החיפוש הניב 14366 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 3:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 141
צפיות: 2330

Re: חיסונים ומגפת החצבת

לא הבנתי את השאלה שלך. גם לגבי חיסונים אדם שיש לו בעייה ספציפית שבגללה אולי יש בעייה לתת לו חיסון הדבר מסור לשיקולו של הרופא המטפל שלו. אבל לא על זה הדיון אלא על כלל הילדים שאין להם בעייה מסויימת. מה שאין כן בחולה כיוון שהוא חולה כבר יש לו בעיה מסויימת ויצא מן הכלל ולכן מי יכול להחליט מה הוא צריך רק...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 3:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 15
צפיות: 89

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

לענין שבת איני יודע [יש את הסוגיא של מטה של טרסיים שמותר ברפוי אבל לכאו' הוא ענין אחר]. אבל לגבי טומאה מצינו בכמה מקומות שכיון שאפשר להחזיר הפרקים, גם כשהכלי מפורק עדיין טומאתו עליו. מיטה של תרסיים מותר כי קיי"ל שאין בנין וסתירה בכלים ורק גזרינן שמא יתקע וברפוי לא גזרינן. ובכלל אין זה דומה לבו...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 3:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 43
צפיות: 803

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

לא למדתי את כתבי הרשר"ה אבל מהמעט שראיתי ושמעתי (החברותא שלי עסק הרבה בדבריו) לא ראתי דרך מיוחדת ושונה באופן מהותי אבל אי אפשר לשפוט ממה שאיני יודע. לגבי הרלב"ג אני בכלל לא מבין מה אתם רוצים. לגבי הרב ברויאר אני שאלתי על שיטתו. זה שאתה מציע לי לקחת ממנו רעיונות ולתרגם אותם זה נחמד אבל לא ק...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 2:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?
תגובות: 4
צפיות: 32

Re: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?

את זה בדיוק הסברתי.

מהרגע שבו שוקעת החמה מתחיל להחשיך. אם יש פסוק מפורש שאז מתחיל הלילה אז אין משמעות למה דקיי"ל שמצאת הכוכבים לילה כי יש פסוק מפורש שהוא משקיעת החמה.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 2:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 43
צפיות: 803

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

הרב אוצר החכמה כתב: כל פירוש טוען שזה אחד מהדברים שניתנו למשה מסיני. ויסוד טענתו הוא כי הוא חידש את הפירושים לפי הדרך שבה למדנו תורה מרבותינו רק התורה ניתנה כפטיש יפוצץ סלע כך שהפרטים אותם חידש כאן הם מחודשים אבל העקרונות הבסיסיים נובעים ממה שלמדנו בתורה. מרחב החידוש של הפרשנים גדול למדי, אם האליגו...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 2:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 43
צפיות: 803

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

הסברתי. כל פירוש טוען שזה אחד מהדברים שניתנו למשה מסיני. ויסוד טענתו הוא כי הוא חידש את הפירושים לפי הדרך שבה למדנו תורה מרבותינו רק התורה ניתנה כפטיש יפוצץ סלע כך שהפרטים אותם חידש כאן הם מחודשים אבל העקרונות הבסיסיים נובעים ממה שלמדנו בתורה. אני שואל האם כאן בא הרב ברויאר וטוען טענה שונה באופן מה...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?
תגובות: 4
צפיות: 32

Re: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?

לא תפסתי את השאלה שלך. הגמרא אומרת דבר פשוט היום מתחיל מתחילת ההארה הלילה לא מתחיל מתחילת ההחשכה. ואת הטענה הרי זה ספק. אני לא מבין. אם יש ראיה מהפסוק שזה לילה אז זה אמור להיות וודאי לילה וכיוון שלא קיי"ל הכי קשה. אולי אפשר להקשות שהגמרא היתה צריכה לומר והא קיי"ל דמשקיעת החמה בין השמשות הו...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 15
צפיות: 89

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

לעניין שבת גם תגיד את הסברא השנייה? אם לא, צריך להסביר את ההבדל.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 1:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 15
צפיות: 89

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

זה לא עונה על השאלה. עדיין הפעולה הזו היא פחותה מהרכבת הפרקים.

ראיתי שציינו לא הספקתי לעיין.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 1:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 43
צפיות: 803

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

הסברתי. כל פירוש טוען שזה אחד מהדברים שניתנו למשה מסיני. ויסוד טענתו הוא כי הוא חידש את הפירושים לפי הדרך שבה למדנו תורה מרבותינו רק התורה ניתנה כפטיש יפוצץ סלע כך שהפרטים אותם חידש כאן הם מחודשים אבל העקרונות הבסיסיים נובעים ממה שלמדנו בתורה. אני שואל האם כאן בא הרב ברויאר וטוען טענה שונה באופן מהו...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 15
צפיות: 89

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

אני לא מכיר את המנחת יצחק. אני לא מבין איך זה יכול להיות חמור יותר משל פרקים שמותר כמבואר בגמרא שם.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 43
צפיות: 803

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

שיטת הבחינות של ר' מרדכי ברויאר טוענת שהקב"ה כתב את התורה כאילו נכתבה על ידי אנשים שונים ובזמנים שונים ומכוח זה אפשר לפרש פירושים חדשים בתורה. ואני שאלתי האם הטענה היא שכך נמסרה לנו התורה או שאע"פ שלא נמסרה כך התורה אנחנו מחדשים את העובדה הזאת. לא כל כך הבנתי את השאלה. בכל מקרה, אם כוונת ...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 15
צפיות: 89

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

הדיון האחרון על צולם ולא פותח שייך רק בצילום על גבי סרט צילום פילם. במצלמות הדיגיטליות של היום אין כמובן מקום לזה. זה תלוי בשאלה עד כמה כיתוב/תמונה שע"ג המסך נחשבים לדבר ממשי, האם גם במקרין תמונה על הקיר פשוט לך כנ"ל? ובמנחת יצחק המצויין לעיל אכן אוסר גם בהקרנה על הקיר. לא תלוי בזה. תמונה...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 141
צפיות: 2330

Re: חיסונים ומגפת החצבת

קבלתי כמה הודעות פרטיות, בקשר לפורום לתורה שהוא נוצר במיוחד עבור אלה החסומים מאוצר החכמה בנטפרי ולכן לא יכולים לראות מה שמובא כאן בענין החיסונים. ראשית עלי לומר שצר לי על כך והם מפסידים עוד דברים טובים וחשובים בפורום הזה ומדוע לא משתמשים עם ספק אחר? איני בטוח שפורום לתורה נוצר בגלל הסיבה הזו אלא מן...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 141
צפיות: 2330

Re: חיסונים ומגפת החצבת

ר' זאב, מה דעתך על ההמלצות החד משמעיות של רופאי נשים להרבה נשים לעשות סקירת מערכות, בניגוד לדעת הרבה רבנים פה שאוסרים לעשות את זה. הרופאים/אות לא מוכנים לקבל את זה שהאשה נמנעת מבדיקה רפואית בגלל הרב שלה. ידידי, איני דובר של איגוד הרופאיים הבינלאומי. תחום רפואת נשים וסקירת מערכות ובדיקות אולטראסאונד...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 9:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 15
צפיות: 89

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

הדיון האחרון על צולם ולא פותח שייך רק בצילום על גבי סרט צילום פילם. במצלמות הדיגיטליות של היום אין כמובן מקום לזה.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 43
צפיות: 803

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

אתה מערבב בין שני דברים. כל אדם הוא אדם לעצמו עם החשיבה שלו וההגיון אותו רכש בדרכים שונות. ולכן הרמב"ם כותב בסגנון שלו ועם השכל שלו. אבל הרמב"ם לא טען לדרך חדשה. שיטת הבחינות של ר' מרדכי ברויאר טוענת שהקב"ה כתב את התורה כאילו נכתבה על ידי אנשים שונים ובזמנים שונים ומכוח זה אפשר לפרש פ...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 43
צפיות: 803

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

אני לא מכיר את השיטה אע"פ שראיתי את מאמרו של ר' מרדכי ברויאר. ויש לי שאלה פשוטה ביחס לשיטה הזאת. האם היא טוענת שדרך זו היא הדרך בה בעצם למדו רבותינו מימות משה רבינו. כל דרך לימוד טוענת את הטענה הזו כולל המלבי"ם שהוזכר כאן. (כיוון שתמיד מביאים את הדוגמה הזאת אני רוצה להדגיש שגם ר' חיים טוע...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 3269

Re: שיטת הרב עובדיה והרב טיקוצינסקי בצאת הכוכבים

אין שום הצדקה לפתיחת אשכולות בשמות שונים שוב ושוב על אותו עניין של שיטת רבינו תם בדיוק וניהול הויכוח במקביל.
יש אשכול אחד בנושא תתווכחו בו.
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 19, 2019 8:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 43
צפיות: 803

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

הרב אוצה"ח בוודאי שהוא סבור שכך בורא עולם נתן את התורה למשה בסיני, ולמדו כך מאז ומעולם. השם 'תורת הבחינות' נשמע מפוצץ, בפועל מדובר על כך שהיות והתורה היא ספר עמוק שיתכן בה אבחנות שונות. הגישה איננה מחודשת, אלא שהרב ברויאר ניסח את העיקרון לכללים מסודרים. בעיני אחת הדוגמאות החדות לדבר היא מצות ה...
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 19, 2019 7:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 43
צפיות: 803

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

אני לא מכיר את השיטה אע"פ שראיתי את מאמרו של ר' מרדכי ברויאר. ויש לי שאלה פשוטה ביחס לשיטה הזאת. האם היא טוענת שדרך זו היא הדרך בה בעצם למדו רבותינו מימות משה רבינו. כל דרך לימוד טוענת את הטענה הזו כולל המלבי"ם שהוזכר כאן. (כיוון שתמיד מביאים את הדוגמה הזאת אני רוצה להדגיש שגם ר' חיים טוע...
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 19, 2019 6:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 138
צפיות: 15713

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

לא הבנתי מה גנבו ממנו.
את הרעיון להביא את מגילת תענית בדרשה לחנוכה?
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 19, 2019 6:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3474

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

אני לא מבין אם כך מדוע אתה טוען שמה שאמרתי שאתה אומר לא אמרת אותו. להיפך אתה אומר יותר ממה שאמרתי בשמך. אני עוד ריככתי את דבריך והוספתי בהם תנאי שמדובר באופן שהעבירות החמורות הללו מצויות בעם ישראל אבל אם היום מישהו יתגייר ומתכוון לעבוד ע"ז לא ייחשב קבלת עול מצוות. לעומת זאת אם מתגייר ומתכוון לד...
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 19, 2019 6:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 43
צפיות: 803

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

אני לא מכיר את השיטה אע"פ שראיתי את מאמרו של ר' מרדכי ברויאר. ויש לי שאלה פשוטה ביחס לשיטה הזאת. האם היא טוענת שדרך זו היא הדרך בה בעצם למדו רבותינו מימות משה רבינו. כל דרך לימוד טוענת את הטענה הזו כולל המלבי"ם שהוזכר כאן. (כיוון שתמיד מביאים את הדוגמה הזאת אני רוצה להדגיש שגם ר' חיים טוען...
על ידי אוצר החכמה
ו' ינואר 18, 2019 1:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3474

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

לא הבנתי מה הכוונה שלא אתה אומר את זה. אתה נימקת שזו הסיבה שנשות שמשון ושלמה היו גיורות. לא מובן לי הוויכוח. אתה הבאת טענה שמנשות שלמה מוכח שלא אומרים אנן סהדי. על זה אמרתי ש גם אם המציאות בנשות שלמה היתה כדבריו , הרי שאין זה ראיה שלא אומרים אנן סהדי. אלא שההצטרפות לעם ישראל יכולה להיות גם עבירות ח...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 16, 2019 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 141
צפיות: 2330

Re: חיסונים ומגפת החצבת

יתכן שאתה מרגיש שזה לא הוגן . אבל לא מדובר כאן מבחינתנו בשני צדדים. אנחנו לא מוכנים שתתנהל בפורום הטפה נגד חיסונים (ואנחנו זה לא אני אלא כל הנהלת הפורום). בעינינו זה סיכון של הציבור ומעשה שלא ייעשה ואין אנחנו יכולים לשתף פעולה עם הדבר.
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 16, 2019 6:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 141
צפיות: 2330

Re: חיסונים ומגפת החצבת

מה שכתבתי פתיחת הנושא לא התכוונתי לנושא קרי האשכול. אלא לעניין החיסונים. כי מלבב הצטדק שלא הוא זה שהעלה את הנושא (של החיסונים) ועל זה כתבתי שלא משנה מה הסיבה שהנושא עלה כאן זה לא המקום להטפה למניעת חיסונים.
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 16, 2019 11:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 141
צפיות: 2330

Re: חיסונים ומגפת החצבת

אכן כן. כאמור אין הפורום הזה מקום להטפה נגד חיסונים ולא משנה מה הסיבה לפתיחת הנשוא.
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 14, 2019 9:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה גיל נפטר הח"ח וזמן פטירתו
תגובות: 5
צפיות: 216

Re: באיזה גיל נפטר הח"ח וזמן פטירתו

זה לא כל כך מובן הספקות בזה. הקורא את דברי בנו נראה שידע שנולד בי"א שבט תקצ"ט. ואע"פ שכותב כמדומה נראה שהיה אולי מקום להסתפק על היום או על שנה אחת אבל לא על מספר שנים שהרי כל המשך התולדות מציין שהיה בגיל יד וכולי ואחיו שהיה מבוגר ממנו לימדו ואת האח הזה הבן ר' אריה הכיר ופגש וידע באיזה...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 13, 2019 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שירת נשים - פרשת בשלח
תגובות: 31
צפיות: 625

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

ב. לענ''ד יש קושי בפירושיהם, שהרי מלשון הפסוקים, לא משמע שהקב''ה ציווה מישהו לשיר, או ששרתה שכינה במהלך השירה. לכן נראה לתרץ, שבזמן מרים ודבורה כלל לא נהג איסור לשמוע שירת נשים. הרי לדעת רוב הפרשנים, ובניהם הרמב''ן (השגות על הרמב''ם, ל''ת שנג), היראים (מרדכי ברכות אות פ), כף החיים (או''ח עה, כז), ה...
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 12, 2019 7:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2617

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

אני חושב שיש כאן עניין עקרוני שהכותבים צריכים לשים לבם אליו. כאשר אנו באים לטעון שדברים מסויימים לא יצאו מתחת יד מי שמיוחסים לו. והדברים כבר נדפסו מזמן ורבו הגדולים שסברו שהוא כתבם, טיעון זה תלוי בנימוק בו אנו משתמשים. אם אנו טוענים שנתגלה כתב יד חדש ובו אין את הדברים האמורים או שהתגלה מקור סותר או...
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 12, 2019 7:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה
תגובות: 10
צפיות: 206

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

אתה מניח שבכל גודל של הלבנה אפשר לקדש אבל לדעתי אינו נכון והכוונה בגמרא ר"ה וביאור הבעל המאור שם שאין ראייה של פחות מח"י שעות ראיה אפילו אם יראה מישהו חד עין. רק מה שהתקשיתי אם זה הגדר מה צריך הקב"ה להראות לו הלא הדבר תלוי בח"י שעות אחר המולד. ואולי אין זה הגדר האמיתי אלא יש שיעו...
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 07, 2019 1:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2617

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

אני חושב שיש כאן עניין עקרוני שהכותבים צריכים לשים לבם אליו. כאשר אנו באים לטעון שדברים מסויימים לא יצאו מתחת יד מי שמיוחסים לו. והדברים כבר נדפסו מזמן ורבו הגדולים שסברו שהוא כתבם, טיעון זה תלוי בנימוק בו אנו משתמשים. אם אנו טוענים שנתגלה כתב יד חדש ובו אין את הדברים האמורים או שהתגלה מקור סותר או ...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 06, 2019 6:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10158

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

יש"כ.
כלומר שזו שיטה שונה מאד מהדרך בה דנים כאן.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 06, 2019 5:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10158

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

שיערתי שאשאל על כך. העובדה שפירוש המלבי"ם לנ"ך תואם את שיטתו בהסבר מדרשי ההלכה של חז"ל מעוררת קושי לקרוא לזה פשט אא"כ אתה קןרא גם למדרשי ההלכה פשט. אני עצמי לא רואה איזה קדושה בפשט לעומת הדרש ולענ"ד מדובר גם ברצף וגם בדברים המתחלפים לפי העניין לפי האדם ולפי הדור והדעות המתחל...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 06, 2019 5:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10158

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

רעואל המדייני כתב:רבינו, הלא זה גופא הנידון, האם יש בתורה פנים של פשט להסביר את כל דקדוקי המקראות, למרות שהראשונים לא עסקו בכך.


אבל אז במה תגדיר שזה פשט ולא דרש?

אחת מתכונות הפשט היא שאינו מבחין בכל דקדוק ודקדוק ומקבל כפל דבר במילים שונות ובכלל שמירת הטעמים ולא המילות.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 06, 2019 7:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 131
צפיות: 2617

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

מחשבות כתב:

....
פשוט ביותר שדברי הגר"א כאן הם סותרים בהחלט את הדברים שבסי' רס"א וגם אין כאן הפנייה לרס"א
...


אינו נכון.
בתחילת דבריו בסעיף זה הגר"א כותב עיין מש"כ רס"א ס"ב.
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 05, 2019 11:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10158

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

רוב הרעיונות שהבאת רחוקים מפשוטו של מקרא כרחוק מזרח ממערב. יש רעיון אחד שהוא אכן פשוט, שכאן מדובר על כך שהיא כבר נשואה לו ואילו כאן מדובר על כך שמלכתחילה הוא נושא אותה באופן זה שלא יוכל גו'. זה שהראשונים לא עמדו ע"ז נראה פשוט שאכן אינו מפריע כלל להבנת הפשט, מצד שני יש גם אפשרות מסויימת לומר שז...
על ידי אוצר החכמה
ו' ינואר 04, 2019 1:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 429
צפיות: 10158

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

האם לא על דיוק זה יש את המעשה הידוע עם הרוגאצ'ובר והרב זוין?
על ידי אוצר החכמה
ה' ינואר 03, 2019 7:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרחבת ההיתר של להבין ולהורות
תגובות: 27
צפיות: 819

Re: הרחבת ההיתר של להבין ולהורות

אני מצרף קונטרס שכתב בני שיחיה בעניין עשיית צורות.

עבור לחיפוש מתקדם