החיפוש הניב 14377 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 22, 2019 6:32 pm
פורום: חנוכה
נושא: המדליק נר חנוכה פניו לפנים או לחוץ
תגובות: 6
צפיות: 29

Re: המדליק נר חנוכה פניו לפנים או לחוץ

אני לא מבין את השאלה. פניו פונות אל הנרות. אתה מציע שיעמוד בתוך הפתח וישלח ידו החוצה בצורה מעוקמת?
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 22, 2019 1:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...
תגובות: 25
צפיות: 411

Re: התיאוריות והפסוקים, וכל מה שבדרך...

הרב פלוריש. אני משתומם על טענתך.
האם לא פשוט לך שאם היה בא היום מישהו וממציא לדרוש את התורה בכלל ופרט וכלל היינו משליכים את דבריו מן החלון.
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 22, 2019 10:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה' – כסיל!...
תגובות: 20
צפיות: 1155

Re: 'מחומרי ב"ש ומחומרי ב"ה' – כסיל!...

מדוע לא נאמר "הכסיל בחושך הולך" על המחמיר להכניס השבת כהגאונים ולהוציאה כר"ת? (ואדרבה יש להמליץ בזה "בחושך הולך" שרואה בעיניו שיש חושך וסובר שעדיין יום הוא...) וכמובן איני בא לזלזל חלילה בגדולים שהכריעו להחמיר כר"ת אלא שואל שאלת תם, מדוע לא נאמר כאן מחומרי ב"ה וב&...
על ידי אוצר החכמה
ג' ינואר 22, 2019 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 23
צפיות: 219

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

אבל בר"ן שם לא מבואר שהיינו דווקא כשאחרים עשו לו. ואפשר שהבין שבשל פרקים שרי לעשות כדברי הריטב"א עצמו ושאר הראשונים ורק ביאר את הגמרא שהתשובה עונה גם על שאלת חשדא שיכולה להתעורר בפרקים. שהיינו שאע"פ שאין איסור לעשות אבל יש חשד שעובדה וע"ז תירץ שלא היה מצוי בביתו כי היה מפרק ולכן ...
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 21, 2019 10:50 am
פורום: אספקלריא
נושא: מי ניצח?
תגובות: 86
צפיות: 1621

Re: מי ניצח?

ובכן, כמה הערות: ה. המלחמה בהשכלה דאז הותירה אמנם קהילות מאוד קטנות של שומרי תורה, אבל תנועת התשובה האדירה (חב"ד / ערכים / לב לאחים וכו') העצימה בחזרה את הציבור החרדי והוא מונה כיום קרוב למליון. מי שמתעלם מהמימדים האדירים של תנועת התשובה, הוא כנראה אחד שלא מכיר את המצב מקרוב. אתה חושב שמבחינה ...
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 21, 2019 10:46 am
פורום: אספקלריא
נושא: מי ניצח?
תגובות: 86
צפיות: 1621

Re: מי ניצח?

לאחר קריאה נוספת של החצי הראשון של מאמרו של הרב ברויאר, העוסק במלחמה נגד ההשכלה ובמלחמה נגד הציונות, נ"ל שאמנם אפשר לתפוס אותו בהרבה פרטים עקרוניים הנוגעים למאבקים המתוארים שם, ולכן המסקנות שלו בעייתיות, אבל יש לא מעט אמת בתפיסה העקרונית המובילה את המהלך שלו, ויש הרבה מה ללמוד מדבריו. כאשר נזכ...
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 21, 2019 7:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1636

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

ג. ראוי גם ראוי אבל מצחיק.
לשאר הדברים כבר עניתי וחבל לשוב.
בכל מקרה המשפט האחרון שלך מבהיר את ההבדל גם לשיטתך.

אבל אחרי שראיתי את המאמר של הרב ברויאר באשכול אחר ע"י עקביה איבדתי עניין בנושא. תודה לכם.
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 21, 2019 7:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 171
צפיות: 2793

Re: חיסונים ומגפת החצבת

אם כך נשאלת השאלה באיזה נימוק מתנגדים לזה הרבנים שמתנגדים?
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 8:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1636

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

א. אני חושב שהנצי"ב מדגיש את הדוגמה שנתן על ספר דניאל שהוא אכן כספר החתום לפי פשוטו. הוא לא אומר שהתורה עצמה כספר החתום וזה אף לא עלה בדעתו. ב. הרב ארי שבחברה זה די מעניין שאתה מביא דווקא באשכול הזה שנושאו הוא פשוטו של מקרא את דברי הנצי"ב הסותרים להבנתך את הטענות פה. ג. ובעצם זה מה שמפליא ...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 3:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 171
צפיות: 2793

Re: חיסונים ומגפת החצבת

לא הבנתי את השאלה שלך. גם לגבי חיסונים אדם שיש לו בעייה ספציפית שבגללה אולי יש בעייה לתת לו חיסון הדבר מסור לשיקולו של הרופא המטפל שלו. אבל לא על זה הדיון אלא על כלל הילדים שאין להם בעייה מסויימת. מה שאין כן בחולה כיוון שהוא חולה כבר יש לו בעיה מסויימת ויצא מן הכלל ולכן מי יכול להחליט מה הוא צריך רק...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 3:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 23
צפיות: 219

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

לענין שבת איני יודע [יש את הסוגיא של מטה של טרסיים שמותר ברפוי אבל לכאו' הוא ענין אחר]. אבל לגבי טומאה מצינו בכמה מקומות שכיון שאפשר להחזיר הפרקים, גם כשהכלי מפורק עדיין טומאתו עליו. מיטה של תרסיים מותר כי קיי"ל שאין בנין וסתירה בכלים ורק גזרינן שמא יתקע וברפוי לא גזרינן. ובכלל אין זה דומה לבו...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 3:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1636

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

לא למדתי את כתבי הרשר"ה אבל מהמעט שראיתי ושמעתי (החברותא שלי עסק הרבה בדבריו) לא ראתי דרך מיוחדת ושונה באופן מהותי אבל אי אפשר לשפוט ממה שאיני יודע. לגבי הרלב"ג אני בכלל לא מבין מה אתם רוצים. לגבי הרב ברויאר אני שאלתי על שיטתו. זה שאתה מציע לי לקחת ממנו רעיונות ולתרגם אותם זה נחמד אבל לא ק...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 2:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?
תגובות: 5
צפיות: 63

Re: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?

את זה בדיוק הסברתי.

מהרגע שבו שוקעת החמה מתחיל להחשיך. אם יש פסוק מפורש שאז מתחיל הלילה אז אין משמעות למה דקיי"ל שמצאת הכוכבים לילה כי יש פסוק מפורש שהוא משקיעת החמה.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 2:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1636

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

הרב אוצר החכמה כתב: כל פירוש טוען שזה אחד מהדברים שניתנו למשה מסיני. ויסוד טענתו הוא כי הוא חידש את הפירושים לפי הדרך שבה למדנו תורה מרבותינו רק התורה ניתנה כפטיש יפוצץ סלע כך שהפרטים אותם חידש כאן הם מחודשים אבל העקרונות הבסיסיים נובעים ממה שלמדנו בתורה. מרחב החידוש של הפרשנים גדול למדי, אם האליגו...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 2:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1636

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

הסברתי. כל פירוש טוען שזה אחד מהדברים שניתנו למשה מסיני. ויסוד טענתו הוא כי הוא חידש את הפירושים לפי הדרך שבה למדנו תורה מרבותינו רק התורה ניתנה כפטיש יפוצץ סלע כך שהפרטים אותם חידש כאן הם מחודשים אבל העקרונות הבסיסיים נובעים ממה שלמדנו בתורה. אני שואל האם כאן בא הרב ברויאר וטוען טענה שונה באופן מה...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 2:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?
תגובות: 5
צפיות: 63

Re: אלא מעתה למחשיך ובא קרא לילה – מה הפירוש?

לא תפסתי את השאלה שלך. הגמרא אומרת דבר פשוט היום מתחיל מתחילת ההארה הלילה לא מתחיל מתחילת ההחשכה. ואת הטענה הרי זה ספק. אני לא מבין. אם יש ראיה מהפסוק שזה לילה אז זה אמור להיות וודאי לילה וכיוון שלא קיי"ל הכי קשה. אולי אפשר להקשות שהגמרא היתה צריכה לומר והא קיי"ל דמשקיעת החמה בין השמשות הו...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 23
צפיות: 219

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

לעניין שבת גם תגיד את הסברא השנייה? אם לא, צריך להסביר את ההבדל.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 1:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 23
צפיות: 219

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

זה לא עונה על השאלה. עדיין הפעולה הזו היא פחותה מהרכבת הפרקים.

ראיתי שציינו לא הספקתי לעיין.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 1:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1636

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

הסברתי. כל פירוש טוען שזה אחד מהדברים שניתנו למשה מסיני. ויסוד טענתו הוא כי הוא חידש את הפירושים לפי הדרך שבה למדנו תורה מרבותינו רק התורה ניתנה כפטיש יפוצץ סלע כך שהפרטים אותם חידש כאן הם מחודשים אבל העקרונות הבסיסיים נובעים ממה שלמדנו בתורה. אני שואל האם כאן בא הרב ברויאר וטוען טענה שונה באופן מהו...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 23
צפיות: 219

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

אני לא מכיר את המנחת יצחק. אני לא מבין איך זה יכול להיות חמור יותר משל פרקים שמותר כמבואר בגמרא שם.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1636

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

שיטת הבחינות של ר' מרדכי ברויאר טוענת שהקב"ה כתב את התורה כאילו נכתבה על ידי אנשים שונים ובזמנים שונים ומכוח זה אפשר לפרש פירושים חדשים בתורה. ואני שאלתי האם הטענה היא שכך נמסרה לנו התורה או שאע"פ שלא נמסרה כך התורה אנחנו מחדשים את העובדה הזאת. לא כל כך הבנתי את השאלה. בכל מקרה, אם כוונת ...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 23
צפיות: 219

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

הדיון האחרון על צולם ולא פותח שייך רק בצילום על גבי סרט צילום פילם. במצלמות הדיגיטליות של היום אין כמובן מקום לזה. זה תלוי בשאלה עד כמה כיתוב/תמונה שע"ג המסך נחשבים לדבר ממשי, האם גם במקרין תמונה על הקיר פשוט לך כנ"ל? ובמנחת יצחק המצויין לעיל אכן אוסר גם בהקרנה על הקיר. לא תלוי בזה. תמונה...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 171
צפיות: 2793

Re: חיסונים ומגפת החצבת

קבלתי כמה הודעות פרטיות, בקשר לפורום לתורה שהוא נוצר במיוחד עבור אלה החסומים מאוצר החכמה בנטפרי ולכן לא יכולים לראות מה שמובא כאן בענין החיסונים. ראשית עלי לומר שצר לי על כך והם מפסידים עוד דברים טובים וחשובים בפורום הזה ומדוע לא משתמשים עם ספק אחר? איני בטוח שפורום לתורה נוצר בגלל הסיבה הזו אלא מן...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 171
צפיות: 2793

Re: חיסונים ומגפת החצבת

ר' זאב, מה דעתך על ההמלצות החד משמעיות של רופאי נשים להרבה נשים לעשות סקירת מערכות, בניגוד לדעת הרבה רבנים פה שאוסרים לעשות את זה. הרופאים/אות לא מוכנים לקבל את זה שהאשה נמנעת מבדיקה רפואית בגלל הרב שלה. ידידי, איני דובר של איגוד הרופאיים הבינלאומי. תחום רפואת נשים וסקירת מערכות ובדיקות אולטראסאונד...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 9:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו
תגובות: 23
צפיות: 219

Re: האם יש איסור דאורייתא לצלם תמונה - פרשת יתרו

הדיון האחרון על צולם ולא פותח שייך רק בצילום על גבי סרט צילום פילם. במצלמות הדיגיטליות של היום אין כמובן מקום לזה.
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1636

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

אתה מערבב בין שני דברים. כל אדם הוא אדם לעצמו עם החשיבה שלו וההגיון אותו רכש בדרכים שונות. ולכן הרמב"ם כותב בסגנון שלו ועם השכל שלו. אבל הרמב"ם לא טען לדרך חדשה. שיטת הבחינות של ר' מרדכי ברויאר טוענת שהקב"ה כתב את התורה כאילו נכתבה על ידי אנשים שונים ובזמנים שונים ומכוח זה אפשר לפרש פ...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1636

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

אני לא מכיר את השיטה אע"פ שראיתי את מאמרו של ר' מרדכי ברויאר. ויש לי שאלה פשוטה ביחס לשיטה הזאת. האם היא טוענת שדרך זו היא הדרך בה בעצם למדו רבותינו מימות משה רבינו. כל דרך לימוד טוענת את הטענה הזו כולל המלבי"ם שהוזכר כאן. (כיוון שתמיד מביאים את הדוגמה הזאת אני רוצה להדגיש שגם ר' חיים טוע...
על ידי אוצר החכמה
א' ינואר 20, 2019 12:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 159
צפיות: 3363

Re: שיטת הרב עובדיה והרב טיקוצינסקי בצאת הכוכבים

אין שום הצדקה לפתיחת אשכולות בשמות שונים שוב ושוב על אותו עניין של שיטת רבינו תם בדיוק וניהול הויכוח במקביל.
יש אשכול אחד בנושא תתווכחו בו.
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 19, 2019 8:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1636

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

הרב אוצה"ח בוודאי שהוא סבור שכך בורא עולם נתן את התורה למשה בסיני, ולמדו כך מאז ומעולם. השם 'תורת הבחינות' נשמע מפוצץ, בפועל מדובר על כך שהיות והתורה היא ספר עמוק שיתכן בה אבחנות שונות. הגישה איננה מחודשת, אלא שהרב ברויאר ניסח את העיקרון לכללים מסודרים. בעיני אחת הדוגמאות החדות לדבר היא מצות ה...
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 19, 2019 7:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1636

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

אני לא מכיר את השיטה אע"פ שראיתי את מאמרו של ר' מרדכי ברויאר. ויש לי שאלה פשוטה ביחס לשיטה הזאת. האם היא טוענת שדרך זו היא הדרך בה בעצם למדו רבותינו מימות משה רבינו. כל דרך לימוד טוענת את הטענה הזו כולל המלבי"ם שהוזכר כאן. (כיוון שתמיד מביאים את הדוגמה הזאת אני רוצה להדגיש שגם ר' חיים טוע...
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 19, 2019 6:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 139
צפיות: 15949

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

לא הבנתי מה גנבו ממנו.
את הרעיון להביא את מגילת תענית בדרשה לחנוכה?
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 19, 2019 6:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3574

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

אני לא מבין אם כך מדוע אתה טוען שמה שאמרתי שאתה אומר לא אמרת אותו. להיפך אתה אומר יותר ממה שאמרתי בשמך. אני עוד ריככתי את דבריך והוספתי בהם תנאי שמדובר באופן שהעבירות החמורות הללו מצויות בעם ישראל אבל אם היום מישהו יתגייר ומתכוון לעבוד ע"ז לא ייחשב קבלת עול מצוות. לעומת זאת אם מתגייר ומתכוון לד...
על ידי אוצר החכמה
ש' ינואר 19, 2019 6:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי
תגובות: 81
צפיות: 1636

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון רביעי

אני לא מכיר את השיטה אע"פ שראיתי את מאמרו של ר' מרדכי ברויאר. ויש לי שאלה פשוטה ביחס לשיטה הזאת. האם היא טוענת שדרך זו היא הדרך בה בעצם למדו רבותינו מימות משה רבינו. כל דרך לימוד טוענת את הטענה הזו כולל המלבי"ם שהוזכר כאן. (כיוון שתמיד מביאים את הדוגמה הזאת אני רוצה להדגיש שגם ר' חיים טוען...
על ידי אוצר החכמה
ו' ינואר 18, 2019 1:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר
תגובות: 129
צפיות: 3574

Re: הרב דיכובסקי: הדור הנוכחי מחפש רק כיצד להחמיר

לא הבנתי מה הכוונה שלא אתה אומר את זה. אתה נימקת שזו הסיבה שנשות שמשון ושלמה היו גיורות. לא מובן לי הוויכוח. אתה הבאת טענה שמנשות שלמה מוכח שלא אומרים אנן סהדי. על זה אמרתי ש גם אם המציאות בנשות שלמה היתה כדבריו , הרי שאין זה ראיה שלא אומרים אנן סהדי. אלא שההצטרפות לעם ישראל יכולה להיות גם עבירות ח...
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 16, 2019 7:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 171
צפיות: 2793

Re: חיסונים ומגפת החצבת

יתכן שאתה מרגיש שזה לא הוגן . אבל לא מדובר כאן מבחינתנו בשני צדדים. אנחנו לא מוכנים שתתנהל בפורום הטפה נגד חיסונים (ואנחנו זה לא אני אלא כל הנהלת הפורום). בעינינו זה סיכון של הציבור ומעשה שלא ייעשה ואין אנחנו יכולים לשתף פעולה עם הדבר.
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 16, 2019 6:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 171
צפיות: 2793

Re: חיסונים ומגפת החצבת

מה שכתבתי פתיחת הנושא לא התכוונתי לנושא קרי האשכול. אלא לעניין החיסונים. כי מלבב הצטדק שלא הוא זה שהעלה את הנושא (של החיסונים) ועל זה כתבתי שלא משנה מה הסיבה שהנושא עלה כאן זה לא המקום להטפה למניעת חיסונים.
על ידי אוצר החכמה
ד' ינואר 16, 2019 11:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: חיסונים ומגפת החצבת
תגובות: 171
צפיות: 2793

Re: חיסונים ומגפת החצבת

אכן כן. כאמור אין הפורום הזה מקום להטפה נגד חיסונים ולא משנה מה הסיבה לפתיחת הנשוא.
על ידי אוצר החכמה
ב' ינואר 14, 2019 9:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה גיל נפטר הח"ח וזמן פטירתו
תגובות: 5
צפיות: 222

Re: באיזה גיל נפטר הח"ח וזמן פטירתו

זה לא כל כך מובן הספקות בזה. הקורא את דברי בנו נראה שידע שנולד בי"א שבט תקצ"ט. ואע"פ שכותב כמדומה נראה שהיה אולי מקום להסתפק על היום או על שנה אחת אבל לא על מספר שנים שהרי כל המשך התולדות מציין שהיה בגיל יד וכולי ואחיו שהיה מבוגר ממנו לימדו ואת האח הזה הבן ר' אריה הכיר ופגש וידע באיזה...

עבור לחיפוש מתקדם