החיפוש הניב 13698 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ג' אפריל 24, 2018 10:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה
תגובות: 10
צפיות: 459

Re: כפי שעשה הצדיק רבי ישעיה

מה שמפריע בנוסח הוא הצורה שזה מעמיד שכביכול ר' ישעיה הוא הרחמן על כלל ישראל ואנחנו מבקשים מהקב"ה שיהיה כמוהו ומסתמא לזה התכוון הגרמ"ש. כך שכל הדוגמאות שנתנו כאן אינן נוגעות לזה.
על ידי אוצר החכמה
ג' אפריל 24, 2018 8:11 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: הרב הוא הש"ץ בספיה"ע
תגובות: 18
צפיות: 1372

Re: הרב הוא הש"ץ בספיה"ע

האם זה פשוט מצד הסברא שמיקרי אינו מחוייב בדבר, או שמיקרי מחוייב בדבר אבל אינו יכול לעשותו ומה הדין אז. לדוגמה מי שאינו יכול לאכול כזית מצה. האם זה פשוט שאינו יכול להוציא אחרים בעל אכילת מצה? או מדבר שאינו שומע בברכת לשמוע קול שופר.
על ידי אוצר החכמה
ג' אפריל 24, 2018 6:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 602

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

אוצר החכמה כתב:בדברי המהר"ל אפשר לדון אבל בדברי ההפלאה זה פשוט אי הבנה של דבריו.
על ידי אוצר החכמה
ג' אפריל 24, 2018 6:45 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שאלה בהלכות ספירת העומר
תגובות: 6
צפיות: 796

Re: שאלה בהלכות ספירת העומר

כתבו האחרונים דספירה מותר בכל לשון ובלבד שיבין אותו הלשון ואם אינו מבין ואפילו ספר בלשון הקודש אינו יוצא דכיון דלא ידע מאי קאמר אין זה ספירה וצריך לספר


מ"ב תפ"ט סק"ה
על ידי אוצר החכמה
ג' אפריל 24, 2018 5:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א - פרק א
תגובות: 21
צפיות: 930

Re: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א - פרק א

לדעת המחבר אחד מהקשיים שישנם בביאור הגר"א, ושמחמתם לא הרבו בני ליטא להגות בחיבור זה, הוא: לפעמים נתגלו גם סתירות בין הנאמר בביאור הגר"א לבין החיבור אותו הוא מצטט, כפי שהראה פעם ר' ישראל מאיר הכהן מראדין בשעה"צ סי' תקמה סק"ט "אך זה צריך עיון בדברי הגר"א, שמשמע מדבריו דה...
על ידי אוצר החכמה
ג' אפריל 24, 2018 3:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 602

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

אבהיר יותר . אם מישהו שואל על מעמד או היחס לאשה ביהדות (מכל מיני סיבות) אין בדברי ההפלאה האלו שום דבר לומר שמעמדה טוב משל הגבר או שהיא מתוקנת יותר (כמו שמשמע במאמר שהביאו וטעה בזה). אם מישהי מתלוננת על זה שהברכה כשעשני כרצונו היא צידוק הדין וזה מה שמרגיז אותה. אפשר לומר לה תכווני שהפשט כמו ההפלאה וא...
על ידי אוצר החכמה
ג' אפריל 24, 2018 2:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 602

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

בדברי המהר"ל אפשר לדון אבל בדברי ההפלאה זה פשוט אי הבנה של דבריו. הוא מסביר שלידה ולא יצירה מצלע. שזה מה שקורה בכל הגברים והנשים, זה שעשני כרצונו שרצונו היא שתברא בריה שלמה ולא מצלע האדם. מה זה נוגע למעלת הגברים והנשים. אילו מישהו היה טוען שלנשים יש חסרון בעובדה שנוצרו מהצלע אז היה מקום לטעון ש...
על ידי אוצר החכמה
ג' אפריל 24, 2018 2:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 602

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

שערי פירושים ודרושים לא ננעלו, וזו דרכה של תורה בכל מקום. לא הציק להפלאה מה שהציק לנשים המודרניות, ולא מכח זה בא לפרושו. אין ספק, ואדרבה מכאן ראיה. כלומר- אם ה'הפלאה' היה איזה דרשן בארגון קירוב בן ימינו, היה לך לומר שהוא מבאר את הברכה באופן לא מקובל ולא נכון רק ע"מ למצוא חן בעיניי אנשים בעלי ה...
על ידי אוצר החכמה
ג' אפריל 24, 2018 9:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים
תגובות: 43
צפיות: 602

Re: היכן המקור שנשים יותר במעלה מגברים

יש בש"ס שנשים עצלניות ולא סמכינן עלייהו בבדיקת חמץ, ובחגיגה יב: נשים אין דרכם להשכים, ובבא מציעא עיניהן של נשים צרה באורחין יותר מהאיש. הרי לכל דבר יש חסרונות ומעלות,ולפעמים החסרונות הם מחמת אופי מסויים, ואם כן אין זה חסרון כל כך, כי מחמת האופי יש לו מעלות אחרות. אבל באופן כללי נראה האשה יותר ...
על ידי אוצר החכמה
ב' אפריל 23, 2018 8:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת ש"ס מתוקנת בפנים (והנוסח הישן על הגליון)
תגובות: 29
צפיות: 580

Re: מהדורת ש"ס מתוקנת בפנים (והנוסח הישן על הגליון)

אע"פ שאני באופן אישי מאד "מסורתי" בלימוד ולא משתמש לא במתיבתא ק"ו לא בשוטנשטיין ודומיו ואיני מכירם כלל אני חושב שהרעיון מצויין בפרט למי שרוצה ללמוד בזריזות ובבקיאות. רק צריך להקפיד על שלושה דברים. 1. שכל שהחלטה ושינוי שנעשה יהיה מתועד אם לא בעמוד לפחות בסוף. 2. לנהוג מאד בזהירות...
על ידי אוצר החכמה
ב' אפריל 23, 2018 3:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3202

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

עדיין לא מובן מה מתוך הקטע אמר הרב ויינברג ומה אמרת אתה.
על ידי אוצר החכמה
ב' אפריל 23, 2018 3:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת ש"ס מתוקנת בפנים (והנוסח הישן על הגליון)
תגובות: 29
צפיות: 580

Re: מהדורת ש"ס מתוקנת בפנים (והנוסח הישן על הגליון)

אע"פ שאני באופן אישי מאד "מסורתי" בלימוד ולא משתמש לא במתיבתא ק"ו לא בשוטנשטיין ודומיו ואיני מכירם כלל אני חושב שהרעיון מצויין בפרט למי שרוצה ללמוד בזריזות ובבקיאות. רק צריך להקפיד על שלושה דברים. 1. שכל שהחלטה ושינוי שנעשה יהיה מתועד אם לא בעמוד לפחות בסוף. 2. לנהוג מאד בזהירות ...
על ידי אוצר החכמה
ב' אפריל 23, 2018 8:02 am
פורום: אספקלריא
נושא: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה
תגובות: 48
צפיות: 1232

Re: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה

מה הנקודה שאינכם מסכימים עמו בעניין הגילוח? כי הטענה שלו לא נכונה או שאחרי שהמנהג לא כך אין מקום להקל? הסברא של רא"ל לגבי היתר גילוח בחוה"מ נראית נכונה ומסתברת. ומ"מ לפסוק שלא כמקובל דורש העזה גדולה, שלא מקובלת אצלנו. נ.ב. בקונטרס הוא מציג את הדברים באופן קצת חסר. 1. הסיבה שגם מי שהת...
על ידי אוצר החכמה
א' אפריל 22, 2018 10:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה
תגובות: 48
צפיות: 1232

Re: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה

לכאורה הנוב"י שהתיר בכעין זה רק ע"י פועל שאין לו מה יאכל (בצירוף הטעם הסודי) הוא ראיה שלא ס"ל היתר זה.
על ידי אוצר החכמה
א' אפריל 22, 2018 10:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה
תגובות: 48
צפיות: 1232

Re: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה

מה הנקודה שאינכם מסכימים עמו בעניין הגילוח? כי הטענה שלו לא נכונה או שאחרי שהמנהג לא כך אין מקום להקל? לע"ד, לא יכול להיות שהעובדה שיש רבים המתגלחים במכונה מדי יום (כשזה עצמו תער לפי הח"ח, ובודאי שאין הוא רצון התורה) לא יכולה לעקור את גזירת גילוח בחוה"מ (ואפילו בספירת העומר). אדרבה, ...
על ידי אוצר החכמה
א' אפריל 22, 2018 6:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1034

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

אני לא התייחסתי לדיון כאן ואיני יודע אם זה אמת או לא.
שכן שאל אותי ביחס לפרט שכתבתי עליו ובבדיקה קטנה יצא כותב הקונטרס כמו שיצא.
על ידי אוצר החכמה
א' אפריל 22, 2018 6:26 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה
תגובות: 48
צפיות: 1232

Re: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה

מה הנקודה שאינכם מסכימים עמו בעניין הגילוח? כי הטענה שלו לא נכונה או שאחרי שהמנהג לא כך אין מקום להקל?
על ידי אוצר החכמה
א' אפריל 22, 2018 5:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1034

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

עוד דוגמה איך כותב הקונטרס הזה הוא ממש שקרן. הוא כותב שהרב אהרנברג כתב שבית מאסר הוא בית הבראה (וממליץ לדיינים לראות איזה בית הבראה זה) ז"ל: כדברי חלק מדייני הרבנות עיין לדוגמא שו"ת דבר יהושע (אהרנברג), חלק אבה"ע ח"ג סי' ל"א סק"א. ואנו ממליצים לדיינים שכדי לאמת את דבריה...
על ידי אוצר החכמה
א' אפריל 22, 2018 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1034

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

עוד קטע משם: 6 לדוגמא. הובא בפנינו צילום פסק דין של ביה"ד הרבני משנת תשנ"ז שהאב"ד ש. פישר מנע מהבעל כל צורכי דת, כולל תפילין וציצית ושופר ועוד. דיין זה פעל לפי זכותו החוקית, כנזכר בחוק בתי דין הרבניים משנת תשנ"ה שנוספה סמכות לדיינים להכניס את הבעל לצינוק למשך תשעים יום בשנה. כנרא...
על ידי אוצר החכמה
א' אפריל 22, 2018 5:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1034

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

בקשו ממני לבדוק את הטענה המפיעה שם שהרבנות טוענת שמאסר אינו כפייה. הקונטרס טוען שהדברים כתובים בספרו של הרב הרצוג ובספרו של הרב שאול ישראלי. בספר של הרב הרצוג כתוב דבר אחר לגמרי. הוא דן אם יש לכוף מי שעבר על חרם שלא לשאת קטנה בשוטים או רק בחרמות ונידויים. ועל זה כותב שאולי מאסר קיל משוטים. לטעון מזה...
על ידי אוצר החכמה
א' אפריל 22, 2018 3:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כניסת כה"ג לקה"ק בכל עת עם הקרבנות האמורים באחרי-מות?
תגובות: 6
צפיות: 176

Re: כניסת כה"ג לקה"ק בכל עת עם הקרבנות האמורים באחרי-מות?

הגיעונו דברי הגרי"ח סופר שליט"א בזה
1.PNG
1.PNG (29.74 KiB) נצפה 103 פעמים
2.PNG
2.PNG (153.97 KiB) נצפה 103 פעמים
3.PNG
3.PNG (145.73 KiB) נצפה 103 פעמים
4.PNG
4.PNG (57.49 KiB) נצפה 103 פעמים
על ידי אוצר החכמה
א' אפריל 22, 2018 3:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 122
צפיות: 3202

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

הרב יובל שרלו דן במצבה של יהדות ארצות הברית ומה יש לתקן על מנת לשמור על זהותם היהודית של הקהילות היהודיות שם. הכנס היה בשבוע שעבר "היהדות החרדית היא כפויית טובה לציונות שהצילה את העם היהודי!" והפתרון למניעת ההתבוללות: "יציאה לשליחות ציונית דתית" "במשך מאות שנים עם ישראל גיב...
על ידי אוצר החכמה
ו' אפריל 20, 2018 4:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה
תגובות: 48
צפיות: 1232

Re: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה

גם אני תמהתי שלא אמר את זה. מי הם הראשונים שאומרים את זה?
על ידי אוצר החכמה
ו' אפריל 20, 2018 12:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה
תגובות: 48
צפיות: 1232

Re: שות ר' אהרן ליכטנשטיין מפי השמועה

מעניין איך שכל אדם רואה מלבו. לא כתוב שם שהגבר עולה עליה אלא שהוא משתכר יותר ויש יותר נושאי משרות בכירות גברים מאשר נשים.
על ידי אוצר החכמה
ו' אפריל 20, 2018 11:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?
תגובות: 14
צפיות: 211

Re: אכל עוגה בשעור 2/3 משעור קבס"ע וברך על המחי' ומיד אכל עוד כשעור זה האם יברך ברה"מ?

איך יתכן דמדאורייתא זה נחשב טרם בירך, הרי גם אם שבע מפת הבאה בכיסנין, אם לא אכל כשיעור שאחרים קובעים עליו מברך רק על המחיה, והרי מחויב לברך מדאורייתא כיון ששבע, בע"כ דמדאורייתא יוצאים במעין שלש. לא דיברתי על מי ששבע אחרי שסיים לאכול את שני-השליש הראשונים. אם כך ישאל אותך המלבב להבנתך מה העניין...
על ידי אוצר החכמה
ו' אפריל 20, 2018 10:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: קצה הלחם קשה לשכחה
תגובות: 3
צפיות: 102

Re: קצה הלחם קשה לשכחה

היה כאן בפורום כבר אשכול בנושא זה כדאי לראותו.
על ידי אוצר החכמה
ו' אפריל 20, 2018 9:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 346

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

מענה איש כתב:
אוצר החכמה כתב:אם כך תסביר למה שלא יהיה בזה הלך אחר הרוב?

אולי בגלל שכעת הבשר מחולק לשלוש קבוצות פלומבה כשרה פלומבה טריפה וללא פלומבה כך שלא היה רגע שהיו מעורבים?
בשביל הלך אחר הרוב אין צורך שיהיו מעורבים כמו במצא בה (עיר שגרים בה ישראל וכותים) תינוק מושלך אם רוב כותים כותיםגם לי נראה שאתה צודק.
על ידי אוצר החכמה
ה' אפריל 19, 2018 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 346

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

אם כך תסביר למה שלא יהיה בזה הלך אחר הרוב? אולי בגלל שכעת הבשר מחולק לשלוש קבוצות פלומבה כשרה פלומבה טריפה וללא פלומבה כך שלא היה רגע שהיו מעורבים? הערת אגב לא כל כך נראה לי שטלטול המיכל שבו כל הבשר מחשיב את זה כניכבשינהו דניידי אני הייתי אומר שזה דווקא בבעלי חיים שנדים מעצמם אבל לא בקשתי נושא זה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אפריל 19, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 346

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

פירש הוא הפעולה שמוציאה מן הקבוע ויוצרת הבדלה בין החתיכה הזאת לשאר החתיכות. אם אני אקח עכשיו שקית בעינים עצומות ואסיר ממנה את הפלומבה מדוע לא אוכל לומר כל דפריש כי לקחתי מן הקבוע. ןלמה כאן אתם חושבים שזה שונה? כי כבר קרה הדבר שמבדיל, אובדן הפלומבה. זה מה שכתבתי שאפשר לטעון שהשינוי יוצר את הפירש. מצד...
על ידי אוצר החכמה
ה' אפריל 19, 2018 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 346

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

אני מבין שיסוד השאלה כאן הוא כי לא היה כאן שום פרישה. השקית שאין בה פלומבה שעליה אנו דנין ולא על הפלומבה נשארה בדיוק במקום ולא פרשה בכלל ממקומה רק אנחנו מנסים לדמות שינוי שקרה לפרישה ולטעון כשם שפרישה תקרה ברוב כל גם השינוי של נפילת הפלומבה הוא בה. אני יודע שאפשר לסובב את זה אחרת ולהגיד אילו מצאנו ...
על ידי אוצר החכמה
ה' אפריל 19, 2018 5:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה
תגובות: 62
צפיות: 1755

Re: חובת האמונה בדברי חז"ל - בדברי רפואה וכדומה

אני לא מבין, וודאי שבסתמא יש לקבל כל דברי חז״ל, כי יש להניח שהם יותר חכמים ממנו הרבה, ואין אנו יכולים לחלוק עליהם, אבל להגיד שלא יתכן שיטעו, איך אפשר להגיד על בני אדם אפילו גדולים וקדושים מאוד שלא טועים אף פעם? ואיך יכול להיות מחלוקות אפילו במציאות אם הם לא יכולים לטעות? וכי חסר דוגמאות שאמוראים חז...
על ידי אוצר החכמה
ה' אפריל 19, 2018 2:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם תולים שהמקרה קרה ברוב
תגובות: 31
צפיות: 346

Re: אם תולים שהמקרה קרה ברוב

אני מבין שיסוד השאלה כאן הוא כי לא היה כאן שום פרישה. השקית שאין בה פלומבה שעליה אנו דנין ולא על הפלומבה נשארה בדיוק במקום ולא פרשה בכלל ממקומה רק אנחנו מנסים לדמות שינוי שקרה לפרישה ולטעון כשם שפרישה תקרה ברוב כל גם השינוי של נפילת הפלומבה הוא בה. אני יודע שאפשר לסובב את זה אחרת ולהגיד אילו מצאנו א...
על ידי אוצר החכמה
ה' אפריל 19, 2018 2:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 962
צפיות: 69296

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מהנסיון שלי זה לא כך לפעמים קופץ לך פסוק ואתה שם לב לדבר מסויים (למשל כאן שהנה מוזכר יין משמח בקהלת) ואז אתה שואל את השאלה. לפתור זה קשה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אפריל 19, 2018 2:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 962
צפיות: 69296

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אני זוכר שמובא שם, שפעם הסתפק קצת האם מפורש שיחזקאל היה כהן, ומייד פתח וראה שמפורש. ואח"כ הרבה ליסר עצמו על שכחת דבר זה. (ג"א לא חושב שהיה כל התנ"ך שגור על לשונו ממש, ודאי בשנים האחרונות. אבל פשוט שהיה לו הרבה טעם ועיון בלימוד התנ"ך, חושבני שיותר מהממוצע אצל החכמים, וגם לשונו הי...
על ידי אוצר החכמה
ה' אפריל 19, 2018 2:16 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14154

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

מה טוענים שני הצדדים כלומר כל אחד מבתי הדינים מה סבר משה רבנו בנושא זה?
על ידי אוצר החכמה
ה' אפריל 19, 2018 9:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14154

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

אני באמת מתקשה להאמין למראה עיני. סהדי במרומים שאין לי שמץ של מושג היכן הצגתי כאן 'דעות גבוליות'. חזרתי שוב על כל מה שכתבתי ולא מצאתי שום דבר ש'זכאי' לתואר המפוקפק הזה, ולמרבה הצער אתה גם מסרב להבהיר את כוונתך מלבד ציון העובדה שכבר עסקת בזה בעבר. אם כן אודה מאוד לכל מי שיעזור לי ויבהיר לי איפה הבעי...
על ידי אוצר החכמה
ה' אפריל 19, 2018 7:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14154

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

תיקנתי לעיל כדבריך.
אבל לכאורה דווקא מי שמבין שאין כאן תקנה אלא מנהג בעלמא יצטרך לומר שלא היה תקנה מעיקרא. רק אולי תפרש שמעיקרא היה תקנה והיא וודאי בטלה כשיש לוח והיה רק מנהג בעלמא להמשיך.
על ידי אוצר החכמה
ה' אפריל 19, 2018 7:13 am
פורום: אספקלריא
נושא: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י
תגובות: 698
צפיות: 14154

Re: תסיסה רעיונית בקרב בני תורה בא"י

עניין שבועות הוא כמו שלוחי ניסן ותשרי. בעיני זה חידוש כי ההבנה הפשוטה היתה שכל עוד שלא היה לוח עשו את יו"ט שני מחמת הספק ממש ולא בתור תקנה לעשות יומים. אבל עכשיו שכולם יודעים את הלוח התעוררה השאלה אם לעשותו והתשובה היא שצריכים לעשות מחמת המנהג ולפי הבנה זו כאן מתחילה התקנה. אבל אתה צודק שכשחושב...

עבור לחיפוש מתקדם