצפה
ב' יולי 08, 2019 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10999
צפיות: 1375067

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
מצפה כתב:צריך בדחיפות מדרש רבה (וילנא, ישנו באוצר) ח"ב עם פירוש מהרז"ו על פרשת חוקת.
יישר כוחכם,
המצפה

וילנא לעיכובא?

יישר כח
על ידי מצפה
ב' יולי 08, 2019 12:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10999
צפיות: 1375067

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

צריך בדחיפות מדרש רבה (וילנא, ישנו באוצר) ח"ב עם פירוש מהרז"ו על פרשת חוקת.
יישר כוחכם,
המצפה
על ידי מצפה
ב' יולי 01, 2019 3:25 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 370135

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ ירושלמי

מעשה בי"ג אחים אשר שניים עשר מביניהם נסתלקו מן העולם בלא יבום, וחפצו נשותיהם של שניים עשר האחים שהאח האחרון ייבמם, אבל הוא לא רצה וכו'.

איה המראה מקום?

יישר כח, המצפה
על ידי מצפה
א' יוני 30, 2019 11:10 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 370135

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מחולת המחנים כתב:"ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל איש בדבר האלקים" (שמואל ב טז, כג) ועיין רד"ק שם.

יישר כח.
בכ"ז אני חושב שיש איזה שהוא מקור ללשון מצליח


(לזה קוראים בושות?)
על ידי מצפה
א' יוני 30, 2019 10:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 370135

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ עצת אחיתופל

מה המקור שכל הנוטל עצה מאחיתופל מצליח?

יישר כחכם, המצפה
על ידי מצפה
ש' יוני 29, 2019 11:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10999
צפיות: 1375067

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מה שנכון נכון כתב:
מצפה כתב:שבוע טוב.
אני צריך די דחוף חקל יצחק מהדורה חדשה ח"ב עמ' 136-7.
יישר כח

חקל.PDF


תודה רבה
על ידי מצפה
ש' יוני 29, 2019 11:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10999
צפיות: 1375067

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שבוע טוב.
אני צריך די דחוף חקל יצחק מהדורה חדשה ח"ב עמ' 136-7.
יישר כח
על ידי מצפה
ה' יוני 13, 2019 4:46 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 370135

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עובדיה חן כתב:מחפש מקור לכך שעובר מקום מגורים או דירה נחשב כמו גלות לכפרת עוונות.

מן הסתם שלא זה מה שאתה מחפש. אבל רי"ש נאטאנזאהן אמר על הנכשל בחמץ בפסח שיכול לכפר הכרת על ידי גלות, כי 'ונכרתה' של פסח טעמו גרשיים...
על ידי מצפה
ד' יוני 05, 2019 8:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המקובל רי"ל זוסמן זצ"ל
תגובות: 24
צפיות: 2483

Re: הרב של ספירת העומר

לענין כתב:ר' יוסף ליב, ראה באוצר ספר 'מבחירי צדיקיא'.


אכן. יישר כחך
על ידי מצפה
ד' יוני 05, 2019 8:20 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המקובל רי"ל זוסמן זצ"ל
תגובות: 24
צפיות: 2483

המקובל רי"ל זוסמן זצ"ל

בסביבות תש"ל היה יהודי נכבד אשר היה מתפלל ערבית וספירת העומר בכל לילה בכותל המערבי, והיה לוקח זמן רב, לערך כשעה, והיה מתוק מדבש.
אני חושב שקראו לו ר' זוסמאן.
מישהו יודע קצת פרטים?
על ידי מצפה
ד' יוני 05, 2019 8:07 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: עזרה באיתור שיר
תגובות: 12
צפיות: 3131

Re: עזרה באיתור שיר

שמעתי בילדותי שיר כלשהו בשפת האידיש, ותוכנו היה על שועל "וועלוועלע" שנאבד ביער וחיפש את אמו.
איני זוכר את פרטי השיר, אבל זה ברור לי ששיר זה הוא מלפני 60-70 שנה לכה"פ.
אשמח אם אי מי יודע במה המדובר וישתפני.
על ידי מצפה
ב' מאי 20, 2019 12:16 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3128
צפיות: 370135

ואהבת לרעך כמוך - אני ה'. הסיפור הידוע.

מי יוכל להנחותני איה מקור הסיפור הידוע על שני חברים אשר אחד מהם נידון למיתה וחבירו ביקש שיהרגו אותו תחתיו, והמלך נתן להם חנינה בתנאי שיצרפו אותו לחברותם. ובזה פירשו 'ואהבת לרעך כמוך' כאשר שני בני אדם אוהבים זה את זה, 'אני ה'' גם הקב"ה מבקש להצטרף לחבורתם. מה מקור הסיפור, ומי הוא אשר רמז זאת בפס...
על ידי מצפה
א' מרץ 10, 2019 2:54 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מכוני הו"ל בארה"ב
תגובות: 1
צפיות: 1324

מכוני הו"ל בארה"ב

אני צריך פרטים על מכוני הו"ל (ספרי קודש כמובן) בארה"ב.
בתודה מראש, המצפה
על ידי מצפה
ב' פברואר 11, 2019 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'חתונת הכסף' - מי יודע?
תגובות: 43
צפיות: 5308

Re: 'חתונת הכסף' - מי יודע?

מכון חכמי ליטא כתב:
מצפה כתב:איני זוכר מי בדיוק, אבל אולי ברוז'ין, עשו עסק מיום הולדתו ה60 משום כרת

אולי רב יוסף
מועד קטן כח, א
רב יוסף.PNG

אכן...
הנקודה שהתכוונתי להדגיש שהצדיק ההוא עשה עסק מיום הולדת פעמיים, פעם אחת ב60, ופעם שנית ב73 מצד בר מצוה.
על ידי מצפה
ב' פברואר 11, 2019 10:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'חתונת הכסף' - מי יודע?
תגובות: 43
צפיות: 5308

Re: 'חתונת הכסף' - מי יודע?

מאי שנא יום הולדת מיום הנחת התפילין ה500 , יובל שנים לשלישי למילה, עשור לציפורי מצורע וכן ע"ז הדרך והיינו אותם דהמליצו על מלאת שנים לקיום מצוות או יציאה מכלל שנות סכנה וכניסה לשנות גיל ותקופה מסויימת, אמאי אין חגיגות לרגל שנות קיום מצוות? איני זוכר מי בדיוק, אבל אולי ברוז'ין, עשו עסק מיום הולד...

עבור לחיפוש מתקדם