החיפוש הניב 14341 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?
תגובות: 12
צפיות: 154

Re: האם שייכת מחילה באיסור לעבור כנגד המתפלל, כגון אם ירשה מראש לעבור?

צריך את הטעם השני כי היה מקום לומר שאע"פ שאותו אדם עשה שלא כדין עדיין כיוון שהוא מילתא דאיסורא של כבוד השכינה אנו מחוייבים בזה. (לדוגמה אם מישהו שם יריעות ס"ת על הרצפה במקום שבני אדם מהלכים האם יותר להם לדרוך עליהם?) ולכן ביאר שכאן הוא להיפך שכבוד השכינה הוא שלא יגזלו את הרבים.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 7:55 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 523
צפיות: 40035

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

לא ולא. איני מסכים עם שתי הטענות. בכל מקרה ניסיתי להסביר לך את עמדתי ולא עלה בידי אז נראה לי שנשאר כל אחד בשלו. אתה תחבב יותר את אנשי הוואטסאפ על ההתרגשות האוחזת בהם בכל הודעה חדשה וטיעון חדש העולה שם. ואני אמשיך לחבב יותר את הבחורים ורבותיהם העמלים בהבנת אמירה של רש"י ומה רצה בה (כדרך שנהגו רב...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 6:22 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול
תגובות: 9
צפיות: 82

Re: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול

להפך. אני חושב שיש לא מעט שאומרים לעצמם אחרי שגדולי ופוסקי הדור דעתם שאין צריך להטיל תכלת אע"פ שאנו חושבים אחרת אין זה אלא חומרא בעלמא אבל לא מולאם ליבם לומר עמנו הצדק.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 5:57 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול
תגובות: 9
צפיות: 82

Re: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול

זו דעתך וכנראה מתאים לגישתך הכללית. אבל אני מכיר גדולים רבים בתחומים אחרים ולא בתחום התכלת שנהגו ועשו דברים לחומרא ולא טענו את הטענה או שזה ספק דאורייתא ואז חייבים לעשות או שאין טעם. אני משער שעם התפתחות האשכול על ר' שריה זללה"ה שמלבד מה שראיתי והכרתיו גם שמעתי בהספדים על דקדוק הדין שלו, יובאו ...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 5:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 261
צפיות: 13673

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

מסתמא לא הכוונה שבדיון הזה יכריע הרב נדל לכל ישראל ומשם תצא תורה. אלא שהרב נדל יסביר מדוע ובאיזה אופן הוא סבור שניתן להכריע בנושא.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 5:50 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 523
צפיות: 40035

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

אני התכוונתי שאותו "משיב" כבר יודע היטב מה רוצה תוס' ומה רוצה רש"י, והוא מבזבז את זמנו להסביר זאת שוב ושוב לתלמידים. וכמובן שהכל הוא לימוד תורה, אבל זה "ביטול תורה באיכות" יחסית ללימוד ההלכה, ופשוט. אני משתומם על זה. הדבר שנתחייבנו בו מן הכתוב ושננתם לבניך ועסקו בו כל גדולי...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 5:08 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 523
צפיות: 40035

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

אני עדיין חושב שצדקתי. אבל על המשפט הזה שלך אני ממש מתקומם. שמבזבז את זמנו על מה רוצה תוס' או מה רוצה רש"י חס ושלום לומר כן. חלק גדול מעיון ההלכה הוא להבין מה רוצה רש"י ומה רוצה תוספות ומי שלא שואל את עצמו מה רוצה רש"י ותוספות לא מבין גם מה רוצה הרמב"ם והשולחן ערוך ואין שום ערך ל...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 4:54 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול
תגובות: 9
צפיות: 82

Re: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול

יש בפוסקים שלגבי טלית קטן לא חוששים דמיחזי כיוהרא, עיי"ש מה שייך יוהרא בחיוב דאורייתא? אם מישהו יהיה במקום שרוב האנשים נוהגים לא להניח תפילין מפני שחוששים לחששות רחוקות שאולי יש איזה פסול בתפילין שיש לנו היום, ולכן זה לא נחשב לספק, או שכיון שגם אם נניח את התפילין עדיין זה ספק אז לא אומרים ספיק...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 4:35 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 523
צפיות: 40035

Re: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

הרב עובר ושב אני לא יכול באמת לומר דעה על קבוצת ואטסאפ תורנית מהסוג שאתה כל כך מתלהב ממנה שכן איני מכיר דבר זה. (ובאופן אישי גם איני מחפש כי הלוואי ויהיה לי די זמן ללמוד ולדבר בלימוד בעיון עם הקרובים לי). אבל ממבט מבחוץ יש לי תחושה קצת שנסחפת. יכול להיות שזה נחמד ומעניין להיות במקום שכל הזמן עולות ש...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 3:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אימתי קיבלו בנות ישראל חומרא דז' נקיים (ר' זירא).
תגובות: 5
צפיות: 180

Re: אימתי קיבלו בנות ישראל חומרא דז' נקיים (ר' זירא).

לא הבנתי איזה ריבועים אתה רואה אולי זה הסינון שלך בכל מקרה הנה התמונה.
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 2:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 117
צפיות: 3799

Re: בדצי"ם למינהם

למעשה הויכוח שנוצר באשכול זה רק מראה עד כמה באמת שא"א להכריע בדבר כלל!!! זה בעד רבנות וזה שולל לגמרי וכן הלאה. מה שלמעשה חשבתי זה שהכי כדאי לקחת רב אחד ומה שיגיד אעשה בלי לשמוע לשום רב אחר וכעניין שנאמר "עשה לך רב" אלא שבעצם הבחירת רב כבר מאוד קשה להחליט כי ההלכה מישתנת מרב לרב כנז' ...
על ידי אוצר החכמה
א' יולי 15, 2018 6:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)
תגובות: 46
צפיות: 873

Re: מחפש מקור להתיר לאיש לשאת את אֵם-אחיותיו (כגון מפותת אביו)

ואני עניתי לך על זה תשובה פשוטה. אין שום הוו"א באיסור הזה ואין שום צורך שהפוסקים יפרשו שהוא מותר.
על ידי אוצר החכמה
ו' יולי 13, 2018 1:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה
תגובות: 25
צפיות: 877

Re: מנהלינו הדגול הרב אוצר החכמה

תודה רבה לכולכם. על השבחים שאיני ראוי להם ואין בי ועל הברכות. יתברכו המברכים מן השמים.
על ידי אוצר החכמה
ו' יולי 13, 2018 9:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן
תגובות: 23
צפיות: 1253

Re: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן

על שאלה 1 ראה דברי הגרי"ח סופר שליט"א בספרו יגדיל תורה סימן כ"ג
ואלו דבריו:
111.PNG
111.PNG (104.8 KiB) נצפה 1127 פעמים
222.PNG
222.PNG (86.55 KiB) נצפה 1127 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ו' יולי 13, 2018 8:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 96
צפיות: 2738

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

אני לא מבין למה צריך מנגנונים מסובכים. אני מבין שאינך רוצה לפרסם את שמך ולדעתי זה גם הגיוני כמו שהסברת וגם מסיבות אחרות. וכל אחד יכול לעשות כרצונו. אם אתה מוכן לגלות את שמך לאנשים מסויימים די שתכתוב שמי שיש לו עניין לדעת מי אתה שיכתוב לך בפרטי. אפשר לפתוח פורום שיוגבל בכניסה רק למשתמשים וותיקים ושם ...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 96
צפיות: 2738

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

כן כמו שכתבתי.
לוחצים על שם המשתמש המופיע למעלה בשמאל ובוחרים פרופיל אישי.
בין האפשרויות למעלה יש ערוך פרופיל.
בוחרים בה. ובשורה האחרונה אפשר למלא שדה שנקרא שם מלא.
אחרי שממלאים לוחצים על שלח.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם
תגובות: 15
צפיות: 314

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

דברי הגרי"ח סופר שליט"א מספר כנסת יעקב עמוד י"ד בהערות לספר יסוד ושורש העבודה
11.PNG
11.PNG (290.97 KiB) נצפה 264 פעמים
22.PNG
22.PNG (198.49 KiB) נצפה 264 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 423

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

אבל חשבתי שיצא לפי זה חידוש. שמי שקידש אשה וסיבת הנישואין הוא כדי שלא יהיה לו עליה חיוב עונה (לא כ"כ ברור לי איך לצייר את זה במעין הדוגמה של רי"א) לא יהיה הדין של תנאי בטל ומעשה קיים וצ"ע. אבל מצד שני לכאורה במקרה כזה יהיו הקידושין בטלים ולא שתהיה מקודשת בלי חיוב עונה (כמו שמוכיח הגרי...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 423

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

לא ברור לי מה מצאת בלשון התוספות קושיה על ההסבר. ההסבר שהצעתי מניח שיש שני מצבים הראשון הוא שכל המעשה אינו אלא מחמת הסיבה במקרה כזה באי התקיים הסיבה אין המעשה מתבטל אלא מתברר שעל צד זה לא נעשה כלל כמו במיקח טעות. אבל אם המעשה אינו תלוי בסיבה הרי התנאי הוא ביטול למעשה שכן נעשה וע"ז כתבו התוספות ...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 9:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 96
צפיות: 2738

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

כיוון שראיתי שיש הרוצים בזה ואגב הבדיקה בפורומים מקצועיים ראיתי שיש אופציה מוצלחת למטרה זו במערכת הפורומים והיא הוספת השם המלא מלבד הכינוי. לשם כך הוספתי את האפשרות לרשום שם מלא בפרופיל ושם זה מופיע בצד ליד ההודעה. תסתכלו כאן משמאל ותראו את שמי. כדי להכניס את שמכם. הכנסו לעריכת הפרופיל שלכם. ומלאו א...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 8:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 423

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

לא ידעתי את דברי הרע"א ועדיין אני חושב שההסבר שהצעתי בדברי רי"א הוא הסבר טוב גם לתחילת דברי הרעא ודווקא הבנת הרע"א מחודשת ומה שכתבת על עגבניה ומלפפון מדגים את הקושי בדבריו
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 7:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 96
צפיות: 2738

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

מה כל העניין הזה חשוב. שתי האפשרויות קיימות וכל אחד יכול לבחור מה הוא רוצה.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 7:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 61
צפיות: 1618

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

אש משמים כתב:
תוכן כתב:שתהיה בריא, כאן זה לא גן ילדים, ולא כנס של מרץ. בפורום הזה פוגעים באנשים, ועל דעת כן נכנסים לפה.

??!!
אבקש להנהלה להתייחס למשפט שכתב "תוכן".

התייחסתי למעלה לנושא.
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=40990&p=471299#p471222
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 6:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 423

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

במחשבה נוספת צריך לדייק יותר ומה שכתבתי כל הסיבה הוא לא כל כך מדוייק. כי זה ההגדרה במיקח טעות. במקרה של רי"א זה מרכיב חשוב בסיבה אבל לא כל הסיבה. להבדיל מתנאי ב"ג וב"ר שהוא רק תנאי ולא סיבת הדבר.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 6:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 423

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

אני לא חושב שדברי ר' יצחק אלחנן כוונתם כמו שמפרש אותם הרב תוכן. ואיני מבין את דברי כוונת הרב תוכן. מה הכוונה למפרע ומה בבני גד ובני ראובן זה למפרע. אני חושב שרי"א אומר כאן שכיוון שמעשה תלוי ברצון אם ברור לנו שכל המעשה לא נעשה אלא לשם מטרה מסויימת שם לא צריך את משפטי התנאים. וכל משפטי התנאים הו...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 5:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 96
צפיות: 2738

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

לא כת"ר טען שהמנהג הזה פה כי זה פורום חרדי והחרדים חוששים משינוי תדמית וע"ז הוא הביא לך ראיה שאין זה כך כי זה מקובל בפורומים רבים וכוונתו גם שאינם חרדים ואולי לא פירט כך מפני נקיות הלשון מה שכתבת שכולם יודעים מיהו איש ספר זה גורם להעריך את דבריו מפני שהוא בקיא בכל חלקי התורה זה לא קשור לז...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 5:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קנאותו של פנחס
תגובות: 11
צפיות: 341

Re: קנאותו של פנחס

אבל לא כתוב כאן שום דבר על קנאות וקיצוניות. כתוב כאן שמנהיג צריך להמשיך את דרך ההנהגה של רבו ולא לנקוט בדרך אחרת.

אפשר לאהוב את הרעיון ואפשר לא. כמו כל וורט.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 4:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 61
צפיות: 1618

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

נחמד.

אבל אני הקטן ואני בטוח שגם חברי הגדולים מנהלי הפורום לא רוצים לחשוב אפילו שהמקום הזה יהיה במה להשמצות של כל ת"ח שאינו מוצא חן בעיני זה או אחר.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 4:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קנאותו של פנחס
תגובות: 11
צפיות: 341

Re: קנאותו של פנחס

לא מובן לי ויכוח כזה.

אם מישהו אומר דבר כזה מסברתו היינו שפנחס לא יכול להיות מנהיג כי היה קיצוני הרי זה שטות והבל גמורים.
ואם הוא מפרש בזה מאמר חז"ל צריך לראות איזה מאמר חז"ל ואם משמעותו כך או לא.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 4:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 423

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

אני לא חושב שדברי ר' יצחק אלחנן כוונתם כמו שמפרש אותם הרב תוכן. ואיני מבין את דברי כוונת הרב תוכן. מה הכוונה למפרע ומה בבני גד ובני ראובן זה למפרע. אני חושב שרי"א אומר כאן שכיוון שמעשה תלוי ברצון אם ברור לנו שכל המעשה לא נעשה אלא לשם מטרה מסויימת שם לא צריך את משפטי התנאים. וכל משפטי התנאים הוא...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 4:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 61
צפיות: 1618

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

ג. בחיי חיותו, הגישה היתה להיפך, שלא נמנעו כלל מלבקר גם את הת"ח הכי גדולים, והטעם הוא, כדי למנוע אחרים מלהכשל. פה בפורום המנהלים סבורים שאין לפתוח אשכולות על אנשים חיים, ולדעתי העניה טעות בידם. כי דוקא הפורום הזה הוא כלי יעיל ונפלא להצביע על כל מיני מכשולים שראוי לתת את הדעת עליהם. ואדרבה, לפע...
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 2:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 96
צפיות: 2738

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

המנהג לכתוב בניקים מקובל בפורומים רבים.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 2:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'
תגובות: 16
צפיות: 619

Re: גם איש שלומי אשר בטחתי בו וגו'

כיוון שעפ"ר כשמשטרת ישראל מעורבת לא מדובר בשימוש באייפון שאינו מסונן אלא בדבר הפוגע באחרים. צריך גם לקחת עניין זה בחשבון.
מצד שני צריך לזכור שמשטרת ישראל היא גם לא סנהדרין או בי דינא דרב אשי.
על ידי אוצר החכמה
ה' יולי 12, 2018 11:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 96
צפיות: 2738

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

צודק אש משמים. ראשית הפורום באופן עקרוני אינו מקום פסיקת הלכה. גם אם יודעים מי האומר לא מתקיימים כאן התנאים הראויים לזה. א. אנשים הכותבים כאן לא טוענים שהם פוסקי הלכה אלא להפך. ב. אנשים כותבים דרך לימודם ומחשבותיהם וקיי"ל שאין למדים מפי תלמוד ק"ו לכתיבה כזאת. ג. המקום פתוח לכל בלי שהכותב ל...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 11, 2018 8:26 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש
תגובות: 81
צפיות: 4209

Re: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:טעיתי והנ"ל היה מתוקן טרם בקשתי.

אמנם ראיתי שכאשר פותחים ספר ובוחרים עמוד, ואח"כ מגדילים את הספר לכסות את כל המסך, קופצת הדפדפן לדף אחר, וצריכים למצוא את המקום מחדש, וכן בדרך חזרה כאשר מקטינים את הספר. נראה שיש בזה איזה באג.

תודה רבה


יש בזה אכן באג והוא בתיקון
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 11, 2018 8:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והאלקים יבקש את נרדף - אפילו צדיק רודף רשע
תגובות: 8
צפיות: 255

Re: והאלקים יבקש את נרדף - אפילו צדיק רודף רשע

נניח שראובן הרס חייו של שמעון, ושמעון פונה למשטרה, וראובן רואה כי כלתה אליו הרעה ומנסה להתחמק בכל צורה שהיא, ושמעון אינו מוותר, ורודף אחרי ראובן בכל כלי שיש בידו, כדי להעמידו לדין, ספק מחמת נקמה, ספק מחמת בקשת הצדק, ספק כדי שראובן לא ימשיך במעשיו, האם גם כאן נאמר והאלקים יבקש את נרדף? השאלה מעורפלת...
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 11, 2018 7:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 61
צפיות: 1618

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

לא התווכחתי איתך בקשר לרב גורן. (אע"פ שבהחלט אפשר לדון אם אתה צודק)
כל מה שכתבתי הוא שאין כאן תופעה של השתייכות מגזרית.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 11, 2018 7:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין הפסק טהרה בלילה
תגובות: 13
צפיות: 268

Re: שאלה בדין הפסק טהרה בלילה

תכתוב במקום של חיפוש שם ספר מראה כהן רובין ושם הספר יופעי תלחץ על הספר ובצד ימין יהיה לך את הספר.
אם אינך רואה את הספר אולי הסינון שלך חוסם אותו.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 11, 2018 7:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדין הפסק טהרה בלילה
תגובות: 13
צפיות: 268

Re: שאלה בדין הפסק טהרה בלילה

הנה דברי הרב רובין
בימים אלה אתם יכולים לראות את הספר באתר הטאבלט.
על ידי אוצר החכמה
ד' יולי 11, 2018 6:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו
תגובות: 61
צפיות: 1618

Re: הצעה לחסימת כותב לפי עיסוקו

איני מבין את הדמוקרטיה. עד היום נחסמו כמה וכמה כותבים מסיבות שונות ולא זכור לי שהרב איש ספר שאל אותנו לדעתנו אם ראוי לחסמם או לא ומה נשתנה? לגבי לנעול את אספקריא - גם לא מובן לי. אם פתחו למה לנעול. אם יש דברים לא ראויים צריך למחוק ולהסירם לגמרי. מישהו כתב פעם שאשכול שאינו מענין מישהו אינו חייב לפתח...

עבור לחיפוש מתקדם